Използване на екранен четец за форматиране на текст във вашия имейл в Outlook

Използване на екранен четец за форматиране на текст във вашия имейл в Outlook

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

За хора, които не използват екранен четец, вижте Промяна на размера или форматирането на текст (в Windows) или Форматиране на имейл съобщения в Outlook 2016 for Mac.

Използвайте Outlook с вашата клавиатура и екранен четец, за да добавите или редактирате текст в имейл съобщението. Ние имам проверка то с разказвача и JAWS, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники. Можете да промените шрифта, прилагане на различни опции за форматиране и използвайте заглавия, за да подобрите четливостта на вашето съобщение.

Забележки: 

В тази тема

Добавяне или редактиране на текст

 1. За да започнете да съставяте имейл съобщение, в папката си "Входящи" натиснете Ctrl+N. Чувате: "Неозаглавено, съобщение, <формат на съобщението>, прозорец, До, редактиране".

  Забележка: За да научите повече за съставянето на имейл в Outlook, вижте Създаване и изпращане на имейл.

 2. Когато съставяте имейл съобщение, ако е необходимо, натиснете клавиша TAB, за да отидете в тялото на съобщението. Когато фокусът се премества към тялото на съобщението, разказвача съобщавам: "<Message title> съобщение, редактирането." В JAWS, чувате: "съобщение, редактирайте."

 3. Ако съставяте ново съобщение, започнете да въвеждате.

  Ако има текст, който искате да промените, или искате да продължите да въвеждате, използвайте клавишите със стрелки, за да се придвижвате в текста на съобщението и Shift+клавишите със стрелки, за да изберете текст. Въвеждайте за добавяне или заместване на текст.

Смяна на шрифта

 1. Когато съставяте имейл съобщение, изберете частта от текста, която искате да промените, или поставете фокуса в тялото на съобщението, ако все още няма текст. За да изберете текст, използвайте клавишите със стрелки, за да се придвижвате в текста на съобщението, и Shift+клавишите със стрелки, за да изберете.

 2. Натиснете Alt+H, F, F. Фокусът се премества в полето "Шрифт". Чувате: "Шрифт". В JAWS чувате текущо избрания шрифт.

 3. Натискайте клавиша със стрелка надолу, за да се придвижвате между опциите за шрифт. Екранният четец произнася шрифтовете, докато се придвижвате. Когато сте на шрифта, който искате да използвате, натиснете Enter. Избраният шрифт се прилага.

Промяна на шрифта по подразбиране за имейл съобщения

Когато промените шрифта по подразбиране, избраният шрифт се прилага всеки път, когато използвате Outlook. Може да променяте поотделно шрифта по подразбиране за новите съобщения, които съставяте, и за вашите отговори и препратени съобщения.

 1. В Outlook натиснете Alt+F, T, за да отворите прозореца Опции за Outlook в раздела Файл. Чувате: "Опции на Outlook".

 2. Натиснете M, за да преминете към опциите за Поща. Чувате: "Поща".

 3. Натиснете Alt+F, за да отидете към бутона Бланки и шрифтове, след което натиснете клавиша Enter. Отваря се диалоговият прозорец Подписи и бланки с избран раздел Лична бланка и чувате: "Подписи и бланки".

 4. За да преминете към опцията, която искате да промените, изберете едно от следните неща:

  • За да промените шрифта по подразбиране за новите имейл съобщения, които съставяте, натиснете Alt+F.

  • За да промените шрифта по подразбиране за отговорите и за препратените съобщения, натиснете Alt+O.

  • За да промените шрифта по подразбиране за съставяне и четене на съобщения с обикновен текст, натиснете Alt+N.

 5. Отваря се диалоговият прозорец Шрифт с фокус в полето Шрифт . Натискайте клавиша със стрелка надолу, за да се придвижвате между опциите за шрифт. Екранният четец произнася шрифтовете, докато се придвижвате. За да изберете опция, натиснете клавиша Enter. Диалоговият прозорец Шрифт се затваря и се връщате към прозореца Подписи и бланки.

 6. За да приемете промяната и да приложите новия шрифт, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "OK, бутон", и натиснете клавиша Enter.

 7. За да затворите прозореца Опции за Outlook и да се върнете към основния изглед на Outlook, натиснете Esc.

Промяна на размера на шрифта

 1. Когато съставяте имейл съобщение, изберете текста, който трябва да се преоразмери, или поставете фокуса в тялото на съобщението, ако все още няма текст.

 2. Натиснете Alt+H, F, S. Фокусът се премества на полето "Размер на шрифта". Чувате "Размер на шрифта" и текущо избрания размер на шрифта.

 3. Въведете новия размер на шрифт, който искате да използвате, и натиснете Enter. Новият размер се прилага.

Промяна на размера на шрифта по подразбиране за имейл съобщения

Когато промените размера на шрифта по подразбиране, избраният размер се прилага всеки път, когато използвате Outlook. Може да променяте поотделно размера на шрифта по подразбиране за новите съобщения, които съставяте, и за вашите отговори и препратени съобщения.

 1. В Outlook натиснете Alt+F, T, за да отворите прозореца Опции за Outlook в раздела Файл. Чувате: "Опции на Outlook".

 2. Натиснете M, за да преминете към опциите за Поща. Чувате: "Поща".

 3. Натиснете Alt+F, за да отидете към бутона Бланки и шрифтове, след което натиснете клавиша Enter. Отваря се диалоговият прозорец Подписи и бланки с избран раздел Лична бланка и чувате: "Подписи и бланки".

 4. За да преминете към опцията, която искате да промените, изберете едно от следните неща:

  • За да промените размера на шрифта по подразбиране за новите имейл съобщения, които съставяте, натиснете Alt+F.

  • За да промените размера на шрифта по подразбиране за отговорите и за препратените съобщения, натиснете Alt+O.

  • За да промените размера на шрифта по подразбиране за съставяне и четене на съобщения с обикновен текст, натиснете Alt++N.

 5. Отваря се диалоговият прозорец Шрифт с фокус в полето Шрифт . За да преминете към полето Размер, натиснете Alt+S. Чувате "Размер" и текущия размер на шрифта. За да го промените, въведете размера, който искате да използвате – например 16, и натиснете клавиша Enter. Диалоговият прозорец Шрифт се затваря и се връщате към диалоговия прозорец Подписи и бланки.

 6. За да приемете промяната и да приложите новия размер на шрифта, натискайте многократно клавиша Tab, докато не чуете "OK, бутон", и натиснете клавиша Enter.

 7. За да затворите прозореца Опции за Outlook и да се върнете към основния изглед на Outlook, натиснете Esc.

Промяна на размера на шрифта за елементите на вашата папка "Входящи"

Оформлението на папката "Входящи" се нарича изглед и може да го персонализирате или дори да създадете нови изгледи чрез раздела Изглед на вашия Outlook.

 1. В Outlook отидете в папката "Входящи" и натиснете Alt+V, V. Отваря се диалоговият прозорец Разширени настройки на изгледа: Компактен. Чувате: "Разширени настройки на изгледа".

  Съвет: За да стигнете бързо до папката си "Входящи", натиснете Ctrl+Shift+I.

 2. За да отидете в настройките за шрифта, натиснете Alt+O. Отваря се диалоговият прозорец Други настройки. В разказвача ще чуете: "Други настройки, Шрифт за колоната". В JAWS чувате "Други настройки, диалогов прозорец".

 3. За да преминете към опцията, която искате да промените, изберете едно от следните неща:

  • За да промените размера на шрифта за заглавията на колоните в папката "Входящи", натиснете Alt+C.

  • За да промените размера на шрифта за заглавията на съобщенията, показвани в папката "Входящи", натиснете Alt+W.

  • За да промените размера на шрифта за визуализация на съобщенията, показвани в папката "Входящи", натиснете Alt+T.

 4. Отваря се диалоговият прозорец Шрифт с фокус в полето Шрифт и чувате "Шрифт". За да преминете към полето Размер, натиснете Alt+S. Чувате "Размер" и текущия размер на шрифта. За да го промените, въведете размера, който искате да използвате – например 16, и натиснете клавиша Enter. Диалоговият прозорец Шрифт се затваря и се връщате към диалоговия прозорец Други настройки.

 5. Натиснете клавиша Tab неколкократно, докато не чуете: "Бутон OK", след което натиснете клавиша Enter. Диалоговият прозорец Други настройки се затваря.

 6. За да затворите диалоговия прозорец Разширени настройки на изгледа: Компактен и да приложите новия размер на шрифта, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Бутон OK", след което натиснете клавиша Enter. Ще се върнете в основния екран на Outlook.

Използване на шрифтове на тема

 1. Когато съставяте имейл съобщение, натиснете Alt+P, T, F. Отваря се списък с шрифтовете на тема и чувате. "Office". В JAWS чувате: "Избран е бутонът Office".

 2. Натискайте клавиша със стрелка надолу или нагоре, за да се придвижвате между опциите за шрифт. Екранният четец ги произнася, докато се придвижвате.

 3. Когато стигнете до желаната опция, натиснете Enter.

Прилагане на получер, курсив или подчертан шрифт

 1. Когато съставяте имейл съобщение, изберете частта от текста, която искате да форматирате.

 2. Изберете опция за форматиране:

  За да направите това

  Натиснете

  Прилагане на получерно форматиране.

  Ctrl+B

  Прилагане на форматиране с курсив.

  Ctrl+I

  Прилагане на форматиране с подчертаване.

  Ctrl+U

Добавяне на заглавия

 1. Когато съставяте имейл съобщение, изберете частта от текста, която искате да превърнете в заглавие, или поставете фокуса там, където искате да вмъкнете заглавие.

 2. Натиснете Alt+O, L. Отваря се селекцията Стилове и чувате: "Стилове". В JAWS чувате: групово поле "Стилове".

 3. Използвайте клавишите със стрелки, за да се придвижвате между опциите за стил. Екранният четец ги произнася, докато се придвижвате.

 4. Когато сте на стила на заглавие, който искате да използвате, натиснете Enter. Ако е имало избрана част от текст, стил на заглавие се прилага към нея. Ако вмъквате ново заглавие, сега можете да въведете заглавието.

Вж. също

Използване на екранен четец за създаване на списъци с водещи символи или номерирани списъци в Outlook

Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Outlook

Клавишни комбинации за Outlook

Клавишни комбинации за навигация в пощата на Outlook

Използване на клавишни комбинации за увеличаване или намаляване на мащаба в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в пощата на Outlook

Използвайте Outlook за Android с TalkBack – вградения екранен четец за Android, за да добавите или редактирате текст в своето имейл съобщение.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Добавяне на текст към ново имейл съобщение

 1. Когато съставяте имейл съобщение, плъзнете надясно, докато чуете: "Тяло на съобщение".

  Забележка: За да научите повече за това как да започнете да съставяте имейл в Outlook за Android, вижте Създаване и изпращане на имейл.

 2. Докоснете двукратно екрана, за да поставите фокуса в тялото на съобщението.

 3. Започнете да въвеждате с екранната клавиатура.

  Съвет: Можете да намерите клавиатурата, като прегледате елементите на екрана. За да прегледате, поставете пръст върху екрана и го плъзнете. TalkBack произнася имената на елементите, когато застанете върху тях. За да изберете елемент, когато сте върху него, вдигнете пръста си. В зависимост от настройките на устройството ви, може да се наложи да докоснете двукратно екрана, за да вмъкнете знака.

Редактиране на текст в имейл съобщение

 1. Когато съставяте имейл съобщение, първо намерете частта от текста, която искате да редактирате. Например можете да плъзнете бързо нагоре, докато чуете режима на навигация, който е най-подходящ за вашата цел, като например "Думи" или "Редове".

 2. Плъзнете наляво или надясно, докато не чуете частта от текста, която искате да редактирате, или продължете да съставяте. Фокусът е точно пред обявената дума или ред от текста.

 3. Използвайте екранната клавиатура, за да редактирате текста.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване на картина или изображение в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в пощата на Outlook

Използвайте Поща на Outlook с разказвача – вградения екранен четец за Windows, за да добавите или редактирате текст в своето имейл съобщение. Можете да промените шрифта и размера му и да използвате заглавия, за да подобрите четливостта на съобщението си.

Забележки: 

В тази тема

Добавяне на текст към ново имейл съобщение

 1. Когато съставяте имейл съобщение, плъзнете надясно неколкократно, за да преминете към тялото на съобщението. Когато фокусът се премести в тялото на съобщението, ще чуете: "Съобщение, редактируем текст".

  Забележка: За да научите повече за това как да започнете да съставяте имейл в Поща на Outlook, вижте Създаване и изпращане на имейл.

 2. Докоснете двукратно екрана и започнете да въвеждате с помощта на екранната клавиатура. За да отидете на клавиатурата, плъзгайте надясно, докато не чуете елемент на клавиатурата.

Редактиране на текст в имейл съобщение

 1. Когато съставяте имейл съобщение, преместете фокуса в тялото на съобщението и намерете частта от текста, която искате да редактирате. Например можете да плъзнете бързо нагоре, докато чуете режима на навигация, който е най-подходящ за вашата цел, като например "Думи" или "Редове".

 2. Плъзнете наляво или надясно, докато не чуете частта от текста, която искате да редактирате, или продължете да съставяте.

 3. Използвайте екранната клавиатура, за да редактирате текста.

Смяна на шрифта

 1. Когато съставяте имейл съобщение, плъзнете надясно, докато стигнете до тялото на съобщението. Чувате: "Съобщение, редактируем текст". Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Още опции, бутон". Докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Форматиране свит". Докоснете двукратно екрана.

 4. Отваря се менюто Формат. Фокусът е върху текущата селекция шрифтове. Докоснете екрана, за да отворите менюто Шрифт.

 5. Плъзгайте надясно или наляво, за да се придвижвате между опциите. Разказвачът ги произнася, докато се придвижвате.

 6. Когато сте на шрифт, който искате да използвате, докоснете двукратно екрана.

Промяна на размера на шрифта

 1. Когато съставяте имейл съобщение, плъзнете надясно, докато стигнете до тялото на съобщението. Разказвачът произнася: "Съобщение, редактируем текст". Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Още опции, бутон". Докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Формат свит". Докоснете двукратно екрана.

 4. Отваря се менюто Формат. Плъзнете надясно. Разказвачът произнася: "Бутон Размер на шрифта". Докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте наляво или надясно, за да се придвижвате между опциите. Разказвачът ги произнася, докато се придвижвате.

 6. Когато сте на размер на шрифта, който искате да използвате, докоснете двукратно екрана.

Прилагане на получер, курсив или подчертан шрифт

 1. Когато съставяте имейл съобщение, плъзнете надясно, докато стигнете до тялото на съобщението. Разказвачът произнася: "Съобщение, редактируем текст". Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Още опции, бутон". Докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Форматиране свит". Докоснете двукратно екрана.

 4. Отваря се менюто Формат. Плъзгайте надясно, докато не чуете форматирането, което искате да използвате. Докоснете двукратно екрана.

 5. За да се върнете към съобщението, плъзнете надясно. Чувате: "Навигационна лента, бутон назад". Докоснете двукратно екрана, за да изберете.

  Фокусът се премества отново в тялото на съобщението. Докоснете двукратно екрана и въведете текста с екранната клавиатура.

Добавяне на заглавия

 1. Когато съставяте имейл съобщение, плъзнете надясно, докато стигнете до тялото на съобщението. Чувате: "Съобщение, редактируем текст". Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Още опции, бутон". Докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Форматиране свит". Докоснете двукратно екрана.

 4. Отваря се менюто Формат. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Стилове". Докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте наляво или надясно, за да се придвижвате между опциите. Разказвачът ги произнася, докато се придвижвате.

 6. Когато сте на стил на заглавие, който искате да използвате, докоснете двукратно екрана.

 7. За да се върнете към съобщението, плъзнете надясно. Чувате: "Навигационна лента, бутон назад". Докоснете двукратно екрана, за да изберете.

  Фокусът се премества отново в тялото на съобщението. Докоснете двукратно екрана и въведете заглавието с екранната клавиатура.

Вж. също

Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Word

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в пощата на Outlook

Използвайте Outlook Web App с клавиатурата и разказвача – вградения екранен четец за Windows, за да добавите или редактирате текст в своето имейл съобщение. Можете да променяте шрифта и размера на шрифта и да прилагате различни опции за форматиране, като например получер, курсив и подчертаване.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За клавишни комбинации отидете на Клавишни комбинации в Outlook в уеб.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате Outlook Web App, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като Outlook Web App се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за Outlook Web App.

В тази тема

Добавяне на текст към ново имейл съобщение

 1. Когато започнете да съставяте нов имейл, фокусът се поставя в полето До. За да преминете към тялото на съобщението, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Тялото на съобщение, редактиране".

  Забележка: За да научите повече за това как да започнете да съставяте имейл в Outlook Web App, вижте Създаване и изпращане на имейл.

 2. Напишете съобщението.

Редактиране на съществуващ текст в имейл съобщение

 1. За да редактирате или да продължите да съставяте съществуващо имейл съобщение, преминете към тялото на съобщението с клавиша Tab или Shift+Tab.

 2. Преминете към текста на съобщението, например чрез клавишите със стрелки, докато не чуете частта от текста, която искате.

 3. За да изберете част от текста, натиснете Shift+клавишите със стрелки.

 4. За да добавите или заместите текст, въвеждайте.

Смяна на шрифта

 1. Когато съставяте имейл съобщение, изберете текста, който трябва да се промени, или поставете фокуса в тялото на съобщението, ако все още няма текст.

 2. Натиснете клавиша Tab веднъж. Чувате: "Без отметка, квадратче за шрифт".

 3. Натиснете Caps Lock+Enter. Отваря се менюто "Шрифт".

 4. Натискайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, за да се придвижвате между опциите за шрифт. За да изберете опция, натиснете Enter.

Промяна на размера на шрифта

 1. Когато съставяте имейл съобщение, изберете текста, който трябва да се промени, или поставете фокуса в тялото на съобщението, ако все още няма текст.

 2. Натиснете клавиша Tab веднъж и след това натискайте клавиша със стрелка надясно или наляво, докато не чуете: "Без отметка, квадратче за размер на шрифт".

 3. Натиснете Caps Lock+Enter. Отваря се менюто "Размер на шрифт".

 4. Натискайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, за да се придвижвате между опциите за размер на шрифт. За да изберете опция, натиснете Enter.

Прилагане на получер, курсив или подчертан шрифт

 1. Когато съставяте имейл съобщение, изберете текста, който трябва да се промени, или поставете фокуса в тялото на съобщението, ако все още няма текст.

 2. Натиснете клавиша Tab веднъж и след това натискайте клавиша със стрелка надясно или наляво, докато не чуете форматирането, което искате, например: "Без отметка, квадратче получер".

 3. Натиснете Caps Lock+Enter, за да приложите форматирането.

Вж. също

Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Outlook

Клавишни комбинации в Outlook в уеб

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в пощата на Outlook

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×