Използване на работен поток с три състояния

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Работният поток с три състояния следи състоянието на елемент от списък в три състояния (фази). Той може да се използва за управление на бизнес процеси, които изискват организациите да проследяват голямо количество проблеми или елементи, например проблеми при поддръжка на клиенти, потенциални клиенти за продажби или задачи от проекти. Например, трите състояния за задача от проект биха могли да бъдат "Не е започнала", "Изпълнява се", и "Приключена".

В тази статия

Как работи работният поток с три състояния?

Настройка на списък за използване с работен поток с три състояния

Създаване на списък за проследяване за използване с работен поток с три състояния

Създаване на потребителски списък за използване с работен поток с три състояния

Персонализиране на списък по избор за използване с работен поток с три състояния

Добавяне на работен поток с три състояния към списък

Ръчно стартиране на работен поток с три състояния за елемент

Изпълнение на задача на работен поток в работен поток с три състояния

Как работи работният поток с три състояния?

Работният поток с три състояния поддържа бизнес процеси, които изискват организациите да проследяват състоянието на проблем или елемент в три състояния или два прехода между състояния. При всеки преход между състоянията работният поток възлага задача на човек и му изпраща имейл предупреждение за задачата. Когато тази задача завърши, работният поток актуализира състоянието на елемента и преминава на следващото състояние. Работният поток с три състояния работи с шаблона на списъка Проследяване на проблем, но може да се използва с всеки списък, настроен да съдържа колоната Избор с три или повече стойности. Стойностите в колоната Избор служат за състояния, които проследява работният поток.

Списък може да има повече от един избор колона и колона за избор може да има повече от три стойности. Обаче работният поток с три състояния само може да бъде конфигуриран да използвате една от колоните, избор и само три от стойностите в колоната за избрания избор. Когато добавите работен поток с три състояния към списък или библиотека, изберете колона за избор и три от стойностите предоставят по колоната. За да научите как се работи с колони в списък, вижте Създаване на колона в списък или библиотека или Изтриване на колона в списък или библиотека.

Работният поток с три състояния може да се използва за управление на бизнес процеси, които изискват организациите да проследяват голям обем от проблеми или елементи, например проблеми при поддръжка на клиенти, продажби или задачи от проект. Например служителите на малка фирма за планиране на събитие могат да използват списък за проследяване и персонализиран работен поток с три състояния за управление на много задачи, свързани със събития, че те са планиране. Работният поток с три състояния проследява задачите за планиране на събитие в три състояния: активно, готови за прегледи завършено. Всички събитие подготовка на задачи, свързани с конкретно събитие, се обединяват в списък за проследяване, който е създаден за събитието и маркиран като активен. Координаторът на събитието присвоява индивидуални задачи за членовете на екипа и след това стартира работен поток с три състояния на тези елементи, за да започне работата по задачата за събитието.

Когато работният поток бъде стартиран, той създава задача за определения човек. Когато член на екипа получи задача, той извършва работата, необходима за изпълнение на задачата. Това може да е работа, която се извършва извън списъка или сайта, където се намира списъкът за проследяване на проблеми. Например ако член на екипа получи задача от работен поток да разработи план за доставка на храна, той се свързва с фирма за доставка на храна и работи с нея по разработването на план. Когато планът е скициран, членът на екипа маркира задачата от работния поток като изпълнена. Тогава работният поток актуализира състоянието на задачата за събитието в списъка за проследяване на проблеми от Активно на Готово за преглед и създава втора задача за координатора на събитието, който трябва да прегледа плана за доставка на храна. След като координаторът на събитието прегледа и одобри плана за доставка на храна, той маркира задачата от работния поток като изпълнена и работният поток актуализира състоянието на задачата от Готово за преглед на Завършено.

Забележка: Участник в работен поток може да изпълни задача от работен поток в работен поток с три състояния по два начина. Участникът може да редактира задачата от работния поток, за да я маркира като изпълнена, или да промени състоянието на елемента от работен поток в списъка (ако има разрешение да променя този списък). Ако участникът ръчно актуализира състоянието на елемента от работен поток в списъка, задачата от работния поток е изпълнена. Ако участникът редактира задачата от работния поток, за да я маркира като изпълнена, състоянието на елемента от работен поток в списъка се актуализира на Завършено.

Действията в работния поток с три състояния в горния пример използват следния процес:

блок схема на примерен работен поток с три състояния

Най-горе на страницата

Настройка на списък за използване на работен поток с три състояния

Преди да можете да използвате работен поток с три състояния, трябва да настроите списък за използване на работния поток. Списъкът трябва да съдържа елементите, които искате да следите или управлявате с работния поток. Шаблонът на списък Проследяване на проблем работи с работния поток с три състояния, но можете да създадете и списък по избор, който да използвате с тези работни потоци. Ако създадете списък по избор за използване с работния поток с три състояния, трябва да проверите дали списъкът съдържа поне една колона Избор, включваща три или повече стойности за избор. Когато зададете работен поток с три състояния за използване със списъка, трябва да определите колоната Избор, съдържаща стойностите на състоянията, които работният поток ще следи.

Най-горе на страницата

Създаване на списък за проследяване на проблем, който ще се използва с работен поток с три състояния

По подразбиране може да използвате работен поток с три състояния с всеки списък, който създадете от шаблона на списъка Проследяване на проблем.

 1. В менюто Действия за сайта щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта.

 2. На страницата "Преглед на цялото съдържание на сайта" щракнете върху Създаване.

 3. В диалоговия прозорец Създай щракнете върху Проследяване на проблемии въведете име за списъка. Изисква се името на списъка.

  Забележка: Името на списъка се показва в горната част на страницата със списъка, става част от уеб адреса за страницата със списъка и се появява в навигационните елементи, които помагат на потребителите Намерете и Отворете списъка.

 4. Ако искате да дадете описание на списъка или да укажете дали да се показва връзка към него в "Бързо стартиране" (настройката по подразбиране е "да"), щракнете върху Още опции.

  • В полето Описание въведете описание на целта на списъка. Описанието не е задължително.

  • За да добавите връзка към този списък в бързо стартиране ", щракнете върху да в секцията навигация .

 5. В долната част на диалоговия прозорец "Създаване" щракнете върху Създай.

Най-горе на страницата

Създаване на списък по избор за използване с работен поток с три състояния

Ако искате да създадете списък по избор за използване с работен поток с три състояния, трябва да добавите поне една колона Избор, съдържаща поне три стойности на състояния, които работният поток ще следи.

 1. В менюто Действия за сайта щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта.

 2. На страницата "Преглед на цялото съдържание на сайта" щракнете върху Създаване.

 3. В диалоговия прозорец Създаване щракнете върху Списък по избори въведете име за списъка. Изисква се името на списъка.

  Забележка: Името на списъка се показва в горната част на страницата със списъка, става част от уеб адреса за страницата със списъка и се появява в навигационните елементи, които помагат на потребителите Намерете и Отворете списъка.

 4. Ако искате да дадете описание на списъка или да укажете дали да се показва връзка към него в "Бързо стартиране" (настройката по подразбиране е "да"), щракнете върху Още опции.

 5. В полето Описание въведете описание на целта на списъка. Описанието не е задължително.

 6. За да добавите връзка към този списък в "Бързо стартиране", изберете Да в раздела Навигация.

 7. В долната част на диалоговия прозорец "Създаване" щракнете върху Създай.

Най-горе на страницата

Персонализиране на списък по избор, който ще се използва с работен поток с три състояния

 1. От списъка по избор в лентата щракнете върху раздела списък и след това щракнете върху Настройки на списък.

 2. Под Колони щракнете върху Създаване на колона.

 3. В раздела Име и тип под Име на колона въведете името на колоната, която искате да използвате, за да зададете стойностите на състоянието за работния поток.

 4. Под Типът информация в тази колона е изберете Избор (меню за избор).

 5. В раздела Допълнителни настройки на колона под Описание въведете описание по желание за колоната.

 6. Под Да се изисква колоната да съдържа информация щракнете върху Да.

 7. В списъчното поле под Въведете всеки вариант за избор на отделен ред въведете три или повече стойности за избор, които искате да се съдържат в колоната. Тези стойности ще бъдат състоянията на работния поток.

 8. Под Показване на опции чрез изберете или Падащо меню или Бутони за избор.

 9. Под Разрешаване на елементи за ''попълване'' щракнете върху Не.

 10. Задайте дали искате определена стойност по подразбиране за тази колона или дали искате да я добавите към изгледа по подразбиране за списъка.

 11. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Добавяне на работен поток с три състояния към списък

Трябва да добавите работен поток с три състояния към даден списък, преди да можете да го използвате спрямо елементи в този списък. Когато добавите работен поток с три състояния към списък, трябва да зададете колоната в списъка, съдържаща стойностите на състояние, които искате работният поток да следи, както и информация за това, какво искате да се случва на всеки етап от работния поток. Можете например да зададете темата и текста на уведомленията, изпращани по имейл на служителите, на които се възлагат задачи.

Работният поток с три състояния е разрешен по подразбиране за повечето типове сайтове, но администраторът на колекцията от сайтове може да забрани тази функция. Ако работният поток с три състояния не е достъпен, обърнете се към вашия администратор на колекцията от сайтове.

Важно: Трябва да имате разрешение "Управление на списъци", за да добавите работен поток към списък.

 1. Отворете списъка, към който искате да добавите работен поток с три състояния. От списъка по избор в лентата щракнете върху раздела списък и след това щракнете върху Настройки на списъкили изберете настройките за типа библиотека, която отваряте. Например в библиотека с документи, щракнете върху Настройки на библиотеката с документи.

 2. Под Разрешения и управление щракнете върху Настройки на работния поток.

  Ако работните потоци вече са добавени към този списък, библиотека или тип съдържание, тази стъпка ще ви отведе директно на страницата промяна на настройките на работния поток и трябва да щракнете върху Добавяне на работен поток , за да отидете на добавяне на работен поток страница. Ако няма работни потоци, са добавени към този списък, библиотека или тип съдържание, тази стъпка ще ви отведе директно към добавяне страница на работния поток.

 3. Ако вече съществува работен поток, в страницата "Промяна на настройките на работен поток" щракнете върху Добавяне на работен поток.

 4. На страницата Добавяне на работен поток в раздела работен поток , щракнете върху три състояния под избор на шаблон за работен поток.

 5. В раздела Име въведете уникално име за работния поток.

 6. В раздела Списък със задачи задайте списъка със задачи, който ще използвате с работния поток.

  Забележка: 

  • Можете да използвате списъка със задачи по подразбиране или да създадете нов. Ако използвате списъка със задачи по подразбиране, участниците в работния поток ще могат лесно да намират и преглеждат задачите си в работния поток, като използват изгледа Моите задачи в списъка със задачи.

  • Създайте нов списък със задачи, ако задачите за работния поток ще разкрият конфиденциални данни, които искате да запазите отделно от общия списък със задачи.

  • Създайте нов списък със задачи, ако организацията ви ще създаде голям брой работни потоци или ако работните потоци ще включват голям брой задачи. В такъв случай можете да създадете списъци със задачи за всеки работен поток.

 7. В секцията Списък с хронологии изберете списъка с хронологии, който ще използвате с работния поток. В списъка с хронологии се показват всички събития, които се случват по време на всяко изпълнение на работния поток.

  Можете да използвате списъка по подразбиране Хронология или да създадете нов. Ако организацията ви ще създаде голям брой работни потоци, можете да създадете отделен списък с хронологии за всеки работен поток..

 8. В секцията Опции за начало направете едно от следните неща:

  • Ако искате да разрешите ръчно стартиране на работния поток, поставете отметка в квадратчето Позволяване на този работен поток да се стартира ръчно от удостоверен потребител с разрешения за участие. Поставете отметка в квадратчето Изискване на разрешения за управление на списъци, за да се стартира работният поток, ако искате за стартиране на работния поток да се изискват допълнителни разрешения.

  • Ако искате работният поток да се стартира автоматично, когато се създават нови елементи, поставете отметка в квадратчето Стартиране на този работен поток, когато се създаде нов елемент.

 9. Щракнете върху Напред.

 10. В раздела Състояния на работния поток под Избор на поле "Избор" изберете колоната Избор от списъка, който съдържа стойностите, които искате да се използват за състоянията във вашия работен поток, и след това изберете стойностите на колоните, които искате, за Начално състояние, Средно състояние и Крайно състояние на работния поток.

 11. В двата раздела Задайте какво искате да се случи, когато се инициира работен поток (опции за първата задача в работния поток) и Задайте какво искате да се случи, когато работен поток се промени към средното си състояние (опции за втората задача в работния поток), укажете следната информация:

  Подробни данни за задача

Описание на задача:

Въведете информацията, която искате да бъде включена в описанието на задачата. Ако поставите отметка в квадратчето Включване на поле на списък, избраното от вас поле се добавя в края на съобщението. Ако поставите отметка в квадратчето Вмъкване на връзка към елемент от списък, в описанието се включва връзка към елемента от списък.

Крайна дата на задача:

Ако искате да зададете крайна дата за задачата, поставете отметка в квадратчето Включване на поле на списък и след това изберете от списъка колоната с дата, съдържаща информация за датата, която искате да използвате като крайна дата.

Възлагане на задачи на:

За да възложите задачата на човек, указан в списъка, щракнете върху Включване на поле на списък и след това изберете колоната от списъка, която съдържа потребителската информация, която искате да използвате. Когато се стартира работен поток, първата задача се възлага на човек, чието име се показва в колоната за елемента от работния поток.

За да възложите тази задача във всички копия на работния поток на зададен от вас човек, щракнете върху По избор и въведете или изберете името на човека или групата, на които искате да възложите задачата.

 1. Поставете отметка в квадратчето Изпращане на имейл съобщение, ако искате участниците в работния поток да получават уведомления по имейл за своите задачи от работния поток.

  Забележка: Ако искате да сте сигурни, че участниците в работния поток да получават имейл предупреждения и напомняния за своите задачи от работния поток, след като са стартирани работните потоци, обърнете се към администратора на колекцията от сайтове да проверите дали е разрешена електронна поща за вашия сайт.

  Подробни данни за имейл съобщение

До

Въведете името на човека, за когото искате имейл предупреждение относно задачата от работния поток, която ще се изпрати. Поставете отметка в квадратчето Включване на задачата, възложена на , ако искате да изпратите имейл предупреждение на собственика на задачата.

Относно

Въведете ред за тема, който искате да използвате за имейл предупреждение. Поставете отметка в квадратчето Използване заглавието на задачата, ако искате да добавите наименованието на задачата към реда за тема на имейл съобщението.

Тяло

Въведете информацията, която искате да се показва в тялото на съобщението на имейл предупреждението. Поставете отметка в квадратчето Вмъкване на връзка към елемент от списъка, ако искате да включите връзка към елемент от списъка в съобщението.

 1. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Ръчно стартиране на работен поток с три състояния за елемент

Работният поток с три състояния трябва да се добави към даден списък, за да може да бъде използван за елементите в този списък. Повече информация ще намерите в предишните раздели.

Работният поток с три състояния може да бъде конфигуриран да се стартира автоматично, когато към списък бъдат добавени нови елементи, или да дава възможност на потребителите със съответни разрешения да го стартират ръчно. Някои работни потоци могат да предлагат и двете опции.

За да стартирате ръчно работен поток с три състояния за елемент от списък, следвайте долните указания. Трябва да имате разрешение за редактиране на елементите на списъка. Възможно е някои работни потоци да изискват да имате разрешение за управление на списъци.

Забележка: Ако искате да се уверите, че участниците в работния поток получават имейл предупреждения и напомняния за своите задачи от работния поток, след като стартирате работен поток, обърнете се към администратора на колекцията от сайтове да проверите дали е разрешена електронна поща за вашия сайт.

 1. Отворете списъка, който съдържа елемента, за който искате да стартирате работен поток с три състояния.

 2. Посочете към елемента, за който искате да стартирате работен поток, щракнете върху стрелката, която се показва, и след това изберете Работни потоци.

  Забележка: Командата Работни потоци е налична само когато елементът е в списъка или библиотеката, с която е свързан поне един работен поток.

 3. В менюто Действия за сайта щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта.

 4. Под Начало на нов работен поток щракнете върху името на работния поток с три състояния, който искате да стартирате.

  Работният поток стартира веднага.

Най-горе на страницата

Завършване на задача от работния поток в работен поток с три състояния

За да завършите задача на работния поток в работен поток с три състояния, трябва да имате поне разрешение "Редактиране на елементи" за списъците от задачи, където се записват задачите от работния поток.

 1. Отворете списъка Задачи за сайта и изберете Моите задачи в менюто Изглед, за да намерите своята задача от работния поток.

  Забележка: Ако работният поток не използва списъка задачи по подразбиране, вашата задача от работен поток не може да се показва в списъка със задачи . За да намерите своята задача от работния поток, отидете в списъка или библиотеката, където е записан елементът на работния поток. Посочете името на елемента, който искате да завършите, щракнете върху стрелката, която се появява и след това щракнете върху работни потоци. В страницата състояние на работния поток под Изпълняващи се работни потоцищракнете върху името на работния поток, в която вие сте участник. Под задачиНамерете вашата задача от работен поток.

 2. Отворете списъка, съдържащ елемента, който искате да маркирате като изпълнен.

 3. Посочете името на задачата, която искате да изпълните, щракнете върху стрелката, която се показва, и след това върху Редактиране на елемент.

 4. В диалоговия прозорец Задачи въведете или изберете информацията, изисквана за изпълнение на задачата, след което щракнете върху Запиши.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×