Използване на параметри за искане на входни данни при изпълнение на заявка

Използване на параметри за искане на входни данни при изпълнение на заявка

За да накарате една заявка в настолни бази на Access да иска въвеждане на критерии, когато се изпълнява, създайте параметризирана заявка. Това ви позволява да използвате многократно една и съща заявка, без да е необходимо непрекъснато да я отваряте в изглед за проектиране, за да редактирате критериите.

Забележка: Тази статия не се отнася за уеб приложенията на Access.

Разбиране на терминологията

Преди да започнете да изпълнявате инструкциите "стъпка по стъпка" по-долу, е полезно да разбирате следните термини:

 • Параметър   Параметърът е информация, която предавате на дадена заявка при изпълнението й. Параметрите могат да се използват сами или като част от по-голям израз, за да формират критерий в заявката. Можете да добавяте параметри към някой от следните типове заявки:

  • За избиране

  • Кръстосана

  • За добавяне

  • За създаване на таблица

  • За актуализация

 • Критерии   Критериите са "филтри", които добавяте към заявка, за да зададете кои елементи да се върнат, когато заявката се изпълни.

За повече информация за типовете заявки, споменати по-горе, вж. Въведение в заявките.

Създаване на параметризирана заявка.

Създаването на параметър е подобно на добавянето на нормален критерий към заявка:

 1. Създайте заявка за избиране и след това отворете заявката в изглед за проектиране.

 2. В реда Критерии на полето, към което искате да приложите параметър, въведете текста, който искате да се покаже в полето за параметър, заграден с квадратни скоби. Например [Enter the start date:]

  Проста параметризирана заявка.

 3. Повторете стъпка 2 за всяко поле, към което искате да добавите параметри.

Когато изпълнявате заявката, подканата се показва без квадратните скоби.

Подкана за параметър с текст "Въведете началната дата:"

Попълнете стойността, която търсите, и след това щракнете върху OK.

Можете да използвате множество параметри в един критерий. Например Between [Enter the start date:] And [Enter the end date:] ще генерира две подканвания, когато изпълните заявката.

Параметризирана заявка с два параметъра.

Задаване на типове данни за параметри

Можете да зададете параметърът да приема само определен тип данни. Особено важно е да зададете типа на данните за числа, валута или дата/час, защото след това хората ще виждат по-полезно съобщение за грешка, ако въведат неправилен тип данни, например ако въведат текст, когато се очаква валутна стойност.

Забележка: Ако един параметър е конфигуриран да приема текстови данни, всяка въведена информация се тълкува като текст и не се показва съобщение за грешка.

За да зададете типа на данните за параметри в заявка:

 1. Със заявка, отворена в изглед за проектиране, в раздела Проект, в групата Показване/скриване щракнете върху Параметри.

 2. В полетоПараметри на заявката, в колоната Параметър въведете подкана за всеки параметър, за който искате да зададете тип на данните. Уверете се, че всеки параметър съответства на подканата, която използвате в реда Критерии на мрежата на заявката за проектиране.

 3. В колоната Тип на данните изберете типа на данните за всеки параметър.

Добавяне на параметър към заявка за обединение

Тъй като не можете да видите заявка за обединение в мрежата за проектиране на заявки, ще трябва да процедирате по малко по-различен начин:

 1. Отворете заявката за обединение в изглед за SQL.

 2. Добавете клаузата WHERE, която съдържа полетата, към които искате да добавите параметри.

  Ако клаузата WHERE вече съществува, проверете дали полетата, към които искате да добавите параметри, вече са в клаузата. Ако не са, ги добавете.

 3. Въведете подканата за параметър в клаузата WHERE, например WHERE [StartDate] = [Enter the start date:]

  Заявка за обединение от две части със следната клауза и следните две части: WHERE StartDate = [Въведете началната дата:]

  Обърнете внимание, че трябва да добавите един и същ филтър към всяка секция на заявката. В картината по-горе заявката има две секции (разделени с ключовата дума UNION), така че параметърът трябва да бъде добавен два пъти. Когато обаче изпълните заявката, подканата се показва само веднъж (при условие че сте написали подканата напълно еднакво във всяка секция).

За повече информация за заявките за обединение вж. Използване на заявка за обединение, за да покажете обединен резултат от множество заявки.

Комбиниране на параметри със заместващи символи за по-голяма гъвкавост

Както при нормалните критерии, можете да комбинирате параметри с ключовата дума Like и заместващи символи, за да търсите съответствие с по-широк обхват от елементи. Например може да искате вашата заявка да иска въвеждане на страна/регион, но да намира съответствие с всяка стойност, съдържаща низа на параметъра. За да направите това:

 1. Създайте заявка за избиране и след това отворете заявката в изглед за проектиране.

 2. В реда Критерии от полето, към което искате да добавите параметър, въведете Like "*"&[, текста, който искате да използвате като подкана, и след това]&"*".

  мрежа за създаване на заявки със следния критерий в колоната: like "*" & [въведете страна/регион:] & "*"

Когато изпълните заявката за параметър, подканата се появява в диалоговия прозорец без квадратните скоби и без ключовата дума Like или заместващите символи:

Подкана за параметър с текста "Въведете страна/регион".

След като въведете параметъра, заявката връща стойности, които се съдържат в низа с параметри. Например низът с параметри us връща елементи, в които поле има с параметри има стойност Australia, и елементи, в които стойността е USA.

За повече информация за заместващите символи вж. Използване на заместващи символи като критерии.

Връщане на елементи, които не съответстват на параметъра

Вместо да искате от заявката да връща елементите, които съответстват на вашия параметър, може да искате заявката да върне елементи, които не му съответстват. Например може да искате да подканвате за въвеждане на година, а след това да върнете елементи, в които годината е по-голяма от тази, която сте въвели. За да направите това, въведете оператор за сравнение вляво от първата квадратна скоба, която включва подканата за параметър, например >[Enter a year:].

Видео: Използване на параметри в заявки

Използването на параметър в заявка е толкова лесно, колкото и създаването на заявка, която използва критерии. Можете да проектирате заявка, която за да ви подканва да въведете един информационен елемент, като например номер на част, или повече – като например две дати. За всеки параметър параметризираната заявка показва отделен диалогов прозорец, който ви подканва да въведете стойност за съответния параметър.

Гледайте това видео, за да научите повече за създаването на параметри в заявки.

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Вж. също

Използване на параметри в заявки, формуляри и отчети

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×