Използване на екранен четец за филтриране на данни в диапазон или таблица

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Можете да филтрирате данни в диапазон или таблица в Excel с помощта на клавиатурата и екранен четец. Филтриране на данни ви помага да се съсредоточите върху определен набор от данни, което е особено полезно в големи работни листове.

В тази тема:

Филтриране на данни в таблица

Когато поставяте вашите данни в таблица, Excel автоматично добавя падащото меню Автофилтриране към всяка заглавка на колона. Може да отворите това меню, за да филтрирате бързо. За да премахнете падащото меню Автофилтриране от заглавка на колона, изберете горния колонтитул и след това натиснете Ctrl+Shift+L

 1. В заглавката на колоната, която искате да филтрирате, натиснете Alt+стрелка надолу. Падащото меню Автофилтриране се отваря, и ще чуете "Въведете думи за търсене на, меню". (В разказвача ще чуете "Група".)

 2. В менюто Автофилтриране, ако в колоната има числа, използвайте клавиша със стрелка надолу, за да се придвижите до Числови филтри, и натиснете клавиша Enter. Ако колоната съдържа текстови елементи, преминете към Текстови филтри и натиснете клавиша Enter. Отваря се подменюто и ще чуете "Е равно на".

 3. За да преминете към опцията за филтриране, която искате, използвайте клавишите със стрелки и натиснете Enter. Отваря се диалоговият прозорец Автофилтър по избор и ще чуете "Диалогов прозорец Автофилтър по избор". (В разказвача ще чуете "Прозорец Автофилтър по избор".)

 4. Въведете или изберете условията за филтриране.

  Например за да покажете числа над определена величина, изберете По-голямо или равно на и след това въведете в съседния разгъващ се списък числото, което имате предвид.

  За да филтрирате по две условия, въведете условията за филтриране в двата набора редактируеми разгъващи се списъци и изберете И, за да бъдат изпълнени и двете условия, или изберете Или, за да е изпълнено кое да е от условията.

 5. За да затворите диалоговия прозорец, отидете с клавиша Tab до бутона OK и натиснете клавиша Enter.

Филтриране на данни в диапазон

 1. Изберете клетките, които искате да филтрирате.

 2. Натиснете CTRL+SHIFT+L. Excel добавя падащото меню Автофилтриране към първата клетка в диапазона.

 3. Изберете клетката с падащото меню Автофилтриране.

 4. Натиснете Alt+стрелка надолу. Отваря се падащото меню Автофилтриране и ще чуете "Въведете думи, които да търсите, меню". (В разказвача ще чуете "Група".)

 5. За да преминете към опцията за филтриране, която искате, използвайте клавишите със стрелки и клавиша Tab.

 6. Когато направите избора си, използвайте клавиша Tab, за да отидете до бутона OK, и след това натиснете клавиша Enter.

За да изчистите филтъра, изберете произволна клетка в диапазона и след това натиснете Ctrl+Shift+L.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване на таблица в работен лист на Excel 2016

В Excel за Android използвайте TalkBack – вградения екранен четец за Android – с вашия телефон с Android, за да поставите и филтрирате данни в диапазон или таблица.

В тази тема

Избор на данни

 1. Изберете първата клетка от данните, които искате да филтрирате. TalkBack прочита буквата на колоната, номера на реда и съдържанието в клетката. След това ще чуете "Докоснете двукратно за активиране". Докоснете двукратно клетката, за да я направите активна. TalkBack прочита информацията за клетката отново, след което ще чуете "Избрана".

 2. Използвайте два пръста, за да изберете точните клетки, които искате да филтрирате. След като направите селекцията, отпуснете пръстите си от екрана. Хоризонтално меню веднага изкача директно под избраните клетки. Просто завърнете своя телефон с Android от портретна позиция в пейзажна позиция (или обратното), за да изчистите това меню от екрана. След като изчистите менюто, TalkBack прочита буквата на колоната, номера на ред и съдържанието на клетката на последната клетка във вашата селекция.

  Забележки: 

  • TalkBack изисква два пръста за преглеждане на работни листове на Excel или избиране на клетки на телефон с Android.

  • Променяйте позицията на телефона си на портретна или пейзажна всеки път, когато на вашия екран се покаже меню, което не ви е нужно; това го изчиства веднага. Можете също да използвате бутона "Назад" на телефона си, за да изчистите тези менюта. Когато натиснете бутона "Назад", ще чуете бутон "Назад – докоснете двукратно, за да активирате, докоснете двукратно и задръжте за дълго натискане". Докоснете двукратно, за да изчистите нежеланото меню.

Филтриране на данни в диапазон

 1. Намерете бутона Още опции до горния край на екрана на вашия телефон с Android. Ще чуете "Бутон Още опции. Докоснете двукратно, за да активирате, докоснете двукратно и задръжте за дълго натискане". Докоснете двукратно Още опции, за да активирате менюто – когато се отвори, ще чуете "Меню с раздели, избрано е Начало".

 2. Използвайте два пръста, за да превъртите надолу, докато стигнете до менюто Сортиране и филтриране. Когато го докоснете, ще чуете "Меню Сортиране и филтриране. Докоснете двукратно, за да активирате, докоснете двукратно и задръжте за дълго натискане". Докоснете двукратно тази опция. Ще чуете "Сортиране и филтриране", когато менюто е активно.

 3. Сортирайте данните по азбучен или числов ред, като изберете и докоснете двукратно Сортиране във възходящ ред или Сортиране в низходящ ред от менюто. Ако активната колона съдържа само текст или комбинация от текст и числа, данните се сортират по азбучен ред. Ако активната колона съдържа само числа, данните се сортират по стойност; от най-малко към най-голямо, ако изберете Сортиране във възходящ ред, или от най-голямо към най-малко, ако изберете Сортиране в низходящ ред.

 4. Процедурата за филтриране на данните ви варира в зависимост от състоянието на заглавките в документа:

  • Ако колоните, които искате да филтрирате, вече съдържат заглавки, изберете опцията Покажи бутоните за филтър от менюто Сортиране и филтриране, за да добавите стрелка за падащо меню към всяка заглавка. Докоснете двукратно стрелката в колоната, с която искате да работите, за да се покаже падащото меню. След като се отвори менюто, отидете на стъпка 2 в раздела "Филтриране на данни в таблица" по-долу, за да продължите.

  • Ако вашите данни не съдържат заглавки, трябва първо да поставите данните в таблица, за да можете да използвате менюто Сортиране и филтриране за успешно филтриране на всички данни във всяка колона. Ако данните не съдържат заглавки и не ги поставите в таблица, първата клетка на всяка избрана колона се третира като заглавка.

Поставяне на данни в таблица

 1. Намерете бутона Още опции до горния край на екрана на вашия телефон с Android. Ще чуете "Бутон Още опции. Докоснете двукратно, за да активирате, докоснете двукратно и задръжте за дълго натискане". Докоснете двукратно Още опции, за да активирате менюто.

 2. Отваря се меню, и ще чуете "Меню с раздели, избрано е Начало". Докоснете двукратно, за да активирате, докоснете двукратно и задръжте за дълго натискане". Докоснете двукратно Начало.

 3. Отваря се ново меню, и ще чуете "Избран е раздел Начало". Точно под раздела Начало е разделът Вмъкване. Изберете раздела Вмъкване и докоснете двукратно, за да го направите активен.

 4. Отваря се ново меню, и ще чуете "Меню с раздели, избрано е Вмъкване". Точно под Вмъкване е бутонът Таблица. Изберете Таблица и докоснете двукратно бутона, за да го направите активен. Excel за Android поставя избраните от вас данни в таблица и включва заглавки като контейнери на първия ред.

 5. Малък диалогов прозорец, съдържащ квадратчето за отметка Таблицата има заглавки, се показва над вашата таблица. Ще чуете "Не е отметнато квадратчето Таблицата има заглавки". За да запазите контейнерите за заглавки, създадени от Excel, просто сменете позицията на телефона на портретна или пейзажна, за да изчистите диалоговия прозорец.

 6. Ако вашата таблица вече има заглавки, изберете квадратчето за отметка Моята таблица има заглавки. Когато е избрано, ще чуете "Квадратче за отметка Таблица има заглавки; докоснете двукратно, за да превключите". Докоснете двукратно, за да поставите отметка в квадратчето. След като чуете "Отметнато", сменете позицията на телефона на портретна или пейзажна, за да изчистите диалоговия прозорец. Excel сега използва заглавките, включени във вашата таблица.

Филтриране на данни в таблица

 1. Ако таблицата ви не е съдържала заглавки, текстът в контейнерите за заглавки по подразбиране, създаден от Excel, е "Колона 1", "Колона 2", "Колона 3" и т.н. Всяка заглавка на колона вече съдържа стрелката на падащото меню Сортиране и филтриране. Изберете малката стрелка надолу в заглавката на колоната, с която искате да работите. Ще чуете информация за клетката и "Не е приложен филтър, докоснете двукратно, за да активирате". Докоснете двукратно стрелката, за да се покаже падащото меню.

 2. Ще чуете "Сортиране и филтриране", когато се отвори менюто. Отидете на Филтриране на елементи в менюто и докоснете двукратно, за да активирате. Отваря се прозорецът Филтриране на елементи и квадратчето Редактиране е отметнато по подразбиране. Можете да чуете "Поле за редактиране на търсенето в колона". Под полето Редактиране е бутонът Избери всички. Под бутона Избери всички има списък на всички данни в колоната, която сте избрали.

 3. Докоснете двукратно полето Редактиране, за да започнете да въвеждате точната информация, която искате да филтрирате. Във всеки един момент можете да изберете данните, които искате да филтрирате, от предоставения списък, като ги докоснете двукратно. TalkBack чете името на всеки избор, направен от вас. Можете също да изберете всички данни в дадена колона, като докоснете двукратно бутона Избери всички.

 4. След като направите избор, бутонът Избери всички се замества от бутона Изчисти всички. Изберете Изчисти всички, ако сте направили грешка или искате да започнете отначало.

 5. След като направите избора си, натиснете бутона Готово в горния край на екрана, след което докоснете двукратно, за да го активирате. След това бивате пренасочени към вашата работна книга на Excel, а филтърът е приложен.

 6. Изчистете приложен филтър, като първо изберете иконата Филтър, която се намира в заглавката на колоната, която искате да възстановите. След като иконата е избрана, ще чуете информацията за заглавката на колоната и "Приложен е филтър". Докоснете двукратно, за да се покаже падащото меню. Последната опцията в менюто е Изчисти филтъра. Изберете и след това докоснете двукратно тази опция, за да възстановите колоната.

 7. Процесът на сортирането на данните ви зависи от типа на данните в клетките:

  • Ако данните в колоната, която искате да филтрирате, съдържат само текст или текст и числа, можете да сортирате колоната по азбучен ред във възходящ или низходящ ред. Направете това в менюто Сортиране и филтриране, като изберете и докоснете двукратно опциите От А до я или От Я до А. TalkBack потвърждава, когато някоя от двете опции е активна в колоната ви.

  • Ако данните в колоната, която искате да филтрирате, съдържа само числа, можете да сортирате числата по стойност. Направете това в менюто Сортиране и филтриране, като изберете и докоснете двукратно опцията От най-малко към най-голямо или От най-голямо към най-малко. TalkBack потвърждава, когато някоя от двете опции е активна в колоната ви.

Използвайте Excel 2016, вашия компютър с Windows и екранния четец "Разказвач" на Windows или JAWS (Job Access With Speech), за да поставите и да филтрирате данни в диапазон или таблица.

В тази тема

Филтриране на данни в диапазон

 1. Изберете диапазона от данните, които искате да филтрирате.

 2. Натиснете Ctrl+Shift+L, за да поставите стрелка на падащото меню Филтриране и сортиране в първия ред на всяка колона, която изберете. След като се появи стрелката за падащото меню, чувате буквата на колоната и номера на реда на активната клетка и "Не е приложен филтър".

 3. Процесът на филтриране на данните ви варира в зависимост от състоянието на заглавките в документа:

  • Ако всяка колона, която сте избрали, съдържа текст в заглавката, преминете към първата стъпка в раздела "Филтриране на данни в таблица" по-долу, за да филтрирате данните.

  • Ако колоните, които сте избрали, не съдържат текст на заглавка, трябва първо да поставите данните в таблица, преди да използвате менюто Филтриране и сортиране, за да филтрирате данните във всяка колона.

  Забележка: Ако данните, които сте избрали, не съдържат заглавки и не ги поставите в таблица, първата клетка на всяка колона се третира като заглавка и филтърът не включва данните в тези клетки.

Поставяне на данни в таблица

 1. Изберете данните, които искате да филтрирате.

 2. Натиснете Ctrl+L, за да отворите диалоговия прозорец Създаване на таблица. Ще чуете "Създаване на таблица" и диапазона от клетки, който сте избрали. Уверете се, че диапазонът от избраните клетки е правилен.

 3. Процесът на поставяне на данните ви зависи от състоянието на заглавките в документа:

  • Ако вашите данни нямат заглавки, просто натиснете Enter след отварянето на диалоговия прозорец Създаване на таблица, за да поставите данните си.

  • Ако вашите данни имат заглавки, натискайте Tab, докато не чуете "Неотметнато квадратче Моята таблица има заглавки". Натиснете клавиша интервал, за да отметнете квадратчето, след което натиснете Enter, за да поставите данните.

  Забележка: Ако таблицата няма заглавки, Excel 2016 ги създава чрез вмъкване на текстове контейнер в първия ред. Текстът контейнер по подразбиране е "Колона 1", "Колона 2", "Колона 3" и т.н. Променете името на текста на заглавката, като използвате клавишите със стрелки, за да преминете към съответната клетка, и въведете новото име на заглавката.

Филтриране на данни в таблица

 1. Изберете клетката със заглавката на колоната, която искате да филтрирате. Ще чуете буквата на колона, номера на ред, "избрана, може да се редактира", съдържанието на клетката, "няма приложен филтър, елемент от менюто".

 2. За да се покаже падащото меню Сортиране и филтриране, натиснете Alt+стрелка надолу. Можете също да изберете стрелката в десния ъгъл на клетката със заглавката за достъп до менюто. Ще чуете "Контрола по избор", когато се отвори менюто.

 3. Натискайте стрелка надолу в подменюто, докато не чуете филтъра, който искате да приложите към данните, след което натиснете клавиша Enter. Отваря се диалоговият прозорец Потребителски филтър с опции за филтриране. Натискайте клавиша Tab, за да се придвижвате между полетата в диалоговия прозорец Потребителски филтър.

 4. За да филтрирате данните, натискайте стрелката надолу в менюто Филтриране и сортиране, докато не чуете "Текстови филтри" или "Числови филтри". Ако данните в активната колона съдържат само текст или комбинация от текст и числа, в менюто е налична опция Текстови филтри. Ако данните в колоната съдържат само числа, вместо това в менюто има опция Числови филтри. Можете също да изберете Филтриране по цвят или Сортиране по цвят, ако данните, които искате да сортирате или филтрирате, съдържат цветен шрифт или ако клетките се отличават с различни цветове. Отваря се подменю, щом направите избора си.

  Забележка: За да сортирате данните в дадена колона по азбучен ред във възходящ ред, натискайте стрелка надолу, докато не чуете "Сортиране от А до Я", след което натиснете клавиша Enter. Сортирайте данните в низходящ ред, като натискате стрелка надолу, докато не чуете "Сортиране от Я до А", след което натиснете клавиша Enter. Имате възможност да сортирате по азбучен ред, ако активната колона съдържа само текст или комбинация от текст и числа. За да сортирате данните в числова колона във възходящ ред, натискайте стрелка надолу, докато не чуете "От най-малко към най-голямо", след което натиснете клавиша Enter. Сортирайте числовите данни в низходящ ред, като натискате стрелка надолу, докато не чуете "От най-голямо към най-малко", след което натиснете клавиша Enter. Имате възможност да сортирате числово, ако активната колона съдържа само числа.

Опции за филтриране за таблици

Опции за текстови филтри

 • Равно на – филтрира данните в колоната, за да се покаже или скрие точният текст, който въвеждате в диалоговия прозорец Потребителски филтър.

 • Не е равно на – филтрира колоната така, че да се покаже всичко освен текста, който въвеждате в диалоговия прозорец Потребителски филтър.

 • Започва с – филтрира колоната така, че да се покажат данните, които започват с точния текст, който въвеждате в диалоговия прозорец Потребителски филтър. Текстът може да има произволен край.

 • Свършва с – филтрира колоната така, че да се покажат данните, които завършват с точния текст, който въвеждате в диалоговия прозорец Потребителски филтър. Текстът може да има произволно начало.

 • Съдържа – филтрира колоната така, че да се покажат данните, които включват точния текст, който въвеждате в диалоговия прозорец Потребителски филтър.

 • Не съдържа – филтрира колоната така, че да се покажат данните, които не включват текста, който въвеждате в диалоговия прозорец Потребителски филтър.

 • Потребителски филтър – позволява ви да изберете филтъра, който искате да приложите към данните от падащо меню. За да използвате тази опция, първо трябва да въведете текста, който искате да филтрирате. След това натискайте Tab, докато не чуете "Редактируем разгъващ се списък". За да видите падащото меню, натиснете Alt+стрелка надолу. Използвайте стрелка надолу, за да изберете желания филтър, след което натиснете клавиша Enter. Ще чуете "Приложен е филтър", след като действието завърши.

Опции за числови филтри

 • Равно на – филтрира колоната, за да се покаже точното число, което въвеждате в диалоговия прозорец Потребителски филтър.

 • Не е равно на – филтрира колоната така, че да се покажат всички числа освен точното число, което въвеждате в диалоговия прозорец Потребителски филтър

 • По-голямо от – филтрира колоната така, че да се покажат всички числа със стойност, която е по-голяма от числото, което въвеждате в диалоговия прозорец Потребителски филтър

 • По-малко от – филтрира колоната така, че да се покажат всички числа със стойност, която е по-малка от числото, което въвеждате в диалоговия прозорец Потребителски филтър

 • Между – филтрира колоната така, че да се покажат всички числа в определен числов диапазон. Въведете диапазона в двата предоставени диалогови прозореца Потребителски филтър.

 • Първите 10 – филтрира колоната така, че да се покажат най-високите или най-ниските числови стойности или проценти. Ще чуете името на активната клетка и "Фокус върху редактиране на 10", когато се отвори диалоговият прозорец. Диалоговият прозорец показва по подразбиране първите 10 числа (наричани елементи), но можете да промените този брой на произволна стойност. За да филтрирате проценти вместо числа, натискайте Tab, докато не чуете "Елементи", след което натиснете Alt+стрелка надолу. Натиснете стрелка надолу. Когато чуете "Процент", натиснете клавиша Enter. За да филтрирате последните числа или проценти, натискайте Tab, докато не чуете "Редактируем разгъващ се списък Горе". Натиснете Alt+стрелка надолу. След това натиснете стрелка надолу, за да изберете "Долу", след което натиснете клавиша Enter.

 • Над средното – филтрира колоната така, че да се покажат числата, които са над средната стойност на всички числа в колоната.

 • Под средното – филтрира колоната така, че да се покажат числата, които са под средната стойност на всички числа в колоната.

 • Филтриране по цвят на шрифта – филтрира активната колона така, че да се покаже цветът на шрифт, който изберете от подменюто. Когато се отвори менюто, веднага ще чуете RGB стойността на първия цвят на шрифта във вашата колоната. Натиснете Enter, за да изберете този цвят, или натискайте стрелка надолу, докато не чуете RGB стойността на желания от вас цвят.

 • Филтриране по цвят на клетка – филтрира активната колона така, че да се покаже цветът на клетка, който изберете от подменюто. Когато се отвори менюто, веднага ще чуете RGB стойността на първия цвят на клетка във вашата колоната. Натиснете Enter, за да изберете този цвят, или натискайте стрелка надолу, докато не чуете RGB стойността на желания от вас цвят.

 • Автоматично – филтрира активната колона така, че да се покажат клетките, съдържащи цвета на шрифта по подразбиране на Excel – черно.

 • Без запълване – филтрира активната колона така, че да се покажат клетките без цвят. Тези клетки се отличават с бял фон и черен шрифт – настройката на Excel по подразбиране.

Опции за сортиране по цвят

 • Сортиране по цвят на клетка – сортира активната колона по цвят на клетка. Тази опция поставя в колоната първо клетките с цвета, който изберете от подменюто.

 • Сортиране по цвят на шрифт – сортира активната колона по цвят на шрифт. Тази опция поставя в колоната първо клетките с цвета на шрифта, който изберете.

 • Автоматично – поставя в колоната първо клетките с цвета на шрифта по подразбиране на Excel – черно.

 • Сортиране по избор – използвайте тази опция, за да сортирате данни по желания от вас начин. Например можете да сортирате първо по азбучен ред, а после по числова стойност, след това по цвят на шрифта, а след това по цвят на клетка.

В Excel Online използвайте екранния четец "Разказвач" на Windows или JAWS (Job Access With Speech), за да филтрирате данни в диапазон или таблица.

В тази тема

Поставяне на данни в таблица

 1. Изберете данните, които искате да филтрирате.

 2. Натиснете Ctrl+L, за да отворите диалоговия прозорец Създаване на таблица. Трябва да чуете "Диалогов прозорец Създаване на таблица с фокус върху бутона OK".

 3. Ако вашата таблица не съдържа заглавки, просто натиснете Enter след отварянето на диалоговия прозорец Създаване на таблица.

 4. Ако вашата таблица има заглавки, натискайте Tab, докато не чуете "Неотметнато квадратче Моята таблица има заглавки". Натиснете клавиша интервал, за да отметнете квадратчето, след което натиснете Enter.

  Ако таблицата ви не съдържа заглавки, Excel Online ги създава чрез вмъкване на текстове контейнер в първия ред. Текстът контейнер по подразбиране е "Колона 1", "Колона 2", "Колона 3" и т.н. Променете името на текста на заглавката, като щракнете върху него и въведете името, което искате.

Филтриране на данни в таблица

 1. Изберете клетката със заглавката на колоната, която искате да филтрирате.

 2. За да се отвори падащото меню Сортиране и филтриране, натиснете Alt+стрелка надолу. Можете също да изберете стрелката отдясно на клетката със заглавката за достъп до менюто.

 3. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "Текстови филтри" или "Числови филтри", след което натиснете клавиша Enter, за да получите достъп до подменюто. Ще чуете "Текстови филтри", ако колоната съдържа само текст или комбинация от текст и числа. Ще чуете "Числови филтри", ако колоната съдържа само числа.

 4. Натискайте клавиша със стрелка надолу в подменюто, докато не чуете името на филтъра, който искате да приложите към данните, след което натиснете клавиша Enter. Отваря се диалоговият прозорец Потребителски филтър за всяка опция за филтриране. Ще чуете "Диалогов прозорец Потребителски филтър с фокус върху Редактиране", когато се отвори диалоговият прозорец, и ще чуете "Приложен е филтър", щом завърши действието.

  Натискайте клавиша Tab, за да се придвижвате между полетата в диалоговия прозорец Потребителски филтър, включително радио бутоните И/Или.

 5. Изчистете приложен филтър, като първо изберете заглавката на колоната, която искате да възстановите. Ако например изберете клетка A1, натиснете Alt+стрелка надолу, за да се покаже падащото меню, след което натискайте бутона със стрелка надолу, докато не чуете "Изчистване на филтъра от колона 1". Натиснете Enter. Ще чуете "Не е приложен филтър", след като действието завърши. Ако сте преименували текста на заглавката в клетка A1, ще чуете името на заглавката вместо "Колона 1".

Опции за филтриране за таблици

Опции за числови филтри

 • Равно на – филтрира колоната, за да се покаже точното число, което въвеждате в диалоговия прозорец Потребителски филтър.

 • Не е равно на – филтрира колоната така, че да се покажат всички числа освен точното число, което въвеждате в диалоговия прозорец Потребителски филтър

 • По-голямо от – филтрира колоната така, че да се покажат всички числа със стойност, която е по-голяма от числото, което въвеждате в диалоговия прозорец Потребителски филтър

 • По-малко от – филтрира колоната така, че да се покажат всички числа със стойност, която е по-малка от числото, което въвеждате в диалоговия прозорец Потребителски филтър

 • Между – филтрира колоната така, че да се покажат всички числа в определен числов диапазон. Въведете диапазона в двата предоставени диалогови прозореца Потребителски филтър

 • Първите 10 – филтрира колоната така, че да се покажат най-високите или най-ниските числови стойности или проценти. Ще чуете името на активната клетка и "Фокус върху редактиране на 10", когато се отвори диалоговият прозорец. Диалоговият прозорец показва по подразбиране първите 10 числа (наричани елементи), но можете да промените този брой на произволна стойност. За да филтрирате проценти вместо числа, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Елементи", след което натиснете Alt+стрелка надолу. Натиснете стрелка надолу. Когато чуете "Процент", натиснете клавиша Enter. За да филтрирате последните числа или проценти, натискайте Tab, докато не чуете "Редактируем разгъващ се списък Горе". Натиснете Alt+стрелка надолу. След това натиснете стрелка надолу, за да изберете "Долу", след което натиснете клавиша Enter.

 • Над средното – филтрира колоната така, че да се покажат числата, които са над средната стойност на всички числа в колоната.

 • Под средното – филтрира колоната така, че да се покажат числата, които са под средната стойност на всички числа в колоната.

 • Потребителски филтър – използвайте тази опция, за да изберете филтъра, който искате да приложите към числовите данни от падащо меню. За да използвате тази опция, първо трябва да въведете в диалоговия прозорец числото, което искате да филтрирате. След това натискайте Tab, докато не чуете "Редактируем разгъващ се списък". За да видите падащото меню, натиснете Alt+стрелка надолу. Използвайте стрелката надолу, за да изберете желания филтър, след което натиснете клавиша Enter. Ще чуете "Приложен е филтър", след като действието завърши.

Опции за текстови филтри

 • Равно на – филтрира данните в колоната, за да се покаже или скрие точният текст, който въвеждате в диалоговия прозорец Потребителски филтър.

 • Не е равно на – филтрира колоната така, че да се покаже всичко освен текста, който въвеждате в диалоговия прозорец Потребителски филтър.

 • Започва с – филтрира колоната така, че да се покажат данните, които започват с точния текст, който въвеждате в диалоговия прозорец Потребителски филтър. Текстът може да има произволен край.

 • Свършва с – филтрира колоната така, че да се покажат данните, които завършват с точния текст, който въвеждате в диалоговия прозорец Потребителски филтър. Текстът може да има произволно начало.

 • Съдържа – филтрира колоната така, че да се покажат данните, които включват точния текст, който въвеждате в диалоговия прозорец Потребителски филтър.

 • Не съдържа – филтрира колоната така, че да се покажат данните, които не включват текста, който въвеждате в диалоговия прозорец Потребителски филтър.

 • Потребителски филтър – позволява ви да изберете филтъра, който искате да приложите към данните от падащо меню. За да използвате тази опция, първо трябва да въведете текста, който искате да филтрирате. След това натискайте Tab, докато не чуете "Редактируем разгъващ се списък". За да видите падащото меню, натиснете Alt+стрелка надолу. Използвайте стрелката надолу, за да изберете желания филтър, след което натиснете клавиша Enter. Ще чуете "Приложен е филтър", след като действието завърши.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×