Използване на екранен четец за създаване на таблица в настолни бази данни на Access

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте Access с клавиатурата и екранен четец, за да добавите в настолна база данни на Access . Ние имам проверка то с разказвача, JAWS и NVDA, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники. Също така ще научите как да запишете, преименуване и изтриване на таблици.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft Office.

 • При използване на разказвача клавиатурата по подразбиране ще бъде със стандартното оформление. За да промените това в настройките на разказвача, натиснете клавиша с емблемата на Windows+Ctrl+N. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Избор на клавиатурната подредба, Стандартна". За да промените подредбата на Наследена, натиснете веднъж клавиша със стрелка надолу. Чувате: "Наследена, избрано". Новите команди на разказвача няма да са достъпни в старата клавиатурна подредба, ако натисканията на клавиши за старите команди са в конфликт с тези, използвани в новите функции на разказвача.

В тази тема

Таблици в Access

Таблиците са основни обекти в базите данни, защото съдържат цялата информация или всички данни. Например в базата данни на вашата фирма може да има таблица "Контакти", която съхранява имената, имейл адресите и телефонните номера на доставчиците. Преди да създадете таблици, уточнете изискванията си и определете всички таблици, които може да са ви необходими. За помощ при планирането и проектирането на база данни вж. Основи на проектирането на бази данни.

Релационна база данни, като например Access, обикновено има няколко логически свързани таблици. В добре проектирана база данни всяка таблица се съхраняват данните за конкретна тема, като например служители или продукти. Таблица има записи (редове), полета (колони) и стойности на полета (клетки) за всеки запис.

 • Записът (редът) съдържа конкретни данни, като например информация за даден служител или продукт.

 • Полето (редът) съдържа данни за един аспект от обекта на таблицата, като например собствено име, имейл адрес или цена.

 • Стойността на поле (клетката) за даден запис съдържа различни типове данни, като например числа, дати и хипервръзки.

Въпреки че всяка таблица съхранява данни за конкретна тема, таблиците в релационна база данни като например Access, съхранявате данни, свързани с тях лица. Например може да съдържа база данни:

 • Таблица "клиенти", който съдържа клиенти на вашата фирма и техните адреси

 • Таблица за продукти, съдържаща продуктите, които продавате, заедно с цени и изображения за всеки елемент

 • Таблица за поръчки, която следи за поръчките на клиентите

За да свържете данните, съхранявани в различни таблици, създавате релации. Една връзка е логическа връзка между две таблици, които имат общо поле. За информация относно създаването на релации между таблици в настолна база данни на Access вижте Създаване, редактиране или изтриване на релация.

Добавяне на таблица

 1. Отворете нова или съществуваща база данни.

  Съвет: Вашият екранен четец може да започне четене, когато таблицата е отворена. Ако отворите съществуваща база данни с отворена таблици, натиснете клавиша Enter. Отваря се горната таблица в навигационния екран.

 2. Натиснете Alt + C, T, n. Добавя се нова таблица, и ще чуете: "Таблица X." Фокуса в първата клетка на второто поле. (Името по подразбиране на първото поле е ИД.)

 3. Въвеждане на данни в таблицата или поставяне на данни в таблицата по-от друг източник, като работна книга на Excel . Когато въведете стойност на поле в новото поле и преминаване към следващото поле за стойност, Access автоматично имена полето FieldX.

 4. За да преименувате заглавката на поле (колона) в таблицата:

  1. За да изберете полето, поставете фокуса в полето и натиснете Ctrl+интервал.

  2. За да отворите контекстно меню, натиснете Shift + F10.

  3. Натиснете N. Фокусът се премества върху заглавката на полето и чувате "Излизане от менюта, Лист с данни, Ред X", името на полето и "Тип и текст". Въведете ново име за полето.

  Съвет: Смислените имена, например име на продукта или цена, ви помогне да знаете какво съдържа всяко поле, без да виждате съдържанието му.

 5. За да добавите поле (колона) в таблицата:

  1. За да отидете на първия запис в таблицата, натиснете Ctrl+Home.

  2. За да отидете на последния запис от последното поле в таблицата, натиснете Ctrl+End.

  3. За да отидете на ново поле, натиснете клавиша със стрелка надясно.

  4. За да отидете на първия запис от новото поле, натиснете Ctrl+стрелка нагоре.

  5. Въведете вашите данни. Когато преминете към друга клетка, се добавя ново поле с името по подразбиране Поле X.

Записване на таблица

След като създадете нова таблица или промените съществуваща, трябва да я запишете.

 1. За да запишете таблицата, натиснете Ctrl + S или Alt + F.

  Когато записвате таблица за първи път, се отваря диалоговият прозорец Запиши като и чувате "Запиши като, Име на таблица, двоеточие, Редактиране, Тип и текст" и името на таблицата.

  Забележки: 

  • Ако се опитате да затворите таблицата, преди да сте я записали, автоматично се отваря диалогов прозорец и чувате "Искате ли да запишете промените в структурата на таблица X?". Фокусът е върху бутона Да. За да запишете таблицата, натиснете Enter.

  • Когато записвате промените в съществуваща таблица, тя се записва със същото име. За да преименувате таблицата, когато я записвате, натиснете F12. Отваря се диалоговият прозорец Запиши като и можете да въведете ново име.

 2. В текстовото поле въведете име за таблицата. Когато записвате таблица за първи път, дайте име, което описва данните, които тя съдържа. Например може да наречете таблица клиенти, Части описили продукти. Access ви дава много гъвкавост, когато става дума за именуване на таблици в уеб приложения, но има някои ограничения:

  • Името на таблицата може да е с дължина до 64 знака.

  • Тя може да включва всякаква комбинация от букви, цифри, интервали и специални символи, освен точка (.), удивителен знак (!), върнете квадратни скоби ([]), водещи пространство, водещи знак за равенство (=) или непечатаеми знаци – например превоз.

  • Името не може да съдържа никой от следните знаци: "/ \:; * ? "" < > | # < раздел > {} % ~ &.

  Съвет: Решете на конвенция за именуване на обекти във вашата база данни и го използвате постоянно.

 3. Натиснете Enter.

Преименуване на таблица

Забележка: Не можете да преименувате таблица, когато е отворен. За да затворите активно таблица, натиснете F6 или Ctrl + W. Фокусът се в навигационния екран.

 1. В навигационния екран за да изберете таблицата, която искате да преименувате, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Таблици" а след това натиснете клавиша със стрелка надолу, докато чуете този, който искате.

 2. За да отворите контекстно меню за таблицата, натиснете Shift + F10.

 3. В контекстното меню натиснете M два пъти и след това натиснете клавиша Enter. Ще чуете: "Оставянето менюта, преименуване текстово поле, редактирайте." В разказвача, чувате "Преименуване текст кутия, редактиране" последвано от името на текущия.

 4. В текстовото поле въведете новото име и натиснете Enter.

Изтриване на таблица

 1. В изгледа Лист с данни затворете всички таблици. Фокусът се премества в навигационния екран. За да изберете таблицата, която искате да изтриете, използвайте клавиша със стрелка надолу.

 2. Натиснете клавиша Delete. Отваря се прозорец за потвърждение на изтриването и ще чуете "Искате ли да изтриете таблицата X?" в разказвача, ще чуете "Microsoft Access на диалогов прозорец, да бутон." Фокусът е върху бутона да .

 3. За да изтриете таблицата, натиснете Enter.

Забележка: Когато сте в изглед за проектиране , за да превключите към изглед на лист с данни , натиснете Alt + D, J, W и след това ч. За да превключите към изглед за проектиране , когато сте в изглед на лист с данни , натиснете Alt + H, W и след това D.

Вж. също

Използване на екранен четец за стартиране на Access

Използване на екранен четец за създаване на заявка в настолни бази данни на Access

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×