Използване на клавишни комбинации при изнасяне на презентации на PowerPoint

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Много потребители считат, че използването на външна клавиатура с клавишни комбинации за PowerPoint в Windows им помага да работят по-ефикасно. За потребителите, които страдат от зрителни нарушения или имат проблем с подвижността, използването на клавишните комбинации може да е по-лесно от използването на сензорния екран и съществена алтернатива на използването на мишка. В тази тема са посочени клавишните комбинации за PowerPoint в Windows.

Имаме отделен списък с клавишни комбинации, които можете да използвате при създаване на вашата презентация.

Забележки: 

  • Клавишните комбинации в тази тема се отнасят за американската подредба на клавиатурата. Клавишите за други подредби може да не съответстват точно на клавишите на американската клавиатура.

  • Ако пряк път изисква натискането на два или повече клавиша едновременно, тази тема разделя клавишите със знак плюс (+). Ако се налага да натискате един клавиш непосредствено след друг, клавишите са разделени със запетая (,).

За да направите това

Натиснете

Стартиране на презентация отначало

F5

Стартиране на презентация от текущия слайд

Shift+F5

Показване на изглед на представящия

Alt+F5

или

Alt+S, B

По време на презентацията за да видите списък с клавишни комбинации, натиснете F1. Използвайте клавишите със стрелки за придвижване между разделите в диалоговия прозорец Помощ за слайдшоу .

В тази тема

Управление на слайдшоуто по време на презентацията

Управление на видео и други мултимедийни файлове по време на презентация

Придвижване в изгледа на представящия по време на презентация

Управление на слайдшоуто по време на презентацията

При изнасяне на вашата презентация в режим на слайдшоу (цял екран) се приложат следните клавишни комбинации. За да влезете в режим на слайдшоу , натиснете F5.

Натиснете

Изпълнение на следващата анимация или преминаване към следващия слайд

N

Enter

Page Down

Стрелка надясно

Down arrow key

Интервал

Изпълнение на следващата анимация или връщане към предишния слайд

P

Page Up

Стрелка наляво

Up arrow key

Назад

Отиване на точно определен слайд

<slide number> и натиснете Enter

Показване на празен черен слайд или връщане в презентацията от празен черен слайд

B или точка (.)

Показване на празен бял слайд или връщане в презентацията от празен бял слайд

W или запетая ()

Спиране или рестартиране на автоматична презентация

S

Край на презентацията

Esc

Изтриване на екранни пояснения

E

Преминаване към следващия слайд, ако следващият слайд е скрит

H

Задаване на нови времена при репетиране

T

Повторно записване на дикторски текст и времена за слайда

R

Стартиране на лазерната показалка

Ctrl+L

Промяна на показалеца в перо

Ctrl+P

Промяна на показалеца в стрелка

Ctrl+A

Промяна на показалеца в гума

Ctrl+E

Показване или скриване на ръкописни корекции

Ctrl+M

Скриване на показалеца и бутона за навигация

Ctrl+H

Ctrl+U

Изглед на диалоговия прозорец " Всички слайдове "

Ctrl+S

Показване на лентата на задачите на компютъра

Ctrl+T

Показване на контекстното меню

Shift+F10

Отидете на следващата точка на текущия слайд

(Точки включват хипервръзки, превключватели за анимация, обекти на аудио и видео обекти.)

Tab

Преминаване към последната или предишната хипервръзка от текущия слайд

Shift+Tab

Извършване на "мишката върху" поведението на избраната хипервръзка

(Следвай избраната хипервръзка)

Enter при избрана хипервръзка

Управление на видео и други мултимедийни файлове по време на презентация

Тези клавишни комбинации работят с видеофайлове, които са импортирани от вашия компютър или друго устройство. Те няма да работят с онлайн видео файлове.

Натиснете

Спиране на възпроизвеждане на мултимедия

Alt+Q

Възпроизвеждане или пауза на мултимедия

Ctrl+интервал

Превключване между възпроизвеждане и пауза

Alt+P

Преминаване към следващия показалец

Alt+End

Преминаване на предишния показалец

Alt+Home

Увеличаване на силата на звука

Alt+Up

Намаляване на силата на звука

Alt+Down

Без звук

Alt+U

Придвижване напред три секунди

Alt+Shift+Page Down

Придвижване назад три секунди

Alt+Shift+Page Up

Прескачане напред с 0,25 секунди, а след това пауза

Alt+Shift+стрелка надясно

Прескачане назад с 0,25 секунди, а след това пауза

Alt+Shift+стрелка наляво

Показване или скриване на менюто за аудио и субтитри

(За видеоклипове, които имат множество аудио записи и/или субтитри песни в поддържани формати)

Alt+J

Придвижване в изгледа на представящия по време на презентация

Следните клавишни комбинации се прилагат, докато сте изнасяте презентацията, с помощта на изгледа на представящия. Представящ изглед ви позволява да можете да разглеждате презентацията с бележките на представящия на един екран (преносимия си компютър, например), докато аудиторията изгледи бележки свободни презентацията на друг екран.

За да направите това

Натиснете

Циклично обхождане на изгледа на представящия региони

(Горен колонтитул, инструменти под слайда и екрана "бележки")

F6

Циклично обхождане на инструменти в рамките на изгледа на представящия регион

Tab

Превъртане надолу с един ред в екрана "Бележки"

Ctrl+стрелка надолу

Превъртане нагоре с един ред в екрана "Бележки"

Ctrl+стрелка нагоре

Превъртане надолу с един екран в екрана "Бележки"

Ctrl+Page Down

Превъртане нагоре с един екран в екрана "Бележки"

Ctrl+Page Up

В тази тема

Можете да използвате следните клавишни комбинации, докато изпълнявате презентация в режим на цял екран.

Клавишни комбинации за слайдшоу

За да направите това

Натиснете

Стартиране на презентация отначало.

F5

Изпълнение на следващата анимация или преход към следващия слайд.

N

Enter

Page Down

Стрелка надясно

Стрелка надолу

Интервал

Изпълнение на предишната анимация или връщане на предишния слайд.

P

Page Up

Стрелка наляво

Стрелка нагоре

Backspace

Преминаване на слайд номер.

номера+ENTER

Показване на празен черен слайд или връщане в презентацията от празен черен слайд.

B или точка

Показване на празен бял слайд или връщане в презентацията от празен бял слайд.

W или запетая

Спирате или рестартиране на автоматична презентация.

S

Край на презентация.

ESC или ТИРЕ

Изтриване на екранни анотации.

E

Преминаване на следващия слайд, ако следващия слайд е скрит.

Б

Задаване на нови времена при репетиране.

В

Използване на първоначалните времена при репетиране.

O

Използване на щракване с мишката за преминаване напред по време на репетиране.

П

Повторно записване на дикторски текст и времена за слайда

R

Връщане към първия слайд

Натиснете и задръжте десния и левия бутон на мишката за 2 секунди

Показване или скриване на показалеца "стрелка"

A или =

Промяна на показалеца в перо.

CTRL+P

Промяна на показалеца в стрелка.

CTRL+A

Промяна на показалеца в гума.

CTRL+E

Показване или скриване на ръкописни корекции

CTRL+M

Незабавно скриване на показалеца и бутона за навигация.

CTRL+H

Скриване на показалеца и бутона за навигация в рамките на 15 секунди.

CTRL+U

Показване на диалоговия прозорец ''Всички слайдове''

CTRL+S

Показване на лентата на задачите на компютъра

CTRL+T

Показване на контекстното меню

SHIFT+F10

Преминаване към първата или следващата хипервръзка от слайда

TAB

Преминаване към последната или предишна хипервръзка от слайда

SHIFT+TAB

Изпълнение на "щракване с мишката" върху избраната хипервръзка.

ENTER при избрана хипервръзка

Клавишни комбинации за мултимедия по време на презентация

За да направите това

Натиснете

Спиране на възпроизвеждане на мултимедия

ALT+Q

Превключване между възпроизвеждане и пауза

ALT+P

Преминаване към следващия показалец

ALT+END

Преминаване на предишния показалец

ALT+HOME

Увеличаване на силата на звука

ALT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Намаляване на силата на звука

ALT+Надолу

Търсене напред

ALT+SHIFT+PAGE DOWN

Търсене назад

ALT+SHIFT+PAGE UP

Без звук

ALT+U

За да отпечатате презентация, натиснете Ctrl+P.

Съвет:    Може да натиснете клавиша F1 по време на презентация, за да видите списък с контролите.

Можете да използвате следните клавишни комбинации, докато изпълнявате презентация в режим на цял екран.

За да направите това

Натиснете

Стартиране на презентация отначало.

F5

Изпълнение на следващата анимация или преход към следващия слайд.

N

Enter

Page Down

Стрелка надясно

Стрелка надолу

Интервал

Изпълнение на предишната анимация или връщане на предишния слайд.

P

Page Up

Стрелка наляво

Стрелка нагоре

Backspace

Преминаване на слайд номер.

номера+ENTER

Показване на празен черен слайд или връщане в презентацията от празен черен слайд.

B или точка

Показване на празен бял слайд или връщане в презентацията от празен бял слайд.

W или запетая

Спирате или рестартиране на автоматична презентация.

S

Край на презентация.

ESC или ТИРЕ

Изтриване на екранни анотации.

E

Преминаване на следващия слайд, ако следващия слайд е скрит.

Б

Задаване на нови времена при репетиране.

В

Използване на първоначалните времена при репетиране.

O

Използване на щракване с мишката за преминаване напред по време на репетиране.

П

Връщане към първия слайд.

1+ENTER

Повторно показване на скрит показалец и/или промяна на показалеца в перо.

CTRL+P

Повторно показване на скрит показалец и/или промяна на показалеца в стрелка.

CTRL+A

Незабавно скриване на показалеца и бутона за навигация.

CTRL+H

Скриване на показалеца и бутона за навигация в рамките на 15 секунди.

CTRL+U

Показване на контекстното меню

SHIFT+F10

Преминаване към първата или следващата хипервръзка от слайда

TAB

Преминаване към последната или предишна хипервръзка от слайда

SHIFT+TAB

Изпълнение на "щракване с мишката" върху избраната хипервръзка.

ENTER при избрана хипервръзка

За да отпечатате презентация, натиснете Ctrl+P.

Съвет:    Може да натиснете клавиша F1 по време на презентация, за да видите списък с контролите.

Вж. също

Научете как да навигирате в PowerPoint с помощта на функции за достъпност

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×