Използване на заявки за изтриване на един или повече записи от база данни

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Тази статия обяснява как да изтриете данни от база данни на Microsoft Office Access 2007 с помощта на актуализиране и изтриване на заявки. Използвате заявка за актуализиране, за да изтриете отделни полета от записите в база данни, и можете да използвате заявка за изтриване, когато трябва да премахне цели записи от база данни, включително стойността на ключа, която прави запис уникален. Докато работите, не забравяйте, че Access също предоставя много начини да изтриете цялото или част от запис ръчно.

За повече информация относно ръчно изтриване на записи вижте статията на Изтриване на един или повече записи от база данни.

В тази статия

Разбиране на използването на заявки за изтриване на данни

Планиране на изтриването

Блокиране дезактивиран режим на заявка

Изтриване на частична записи (едно или повече полета)

Изтриване на цялата записи

Примерни критерии за селектиране

Разбиране на използването на заявки за изтриване на данни

Можете да използвате два типа заявки, за да изтриете данни от база данни на Access. Заявката, която използвате, зависи от типа на изтриването, които трябва да извършите.

 • Когато трябва да изтриете отделни полета от записите в една или повече таблици, можете да използвате заявка за актуализиране, която променя съществуващите стойности на стойност null (тоест няма данни) или низ с нулева дължина (двойка двойни кавички без интервал между тях).

  Можете да използвате заявка за актуализиране да изтриете данните в отделни полета, защото по подразбиране заявки за изтриване само да премахнете цялата редове. Процес на използване на заявка за актуализиране, за да "изтриете" данни следва следните основни стъпки: създаване на заявка за избиране и се уверете, че тя се връща само данните, които искате да изтриете. След това Преобразувайте заявката за заявка за актуализиране, използвате NULL или низове с нулева дължина като стойност за актуализиране и след това изпълнение на заявката, за да актуализирате съществуващи данни.

 • Когато трябва да премахне цели записи (редове), можете да използвате заявка за изтриване.

  По подразбиране заявки за изтриване премахване на всички данни във всяко поле, както и стойността на ключа, която прави един запис уникален. Когато изпълнявате заявката, винаги премахва целият ред от таблицата. Този процес следва следните основни стъпки: създаване на заявка за избиране, уверете се, че тя връща записите, които искате да изтриете и след това преобразуване на заявката в заявка за изтриване и да премахнете данните на изпълнение.

Докато работите, не забравяйте, че ако записите, които искате да изтриете се намират в страната "един" на "един към много", трябва да първо променяте свойство на релацията преди да изпълните заявката. Подготовка за изтриване на свързани данни, по-нататък в тази статия обяснява как да изпълните тази задача. Трябва да можете да направите допълнителни промени, защото по подразбиране, Access не ви позволява да изтривате данни от страната "един" на "един към много".

Ако имате нужда от повече информация за един към много отношения, вижте в статиите Основи на проектирането на бази данни и Създаване, редактиране или изтриване на релация.

Също така не забравяйте, че след актуализиране или изтриване на цялото или част от запис, не можете да отмените промените, така че вие винаги трябва да архивирате данните си, преди да изпълните заявка за изтриване. Вижте архивиране на вашата база данни, по-нататък в тази статия, за повече информация.

Процедурите в следващите раздели обясняват как да създавате заявки за актуализиране, премахнете данни от отделни полета, и как да създадете Изтрий заявки този Изтрий цели записи.

Забележка: Обикновено използвате актуализиране и изтриване на заявки, само когато трябва да промените или премахнете бързо голям обем от данни. Ако искате да премахнете малък брой записи – количество, което можете спокойно да изтриете ръчно – можете да отворите таблицата в изглед на лист с данни изберете полетата или редовете, които искате да изтриете и натиснете клавиша DELETE.

За повече информация за други начини за изтриване на данни вижте статията на Изтриване на един или повече записи от база данни.

Най-горе на страницата

Планиране на изтриването

Процес на използване на заявка за изтриване на записи следва следните общи стъпки:

 • Планирайте изтриването. Уверете се, че имате необходимите разрешения за изтриване на данните, уверете се, че всички други потребители са затворили всички обекти, които използват засегнатите таблици, и след това архивирайте базата данни.

 • Уверете се, че базата данни се намира в надеждно местоположение, или е цифрово подписан. Ако нито една от тези условия не се прилагат, можете да изберете да се доверите на базата данни за текущата сесия само. Не забравяйте, че по подразбиране, Access блокира всички заявки за действие (заявки за изтриване, актуализиране и създаване на таблица), ако нямате доверие първо базата данни. За информация за доверяване на база данни вижте Спрете дезактивиран режим блокиране на заявка, по-нататък в тази статия.

 • Ако искате да изтриете данни от повече от една таблица, и тези таблици са свързани, можете да разрешите Целостта на връзките и Изтривай каскадно свързаните записи опциите за всяка зависимост. Това позволява на вашата заявка за изтриване на данни от таблици от страните "един" и "много" на релацията.

 • Създайте заявка за избиране и след това добавете критерии, ако е необходимо, докато заявката не върне правилния набор от записи.

 • Ако искате да изтриете отделни полета от таблица, конвертиране на заявка за избиране в заявка за актуализиране, въведете NULL или низове с нулева дължина ("") като критерии за актуализиране и изпълните заявката.

 • Ако искате да изтриете цялата записи, конвертиране на вашата заявка за избиране в заявка за изтриване и след това изпълнете заявката.

Общи препарати

Преди да изтриете частично или пълно записи от база данни, изпълнете следните задачи:

 • Уверете се, че базата данни не е само за четене. За да направите това в Windows Explorer, щракнете с десния бутон на файла на базата данни (.accdb или .mdb файл) и след това щракнете върху свойства в контекстното меню. В диалоговия прозорец свойства , уверете се, че само за четене квадратче е отметнато.

 • Проверете дали имате необходимите разрешения за изтриване на записи от базата данни. Ако не сте сигурни, обърнете се към вашия системен администратор или конструктора на базата данни.

 • Консултирайте се с други потребители на базата данни да се уверите, че изтриването няма да повлияе ги отрицателно.

 • Помолете всички потребители на базата данни, за да затворите всички таблици, формуляри, заявки и отчети, които използват данните, които искате да изтриете. Това ви помага да избегнете нарушения на заключването.

  Съвет: Ако голям брой потребители се свържете към база данни, може да се наложи да затворите базата данни и след това да го отворите отново в монополен режим. За да направите това:

  1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Отвори.

  2. Намерете и изберете базата данни, щракнете върху стрелката до бутона Отвори и след това щракнете върху Отвори в монополен режим.

   отваряне на файл в монополен режим

 • Архивиране на вашата база данни, преди да редактирате или изтривате записи. Някои операции за изтриване може да бъде отменен, но създаването на архивно копие гарантира, че можете винаги да върнете вашите промени.

  Архивиране на вашата база данни

  1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете Управление, след което под Управление на тази база данни щракнете върху Архивиране на базата данни.

  2. В диалоговия прозорец Запиши като Задайте име и местоположение за архивното копие и след това щракнете върху Запиши.

   Access затваря първоначалния файл, създава архивно копие и след това отваря отново първоначалния файл.

   За да възстановите архивно копие, затворете и преименувайте първоначалния файл, така че архивното копие да може да използва името на първоначалната версия. Дайте на архивното копие името на първоначалната версия и отворете преименуваното архивно копие в Access.

Подготовка за изтриване на свързани данни

Ако трябва да изтриете данните в свързани таблици, имайте това правило: Ако данните се намират в страната "много" на "един към много", можете да изтриете данните, без да се налага да променят отношението. Въпреки това ако данните се намират в страната "един" на "един към много", трябва първо да променят отношението или Access блокира изтриването.

Изтриването на свързани данни следва следните основни стъпки:

 • Определете кои записи се намират от страната "един" на релацията и кои – от страната "много".

 • Ако трябва да изтриете записи от страната "един" на релацията и свързаните записи от страната "много", трябва да разрешите набора от правила, наречен цялост на връзките, и да разрешите каскадното изтриване. Стъпките в този раздел обясняват целостта на връзките и как да изпълните двете задачи.

 • Ако трябва да изтриете записи само от страната "един" на релацията, първо изтрийте тази релация и след това изтрийте данните.

  -или-

  Ако трябва да премахнете данни само от страната "много" на релацията, можете да създадете и изпълните вашата заявка за изтриване, без да е необходимо да променяте релацията.

Стъпките в следващите раздели обясняват как да подготвите свързани данни за изтриване.

Определяне кои записи се съхраняват от страните "един" и "много" на релация

 1. В раздела Инструменти за бази данни, в групата Показване/скриване щракнете върху Релации.

  Раздела връзки се показва и показва всички таблици във вашата база данни, както и зависимостите между всяка таблица и всяка друга таблица. Всяка зависимост е изобразена като линия, която свързва таблици между полетата.

  Следващата фигура показва типична релация. Повечето, ако не всички, на зависимости в база данни имат "един" и "много" страна. Диаграма на релациите означава страната "един" с цифра едно (1) и страната "много" със символ за безкрайност ().

  Релация между две таблици

  Като правило когато изтривате записи от страната "един" на релацията, можете също така изтрива всички свързани записи от страната "много" на релацията. Въпреки това когато изтривате записи от страната "много" на релация, обикновено не трябва да изтривате записи от страната "един".

  Също така по подразбиране, Access налага набор от правила, наречен целостта на връзките. Тези правила гарантират, че външни ключове в база данни съдържа правилните стойности. Външен ключ е колона, чиито стойности съответстват на стойностите в колоната за първичния ключ на друга таблица.

  Научете повече за правилата на целостта на връзките

  • Правило 1: Можете да въведете стойност в полето Външен ключ на свързана таблица, освен ако тази стойност вече съществува в първичния ключ на основната таблица. Въпреки това можете да въведете стойност null в полето за чужд ключ.

  • Правило 2: Не можете да изтриете цял запис от основната таблица Ако има съвпадение записи в свързана таблица.

   Не забравяйте, че можете да заобиколите това правило чрез разрешаване на свойство в релацията между първични и вторични таблици. За повече информация как да направите това вижте следващата процедура, Редактиране на релацията.

  • Правило 3: Не можете да променяте стойност на първичен ключ в основната таблица Ако този запис има свързани записи.

   Въпреки това можете да заобиколите и това правило чрез разрешаване на свойство в релацията между първични и вторични таблици.

   Освен ако вие не изискват друго, Access прилага тези правила всеки път, когато добавяте, редактирате или изтривате данни в базата данни. Когато действие нарушава правилото, Access показва съобщение, като този, показан на следващата илюстрация и прекратява действието.

   Съобщение: Записът не може да бъде изтрит или променен

  Докато работите, не забравяйте, че, въпреки че достъп позволява на целостта на връзките по подразбиране в повечето случаи, база данни първо трябва да отговаря на следните условия:

  • Съответстващото поле от първичната таблица трябва да бъде първичен ключ или да има уникален индекс.

  • Свързани полета в таблицата по-първичните и свързаните с тях трябва да и двете са от един и същ тип.

   Забележка: Access предоставя две изключения от това правило. Поле за автономериране могат да бъдат свързани с числово поле, ако това число поле има настройките на свойството на Long Integer . Също така може да бъдат свързани с настройките на свойството Репликация ИД на поле за автономериране числово поле, което има настройките на свойството Репликация ИДна .

  • Двете таблици трябва да принадлежи към една и съща база данни на Access.

   Забележка: Ако са свързани таблици, те трябва да бъдат във формат на Access. Също така трябва да отворите базата данни, която съдържа свързани таблици и след това да разрешите целостта на връзките. Не може да налагат правила за целостта на връзките за свързани таблици от бази данни в други формати, като например Microsoft Office Excel 2007 работни книги. За информация относно разрешаването на целостта на връзките Вижте стъпките в следващия раздел.

 2. Забележка имената на полетата на таблицата от всяка страна на релацията.

 3. Отваряне на всяка таблица и прегледайте данните във всяко поле, за да потвърдите, че полетата съдържат данните, които искате да изтриете.

 4. Оставете отворена екрана релации и преминете към стъпките в следващия раздел.

Редактиране на релацията

Следвайте тези стъпки само когато трябва да изтриете данни от страните "един" и "много" на релация.

 1. Ако все още не сте го направили, отворете екрана релации .

  В раздела Инструменти за бази данни, в групата Показване/скриване щракнете върху Релации.

 2. С десния бутон върху релацията (линията), свързваща таблиците, включени в операцията за изтриване и след това щракнете върху Редактиране на релация в контекстното меню.

  Появява се диалоговият прозорец Редактиране на релации.

 3. Уверете се, че е поставена отметка в квадратчето Поддържай целостта .

 4. Поставете отметка в квадратчето Изтривай каскадно свързаните записи .

  Забележка: Докато отново забраните това свойство, изтриването на запис от страната "един" на релацията ще изтрива всички свързани записи от страната "много" на релацията.

 5. Щракнете върху OK, затворете екрана релации и преминете към следващия набор от стъпки.

Изтриване на релация

 1. Ако все още не сте го направили, отворете екрана релации .

  В раздела Инструменти за бази данни, в групата Показване/скриване щракнете върху Релации.

 2. Забележка полетата, съдържащи се в релацията, така че да можете да възстановите релацията, след като изтриете вашите данни.

 3. С десния бутон върху релацията (линията), свързваща таблиците, включени в операцията за изтриване и след това щракнете върху Изтрий в контекстното меню.

  -или-

  Изберете връзката и натиснете клавиша DELETE.

Забележка: За да възстановите релацията, следвайте предишните стъпки, за да отворите екрана релации и след това плъзнете полето за първичен ключ от таблицата "един" и го пуснете в полето за чужд ключ на таблицата "много". Появява се диалоговият прозорец Редактиране на релации . Ако стария релацията поддържането на целостта на връзките, изберете Поддържай целосттаи след това щракнете върху Създай. В противен случай просто щракнете върху Създай.

Най-горе на страницата

Отменяне на блокиране на заявка в дезактивиран режим

По подразбиране, ако отворите база данни, на която не сте избрали да се доверите или която не се намира в надеждно местоположение, Access блокира всички заявки за действия.

Ако се опитате да изпълните заявка за действие и видите, че нищо не се случва, проверете в лентата на състоянието на Access за следното съобщение:

Това действие или събитие е блокирано от неактивен режим.

Когато видите това съобщение, изпълнете следните стъпки:

Разрешете блокираното съдържание

 • В лентата за съобщения щракнете върху Опции.

  Появява се диалоговият прозорец Опции за защита в Microsoft Office.

 • Щракнете върху Разреши това съдържание и след това щракнете върху OK.

 • Изпълните вашата заявка отново.

Ако не виждате лентата за съобщения

 • Щракнете върху раздела Инструменти за бази данни и в групата Покажи/скрий щракнете върху Лентата за съобщения.

За повече информация за неактивния режим и защитата на Access вж. статията Защита на база данни на Access 2007.

Изтриване на частична записи (едно или повече полета)

Стъпките в този раздел обясняват как да използвате заявка за актуализиране, за да изтриете частично записи (отделни полета) от таблици от страната "много" на "един към много". Можете също да следвате тези стъпки, за да изтриете данни от таблици, които не са свързани с други данни. Не забравяйте, че изпълнението на заявка за актуализиране, за да изтриете данните променя вашите съществуващи стойности на NULL или низ с нулева дължина (двойка двойни кавички без интервал между тях), в зависимост от зададените от вас критерии. За повече информация относно използването на заявки за актуализиране вижте статията, озаглавен Създаване и изпълнение на заявка за актуализиране.

Създаване на заявка за селектиране

 1. В раздела Създаване, в групата Други щракнете върху Проектиране на заявка.

  Отваря се Конструкторът на заявки, се показва раздела " проектиране " и появява се диалоговият прозорец Показване на таблица .

 2. Изберете таблицата, съдържаща данните, които искате да изтриете, щракнете върху Добавии след това щракнете върху Затвори.

  Таблицата се появява като прозорец в горната секция на мрежата на заявката за проектиране. Прозорецът показва списък на всички полета в таблицата. Тази фигура показва типично таблица в конструктора на.

  Таблица в конструктора на заявки

 3. Добавете полетата, които искате да зададете на NULL в реда поле на дизайнера. Можете да щракнете двукратно върху всяко поле или влачите и пускате всяко поле.

 4. Ако желаете въведете критерии за едно или повече полета в реда критерии на дизайнера.

  Можете да използвате критерии, за да върне само записи, които искате да изтриете. В противен случай заявката за актуализиране задава нула всеки запис във всяко от полетата във вашата заявка. За повече информация относно използването на критерий вижте примерни критерии за селектиране, по-нататък в тази статия.

 5. В раздела Структура, в групата Резултати щракнете върху Изпълни.

  Проверете дали заявката връща записите, които искате да зададете NULL или низ с нулева дължина. Ако е необходимо, повторете стъпки 3 до 5 и променят вашите полета или критерии, докато заявката връща само данните, които искате да промените.

 6. Оставете заявката отворена и преминете към следващите стъпки.

Преобразуване на заявката за избиране в заявка за актуализиране

 1. Щракнете върху Режим на проектиране, за да преминете от листа с данни към конструктора на заявки.

 2. В раздела Проектиране, в групата Тип на заявката щракнете върху Актуализиране.

  Достъп до променя заявката за избиране на заявка за актуализиране, скрива Показване на ред в долната част на мрежата за проектиране и добавя реда Актуализиране .

  Актуализиране на ред за всяко поле, въведете NULL или низове с нулева дължина – двойка двойни кавички без интервал между тях ("").

 3. Щракнете върху изпълнение Изображение на бутон .

  Access ви подканва да потвърдите промяната.

  Бъдете сигурни, че искате да промените стойностите и след това щракнете върху да, за да промените данните.

Най-горе на страницата

Изтриване на цялата записи

Стъпките в този раздел обясняват как да използвате заявка за изтриване, за да изтриете цялата записи от таблица.

Създаване на заявка за селектиране

 1. В раздела Създаване, в групата Други щракнете върху Проектиране на заявка.

  Отваря се Конструкторът на заявки, се показва раздела " проектиране " и появява се диалоговият прозорец Показване на таблица .

 2. Изберете таблицата от страната "един" на релацията, щракнете върху Добавяне и след това щракнете върху Затвори.

  Таблицата се появява като прозорец в горната секция на мрежата на заявката за проектиране. Прозорецът показва списък на всички полета в таблицата. Тази фигура показва типично таблица в конструктора на.

  Таблица в конструктора на заявки

 3. Щракнете двукратно върху звездичката (*), за да добавите всички полета от таблицата в мрежата за проектиране.

  Добавяне на всички полета на таблицата позволява заявка за изтриване, за да премахне цели записи (редове) от таблицата.

 4. Ако желаете добавете поле в таблица, която ви позволява да въведете критерии.

  Да предположим например, че даден клиент излиза от бизнеса и трябва да премахнете всички чакащи поръчки за този клиент. За да намерите само тези записи, можете да добавите полетата "ИД на клиента и дата на поръчка" към мрежата за проектиране.

 5. Ако сте изпълнили предишната стъпка, въведете вашите критерии в реда критерии на мрежата за проектиране.

  Можете да използвате критерии, за да върне само записи, които искате да изтриете. В противен случай заявка за изтриване премахва всеки запис в таблицата. За да продължите пример от предишната стъпка, можете да въведете ИД номер на клиента, който излезе от бизнеса и датата, на която е невалиден поръчки за този клиент.

  За повече информация относно използването на критерий вижте примерни критерии за селектиране, по-нататък в тази статия.

 6. Ако сте изпълнили предишната стъпка, изчистете квадратчето за отметка Покажи за всяко поле за критерии.

 7. В раздела Структура, в групата Резултати щракнете върху Изпълни.

  Проверете дали заявката връща записите, които искате да изтриете.

 8. Оставете заявката отворена и преминете към следващите стъпки.

Преобразуване на заявката за избиране в заявка за изтриване и изтриване на данни

 1. Щракнете върху Режим на проектиране, за да преминете от листа с данни към конструктора на заявки.

 2. В раздела Структура, в групата Тип на заявката щракнете върху Изтрий.

  Access променя заявката за селектиране в заявка за изтриване, скрива реда Покажи в долната секция на мрежата за проектиране и добавя реда Изтрий.

  Уверете се, че Изтриване на ред в колоната * (всички полета) показва от. Думата там, където трябва да се показват във всички колони, които можете да използвате за критерии.

 3. Уверете се, че искате да изтриете данните и след това щракнете върху изпълнение Изображение на бутон .

  Access ви подканва да потвърдите изтриването.

  Щракнете върху Да, за да изтриете данните.

Най-горе на страницата

Примерни критерии за заявки за селектиране

Следната таблица са описани някои примерни критерии, които можете да използвате в изберете заявки, за да се уверите, че изтривате само правилните данни. Можете да приспособите тези примери за използване с ваши собствени данни. Някои от тези примери използват заместващи символи.

За повече информация за използване на заместващи символи вижте статията справка заместващи символи в Access.

Критерии

Ефект

> 234

Връща всички числа, по-големи от 234. За да намерите всички числа, по-малки от 234, използвайте < 234.

>="Тодоров"

Връща всички записи от Тодоров до края на азбуката

Between #2/2/2007# And #12/1/2007#

Връща дати от 2-фев-2007 чрез 1-дек-2007 (ANSI-89). Ако вашата база данни използва заместващи символи ANSI-92, използвайте единични кавички (') вместо между знаците (#). Пример: Между "2/2/2007 г." и "12/1/2007"

Not "Германия"

Намира всички данни, в които съдържанието на полето не е точно равно на "Германия." Критерият ще върне записи, които съдържат и други знаци, освен "Германия," например "Германия (евро)" или "Европа (Германия)".

Not "T*"

Намира всички данни, освен тези, които започват с T. Ако вашата база данни използва набора заместващи символи ANSI-92, използвайте знака за процент (%) вместо звездичка (*).

Not "*t"

Намира всички данни, освен тези, които завършват на "т". Ако вашата база данни използва набора заместващи символи ANSI-92, използвайте знака за процент (%) вместо звездичка (*).

In(Канада,САЩ)

В списък намира всички данни, съдържащи "Канада" или "САЩ".

Like "[A-D]*"

В текстово поле намира всички данни, които започват с буквите от A до D. Ако вашата база данни използва набора заместващи символи ANSI-92, използвайте знака за процент (%) вместо звездичка (*).

Like "*ар*"

Намира всички данни, които съдържат поредицата от букви "ар". Ако вашата база данни използва набора заместващи символи ANSI-92, използвайте знака за процент (%) вместо звездичка (*).

Like "Maison Dewe?"

Намира всички данни, които започват с "Maison" и съдържат друг 5-буквен низ, в който първите 4 букви са "Dewe", а последната буква е неизвестна. Ако вашата база данни използва набора заместващи символи ANSI-92, използвайте долна черта (_) вместо въпросителен знак (?).

#2/2/2007#

Намира всички данни за 2 февруари 2007. Ако вашата база данни използва набора ANSI-92 заместващи знаци, заобикалят датата с единични кавички вместо между знаците ("2/2/2007 г.").

< Date() - 30

Използва функцията Date, за да върне всички записи, по-ранни от датата преди 30 дни.

Date()

Използва функцията Date, за да върне всички записи, съдържащи текущата дата.

Between Date() And DateAdd("M", 3, Date())

Използва функциите Date и DateAdd, за да върне всички записи между днешната дата и датата три месеца след днешната дата.

Is Null

Връща всички записи, които съдържат Null (празна или неопределена стойност).

Is Not Null

Връща всички записи, които съдържат стойност (които не са Null).

""

Връща всички записи, които съдържат низ с нулева дължина. Използвайте низове с нулева дължина, когато трябва да добавите стойност към задължително поле, но още не знаете действителната стойност. Например едно поле може да изисква номер на факс, но някои от вашите клиенти може да нямат факсове. В този случай вместо число въведете двойка двойни кавички без интервал между тях ("").

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×