Използване на заместващи символи в заявки и параметри в Access

Съвпадение на всички знаци навсякъде в данните ви

 1. Отворете вашата заявка в режим на проектиране. За да направите това, в навигационния екран, под Заявки щракнете с десния бутон върху заявката и щракнете върху Изглед за проектиране.

 2. В клетката Критерии под полето, което искате да използвате, добавете звездичка от двете страни на вашите критерии. Например:

  "*собственик*".

  "собственик*".

  "*собственик".

 3. В раздела Проектиране, в групата Резултати щракнете върху Изпълни. изображение на бутон

Съвпадение на знак с модел:

 1. Отворете вашата заявка в режим на проектиране.

 2. В клетката Критерии на полето, което искате да използвате, въведете оператора Like пред вашите критерии.

 3. Заместете един или повече знаци в критериите със заместващ символ. Например LikeR?308021 връща RA308021, RB308021 и т. н.

 4. В раздела Проектиране, в групата Резултати щракнете върху Изпълни.

Извличане на списък с фирми от A до H

 1. Отворете вашата заявка в режим на проектиране.

 2. В клетката Критерии на полето, което искате да използвате, въведете Like, последван от двойни кавички. Например: Like "".

 3. В двойните кавички, добавете двойка квадратни скоби и диапазона на знаците, които искате да намерите, ето така:

  Like "[a-h]"

 4. Можете да използвате заместващи символи извън квадратните скоби. Например:

  Like "[a-h]*"

Таблица със заместващи символи

В тази таблица е даден списък и описание на заместващите символи, които можете да използвате в заявка на Access.

Символ

Описание

Пример

*

Съвпадение с нула или повече знаци. Може да се използва като първи или последен знак в низа от знаци.

wh* намира wh, what, white и why

?

Съвпадение с произволен единичен буквен знак.

b?ll намира ball, bell и bill

[ ]

Съвпадение с произволен единичен знак в скобите.

b[ae]ll намира ball и bell, но не и bill

!

Съвпадение с произволен единичен знак, който не е в скобите.

b[!ae]ll намира bill и bull, но не и ball или bell

-

Съвпадение с кой да е знак от диапазон от знаци. Трябва да зададете знаците във възходящ ред (от A до Z, а не от Z до A).

b[a-c]d намира bad, bbd и bcd

#

Съвпада с произволен цифров знак.

1#3 намира 103, 113 и 123

Примери за използване на заместващи символи

Ситуация

Пример

Вашите данни посочват някои хора като "собственик", а други като "собственик/оператор".

Като "собственик*" или
Like "*собственик*"

Искате да използвате заместващи символи с параметризирана заявка.

Like "*" & [параметър] & "*"

Например:

Like "*" & [риба] & "*"

Връща всички рецепти, съдържащи "риба", като например "риба с картофи", "риба тон" и т.н.

Някой е написал грешно име, когато е въвеждал данни, като например "Валко" вместо "Вълко".

Like "В?лко"

Искате да намерите клиенти, чиито фамилно име започва с A до H, за използване например в групова поща.

Like "[a-h]*"

Искате да намерите номера на части, които в които са общи всички цифри без втората и третата.

Like "R??083930"

Искате да изпратите покани за парти на блока в блок 2310 на улица "Латинка".

Like "2### Латинка"

Синтаксис за извличане на заместващи символи от вашите данни

Символ

Изискван синтаксис

Звездичка *

[*]

Въпросителен знак ?

[?]

Знак за диез #

[#]

Тире -

[-]

Набор от двойки отварящи и затварящи квадратни скоби []

[[]]

Отваряща скоба [

[[]

Затваряща скоба ]

Не се изисква специална обработка

Удивителен знак !

Не се изисква специална обработка

Разберете кой набор заместващи символи да използвате

Ядро за база данни на Access (ANSI-89) или SQL сървър (ANSI-92)

ANSI-89 описва традиционния синтаксис на Access SQL, който е по подразбиране за бази данни на Access. Заместващите символи съответстват на спецификацията на Microsoft Visual Basic® for Applications (VBA), а не на SQL.

ANSI-92 се използва, когато искате вашият синтаксис да е съвместим с база данни на Microsoft SQL Server™.

Препоръчва се да не се смесват двата вида заместващи символи в една и съща база данни.

Заместващи символи за използване с ядра на бази данни на Access (ANSI-89)

Използвайте следните заместващи символи в заявките, създавани за база данни на Access.

Символ

Описание

Пример

*

Съвпада с всеки брой знаци Може да се използва като първи или последен знак в низа от знаци.

wh* намира what, white и why

?

Съвпадение с произволен единичен буквен знак.

B?ll намира ball, bell и bill.

[ ]

Съвпадение с произволен единичен знак в скобите.

b[ae]ll намира ball и bell, но не и bill.

!

Съвпадение с произволен единичен знак, който не е в скобите.

b[!ae]ll намира bill и bull, но не и ball или bell

-

Съвпадение с кой да е знак от диапазон от знаци. Трябва да зададете знаците във възходящ ред (от A до Z, а не от Z до A).

b[a-c]d намира bad, bbd и bcd

#

Съвпада с произволен цифров знак.

1#3 намира 103, 113 и 123

Заместващи символи за използване с SQL сървър (ANSI-92)

Използвайте следните заместващи символи в заявките, създавани за използване с база данни на Microsoft SQL Server™.

Символ

Описание

Пример

%

Съвпада с всеки брой знаци Може да се използва като първи или последен знак в низа от знаци.

wh* намира what, white и why

_

Съвпадение с произволен единичен буквен знак.

B?ll намира ball, bell и bill.

[ ]

Съвпадение с произволен единичен знак в скобите.

b[ae]ll намира ball и bell, но не и bill.

^

Съвпадение с произволен единичен знак, който не е в скобите.

b[!ae]ll намира bill и bull, но не и ball или bell

-

Съвпадение с кой да е знак от диапазон от знаци. Трябва да зададете знаците във възходящ ред (от A до Z, а не от Z до A).

b[a-c]d намира bad, bbd и bcd

Вж. също

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×