Използване на екранен четец за четене или добавяне на бележки на докладчика и коментари в PowerPoint

Използване на екранен четец за четене или добавяне на бележки на докладчика и коментари в PowerPoint

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте PowerPoint 2016 с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да добавяте и четете бележките на докладчика в своята презентация на PowerPoint 2016. С бележки на докладчика можете да добавяте напомняния или пунктове на речта за представящия. Когато в изгледа е отворен екранът Бележки или Коментари, вашият екранен четец може да чете бележките и коментарите.

Забележки: 

В тази тема

Добавяне на бележки на докладчика

Добавяйте бележки на докладчика в презентацията си, за да разкажете история пред вашата аудитория извън съдържанието на слайда. Можете също да използвате бележките на докладчика като лични напомняния на съдържанието на слайда.

 1. За да покажете екрана Бележки, в Нормален изглед натиснете Alt+W, P, N.

 2. На слайда, където искате да добавите бележки, натискайте F6, докато не чуете: "Екран Бележки на слайда или Бележки на слайда".

 3. Въведете бележките си.

 4. За да излезете от екрана Бележки, натиснете F6.

Четене на бележките на докладчика

 1. За да чуете дали в даден слайд има бележки, в изгледа Нормален натиснете F6 и натискайте клавишите със стрелки нагоре или надолу, докато не чуете заглавието или номера на слайда и неговата позиция в списъка със слайдове. Ако има бележки на докладчика на слайда, ще чуете: "Има бележки".

  Съвет: Фокусът винаги започва на самия слайд. Всеки път, когато натиснете F6, фокусът се премества на екрана Коментари, лентата на състоянието и бутоните за мащабиране, лентата, екрана Бележки и изображение на миниатюра. За да се придвижвате между областите в другата посока, натискайте Shift+F6.

 2. За да покажете екрана Бележки, в Нормален изглед натиснете Alt+W, P, N.

 3. Натискайте F6, докато не чуете "Прозорец за бележки на страница" или "Бележки", и след това натиснете клавиша Caps Lock+M, за да чуете бележката.

Добавяне на коментар

Можете да добавите коментари на слайдовете, ако например преглеждате работата на някой друг.

Ако искате да коментирате определен текст или обект, изберете го. За да разберете как да избирате в PowerPoint 2016 с използване на клавишни комбинации, вижте Използване на клавишни комбинации при създаване на презентации на PowerPoint.

 1. Когато сте в слайд, в изгледа Нормален, когато чуете текст или обект, по който искате да коментирате, натиснете Alt+R, C. Отваря се екранът Коментари.

 2. Въведете своя коментар.

 3. За да добавите бързо нов коментар, в екрана Коментари натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Нов коментар", след което натиснете интервал. Въведете вашия нов коментар.

 4. За да излезете от екрана Коментари, натиснете Esc.

 5. За да затворите екрана Коментари, натиснете Alt+R, P, P.

Четене на коментари

 1. За да чуете дали в даден слайд има коментари, в изгледа Нормален натиснете F6 и натискайте клавишите със стрелки нагоре или надолу, докато не чуете заглавието или номера на слайда и неговата позиция в списъка със слайдове. Ако има коментари на слайда, ще чуете: "Има коментари".

 2. За да отворите екрана Коментари, натиснете Alt+R, P, P. Ще чуете: "Бутон Нов коментар".

  Ако екранът Коментари вече е отворен, натискайте F6 или Shift+F6, докато не чуете: "Бутон Нов коментар".

 3. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Бутон Напред".

 4. За да преминете към първия коментар и да го чуете, натиснете интервал. За да преминете към коментара и да го чуете, след което да отговорите на този коментар, натиснете клавиша Tab.

 5. Ако има няколко коментара на един слайд, за да преминете към следващия коментар или нишка от коментари, натиснете бутона със стрелка надолу.

 6. За да затворите екрана Коментари, натиснете Alt+R, P, P.

Вж. също

Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Използване на екранен четец за записване на презентация в PowerPoint

Използване на клавишни комбинации при създаване на презентации на PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в PowerPoint с помощта на функции за достъпност

Използвайте PowerPoint за Android с TalkBack – вградения екранен четец на Android, за да добавяте и четете бележки на докладчика или коментари в презентация. С бележки на докладчика можете да добавяте напомняния или точки за речта за представящия. С коментари можете да дадете обратна връзка на колегите си за техните презентации.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За сензорните възможности в PowerPoint за Android отидете на Ръководство за работата с докосване в PowerPoint за Android.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Добавяне на бележки на докладчика

Можете да използвате бележки на докладчика като лични напомняния какво да кажете, когато представяте слайдовете си пред аудиторията.

 1. На слайда, където искате да добавите бележки на докладчика, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Бележки, бутон". След това докоснете двукратно екрана. Отваря се текстовото поле Бележки.

 2. За да преминете към текстовото поле, плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бележки на слайда".

 3. За да започнете да добавяте текст, докоснете двукратно екрана.

 4. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете бележките си.

 5. За да затворите текстовото поле, когато сте готови, плъзнете надолу и след това наляво.

Четене на бележките на докладчика

Когато преглеждате списъка със слайдове в изглед Миниатюра, TalkBack ви казва дали слайдът има бележки. Чувате номера и заглавието на слайда, последвани от "има бележки". За да прочетете бележките, трябва да отворите слайда в изглед Редактиране. Когато изпълнявате слайдшоу, можете да използвате изгледа Представящ, за да прочетете бележките.

Четене на бележките на докладчика в изглед "Редактиране"

 1. За да отворите слайда с коментари в изглед Редактиране, докоснете двукратно екрана, когато сте в слайда. Чувате: "Бутон Редактиране".

 2. Докоснете двукратно екрана. Слайдът се отваря в изглед Редактиране.

 3. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон Бележки", а след това докоснете двукратно екрана.

 4. Отваря се текстовото поле Бележки. За да прочетете бележките, плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бележки на слайда", последвано от бележките на докладчика за слайда.

 5. За да затворите полето Бележки, плъзгайте наляво, докато не чуете "Затвори, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

Четене на бележките на докладчика по време на изпълняване на слайдшоу

 1. В изглед Миниатюра или Редактиране плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон Представяне", след което докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете желания слайд, след което докоснете двукратно екрана.

 3. За да прочетете бележките, плъзгайте наляво, докато не чуете: "Бележки на слайда", последвано от бележките за слайда.

Добавяне на коментари

Можете да добавите коментари към слайдове, ако например работите с други хора по презентация или преглеждате работата на някой друг.

 1. На слайда, към който искате да добавите коментари, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Нов коментар, бутон", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се текстовото поле Коментари.

 2. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете бележките си.

 3. За да затворите текстовото поле, когато сте готови, плъзнете надолу и след това наляво.

Четене на коментари

Когато преглеждате списъка със слайдове в изглед Миниатюра, TalkBack ви казва дали слайдът има коментари. Чувате номера и заглавието на слайда, последвани от "има коментари". За да прочетете коментарите, трябва да отворите слайда в изглед Редактиране.

 1. За да отворите слайда с коментари в изглед Редактиране, докоснете двукратно екрана, когато сте в слайда. Чувате: "Бутон Редактиране".

 2. Докоснете двукратно екрана. Слайдът се отваря в изглед Редактиране.

 3. Плъзгайте наляво, докато не чуете "Не е отметнато, превключвател Още опции", след което докоснете двукратно екрана. Ще чуете "Меню на раздел", последвано от текущо избрания раздел.

 4. Докоснете двукратно екрана, за да отворите менюто на раздела.

 5. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Раздел Преглед", след което докоснете двукратно екрана.

 6. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Назад", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се екранът Коментари.

 7. Продължете да плъзгате надясно, за да прочетете всички коментари в избрания слайд един по един.

 8. За да затворите екрана Коментари, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон Затвори", след което докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за вмъкване и редактиране на картини и таблици в PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в PowerPoint с помощта на функциите за достъпност

Използвайте PowerPoint Mobile с "Разказвач" – вградения екранен четец на Windows, за да добавяте и четете бележки на докладчика или коментари в презентация. С бележки на докладчика можете да добавяте напомняния или точки за речта за представящия. С коментари можете да дадете обратна връзка на колегите си за техните презентации.

Забележки: 

В тази тема

Добавяне на бележки на докладчика

Можете да използвате бележки на докладчика като лични напомняния какво да кажете, когато представяте слайдовете си пред аудиторията.

 1. На слайда, където искате да добавите бележки на докладчика, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Бележки, бутон". След това докоснете двукратно екрана. Отваря се текстовото поле Бележки.

 2. За да преминете към текстовото поле, плъзгайте наляво, докато не чуете: "Бележки на слайда".

 3. За да започнете да добавяте текст, докоснете двукратно екрана. Чувате: "Бележки за слайда, екран".

 4. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете бележките си.

 5. За да затворите текстовото поле, когато сте готови, плъзгайте с един пръст в горния десен ъгъл на екрана, докато не чуете "Бутон Затвори", след което докоснете двукратно екрана.

Четене на бележките на докладчика

За да разберете дали слайдът има бележки и след това да ги прочетете, трябва да отворите слайда в изглед Редактиране.

 1. За да отидете в изглед Редактиране, в изглед Миниатюра докоснете двукратно екрана, когато сте в слайда. Чувате: "Контекстно меню, изскачащ прозорец, бутон Редактиране".

 2. Докоснете двукратно екрана. Слайдът се отваря в изглед Редактиране.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Бележки", а след това докоснете двукратно екрана.

 4. Отваря се екранът Бележки. За да отидете в екрана, плъзгайте наляво, докато не чуете: "Бележки на слайда, докоснете двукратно, за да поставите текст в точката на вмъкване".

 5. За да прочетете бележките, плъзнете надолу с три пръста. Текстовото поле Бележки се отваря и разказвачът прочита бележките.

 6. За да затворите текстовото поле, плъзгайте надясно, докато не чуете "Затвори, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

Добавяне на коментари

Можете да добавите коментари към слайдове, ако например работите с други хора по презентация или преглеждате работата на някой друг.

 1. На слайда, към който искате да добавите коментари, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Нов коментар", след което докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте наляво, докато не чуете "Коментари, редактируем текст", след което докоснете двукратно екрана.

 3. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете бележките си.

 4. За да затворите текстовото поле, когато сте готови, плъзгайте с един пръст в горния десен ъгъл на екрана, докато не чуете "Бутон Затвори", след което докоснете двукратно екрана.

Четене на коментари

За да прочетете коментарите, трябва да отворите слайда в изглед Редактиране.

 1. За да отидете в изглед Редактиране, в изглед Миниатюра докоснете двукратно екрана, когато сте в слайда. Чувате: "Контекстно меню, изскачащ прозорец, бутон Редактиране".

 2. Докоснете двукратно екрана. Слайдът се отваря в изглед Редактиране.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Нов коментар", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се екранът Коментари.

 4. Плъзнете надясно или наляво, за да прочетете всички коментари в избрания слайд един по един, започвайки от последния коментар.

 5. За да затворите екрана Коментари, плъзгайте наляво, докато не чуете "Бутон Затвори", след което докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за вмъкване и редактиране на картини и таблици в PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Научете как да навигирате в PowerPoint с помощта на функциите за достъпност

Използвайте PowerPoint Online с клавиатурата си и екранен четец, като например JAWS или "Разказвач" – вградения екранен четец на Windows, за да добавяте и четете бележки на докладчика или коментари в презентация. С бележки на докладчика можете да добавяте напомняния или точки за речта за представящия. С коментари можете да дадете обратна връзка на колегите си за техните презентации.

Когато в изгледа е отворен екранът Бележки или Коментари, вашият екранен четец може да прочете бележките и коментарите.

Забележки: 

 • Ако използвате разказвача с Windows 10 Fall Creators Update, трябва да изключите режима на преглед, за да редактирате документи, електронни таблици или презентации с Office Online. За повече информация вижте Изключване на виртуалния режим или режима на преглед в екранни четци в Windows 10 Fall Creators Update.

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в PowerPoint Online.

 • Тази тема предполага, че използвате JAWS. За да научите повече за JAWS за Windows, вижте Ръководство за бърз старт на JAWS за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате PowerPoint Online, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като PowerPoint Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за PowerPoint Online.

В тази тема

Добавяне на бележки на докладчика

Можете да редактирате презентации само в изгледа Редактиране. За инструкции отидете на Отваряне на презентация.

 1. В PowerPoint Online натискайте Ctrl+F6, докато не чуете: "Бележка на слайда, основен ориентир". Ако не чуете "Бележка на слайда, основен ориентир", натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows, W, P, N, за да отворите екрана Бележки.

 2. Въведете своите бележки на докладчика за текущия слайд.

Четене на бележките на докладчика

 1. Натискайте Ctrl+F6, докато не чуете номера и заглавието на текущия слайд. Натискайте стрелката нагоре или надолу, докато не чуете номера на желания от вас слайд. Ако слайдът има бележки, ще чуете: "Има бележки".

 2. Когато екранът Бележки е отворен, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете: "Бележка на слайда, основен ориентир".

 3. Натиснете Caps Lock+M. Екранният четец прочита бележката.

 4. За да спрете непрекъснатото четене, натиснете Ctrl.

Добавяне на коментари

Можете да редактирате презентации само в изгледа Редактиране. За инструкции отидете на Отваряне на презентация.

 1. В PowerPoint Online натискайте Ctrl+F6, докато не чуете "Бутон Вмъкване на коментар". Ако не чуете "Бутон Вмъкване на коментар", натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows, W, S, P, P, за да отворите екрана Коментари.

 2. Натиснете Enter. Чувате: "Нов, редактиране".

 3. Въведете коментара си за текущия слайд, след което натиснете Enter.

Четене на коментари

 1. Натискайте Ctrl+F6, докато не чуете номера и заглавието на текущия слайд. Натискайте стрелката нагоре или надолу, докато не чуете номера на желания от вас слайд. Ако слайдът има коментари, ще чуете: "Има коментари".

 2. Когато екранът Коментари е отворен, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете "Вмъкване на коментар, бутон".

 3. Натиснете клавиша Tab, за да преминете към първия коментар. Екранният четец прочита коментара. Натиснете клавиша Tab за придвижване през и изслушване на коментарите.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Клавишни комбинации в PowerPoint Online

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Научете как да навигирате в PowerPoint с помощта на функции за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×