Използване на екранен четец за четене и редактиране на бележки под линия и бележки в края в Word

Използване на екранен четец за четене и редактиране на бележки под линия и бележки в края в Word

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте Word с клавиатурата и екранен четец за четене и преминаване на бележки под линия и бележка в края в документите си Word . Ние имам проверка то с разказвача и JAWS, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники. Ще научите как да добавите нови бележки под линия и бележки в края, както и модифициране, конвертиране и премахване на съществуващите такива. Обикновено бележки под линия се показват в долната част на страницата и бележки в края дойде в края на документ или раздел.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft Office.

 • При използване на разказвача клавиатурата по подразбиране ще бъде със стандартното оформление. За да промените това в настройките на разказвача, натиснете клавиша с емблемата на Windows+Ctrl+N. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Избор на клавиатурната подредба, Стандартна". За да промените подредбата на Наследена, натиснете веднъж клавиша със стрелка надолу. Чувате: "Наследена, избрано". Новите команди на разказвача няма да са достъпни в старата клавиатурна подредба, ако натисканията на клавиши за старите команди са в конфликт с тези, използвани в новите функции на разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

В тази тема

Четене на бележка под линия

Когато четете или се придвижвате в документ, препратките към бележки под линия се четат автоматично заедно с текста. Също така можете бързо да отидете до бележките под линия в документа и да прочетете само тях.

 1. След отварянето на документ, който има бележки под линия, натиснете Alt + S, за да отворите раздела " препратки ".

 2. За да изберете опцията Следваща бележка под линия , натиснете O, N, за да преминете към следващия препратка към бележка под линия номер във вашия документ.

  Съвет: За да отидете на номера на предишната препратка към бележка под линия, натиснете P.

 3. За да прескочите към текста на бележката под линия в края на страницата, натиснете Alt + S, ч. Ако имате бележки под линия и бележки в края в документа, Показване на бележки прозорец изскача. Натиснете Enter, за да отидете в бележки под линия.

 4. За да започнете четене бележките под линия, натиснете SR ключови + R.

 5. За да се върнете към текущия номер на препратка към бележка под линия в текста на основния текст на документа, натиснете Alt + S, ч.

Четене на бележка в края

Когато четете или се придвижвате в документ, препратките към бележки в края се четат автоматично заедно с текста. Можете бързо да отидете до бележките в края в документа и да прочетете само тях.

 1. След отварянето на документ, който има бележки в края, натиснете Alt + S, за да отворите раздела " препратки ".

 2. За да изберете опцията Следваща бележка под линия , натиснете O, X, за да отидете на знака за препратка към следващата бележка в края в документа.

  Съвет: За да отидете на знака за предишната препратка към бележка под линия, натиснете V.

 3. За да преминете към текста на бележка в края в края на документа, натиснете ALT + S, ч. Ако имате бележки под линия и бележки в края в документа, Показване на бележки прозорец изскача. Натиснете Shift + Tab + клавиша със стрелка и след това натиснете клавиша Enter, за да отидете на бележки в края.

 4. За да започнете четене на бележки в края, натиснете SR ключови + R.

 5. За да се върнете към текущата бележка в края знака за препратка в текста на основния текст на документа, натиснете Alt + S, ч.

Отиване на бележка под линия или бележка в края

Можете да преместите към и от препратка към бележка под линия или бележка в края, докато четете документ с екранен четец.

 1. След отварянето на документ, който има бележки под линия или бележки в края, поставете курсора върху бележка под линия или бележка в препратка. Разказвач обяви: "Бележка под линия" или "За бележка."

 2. За да преместите препратка към текста на бележката под линия в края на страницата, натиснете SR ключови + Insert. Разказвач съобщавам препратката бележка под линия или бележка в края, например "Под линия 1."

 3. За да прочетете бележка под линия или бележка в края, натиснете SR ключови + R.

 4. За да се върнете към първоначалния знак за бележка под линия или бележка в края в основния текст на документа, натиснете SR клавишите Shift + Insert.

Добавяне на бележка под линия

Word Вмъква знак за препратка в текста и добавя текст за препратка към бележка под линия в долната част на страницата.

 1. След като отворите документа, поставете курсора там, където искате да вмъкнете бележка под линия.

 2. За да отворите Препратки, натиснете Alt+S.

 3. За да изберете опция за Вмъкване на бележка под линия , натиснете F. разказвача съобщавам пореден номер или знак, добавени към текста и фокусът се премества в долната част на страницата.

 4. Напишете текста на препратката към бележка под линия.

 5. Когато сте готови с препратка към текст, натиснете Alt + S, H, за да се върнете към бележка под линия точката за вмъкване на знак за препратка в текста на основния текст на документа.

Добавяне на бележка в края

Word Вмъква знак за препратка в текста и добавя текст за препратка към бележка в края в края на документа.

 1. След като отворите документа, поставете курсора там, където искате да вмъкнете бележка в края.

 2. За да отворите Препратки, натиснете Alt+S.

 3. За да изберете опция за Вмъкване на бележка в края , натиснете E. разказвача съобщавам знака за препратка или номер, добавени към текста и фокусът се премества в края на документа.

 4. Напишете текста на препратката към бележка в края.

 5. Когато сте готови с препратка към текст, натиснете Alt + S, H, за да се върнете към бележка в края точката за вмъкване на знак за препратка в текста на основния текст на документа.

Персонализиране на бележките под линия и бележките в края

Можете да промените начина, по който бележките под линия и бележките в края се показват в документа. Можете например да промените формата на номерата или мястото в документа, на което се показва текстът на препратката.

 1. След отварянето на документ, който има бележки под линия или бележки в края, натиснете Alt + S, за да отворите раздела " препратки ".

 2. За да отворите диалоговия прозорец Бележка под линия и бележка в края, натиснете Q.

 3. В диалоговия прозорец можете да изберете например:

  • Където вашата бележка под линия или бележка в края ще се появи в документа.

  • Формата на номерата за използване за всеки.

  • Номера, който искате да се стартира.

  • Дали да използвате непрекъснато номериране за целия документ, или рестартиране на всеки раздел.

  • Дали определени промени се прилагат към целия документ или само секцията, която сте.

  За да се придвижвате между бутоните и диалогови полета, натиснете клавиша Tab. Използвайте клавишите със стрелки, за да преминете през опциите в поле и натиснете Enter, за да изберете опция.

 4. За да приложите промените на документ със съществуващи бележки под линия или бележки в края, натиснете клавиша Tab няколко пъти, докато стигнете до бутона Приложи . Натиснете клавиша за интервал, за да приложите промените в документа и да затворите диалоговия прозорец.

  За да приложите настройките на документ без съществуващи бележки под линия или бележки в края, натиснете клавиша Tab няколко пъти, докато стигнете до бутона Вмъкване . Натиснете клавиша за интервал, за да вмъкнете бележка под линия или бележка в края в документа и да затворите диалоговия прозорец.

Преобразуване на всички бележки под линия или бележки в края

Можете да преобразувате бележки под линия в бележки в края, и обратно.

 1. След отварянето на документ, който има бележки под линия или бележки в края, натиснете Alt + S, за да отворите раздела " препратки ".

 2. За да отворите диалоговия прозорец Бележка под линия и бележка в края, натиснете Q.

 3. Натиснете клавиша Tab няколко пъти, докато стигнете до бутона Конвертиране , след което натиснете клавиша за интервал, за да го изберете. Отваря диалоговия прозорец " Конвертиране на бележки ".

 4. В диалоговия прозорец Преобразуване на бележки използвайте клавишите със стрелки, за да промените избора, докато изберете желаната опция. Натиснете клавиша Tab, за да се придвижите до бутона OK и натиснете клавиша за интервал, за да го изберете. Затваря диалоговия прозорец Преобразуване на бележки и фокусът се връща в диалоговия прозорец бележка под линия и бележка в края .

 5. В диалоговия прозорец е избран бутонът Вмъкване. Натиснете интервал, за да извършите преобразуването и да затворите диалоговия прозорец.

Изтриване на бележки под линия или бележки в края

Ако искате да премахнете бележка под линия или бележка в края, изтрийте номера на препратка или знака в основния текст, а не бележка под линия или бележка в края препратка към текст в края на страница, секция или документ. Ако премахнете препратка към текст, номер или знак остава във вашия документ. Когато премахнете пореден номер или знак, бележката се премахва напълно и останалите поредни номера или знаци се актуализират съответно.

 1. След отварянето на документ, който има бележки под линия или бележки в края, натиснете Alt + S, за да отворите раздела " препратки ".

 2. За да изберете бележките под линия или бележките в края, натиснете O и използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу, за да преминете през опциите. Разказвачът произнася клавишите за елементите, докато се придвижвате.

 3. За да изберете бележка под линия или бележка в края, натиснете съответните, като например N за Следваща бележка под линия. Сега курсорът е пред знака за препратка към бележка под линия или бележка в края в основния текст.

 4. За да премахнете препратката, натиснете два пъти клавиша Delete. Разказвач обяви: "Изтриване".

  В JAWS натиснете клавиша Delete. JAWS обяви: "Избрано празното място." След това натиснете клавиша Delete отново. Сега се премахва бележка под линия или бележка в края.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за добавяне, четене и изтриване на коментари в Word

Клавишни комбинации за Microsoft Word за Windows

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Използвайте Word за Android с TalkBack, вградени Android екранен четец, да четат и преминаване на бележки под линия и бележка в края в документите си Word . Можете да добавите нови бележки под линия и бележки в края, както и формат и да премахнете съществуващи такива. Обикновено бележки под линия се показват в долната част на страницата и бележки в края дойде в края на документ или раздел.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За сензорните възможности в Word за Android отидете на Ръководство за работата с докосване в Word за Android.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Добавяне на бележка под линия

 1. Във вашия документ отидете на местоположението, където искате да добавите бележка под линия и след това Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзнете наляво или надясно, докато чуете "не е избрано, повече опции за превключване" и след това Докоснете двукратно екрана. Чувате "Раздела меню", последван от текущо избрания раздел, например "у дома, избира."

 3. Докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто на раздела.

 4. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Раздел Вмъкване", а след това докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзнете надясно, докато чуете "Бележка под линия бутон" и след това Докоснете двукратно екрана. Фокусът се премества в полето за текст на бележка под линия и да се появи екранната клавиатура в долната част на екрана.

 6. Използване на екранната клавиатура да въведете текста на бележката под линия.

Добавяне на бележка в края

 1. Във вашия документ отидете на местоположението, където искате да добавите бележка в края и след това Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзнете наляво или надясно, докато чуете "не е избрано, повече опции за превключване" и след това Докоснете двукратно екрана. Чувате "Раздела меню", последван от текущо избрания раздел, например "у дома, избира."

 3. Докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто на раздела.

 4. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Раздел Вмъкване", а след това докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзнете надясно, докато чуете "Бутон" и след това Докоснете двукратно екрана. Фокусът се премества в полето за текст на бележка в края и да се появи екранната клавиатура в долната част на екрана.

 6. Използване на екранната клавиатура да въведете текста на бележката в края.

Преход към и прочетете бележка под линия или бележка в края

 1. TalkBack обяви бележки под линия и бележки в края, при четене на документ. Чувате, например "Бележка под линия", последван от номера на бележката. За да прескочите към бележка под линия или бележка в края текст, Докоснете двукратно екрана.

  TalkBack чете бележката автоматично.

Изтриване на бележка под линия или бележка в края

 1. Преминаване към бележка под линия или бележка в края знака за препратка към която искате да изтриете.

 2. За да отворите локално контекстно меню, плъзнете бързо нагоре-тогава-надясно. Ще чуете: "Предупреждавай, местно контекстното меню."

 3. Плъзнете надясно, докато чуете "Действия" а след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Предупреждавай, действия."

 4. Плъзнете надясно, докато чуете "Launch контекстно меню" а след това Докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзнете наляво или надясно, докато чуете "Бутона Изрежи" и след това Докоснете двукратно екрана. Препратка към бележка под линия или бележка в края и текста на бележката се премахват.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Използвайте Word Mobile с разказвача, вградени Windows екранен четец, да четат и преминаване на бележки под линия и бележка в края в документите си Word . Можете също да добавите нови бележки под линия и бележки в края, както и да премахнете съществуващи такива. Обикновено бележки под линия се показват в долната част на страницата и бележки в края дойде в края на документ или раздел.

Забележки: 

В тази тема

Отиване на бележка под линия или бележка в края

 1. Докато четете Word документ, плъзнете нагоре или надолу с един пръст, докато не чувате: "Елементи".

 2. Плъзнете надясно, докато чуете "Бележка под линия" или "Бележка в края," последвани от номера на бележка под линия или бележка в края и докоснете екрана, за да зададете точката на вмъкване до началото на бележка под линия или бележка в края.

Добавяне на бележка под линия

Word Mobile Вмъква знак за препратка в текста и добавя текст за препратка към бележка под линия в долната част на страницата.

 1. Във вашия документ изберете местоположението, където искате да вмъкнете бележка под линия.

 2. Плъзнете нагоре или надолу с един пръст, докато чуете: "Елементи".

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Още опции", и докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзнете наляво, докато чуете "Home бутона" и Докоснете двукратно екрана. Сега е разширен главното меню.

 5. Плъзнете надясно, докато чуете "Вмъкване", Докоснете двукратно екрана.

 6. Плъзнете надясно, докато чуете "Бележка под линия бутон" и Докоснете двукратно екрана.

 7. Използване на екранната клавиатура за въвеждане на текст за препратка към бележка под линия.

Добавяне на бележка в края

Word Mobile Вмъква знак за препратка в текста и добавя текст за препратка към бележка в края в края на документа.

 1. Във вашия документ изберете местоположението, където искате да вмъкнете бележка в края.

 2. Плъзнете нагоре или надолу с един пръст, докато чуете: "Елементи".

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Още опции", и докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзнете наляво, докато чуете "Home бутона" и Докоснете двукратно екрана. Сега е разширен главното меню.

 5. Плъзнете надясно, докато чуете "Вмъкване", Докоснете двукратно екрана.

 6. Плъзнете надясно, докато чуете "Бутон" и Докоснете двукратно екрана.

 7. Използване на екранната клавиатура за въвеждане на текст за препратка към бележка в края.

Изтриване на бележки под линия или бележки в края

Ако искате да премахнете бележка под линия или бележка в края, изтрийте номера на препратка или знака в основния текст, а не бележка под линия или бележка в края препратка към текст в края на страница, секция или документ. Ако премахнете препратка към текст, номер или знак остава във вашия документ. Когато премахнете пореден номер или знак, бележката се премахва напълно и останалите поредни номера или знаци се актуализират съответно.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за проверка на правописа в документ на Word

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Използвайте Word Online с клавиатурата и екранен четец за четене и преминаване на бележки под линия и бележка в края в документите си Word . Ние имам проверка то с разказвача, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники. Научете как да добавяте нови бележки под линия и бележки в края, както и формат и премахнете съществуващи такива. Обикновено бележки под линия се показват в долната част на страницата и бележки в края дойде в края на документ или раздел.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft Office.

 • При използване на разказвача клавиатурата по подразбиране ще бъде със стандартното оформление. За да промените това в настройките на разказвача, натиснете клавиша с емблемата на Windows+Ctrl+N. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Избор на клавиатурната подредба, Стандартна". За да промените подредбата на Наследена, натиснете веднъж клавиша със стрелка надолу. Чувате: "Наследена, избрано". Новите команди на разказвача няма да са достъпни в старата клавиатурна подредба, ако натисканията на клавиши за старите команди са в конфликт с тези, използвани в новите функции на разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате Word Online, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като Word Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за Word Online.

В тази тема

Прочетете бележките под линия

 1. Във вашия документ, натиснете Alt + емблемата на Windows ключови + N, S, е. Ще чуете: "Редактиране на бележка под линия."

 2. Натиснете SR ключови + R, за да прочетете цялото съдържание в прозореца бележка под линия.

 3. За да се придвижвате между бележките под линия във вашия документ, натиснете Ctrl + F6, докато чуете или "предишна бележка под линия, бутон" или "Следваща бележка под линия, бутонът","и след това натиснете клавиша Enter.

 4. За да излезете от екрана с бележка под линия, натиснете Esc.

Прочетете бележките в края

 1. Във вашия документ, натиснете Alt + емблемата на Windows ключови + N, S, E. Ще чуете: "Редактиране на бележка в края."

 2. Натиснете SR ключови + R, за да прочетете цялото съдържание в прозореца на бележка в края.

 3. За да придвижвате между бележките в края във вашия документ, натиснете Ctrl + F6, докато не чувате или "предишна бележка в края, бутон" или "следваща бележка в края, бутон," и след това натиснете клавиша Enter.

 4. За да излезете от екрана за бележки в края, натиснете Esc.

Отиване на бележка под линия или бележка в края

Вашият екранен четец съобщава бележки под линия и бележките в края при четене на документ.

 1. Когато вашият екранен четец съобщава бележка под линия или бележка в края номер, спрете режим на четене и натиснете клавиша стрелка наляво, докато чуете броя на Забележка, последван от "Група, бележка под линия," или "Група, бележка в края," и след това бележка номер отново.

 2. За да преминете към екрана за бележка под линия или бележка в края, натиснете Ctrl + F8.

Добавяне на бележка под линия

 1. Преминаване към местоположението, където искате да добавите бележка под линия в документа.

 2. Натиснете Alt + емблемата на Windows ключови + N, R, е. Ще чуете: "Редактиране на бележка под линия."

 3. Въведете текста на бележката под линия.

 4. За да излезете от екрана с бележка под линия, натиснете Esc.

Добавяне на бележка в края

 1. Преминаване към местоположението, където искате да добавите бележка в края в документа.

 2. Натиснете Alt + емблемата на Windows ключови + N, R, E. Ще чуете: "Редактиране на бележка в края."

 3. Въведете текста на бележката в края.

 4. За да излезете от екрана за бележки в края, натиснете Esc.

Формат на бележки под линия

Можете да промените типа на шрифта и размера и отстъпа на бележки под линия. Промените, които могат да бъдат приложени към една или всички бележки под линия.

 1. Във вашия документ, натиснете Alt + емблемата на Windows ключови + N, S, е. Ще чуете: "Редактиране на бележка под линия."

 2. Натиснете клавиша SR ключови + стрелка надясно, докато чуете "формат на бележка под линия, бутон," и след това натиснете клавиша Enter. Ще чуете: "Диалоговия прозорец Опции за форматиране." Фокусът е върху менюто шрифт тип.

 3. За да промените типа на шрифта, натиснете Alt + клавиша със стрелка. Менюто шрифт тип разширява. Натиснете стрелка надолу, докато чуете типа на шрифта, който искате и след това натиснете клавиша Enter.

 4. За да промените размера на шрифта, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Размер на шрифта" и след това натиснете Alt + клавиша със стрелка. Натиснете стрелка надолу, докато чуете на размера на шрифта, който искате и след това натиснете клавиша Enter.

 5. За да промените отстъпа, натиснете клавиша Tab, докато чуете желаната опция за отстъп. Разказвач също обяви, ако опцията е включен или изключен. За да изберете, натиснете клавиша Enter.

 6. Направете едно от следните неща:

  • За да приложите промените към текущата бележка под линия само, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Прилагане на бутона" и след това натиснете клавиша Enter.

  • За да приложите промените във всички бележки под линия, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Прилагане към всички, бутон" а след това натиснете клавиша Enter.

 7. За да се върнете към основния текст, натиснете Esc.

Формат на бележки в края

Можете да промените типа на шрифта и размера и отстъпа на бележки в края. Промените, които могат да бъдат приложени към една или всички бележки в края.

 1. Във вашия документ, натиснете Alt + емблемата на Windows ключови + N, S, E. Ще чуете: "Редактиране на бележка в края."

 2. Натиснете клавиша SR ключови + стрелка надясно, докато чуете "Формат на бележки в края" а след това натиснете клавиша Enter. Ще чуете: "Диалоговия прозорец Опции за форматиране." Фокусът е върху менюто шрифт тип.

 3. За да промените типа на шрифта, натиснете Alt + клавиша със стрелка. Менюто шрифт тип разширява. Натиснете стрелка надолу, докато чуете типа на шрифта, който искате и след това натиснете клавиша Enter.

 4. За да промените размера на шрифта, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Размер на шрифта" и след това натиснете Alt + клавиша със стрелка. Натиснете стрелка надолу, докато чуете на размера на шрифта, който искате и след това натиснете клавиша Enter.

 5. За да промените отстъпа, натиснете клавиша Tab, докато чуете желаната опция за отстъп. Разказвач също обяви, ако опцията е включен или изключен. За да изберете, натиснете клавиша Enter.

 6. Направете едно от следните неща:

  • За да приложите промените в текущия бележки в края само, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Прилагане на бутона" и след това натиснете клавиша Enter.

  • За да приложите промените във всички бележки в края, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Прилагане към всички, бутон" а след това натиснете клавиша Enter.

 7. За да се върнете към основния текст, натиснете Esc.

Изтриване на бележка под линия или бележка в края

 1. Придвижете се до бележка под линия или бележка в края, който искате да изтриете.

 2. Натиснете Ctrl + F8, за да преминете към екрана за бележка под линия или бележка в края.

 3. Изтриване на текста в бележката под линия или бележка в края.

 4. Натиснете Esc, за да се върнете към бележка под линия или бележка в пореден номер в основния текст.

 5. Натиснете Shift + стрелка наляво или стрелка надясно, за да изберете номера на препратка в основния текст и след това натиснете клавиша Delete.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за вмъкване на картина или изображение в Word

Клавишни комбинации в Word Online

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×