Използване на стойности от база данни на SQL Server за попълване на списъчно поле, падащо списъчно поле или разгъващ се списък

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да попълните списъчно поле, падащо списъчно поле или разгъващ се списък с данни от връзка към данни за заявка към база данни на Microsoft SQL Server.

В тази статия

Общ преглед

Преди да започнете

Стъпка 1: Добавяне на връзка към данни на заявка

Стъпка 2: Конфигуриране на контролата

Общ преглед

Списъчното поле, падащото списъчно поле или разгъващият се списък показват елементи, които потребителят може да избере, когато попълва формуляр, базиран на вашия шаблон на формуляр. Можете да конфигурирате тези типове контроли да показват данните от вторична връзка към данни към база данни на Microsoft SQL Server. Вторичната връзка към данни е всяка връзка към данни към външен източник на данни, която добавяте в шаблон на формуляр, така че потребителите, които попълват формуляри, базирани на този шаблон на формуляр, да могат да получават от или подават данни към външен източник на данни, като например уеб услуга.

Когато добавяте вторична връзка с данни, че заявките данни във вашия шаблон на формуляр, Microsoft Office InfoPath създава вторична източник на данни с полета за данни и групи, която съответства на начина, по който данните се съхраняват в базата данни. Връзката към данни за заявка получава данни от уеб услугата и съхранява тези данни във вторичен източник на данни на формуляра. По подразбиране данните в вторичен източник на данни е налична само когато потребителите са свързани към мрежа. Можете да конфигурирате вторичната връзка към данни да запишете резултатите от заявката на компютрите на вашите потребители, така че те да имат достъп до данните, когато техният формуляр не е свързан към мрежа.

Забележка относно защитата: Ако използвате вторична връзка с данни за извличане на конфиденциални данни от външен източник на данни, може да искате да забраните тази функция, за да защитите данните от неразрешена употреба, в случай че компютърът бъде загубен или откраднат. Ако забраните тази функция, данните ще бъдат достъпни само ако потребителят е свързан към мрежата.

Тъй като структурата на данните във вторичния източник на данни трябва да съвпада с начина, по който данните се съхраняват в базата данни, не можете да модифицирате съществуващите полета или групи във вторичния източник на данни. Връзки към повече информация за връзки към данни и източници на данни ще намерите в раздела Вж. още.

Най-горе на страницата

Преди да започнете

Преди да можете да използвате стойности от база данни на SQL Server, за да попълните контрола във вашия шаблон на формуляр, ви трябва следната информация от администратора на вашата база данни:

 • Името на сървъра с базата данни, която ще използвате с този шаблон на формуляр.

 • Името на базата данни, която ще използвате с този шаблон на формуляр.

 • Удостоверяването, което изисква базата данни. Базата данни може да използва или удостоверяване за Microsoft Windows, или удостоверяване за SQL Server, за да определи как потребителите могат да получават достъп до базата данни.

 • Името на таблицата, която съдържа данните, които искате да изпратите към формуляра. Това е основната таблица. Ако планирате да използвате повече от една таблица от базата данни, ви трябват имената и на тези таблици наследници. Трябват ви също и имената на полетата в таблиците наследници, които имат връзки с полетата в основната таблица.

 • Дали можете безопасно да съхранявате резултатите от заявката на компютрите на вашите потребители за офлайн употреба.

Най-горе на страницата

Стъпка 1: Добавяне на връзка към данни за заявка

Ако нямате съществуваща заявка за връзка с данни, които можете да използвате във вашия шаблон на формуляр, следвайте тези стъпки, за да добавите вторична връзка към данни във вашия шаблон на формуляр за тези заявки за данни. Ако вашият шаблон на формуляр вече има вторична връзка с данни, които можете да използвате, можете да пропуснете тази секция и да отидете на стъпка 2: Конфигуриране на контролата.

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Връзки към данни.

 2. В диалоговия прозорец Връзки с данни щракнете върху Добавяне.

 3. В съветника за връзка към данни щракнете върху Създаване на нова връзка към, изберете Получаване на данни и след това Напред.

 4. На следващата страница на съветника щракнете върху База данни (само Microsoft SQL Server или Microsoft Office Access) и след това изберете Напред.

 5. На следващата страница на съветника щракнете върху Избор на база данни.

 6. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни щракнете върху Нов източник.

 7. На следващата страница на съветника в списъка Към какъв източник на данни желаете да се включите щракнете върху Microsoft SQL Server и след това изберете Напред.

 8. В полето Име на сървъра въведете името на сървъра, на който се намира базата данни на SQL Server.

 9. Под Регистрационни данни направете едно от следните неща:

  • Ако базата данни определя кой има достъп въз основа на регистрационните данни, използвани в мрежата на Microsoft Windows, изберете Използвай удостоверяване за Windows.

  • Ако базата данни определя кой има достъп въз основа на конкретно потребителско име и парола, които получавате от администратора на базата данни, щракнете върху Използвай следните данни за име на потребител и парола и след това въведете вашето потребителско име и парола в полетата Потребителско име и Парола.

 10. Щракнете върху Напред.

 11. В списъка Изберете базата с желаните данни щракнете върху името на базата данни, която искате да използвате, щракнете върху Свържи с конкретна таблица, след това върху името на основната таблица и изберете Напред.

 12. На следващата страница на съветника в полето Име на файл въведете име за файла, който съхранява информацията за връзката към данни и след това щракнете върху Готово, за да запишете тези настройки.

  Ако планирате да използвате други таблици във връзката към данни за заявка, можете да добавите другите таблици на тази страница на съветника.

  Добавяне на други таблици

  1. Щракнете върху Добавяне на таблица.

  2. В диалоговия прозорец Добавяне на таблица или заявка щракнете върху името на дъщерната таблица и след това щракнете върху напред. InfoPath ще се опита да настрои връзките между съвпадащите имена на полета в двете таблици. Ако не искате да използвате предложените релацията, изберете връзката и след това щракнете върху Премахни връзката. За да добавите връзка, щракнете върху Добавяне на връзка. В диалоговия прозорец Добавяне на връзка щракнете върху името на свързаните полета в двете колони и след това щракнете върху OK.

  3. Щракнете върху Готово.

  4. За да добавите допълнителни дъщерни таблици, повторете тези стъпки.

 13. Щракнете върху Напред.

 14. За да съхранявате резултатите от заявката с шаблона на формуляра, отметнете квадратчето Съхрани копие от данните в шаблона на формуляра. Отмятайки това квадратче, съхранявате резултатите от заявката в шаблона на формуляра. Тъй като данните се съхраняват в шаблона на формуляра, данните са налични във формулярите, които потребителите попълват, дори и ако техните компютри не се свързани в мрежа.

  Забележка относно защитата: Ако отметнете това квадратче съхранява резултатите от заявката в шаблона за формуляр. Тъй като данните се съхраняват в шаблона за формуляр, той е достъпен във формуляри, които потребителите попълват, дори ако компютрите им не са свързани към мрежа. Ако получавате важни данни от тази връзка с данни, може да искате да забраните тази функция, за да защитите данните в случай че компютърът бъде загубен или откраднат.

 15. Щракнете върху Напред.

 16. На следващата страница на съветника въведете описателно име за тази вторична връзка към данни. Ако искате формулярът автоматично да получава данни, когато е отворен, отметнете квадратчето Автоматично изтегляй данните, когато формулярът се отваря.

Най-горе на страницата

Стъпка 2: Конфигуриране на контролата

 1. Ако шаблонът за формуляр има множество изгледи, щракнете върху име на изглед в менюто изглед , за да отидете в изгледа с контролата, където искате да се показват данните от вторичен източник на данни.

 2. Щракнете двукратно върху контролата списъчно поле, падащо списъчно поле или разгъващ се списък, която искате да попълните.

 3. Изберете раздела Данни.

 4. Под Елементи на списъчно поле щракнете върху Търсене на стойности от външен източник на данни.

 5. В списъка Източник на данни щракнете върху източника на данни, който искате да използвате.

 6. Щракнете върху Избор на XPath Изображение на бутон до полето елементи .

 7. В диалоговия прозорец Избор на поле или група задайте какви данни ще се показват на потребителя и какви данни ще се подават на външния източник на данни, като направите едно от следните неща.

  Укажете, че данните, които потребителят ще види са едни и същи данни ще подаде

  • Щракнете върху поле и след това изберете OK.

  Укажете, че данните, които потребителят ще види се различава от данните, които ще подаде

  Забележка: При този сценарий данните, които потребителят ще види, са от някое от полетата в групата, а данните, които той ще подаде, са в друго поле в същата група.

  1. Щракнете върху група и след това изберете OK.

  2. В диалоговия прозорец Свойства на контрола щракнете върху Избор на XPath Изображение на бутон до полето за стойност .

  3. В диалоговия прозорец Избор на поле или група щракнете върху поле, което съдържа данните, които потребителят ще подаде към външния източник на данни и след това изберете OK.

  4. В диалоговия прозорец Свойства на контрола щракнете върху Избор на XPath Изображение на бутон до полето Показвано име .

  5. В диалоговия прозорец Избор на поле или група щракнете върху поле, което съдържа данните, които ще се показват в контролата, и след това изберете OK.

 8. Ако полето в прозореца Показвано име има стойности с подобни показвани имена и искате да покажете само уникални имена, поставете отметка в квадратчето Покажи само елементи с уникални имена за показване.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×