Използване на клавишни комбинации при създаване на презентации на PowerPoint

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Много потребители считат, че използването на външна клавиатура с клавишни комбинации за PowerPoint в Windows им помага да работят по-ефикасно. За потребителите, които страдат от зрителни нарушения или имат проблем с подвижността, използването на клавишните комбинации може да е по-лесно от използването на сензорния екран и съществена алтернатива на използването на мишка. В тази тема са посочени клавишните комбинации за PowerPoint в Windows.

Имаме отделен списък с клавишни комбинации, които можете да използвате при изнасяне на вашата презентация.

Забележки: 

 • Клавишните комбинации в тази тема се отнасят за американската подредба на клавиатурата. Клавишите за други подредби може да не съответстват точно на клавишите на американската клавиатура.

 • Ако пряк път изисква натискането на два или повече клавиша едновременно, тази тема разделя клавишите със знак плюс (+). Ако се налага да натискате един клавиш непосредствено след друг, клавишите са разделени със запетая (,).

Получаване на тези клавишни комбинации в документ на Word в тази връзка: клавишни комбинации в PowerPoint за Windowshttp://download.microsoft.com/download/F/8/F/F8F11497-89DC-4965-A8A0-B28F2B5BC771/PowerPoint 2016 for Windows keyboard shortcuts.docx.

Бързи връзки

Често използвани клавишни комбинации

Придвижване из лентата само с клавиатурата

Промяна на фокуса с помощта на клавиатурата

Преместване между екрани

Работа в структурен изглед

Работа с фигури, картини, полета, обекти и WordArt

Избиране и редактиране на текст и обекти

Форматиране на текст

Вмъкване или отговаряне на коментари

Промяна на реда на слайдовете или разделите в слайдове

Достъп и работа с прозорците на задачите

Клавишни комбинации по избор

Често използвани клавишни комбинации

Таблицата по-долу itemizes най-често използваните комбинации в PowerPoint.

За да направите това

Натиснете

Създаване на нова презентация

Ctrl+N

Правене на избрания текст получер

Ctrl+B

Промяна на размера на шрифта за избрания текст

ALT + H, F, S

Отваряне на теб за мащабиране на диалогов прозорец

Alt+W, Q

Изрязване на избрания текст, обект или слайд

Ctrl+X

Копиране на избрания текст, обект или слайд

Ctrl+C

Поставяне на изрязан или копиран текст, обект или слайд

Ctrl+V

Отмяна на последното действие

Ctrl+Z

Записване на презентация

Ctrl+S

Вмъкване на картина

Alt+N, P

Вмъкване на фигура

ALT + H, S, H

Избор на тема

Alt+G, H

Изберете оформление на слайд

Alt+H, L

Преминаване към следващия слайд

Page Down

Преминаване към предишния слайд

Page Up

Отидете на раздела "Начало"

Alt+H

Отидете на раздела "Вмъкване"

Alt+N

Начало на слайдшоу

F5

Край на слайдшоуто

Esc

Затворете PowerPoint

Ctrl+Q

Придвижване из лентата само с клавиатурата

Лентата е лента в горната част на PowerPoint, която организира командите в раздели. Всеки раздел показва различна лента, която се състои от групи, а всяка група включва една или повече команди.

Можете да се придвижвате из лентата само с клавиатурата. Клавишите за достъп са специални комбинации, които ви позволяват да бързо да използвате команда на лентата с натискане на няколко клавиши, независимо къде се намирате в PowerPoint. Всяка команда в PowerPoint могат да бъдат достъпни с помощта на клавишите за достъп.

Има два начина за навигация в разделите в лентата:

 • За да стигнете до лентата, натиснете клавиша Alt и след това, да се придвижвате между разделите, използвайте клавишите със стрелки наляво и надясно.

 • За да отидете направо на даден раздел на лентата, натиснете един от следните клавиши за достъп:

  За да направите това

  Натиснете

  Отваряне на страницата Файл

  Alt+F

  Отваряне на раздела "Начало"

  Alt+H

  Отворете раздела "Вмъкване"

  Alt+N

  Отворите раздела "Проектиране"

  Alt+G

  Отворете раздела "преходи"

  Alt+K

  Отворете раздела анимации

  Alt+A

  Отворете раздела "Слайдшоу"

  Alt+S

  Отворете раздела "Преглед"

  Alt+R

  Отваряне на раздела "Изглед"

  Alt+W

  Отваряне на полето за търсене и търсене на команда

  Alt+Q, след което въведете израза за търсене

Забележка: Добавките и другите програми могат да добавят нови раздели към лентата и могат да предоставят клавиши за достъп за тези раздели.

Работа в разделите на лентата с клавиатурата

 • За да преместите в списъка с раздели на лентата, натиснете клавиша Alt. За да отидете директно на раздел, натиснете клавишна комбинация.

 • За да се придвижвате между командите, натиснете клавиша Tab или Shift+Tab. Можете да се премествате напред или назад между командите поред. Можете също да премествате с помощта на стрелките.

 • Контролите се активират по различни начини в зависимост от типа на контролата:

  • Ако избраната команда е бутон, за да го активирате, натиснете интервал или Enter.

  • Ако избраната команда е разделен бутон (тоест бутон, който се отваря меню с допълнителни опции), за да го активирате, натиснете Alt + стрелка надолу стрелка. Натиснете клавиша Tab, за да се придвижвате през опциите. За да изберете текущата опция, натиснете интервал или Enter.

  • Ако избраната команда е списък (например списъка шрифт ), за да отворите списъка, натиснете клавиша със стрелка. След това за да преместите между елементите, използвайте нагоре и надолу клавишите със стрелки. Когато е избран елементът, който искате, натиснете клавиша Enter.

  • Ако избраната команда е галерия, за да изберете командата, натиснете интервал или Enter. След това натиснете клавиша Tab, за да се придвижвате през елементите.

Съвет: В галерии с повече от един ред на елементите клавиша Tab премества фокуса от началото до края на текущия ред и, когато се достигне до края на реда, в началото на следващата. Натискането на клавиша стрелка надясно в края на текущия ред се връща в началото на текущия ред.

Промяна на фокуса с помощта на клавиатурата

Следващата таблица показва някои начини за преместване на фокуса с помощта на клавиатурата.

За да направите това

Натиснете

Избиране на активния раздел на лентата и активиране на клавишите за достъп

Alt или F10. За преминаване към друг раздел използвайте клавишите за достъп или клавишите със стрелки.

Преместване на фокуса към командите на лентата

Клавиш Tab или Shift+Tab

Премества надолу, нагоре, наляво или надясно, между елементите на лентата

Надолу, нагоре, наляво или надясно клавишите със стрелки

Разгъване или свиване на лентата

Ctrl+F1

Показване на контекстното меню за избрания елемент

Shift+F10

Преместване на фокуса към друг екран

F6

Преминаване към следващата или предишната команда на лентата

Клавиш Tab или Shift+Tab

Активиране на избраната команда или контрола от лентата

Интервал или Enter

Отваряне на избраното меню или галерия от лентата

Интервал или Enter

Отваряне на избрания списък на лентата, като например списъка "Шрифт"

Стрелка надолу

Преместване между елементите в отворено меню или галерия

Клавиш Tab

Приключване на променянето на стойност в контрола на лентата и връщане на фокуса обратно върху документа

Enter

Използване на клавишите за достъп, когато виждате клавишните подсказвания

Можете да използвате клавишните подсказвания за достъп до командите на лентата. Можете да покажете клавишните подсказвания, които са буквите, използвани за достъп до командите, а след това да ги използвате, за да се придвижвате из лентата.

клавишни подсказвания на лентата в PowerPoint

 1. Натиснете Alt. Клавишните подсказвания се показват в малки квадратчета до всяка команда на лентата.

 2. За да изберете команда, натиснете буквата, показана на клавишните подсказвания квадрат, който се появява от него. Например натиснете F, за да отворите раздела " файл ", H, за да отворите раздела " Начало " N, за да отворите раздела Вмъкване и т.н.

  близък план на клавишни подсказвания на лентата в PowerPoint

В зависимост от натиснатата буква, може да се покажат допълнителни клавишни подсказвания. Ако например натиснете Alt+Ф, се отваря изгледът Backstage на страницата Информация, в която има друг набор от клавишни подсказвания.

Преместване между екрани

За да направите това

Натиснете

Обхождане на часовниковата стрелка в нормален изглед

F6

Обхождане обратно на часовниковата стрелка в нормален изглед

Shift+F6

Превключване между екрана с миниатюри и екрана за Изглед "структура"

Ctrl+Shift+Tab

Работа в структурен изглед

За да направите това

Натиснете

Повишаване нивото на абзац

Alt+Shift+стрелка наляво

Понижаване на нивото на абзац

Alt+Shift+стрелка надясно

Преместване на избраните абзаци нагоре

Alt+Shift+стрелка нагоре

Преместване на избраните абзаци

Alt+Shift+стрелка надолу

Показване на ниво 1 заглавия

Alt+Shift+1

Разгъване на текст под заглавие

Alt+Shift+знак плюс (+)

Свиване на текст под заглавие

Alt+Shift+знак минус (–)

Работа с фигури, картини, полета, обекти и WordArt

Вмъкване на фигура

 1. За да вмъкнете фигура, натиснете Alt + N, S, ч.

 2. Използвайте клавишите със стрелки, за да прегледате наличните форми, докато стигнете до това, което искате.

 3. Натиснете Enter, за да поставите фигурата.

Вмъкване на текстово поле

 1. За да вмъкнете текстово поле, натиснете Alt + N, X.

 2. Въведете вашия текст.

 3. Когато сте готови, натиснете F6, за да преместите фокуса извън текстовото поле.

Вмъкване на обект

 1. За да вмъкнете вграден документ или електронна таблица като обект, натиснете Alt + N, й.

 2. В диалоговия прозорец Вмъкване на обект за да преместите фокуса в списъка тип на обект , натиснете клавиша Tab.

 3. Използвайте нагоре и надолу, за да изберете типа на обекта, който искате да вмъкнете и след това натиснете клавиша Enter, за да я вмъкнете.

Вмъкване на WordArt

 1. За да вмъкнете WordArt, натиснете Alt + N, у.

 2. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете желания стил на WordArt, и натиснете Enter.

 3. Въведете вашия текст.

 4. Когато сте готови, натиснете F6, за да преместите фокуса извън текстовото поле.

Избор на фигура

Забележка: Ако курсора е в рамките на текста, натиснете клавиша Esc, преди да използвате тази клавишна комбинация.

 • За да можете бързо да преместите фокуса върху първия плаващ фигура, например изображение или текстово поле, натиснете Ctrl + Alt + 5. След това, за да обхождате циклично плаващите фигури, натискайте клавиша Tab. За да се върнете към нормалната навигация, натиснете Esc.

 • За да изберете една-единствена фигура, натискайте клавиша Tab, за да обхождате циклично напред (или Shift+Tab за да обхождате циклично назад) обектите, докато манипулаторите за оразмеряване се появят върху желания обект.

Групиране или разгрупиране на фигури, картини и обекти на WordArt

 • За групиране на фигури, картини или обекти на WordArt изберете елементите, които искате да групирате, и натиснете Ctrl+G.

 • За разгрупиране на група изберетегрупата и натиснете Ctrl+Shift+G.

Копиране на атрибутите на фигура

 1. Изберете фигурата с атрибутите, които искате да копирате.

  Забележка: Ако изберете фигура с текст, копирате облика и стила на текста, както атрибутите на фигурата.

 2. За да копирате атрибутите на обекта, натиснете Ctrl+Shift+C.

 3. За да изберете обекта, който искате да прекопирате атрибутите, натиснете клавиша Tab или Shift + Tab.

 4. За да поставите атрибутите на избрания обект, натиснете Ctrl + Shift + V.

Избиране и редактиране на текст и обекти

Избор на текст и обекти

За да направите това

Натиснете

Избор на един знак надясно

Shift + стрелка надясно

Избор на един знак наляво

Shift + стрелка наляво

Избиране до края на думата

Ctrl + Shift + дясна стрелка

Избор до началото на думата

Ctrl + Shift + лява стрелка

Изберете един ред нагоре (с курсора в началото на реда)

Shift + стрелка нагоре стрелка

Изберете един ред надолу (с курсора в началото на реда)

Shift+стрелка надолу

Избор на обект (когато е избран текст в обекта)

Esc

Избор на друг обект (когато е избран обект)

Клавиша TAB или Shift + Tab докато желаният от вас обект бъде избран

Изпращане на обекта назад една позиция

Ctrl + лява квадратна скоба ([])

Изпрати обект напред една позиция

Ctrl + дясна квадратна скоба (])

Изпращане на обекта назад

Ctrl + Shift + лява квадратна скоба ([])

Изпращане на обекта отпред

Ctrl + Shift + дясна квадратна скоба (])

Изберете текста в рамките на обект (с избран обект)

Enter

Избор на всички обекти

Ctrl+A (в раздела Слайдове)

Възпроизвеждане или пауза на мултимедия

Ctrl+интервал

Изберете всички слайдове

Ctrl+A (в изглед Подреждане на слайдове)

Избиране на целия текст

Ctrl+A (в раздела Структура)

Изтриване и копиране на текст и обекти

За да направите това

Натиснете

Изтриване на един знак вляво

Backspace

Изтриване на една дума вляво

Ctrl+Backspace

Изтриване на един знак вдясно

Delete

Изтриване на една дума вдясно

Забележка: За да направите това, курсорът трябва да се намира между думите.

Ctrl+Delete

Изрязване на избран обект или текст

Ctrl+X

Копиране на избран обект или текст

Ctrl+C

Поставяне на изрязан или копиран обект или текст

Ctrl+V

Дублиране на обект

Ctrl+D

Ctrl + плъзгане

Отмяна на последното действие

Ctrl+Z

Повтаряне на последното действие

Ctrl+Y

Копиране само на форматирането

Ctrl+Shift+C

Поставяне само на форматиране

Ctrl+Shift+V

Копиране в Animation Painter

Alt+Shift+C

Поставяне в Animation Painter

Alt+Shift+V

Отворете диалоговия прозорец Специално поставяне

Ctrl+Alt+V

Преместване по текста

За да направите това

Натиснете

Преместване с един знак наляво

Стрелка наляво

Преместване с един знак надясно

Стрелка надясно

Преместване един ред нагоре

Стрелка нагоре

Преместване един ред надолу

Стрелка надолу

Преместване с една дума наляво

Ctrl+стрелка наляво

Преместване с една дума надясно

Ctrl+стрелка надясно

Преместване в края на реда

End

Преместване в началото на реда

Home

Преместване един абзац нагоре

Ctrl+стрелка нагоре

Преместване един абзац надолу

Ctrl+стрелка надолу

Преместване в края на текстово поле

Ctrl+End

Преместване в началото на текстово поле

Ctrl+Home

Преминаване на следващия контейнер на заглавие или основен текст. Ако това е последният контейнер в слайда, това действие вмъква нов слайд със същото оформление на слайд като оригиналния слайд

Ctrl+Enter

Преместване за повтаряне на последното действие Намери

Shift+F4

Придвижване и работа в таблици

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следващата клетка

Клавиш Tab

Преминаване към предишната клетка

Shift+Tab

Преминаване към следващия ред

Стрелка надолу

Преминаване към предишния ред

Стрелка нагоре

Вмъкване на раздел в клетка

Ctrl+Tab

Начало на нов абзац

Enter

Добавяне на нов ред в дъното на таблицата

Клавиша TAB в долната дясна клетка на таблицата

Редактиране на свързан или вграден обект

 1. За да изберете обект, натиснете клавиша Tab или Shift + Tab, докато стигнете до обекта, който искате.

 2. За да отворите контекстното меню, натиснете Shift+F10.

 3. За да редактирате обекта, натиснете O, Enter и след това натиснете E.

Форматиране на текст

Преди да използвате тези клавишни комбинации, изберете текста, който искате да форматирате.

Промяна на шрифт или на размера му

За да направите това

Натиснете

Отваряне на диалоговия прозорец шрифт за промяна на шрифта

Ctrl+Shift+F

Увеличаване на размера на шрифта

Ctrl + Shift + дясна ъглова скоба (>)

Намаляване на размера на шрифта

Ctrl + Shift + лява ъглова скоба (<)

Прилагане на форматиране на знаци

За да направите това

Натиснете

Отваряне на диалоговия прозорец шрифт за да промените форматирането на знаците

Ctrl+T

Превключване между изречения, малки и букви

Shift+F3

Прилагане на форматиране с получерен шрифт

Ctrl+B

Прилагане на форматиране с подчертаване

Ctrl+U

Прилагане на форматиране с курсив

Ctrl+I

Прилагане на форматиране долен индекс (с автоматична разредка)

Ctrl+знак за равенство (=)

Прилагане на форматиране като горен индекс (автоматична разредка)

Ctrl+Shift+знак плюс (+)

Премахване на ръчното форматиране на знаци, като например на долен и горен индекс

Ctrl+интервал

Вмъкване на хипервръзка

Ctrl+K

Копиране на форматиране на текст

За да направите това

Натиснете

Копиране на форматирането

Ctrl+Shift+C

Поставяне на форматирането

Ctrl+Shift+V

Подравняване на абзаци

За да направите това

Натиснете

Центриране на абзац

Ctrl+E

Двустранно подравняване на абзац

Ctrl+J

Подравняване вляво на абзац

Ctrl+L

Подравняване вдясно на абзац

Ctrl+R

Вмъкване или отговаряне на коментари

Преди да използвате тези клавишни комбинации, използвайте командата Вмъкване на коментар (Alt + N, L), за да отворите прозореца за коментари .

За да направите това

Натиснете

Вмъкване на нов коментар

Ctrl+N

Отговаряне на избран коментар

Ctrl+R

Промяна на реда на слайдовете или разделите в слайдове

За да промените реда на слайдовете или секции в броя на слайдовете:

За да направите това

Натиснете тези клавиши

Преместване на избрания слайд или раздел нагоре в ред

Ctrl+стрелка нагоре

Преместване на избрания слайд или раздел надолу в ред

Ctrl+стрелка надолу

Преместване на избрания слайд или секция в началото

Ctrl + Shift + стрелка нагоре стрелка

Преместване на избрания слайд или секция в края

Ctrl + Shift + стрелка надолу стрелка

Достъп и работа с прозорците на задачите

За да направите това

Натиснете

Преминаване в прозорец на задачите от друг екран в прозореца на програмата.

F6

(Може да се наложи да натиснете F6 повече от един път.)

Когато фокусът е върху опция за прозореца на задачите, преминаване към следващата или предишната опция в прозореца на задачите.

Tab или Shift+Tab

Показване на пълния списък от команди от менюто на прозореца на задачите.

Ctrl+интервал

Преминаване към следващата команда в менюто на прозореца на задачите.

Стрелка нагоре, стрелка надолу

Изберете осветения опция в менюто на прозореца на задачите.

Enter

Затваряне на прозорец на задачите

 1. Натиснете F6, за да се преместите на прозореца на задачите, ако е необходимо.

 2. Натиснете Ctrl + интервал, за да отворите менюто на прозореца на задачите.

 3. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете Затвори, след което натиснете Enter.

Преместване на прозорец на задачите

(Някои задачи екрани – например форматиране на фон – може да бъде преместен, а други – например идеи – не може да бъде.) 

 1. Натиснете F6, за да се преместите на прозореца на задачите, ако е необходимо.

 2. Натиснете Ctrl + интервал, за да отворите менюто на прозореца на задачите.

 3. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете Премести, след което натиснете Enter.

  Ако задачата е закачен към PowerPoint прозорец, натиснете клавиша Ctrl, след което продължете със стъпка 4.

 4. Използвайте клавишите със стрелки, за да преместите прозореца на задачите, където искате и след това натиснете клавиша Enter. 

За да закачите повторно плаващ прозореца на задачите, използвайте стрелка надясно или стрелка наляво, за да преместите прозореца на плаващи надясно или наляво край на прозореца на PowerPoint , докато го докове. 

Преоразмеряване на прозорец на задачите

(Някои задачи екрани – например форматиране на фон – може да се преоразмерява, докато други – например идеи – не може да бъде.)  

 1. Натиснете F6, за да се преместите на прозореца на задачите, ако е необходимо.

 2. Натиснете Ctrl + интервал, за да отворите менюто на прозореца на задачите.

 3. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете Размер, след което натиснете Enter.

 4. Използвайте клавишите със стрелки, за да преоразмерите прозореца на задачите, след което натиснете Enter.

  Използвайте тези клавиши, когато прозореца на задачите е закачен за прозореца на PowerPoint :

  За да

  Натиснете

  Разширяване на прозореца на задачите

  Стрелка наляво

  Стесняване на обхвата на прозореца на задачите

  Стрелка надясно

  Използвайте тези клавиши, когато прозорецът на задачите е плаващ прозорец:

  За да

  Натиснете

  Разширяване на прозореца на задачите

  Стрелка надясно

  Стесняване на обхвата на прозореца на задачите

  Стрелка наляво

  Удължите прозореца на задачите

  Стрелка надолу

  Съкратете прозореца на задачите

  Стрелка нагоре

Клавишни комбинации по избор

За да присвоите клавишни комбинации по избор на елементи от менюто, записани макроси и програмен код на Basic for Applications (VBA) в PowerPoint, трябва да използвате добавка на друг разработчик, например Shortcut Manager за PowerPoint, която се предлага от Добавки на OfficeOne за PowerPoint.

За да отпечатате тази тема, натиснете клавиша TAB, за да изберете Покажи всички, натиснете ENTER и след това Ctrl+P.

Бързи връзки

Онлайн помощ

Основи на Office

Навигация в лентата

Най-разпространени задачи в PowerPoint

Помощ онлайн

Клавишни комбинации за използване в прозореца "Помощ"

Прозорецът "Помощ" предоставя достъп до цялото съдържание на помощта за Office. Прозорецът "Помощ" показва теми и друго съдържание на помощта.

В прозореца "Помощ"

За да

Натиснете

Отваряне на прозореца "Помощ".

F1

Затваряне на прозореца "Помощ".

ALT+F4

Превключване между прозореца "Помощ" и активната програма.

ALT+TAB

Връщане към съдържанието на помощ и статии "Как да" за PowerPoint.

ALT+HOME

Избиране на следващия елемент в прозореца "Помощ".

TAB

Избиране на предишния елемент в прозореца "Помощ".

SHIFT+TAB

Изпълнение на действие върху избрания елемент.

ENTER

В секцията Преглед на помощта за PowerPoint на прозореца "Помощ" – избиране съответно на следващия или предишния елемент.

TAB, SHIFT+TAB

В секцията Преглед на помощта за PowerPoint на прозореца "Помощ" – съответно разгъване или свиване на избрания елемент.

ENTER

Избор на следващия скрит текст или хипервръзка, включително Покажи всичко или Скрий всички в началото на тема

TAB

Избор на предишния скрит текст или хипервръзка.

SHIFT+TAB

Извършване на действието за избраните опции Покажи всички, Скрий всички, скрит текст или хипервръзка.

ENTER

Връщане към предишната тема за помощ (бутон Назад).

ALT+СТРЕЛКА НАЛЯВО или НАЗАД

Преминаване напред към следващата тема за помощ (бутон Напред).

ALT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Превъртане на малки стъпки съответно нагоре или надолу в текущо показваната тема от помощта.

СТРЕЛКА НАГОРЕ, СТРЕЛКА НАДОЛУ

Превъртане на по-големи стъпки съответно нагоре или надолу в текущо показваната тема от помощта.

PAGE UP, PAGE DOWN

Показване на меню с команди за прозореца "Помощ". Това означава, че прозорецът "Помощ" има активния фокус (щракнете в прозореца "Помощ").

SHIFT+F10

Спиране на последното действие (бутон Спри).

ESC

Обновяване на прозореца (бутон Обнови ).

F5

Отпечатване на текущата тема на "Помощ"

Забележка: Ако курсорът не е в текущата тема на помощта, натиснете клавиша F6, след което натиснете CTRL+P.

CTRL+P

Промяна в състоянието на връзката. Може да се наложи да натиснете F6 повече от един път.

F6 (докато фокусът е в полето Въведете думи за търсене), TAB, СТРЕЛКА НАДОЛУ

Въведете текст в полето Въведете думи, по които да търсите. Може да се наложи да натиснете F6 повече от веднъж.

F6

Превключване между областите в прозореца "Помощ"; например превключване между лентата с инструменти, Въведете думи за търсене и списъка Търси.

F6

В "Съдържание" от изгледа на дървото изберете съответно следващия или предишния елемент.

СТРЕЛКА НАГОРЕ, СТРЕЛКА НАДОЛУ

В "Съдържание" от изгледа на дървото, съответно разгъване или свиване на следващия или предишния елемент.

СТРЕЛКА НАЛЯВО, СТРЕЛКА НАДЯСНО

Основи на Office

Показване и използване на прозорци

За да направите това

Натиснете

Превключване към следващия прозорец.

ALT+TAB, TAB

Превключване към предишния прозорец.

ALT+SHIFT+TAB, TAB

Затваряне на активния прозорец.

CTRL+W или CTRL+F4

Излъчване на отворената презентация към отдалечена аудитория с помощта на уеб приложението на PowerPoint.

CTRL+F5

Преминаване към следващия прозорец на задачите от друг екран в прозореца на програмата (по посока на часовниковата стрелка). Може да се наложи да натиснете клавиша F6 повече от един път.

Забележка: Ако при натискане на клавиша F6 не се покаже желаният от вас прозорец на задачите, натиснете клавиша ALT, за да поставите фокуса върху лентата, и след това натиснете CTRL+TAB, за да се преместите до прозореца на задачите.

F6

Преминаване от един екран в друг в прозореца на програмата (обратно на часовниковата стрелка).

SHIFT+F6

Преминаване на следващия прозорец на PowerPoint, при отворени повече от един прозорец на PowerPoint.

CTRL+F6

Превключване на предишния прозорец на PowerPoint.

CTRL+SHIFT+F6

Копиране на картина на екрана в клипборда.

PRINT SCREEN

Копиране на картина на избрания прозорец в клипборда.

ALT+PRINT SCREEN

Промяна на шрифт или размера му

Забележка: За да използвате тези клавишни комбинации, курсорът трябва да бъде вътре в текстово поле.

За да направите това

Натиснете

Промяна на шрифта.

CTRL+SHIFT+F

Промяна на размера на шрифта

CTRL+SHIFT+P

Увеличаване на размера на шрифта в избрания текст.

CTRL+SHIFT+>

Намаляване на размера на шрифта в избрания текст.

CTRL+SHIFT+<

Преместване в текст или клетки

За да направите това

Натиснете

Преместване с един знак наляво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с един знак надясно.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване един ред нагоре.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване един ред надолу.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване с една дума наляво.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с една дума надясно.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване в края на реда.

END

Преместване в началото на реда.

HOME

Преместване един абзац нагоре.

CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване един абзац надолу.

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване в края на текстово поле.

CTRL+END

Преместване в началото на текстово поле.

CTRL+HOME

В Microsoft Office PowerPoint – преминаване към контейнера на следващото заглавие или основен текст. Ако това е последният контейнер в слайд, ще се вмъкне нов слайд със същото оформление като първоначалния слайд.

CTRL+ENTER

Повтаряне на последното действие Намери.

SHIFT+F4

Търсене и заместване

За да направите това

Натиснете

Отваряне на диалоговия прозорец Търсене.

CTRL+F

Отваряне на диалоговия прозорец Заместване.

CTRL+H

Повтаряне на последното действие Намери

SHIFT+F4

Придвижване и работа в таблици

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следващата клетка.

TAB

Преминаване към предишната клетка.

SHIFT+TAB

Преминаване към следващия ред.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преминаване към предишния ред.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Вмъкване на раздел в клетка.

CTRL+TAB

Начало на нов абзац.

ENTER

Добавяне на нов ред в дъното на таблицата.

TAB в края на последния ред

Достъп и работа с прозорците на задачите

За да направите това

Натиснете

Преминаване в прозорец на задачите от друг екран в прозореца на програмата. (Може да се наложи да натиснете клавиша F6 повече от един път).

F6

Когато има активен прозорец на задачите, съответно избор на следващата или предишната опция в прозореца на задачите

TAB, SHIFT+TAB

Показване на пълния списък от команди от менюто на прозореца на задачите

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Движение между възможните опции в избрано подменю; движение между определени опции в група от опции в даден диалогов прозорец.

СТРЕЛКА НАДОЛУ или СТРЕЛКА НАГОРЕ

Отваряне на избраното меню или изпълняване на действието, определено за избрания бутон.

Клавиша ИНТЕРВАЛ или ENTER

Отваряне на контекстно меню; отваряне на падащо меню за избраната галерия от елементи.

SHIFT+F10

Когато има видимо меню или подменю, съответно избор на първата или последната команда от менюто или подменюто

HOME, END

Превъртане съответно нагоре или надолу в избрания списък от галерия

PAGE UP, PAGE DOWN

Преминаване съответно в началото или края на избрания списък от галерия

HOME, END

Затваряне на прозорец на задачите

CTRL+ИНТЕРВАЛ, C

Отваряне на клипборда.

ALT+H, F, O

Затваряне на прозорец на задачите

 1. Натиснете F6, за да се преместите на прозореца на задачите, ако е необходимо.

 2. Натиснете Ctrl + интервал, за да отворите менюто на прозореца на задачите.

 3. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете Затвори, след което натиснете Enter.

Преместване на прозорец на задачите

 1. Натиснете F6, за да се преместите на прозореца на задачите, ако е необходимо.

 2. Натиснете Ctrl + интервал, за да отворите менюто на прозореца на задачите.

 3. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете Премести, след което натиснете Enter.

  Ако задачата е закачен към PowerPoint прозорец, натиснете клавиша Ctrl, след което продължете със стъпка 4.

 4. Използвайте клавишите със стрелки, за да преместите прозореца на задачите, където искате и след това натиснете клавиша Enter. 

За да закачите повторно плаващ прозореца на задачите, използвайте стрелка надясно или стрелка наляво, за да преместите прозореца на плаващи надясно или наляво край на прозореца на PowerPoint , докато го докове. 

Преоразмеряване на прозорец на задачите

 1. В прозорец на задачите натиснете клавишите CTRL+ИНТЕРВАЛ, за да покажете меню с допълнителни команди.

 2. Използвайте клавиша СТРЕЛКА НАДОЛУ, за да изберете командата Размер, а след това натиснете ENTER.

 3. Използвайте клавишите със стрелки, за да преоразмерите прозореца на задачите. При всяко натискане на CTRL+ клавиш със стрелка се извършва преместване с по един пиксел.

Когато приключите с преоразмеряването, натиснете ESC.

Използване на диалогови прозорци

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следваща опция или група опции.

TAB

Преминаване към предишна опция или група опции.

SHIFT+TAB

Превключване към следващ раздел в диалогов прозорец. (Трябва вече да има избран раздел в отворен диалогов прозорец)

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Превключване към предишния раздел в диалоговия прозорец. (Трябва вече да има избран раздел в отворен диалогов прозорец)

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Отваряне на избран падащ списък

СТРЕЛКА НАДОЛУ, ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Отваряне на списъка, ако е затворен, и преминаване към опция в списъка.

Първа буква на опция в даден падащ списък

Придвижване между опции в отворен падащ списък или между опции в група от опции.

СТРЕЛКА НАГОРЕ, СТРЕЛКА НАДОЛУ

Извършване на действието, присвоено на избрания бутон; поставяне или изчистване на отметка в избраното квадратче.

ИНТЕРВАЛ

Избор на опцията; поставяне или изчистване на отметка в квадратче

Подчертаната буква в опция

Изпълнение на действието, присвоено на бутон по подразбиране в диалогов прозорец.

ENTER

Затваряне на избран падащ списък; отмяна на команда и затваряне на диалогов прозорец.

ESC

Използване на полета за редактиране в диалогови прозорци

Полето за редактиране е празно място, в което въвеждате или поставяте елемент – напр. вашето потребителско име или път към папка.

За да направите това

Натиснете

Преместване в началото на записа.

НАЧАЛО

Преместване в края на записа.

END

Преместване един знак вляво или вдясно.

СТРЕЛКА НАЛЯВО, СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване една дума вляво.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с една дума надясно.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор или отмяна на избора един знак наляво.

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор или отмяна на избора един знак надясно.

SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор или отмяна на избора една дума наляво.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор или отмяна на избора една дума надясно.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор от курсора до началото на записа.

SHIFT+HOME

Избор от курсора до края на записа.

SHIFT+END

Използване на диалоговите прозорци Отвори и Запиши като

За да направите това

Натиснете

Показване на диалоговия прозорец "Отваряне"

ALT+F, след което O

Отваряне на диалоговия прозорец "Запиши като"

ALT+F, след което A

Преминаване между опции от отворен падащ списък или между опции от група опции.

Клавиши със стрелки

Показване на контекстно меню за избран елемент като папка или файл

SHIFT+F10

Придвижване между опции или области в диалоговия прозорец.

TAB

Отваряне на падащото меню "Път до файла"

F4 или ALT+I

Обновяване на списъка на файловете

F5

Навигация в лентата

Достъп до всяка команда с няколко натискания на клавиши

 1. Натиснете ALT.

  Над всяка функция, достъпна в текущия изглед, се показват бързи клавиши.

  Клавишите за клавишни комбинации на раздела ''Файл''

 2. Натиснете буквата, показана в бързия клавиш над функцията, която искате да използвате.

 3. В зависимост от това коя буква натиснете, може да се покажат допълнителни бързи клавиши. Например ако разделът Начало е активен и натиснете буквата "В", се показва разделът Вмъкване, заедно с бързи клавиши за групите в този раздел.

 4. Продължавайте да натискате букви, докато не натиснете буквата на командата или контролата, която искате да използвате. В някои случаи трябва първо да натиснете буквата за групата, която съдържа командата. Ако например е активен разделът Начало и натиснете ALT+Н, Р, Ш, ще преминете към списъчното поле Размер в групата Шрифт.

  За да отмените действието, което предприемате, и да скриете клавишните пояснения, натиснете клавиша ALT.

Промяна на фокуса на клавиатурата без използване на мишката

Друг начин да използвате клавиатурата за работа с лентата е да премествате фокуса между разделите и командите, докато не намерите функцията, която искате да използвате. Таблицата по-долу посочва някои начини за преместване на фокуса на клавиатурата, без да използвате мишката.

За да направите това

Натиснете

Избиране на активния раздел от лентата и активиране на клавишите за достъп.

ALT или F10. Натиснете някой от тези клавиши, за да се върнете обратно на документа и да отмените клавишите за достъп.

Съответно преместване наляво или надясно в друг раздел на лентата.

F10 за избор на активния раздел, след което СТЕЛКА НАЛЯВО, СТРЕЛКА НАДЯСНО

Скриване или показване на лентата.

CTRL+F1

Показване на контекстното меню за избраната команда.

SHIFT + F10

Преместване на фокуса за избор на всяка от следните области в прозореца:

 • Активния раздел на лентата

 • Всеки отворен прозорец на задачите

 • Вашия документ

F6

Преместване на фокуса до всяка команда от лентата, съответно напред или назад.

TAB, SHIFT+TAB

Съответно преместване надолу, нагоре, наляво или надясно между елементите на лентата.

СТРЕЛКА НАДОЛУ, СТРЕЛКА НАГОРЕ, СТРЕЛКА НАЛЯВО, СТРЕЛКА НАДЯСНО

Активиране на избраната команда или контрола от лентата.

ИНТЕРВАЛ или ENTER

Отваряне на избраното меню или галерия от лентата.

ИНТЕРВАЛ или ENTER

Активиране на команда или контрола от лентата, за да можете да промените стойност.

ENTER

Приключване на променянето на стойност в контрола на лентата и връщане на фокуса обратно върху документа.

ENTER

Получаване на помощ за избраната команда или контрола от лентата. (Ако няма тема от помощта, свързана с избраната команда, вместо нея ще се покаже обща тема от помощта за програмата.)

F1

Най-разпространени задачи в PowerPoint

Създаване на нова презентация: Ctrl+N

Преместване между екрани

За да направите това

Натиснете

Преместване по посока на часовниковата стрелка в нормален изглед.

F6

Преместване обратно на часовниковата стрелка в нормален изглед.

SHIFT+F6

Превключване между разделите Слайдове и Структура в структурен екран и екран за слайдове в нормален изглед.

CTRL+SHIFT+TAB

Работа в структура

За да направите това

Натиснете

Повишаване нивото на абзац.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Понижаване на нивото на абзац.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване на избрани абзаци нагоре.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване на избрани абзаци надолу.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Показване на заглавие с ниво 1.

ALT+SHIFT+1

Разгъване на текст под заглавие.

ALT+SHIFT+знак плюс

Свиване на текст под заглавие.

ALT+SHIFT+знак минус

Работа с фигури, картини, полета, обекти и WordArt

Вмъкване на фигура

 1. Натиснете и след това отпуснете клавиша ALT, след това С, след това Ф и след него И, за да изберете Фигури.

 2. Използвайте клавишите със стрелки, за да се придвижвате през категориите на фигури и да изберете желаната фигура.

 3. Натиснете CTRL+ENTER за вмъкване на фигурата, която сте избрали.

Вмъкване на текстово поле

 1. Натиснете и отпуснете клавиша ALT, след това N и после X.

 2. Натиснете CTRL+ENTER за вмъкване на текстовото поле.

Вмъкване на обект

 1. Натиснете и след това отпуснете клавиша ALT, след това N, след това J, за да изберете Обект.

 2. Използване на клавишите на стрелките за придвижване през обекти.

 3. Натиснете CTRL+ENTER за вмъкване на обекта, който искате.

Вмъкване на WordArt

 1. Натиснете и след това отпуснете клавиша ALT, след това N, след това W, за да изберете WordArt.

 2. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете желания стил на WordArt, и след това натиснете ENTER.

 3. Въведете текста, който искате.

Избор на фигура

Ако курсора е в рамките на текста, натиснете клавиша ESC.

 • За да изберете една-единствена фигура, натискайте клавиша TAB, за да обхождате циклично напред (или SHIFT+TAB за да обхождате циклично назад) обектите, докато манипулаторите за оразмеряване се появят върху обекта, който искате да изберете.

 • За избор на няколко елемента използвайте екрана за селекция.

Групиране или разгрупиране на фигури, картини и обекти на WordArt

 • За групиране на фигури, картини или обекта на WordArt изберете елементите, които искате да групирате, след което натиснете CTRL+G.

 • За разгрупиране на група, изберете групата, след което натиснете CTRL+SHIFT+G.

Показване или скриване на мрежа или водачи

За да направите това

Натиснете

Скриване или показване на мрежа.

SHIFT+ F9

Скриване или показване на водачи.

ALT+F9

Копиране на атрибутите на фигура

 1. Изберете фигурата с атрибутите, които искате да копирате.

  Ако изберете фигура с текст, копирате облика и стила на текста, както и атрибутите на фигурата.

 2. Натиснете CTRL+SHIFT+C, за да прекопирате атрибутите на обекта.

 3. Натиснете клавиша TAB или SHIFT+TAB, за да изберете обекта, чиито атрибути искате да копирате.

 4. Натиснете CTRL+SHIFT+V.

Избор на текст и обекти

За да направите това

Натиснете

Избор на един знак вдясно.

SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор на един знак вляво.

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор до края на дадена дума.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор до началото на дадена дума.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор на един ред нагоре (като курсорът се намира в началото на реда).

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Избор на един ред надолу (като курсорът се намира в началото на реда).

SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избор на обект (когато текстът в обекта е избран).

ESC

Избор на друг обект (когато има избран обект).

TAB или SHIFT+TAB докато желаният от вас обект бъде избран

Избор на текст в рамките на обект (с избран обект).

ENTER

Избор на всички обекти.

CTRL+A (в раздела Слайдове)

Избор на всички слайдове.

CTRL+A (в изглед на сортиране на слайдове)

Избор на целия текст.

CTRL+A (в раздела Структура)

Изтриване и копиране на текст и обекти

За да направите това

Натиснете

Изтриване на един знак вляво.

НАЗАД

Изтриване на една дума вляво.

CTRL+НАЗАД

Изтриване на един знак вдясно.

DELETE

Изтриване на една дума вдясно.

Забележка: За да направите това, курсорът трябва да се намира между думите.

CTRL+DELETE

Изрязване на избран обект или текст.

CTRL+X

Копиране на избран обект или текст.

CTRL+C

Поставяне на изрязан или копиран обект или текст.

CTRL+V

Отмяна на последното действие.

CTRL+Z

Връщане на последното действие.

CTRL+Y

Копиране само на форматирането.

CTRL+SHIFT+C

Поставяне само на форматирането.

CTRL+SHIFT+V

Отваряне на диалоговия прозорец Специално поставяне.

CTRL+ALT+V

Придвижване в текст

За да направите това

Натиснете

Преместване с един знак наляво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с един знак надясно.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване един ред нагоре.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване един ред надолу.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване с една дума наляво.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с една дума надясно.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване в края на реда.

END

Преместване в началото на реда.

HOME

Преместване един абзац нагоре.

CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване един абзац надолу.

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване в края на текстово поле.

CTRL+END

Преместване в началото на текстово поле.

CTRL+HOME

Преминаване на следващия контейнер на заглавие или основен текст. Ако това е последният контейнер на слайд, това ще вмъкне нов слайд със същото оформление на слайда.

CTRL+ENTER

Преместване за повтаряне на последното действие Търсене

SHIFT+F4

Придвижване и работа в таблици

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следващата клетка.

TAB

Преминаване към предишната клетка.

SHIFT+TAB

Преминаване към следващия ред.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преминаване към предишния ред.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Вмъкване на раздел в клетка.

CTRL+TAB

Начало на нов абзац.

ENTER

Добавяне на нов ред в дъното на таблицата.

TAB в края на последния ред

Редактиране на свързан или вграден обект

 1. Натискайте клавишите TAB или SHIFT+TAB, докато не изберете желания от вас обект.

 2. Натиснете SHIFT+F10 за контекстното меню.

 3. Използвайте клавиша СТРЕЛКА НАДОЛУ, за да изберете Обект на работен лист, натиснете СТРЕЛКА НАДЯСНО, за да изберете Редактиране, и натиснете клавиша ENTER.

  Забележка: Името на командата в контекстното меню зависи от типа на вградения или свързания обект. Командата за един вграден работен лист на Microsoft Office Excel например е Работен лист обект, а командата за вграден чертеж на Microsoft Office Visio е Visio обект.

Форматиране и подравняване на знаци и абзаци

Промяна на шрифт или размера му

Забележка: За да използвате тези клавишни комбинации, най-напред трябва да изберете текста, който искате да промените.

За да направите това

Натиснете

Отваряне на диалоговия прозорец Шрифт за промяна на шрифта.

CTRL+SHIFT+F

Увеличаване на размера на шрифта

CTRL+SHIFT+>

Намаляване на размера на шрифта

CTRL+SHIFT+<

Прилагане на знакови формати

За да направите това

Натиснете

Отваряне на диалоговия прозорец Шрифт за промяна на форматирането на знаците.

CTRL+T

Промяна на буквите между главни, малки и букви в изречение.

SHIFT+F3

Прилагане на получерно форматиране.

CTRL+B

Прилагане на подчертаване.

CTRL+U

Прилагане на форматиране с курсив.

CTRL+I

Прилагане на форматиране на долен индекс (автоматична разредка).

CTRL+знак за равенство

Прилагане на форматиране на горен индекс (автоматична разредка).

CTRL+SHIFT+ЗНАК ПЛЮС

Премахване на ръчно форматиране на знаци, например на долен или горен индекс.

CTRL+ИНТЕРВАЛ

Вмъкване на хипервръзка.

CTRL+ K

Копиране на текстово форматиране

За да направите това

Натиснете

Копиране на формати.

CTRL+SHIFT+C

Поставяне на формати.

CTRL+SHIFT+V

Подравняване на абзаци

За да направите това

Натиснете

Центриране на абзац.

CTRL+E

Подравняване на абзац.

CTRL+J

Ляво подравняване на абзац.

CTRL+L

Дясно подравняване на абзац.

CTRL+R

Изпълнение на презентация

Можете да използвате следните клавишни комбинации, докато изпълнявате презентацията в изглед "Слайдшоу".

Клавишни комбинации за слайдшоу

За да направите това

Натиснете

Стартиране на презентация отначало.

F5

Изпълнение на следващата анимация или преход към следващия слайд.

N, ENTER, PAGE DOWN, СТРЕЛКА НАДЯСНО, СТРЕЛКА НАДОЛУ или ИНТЕРВАЛ

Изпълнение на предишната анимация или връщане на предишния слайд.

P, PAGE UP, СТРЕЛКА НАЛЯВО, СТРЕЛКА НАГОРЕ или НАЗАД

Преминаване на слайд номер.

номера+ENTER

Показване на черен екран или връщане в презентацията от черен екран.

B или точка

Показване на бял екран или връщане в презентацията от бял екран.

W или запетая

Спирате или рестартиране на автоматична презентация.

S

Край на презентация.

ESC или ТИРЕ

Изтриване на екранни анотации.

E

Преминаване на следващия слайд, ако следващия слайд е скрит.

Б

Задаване на нови времена при репетиране.

В

Използване на първоначалните времена при репетиране.

O

Използване на щракване с мишката за преминаване напред по време на репетиране.

П

Повторно записване на дикторски текст и времена за слайда

R

Връщане към първия слайд

Натиснете и задръжте десния и левия бутон на мишката за 2 секунди

Показване или скриване на показалеца "стрелка"

A или =

Промяна на показалеца в перо.

CTRL+P

Промяна на показалеца в стрелка.

CTRL+A

Промяна на показалеца в гума.

CTRL+E

Показване или скриване на ръкописни корекции

CTRL+M

Незабавно скриване на показалеца и бутона за навигация.

CTRL+H

Скриване на показалеца и бутона за навигация в рамките на 15 секунди.

CTRL+U

Показване на диалоговия прозорец "Всички слайдове"

CTRL+S

Показване на лентата на задачите на компютъра

CTRL+T

Показване на контекстното меню

SHIFT+F10

Преминаване към първата или следващата хипервръзка от слайда

TAB

Преминаване към последната или предишна хипервръзка от слайда

SHIFT+TAB

Изпълнение на "щракване с мишката" върху избраната хипервръзка.

ENTER при избрана хипервръзка

Клавишни комбинации за мултимедия по време на презентация

За да направите това

Натиснете

Спиране на възпроизвеждане на мултимедия

ALT+Q

Превключване между възпроизвеждане и пауза

ALT+P

Преминаване към следващия показалец

ALT+END

Преминаване на предишния показалец

ALT+HOME

Увеличаване на силата на звука

ALT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Намаляване на силата на звука

ALT+Надолу

Търсене напред

ALT+SHIFT+PAGE DOWN

Търсене назад

ALT+SHIFT+PAGE UP

Без звук

ALT+U

Може да натиснете клавиша F1 по време на презентация, за да видите списък с контролите.

Преглед на уеб презентации

За показване на вашите уеб презентации с Microsoft Internet Explorer 4.0 или по-нова версия се използват следните клавиши.

За да направите това

Натиснете

Преместване напред в хипервръзките в уеб презентация, лентата с адреси и лентата с връзките.

TAB

Преместване назад в хипервръзките в уеб презентация, лентата с адресите и лентата с връзките.

SHIFT+TAB

Изпълнение на "щракване с мишката" върху избраната хипервръзка.

ENTER

Преминаване към следващия слайд

ИНТЕРВАЛ

Използване на функцията "Екран на селекцията"

Използвайте следните клавишни комбинации в "Екран на селекцията".

За да се отвори екранът на селекцията, натиснете клавиша Alt, след това H, после S, след това L и накрая P.

За да направите това

Натиснете

Циклично повтаряне на фокуса върху различните прозорци.

F6

Показване на контекстното меню

SHIFT+F10

Преместване на фокуса върху единствен елемент или група.

Стрелка нагоре или стрелка надолу

Преместване на фокуса от елемент в дадена група към неговата родителска група.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване на фокуса от група към първия елемент в тази група.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Разгъване на фокусираната група и нейните дъщерни групи.

* (Само за цифрова клавиатура)

Разгъване на фокусирана група.

+ (Само за цифрова клавиатура)

Свиване на фокусирана група.

- (Само за цифрова клавиатура)

Преместване на фокуса към отделен елемент и негов избор.

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ или SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избор на фокусиран елемент.

ИНТЕРВАЛ или ENTER

Отмяна на селекция на фокусиран елемент.

SHIFT+ИНТЕРВАЛ или SHIFT+ENTER

Преместване на избран елемент напред.

CTRL+SHIFT+F

Преместване на избран елемент назад.

CTRL+SHIFT+B

Показване или скриване на фокусиран елемент.

CTRL+SHIFT+S

Преименуване на фокусиран елемент.

F2

Превключване на фокуса на клавиатурата в рамките на екрана на селекцията между изглед на дърво и бутоните Покажи всички и Скрий всички.

TAB или SHIFT+TAB

Свиване на всички групи.

Забележка: За да бъде използвана тази клавишна комбинация, фокусът трябва да бъде в изгледа на дърво на екрана на селекцията.

ALT+SHIFT+1

Разгъване на всички групи.

ALT+SHIFT+9

За да присвоите клавишни комбинации по избор на елементи от менюто, записани макроси и програмен код на Basic for Applications (VBA) в Office PowerPoint 2007, трябва да използвате добавка на друг разработчик, например Shortcut Manager за PowerPoint, която се предлага от Добавки на OfficeOne за PowerPointhttp://officeone.mvps.org/addins.html.

За да отпечатате тази тема, натиснете клавиша TAB, за да изберете Покажи всички, натиснете ENTER и след това Ctrl+P.

Бързи връзки

Онлайн помощ

Основи на Office

Навигация в лентата

Най-разпространени задачи в PowerPoint

Помощ онлайн

Клавишни комбинации за използване в прозореца "Помощ"

Прозорецът "Помощ" предоставя достъп до цялото съдържание на помощта за Office. Прозорецът "Помощ" показва теми и друго съдържание на помощта.

В прозореца "Помощ"

За да направите това

Натиснете

Отваряне на прозореца "Помощ".

F1

Затваряне на прозореца "Помощ".

ALT+F4

Превключване между прозореца "Помощ" и активната програма.

ALT+TAB

Връщане в раздела Начало на PowerPoint.

ALT+HOME

Избиране на следващия елемент в прозореца "Помощ".

TAB

Избиране на предишния елемент в прозореца "Помощ".

SHIFT+TAB

Изпълнение на действие върху избрания елемент.

ENTER

В секцията Преглед на помощта за PowerPoint на прозореца "Помощ" – избиране съответно на следващия или предишния елемент.

TAB, SHIFT+TAB

В секцията Преглед на помощта за PowerPoint на прозореца "Помощ" – съответно разгъване или свиване на избрания елемент.

ENTER

Избор на следващия скрит текст или хипервръзка, включително Покажи всичко или Скрий всички в началото на тема

TAB

Избор на предишния скрит текст или хипервръзка.

SHIFT+TAB

Извършване на действието за избраните опции Покажи всички, Скрий всички, скрит текст или хипервръзка.

ENTER

Връщане към предишната тема за помощ (бутон Назад).

ALT+СТРЕЛКА НАЛЯВО или НАЗАД

Преминаване напред към следващата тема за помощ (бутон Напред).

ALT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Превъртане на малки стъпки съответно нагоре или надолу в текущо показваната тема от помощта.

СТРЕЛКА НАГОРЕ, СТРЕЛКА НАДОЛУ

Превъртане на по-големи стъпки съответно нагоре или надолу в текущо показваната тема от помощта.

PAGE UP, PAGE DOWN

Показване на меню с команди за прозореца "Помощ". Това означава, че прозорецът "Помощ" има активния фокус (щракнете в прозореца "Помощ").

SHIFT+F10

Спиране на последното действие (бутон Спри).

ESC

Обновяване на прозореца (бутон Обнови ).

F5

Отпечатване на текущата тема на "Помощ"

Забележка: Ако курсорът не е в текущата тема на помощта, натиснете клавиша F6, след което натиснете CTRL+P.

CTRL+P

Промяна в състоянието на връзката. Може да се наложи да натиснете F6 повече от един път.

F6 (докато фокусът е в полето Въведете думи за търсене), TAB, СТРЕЛКА НАДОЛУ

Въведете текст в полето Въведете думи, по които да търсите. Може да се наложи да натиснете F6 повече от веднъж.

F6

Превключване между областите в прозореца "Помощ"; например превключване между лентата с инструменти, Въведете думи за търсене и списъка Търси.

F6

В "Съдържание" от изгледа на дървото изберете съответно следващия или предишния елемент.

СТРЕЛКА НАГОРЕ, СТРЕЛКА НАДОЛУ

В "Съдържание" от изгледа на дървото, съответно разгъване или свиване на следващия или предишния елемент.

СТРЕЛКА НАЛЯВО, СТРЕЛКА НАДЯСНО

Основи на Office

Показване и използване на прозорци

За да направите това

Натиснете

Превключване към следващия прозорец.

ALT+TAB

Превключване към предишния прозорец.

ALT+SHIFT+TAB

Затваряне на активния прозорец.

CTRL+W или CTRL+F4

Възстановяване на размера на активния прозорец, след като сте го увеличили.

CTRL+F5

Преминаване към прозорец на задачите от друг екран в прозореца на програмата (по посока на часовниковата стрелка). Може да се наложи да натиснете клавиша F6 повече от един път.

Забележка: Ако при натискане на клавиша F6 не се покаже желаният от вас прозорец на задачите, натиснете клавиша ALT, за да поставите фокуса върху лентата, която е част от потребителския интерфейс Microsoft Office Fluent, и след това натиснете CTRL+TAB, за да се преместите до прозореца на задачите. Лентата е част от потребителския интерфейс Microsoft Office Fluent. Замества множество менютата и ленти с инструменти с едно място за лесно намиране на всички команди, от които имате нужда.

F6

Преминаване от един екран в друг в прозореца на програмата (обратно на часовниковата стрелка).

SHIFT+F6

Когато е отворен повече от един прозорец, превключване към следващия прозорец.

CTRL+F6

Превключване към предишния прозорец.

CTRL+SHIFT+F6

Когато прозорецът на документа не е увеличен, изпълнение на командата Премести (в менюто Контрола за прозореца). Използвайте клавишите със стрелки, за да преместите прозореца, и когато сте готови, натиснете ESC.

CTRL+F7

Когато прозорецът на документа не е увеличен, изпълнение на командата Размер (в менюто Контрола за прозореца). Натискайте клавишите със стрелки, за да преоразмерите прозореца, и когато сте готови, натиснете ESC.

CTRL+F8

Намаляване на прозореца до икона (работи само за някои програми на Microsoft Office).

CTRL+F9

Увеличаване или възстановяване на избран прозорец.

CTRL+F10

Копиране на картина на екрана в клипборда.

PRINT SCREEN

Копиране на картина на избрания прозорец в клипборда.

ALT+PRINT SCREEN

Промяна на шрифт или размера му

За да направите това

Натиснете

Промяна на шрифта.

CTRL+SHIFT+F

Промяна на размера на шрифта

CTRL+SHIFT+P

Увеличаване на размера на шрифта в избрания текст.

CTRL+SHIFT+>

Намаляване на размера на шрифта в избрания текст.

CTRL+SHIFT+<

Преместване в текст или клетки

За да направите това

Натиснете

Преместване с един знак наляво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с един знак надясно.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване един ред нагоре.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване един ред надолу.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване с една дума наляво.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с една дума надясно.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване в края на реда.

END

Преместване в началото на реда.

HOME

Преместване един абзац нагоре.

CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване един абзац надолу.

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване в края на текстово поле.

CTRL+END

Преместване в началото на текстово поле.

CTRL+HOME

В Microsoft Office PowerPoint – преминаване към контейнера на следващото заглавие или основен текст. Ако това е последният контейнер в слайд, ще се вмъкне нов слайд със същото оформление като първоначалния слайд.

CTRL+ENTER

Повтаряне на последното действие Намери

SHIFT+F4

Търсене и заместване

За да направите това

Натиснете

Отваряне на диалоговия прозорец Търсене.

CTRL+F

Отваряне на диалоговия прозорец Заместване.

CTRL+H

Повтаряне на последното действие Намери

SHIFT+F4

Придвижване и работа в таблици

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следващата клетка.

TAB

Преминаване към предишната клетка.

SHIFT+TAB

Преминаване към следващия ред.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преминаване към предишния ред.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Вмъкване на раздел в клетка.

CTRL+TAB

Начало на нов абзац.

ENTER

Добавяне на нов ред в дъното на таблицата.

TAB в края на последния ред

Достъп и работа с прозорците на задачите

За да направите това

Натиснете

Преминаване в прозорец на задачите от друг екран в прозореца на програмата. (Може да се наложи да натиснете клавиша F6 повече от един път).

F6

Когато има активен прозорец на задачите, съответно избор на следващата или предишната опция в прозореца на задачите

TAB, SHIFT+TAB

Показване на пълния списък от команди от менюто на прозореца на задачите

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Движение между възможните опции в избрано подменю; движение между определени опции в група от опции в даден диалогов прозорец.

СТРЕЛКА НАДОЛУ или СТРЕЛКА НАГОРЕ

Отваряне на избраното меню или изпълняване на действието, определено за избрания бутон.

Клавиша ИНТЕРВАЛ или ENTER

Отваряне на контекстно меню; отваряне на падащо меню за избраната галерия от елементи.

SHIFT+F10

Когато има видимо меню или подменю, съответно избор на първата или последната команда от менюто или подменюто

HOME, END

Превъртане съответно нагоре или надолу в избрания списък от галерия

PAGE UP, PAGE DOWN

Преминаване съответно в началото или края на избрания списък от галерия

HOME, END

Затваряне на прозорец на задачите

CTRL+ИНТЕРВАЛ, C

Отваряне на клипборда.

ALT+H, F, O

Затваряне на прозорец на задачите

 1. Натиснете F6, за да се преместите на прозореца на задачите, ако е необходимо.

 2. Натиснете Ctrl + интервал, за да отворите менюто на прозореца на задачите.

 3. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете Затвори, след което натиснете Enter.

Преместване на прозорец на задачите

 1. Натиснете F6, за да се преместите на прозореца на задачите, ако е необходимо.

 2. Натиснете Ctrl + интервал, за да отворите менюто на прозореца на задачите.

 3. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете Премести, след което натиснете Enter.

  Ако задачата е закачен към PowerPoint прозорец, натиснете клавиша Ctrl, след което продължете със стъпка 4.

 4. Използвайте клавишите със стрелки, за да преместите прозореца на задачите, където искате и след това натиснете клавиша Enter. 

За да закачите повторно плаващ прозореца на задачите, използвайте стрелка надясно или стрелка наляво, за да преместите прозореца на плаващи надясно или наляво край на прозореца на PowerPoint , докато го докове. 

Преоразмеряване на прозорец на задачите

(Някои задачи екрани – например форматиране на фон – може да се преоразмерява, докато други – например идеи – не може да бъде.)  

 1. Натиснете F6, за да се преместите на прозореца на задачите, ако е необходимо.

 2. Натиснете Ctrl + интервал, за да отворите менюто на прозореца на задачите.

 3. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете Размер, след което натиснете Enter.

 4. Използвайте клавишите със стрелки, за да преоразмерите прозореца на задачите, след което натиснете Enter.

  Използвайте тези клавиши, когато прозореца на задачите е закачен за прозореца на PowerPoint :

  За да направите това

  Натиснете

  Разширяване на прозореца на задачите

  Стрелка наляво

  Стесняване на обхвата на прозореца на задачите

  Стрелка надясно

  Използвайте тези клавиши, когато прозорецът на задачите е плаващ прозорец:

  За да направите това

  Натиснете

  Разширяване на прозореца на задачите

  Стрелка надясно

  Стесняване на обхвата на прозореца на задачите

  Стрелка наляво

  Удължите прозореца на задачите

  Стрелка надолу

  Съкратете прозореца на задачите

  Стрелка нагоре

Достъп и използване на умни етикетчета

За да направите това

Натиснете

Показване на менюто или съобщението за умно етикетче. Ако има повече от едно умно етикетче, превключване към следващото умно етикетче и показване на неговото меню или съобщение.

ALT+SHIFT+F10

Избор на следващия елемент в менюто на умно етикетче.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избор на предишния елемент в менюто на умно етикетче.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Изпълнение на действие върху избрания елемент в менюто на умно етикетче.

ENTER

Затваряне на менюто или съобщението за умно етикетче.

ESC

Съвети

 • Можете да поискате да бъдете уведомявани със звук всеки път, когато се покаже умно етикетче. За да чувате звукови подсещания, трябва да имате звукова карта. Трябва също да сте инсталирали Microsoft Office Sounds на компютъра.

 • Ако имате достъп до уеб, можете да изтеглите Microsoft Office Sounds от уеб сайта на Microsoft Office Online. След като инсталирате звуковите файлове, направете следното в Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 или Microsoft Office Word 2007:

  1. Натиснете ALT + F за Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това натиснете буквата I за Опции на програмата.

  2. Натиснете A, за да се придвижите до категорията Разширени, или използвайте клавишите със стрелка нагоре или стрелка надолу, за да я намерите.

  3. Под темата Общи в категорията Разширени натиснете ALT+F, за да изберете квадратчето за отметка Обратна връзка със звук, натискайте TAB, докато не стигнете до бутона ОК, и след това натиснете клавиша ENTER.

   Забележка: Когато поставите или изчистите отметката от това квадратче, настройката засяга всички програми от Office, които поддържат звук.

Преоразмеряване на прозорец на задачите

 1. В прозорец на задачите натиснете клавишите CTRL+ИНТЕРВАЛ, за да покажете меню с допълнителни команди.

 2. Използвайте клавиша СТРЕЛКА НАДОЛУ, за да изберете командата Размер, а след това натиснете ENTER.

 3. Използвайте клавишите със стрелки, за да преоразмерите прозореца на задачите. При всяко натискане на CTRL+ клавиш със стрелка се извършва преместване с по един пиксел.

Забележка: Когато приключите с преоразмеряването, натиснете ESC.

Използване на диалогови прозорци

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следваща опция или група опции.

TAB

Преминаване към предишна опция или група опции.

SHIFT+TAB

Преминаване към следващия раздел в диалогов прозорец.

CTRL+TAB

Преминаване към предишния раздел в диалогов прозорец.

CTRL+SHIFT+TAB

Отваряне на избран падащ списък.

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Отваряне на списъка, ако е затворен, и преминаване към опция в списъка.

Първа буква на опция в даден падащ списък

Преминаване между опции от отворен падащ списък или между опции от група опции.

Клавиши със стрелки

Затваряне на избран падащ списък; отказ от команда и затваряне на диалогов прозорец.

ESC

Изпълнение на действието, присвоено на избрания бутон; избиране или изчистване на отметката от избрано квадратче за отметка.

ИНТЕРВАЛ

Избор на опцията; поставяне или изчистване на отметка в квадратче.

ALT+ подчертаната буква на опция

Изпълнение на действието, присвоено на бутон по подразбиране в диалогов прозорец.

ENTER

Използване на полета за редактиране в диалогови прозорци

Полето за редактиране е празно поле, в което се въвежда или поставя запис, например вашето потребителско име или пътя към папка.

За да направите това

Натиснете

Преместване в началото на записа.

НАЧАЛО

Преместване в края на записа.

END

Преместване един знак вляво или вдясно.

СТРЕЛКА НАЛЯВО, СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване една дума вляво.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с една дума надясно.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор или отмяна на избора един знак наляво.

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор или отмяна на избора един знак надясно.

SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор или отмяна на избора една дума наляво.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор или отмяна на избора една дума надясно.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор от курсора до началото на записа.

SHIFT+HOME

Избор от курсора до края на записа.

SHIFT+END

Използване на диалоговите прозорци Отвори и Запиши като

За да направите това

Натиснете

Отиване в предишната папка. изображение на бутон

ALT+1

Едно ниво нагоре бутон за Изображение на бутон : отваряне на папката едно ниво над отворената папка нагоре.

ALT+2

Изтриване бутон за Изображение на бутон : Изтриване на избраната папка или файл.

ALT+3 или DELETE

Създаване на нова папка бутон за изображение на бутон : създаване на нова папка.

ALT+4

Изгледи бутон за изображение на бутон : превключване между възможните изгледи на папка.

ALT+5

Бутон Инструменти: Показване на менюто Инструменти.

ALT+L

Показване на контекстно меню за избран елемент като папка или файл

SHIFT+F10

Придвижване между опции или области в диалоговия прозорец.

TAB

Отваряне на списъка Търси в.

F4 или ALT+I

Обновяване на списъка на файловете

F5

Навигация в лентата

Достъп до всяка команда с няколко натискания на клавиши

 1. Натиснете ALT.

  Над всяка функция, налична в текущия изглед, се появяват клавишни подсказвания. Следващият пример е от Microsoft Office Word.

  Лента с показани бързи клавиши

 2. Натиснете буквата, показана в бързия клавиш над функцията, която искате да използвате.

 3. В зависимост от това коя буква натиснете, може да се покажат допълнителни бързи клавиши. Например ако разделът Начало е активен и натиснете буквата "В", се показва разделът Вмъкване, заедно с бързи клавиши за групите в този раздел.

 4. Продължавайте да натискате букви, докато не натиснете буквата на командата или контролата, която искате да използвате. В някои случаи трябва първо да натиснете буквата за групата, която съдържа командата. Например ALT+H, F, S ще ви отведе до списъчното поле Размер в групата Шрифт.

  Забележка: За да отмените действието, което сте започнали, и да скриете клавишните подсказвания, натиснете клавиша ALT.

Промяна на фокуса на клавиатурата без използване на мишката

Друг начин да използвате клавиатурата за работа с лентата е да премествате фокуса между разделите и командите, докато не намерите функцията, която искате да използвате. Таблицата по-долу посочва някои начини за преместване на фокуса на клавиатурата, без да използвате мишката.

За да направите това

Натиснете

Избиране на активния раздел от лентата и активиране на клавишите за достъп.

ALT или F10. Натиснете някой от тези клавиши, за да се върнете обратно на документа и да отмените клавишите за достъп.

Съответно преместване наляво или надясно в друг раздел на лентата.

F10 за избор на активния раздел, след което СТЕЛКА НАЛЯВО, СТРЕЛКА НАДЯСНО

Скриване или показване на лентата.

CTRL+F1

Показване на контекстното меню за избраната команда.

SHIFT + F10

Преместване на фокуса за избор на всяка от следните области в прозореца:

 • Активния раздел на лентата

 • Всеки отворен прозорец на задачите

 • Вашия документ

F6

Преместване на фокуса до всяка команда от лентата, съответно напред или назад.

TAB, SHIFT+TAB

Съответно преместване надолу, нагоре, наляво или надясно между елементите на лентата.

СТРЕЛКА НАДОЛУ, СТРЕЛКА НАГОРЕ, СТРЕЛКА НАЛЯВО, СТРЕЛКА НАДЯСНО

Активиране на избраната команда или контрола от лентата.

ИНТЕРВАЛ или ENTER

Отваряне на избраното меню или галерия от лентата.

ИНТЕРВАЛ или ENTER

Активиране на команда или контрола от лентата, за да можете да промените стойност.

ENTER

Приключване на променянето на стойност в контрола на лентата и връщане на фокуса обратно върху документа.

ENTER

Получаване на помощ за избраната команда или контрола от лентата. (Ако няма тема от помощта, свързана с избраната команда, вместо нея ще се покаже обща тема от помощта за програмата.)

F1

Най-разпространени задачи в PowerPoint

Създаване на нова презентация: Ctrl+N

Преместване между екрани

За да направите това

Натиснете

Преместване по посока на часовниковата стрелка в нормален изглед.

F6

Преместване обратно на часовниковата стрелка в нормален изглед.

SHIFT+F6

Превключване между разделите Слайдове и Структура в структурен екран и екран за слайдове в нормален изглед.

CTRL+SHIFT+TAB

Работа в структура

За да направите това

Натиснете

Повишаване нивото на абзац.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Понижаване на нивото на абзац.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване на избрани абзаци нагоре.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване на избрани абзаци надолу.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Показване на заглавие с ниво 1.

ALT+SHIFT+1

Разгъване на текст под заглавие.

ALT+SHIFT+знак плюс

Свиване на текст под заглавие.

ALT+SHIFT+знак минус

Работа с фигури, картини, полета, обекти и WordArt

Вмъкване на фигура

 1. Натиснете и след това отпуснете клавиша ALT, след това С, след това Ф и след него И, за да изберете Фигури.

 2. Използвайте клавишите със стрелки, за да се придвижвате през категориите на фигури и да изберете желаната фигура.

 3. Натиснете CTRL+ENTER за вмъкване на фигурата, която сте избрали.

Вмъкване на поле

 1. Натиснете и отпуснете ALT, след което натиснете N.

 2. Натиснете клавиша TAB, за да се придвижите до опцията Текстово поле, разположена в раздела Вмъкване, в групата Текст.

 3. Натиснете CTRL+ENTER за вмъкване на текстовото поле.

Вмъкване на обект

 1. Натиснете и след това отпуснете клавиша ALT, след това N, след това J, за да изберете Обект.

 2. Използване на клавишите на стрелките за придвижване през обекти.

 3. Натиснете CTRL+ENTER за вмъкване на обекта, който искате.

Вмъкване на WordArt

 1. Натиснете и след това отпуснете клавиша ALT, след това N, след това W, за да изберете WordArt.

 2. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете желания стил на WordArt, и след това натиснете ENTER.

 3. Въведете текста, който искате.

Избор на фигура

Забележка: Ако курсора е в рамките на текста, натиснете клавиша ESC.

 • За да изберете една-единствена фигура, натискайте клавиша TAB, за да обхождате циклично напред (или SHIFT+TAB за да обхождате циклично назад) обектите, докато манипулаторите за оразмеряване се появят върху обекта, който искате да изберете.

 • За избор на няколко елемента използвайте екрана за селекция.

Групиране или разгрупиране на фигури, картини и обекти на WordArt

 • За групиране на фигури, картини или обекта на WordArt изберете елементите, които искате да групирате, след което натиснете CTRL+G.

 • За разгрупиране на група, изберете групата, след което натиснете CTRL+SHIFT+G.

Показване или скриване на мрежа или водачи

За да направите това

Натиснете

Скриване или показване на мрежа.

SHIFT+ F9

Скриване или показване на водачи.

ALT+F9

Копиране на атрибутите на фигура

 1. Изберете фигурата с атрибутите, които искате да копирате.

  Ако изберете фигура с прикачен текст, копирате облика и стила на текста, както и атрибутите на фигурата.

 2. Натиснете CTRL+SHIFT+C, за да прекопирате атрибутите на обекта.

 3. Натиснете клавиша TAB или SHIFT+TAB, за да изберете обекта, чиито атрибути искате да копирате.

 4. Натиснете CTRL+SHIFT+V.

Избор на текст и обекти

За да направите това

Натиснете

Избор на един знак вдясно.

SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор на един знак вляво.

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор до края на дадена дума.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор до началото на дадена дума.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избиране на един ред нагоре.

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Избиране на един ред надолу.

SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избор на обект (с текст, избран вътре в обекта).

ESC

Избор на текст в рамките на обект (с избран обект).

TAB или SHIFT+TAB докато желаният от вас обект бъде избран

Избор на текст в рамките на обект (с избран обект).

ENTER

Избор на всички обекти.

CTRL+A (в раздела Слайдове)

Избор на всички слайдове.

CTRL+A (в изглед на сортиране на слайдове)

Избор на целия текст.

CTRL+A (в раздела Структура)

Изтриване и копиране на текст и обекти

За да направите това

Натиснете

Изтриване на един знак вляво.

НАЗАД

Изтриване на една дума вляво.

CTRL+НАЗАД

Изтриване на един знак вдясно.

DELETE

Изтриване на една дума отдясно.

CTRL+DELETE

Изрязване на избран обект.

CTRL+X

Копиране на избран обект.

CTRL+C

Поставяне на изрязан или копиран обект.

CTRL+V

Отмяна на последното действие.

CTRL+Z

Връщане на последното действие.

CTRL+Y

Копиране само на форматирането.

CTRL+SHIFT+C

Поставяне само на форматирането.

CTRL+SHIFT+V

Специално поставяне.

CTRL+ALT+V

Придвижване в текст

За да направите това

Натиснете

Преместване с един знак наляво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с един знак надясно.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване един ред нагоре.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване един ред надолу.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване с една дума наляво.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване с една дума надясно.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване в края на реда.

END

Преместване в началото на реда.

HOME

Преместване един абзац нагоре.

CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване един абзац надолу.

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване в края на текстово поле.

CTRL+END

Преместване в началото на текстово поле.

CTRL+HOME

Преминаване на следващия контейнер на заглавие или основен текст. Ако това е последният контейнер на слайд, това ще вмъкне нов слайд със същото оформление на слайда.

CTRL+ENTER

Преместване за повтаряне на последното действие Търсене

SHIFT+F4

Придвижване и работа в таблици

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следващата клетка.

TAB

Преминаване към предишната клетка.

SHIFT+TAB

Преминаване към следващия ред.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преминаване към предишния ред.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Вмъкване на раздел в клетка.

CTRL+TAB

Начало на нов абзац.

ENTER

Добавяне на нов ред в дъното на таблицата.

TAB в края на последния ред

Редактиране на свързан или вграден обект

 1. Натискайте клавишите SHIFT+TAB, докато не изберете желания от вас обект.

 2. Натиснете SHIFT+F10 за контекстното меню.

 3. Натиснете СТРЕЛКАТА НАДОЛУ, за да изберете Обект на работен лист, и след това изберете Редактиране.

Форматиране и подравняване на знаци и абзаци

Промяна на шрифт или размера му

За да направите това

Натиснете

Отваряне на диалоговия прозорец Шрифт за промяна на шрифта.

CTRL+SHIFT+F

Отваряне на диалоговия прозорец Шрифт за промяна на размера на шрифта.

CTRL+SHIFT+P

Увеличаване на размера на шрифта

CTRL+SHIFT+>

Намаляване на размера на шрифта

CTRL+SHIFT+<

Прилагане на знакови формати

За да направите това

Натиснете

Отваряне на диалоговия прозорец Шрифт за промяна на форматирането на знаците.

CTRL+T

Промяна на буквите между главни, малки и букви в изречение.

SHIFT+F3

Прилагане на получерно форматиране.

CTRL+B

Прилагане на подчертаване.

CTRL+U

Прилагане на форматиране с курсив.

CTRL+I

Прилагане на форматиране на долен индекс (автоматична разредка).

CTRL+знак за равенство

Прилагане на форматиране на горен индекс (автоматична разредка).

CTRL+SHIFT+ЗНАК ПЛЮС

Премахване на ръчно форматиране на знаци, например на долен или горен индекс.

CTRL+ИНТЕРВАЛ

Вмъкване на хипервръзка.

CTRL+ K

Копиране на текстово форматиране

За да направите това

Натиснете

Копиране на формати.

CTRL+SHIFT+C

Поставяне на формати.

CTRL+SHIFT+V

Подравняване на абзаци

За да направите това

Натиснете

Центриране на абзац.

CTRL+E

Подравняване на абзац.

CTRL+J

Ляво подравняване на абзац.

CTRL+L

Дясно подравняване на абзац.

CTRL+R

Изпълнение на презентация

Можете да използвате следните клавишни комбинации, докато изпълнявате презентация в режим на цял екран.

За да направите това

Натиснете

Стартиране на презентацията отначало.

F5

Изпълнение на следващата анимация или преход към следващия слайд.

N, ENTER, PAGE DOWN, СТРЕЛКА НАДЯСНО, СТРЕЛКА НАДОЛУ или ИНТЕРВАЛ

Изпълнение на предишната анимация или връщане на предишния слайд.

P, PAGE UP, СТРЕЛКА НАЛЯВО, СТРЕЛКА НАГОРЕ или НАЗАД

Преминаване на слайд номер.

номера+ENTER

Показване на празен черен слайд или връщане в презентацията от празен черен слайд.

B или точка

Показване на празен бял слайд или връщане в презентацията от празен бял слайд.

W или запетая

Спирате или рестартиране на автоматична презентация.

S

Край на презентация.

ESC или ТИРЕ

Изтриване на екранни анотации.

E

Преминаване на следващия слайд, ако следващия слайд е скрит.

Б

Задаване на нови времена при репетиране.

В

Използване на първоначалните времена при репетиране.

O

Използване на щракване с мишката за преминаване напред по време на репетиране.

П

Връщане към първия слайд.

1+ENTER

Повторно показване на скрит показалец или промяна на показалеца в перо.

CTRL+P

Повторно показване на скрит показалец или промяна на показалеца в стрелка.

CTRL+A

Незабавно скриване на показалеца и бутона за навигация.

CTRL+H

Скриване на показалеца и бутона за навигация в рамките на 15 секунди.

CTRL+U

Показване на контекстното меню

SHIFT+F10

Преминаване към първата или следващата хипервръзка от слайда

TAB

Преминаване към последната или предишна хипервръзка от слайда

SHIFT+TAB

Изпълнение на "щракване с мишката" върху избраната хипервръзка.

ENTER при избрана хипервръзка

Съвет: Може да натиснете клавиша F1 по време на презентация, за да видите списък с контролите.

Преглед на уеб презентации

За показване на вашите уеб презентации с Microsoft Internet Explorer 4.0 или по-нова версия се използват следните клавиши.

За да направите това

Натиснете

Преместване напред в хипервръзките в уеб презентация, лентата с адреси и лентата с връзките.

TAB

Преместване назад в хипервръзките в уеб презентация, лентата с адресите и лентата с връзките.

SHIFT+TAB

Изпълнение на "щракване с мишката" върху избраната хипервръзка.

ENTER

Преминаване към следващия слайд

ИНТЕРВАЛ

Преминаване към предишния слайд.

НАЗАД

Използване на функцията "Екран на селекцията"

Използвайте следните клавишни комбинации в "Екрана на селекцията".

За да направите това

Натиснете

Отваряне на екрана на селекцията.

ALT, J, D, A и след това P

Циклично повтаряне на фокуса върху различните прозорци.

F6

Показване на контекстното меню

SHIFT+F10

Преместване на фокуса върху единствен елемент или група.

Стрелка нагоре или стрелка надолу

Преместване на фокуса от елемент в дадена група към неговата родителска група.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване на фокуса от група към първия елемент в тази група.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Разгъване на фокусираната група и нейните дъщерни групи.

* (Само за цифрова клавиатура)

Разгъване на фокусирана група.

+ (Само за цифрова клавиатура)

Свиване на фокусирана група.

- (Само за цифрова клавиатура)

Преместване на фокуса към отделен елемент и негов избор.

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ или SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избор на фокусиран елемент.

ИНТЕРВАЛ или ENTER

Отмяна на селекция на фокусиран елемент.

SHIFT+ИНТЕРВАЛ или SHIFT+ENTER

Преместване на избран елемент напред.

CTRL+SHIFT+F

Преместване на избран елемент назад.

CTRL+SHIFT+B

Показване или скриване на фокусиран елемент.

CTRL+SHIFT+S

Преименуване на фокусиран елемент.

F2

Превключване на фокуса на клавиатурата в рамките на екрана на селекцията между изглед на дърво и бутоните Покажи всички и Скрий всички.

TAB или SHIFT+TAB

Свиване на всички групи.

ALT+SHIFT+1

Разгъване на всички групи.

ALT+SHIFT+9

За да присвоите клавишни комбинации по избор на елементи от менюто, записани макроси и програмен код на Basic for Applications (VBA) в Office PowerPoint 2007, трябва да използвате добавка на друг разработчик, например Shortcut Manager за PowerPoint, която се предлага от Добавки на OfficeOne за PowerPointhttps://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=838692.

Вж. също

Направете своите презентации на PowerPoint достъпни

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×