Използване на екранен четец за форматиране на текст във вашия имейл в Outlook

Използване на екранен четец за форматиране на текст във вашия имейл в Outlook

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начало на поддръжката на Office.

Използвайте Outlook 2016 с клавиатурата и разказвача – вградения екранен четец за Windows, за да добавите или редактирате текст в своето имейл съобщение. Можете да промените шрифта, да приложите различни опции за форматиране и да използвате заглавия, за да подобрите четливостта на съобщението си.

Забележки : 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За клавишни комбинации отидете на Клавишни комбинации за Outlook.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема засяга и функционалността на JAWS. За да научите повече за JAWS за Windows, отидете на Ръководство за бърз старт на JAWS за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

В тази тема

Добавяне или редактиране на текст

 1. Когато съставяте имейл съобщение, ако е необходимо, натиснете клавиша Tab няколко пъти, за да отидете в тялото на съобщението. Когато фокусът се премести в тялото на съобщението, разказвачът обявява: "Съобщение <Заглавие на съобщението>, редактиране". В JAWS чувате: " Съобщение, редактиране".

 2. Ако съставяте ново съобщение, започнете да въвеждате.

  Ако има текст, който искате да промените, или искате да продължите да въвеждате, използвайте клавишите със стрелки, за да се придвижвате в текста на съобщението и Shift+клавишите със стрелки, за да изберете текст. Въвеждайте за добавяне или заместване на текст.

Смяна на шрифта

 1. Когато съставяте имейл съобщение, изберете част от текста, която искате да промените, или поставете фокуса в тялото на съобщението, ако все още няма текст.

 2. Натиснете Alt+H, след това F, F. Фокусът се премества в полето "Шрифт".

 3. Натискайте клавиша със стрелка надолу, за да се придвижвате между опциите за шрифт. Екранният четец произнася шрифтовете, докато се придвижвате. Когато сте на шрифта, който искате да използвате, натиснете Enter. Избраният шрифт се прилага.

Промяна на шрифта по подразбиране за имейл съобщения

Когато промените шрифта по подразбиране, избраният шрифт се прилага всеки път, когато използвате Outlook. Може да променяте поотделно шрифта по подразбиране за новите съобщения, които съставяте, и за вашите отговори и препратени съобщения.

 1. В Outlook натиснете Alt+F, T, за да отворите прозореца Опции за Outlook в раздела Файл.

 2. Натиснете M, за да преминете към опциите за Поща.

 3. Натиснете Alt+F, за да отидете към бутона Бланки и шрифтове, след което натиснете клавиша Enter. Отваря се диалоговият прозорец Подписи и бланки с избран раздел Лична бланка.

 4. За да преминете към опцията, която искате да промените, изберете едно от следните неща:

  • За да промените шрифта по подразбиране за новите имейл съобщения, които съставяте, натиснете Alt+F.

  • За да промените шрифта по подразбиране за отговорите и за препратените съобщения, натиснете Alt+O.

  • За да промените шрифта по подразбиране за съставяне и четене на съобщения с обикновен текст, натиснете Alt+N.

 5. Отваря се диалоговият прозорец Шрифт с фокус в полето Шрифт . Натискайте клавиша със стрелка надолу, за да се придвижвате между опциите за шрифт. За да изберете опция, натиснете клавиша Enter. Диалоговият прозорец Шрифт се затваря и се връщате към прозореца Подписи и бланки.

 6. За да приемете промяната и да приложите новия шрифт, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "OK, бутон", и натиснете клавиша Enter.

 7. За да затворите прозореца Опции за Outlook и да се върнете към основния изглед на Outlook, натиснете Esc.

Промяна на размера на шрифта

 1. Когато съставяте имейл съобщение, изберете текста, който трябва да се преоразмери, или поставете фокуса в тялото на съобщението, ако все още няма текст.

 2. Натиснете Alt+H, след това F, S. Фокусът се премества в полето "Размер на шрифта".

 3. Въведете новия размер на шрифт, който искате да използвате, и натиснете Enter. Новият размер се прилага.

Промяна на размера на шрифта по подразбиране за имейл съобщения

Когато промените размера на шрифта по подразбиране, избраният размер се прилага всеки път, когато използвате Outlook. Може да променяте поотделно размера на шрифта по подразбиране за новите съобщения, които съставяте, и за вашите отговори и препратени съобщения.

 1. В Outlook натиснете Alt+F, T, за да отворите прозореца Опции за Outlook в раздела Файл.

 2. Натиснете M, за да преминете към опциите за Поща.

 3. Натиснете Alt+F, за да отидете към бутона Бланки и шрифтове, след което натиснете клавиша Enter. Отваря се диалоговият прозорец Подписи и бланки с избран раздел Лична бланка.

 4. За да преминете към опцията, която искате да промените, изберете едно от следните неща:

  • За да промените размера на шрифта по подразбиране за новите имейл съобщения, които съставяте, натиснете Alt+F.

  • За да промените размера на шрифта по подразбиране за отговорите и за препратените съобщения, натиснете Alt+O.

  • За да промените размера на шрифта по подразбиране за съставяне и четене на съобщения с обикновен текст, натиснете Alt++N.

 5. Отваря се диалоговият прозорец Шрифт с фокус в полето Шрифт . За да преминете към полето Размер, натиснете Alt+S. Екранният четец произнася текущия размер на шрифта. За да го промените, въведете размера, който искате да използвате – например 16, и натиснете клавиша Enter. Диалоговият прозорец Шрифт се затваря и се връщате към диалоговия прозорец Подписи и бланки.

 6. За да приемете промяната и да приложите новия размер на шрифта, натискайте многократно клавиша Tab, докато не чуете "OK, бутон", и натиснете клавиша Enter.

 7. За да затворите прозореца Опции за Outlook и да се върнете към основния изглед на Outlook, натиснете Esc.

Промяна на размера на шрифта за елементите на вашата папка "Входящи"

Оформлението на папката "Входящи" се нарича изглед и може да го персонализирате или дори да създадете нови изгледи чрез раздела Изглед на вашия Outlook.

 1. В Outlook отидете в папката "Входящи" и натиснете Alt+V, V. Отваря се диалоговият прозорец Разширени настройки на изгледа: Компактен.

 2. За да отидете в настройките за шрифта, натиснете Alt+O. Отваря се диалоговият прозорец Други настройки.

 3. За да преминете към опцията, която искате да промените, изберете едно от следните неща:

  • За да промените размера на шрифта за заглавията на колоните в папката "Входящи", натиснете Alt+C.

  • За да промените размера на шрифта за заглавията на съобщенията, показвани в папката "Входящи", натиснете Alt+W.

  • За да промените размера на шрифта за визуализация на съобщенията, показвани в папката "Входящи", натиснете Alt+T.

 4. Отваря се диалоговият прозорец Шрифт с фокус в полето Шрифт . За да преминете към полето Размер, натиснете Alt+S. Екранният четец произнася текущия размер на шрифта. За да го промените, въведете размера, който искате да използвате – например 16, и натиснете клавиша Enter. Диалоговият прозорец Шрифт се затваря и се връщате към диалоговия прозорец Други настройки.

 5. Натиснете клавиша Tab неколкократно, докато не чуете: "Бутон OK", след което натиснете клавиша Enter. Диалоговият прозорец Други настройки се затваря.

 6. За да затворите диалоговия прозорец Разширени настройки на изгледа: Компактен и да приложите новия размер на шрифта, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Бутон OK", след което натиснете клавиша Enter. Ще се върнете в основния екран на Outlook.

Използване на шрифтове на тема

 1. Когато съставяте имейл съобщение, натиснете Alt+P, след това T, F. Отваря се списък с шрифтовете на тема.

 2. Натискайте клавиша със стрелка надолу или нагоре, за да се придвижвате между опциите за шрифт. Екранният четец ги произнася, докато се придвижвате.

 3. Когато стигнете до желаната опция, натиснете Enter.

Прилагане на получер, курсив или подчертан шрифт

 1. Когато съставяте имейл съобщение, изберете частта от текста, която искате да форматирате.

 2. Изберете опция за форматиране:

  За да направите това

  Натиснете

  Прилагане на получерно форматиране.

  Ctrl+B

  Прилагане на форматиране с курсив.

  Ctrl+I

  Прилагане на форматиране с подчертаване.

  Ctrl+U

Добавяне на заглавия

 1. Когато съставяте имейл съобщение, изберете частта от текста, която искате да превърнете в заглавие, или поставете фокуса там, където искате да вмъкнете заглавие.

 2. Натиснете Alt+O, L. Отваря се селекцията Стилове.

 3. Използвайте клавишите със стрелки, за да се придвижвате между опциите за стил. Екранният четец ги произнася, докато се придвижвате.

 4. Когато сте на стила на заглавие, който искате да използвате, натиснете Enter. Ако е имало избрана част от текст, стил на заглавие се прилага към нея. Ако вмъквате ново заглавие, сега можете да въведете заглавието.

Вж. също

Използване на екранен четец за създаване на списъци с водещи символи или номерирани списъци в Outlook

Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Outlook

Клавишни комбинации за Outlook

Клавишни комбинации за навигация в пощата на Outlook

Използване на клавишни комбинации за увеличаване или намаляване на мащаба в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Outlook с помощта на функциите за достъпност

Използвайте Outlook за Android с TalkBack – вградения екранен четец за Android, за да добавите или редактирате текст в своето имейл съобщение.

Забележки : 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Добавяне на текст към ново имейл съобщение

 1. Когато съставяте имейл съобщение, плъзнете надясно, докато чуете: "Тяло на съобщение".

 2. Докоснете двукратно екрана, за да поставите фокуса в тялото на съобщението.

 3. Започнете да въвеждате с екранната клавиатура.

Редактиране на текст в имейл съобщение

 1. Когато съставяте имейл съобщение, първо намерете частта от текста, която искате да редактирате. Например можете да плъзнете бързо нагоре, докато чуете режима на навигация, който е най-подходящ за вашата цел, като например "Думи" или "Редове".

 2. Плъзнете наляво или надясно, докато не чуете частта от текста, която искате да редактирате, или продължете да съставяте. Фокусът е точно пред обявената дума или ред от текста.

 3. Използвайте екранната клавиатура, за да редактирате текста.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване на картина или изображение в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Outlook с помощта на функциите за достъпност

Използвайте Поща на Outlook с разказвача – вградения екранен четец за Windows, за да добавите или редактирате текст в своето имейл съобщение. Можете да промените шрифта и размера му и да използвате заглавия, за да подобрите четливостта на съобщението си.

Забележки : 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Windows. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет или PC.

В тази тема

Добавяне на текст към ново имейл съобщение

 1. Когато съставяте имейл съобщение, плъзнете надясно неколкократно, за да преминете към тялото на съобщението. Когато фокусът се премести в тялото на съобщението, ще чуете: "Съобщение, редактируем текст".

 2. Докоснете двукратно екрана и започнете да въвеждате с помощта на екранната клавиатура.

Редактиране на текст в имейл съобщение

 1. Когато съставяте имейл съобщение, преместете фокуса в тялото на съобщението и намерете частта от текста, която искате да редактирате. Например можете да плъзнете бързо нагоре, докато чуете режима на навигация, който е най-подходящ за вашата цел, като например "Думи" или "Редове".

 2. Плъзнете наляво или надясно, докато не чуете частта от текста, която искате да редактирате, или продължете да съставяте.

 3. Използвайте екранната клавиатура, за да редактирате текста.

Смяна на шрифта

 1. Когато съставяте имейл съобщение, плъзнете надясно, докато стигнете до тялото на съобщението. Чувате: "Съобщение, редактируем текст". Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Още опции, бутон". Докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Форматиране свит". Докоснете двукратно екрана.

 4. Отваря се менюто Формат. Фокусът е върху текущата селекция шрифтове. Докоснете екрана, за да отворите менюто Шрифт.

 5. Плъзгайте надясно или наляво, за да се придвижвате между опциите. Разказвачът ги произнася, докато се придвижвате.

 6. Когато сте на шрифт, който искате да използвате, докоснете двукратно екрана.

Промяна на размера на шрифта

 1. Когато съставяте имейл съобщение, плъзнете надясно, докато стигнете до тялото на съобщението. Разказвачът произнася: "Съобщение, редактируем текст". Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Още опции, бутон". Докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Формат свит". Докоснете двукратно екрана.

 4. Отваря се менюто Формат. Плъзнете надясно. Разказвачът произнася: "Бутон Размер на шрифта". Докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте наляво или надясно, за да се придвижвате между опциите. Разказвачът ги произнася, докато се придвижвате.

 6. Когато сте на размер на шрифта, който искате да използвате, докоснете двукратно екрана.

Прилагане на получер, курсив или подчертан шрифт

 1. Когато съставяте имейл съобщение, плъзнете надясно, докато стигнете до тялото на съобщението. Разказвачът произнася: "Съобщение, редактируем текст". Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Още опции, бутон". Докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Форматиране свит". Докоснете двукратно екрана.

 4. Отваря се менюто Формат. Плъзгайте надясно, докато не чуете форматирането, което искате да използвате. Докоснете двукратно екрана.

 5. За да се върнете към съобщението, плъзнете надясно. Чувате: "Навигационна лента, бутон назад". Докоснете двукратно екрана, за да изберете.

  Фокусът се премества отново в тялото на съобщението. Докоснете двукратно екрана и въведете текста с екранната клавиатура.

Добавяне на заглавия

 1. Когато съставяте имейл съобщение, плъзнете надясно, докато стигнете до тялото на съобщението. Чувате: "Съобщение, редактируем текст". Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Още опции, бутон". Докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Форматиране свит". Докоснете двукратно екрана.

 4. Отваря се менюто Формат. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Стилове". Докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте наляво или надясно, за да се придвижвате между опциите. Разказвачът ги произнася, докато се придвижвате.

 6. Когато сте на стил на заглавие, който искате да използвате, докоснете двукратно екрана.

 7. За да се върнете към съобщението, плъзнете надясно. Чувате: "Навигационна лента, бутон назад". Докоснете двукратно екрана, за да изберете.

  Фокусът се премества отново в тялото на съобщението. Докоснете двукратно екрана и въведете заглавието с екранната клавиатура.

Вж. също

Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Word

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Научете как да навигирате в Outlook с помощта на функциите за достъпност

Използвайте Outlook Web App с клавиатурата и разказвача – вградения екранен четец за Windows, за да добавите или редактирате текст в своето имейл съобщение. Можете да променяте шрифта и размера на шрифта и да прилагате различни опции за форматиране, като например получер, курсив и подчертаване.

Забележки : 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За клавишни комбинации отидете на Клавишни комбинации в Outlook в уеб.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате Outlook Web App, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като Outlook Web App се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за Outlook Web App.

В тази тема

Добавяне на текст към ново имейл съобщение

 1. Когато започнете да съставяте нов имейл, фокусът се поставя в полето До. За да преминете към тялото на съобщението, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Тялото на съобщение, редактиране".

 2. Напишете съобщението.

Редактиране на съществуващ текст в имейл съобщение

 1. За да редактирате или да продължите да съставяте съществуващо имейл съобщение, преминете към тялото на съобщението с клавиша Tab или Shift+Tab.

 2. Преминете към текста на съобщението, например чрез клавишите със стрелки, докато не чуете частта от текста, която искате.

 3. За да изберете част от текста, натиснете Shift+клавишите със стрелки.

 4. За да добавите или заместите текст, въвеждайте.

Смяна на шрифта

 1. Когато съставяте имейл съобщение, изберете текста, който трябва да се промени, или поставете фокуса в тялото на съобщението, ако все още няма текст.

 2. Натиснете клавиша Tab веднъж. Чувате: "Без отметка, квадратче за шрифт".

 3. Натиснете Caps Lock+Enter. Отваря се менюто "Шрифт".

 4. Натискайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, за да се придвижвате между опциите за шрифт. За да изберете опция, натиснете Enter.

Промяна на размера на шрифта

 1. Когато съставяте имейл съобщение, изберете текста, който трябва да се промени, или поставете фокуса в тялото на съобщението, ако все още няма текст.

 2. Натиснете клавиша Tab веднъж и след това натискайте клавиша със стрелка надясно или наляво, докато не чуете: "Без отметка, квадратче за размер на шрифт".

 3. Натиснете Caps Lock+Enter. Отваря се менюто "Размер на шрифт".

 4. Натискайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, за да се придвижвате между опциите за размер на шрифт. За да изберете опция, натиснете Enter.

Прилагане на получер, курсив или подчертан шрифт

 1. Когато съставяте имейл съобщение, изберете текста, който трябва да се промени, или поставете фокуса в тялото на съобщението, ако все още няма текст.

 2. Натиснете клавиша Tab веднъж и след това натискайте клавиша със стрелка надясно или наляво, докато не чуете форматирането, което искате, например: "Без отметка, квадратче получер".

 3. Натиснете Caps Lock+Enter, за да приложите форматирането.

Вж. също

Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Outlook

Клавишни комбинации в Outlook в уеб

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Научете как да навигирате в Outlook с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×