Използване на инструмента за архивиране на лични папки на Microsoft Outlook

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Инструментът за архивиране на лични папки осигурява бърз и лесен начин за архивиране на Outlook информация по ваш избор на твърдия ви диск или на мрежов сървър или споделен дял.

В тази статия

За файлове с лични папки (.pst) и инструмента за архивиране

Сравняване на архивиране на лични папки, експортиране и архивиране

Инсталиране на PST инструмента за архивиране

Използване на PST инструмента за архивиране

Възстановяване на елементи от Архив

За файловете с лични папки (.pst) и инструмента за архивиране

В тази статия е написана за инструмента за архивиране на лични папки на Microsoft Outlook, който е наличен като изтеглите от Microsoft.com.

Освен ако не използвате акаунт за Microsoft Exchange или HTTP акаунт, като например Windows Live Mail, всички ваши Outlook данни се записват във файл с лични папки (.pst). Дори когато имате акаунт за Exchange или Windows Live Mail, можете да архивирате данните в .pst файл, който се записва локално на вашия компютър, а не на пощенския сървър.

Всеки .pst файл съдържа всичките ви Outlook папки, включително Входящи, Календар и Контакти. Можете да имате един единствен .pst файл (обикновено наречен "Лични папки" във вашия "Списък на папките"), но можете да имате и допълнителен .pst файл, който използвате за архивиране. Използвайки инструмента за архивиране на лични папки, можете да архивирате всеки от тези .pst файлове.

След като архивирате информацията си, можете да копирате тези дубликати на вашите Outlook данни върху сменяеми носители, като компактдиск или DVD. Архивираните файлове са точни копия на оригиналните файлове и са записани в същия файлов формат. Можете да получавате периодични напомняния да архивирате файловете си.

 • Лични инструмента за архивиране папки архивира само .pst файлове. Ако имате пощенска кутия на Exchange, папките в пощенската кутия сървър трябва да се архивират редовно от вашия администратор на Exchange.

 • Ако ползвате операционна система на източноазиатски език, с англоезична версия на Microsoft Office, не можете да използвате този файл за изтегляне.

Най-горе на страницата

Сравнете архивирането и експортирането на "Лични папки"

Съществуват три начина да архивирате своите Outlook имейл съобщения, контакти, срещи, задачи, бележки и записки в дневник – инструментът за архивиране на лични папки, експортиране и архивиране.

Инструментът за архивиране на лични папки     се използва, за да копирате целия си .pst файл или файлове на твърдия си диск или на мрежов сървър или споделен.

Експортиране    се използва, за да се създаде файл, съдържащ Outlook информация, като оригиналните данни се запазват в папките ви. Можете да експортирате папки само една по една.

Архивиране    се използва за преместване на елементите, които искате да архивирате, извън папките ви.

Най-горе на страницата

Инсталиране на PST инструмента за архивиране.

 1. Затворете Outlook.

 2. Изтеглете инструмента за архивиране от сайта на Microsoft Office Online, като щракнете върху връзката за изтегляне и следвате инструкциите в диалоговите прозорци.

  За да промените езиците, изберете езика от списъка Смяна на езика, щракнете върху Почни и след това щракнете върху Изтегляне.

 3. За да стартирате програмата за инсталиране, щракнете двукратно върху програмния файл Pfbackup.exe на твърдия ви диск.

 4. Следвайте инструкциите от екрана, за да завършите инсталирането.

 5. Стартирайте Outlook.

Най-горе на страницата

Използване на PST инструмента за архивиране

Съвет: Преди да започнете процеса на архивиране, може да поискате да проверите размера на своя .pst файл. Ако имате множество папки в своя .pst файл, трябва да изберете папката от най-горно ниво, за да определите пълния размер на файловете от всички папки.

В този раздел:

Архивиране на вашите лични папки

Включване или изключване на напомняне за архивиране

Промяна на местоположението за архивиране за файл с лични папки

Премахване на PST инструмента за архивиране

Преглед на състоянието на архивиране на лични папки

Архивиране на вашите "Лични папки"

Файлът с лични папки (.pst), който искате да архивирате, трябва да бъде отворен. Ако файлът е видим в "Списък на папките", той е отворен.

 1. В менюто Файл щракнете върху Архивиране.

  Командата архивиране липсва

  Инструментът за архивиране на лични папки не е инсталиран или е премахнат. Инсталирайте инструмента за архивиране на лични папки.

  Забележка: Може да ви се наложи да свалите инструмента за архивиране на лични папки от уеб сайта на Microsoft Office Online.

  Указване каква информация да се активира

  1. Представя списъка на файловете с лични папки (.pst), които ще бъдат включени в архивирането.

  2. Показва последния път, когато е било извършено архивиране.

  3. Чрез бутона Опции можете да зададете напомняне за архивиране, кои лични папки са включени и мястото на файла, където е записан архивът.

  4. Можете да отваряте предварително създадени архиви.

 2. Щракнете върху Опции.

  Опции за архивите

  1. Поставянето на отметка в квадратчето определя използването на напомняния. Можете да определите произволен брой между 1 и 999 дни.

  2. Отметнете квадратчето за всеки файл в личните папки, който искате да архивирате.

  3. Мястото на файла е там, където ще бъдат копирани вашите данни. Оригиналните ви данни няма да бъдат преместени или променени. След като е извършено архивирането, можете да използвате Windows Explorer, за да отидете до това място и да видите архивирания файл или да го копирате върху сменяеми носители, такива като CD или DVD диск, преносим твърд диск или преносимо запаметяващо устройство.

 3. В списъка Архивирай файловете в тези лични папки отметнете квадратчета за всеки елемент, който искате да архивирате.

 4. Променете показваното име на .pst файла. Или, за да изберете друга папка, щракнете върху Преглед, придвижете се до позицията, която искате, и след това щракнете върху Отвори.

  Името по подразбиране на файла и мястото, където се записва .pst файлът, е показано в квадратчето Местоположение на файла.

 5. За да накарате Microsoft Outlook автоматично ви напомня да направите архивно копие на този файл, поставете отметка в квадратчето напомняне за архивиране на всеки n дни и след това въведете броя на дните между 1 и 999.

 6. Щракнете върху ОК.

 7. Щракнете върху Запиши архив.

  Забележка: Избраните елементи няма да се архивират, докато не затворите Outlook.

Включване и изключване на напомняне за архивиране

 1. В менюто Файл щракнете върху Архивиране.

 2. Щракнете върху Опции.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да включите напомняне за архивиране, поставете отметка в квадратчето напомняне за архивиране на всеки n дни и след това въведете броя на дните между 1 и 999.

  • За да изключите на напомняне за архивиране, изчистете отметката в квадратчето напомняне за архивиране на всеки n дни .

 4. Натиснете OK.

Промяна на мястото на архивирането за файл с лични папки

 1. В менюто Файл щракнете върху Архивиране.

 2. Щракнете върху Опции.

 3. В списъка Архивирай тези файлове с лични папки щракнете върху файла, чието място на архивиране желаете да промените, и след това променете мястото в полето Архивирай по-горе избраните файлове на това място.

 4. Натиснете OK.

 5. Щракнете върху Запиши архив.

Премахване на PST инструмента за архивиране

 1. Затворете Outlook.

 2. Направете едно от следните неща:

  • Windows Vista    

   1. В Контролен панел под Програми щракнете върху Деинсталиране на програма.

   2. Изберете Архивиране на "Лични папки" на Microsoft Outlook и после щракнете върху Премахни.

   3. Потвърдете, че желаете да деинсталирате този софтуер, като щракнете върху Да

   4. Забележка: Ако използвате класически изглед, щракнете двукратно върху Програми, щракнете двукратно върху Инсталирани програми, изберете Архивиране на "Лични папки" на Microsoft Outlook, след което щракнете върху Премахни. Потвърдете, че желаете да деинсталирате този софтуер, като щракнете върху Да

  • Microsoft Windows Server 2003 или Windows XP   

   1. В контролния панел отворете Добавяне или премахване на програми.

    Забележка: Ако използвате класически изглед, щракнете двукратно върху Добавяне или премахване на програми.

   2. В списъка от програми в раздела Инсталиране/деинсталиране намерете Архивиране на "Лични папки" на Microsoft Outlook и го изберете.

   3. Щракнете върху Промяна/премахване.

   4. Потвърдете, че желаете да деинсталирате този софтуер, като щракнете върху Да

Преглеждане на състоянието на архивиране на личните папки

 • В менюто Файл щракнете върху Архивиране. В диалоговия прозорец Архивиране на лични папки можете да видите кои лични папки подлежат текущо на архивиране, както и данни за последното архивиране.

Най-горе на страницата

Възстановяване на елементи от архив

В този раздел:

Отваряне на архивно копие на файл с лични папки

Къде се записват .pst файловете

Възстановяване на данни

Отворете архивирано копие на файл с лични папки.

 1. В менюто Файл щракнете върху Архивиране.

 2. Щракнете върху Отвори архив.

 3. Щракнете върху файла с лични папки, който искате да отворите, след което щракнете върху Отвори.

Можете също така да отворите .pst файл, без да използвате инструмента за архивиране на лични папки. В Outlook можете да отворите файловете с данни на Outlook в менюто Файл

Къде се записват .pst файловете

Когато създавате .pst файл, той се записва в папката с локалните настройки на Outlook.

 • Windows Vista    

  c:\Users\User name\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

  Може да се наложи да промените изгледа по подразбиране в Windows Explorer, за да видите скритите папки.

  Как да покажете скритите папки

  1. В Windows щракнете върху бутона Старт и след това щракнете върху Контролен панел.

  2. Под Изберете категория щракнете двукратно върху Изпълнение и поддръжка

   Забележка: Ако използвате класическия изглед в контролния панел, преминете на следващата стъпка.

  3. Под Вж. още щракнете върху Типове файлове.

   Забележка: Ако използвате класическия изглед в контролния панел, щракнете двукратно върху Опции за папките.

  4. Щракнете върху раздела Изглед.

  5. От Разширени настройки, във Файлове и папки, в Скрити файлове и папки щракнете върху Показвай скрити файлове и папки.

 • Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP   

  c:\Documents and Settings\Profiles\user name\Local Settings\Application данни

  Може да се наложи да промените изгледа по подразбиране в Windows Explorer, за да видите скритите папки.

  Как да покажете скритите папки

  1. Щракнете върху Старт и след това щракнете върху Моят компютър.

  2. В менюто Инструменти щракнете върху Опции за папките.

  3. Щракнете върху раздела Изглед и след това върху опцията Покажи скритите файлове и папки

Възстановяване на данни

Количеството информация, което искате да се възстанови, ще определи начина, по който възстановявате вашите архивирани данни.

 • Ако искате да възстановите няколко елемента, които са били случайно изтрити или променени, отворете файла и след това преместете или копирайте елементите от архивирания файл в оригиналния ви файл.

  1. В менюто Файл посочете Отвори, след което щракнете върху Файл с данни на Outlook.

  2. Щракнете върху .pst файла, който желаете да отворите, след което натиснете OK.

   Името на папката, свързано с файла данни се появява в "Списък на папките". За да разгледате Списъка на папките, в менюто Старт щракнете върху Списък на папките. Тази папка по подразбиране ще бъде наричана Лични папки.

 • Затворете архивирания файл, като щракнете с десния бутон върху него, и след това щракнете върху Затвори.

 • Ако искате да възстановите голям брой елементи или цяла папка импортира архивираното копие на файла. Ако няма необходимост да заместите цялата папка, можете да филтрирате елементи, за да получите онези, които искате. Или можете да импортирате цялата папка и да определите дали да се заменят, или не дублираните елементи.

  1. В менюто Файл щракнете върху Импортиране и експортиране.

  2. Щракнете върху Импортиране от друга програма или файл и после върху Напред.

  3. Щракнете върху Файл с лични папки (.pst) и после върху Напред.

  4. В полето Файл за импортиране задайте пътя и името на .pst файла, който желаете да импортирате.

   Ако не можете да запомните, където сте записали архива

   1. В менюто Изглед щракнете върху Списък на папките.

   2. Щракнете с десния бутон върху папката от най-горно ниво на .pst файла, чието място искате да определите.

   3. В контекстното меню щракнете върху Свойства за <име на файл>, след което щракнете върху Разширени. Информацията за място ще бъде показана в полето Път.

   Ако получите съобщение за грешка: "лични папки (.pst) < име на файл > файла не можа да бъде отворен. Файлът може да не е съвместима с тази версия на Outlook или да е повреден."

   Опитайте се да отворите .pst файла от менюто Файл на Outlook. Ако получите съобщение за грешка "Файлът <име на файл> не е съвместим с тази версия на информационната услуга "Лични папки". Свържете се с администратора си.", тогава .pst файлът съдържа Unicode информация. Unicode информацията се поддържа от Microsoft Office Outlook 2003 и по-нова версия. Ако използвате по-ранна версия на Outlook, файлът няма да бъде наличен. Ако получите съобщение за грешка, показващо, че файлът не се чете или е повреден, опитайте да използвате "Инструмент за поправка на папка "Входящи" на Outlook".

  5. Изберете едно от следните неща:

   Замяна на дубликатите с импортираните елементи    . Съществуващите данни ще бъдат презаписани с информацията от импортирания файл.

   Разрешаване да се създават дубликати     Съществуващите данни няма да бъдат презаписани, а дубликатите ще бъдат добавени към текущата папка на Outlook.

   Да не се импортират дубликатите    Съществуващите данни ще бъдат запазени, а дублираната информация от файла няма да бъде копирана в текущата папка на Outlook.

  6. Следвайте останалите инструкции в съветника за импортиране и експортиране.

 • Ако искате да възстановите целия .pst файл, затворете Outlook и ползвайте командата на Windows Търсене, за да намерите и преименувате повредения .pst файл. Направете копие на архивирания .pst файл и след това дайте на това копие името на повредения ви оригинален .pst файл. Този файл трябва да бъде в същата папка, като оригиналния .pst файл. Рестартирайте Outlook.

Опитайте най-новата версия на Outlook

Най-новата версия на Outlook предлага по-лесно управление на файлове с лични папки и по-силен от потребителя.

Изпробване на новата версия на Office
Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×