Използване на работен поток "Управление на превода"

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Работният поток "Управление на превода" създава и маршрутизира копия на документа източник в библиотеката "Управление на превода" към определени преводачи за превод. Работният поток "Управление на превода" е наличен само за библиотеки "Управление на превода".

В тази статия

Как работи работен поток "управление на превода"?

Добавяне на работен поток "управление на превода" към библиотека с управление на превода

Персонализиране на списък с преводачи за използване с работен поток "управление на превода"

Стартиране на работен поток за управление на превод

Завършване на задача от работен поток за управление на преводи

Как функционира работният поток "Управление на превода"?

Работен поток "управление на превода" е предназначена да помогне на организациите да управляват ръчния превод на документи, като управлява и проследява възлагането на задачите за превод. Този работен поток е достъпен само за библиотеки "управление на превода". За повече информация за управление на преводи библиотеки вижте Създаване на библиотека за управление на превода.

Работният поток "Управление на превода" работи със списък на преводачи, който изброява лицата, отговорни за превода на документи на съответния език. Работният поток може да бъде конфигуриран да се стартира ръчно или автоматично за документа източник.

Когато работният поток "Управление на превода" стартира за документ източник, той създава копие на документа източник за всеки преводач, зададен в "Списък на преводачите" за езика на документа източник. Работният поток задава също така и подходящото езиково свойство за всеки документ контейнер и създава зависимост между контейнера и документа източник. След това работният поток възлага задачата за превод на всеки от преводачите. Участниците в работния поток получават имейл предупреждения за задачите си в работния поток.

След като преводачът завърши задачата си, я маркира като завършена. Когато се завършат всички задачи в работния поток, работният поток се маркира като "Завършен".

Работният поток може да се конфигурира така, че да завърши автоматично и да отмени всички незавършени задачи за превод, ако се промени документът източник, докато работният поток се изпълнява.

Най-горе на страницата

Добавяне на работен поток "Управление на превода" към библиотека "Управление на превода"

Можете да добавите работен поток "Управление на превода", към библиотека за управление на преводи в момента, когато създавате библиотеката. Като алтернатива, можете да добавите работен поток "Управление на превода" към съществуваща библиотека "Управление на превода" по всяко време.

Създаване на нова библиотека за управление на преводи с работен поток "Управление на превода"

Можете да създадете библиотека "Управление на превода" и да добавите работен поток "Управление на превода" към тази библиотека по едно и също време. Трябва да имате разрешение за управление на списъци, за да създадете библиотека за управление на преводи за сайт.

Създаване на библиотека за управление на преводи

 1. В "Бързо стартиране" щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта, а после щракнете върху Създаване.

 2. Под Библиотеки щракнете върху Библиотека за управление на преводи.

  1. В полето Име въведете името за библиотеката. Въвеждането на име за библиотеката е задължително.

   Името се показва в горната част на страницата на библиотеката, става част от адреса на тази страница и се показва в елементите за навигация, които помагат на потребителите да намерят и отворят библиотеката.

  1. В полето Описание въведете описание на целта на библиотеката. Описанието не е задължително.

   Описанието се появява в горния край на страницата на библиотеката, под името на библиотеката. Ако планирате да разрешите получаването на съдържание по имейл за библиотеката, можете да добавите имейл адреса на библиотеката към описанието й, така че хората да го намират лесно.

 3. За да добавите връзка към тази библиотека в "Бързо стартиране", уверете се, че Да е избрано в секцията Навигация.

 4. За да създавате версия всеки път, когато се вкара файл в библиотеката, в Хронология на версиите на документа щракнете върху Да.

  След това можете да изберете дали да се съхраняват както основни, така и второстепенни версии, и по колко версии от всеки вид искате да проследявате.

 5. В раздела Шаблон на документ в списъка щракнете върху типа на файла по подразбиране, който искате да се използва като шаблон за файловете, създадени в библиотеката.

 6. В раздела Работен поток "Управление на превод"щракнете върху Да, за да добавите работния поток "Управление на превода" към библиотеката.

 7. Щракнете върху Напред, за да конфигурирате работния поток "Управление на превода".

Конфигуриране на работния поток "Управление на превода"

 1. В страницата Добавяне на работен поток, в раздела Име въведете уникално име за този работен поток, ако искате да го промените спрямо стойността по подразбиране Управление на превода.

 2. В раздела Списък със задачи задайте списъка със задачи, който да използвате с този работен поток.

  • Можете да използвате списъка със задачи по подразбиране или да създадете нов. Ако използвате списъка със задачи по подразбиране, участниците в работния поток ще могат лесно да намират и преглеждат задачите си в работния поток, като използват изгледа Моите задачи в списъка със задачи.

  • Създайте нов списък със задачи, ако задачите за работния поток ще включват или разкриват конфиденциални данни, които искате да запазите отделно от общия списък със задачи.

  • Създайте нов списък със задачи, ако организацията ви ще има многобройни работни потоци или ако работните потоци включват многобройни задачи. В такъв случай можете да създадете списъци със задачи за всеки работен поток.

 3. В раздела Списък с хронологии изберете списъка с хронологии, който да използвате с този работен поток. Списъкът с хронологии показва всички събития, които възникват по време на всеки екземпляр на работния поток.

  Можете да използвате списъка Хронология по подразбиране или да създадете нов. Ако организацията ви има многобройни работни потоци, можете да създадете отделен списък с хронологии за всеки работен поток.

 4. В раздела Опции за начало задайте как, кога и от кого се стартира работният поток.

  • Определени опции може да не са налични, ако не се поддържат от шаблона на работния поток, който сте избрали.

  • Опцията Стартиране на този работен поток, за да се одобри публикуването на главна версия на елемент. е налична само ако е разрешена поддръжката на създаването на основна и второстепенна версия за библиотеката, и ако шаблонът на работния поток, който сте избрали, може да се използва за одобрение на съдържание.

 5. Щракнете върху Напред.

 6. В раздела Списъци на езиците и преводачите направете едно от следните неща:

  • За да зададете това, работният поток да използва съществуващ списък с преводачи, на които се възлагат задачите за превод, щракнете върху Използвайте съществуващ списък от езици и преводачи от сайта, а после изберете списъка, който искате да използвате.

   Забележка: Тази опция е налична само ако списъкът "Преводачи" вече съществува за вашия сайт.

  • За да създадете нов списък с езици и преводачи за използване в екземпляри на работния поток, щракнете върху Създайте нов списък с езици и преводачи за този работен поток, въведете уникално име за списъка в полето Име на списъка, а после поставете отметка в квадратчето Отворете новия списък с преводачи в отделен прозорец, ако искате да започнете добавянето на имена към нов списък с преводачи, когато завършите персонализирането на работния поток

 7. В раздела Крайна дата задайте диапазона от дни, в който задачите на работния поток ще бъдат завършени, за работни потоци, които стартират автоматично.

  Опцията да се задава крайна дата е налична само ако сте избрали работният поток да стартира автоматично, когато документите или се създават, или се променят в библиотеката.

 8. В раздела Завършване на работния поток поставете отметка в квадратчето Когато се промени документът източник, ако искате работният поток да бъде завършван винаги, когато се завършват всички задачи или някой промени документа източник за превода.

  Ако не поставите отметка в това квадратче, работният поток ще бъде завършен, когато бъдат завършени всички задачи за превод.

 9. Щракнете върху OK.

 10. Ако сте избрали да създадете нов списък с преводачи за използване с този работен поток и този работен поток да бъде отворен в нов прозорец, се отваря отделен прозорец и вие започвате да добавяте имена към списъка.

Най-горе на страницата

Добавяне на работен поток "Управление на превода" към съществуваща библиотека за управление на преводи

Можете да добавите работен поток "Управление на превода" към съществуваща библиотека за управление на преводи по всяко време. Можете да добавите много работни потоци "Управление на превода" към една библиотека, ако искате да имате отделни списъци "Преводачи" за различните документи източници в една и съща библиотека или различни правила за превод за различните документи източници.

 1. Отворете библиотеката за управление на преводи, към която искате да добавите нов работен поток "Управление на превода".

  1. В менюто Настройки Settings menu щракнете върху настройките за типа библиотека, която отваряте.

   Например в библиотека с документи щракнете върху Настройки за библиотека с документи.

 2. Под Разрешения и управление щракнете върху Настройки на работния поток.

  Ако към този списък, библиотека или тип съдържание вече са добавени работни потоци, тази стъпка ще ви отведе директно към страницата "Промяна на настройките на работния поток", и вие трябва да щракнете върху Добавяне на работен поток, за да отидете на страницата "Добавяне на работен поток". Ако не са добавени работни потоци към този списък, библиотека или тип съдържание, тази стъпка ще ви отведе директно към страницата "Добавяне на работен поток".

 3. В раздела Име въведете уникално име за този работен поток, ако искате да го промените от стойността по подразбиране Управление на превода.

 4. В раздела Списък със задачи задайте списъка със задачи, който да използвате с този работен поток.

  • Можете да използвате списъка със задачи по подразбиране или да създадете нов. Ако използвате списъка със задачи по подразбиране, участниците в работния поток ще могат лесно да намират и преглеждат задачите си в работния поток, като използват изгледа Моите задачи в списъка със задачи.

  • Създайте нов списък със задачи, ако задачите за работния поток ще включват или разкриват конфиденциални данни, които искате да запазите отделно от общия списък със задачи.

  • Създайте нов списък със задачи, ако организацията ви ще има многобройни работни потоци или ако работните потоци включват многобройни задачи. В такъв случай можете да създадете списъци със задачи за всеки работен поток.

 5. В раздела Списък с хронологии изберете списъка с хронологии, който да използвате с този работен поток. Списъкът с хронологии показва всички събития, които възникват по време на всеки екземпляр на работния поток.

  Можете да използвате списъка Хронология по подразбиране или да създадете нов. Ако организацията ви има многобройни работни потоци, можете да създадете отделен списък с хронологии за всеки работен поток.

 6. В раздела Опции за начало задайте как, кога и от кого се стартира работният поток.

  • Определени опции може да не са налични, ако не се поддържат от шаблона на работния поток, който сте избрали.

  • Опцията Стартиране на този работен поток, за да се одобри публикуването на главна версия на елемент. е налична само ако е разрешена поддръжката на създаването на основна и второстепенна версия за библиотеката, и ако шаблонът на работния поток, който сте избрали, може да се използва за одобрение на съдържание.

 7. Щракнете върху Напред.

 8. В раздела Списъци на езиците и преводачите направете едно от следните неща:

  • За да зададете това, работният поток да използва съществуващ списък с преводачи, на които се възлагат задачите за превод, щракнете върху Използвайте съществуващ списък от езици и преводачи от сайта, а после изберете списъка, който искате да използвате.

  • За да създадете нов списък с езици и преводачи за използване в екземпляри на работния поток, щракнете върху Създайте нов списък с езици и преводачи за този работен поток, въведете уникално име за списъка в полето Име на списъка, а после поставете отметка в квадратчето Отворете новия списък с преводачи в отделен прозорец, ако искате да започнете добавянето на имена към нов списък с преводачи, когато завършите персонализирането на работния поток

 9. В раздела Крайна дата задайте диапазона от дни, в който задачите на работния поток ще бъдат завършени, за работните потоци, които стартират автоматично.

  Опцията да се задава крайна дата е налична само ако сте избрали работният поток да стартира автоматично, когато документите или се създават, или се променят в библиотеката.

 10. В раздела Завършване на работния поток поставете отметка в квадратчето Когато се промени документът източник, ако искате работният поток да бъде завършван винаги, когато се завършват всички задачи или някой промени документа източник за превода.

  Ако не поставите отметка в това квадратче, работният поток ще бъде завършен, когато бъдат завършени всички задачи за превод.

 11. Щракнете върху OK.

 12. Ако сте избрали да създадете нов списък с преводачи за използване с този работен поток и този работен поток да бъде отворен в нов прозорец, се отваря отделен прозорец и вие започвате да добавяте имена към списъка.

Най-горе на страницата

Персонализиране на списъка "Преводачи" за използване в работен поток "Управление на превода"

Когато стартирате работен поток за превод, работният поток създава копие на документа източник за всеки от езиците, на които се превежда, зададен в списъка на преводачите за работния поток. Тогава той възлага задачите за превод на преводачите, зададени за тези езици в списъка на преводачите. Ако е зададен повече от един преводач за определен тип превод (например за превод от английски на испански), то всеки от тези преводачи ще получи задача за превод.

 1. Ако още не е отворен, отворете списък с преводачи за вашия работен поток.

  Ако не се появи името на списъка ви, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта и след това изберете името му.

 2. В менюто Създай Ново меню щракнете върху Нов елемент.

 3. В раздела Превод от изберете оригиналния език на документа източник, от който преводачът ще превежда документите в списъка, или щракнете върху Задайте вашата стойност и въведете езика в полето.

 4. В раздела Превод на изберете езика, на който този преводач ще превежда документите в списъка, или щракнете върху Задайте вашата стойност и въведете езика в полето.

 5. В раздела Преводач въведете името на преводача, който ще извърши този тип превод, или щракнете върху бутона Преглед, за да изберете името от справочната услуга.

 6. Щракнете върху OK.

 7. Повторете стъпките от 2 до 6, за да добавите допълнителни преводачи към списъка.

Най-горе на страницата

Стартиране на работен поток "Управление на превода"

Ако работен поток "Управление на превода" е конфигуриран да се стартира ръчно, можете да стартирате работния поток ръчно от документи в работния поток "Управление на превода". Трябва да имате поне разрешение "Редактиране", за да стартирате работен поток. Някои работни потоци могат да изискват да имате също така и разрешение за управление на списъци, за да стартирате работен поток в документ.

Забележка: Ако искате да осигурите участниците в работния поток да получават имейл уведомления и напомняния за своите задачи в работния поток, след като стартирате работния поток, се посъветвайте с администратора на сървъра ви, който да провери дали имейл уведомления са разрешени за вашия сайт.

 1. Отворете библиотеката за управление на преводи, която съдържа документа, от който искате да стартирате работен поток.

 2. Посочете документа, за който искате да стартирате работния поток, щракнете върху стрелката, която се появява, а после щракнете върху Работни потоци.

 3. Под Стартиране на нов работен поток щракнете върху името на работния поток, който искате да стартирате.

 4. Под Искане на превод въведете или изберете датата, на която искате да бъдат завършени преводите, в полето Крайна дата.

 5. Въведете съобщението, което искате да се включи с вашето искане за превод.

 6. Щракнете върху Изпрати.

  Работният поток стартира незабавно. Той създава копие на документа източник на всеки от езиците, на които се превежда, зададен в списъка на преводачите за работния поток. Той също така създава задачи за превод за всеки от преводачите в списъка с преводачи. Задачите изискват превод на документа източник на определен език. Ако е зададен повече от един преводач за определен тип превод (например за превод от английски на испански), то всеки от тези преводачи ще получи задача за превод. Ако е разрешен имейл за сайта, участниците в работния поток ще получат и имейл уведомление за своите задачи за превод.

Най-горе на страницата

Завършване на задача от работен поток "Управление на превода"

За да завършите напълно задача от работен поток "Управление на превода", трябва да направите две неща:

 • Да запишете преведеното копие на документа източник в библиотеката за управление на преводи.

 • Да редактирате задачата на работния поток, за да покажете, че състоянието й е Завършена.

Тъй като превеждането на документа ще отнеме известно време, можете да редактирате формуляр на задачата в работния поток, който да предава хода на изпълнение на задачата за превод преди действителното завършване на задачата от вас.

 1. Отворете списъка Задачи за сайта, а после изберете Моите задачи в менюто Изглед, за да намерите своята задача от работния поток.

  Ако работният поток не използва списъка "Задачи" по подразбиране, задачата ви в работния поток може да не се появи в списъка "Задачи". За да намерите задачата си в работния поток, отидете в списъка или библиотеката, където е записан елементът на работния поток. Посочете елемента, който искате, щракнете върху стрелката, която се появява, а после щракнете върху Работни потоци. В страницата Състояние на работния поток, под Изпълняващи се работни потоци щракнете върху името на работния поток, в който искате да сте участник. Под Задачи намерете своята задача на работен поток.

 2. Посочете името на задачата, която искате да завършите, щракнете върху стрелката, която се появява, а после щракнете върху Редактиране на елемент.

 3. Щракнете върху връзката към документа, който трябва да се преведе, а после щракнете върху Отвори.

 4. Добра идея е документът да се извлече, докато го превеждате. Щракнете върху бутона Microsoft Office, посочете Задачи на сървъра, а после щракнете върху Извличане.

 5. Преведете документа.

 6. Когато завършите превеждането на документа, щракнете върху бутона Microsoft Office, а после щракнете върху Запиши.

 7. Щракнете върху бутона Microsoft Office, посочете Задачи на сървъра, а после щракнете върху Вкарване.

 8. Във формуляра на задачата на работния поток, до Променете състоянието на превода на изберете стойността на състоянието, която искате. Например изберете В ход или Завършен.

 9. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×