Използване на обобщени таблици и други инструменти за бизнес разузнаване за анализиране на данните

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Препоръчителни обобщени таблици за вашите данни

Когато искате да има смисъл от големи обеми данни – независимо дали е във вашия работен лист, или достъпно друго място – Excel ви дава мощни инструменти.

Можете да анализирате данни в една или повече таблици и да създавате интерактивни и визуални отчети, които можете да споделяте с вашите заинтересовани лица.

Съвети, преди да започнете

 • Позволете на Excel да препоръчва обобщена таблица    За бързо показване на данните, които искате да анализирате в Excel, започнете с избиране на обобщена таблица в оформление, което Excel препоръчва за данните ви.

 • Анализиране на данни в няколко таблици    можете да анализирате данни от повече от една таблица в отчета с обобщена таблица в Excel, дори ако не използвате Power Pivot. Функциите на модела на данни са вградени в Excel. Просто добавете данни в няколко таблици в Excel, след което създайте релации между тях в лист с обобщена таблица или на Power View. Готово! Вече имате модел на данни, за да добавите повече мощност към своя анализ на данни.

 • НаЧертайте данните си директно в интерактивна обобщена диаграма    В Excel можете да създадете самостоятелна (необвързана) обобщена диаграма, която ви позволява да си взаимодействате с и да филтрирате данни направо в диаграмата.

 • Докоснете пълната мощ на Power Pivot и Power View    Ако имате инсталиран Office Pro Plus, опитайте да се възползвате от тези мощни добавки:

  • Вграден модел на данни може да бъде всичко, от което се нуждаете, за да анализирате данни в множество таблици, но Power Pivot ви помага да създадете сложен модел на данни в отделен прозорец на Power Pivot . Има някои разлики, които може да искате да сравните , преди да започнете.

  • Power View ви помага да превърнете вашите данни на Power Pivot (или други данни на Excel в таблица) в мощен интерактивен отчет, който изглежда професионално. Просто щракнете върху бутона Power View в раздела Вмъкване , за да започнете.

Създаване на обобщена таблица или обобщена диаграма

Създаване на обобщена таблица за анализиране на данни в работен лист

Направете по-добри бизнес решения, като прегледате данните от различни ъгли в отчет с обобщена таблица. Excel ще ви помогне да направите първите стъпки, като препоръчате този, който работи за данните ви.

Създаване на обобщена таблица за анализиране на външни данни

Когато данните, които искате да изследвате, се съхраняват в друг файл извън Excel, като например база данни на Access или кубичен файл за онлайн аналитична обработка (OLAP), можете да се свържете с този външен източник на данни, за да анализирате данните в отчет с обобщена таблица.

Създаване на обобщена таблица за анализиране на данни в няколко таблици

Ако искате да анализирате данни в няколко таблици, можете да направите това в Excel. Научете за различните начини за създаване на зависимости между няколко таблици в отчет с обобщена таблица за мощен анализ на данни. Зад кулисите Excel създава модел на данни.

Урок: Импортиране на данни в Excel 2013 и създаване на модел на данни

Преди да започнете сами, може да е полезно да следвате инструкциите в този урок, за да създадете примерна обобщена таблица в Excel, която съчетава данни от множество таблици в модел на данни.

Използване на списъка с полета за показване на данни в обобщена таблица

След като създадете обобщена таблица на базата на данни от работен лист, външни данни или множество таблици, можете да получите достъп до списъка с полета, за да добавяте, подреждате и премахвате полета в отчета с обобщена таблица по всяко време.

Създаване на обобщена диаграма

За визуална презентация можете да създадете обобщена диаграма с интерактивни контроли за филтриране, така че да можете да анализирате подмножество от данните си. Excel дори може да препоръчва обобщена диаграма за вашите данни. Ако искате само интерактивна диаграма, не е необходимо първо да създавате обобщена таблица.

Изтриване на обобщена таблица

Когато искате да изтриете обобщена таблица, номерът е да изберете цялата обобщена таблица, преди да натиснете клавиша DELETE, дори когато има много данни – тази статия предоставя бърз начин да изберете цялата обобщена таблица.

Промяна на формата на обобщената таблица

Проектиране на оформлението и формата на обобщена таблица

След като създадете обобщена таблица и добавите полетата, които искате, можете да промените оформлението, за да направите обобщената таблица по-лесна за четене и сканиране. Просто изберете друго оформление на отчета за незабавните промени в оформлението.

Промяна на стила на обобщената таблица

Ако не харесвате облика на обобщената таблица, след като сте я създали, можете да изберете различен стил. Например когато имате много данни във вашата обобщена таблица, може да ви помогне да покажете редове или колони на ленти за лесно сканиране или за осветяване на важни данни, за да се открояват.

Показване на подробни данни за обобщена таблица

Сортиране на данни в обобщена таблица

Сортирането ви помага да организирате големи количества данни на обобщена таблица, така че да е по-лесно да намерите елементите, които искате да анализирате. Можете да сортирате данни по азбучен ред или от най-високото към най-ниско стойности (или обратно).

Филтриране на данни в обобщена таблица

За да се съсредоточите над малка част от голямо количество данни на обобщената таблица, можете да филтрирате данните. Това може да се направи по няколко начина. Например вмъкването на един или повече сегментатори ви дава бърз и ефективен начин да филтрирате данните.

Групиране и разгрупиране на данни в отчет с обобщена таблица

Групирането на данни в обобщена таблица може да ви помогне да видите подмножеството от данните, които искате да анализирате.

Задълбочаване в данните на обобщена таблица

ИзБиването на големи количества данни в йерархията на обобщена таблица винаги е било задача, която отнема много време, като се увеличават, свиват и филтрират.

В Excel, новата функция за бързо изПробване ви позволява да издълбаете във вашия OLAP куб или в йерархия на обобщена таблица, базирана на данни, за да анализирате подробностите за данните на различни нива. Бързото изследване ви помага да се придвижите до данните, които искате да видите, и действа като филтър, когато извършвате детайлизиране. Бутонът се показва всеки път, когато изберете елемент в поле.

Използване на времева линия на обобщена таблица за филтриране на дати

Вместо да се мотаете с филтри, за да покажете датите, сега можете да използвате времева линия на обобщена таблица. Можете да добавите времева линия към обобщената таблица, да филтрирате по час и да увеличите размера на желания от вас период.

Изчисляване на стойности на обобщена таблица

Показване на междинните суми в обобщена таблица

В обобщена таблица междинните суми се изчисляват автоматично и се показват по подразбиране. Но ако не ги виждате, можете да ги добавите.

Сумиране на стойности в обобщена таблица

За да обобщите стойности в обобщена таблица, използвайте функции като SUM, COUNT и AVERAGE. Обобщаващите функции не са достъпни в обобщени таблици, които се базират на OLAP източник на данни.

Промяна или актуализиране на данни в обобщена таблица

Промяна на първичните данни за обобщена таблица

След като създадете обобщена таблица, може да поискате да промените изходните данни, които се анализират – например за да включите повече или по-малко данни.

Актуализиране (обновяване) на данни в обобщена таблица

Когато една обобщена таблица е свързана към външни данни, периодично я Обновявайте, за да поддържате данните в обобщената таблица актуални.

Докоснете в силата на Power Pivot

Мощен анализ на данни и моделиране на данни в Excel

Ако имате инсталиран Office Professional Plus, стартирайте добавкаТа Power Pivot , която се предоставя с Excel, за да извършите мощен анализ на данни. След това използвайте прозореца на Power Pivot, за да създадете сложен модел на данни.

Урок: Импортиране на данни в Excel 2013 и създаване на модел на данни

Импортирайте няколко таблици с примерни данни по едно и също време в този урок. Във втората половина на този урок ще работите с модела на данни в прозореца на Power Pivot.

Получаване на данни чрез добавката Power Pivot

Опитайте да импортирате релационни данни в прозореца на Power Pivot като бърза и ефикасна алтернатива за импортиране или свързване с данни в Excel.

Създаване на релация между две таблици

Изчистете своя анализ на данни, като създадете релации между различни таблици, които имат съвпадащи данни, като например подобно поле за ИДЕНТИФИКАТОР. Релациите между таблиците ви позволяват да създавате отчети с обобщени таблици, които използват полета от всяка таблица, дори когато таблиците са дошли от различни източници.

Използване на изчисления в Power Pivot

Решаване на проблеми при анализ на данни и моделиране в Power Pivot чрез изчисления, като например Автосумиране, изчисляеми колони и изчисляеми формули за полета, или формули на потребителски изрази за анализ на данни (DAX).

Добавяне на KPI към вашата обобщена таблица

Използвайте Power Pivot, за да създавате водещи показатели на представянето (KPI), които можете да добавите към своите обобщени таблици.

Оптимизиране на модел на данни за Power View

Този урок ви показва как да направите промени в модела на данни, за да подобрите отчетите на Power View.

Изследване на вашите данни с Power View

Изследване, визуализиране и представяне на вашите данни с Power View

Използвайте Power View (който е инсталиран с Office Professional Plus), за да създадете интерактивни диаграми и други визуализации в отделни, подобни на табло листове на Power View, които можете да представяте на своите заинтересовани лица.

Създаване на отчет на Power View с данни от пазара на Microsoft Azure

В този урок изтегляте безплатни данни от пазара на Microsoft Azure и ги комбинирате с други данни в уеб, за да създавате интересни интерактивни отчети на Power View. Разберете кои летища и авиокомпании са извършили най-доброто през декември 2011!

Вижте Power View и Power Pivot в действие

Гледайте тези видеоклипове, за да научите какво може да прави за вас Power View с Power Pivot в поддържаща роля.

 • Създаване на обобщена таблица за анализиране на данни в работен лист     Направете по-добри бизнес решения, като прегледате данните от различни ъгли в отчет с обобщена таблица. Excel ще ви помогне да направите първите стъпки, като препоръчате този, който работи за данните ви.

 • Създаване на обобщена диаграма    За визуална презентация можете да създадете обобщена диаграма с интерактивни контроли за филтриране, така че да можете да анализирате подмножество от данните си. Excel дори може да препоръчва обобщена диаграма за вашите данни. Ако искате само интерактивна диаграма, не е необходимо първо да създавате обобщена таблица.

 • Сортиране на данни в обобщена таблица     Сортирането ви помага да организирате големи количества данни на обобщена таблица, така че да е по-лесно да намерите елементите, които искате да анализирате. Можете да сортирате данни по азбучен ред или от най-високото към най-ниско стойности (или обратно).

 • Филтриране на данни в обобщена таблица     За да се съсредоточите над малка част от голямо количество данни на обобщената таблица, можете да филтрирате данните. Това може да се направи по няколко начина. Например вмъкването на един или повече сегментатори ви дава бърз и ефективен начин да филтрирате данните.

 • Използване на времева линия на обобщена таблица за филтриране на дати     Вместо да се мотаете с филтри, за да покажете датите, сега можете да използвате времева линия на обобщена таблица. Можете да добавите времева линия към обобщената таблица, да филтрирате по час и да увеличите размера на желания от вас период.

 • Показване или скриване на междинни суми в обобщена таблица     В обобщена таблица междинните суми се изчисляват автоматично и се показват по подразбиране. Но ако не ги виждате, можете да ги добавите.

 • Използване на външен източник на данни за обобщена таблица     След като създадете обобщена таблица, може да поискате да промените изходните данни, които се анализират – например за да включите повече или по-малко данни.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×