Използване на заявка като източник на записи за формуляр или отчет

Можете да използвате заявка, за да доставите данни на формуляр или отчет. Можете да направите това както с помощта на съветник, така и ръчно, като настроите свойството Източник на записи на формуляра или отчета. Тази статия показва как да използвате заявка като източник на записи за формуляр или отчет.

В тази статия

Увод

Използване на заявка като източник на записи за формуляр

Използване на заявка като източник на записи за отчет

Увод

Често една таблица не може самостоятелно да предостави данните, които са ви нужни, за да създадете определен формуляр или отчет. Може да искате да използвате данни от повече от една таблица. Може да искате да обобщите данни от една таблица. Или може да искате да използвате данни само от една таблица, но да използвате релация на тази таблица с друга таблица, за да определите кои записи са в набор записи.

В тези случаи можете да създадете заявка, за да получите точно тези данни, с които искате да работите, и след това да използвате тази заявка като източник на записи за вашия формуляр или отчет. Има няколко метода, които можете да използвате, за да направите това. Тази статия обяснява как да използвате всеки от тях за формуляри и за отчети.

Тази статия не обяснява всички стъпки, които трябва да изпълните, за да създадете формуляр или отчет.

Най-горе на страницата

Използване на заявка като източник на записи за формуляр

Има три основни начина за да използване на заявка като източник на записи за формуляр.

Създаване на формуляр с помощта на съветника за формуляри

В първата страница на съветника задайте заявката, която искате да използвате. Заявката трябва вече да съществува.

 1. В раздела Създаване, в групата Формуляри щракнете върху Още формуляри, а след това върху Съветник за формуляри Изображение на бутон .

  Съветникът за формуляри стартира.

 2. В разгъващия се списък Таблици/заявки щракнете върху името на заявката, която искате да използвате като източник на записи за формуляра.

 3. В списъчното поле Налични полета щракнете двукратно върху всяко поле, което искате да използвате.

  Когато щракнете двукратно върху поле, то се добавя към списъчното поле Избрани полета.

 4. Когато завършите добавянето на полетата, щракнете върху Напред.

Настройте свойството "Източник на записи" на заявка в режим на проектиране на формуляри

Трябва да създадете формуляр в режим на проектиране и да настроите свойството Източник на записи на формуляра, за да зададете съществуваща заявка, която искате да използвате.

 1. В раздела Създаване, в групата Формуляри щракнете върху Проектиране на формуляр.

  Забележка: Ако видите бутон Прост формуляр вместо бутон Проектиране на формуляр, щракнете върху стрелката до Прост формуляр и след това щракнете върху Проектиране на формуляр.

 2. Ако списъкът на свойствата на формуляра не е отворен, натиснете F4, за да го отворите.

 3. В списъка на свойствата на формуляра, в раздела Данни щракнете върху полето на свойството Източник на записи.

 4. Направете едно от следните неща:

  • Започнете да въвеждате името на заявката, която искате да използвате като източник на записи за формуляра.

   Access автоматично попълва името на обекта, докато въвеждате.

  • Щракнете върху насочената надолу стрелка и след това изберете заявката, която искате да използвате, от падащия списък, който се показва.

Създаване на нова заявка с помощта на бутона "Изгради" в режим на проектиране на формуляри

Трябва да създадете формуляр в режим на проектиране и да използвате бутона Изгради ( Бутон на конструктор ) в полето на свойството Източник на записи на формуляра, за да изпълните нова заявка за използване като източник на записи за формуляра.

 1. В раздела Създаване, в групата Формуляри щракнете върху Проектиране на формуляр.

  Забележка: Ако видите бутон Прост формуляр вместо бутон Проектиране на формуляр, щракнете върху стрелката до Прост формуляр и след това щракнете върху Проектиране на формуляр.

 2. Ако списъкът на свойствата на формуляра не е отворен, натиснете F4, за да го отворите.

 3. В списъка на свойствата на формуляра, в раздела Данни щракнете върху полето на свойството Източник на записи.

 4. Щракнете върху Бутон на конструктор .

  Отваря се нова заявка в режим на проектиране.

 5. Проектирайте заявката и след това я запишете и затворете.

Най-горе на страницата

Използване на заявка като източник на записи за отчет

Има три основни начина да използвате заявка като източник на записи за отчет.

Създаване на отчет с помощта на съветника за отчети

В първата страница на съветника задайте заявката, която искате да използвате. Заявката трябва вече да съществува.

 1. В раздела Създаване, в групата Отчети щракнете върху Съветник за отчети.

  Стартира съветникът за отчети.

 2. В разгъващия се списък Таблици/заявки щракнете върху името на заявката, която искате да използвате като източник на записи за отчета.

 3. В списъчното поле Налични полета щракнете двукратно върху всяко поле, което искате да използвате.

  Когато щракнете двукратно върху поле, то се добавя към списъчното поле Избрани полета.

Настройте свойството "Източник на записи" на заявка в режим на проектиране на отчети

Трябва да създадете отчет в режим на проектиране и да настроите свойството Източник на записи на отчета, за да зададете съществуваща заявка, която искате да използвате.

 1. В раздела Създаване, в групата Отчети щракнете върху Макет на отчет.

  Забележка: Ако видите бутон Прост отчет вместо бутон Проектиране на отчет, щракнете върху стрелката до Прост отчет и след това щракнете върху Проектиране на отчет.

 2. Ако списъкът на свойствата на отчета не е отворен, натиснете F4, за да го отворите.

 3. В списъка на свойствата на отчета, в раздела Данни щракнете върху полето на свойството Източник на записи.

  Забележка: Ако не виждате полето на свойството Източник на записи, уверете се, че преглеждате свойствата за самия отчет, а не свойствата за някоя контрола в отчета.

 4. Направете едно от следните неща:

  • Започнете да въвеждате името на заявката, която искате да използвате като източник на записи за отчета.

   Access попълва автоматично името на обекта, докато въвеждате.

  • Щракнете върху насочената надолу стрелка и след това изберете заявката, която искате да използвате, от падащия списък, който се показва.

Създаване на нова заявка с помощта на бутона "Изгради" в режим на проектиране на отчети

Трябва да създадете отчет в режим на проектиране и да използвате бутона Изгради ( Бутон на конструктор ) в полето на свойството Източник на записи на отчета, за да изпълните нова заявка за използване като източник на записи за отчета.

 1. В раздела Създаване, в групата Отчети щракнете върху Макет на отчет.

  Забележка: Ако видите бутон Прост отчет вместо бутон Проектиране на отчет, щракнете върху стрелката до Прост отчет и след това щракнете върху Проектиране на отчет.

 2. Ако списъкът на свойствата на отчета не е отворен, натиснете F4, за да го отворите.

 3. В списъка на свойствата на отчета, в раздела Данни щракнете върху полето на свойството Източник на записи.

 4. Щракнете върху Бутон на конструктор . Отваря се нова заявка в режим на проектиране.

 5. Проектирайте заявката и след това я запишете и затворете.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×