Използване на притурките в Business Contact Manager

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Business Contact Manager за Outlook показва актуална информация за вашите бизнес дейности в специално проектирани диаграми – или притурки – можете да добавите към таблото на Business Contact Manager, или към някое от работните области.

С притурки можете да изберете информация, която искате, и там, където желаете. Можете също да отпечатате отчети от данните, показани.

Тази статия описва притурки, налични в Business Contact Manager за Outlookи как можете да работите с тях.

В тази статия

Разбиране на притурките

Добавяне или премахване на притурка

Работа с притурки

Преглеждане на отчет от притурка

Разбиране на притурките

Искате ли да знаете какво ви най-продавани продукти са в момента? Погледнете в притурката Топ продукти .

Какво е текущото състояние на вашите усилия в квалифициране на тези потенциални клиенти? Вижте притурката " Фуния на продажбите ".

Трябва ли да подравняване си разходи за най-новите маркетингова кампания? Сравнение на кампании притурката показва очаквани приходи от вашите активни кампании.

Business Contact Manager за Outlook има различни приспособления, които можете да използвате, за да получите бърз преглед на състоянието на вашия бизнес. Тези притурки показване на диаграми и други визуални резюмета на информацията, която сте въвели във вашите записи. Те се актуализират всеки път, когато отворите табло или работна област, която съдържа притурки или когато щракнете върху Обнови.

По-внимателно вие и вашите служители са за въвеждане на данни в партньори и бизнес контакти, създаване на възможност записи, свързване води към маркетингови дейности и т.н, толкова по-ценен ще бъде обобщените данни, показани в притурките.

Най-горе на страницата

Къде притурките се своите данни?

Преди да можете да видите всички данни в притурка, трябва да получите вашия бизнес информация в база данни за Business Contact Manager. Притурки заявката съхранените данни да се покаже диаграми с необходимата информация.

Използвайте формулярите за ръчно въвеждане на бизнес данни, или импортиране на данни, както е описано в Импортиране на данни в Business Contact Manager. Следващите раздели описват притурки в Business Contact Manager за Outlookи как се въвеждат данни, които показват.

Притурките за продажби

Притурките за продажби се фокусират върху областта на процеса на продажби, които се нуждаят от вашето внимание, акценти и предизвикателства. Два особено подробни притурки, Канал за продажби "и" Фуния на продажбите са описани в пълно в използване на притурките фуния на продажбите и канал за продажби.

Таблици в модела на данни

Притурката "фуния на продажбите" показва възможности за продажби, по който етап на продажби, те са в.

За да видите данните в някой от притурките за продажби, трябва първо да създадете записи на възможност. В зависимост от типа на информацията, която искате да прегледате също трябва да добавите продукти и услуги към записа за възможност.

За всяка притурка за показване на информация за приходи трябва да въведете процент вероятност и да добавяте продукти и услуги на възможност записи. Очаквани приходи идва от процента на вероятността и общата сума на продукти и услуги на записите. Приходи идва от общата сума на продукти и услуги на записите.

Забележка: Записи на възможност, трябва да бъдат свързани към записи на партньор или бизнес контакт.

За да видите данни в тази притурка...

... въведете данни в тези полета на запис на възможност

Притурката показва

Неизползвани клиенти

Етап на продажби – за партньор или бизнес контакт, за да бъдат смятани за един клиент, всеки трябва да има поне една възможност за свързана с етап на продажби на Приключени успешно.

Партньори и бизнес контакти, с които сте имали никакво съобщение за избрания интервал и прогнозите за приходите, която представлява всеки от тях.

Канал за продажби

 • Вероятност (трябва да бъде по-голямо от 0 %),

 • Датата на приключване

 • Продукти и услуги

Отворени възможности за продажби от очакваните дати за затваряне.

Фуния на продажбите

 • Вероятност (трябва да бъде по-голямо от 0 %)

 • Етап на продажби

 • Продукти и услуги

Отворени възможности по етапи на продажби.

Топ клиенти

Етап на продажби (трябва да бъде Приключени успешно) и продукти и услуги

Клиенти, които имат изразходвано най-много пари с вашата фирма, като сума в левове или брутна печалба.

Топ продукти

Етап на продажби (трябва да бъдат Приключени успешно), Датата на приключванеи продукти и услуги

Диаграма на вашите най-продаваните продукти с течение на времето с число е продал приходи или брутна печалба.

Най-добри препращащи

Иницииран от трябва да съдържа името на партньор или бизнес контакт, посочената дейност на вашата фирма. За да видите данни приходи от посочената бизнес, трябва също изберете Етап продажба на Приключени успешнои добавяне на продукти и услуги.

Най-добри източници за нов бизнес, като долар стойност или броя на контактите.

Най-горе на страницата

Притурки "маркетинг"

Сравнение между маркетингови дейности и маркетингови кампании са основната дейност на маркетинговата притурки. За да се възползвате максимално от тези притурки, трябва да създадете подробни записи за всяка маркетингова дейност и кампания, които извършвате. Можете да сравните дейности и кампании с числа от партньори, бизнес контакти, потенциални клиенти или възможности, които те дават или с приходи, разходи или бюджетни суми.

За точна финансова информация не забравяйте да включите тези подробности за всеки запис за маркетингова дейност:

 • Полето бюджетните разходи на страницата с подробности

 • Действителни разходи поле на страницата на проследяване

 • Всички възможности за продажби или партньор, бизнес контакт или потенциален клиент записи, които са в резултат на маркетингова дейност въведете името на дейността в полето иницииран от всеки запис. Общата сума на продуктите и услугите, които са изброени на формуляр за възможност се използват за изчисляване на Очаквани приходи.

За да видите данни в тази притурка...

... трябва да...

... и притурката

Дейност тип анализ

Създаване на повече от един запис за маркетингова дейност от същия тип и въведете най-много подробности, както го правите.

Сравнява всички дейности на един-единствен тип, например списъци на разговор или имейл дейности. (За да видите резултатите от една дейност, използвайте раздела за анализ на маркетинговатаработна област.)

Анализ на кампания

Създайте един или повече записите за маркетингова дейност на някои въведете, Задайте го на кампания и въведете колкото се може повече подробности, както можете да.

Диаграми на резултатите от всяка дейност в избраната маркетингова кампания. По подразбиране кампания е Текущите дейности.

Сравнение на кампании

Създаване на повече от една маркетингова кампания и въведете колкото се може повече подробности, както го правите за всяка дейност в кампании.

Сравнява успеха на всички маркетингови кампании.

Най-горе на страницата

Притурките за управление на проекти

Проект управление на притурките диаграма хода на всичките си бизнес проекти, показани от крайни срокове, времеви линии и процент на изпълнение.

За да видите данни в тази притурка...

Отворете този запис...

... и въвеждане на данни в тези полета

Бизнес проекти - просрочени

Бизнес проект

 • Начална дата

 • Краен срок (трябва да бъде преди текущата дата)

 • % Завършено

Бизнес проекти - краен напред

Бизнес проект

 • Начална дата

 • Краен срок

 • % Завършено

Бизнес проекти - всички

Бизнес проект

 • Начална дата

 • Краен срок

 • % Завършено

Задачи от проект - просрочени

Задача от проект

 • Начална дата

 • Краен срок (трябва да бъде преди текущата дата)

 • % Завършено

Проектни задачи - краен напред

Задача от проект

 • Начална дата

 • Краен срок

 • % Завършено

Проектни задачи - всички

Задача от проект

 • Начална дата

 • Краен срок

 • % Завършено

business projects gadget

Проект задачи - краен следващия притурката показва задачите с приближава краен срок.

Най-горе на страницата

Притурката "Общи"

Тази притурка не е специфична за работа функция, но може да бъде полезна на много места.

 • Скорошни бизнес елементи. Списък на 18 елементи, които сте отваряли последно, с икони, за да укажете какво е всеки тип елемент.

Най-горе на страницата

Добавяне или премахване на притурка

Притурки в Business Contact Manager за Outlook са категоризирани по работни области, в която сте най-вероятно е да ги използвате, но можете да добавите всяка притурка за всяка област, или към таблото.

Добавяне на притурка на табло

 1. В навигационния екран щракнете върху Business Contact Manager.

 2. В лентата, в раздела Начало , в групата Добавяне на притурки щракнете върху едно от следните неща:

  • Продажби

  • Маркетинг

  • Управление на проекти

  • Общ

 3. Щракнете върху притурката, която искате да покажете.

Притурката се показва на таблото. Превъртете надолу, за да видите други притурки.

Най-горе на страницата

Добавяне на притурка към работна област

 1. В навигационния екран, под Business Contact Manager щракнете върху една от следните папки за показване на работната област:

  • Управление на контакти.

  • Продажби.

  • Маркетинг.

  • Управление на проекти.

 2. В лентата щракнете върху раздела притурки .

 3. В групата "Добавяне на притурки"щракнете върху едно от следните неща:

  • Продажби

  • Маркетинг

  • Управление на проекти

  • Общ

gadgets tab

Притурки раздел на лентата.

 1. Щракнете върху притурката, която искате да покажете.

Притурката се показва в горната част на работната област.

Съвет: Автоматично добавяне на притурка към работна област води до областта за показване на притурка да се показва.

Най-горе на страницата

Премахване на притурка

 • В притурката, която искате да премахнете щракнете върху бутон за Премахване на close button on gadget .

  Притурката се затваря и останалите притурки преминава нагоре или встрани попълване разликата от Премахнатите притурка.

Най-горе на страницата

Работа с притурки

Всяка от тях разполага с няколко бутона.

Щракнете върху

Резултат

Refresh gadget button

Обновяване     Актуализира данни с вашия база данни за Business Contact Manager за изпълнение на заявки и след това показва текущата информация.

Create report button on a gadget

Стартиране на отчет     Показва отчета, на който се базира на притурка данните.

Бутон за настройки на приспособления

Опции     Отваря се диалогов прозорец, който можете да използвате, за да изберете данните, показани в притурката.

close button on gadget

Премахване на     Премахва притурката от работна област или таблото.

Забележка: Премахването на притурка от работна област не премахва притурката от таблото.

Забележка: Притурки не се преоразмерява.

Най-горе на страницата

Изберете данните, които се показва в притурка

Всеки притурките ви покаже конкретен сектор на информация, но можете да изберете точно кои части от вашите бизнес данни, които искате да видите. Можете дори да добавите един и същ притурката към табло или работна област повече от веднъж, избор на различни данните, за да се показва във всяка от тях.

 1. Щракнете върху бутона Опции за Бутон за настройки на приспособления на притурка.

 2. Прегледайте селекции в списъците и квадратчета за отметка в диалоговия прозорец и след това щракнете върху опциите, които искате да видите в притурката.

 3. Ако искате притурката да показва етикети, под диаграма, изберете някое от следните квадратчета:

  • Надписи на оси. Показва етикети за данните на диаграмата на притурка x и y оси.

  • Подзаглавие. Показва етикет, който описва данните в притурката, като например възможности, генерирани от текущите дейности.

  • Легенда. Показва етикети за всеки от цветове и ленти в притурката. Не е опция на всяка притурка.

 4. Щракнете върху OK. Притурка на данните се актуализират.

Най-горе на страницата

Подреждане или преместване на притурките

Можете да премествате притурките в работни области или таблото.

За да преместите дадена притурка, го плъзнете до новото му местоположение в работната област или на таблото.

Работни области се показват притурки в един ред. За да прегледате притурките, които не са видими в работна област, щракнете върху стрелките за превъртане надясно или наляво.

На таблото за други притурки ще премести вертикално или хоризонтално за запълване на пространство. Таблото показва притурки в колони, и го да разширите вертикално да покажете до 20 притурки. Можете да изберете да показвате притурки в до четири колони.

 1. В навигационния екран щракнете върху Business Contact Manager за показване на таблото.

 2. В лентата щракнете върху раздела Изглед.

 3. В групата колони щракнете върху броя на колоните, които искате да покажете.

Най-горе на страницата

Преглеждане на отчет от притурка

Всяка от тях може да генерира отчет от показаните данните в нея. За да видите отчет от притурка, направете едно от следните неща:

 • Щракнете върху бутона "стартиране" отчет . Create report button on a gadget върху притурката.

Отчетът ще показва всички данни от притурката, както и други свързани с информация. Например ако отворите отчета от Неизползвани клиенти притурка, можете да видите списък на клиентите, които не са имали контакт с вашия бизнес за последните 30 дни, заедно с името на акаунта на всеки клиент, телефонен номер и етап на продажби и затворете дата на последния запис на възможност сте създали за клиента.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×