Използване на съществуващи потребителски ленти с инструменти и персонализирани настройки за стартиране в Access 2007

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Тази тема обяснява как се държат потребителските ленти с инструменти и лентите на менютата, които сте създавали в предишните версии на Access, когато отворите тези по-стари бази данни в Microsoft Office Access 2007. Тази тема обяснява също и как да изключите лентата, така че да можете да използвате своите потребителски ленти с инструменти и ленти на менюта. Лентата е част от Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent.

В тази статия

Как поведението на по-ранна версия бази данни в Office Access 2007

Отваряне и използване на по-стара версия на база данни, която съдържа потребителски ленти с инструменти

Отваряне и използване на база данни по-стара версия с поведение на стартиране по избор

Изключване на лентата и използвайте само вашия потребителски ленти с менюта

Как се държат в Office Access 2007 бази данни от по-ранни версии

Ако имате .mdb файл, който съдържа потребителски ленти с инструменти, потребителски ленти с менюта или персонализирано поведение при стартиране, тези опции се прилагат, когато отваряте тази по-ранна версия база данни в Office Access 2007 и когато преобразувате по-ранната версия база данни във файл на Office Access 2007 (.accdb или .accde файл). Ако например сте изключили вградените ленти с инструменти и сте заместили лентата с менюта по подразбиране в база данни, създадена в Microsoft Office Access 2003, това поведение остава, когато отваряте базата данни в Office Access 2007.

Можете освен това да скриете лентата на Office Fluent, когато отваряте наследени файлове (.mdb, .mde и .mda файлове) в Office Access 2007 и когато използвате Office Access 2007 за създаване на наследен файл – понякога не можете да работите с .accdb и .accde файлове. Не можете да дефинирате поведения за наследени файлове, понеже по-ранните версии формати на бази данни използват работен модел, който се различава от този на новите .accdb и .accde файлове – по-ранните версии на Access отварят всеки обект в отделен прозорец; за разлика от това Office Access 2007 (по подразбиране) отваря всички обекти в единствен документ с раздели и отделя обектите в раздели.

Освен това можете да изключите лентата за наследена база данни или чрез настройка на опции за тази база данни в Access 2003, или чрез настройка на глобални опции на програмата в Office Access 2007. Стъпките по-нататък в тази тема обясняват как да се изпълнят и двете задачи.

Когато отваряте наследена база данни и изберете да показвате лентата, всички потребителски ленти с инструменти се показват като групи в раздела Добавки. Всяка група в раздела съответства на потребителска лента с инструменти и всяка група използва името, присвоено на първоначалната лента с инструменти. Лентите с инструменти трябва обаче да са видими в наследената база данни, в противен случай няма да се покажат в раздела.

Напомняне    Ако искате да избегнете всички персонализирани поведения при стартиране, натиснете и задръжте клавиша SHIFT, докато отваряте базата данни.

Стъпките в следващия раздел обясняват как да отворите и използвате база данни, която съдържа една или повече потребителски ленти с инструменти, как да отворите база данни, която използва персонализирано поведение при стартиране и как да скриете лентата.

Най-горе на страницата

Отваряне и използване на по-ранна версия база данни, която съдържа потребителски ленти с инструменти

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Отвори.

  Появява се диалоговият прозорец Отваряне.

 2. Използвайте списъка Търси в, за да намерите вашата наследена база данни (.mdb или .mde файл), а след това щракнете върху Отвори.

  Office Access 2007 отваря по-ранната версия база данни. Обектите на базата данни – таблиците, формулярите, отчетите и т. н. – се показват в навигационния екран. Ако настроите формуляр, бутонно табло или друг обект да се показват при стартиране, този обект също ще се покаже в навигационния екран. Освен това, ако сте създали потребителски ленти с инструменти или ленти с менюта, те се показват в раздела Добавки като една или повече групи. Всяка група използва името, което първоначално е присвоено на потребителската лента с инструменти или с менюта.

 3. Щракнете върху раздела Добавки.

  Вашата потребителска лента с инструменти се показва в една или повече групи и можете да ги използвате, правейки това, което е логично. Предположете например, че една от вашите потребителски ленти с инструменти съдържа командата Печат на зависимости. Access не разрешава тази команда, докато показвате релации за отворената база данни.

Забележка: Ако вашата база данни не съдържа потребителска лента с инструменти, разделът Добавки остава скрит.

Най-горе на страницата

Отваряне и използване на по-ранна версия база данни с персонализирано поведение при стартиране

Забележка: При тези стъпки се приема, че имате база данни, създадена в по-ранна версия на Access, и че тази база данни използва персонализирани настройки за стартиране. В противен случай можете да пренебрегнете тези стъпки.

Отваряне на база данни

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Отвори.

  Появява се диалоговият прозорец Отваряне.

 2. Използвайте списъка Търси в, за да намерите и отворите базата данни от по-ранна версия.

  Office Access 2007 отваря базата данни и изпълнява всички настройки за стартиране. Ако например по-ранната версия база данни е настроена да изпълнява параметрична заявка преди отварянето на каквито и да е формуляри за въвеждане на данни, диалоговите прозорци за тази заявка се показват в Office Access 2007.

Забележка: Ако базата данни използва код на Visual Basic for Applications (VBA), Access блокира кода по подразбиране.

Най-горе на страницата

Изключване на лентата и използване само на вашите потребителски ленти с менюта

Тези стъпки обясняват как да се скрие лентата, променяйки настройките в Access 2003 и в Office Access 2007. За да следвате тези стъпки, трябва да имате база данни, създадена в по-ранна версия на Access, и тази база данни трябва да съдържа потребителска лента с менюта. За информация относно създаването на потребителска лента с менюта вижте "Помощ" за вашата по-ранна версия на Access.

Настройване на Access 2003 да използва потребителска лента с менюта

 1. Отворете вашата наследена база данни в Access 2003.

 2. В менюто Инструменти щракнете върху Стартиране.

  Появява се диалоговият прозорец Стартиране.

 3. Изберете вашата потребителска лента с менюта от списъка Лента с менюта.

  Забележка: Трябва да изберете лента с менюта. Не можете да изберете лента с инструменти.

 4. Изчистете квадратчето Разреши вградени ленти с инструменти, щракнете върху OK и след това затворете базата данни.

  Когато отваряте базата данни в Office Access 2007, Access показва лентата за съобщения (ако е необходимо), потребителската лента с менюта, зададена за базата данни, и всички други настройки за стартиране, като например формуляр и всякакви потребителски ленти с инструменти.

Задаване на Office Access 2007 да използва потребителски ленти с менюта

 1. Отворете вашата наследена база данни в Office Access 2007.

 2. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Опции на Access.

 3. В диалоговия прозорец Опции на Access щракнете върху Текуща база данни.

 4. Под Опции за лентата с инструменти изчистете квадратчето Разреши пълни менюта.

 5. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×