Преминаване към основното съдържание

Използване на задачи от проект в Business Contact Manager

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

За да ви помогне да извършвате бизнес проект, можете да го разделите в серия от задачи от проект, които можете да организирате в реда, в който те трябва да бъдат изпълнени и можете да ги присвоите на членовете на вашия екип.

За всяка задача можете да зададете начална и крайна дата. Както можете да хода на изпълнение на задача, можете да актуализирате нивото на завършване. С тази информация можете да видите на бизнес проекта като стълбовидна диаграма оформени във времевата скала. Това ви дава полезни визуално на мястото, където сте в процеса и колко по-нататъшно трябва да отидете.

В тази статия обяснява как да създавате, присвояване, актуализирате и проследяване на задачи от проект.

За информация как да изтриете записи, включително задачи от проект, вижте Изтриване на Business Contact Manager записи.

Какво искате да направите?

Създаване и присвояване на задача от проект

Актуализиране на задача от проект, която е възложена на вас

Проследяване на задачи от проект, които са свързани с вашия бизнес проект

Задачи от проект на времевата скала на диаграма

Създаване и присвояване на задача от проект

Когато създавате бизнес проект, като например търговска презентация, тя може да включва няколко задачи от проект. Например:

 • Подредете за презентация пространство

 • Предоставяне на обслужва напитки

 • Създаване на продукти и изнасяне на продажбите материали.

Можете да зададете тези задачи за всеки, с които сте споделили вашата база данни за Business Contact Manager.

Забележка: Не може да свързвате файлове или имейл съобщения към задачи от проект, но можете да прикачите елементи като файлове и имейл съобщения в секцията коментари на записа за задача от проект.

Създаване на нова задача от проект

 1. В навигационния екран под Business Contact Managerщракнете върху Управление на проекти.

 2. В лентата, в групата Създай щракнете върху Нова задача от проект.

Попълнете формуляра за задача от проект

Формуляр за задача от проект включва Общи и подробни данни за страници. Страница "Общи" се показва по подразбиране.

Страница "Общи"

Можете да използвате този изглед, за да запишете информация за вашата задача от проект, включително към кого проект задачата е възложена, свързания бизнес проект и датата на падежа, състоянието.

Проект задача секция "информация"
 1. В полето тема въведете име за задача от проект (задължително).

 2. Възлагане на задача от проект на член на екипа или служител    Щракнете върху името на човека в списъка възложено на .

  Забележка: Имена в списъка възложено на са служители, с които сте споделили вашата база данни на Business Contact Manager. За информация как да споделите вашата база данни вижте споделяне на вашите данни на Business Contact Manager с други потребители.

Секцията свързани проект
 1. Щракнете върху Връзка към, за да изберете бизнес проект, който е свързан този задача от проект (задължително).

  Забележка: На задача от проект може да бъде свързан само един бизнес проект. Ако сте създали тази задача от проект от формуляр на бизнес проект, тази информация вече е въведен.

Проект задача от раздела "Настройки"
 1. В полетата Начална дата и краен срок въведете началния и краен срок за изпълнение на задачата.

  Информация за началната дата се добавя към началото на записа, под лентата.

 2. Щракнете върху описание на състоянието на задача от проект в полето състояние .

 3. В полето % завършено въведете число между 0 и 100.

 4. Поставете отметка в квадратчето вниманието задължително , ако тази задача от проект изисква вниманието от лицето, което го е била възложена.

Задачата се добавят към списък със задачи на лицето в лентата на задачите на Outlook.

 1. В полето приоритет изберете ниво на приоритет, ниско, нормално или високо, за задача от проект.

За да персонализирате списъка, щракнете върху Редактиране на този списък. За информация как да персонализирате списък, вижте раздела "Създай" или "Редактиране на списъци" в Създаване и персонализиране на типове записи и списъци с статия.

 1. Поставете отметка в квадратчето напомняне , за да зададете напомняне за собственик на тази задача от проект и след това щракнете върху стрелката и изберете дата и час.

Секция "Коментари"
 1. Въведете или поставете коментари или прикачване на файлове или други елементи на Outlook, например имейл съобщения, в полето " коментари ".

  Забележка: Прикачени файлове и елементи на Outlook са изброени в полето коментари. Елементите не са описани в страницата за хронология на свързания бизнес проект.

 2. Щракнете върху бутона Добави клеймо за да добавите датата и часа към вашите коментари.

 3. Ако сте готови с въвеждането на информация за задача от проект, щракнете върху Запиши и затвори. В противен случай продължете към следващия раздел на тази статия.

Страница "По-подробно"

Можете да използвате тази страница, за да запишете дата на завършване, часове на извършената и всяко пропътувано разстояние, които могат да бъдат възстановени или, които трябва да се проследи.

 1. За да покажете страницата по-подробно в лентата, в групата Показване щракнете върху подробни данни.

 2. Въведете дата, че е завършена задача от проект в полето Дата завършени .

 3. Въведете броя на общия работното, оценен за тази задача в полето Общо работа .

 4. Въведете броя на текущи в полето действителна работа .

 5. В полето пропътувано разстояние въведете платими пропътувано разстояние за тази задача от проект.

 6. Щракнете върху Запиши и затвори.

Съвет: След като сте записали на проект, подробните данни за тази задача се показват в секцията информация за проект задачи на свързания бизнес проект.

Най-горе на страницата

Възлагане на задача от проект

Забележка: Можете да зададете само на задача от проект на друго лице, ако вашата база данни на Business Contact Manager се споделя с други потребители. За повече информация как да вашата база данни вижте споделяне на вашите данни на Business Contact Manager с други потребители.

 1. В навигационния екран под Business Contact Managerщракнете върху Управление на проекти.

 2. В екрана на списъка щракнете върху раздела Задачи от проект и след това щракнете двукратно върху задача от проект да го отворите.

 3. Запис на задача от проект, в списъка възложено на щракнете върху името.

  Забележка: Ще видите имена в списъка възложено на само ако сте споделили вашата база данни с други потребители.

 4. Щракнете върху Запиши и затвори.

Най-горе на страницата

Актуализиране на задача от проект, която е възложена на вас

Да поддържате актуална хода на бизнес проект, задачи от проект трябва да бъдат актуализирани както вие и колегите си извършване на работата на тези задачи. Когато ви е възложена задача от проект, можете да го видите в лентата на задачите на Outlook.

Как?

 1. В Outlook, в лентата щракнете върху раздела " изглед ".

 2. В групата оформление щракнете върху Лента на задачитеи след това направете следното:

 3. Ако лентата на задачите не е показан, щракнете върху нормален.

 4. Ако списъкът на задачите не е включен в лентата на заданията, повторете предишните стъпки и след това щракнете върху Списък със задачи.

Актуализиране на задача от проект

 1. В навигационния екран под Business Contact Managerщракнете върху Управление на проекти.

 2. В екрана на списъка, в раздела Задачи от проект щракнете двукратно върху задача от проект да го отворите.

 3. В раздела Настройки за задача от проект актуализирайте текущото състояние, процента на завършване и необходимостта вниманието от собственика на бизнес проект.

 4. В секцията коментари можете да поставите коментари от други файлове или да въведете коментари направо в това поле. Щракнете върху бутона Добави клеймо за да добавите дата и час към вашите коментари.

 5. Щракнете върху Запиши и затвори.

Забележка: След като сте записали запис на задача от проект, най-новата информация от тази задача се показва в секцията информация за проект задачи на свързания запис на бизнес проект.

Най-горе на страницата

Проследяване на задачи от проект, които са свързани с вашия бизнес проект

Ако сте собственик на бизнес проект, можете да следите хода на задачи от проект, като прегледате проект задача приспособления, като например задачи, поради следващия проект или гледане на задачи от проект в секцията информация за проект задачи на запис на бизнес проект.

Проект задачи притурки показват информация за всички проекти задачи за всичките си бизнес проекти.

За информация как да показвате притурки в работна област за управление на проекти вижте използване на притурките в Business Contact Manager.

Преглед на задачи от проект в отделни бизнес проект

 1. В навигационния екран под Business Contact Managerщракнете върху Управление на проекти.

 2. В екрана на списъка, в раздела Бизнес проекти щракнете двукратно върху бизнес проект, който искате да прегледате.

  В секцията информация за проект задачи се показва информация за всяка задача от проект. Можете да щракнете двукратно върху всяка задача от проект да го отворите и да видите по-подробна информация.

Най-горе на страницата

Задачи от проект на времевата скала на диаграма

 1. В навигационния екран под Business Contact Managerщракнете върху Управление на проекти.

 2. В лентата щракнете върху раздела Отчети.

 3. В групата Управление на проекти , щракнете върху Задачи от проекти след това изберете задачи от проект - всички.

 4. В прозореца на отчета, в лентата, в групата сортиране и филтриране щракнете върху филтър.

 5. В диалоговия прозорец Филтър задачи от проект щракнете върху раздела Разширен филтър .

 6. От списъка с Име на поле щракнете върху Свързване към. От списъка сравнение щракнете върху е равно наи след това в полето Сравни с въведете името на бизнес проект, проследявате.

 7. Щракнете върху OK.

 8. В лентата, в групата Показване щракнете върху диаграма.

  Задачи от проект на бизнес проекта се показва като зелена задача ленти на времевата скала. Черна линия в рамките на лентата на задачите показва процент на задачата, която е завършена.

Съвет: Можете да покажете елементи на допълнителни диаграма. В лентата, в групата диаграми щракнете върху етикетии след това изберете етикетите, които искате да покажете.

За повече информация за отчети и филтри вижте използване на отчети и диаграми в Business Contact Manager и филтриране на записи в Business Contact Manager.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×