Използване на задачи в Outlook.com

Задачата е елемент, който създавате с цел проследяване, докато не бъде завършена. Използвайте "Задачи" в Outlook.com за създаване, редактиране и управление на задачи.

За инструкции изберете своята версия

Инструкциите са малко по-различни в зависимост от това дали използвате новия Outlook.com, или класическата версия. Изберете коя версия използвате, за да видите инструкциите, които се отнасят за вас.

АКО ВАШАТА ПОЩЕНСКА КУТИЯ ИЗГЛЕЖДА ТАКА...

Екранна снимка на горния ляв ъгъл на пощенската кутия в Outlook.com – бета-версия

Вижте Инструкции за новия Outlook.com.

АКО ВАШАТА ПОЩЕНСКА КУТИЯ ИЗГЛЕЖДА ТАКА...

Екранна снимка на горния ляв ъгъл на класическата пощенска кутия в Outlook.com

Вижте Инструкции за класическия Outlook.com.

Инструкции за новия Outlook.com

Outlook.com има нов инструмент за задачи. Той ви позволява бързо да организирате своите задачи, като ги добавите към "Моят ден", маркирате ги като важни или ги добавите към нови списъци, които сте създали. Има дори списък за задачите, на които сте задали бъдеща дата. За да започнете, влезте в Outlook.com.

Новият инструмент "Задачи" е малко по-различен от класическите "Задачи" в Outlook.com. Някои функции са различни, а други ще бъдат добавени, когато новият инструмент "Задачи" бъде пуснат.

Забележка: Ако използвате новия Outlook.com, можете също да преглеждате и управлявате своите задачи в движение, като инсталирате приложението To-Do.

Изберете Икона за "Задачи" Задачи на лентата с инструменти на Outlook.com, за да отворите екрана "Задачи". От екрана "Задачи" можете да:

 • Прегледате списък със задачи. Списъкът показва папка "Задачи" по подразбиране, но можете да изберете и да прегледате произволна папка със задачи.

 • Добавите нова задача.

 • Маркирате задачи като изпълнени.

 • Маркирате задачи като важни, като изберете иконата със звезда до тях.

 • Щракнете двукратно върху задача, за да я маркирате като изпълнена или важна, да редактирате заглавието, да зададете напомняне или да я изтриете.

 • Преглеждате и управлявате всички задачи в техен собствен прозорец, като изберете Управление на всички задачи в долната част на екрана "Задачи".

Има два начина за отваряне на новите "Задачи".

 • Изберете Икона за "Задачи" Задачи на лентата с инструменти, след което изберете Управление на всички задачи в долната част на екрана "Задачи".

 • Изберете Икона за "Задачи" Задачи в долната част на навигационния екран.

Страницата "Задачи" включва четири списъка със задачи по подразбиране.

 • Моят ден Това е виртуален списък, който е празен в началото на всеки ден по подразбиране. Можете да добавите съществуващи задачи към него, като щракнете с десния бутон върху задача и след това изберете Добавяне към "Моят ден" или като плъзнете задача от всеки друг списък със задачи в "Моят ден".

  Забележка: "Моят ден" е виртуален списък, който се изчиства всяка нощ в полунощ. Задачите, които се показват в "Моят ден", се съхраняват в другите списъци със задачи, така че не се изтриват, когато "Моят ден" бъде изчистен.

 • Предложения са задачи, които не са изпълнени и които може да искате да добавите към "Моят ден". За да видите предложените задачи, отидете на Моят ден, след което изберете Икона с крушка Предложения в горната част на страницата. Изберете знака "плюс" (+) до задача, за да я добавите към "Моят ден". Изберете Готово, за да затворите списъка с предложения и да се върнете към "Моят ден". "Предложения" включва задачите, чийто срок е този ден или в бъдеще, които са просрочени или които преди това сте преместили в "Моят ден", но не сте изпълнили, или които може да са подходящи, за да започнете работа по тях.

 • Важни е виртуален списък със задачите, които сте маркирали като важни. Можете да маркирате дадена задача като важна, като щракнете с десния бутон върху нея и изберете Маркиране като важна или като изберете иконата със звезда до името й.

 • Планирани е виртуален списък, който включва задачите, които имат бъдещо напомняне или краен срок. Задачите, които създавате с напомняне или краен срок, автоматично ще се показват в този списък.

 • Задачи. Всички елементи в папката със задачи по подразбиране се показват в този списък.

Можете да добавите списък със задачи, като изберете Нов списък в навигационния екран.

Можете да добавяте нови задачи, като изберете произволен списък със задачи, а след това изберете знака "плюс" до Добавяне на задача и въведете описание на задачата. Ако добавите задача във виртуалните списъци "Моят ден", "Важни" или "Планирани", задачата ще бъде записана в "Задачи" и свързана с виртуалния списък, от който сте я създали.

Изберете задача в произволен списък, за да видите всички налични опции за тази задача. Можете да правите различни неща, като напр. да добавите допълнителни стъпки, да я добавите към "Моят ден", да я направите повтаряща се, да добавите краен срок или напомняне и да добавите бележка.

Използвайте екрана "Задачи", за да създадете задача от съобщение.

 1. Отидете на Поща в Outlook.com.

 2. Отворете екрана "Задачи", като изберете Икона за "Задачи" Задачи на лентата с инструменти.

 3. Намерете съобщението, от което искате да създадете задача, в списъка със съобщения.

 4. Изберете и плъзнете съобщението в екрана "Задачи".

Настройките за новия инструмент "Задачи" са на отделна страница. От страницата "Задачи" изберете Бутон "Зъбно колело" в Windows 10 Настройки в горния край на страницата, за да видите всички опции за новия инструмент "Задачи".

За разлика от класическата страница "Задачи" в Outlook.com, новите виртуални списъци със задачи не включват съобщенията, които сте маркирали. Можете да създадете задача от съобщение, като плъзнете съобщението в прозореца "Задачи" в "Поща".

Можете да превключите обратно към класическите "Задачи", като изберете превключвателя Нови задачи в горния край на страницата "Задачи".

Ако сте превключили към класическите "Задачи", можете да се върнете обратно, като изберете превключвателя Изпробване на бета-версията в горния край на страницата "Задачи".

Инструкции за класическия Outlook.com

Класическата страница "Задачи" включва задачите, които преди това сте създали и записали във всяка папка "Задачи", както и съобщенията, които сте маркирали.

Вижте изображението по-долу и номерираните елементи, съответстващи на всяка област, за да получите обща представа за прозореца на задачите.

Управление на вашите задачи.

 1. Създавайте, изтривайте, премествайте или категоризирайте задачи. Маркирайте задачите като завършени, когато ги приключите.

 2. Моите задачи – показва папките, които можете да използвате, за да преглеждате и управлявате задачите си. Изберете дали искате да виждате елементите, които сте маркирали с флаг като важни. Можете да създавате нови папки със задачи и да преименувате или премествате съществуващите. За да добавите папка, щракнете с десния бутон върху Моите задачи и изберете Създаване на нова папка. За да преименувате или изтриете папка, щракнете с десния бутон върху папката и изберете Преименуване или Изтриване.

 3. Списък със задачи – филтрира и показва задачите въз основа на състоянието, което сте задали за тях. Използвайте менюто "Филтър", за да сортирате задачите въз основа на различни критерии.

  Изберете как да филтрирате, сортирате и подреждате задачите в списъка със задачи на Outlook.com

  Използвайте лентата с инструменти за управление над списъка със задачи, за да изтриете, категоризирате или маркирате като изпълнена избрана задача. За имейл съобщенията има команда Отговор.

  Лента с инструменти за управление на задачи

 4. Подробни данни за задачата – за преглед на подробните данни за задачата, избрана в списъка със задачи. За да редактирате подробните данни за задачата, като състояние, приоритет и процент на завършеност, изберете Редактиране .

 1. Влезте в Outlook.com.

 2. Изберете Задачи от иконата за стартиране на приложения.

 3. Изберете Създай.

  Нова задача

 4. Въведете темата, крайния срок и ако желаете – бележка за задачата.

 5. Изберете Показване на повече подробности, за да въведете информация, като Начална дата, Дата на завършване и Състояние, и да следите хода на изпълнение на задачата във вид на Процент на завършеност или отработени часове.

 6. Изберете Прикачи, за да прикачите файл към задачата.

 7. Изберете Препратка, за да зададете препратка към задачата. Препратките са икони, които можете да прилагате към задачи като ориентир, който да ви помогне за бързо идентифициране на определени типове задачи.

 8. Изберете Запиши.

  Формуляр за подробни данни за задача за Outlook.com

 1. Влезте в Outlook.com.

 2. Изберете Задачи от иконата за стартиране на приложения.

 3. Изберете задачата, която искате да редактирате, и след това изберете Редактиране Редактиране в прозореца на задачите.

 4. Направете необходимите редакции на задачите и изберете Запиши.

 1. Влезте в Outlook.com.

 2. Изберете Задачи от иконата за стартиране на приложения.

 3. В списъка със задачи изберете задачата, която искате да категоризирате, изберете Категории и след това изберете категорията. Например изберете Жълта категория.

  Категории задачи

 1. Влезте в Outlook.com.

 2. Изберете Задачи от иконата за стартиране на приложения.

 3. Изберете менюто "Филтър" и изберете как искате да сортирате задачите в списъка със задачи. Например на изображението по-долу задачите са сортирани по състояние (активни), краен срок и с най-старите задачи най-горе. Можете да сортирате по Активни, Просрочени или Завършени.

  Изберете как да филтрирате, сортирате и подреждате задачите в списъка със задачи на Outlook.com

Забележка: Outlook.com не поддържа сортиране на задачите по категория.

Все още имате нужда от помощ?

Бутон за форума на общността Бутон за свързване с поддръжката

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×