Използване на работен поток за управление на одобрение на съдържание за библиотека

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да използвате работен поток за управление на одобрението на съдържание (наричана също наблюдаване) в библиотеки за кои одобрението на съдържание е задължителна и главни и второстепенни версии е разрешено. Когато използвате работен поток за управление на процеса на одобрение на съдържание, второстепенни версии на документ остават в Чакащо състояние, докато не са одобрени или отхвърлени през процеса на работния поток. Ако второстепенна версия е одобрен от работния поток, състоянието й се актуализира от Чакащо на одобрени е публикуван като главна версия и показва на всеки с разрешение за разглеждане на библиотеката. Ако второстепенна версия се отхвърли по време на работен поток, състоянието й се актуализира от Чакащо на отхвърлено и остава второстепенна версия, която се вижда само от хора, които имат разрешение за разглеждане на второстепенни версии в библиотеката. Работен поток за одобрение на съдържание стартира автоматично, когато авторите извлекат второстепенна версия като основна версия, или когато изберат командата публикуване на главна версия за документ. Можете също да изберете да позволите на потребителите с определени разрешения за ръчно стартиране на работния поток за одобрение на съдържанието.

Връзки към повече информация за одобрение на съдържание и версии може да намерите в раздела Вж. още.

Следните раздели описват стъпките, които са включени в настройването на работен поток за управление на одобрението на съдържание за библиотека.

В тази статия

Стъпка 1: Разрешаване на одобрение на съдържанието за библиотеката

Стъпка 2: Разрешаване на главни и второстепенни версии за библиотеката

Стъпка 3: Настройване на работен поток за управление на одобрението на съдържание за библиотека

Най-горе на страницата

Стъпка 1: Разрешаване на одобрението на съдържание и задаване на защита на черновите за библиотеката

Когато настройвате библиотека, може да изисквате одобрение на промените в документите, които са записани в тази библиотека.

Когато одобрението на съдържание е задължително за библиотека, документ, който е бил променен остава в Чакащо състояние, докато бъде одобрен или отхвърлен от някого, който има разрешение да го одобри. Ако файлът се одобри, му се присвоява състояние одобрен в библиотеката и се показва на всеки, който има разрешение за разглеждане на библиотеката. Ако файлът се отхвърли, състоянието й се актуализира на отхвърлено и остава видим само за автора на документа и за хората с разрешение за управление на списъци.

По подразбиране чакащият документ е видим само за своя автор и за хората с права да управляват списъци, но можете да укажете дали други групи от потребители могат да визуализират документа.

 1. Ако библиотеката все още не е отворена, щракнете върху името й в "Бързо стартиране".

  Ако името на вашата библиотека не се покаже, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта и след това щракнете върху името на вашата библиотека.

  1. В менюто Настройки Settings menu щракнете върху настройките за типа библиотека, която отваряте.

   Например в библиотека с документи щракнете върху Настройки за библиотека с документи.

 2. Под Общи настройки изберете Настройки на версиите.

 3. В раздела Одобрение на съдържание под Да се изисква ли одобрение на съдържание за предадени елементи? щракнете върху Да.

 4. В раздела Защита на елементите на черновите под Кой трябва да вижда черновите елементи в тази библиотека с документи? изберете Само потребители, които могат да одобряват елементи (и авторът на елемента).

  Забележка: Ако преди не сте актуализирали настройките на версиите за библиотеката, тази опция се избира автоматично, когато изберете задължително одобрение на съдържание.

 5. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Стъпка 2: Разрешаване на създаването на основна и второстепенна версия за библиотеката

Трябва също така да разрешите създаването на основна и второстепенна версия за библиотеката, преди да можете да използвате работен поток за управление на одобрението на съдържание.

 1. Ако библиотеката все още не е отворена, щракнете върху името й в "Бързо стартиране".

  Ако името на вашата библиотека не се покаже, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта и след това щракнете върху името на вашата библиотека.

  1. В менюто Настройки Settings menu щракнете върху настройките за типа библиотека, която отваряте.

   Например в библиотека с документи щракнете върху Настройки за библиотека с документи.

 2. Под Общи настройки изберете Настройки на версиите.

 3. В раздела Хронология на версиите на документа щракнете върху Създаване на главни и второстепенни версии (чернови).

 4. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Стъпка 3: Настройване на работния поток за управление на одобрението на съдържанието за библиотека

Типовият работен поток "Одобрение", който е на разположение в Microsoft Office SharePoint Server 2007 може да се използва за управление на одобрението на съдържанието за библиотека. Организацията ви може също да разработи и разположи по избор потребителски работен поток, който да управлява одобрението на съдържанието.

Когато използвате работен поток за управление на одобрението на съдържание в библиотека, работният поток за одобрение на съдържание стартира всеки път, когато потребителите извлекат документ като основна версия, или когато изберат командата публикуване на главна версия за документ. Докато работният поток се изпълнява, документът остава второстепенна версия със състояние Чакащо. Ако документът е одобрен от работния поток за одобрение на съдържанието, неговото състояние се актуализира като одобренои документът се публикува като основна версия, която е видима за всеки с разрешение да преглеждате документи в библиотеката. Ако документът е отхвърлен от работния поток за одобрение на съдържанието, неговото състояние се актуализира на отхвърленои той остава второстепенна версия, която се вижда само за автора на документа и за тези потребители, които имат разрешение за управление на списъци.

Забележка: Може да има определен само един работен поток за одобрение на съдържанието за библиотека, който стартира автоматично, когато авторите извлекат документите като основни версии или когато изберат командата Публикуване на главна версия за документа.

 1. Отворете библиотеката, към която искате да добавите работен поток.

  1. В менюто Настройки Settings menu щракнете върху настройките за типа библиотека, която отваряте.

   Например в библиотека с документи щракнете върху Настройки за библиотека с документи.

 2. Под Разрешения и управление щракнете върху Настройки на работния поток.

  Забележки: 

  • Командата Настройки на работен потоксе появява само ако работните потоци са активирани за колекцията със сайтове.

  • Ако работните потоци вече са добавени към библиотеката, тази стъпка ви отвежда директно до страницата "Промяна настройките на работен поток". Щракнете върху Добавяне на работен поток, за да отидете на страницата "Добавяне на работен поток". Ако към списъка, библиотеката или работния поток не е добавен работен поток, тази стъпка ви отвежда директно до страницата "Добавяне на работен поток".

 3. В страницата "Добавяне на работен поток", в раздела Работен поток щракнете върху името на шаблона на работния поток, който искате да използвате за управление на одобрението на съдържанието.

  Ако планирате да използвате типов работен поток "Одобрение", който е наличен в Office SharePoint Server 2007, щракнете върху шаблона на работния поток Одобрение.

 4. В раздела Име въведете уникално име за работния поток.

  1. В раздела Списък със задачи задайте списък със задачи, който да се използва с този работен поток.

   Забележки: 

   • Може да използвате списъка Задачи или да създадете нов. Ако използвате списъка по подразбиране Задачи, участниците в работния поток ще може по-лесно да намират и да разглеждат задачите, като използват изгледа Моите задачи на списъка Задачи.

   • Ако задачите за работния поток ще разкрият конфиденциални данни, които искате да запазите отделно от общия списък Задачи, трябва да създадете нов списък със задачи.

   • Ако организацията ви разполага с много работни потоци или ако работните потоци ще включват множество задачи, трябва да създадете нов списък със задачи. В този случай може да искате да създадете списъци със задачи за всеки работен поток.

 5. В раздела Списък с хронологии изберете списъка с хронологии, който ще използвате с работния поток. Списъкът с хронологиите се появява на всички събития, които се случват по време на всяко изпълнение на работния поток.

  Забележка: Може да използвате списъка Хронология или да създадете нов. Ако организацията ви разполага с много работни потоци, може да искате да създадете отделен списък с хронологии за всеки работен поток.

 6. В раздела Опции за начало поставете отметка в квадратчето Стартиране на този работен поток, за да се одобри публикуването на главна версия на елемент.

  Забележка: Тази опция е налична само ако поддръжката за главни и второстепенни версии е разрешена за библиотеката и ако шаблонът на работния поток, който изберете, може да се използва за одобрение на съдържание.

 7. Ако искате да разрешите на работния поток да бъде стартирана ръчно, поставете отметка в квадратчето позволи този работен поток да се стартира ръчно от удостоверен потребител с разрешения за редактиране на елементи . Изберете Изискване на управление на списъци на разрешения, за да стартирате работния поток отметнете квадратчето, ако искате да изискват допълнителни разрешения, за да стартирате работния поток.

 8. Ако са налични допълнителни опции за персонализиране за работния ви поток, щракнете върху Напред и след това задайте опциите, които искате, на страницата "Персонализиране" за вашия работен поток.

  Ако използвате предварително дефинирани поток "одобрение", който е наличен в Office SharePoint Server 2007, вижте използване на работен поток за одобрение за подробности как да персонализирате вашия работен поток.

 9. Ако не са налични допълнителни опции за персонализиране за работния ви поток, щракнете върху ОК.

  Забележки: 

  • Работният поток по одобрение на съдържание стартира автоматично, когато авторът вкара обратно черновата като главна версия или когато избере командата Публикуване на главна версия за документ.

  • Хората, които имат разрешение за одобрение на документ директно, може да го направят, като редактират свойствата за документа директно в библиотеката. Ако по този начин документът бъде одобрен или отхвърлен, работният поток приключва автоматично.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×