Използване на екранен четец с блог, създаден в SharePoint Online

Използване на екранен четец с блог, създаден в SharePoint Online

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте SharePoint Online с помощта на клавиатура и екранен четец – например JAWS или "Разказвач" – вградения в Windows екранен четец, за да се придвижвате в типично съдържание на блог, да прослушате цялата публикация, коментарите по нея или подобни публикации в блогове, да търсите съдържание и т.н.

Блоговете в SharePoint Online са чудесни инструменти за съобщаване на фирмени новини и събития или за споделяне на идеи, наблюдения и опит в рамките на вашия екип или организация, ако споменем само някои приложения.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в SharePoint Online.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема засяга и функционалността на JAWS. За да научите повече за JAWS за Windows, отидете на Ръководство за бърз старт на JAWS за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате SharePoint Online, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като SharePoint Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Трябва например да използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в команден режим и излизане от него. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузъра, но не и за SharePoint Online.

В тази тема

Първи стъпки: ред на разделите и съдържание по подразбиране в един блог

Когато даден автор създава блог в SharePoint Online, той обикновено използва шаблон за блога, който вмъква съдържание по подразбиране (в уеб части) в блога, както и следните уеб страници по подразбиране:

 • Начална страница на блога

 • Страница за всяка публикация в блога

 • Страница за всяка категория в блога

 • Страница за всеки месечен архив в блога

Ред на разделите за страниците по подразбиране

Следващите раздели описват реда на разделите за всяка уеб страница. Познаването на реда на разделите може много да улесни преместването във всяка страница.

Ред на разделите за страниците на блога

Всяка страница има следното съдържание по подразбиране, изброено по ред на разделите:

 1. Графика по подразбиране, представляваща връзка към началната страница на блога.

 2. Връзка Начална страница към началната страница на блога.

 3. Поле Търсене в този сайт.

 4. Списък Категории. Съдържа връзки към категориите Събития, Идеи и Мнения, както и ако сте автор на блога, връзка към Добави категория.

 5. Списък Архиви, организирани по месеци, и връзка към По-стари публикации.

Начална страница

Началната страница изрежда всички публикации в блога в низходящ хронологичен ред. Всяка публикация включва:

 • Заглавие, име на автора и списък с категориите в блога

 • Връзка към Коментари

 • Връзки към Харесвам и Не харесвам

 • Изпращане на връзка по имейл

 • (Само за автора) Бутон Още, който включва връзка за редактиране.

 • Връзка RSS канал

 • Връзка Известявай ме

Уеб страница за публикация в блога

Този списък показва реда на разделите в уеб страницата за публикация в блога:

 • Заглавие на публикацията в блога.

 • Името на автора на блога.

 • Имената на категориите, към които принадлежи публикацията в блога.

 • Връзка Харесвам или връзка Не харесвам.

 • Връзка Коментар.

 • Списък Още, който съдържа връзка към Изпращане на връзка по имейл. Ако сте автор на блога, списъкът Още съдържа връзките: Изпращане на връзка по имейл и Редактиране (за да редактирате публикацията в блога).

 • Текстовото поле Добавяне на коментар, където можете да въведете коментар.

 • Бутона Публикувай (за да публикувате коментар).

 • Всички коментари за блога

Страница за категория

В тази страница са изброени всички публикации в блога от тази категория. Всяка публикация показва заглавието на публикацията в блога, името на автора на блога и имената на категориите, към които принадлежи публикацията в блога.

Страница за месечен архив на блога

Тази страница показва всички публикации в блога за месеца. Всяка публикация показва заглавието на публикацията в блога, името на автора на блога и имената на категориите, към които принадлежи публикацията в блога.

Инструменти за авторите на блогa

Ако сте авторът на блога, който използвате, след елементите на последната публикация на всяка уеб страница на блога са включени допълнителни елементи за авторство. Списъкът Инструменти за блог предоставя достъп до следните връзки:

 • Създаване на публикация

 • Управление на публикации

 • Управление на коментари

 • Управление на категории

 • Стартиране на приложение за блог

 • Поле Избор на оформление на публикацията (Опции Основна, В полета, и Вградена).

Навигация в блог в SharePoint Online

 • Навигационни връзки.

  За да отидете директно на и да изберете навигационните връзки в страницата на блога, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Пропускане командите на лентата, Връзка." Натиснете Enter.

 • Основно съдържание.

  За да преминете направо към основното съдържание на страница на блога и да го изберете, веднага след като отворите страницата, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Пропускане до връзката за основно съдържание". Натиснете Enter.

 • Всеки елемент на страницата.

  За да преминете от един елемент на страницата до следващия, натиснете клавиша Tab. За да се върнете обратно, натиснете Shift+Tab. Когато фокусът се премества върху всеки елемент, ще чуете името на елемента.

 • Начална страница на блога.

  За да преминете към връзката Начална страница и да я изберете за началната страница на блога, натиснете Alt+1. Ще чуете "Начална страница, Текущо избрана". Натиснете Enter.

 • Публикации на началната страница на блога.

  За да преминете от една публикация към друга на началната страница, трябва да обходите информационните елементи на всяка публикация (например заглавие, категории и коментари), като натискате клавиша Tab. Когато фокусът се премести върху заглавието на публикацията, ще чуете името на публикацията, последвано от "Ниво на заглавие едно, Връзка". Когато фокусът се премества върху всеки от другите елементи на публикацията, ще чувате името на елемента, последвано от "Връзка". За да изберете някой от елементите на публикацията, натиснете клавиша Enter.

  Съвети: 

 • Публикации в блога в дадена категория.

  По подразбиране, в реда на разделите в страница на блога списъкът Категории е след бутона Търсене. Когато с натискане на клавиша Tab стигнете до бутона Търсене, ще чуете "Бутон Търсене". Ако натиснете клавиша Tab отново, фокусът се премества върху връзките в списъка Категории. Ще чуете името на всяка категория, последвано от "Връзка". За да изберете категория, натиснете клавиша Enter.

 • Публикации в блога в определен месец.

  По подразбиране, в реда на разделите в страницата на блога списъкът Архиви е след последната категория (или Добавяне на категория, ако вие сте автор на блога) в списъка Категории. При преместване на фокуса към последната категория ще чувате името на категорията, последвано от "Връзка". Ако с натискане на клавиша Tab преминете напред, фокусът се премества връзките в списъка Архиви. Ще чуете "Архиви, Връзка". При преминаване чрез натискане на клавиша Tab към всеки месец от списъка ще чувате името на месеца, последвано от "Връзка". Последната връзка в списъка Архиви е По-стари публикации. Когато фокусът се премести върху По-стари публикации, ще чуете "По-стари публикации, връзка". За да изберете месец, натиснете клавиша Enter.

Често използвани действия в блог

Прослушване на публикация в блог и коментарите към нея

 1. В началната страница, страница за категория или страница за архив на блога преместете фокуса върху заглавието на публикацията в блога, която искате да отворите. Ще чуете заглавието на публикацията, последвано от "Ниво на заглавие едно, Връзка".

 2. Натиснете Enter. Тъй като публикацията в блога се отваря в собствена страница, ще чуете заглавието на публикацията в блога, името на автора на блога, съдържанието на публикацията, всеки коментар към публикацията, заедно с името на човека, публикувал коментара, и имената на всички елементи в уеб страницата.

Коментар на публикация в блог

 1. Преместете фокуса върху заглавието на публикацията в блога, която искате да коментирате. Ще чуете заглавието на публикацията, последвано от "Ниво на заглавие едно, Връзка".

 2. За да преместите фокуса върху текстово поле Добавяне на коментар на публикацията, използвайте един от следните два метода:

  • Ако сте на началната страница на блога, натискайте клавиша Tab, докато фокусът не се премести върху връзката Коментари. Ще чуете общия брой коментари за публикацията в блога и след това "Коментари, Връзка". Натиснете Enter. Отваря се отделната страница за публикацията. Натискайте клавиша Tab, докато фокусът не се премести върху текстовото поле Добавяне на коментар. Ще чуете "Редактиране, Въвеждане на текст".

  • Ако вече сте в отделната страница на публикацията, натискайте клавиша Tab, докато фокусът не се премести върху връзката Коментар. Ще чуете "Коментар, Връзка". Натиснете Enter. Когато фокусът се премести върху текстовото поле Добавяне на коментар на публикацията, ще чуете "Редактиране, Въвеждане на текст".

 3. Въведете своя коментар.

 4. За да публикувате коментара, натиснете клавиша Tab. Когато фокусът се премести върху бутона Публикувай, ще чуете "Публикувай, Бутон". Натиснете Enter.

Харесване на публикация в блог

 1. На началната страница на блога или на отделната страница за дадена публикация преместете фокуса върху заглавието на публикацията в блога, която ви харесва. Ще чуете заглавието на публикацията, последвано от "Ниво на заглавие едно, Връзка".

 2. Натискайте клавиша Tab, докато фокусът не се премести върху връзката Харесвам и ще чуете "Харесвам, Връзка". Натиснете Enter. Ще чуете броя на харесванията за тази публикация и "Не харесвам". Добавя се връзка Не харесвам, в случай че промените мнението си. (За да не харесате публикация, изберете връзката Не харесвам и след това натиснете клавиша Enter.)

Търсене на съдържание

 1. За да преместите фокуса върху текстовото поле Търсене в този сайт, натиснете Alt+S. Ще чуете "Търсене в този сайт, Въвеждане на текст".

 2. Въведете своя текст и след това натиснете клавиша Enter. Когато фокусът се премести върху нова страница (отворена в същия раздел), която съдържа резултатите от търсенето, ще чуете резултатите от търсенето.

 3. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете заглавието на желания от вас резултат, след което натиснете клавиша Enter.

Следване на блог

 • След като отворите в уеб браузър блог, създаден в SharePoint Online, фокусът се премества върху уеб страницата, отворена в раздел в браузъра. Ще чуете името на раздела и името на браузъра, който използвате.

 • За да преместите фокуса върху бутона Следвай, намиращ се в началото на всеки блог, създаден в SharePoint Online, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Следвайте този сайт и се връщайте лесно към него от вашата страница със сайтове", след което натиснете клавиша Enter.

Това добавя връзка към блога във вашата страница Сайтове в Сайтове, които следвам.

Вж. също

Използване на екранен четец за проучване на списъка със сайтове "Следвани" и "Последни" в SharePoint Online

Клавишни комбинации в SharePoint Online

Първи стъпки в използването на екранен четец с модерна библиотека с документи в SharePoint Online

Функции за достъпност в SharePoint Online

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×