Използване на екранен четец за четене и редактиране на бележки под линия и бележки в края в Word 2016

Използване на екранен четец за четене и редактиране на бележки под линия и бележки в края в Word 2016

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начало на поддръжката на Office.

Използвайте Word 2016 с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да четете и да отивате на бележките под линия и бележките в края в документи на Word 2016. Можете също да добавяте нови бележки под линия и бележки в края, както и да променяте, преобразувате и премахвате съществуващи. Бележките под линия обикновено се показват в края на страницата, а бележките в края – в края на документа или раздела.

Забележки: 

В тази тема

Четене на бележка под линия

Когато четете или се придвижвате в документ, препратките към бележки под линия се четат автоматично заедно с текста. Също така можете бързо да отидете до бележките под линия в документа и да прочетете само тях.

 1. След отварянето на документ, който има бележки под линия, натиснете Alt + S, за да отворите раздела " препратки ".

 2. За да изберете опцията Следваща бележка под линия , натиснете O, N, за да преминете към следващия препратка към бележка под линия номер във вашия документ.

  Съвет: За да отидете на номера на предишната препратка към бележка под линия, натиснете P.

 3. За да отидете на текста на бележка под линия в края на страницата, натиснете Alt+S и след това H. Ако имате и бележки под линия, и бележки в края в документа, се появява изскачащ прозорец Показване на бележки. Натиснете Enter, за да отидете на бележките под линия.

 4. За да започнете да четете бележките под линия, натиснете Caps Lock+M.

 5. За да се върнете към текущия номер на препратка към бележка под линия в текста на основния текст на документа, натиснете Alt + S, ч.

Четене на бележка в края

Когато четете или се придвижвате в документ, препратките към бележки в края се четат автоматично заедно с текста. Можете бързо да отидете до бележките в края в документа и да прочетете само тях.

 1. След отварянето на документ, който има бележки в края, натиснете Alt + S, за да отворите раздела " препратки ".

 2. За да изберете опцията Следваща бележка под линия , натиснете O, X, за да отидете на знака за препратка към следващата бележка в края в документа.

  Съвет: За да отидете на знака за предишната препратка към бележка под линия, натиснете V.

 3. За да преминете към текста на бележка в края в края на документа, натиснете ALT + S а след това ч. Ако имате бележки под линия и бележки в края в документа, Показване на бележки прозорец изскача. Натиснете Shift + Tab + клавиша със стрелка, след което натиснете Enter, за да отидете в бележки в края.

 4. За да започнете да четете бележките в края, натиснете Caps Lock+M.

 5. За да се върнете към текущата бележка в края знака за препратка в текста на основния текст на документа, натиснете Alt + S, ч.

Отиване на бележка под линия или бележка в края

Можете да преминавате към и от препратка към бележка под линия или бележка в края, докато четете документ с помощта на разказвача.

 1. След отварянето на документ, който има бележки под линия или бележки в края, поставете курсора върху бележка под линия или бележка в препратка. Разказвач обяви: "Бележка под линия" или "За бележка".

 2. За да отидете на текста на препратка към бележка под линия в края на страницата, натиснете Caps Lock+Insert. Разказвачът обявява препратката към бележка под линия или бележка в края, като например "Бележка под линия 1".

 3. За да прочетете бележка под линия или бележка в края, натиснете Caps Lock+M.

 4. За да се върнете към първоначалния знак за бележка под линия или бележка в края в основния текст на документа, натиснете Caps Lock+Shift+Insert.

Добавяне на бележка под линия

Word 2016 Вмъква знак за препратка в текста и добавя текст за препратка към бележка под линия в долната част на страницата.

 1. След като отворите документа, поставете курсора там, където искате да вмъкнете бележка под линия.

 2. За да отворите Препратки, натиснете Alt+S.

 3. За да изберете опция за Вмъкване на бележка под линия , натиснете F. разказвача съобщавам пореден номер или знак, добавени към текста и фокусът се премества в долната част на страницата.

 4. Напишете текста на препратката към бележка под линия.

 5. Когато сте готови с препратка към текст, натиснете Alt + S, H, за да се върнете към бележка под линия точката за вмъкване на знак за препратка в текста на основния текст на документа.

Добавяне на бележка в края

Word 2016 Вмъква знак за препратка в текста и добавя текст за препратка към бележка в края в края на документа.

 1. След като отворите документа, поставете курсора там, където искате да вмъкнете бележка в края.

 2. За да отворите Препратки, натиснете Alt+S.

 3. За да изберете опцията Вмъкни бележка в края, натиснете E. разказвача съобщавам знака за препратка или номер, добавени към текста и фокусът се премества в края на документа.

 4. Напишете текста на препратката към бележка в края.

 5. Когато сте готови с препратка към текст, натиснете Alt + S, H, за да се върнете към бележка в края точката за вмъкване на знак за препратка в текста на основния текст на документа.

Персонализиране на бележките под линия и бележките в края

Можете да промените начина, по който бележките под линия и бележките в края се показват в документа. Можете например да промените формата на номерата или мястото в документа, на което се показва текстът на препратката.

 1. След отварянето на документ, който има бележки под линия или бележки в края, натиснете Alt + S, за да отворите раздела " препратки ".

 2. За да отворите диалоговия прозорец Бележка под линия и бележка в края, натиснете Q.

 3. В диалоговия прозорец можете да изберете например:

  • Където вашата бележка под линия или бележка в края ще се появи в документа.

  • Формата на номерата за използване за всеки.

  • Номера, който искате да се стартира.

  • Дали да използвате непрекъснато номериране за целия документ, или рестартиране на всеки раздел.

  • Дали определени промени се прилагат към целия документ или само секцията, която сте.

  За да се придвижвате между бутоните и диалогови полета, натиснете клавиша Tab. Използвайте клавишите със стрелки, за да преминете през опциите в поле и натиснете Enter, за да изберете опция.

 4. За да приложите промените на документ със съществуващи бележки под линия или бележки в края, натиснете клавиша Tab няколко пъти, докато чуете разказвача обяви бутона Приложи . Натиснете клавиша за интервал, за да приложите промените в документа и да затворите диалоговия прозорец.

  За да приложите настройките на документ без съществуващи бележки под линия или бележки в края, натиснете клавиша Tab няколко пъти, докато чуете разказвача обяви бутона Вмъкване . Натиснете клавиша за интервал, за да вмъкнете бележка под линия или бележка в края в документа и да затворите диалоговия прозорец.

Преобразуване на всички бележки под линия или бележки в края

Можете да преобразувате бележки под линия в бележки в края, и обратно.

 1. След отварянето на документ, който има бележки под линия или бележки в края, натиснете Alt + S, за да отворите раздела " препратки ".

 2. За да отворите диалоговия прозорец Бележка под линия и бележка в края, натиснете Q.

 3. Натиснете клавиша Tab няколко пъти, докато не чуете разказвача обяви бутона Конвертиране , след това натиснете клавиша ИНТЕРВАЛ, за да го изберете. Отваря диалоговия прозорец " Конвертиране на бележки ".

 4. В диалоговия прозорец Преобразуване на бележки използвайте клавишите със стрелки, за да промените избора, докато изберете желаната опция. Натиснете клавиша Tab, за да се придвижите до бутона OK и натиснете клавиша за интервал, за да го изберете. Затваря диалоговия прозорец Преобразуване на бележки и фокусът се връща в диалоговия прозорец бележка под линия и бележка в края .

 5. В диалоговия прозорец е избран бутонът Вмъкване. Натиснете интервал, за да извършите преобразуването и да затворите диалоговия прозорец.

Изтриване на бележки под линия или бележки в края

Ако искате да премахнете бележка под линия или бележка в края, изтрийте номера на препратка или знака в основния текст, а не бележка под линия или бележка в края препратка към текст в края на страница, секция или документ. Ако премахнете препратка към текст, номер или знак остава във вашия документ. Когато премахнете пореден номер или знак, бележката се премахва напълно и останалите поредни номера или знаци се актуализират съответно.

 1. След отварянето на документ, който има бележки под линия или бележки в края, натиснете Alt + S, за да отворите раздела " препратки ".

 2. За да изберете бележките под линия или бележките в края, натиснете O и използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу, за да преминете през опциите. Разказвачът произнася клавишите за елементите, докато се придвижвате.

 3. За да изберете бележка под линия или бележка в края, натиснете съответните, като например N за Следваща бележка под линия. Сега курсорът е пред знака за препратка към бележка под линия или бележка в края в основния текст.

 4. За да премахнете препратката, натиснете двукратно клавиша Delete (разказвачът произнася: "Delete").

  В JAWS натиснете клавиша Delete (JAWS произнася: "Избран е интервал"), след което натиснете отново Delete. С това бележката под линия или бележката в края е премахната.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Клавишни комбинации за Microsoft Word за Windows

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×