Използване на екранен четец за създаване на екипен или комуникационен сайт в SharePoint

Използване на екранен четец за създаване на екипен или комуникационен сайт в SharePoint

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте SharePoint Online с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да създадете екипен или комуникационен сайт и да промените оформлението на сайта.

Екипният сайт свързва вас и вашия екип със съдържанието, информацията и приложенията, които използвате всеки ден. Можете например да използвате екипен сайт, за да съхранявате и работите съвместно по файлове, да преглеждате връзки към важни уеб страници и да преглеждате скорошната дейност в сайта в информационния канал за дейността. Обикновено всички или повечето членове могат да добавят съдържание към екипния сайт, а информацията е достъпна само за членовете на екипа или проекта и конкретните заинтересовани лица.

В сайт за комуникации можете да споделяте информация с по-широка аудитория във вашата фирма. Можете например да споделяте новини, отчети, състояния и друга информация. Обикновено само малко на брой членове добавят съдържание в сайта за комуникации.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в SharePoint Online.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате SharePoint Online, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като SharePoint Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Трябва например да използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в команден режим и излизане от него. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за SharePoint Online.

В тази тема

Създаване на екипен сайт

 1. В началната страница на SharePoint Online натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Създаване на сайт", и след това натиснете Enter. Чувате: "Диалогов прозорец, Създаване на нов сайт".

 2. Фокусът е върху опцията Екипен сайт. За да изберете, натиснете Enter. Чувате: "Sharepoint, Microsoft Edge, име на сайт, редактиране".

 3. Въведете име за сайта. Докато въвеждате, разказвачът ви казва дали името на сайта е налично.

 4. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Описание на сайта, редактиране", и след това въведете описание за вашия сайт.

 5. За да промените настройките за поверителност на вашия сайт, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Настройки за поверителност, Публичен". За да разгънете списъка, натиснете интервал и след това натискайте стрелката надолу. Чувате: "Личен". За да изберете, натиснете Enter.

 6. За да зададете класификацията за информацията във вашия сайт, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Само вътрешна ". За да промените стойността, натиснете интервал и след това натискайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете желаната опция. За да изберете, натиснете Enter.

 7. За да промените проекта на сайт по подразбиране, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Изберете проект, свито, меню", и след това натиснете интервал, за да разгънете менюто. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желаната опция, и след това натиснете Enter.

 8. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Напред", след което натиснете Enter. Чувате: "Добавяне на допълнителни собственици". Въведете имената или имейл адресите на допълнителните собственици на сайта.

 9. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Добавяне на допълнителни членове", и след това въведете техните имена или имейл адреси.

 10. За да завършите настройката на екипния сайт, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Готово", и след това натиснете Enter.

  Фокусът се премества върху новия сайт.

Създаване на сайт за комуникации

 1. В началната страница на SharePoint Online натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Създаване на сайт", и след това натиснете Enter. Чувате: "Диалогов прозорец, Създаване на нов сайт". Фокусът е върху опцията Екипен сайт.

 2. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Създаване на нов сайт, Сайт за комуникации", и след това натиснете Enter. Чувате: "Sharepoint, Microsoft Edge, име на сайт, редактиране".

 3. Въведете име за сайта. Докато въвеждате, разказвачът ви казва дали името на сайта е налично.

 4. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Описание на сайта, редактиране", и след това въведете описание за вашия сайт.

 5. За да зададете класификацията за информацията във вашия сайт, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Само вътрешна ". За да промените стойността, натиснете интервал и след това натискайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете желаната опция. За да изберете, натиснете Enter.

 6. За да промените проекта на сайт по подразбиране, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Изберете проект, свито, меню", и след това натиснете интервал, за да разгънете менюто. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желаната опция, и след това натиснете Enter. Налични са следните опции:

  • Тема: проектът по подразбиране; за споделяне на информация, като например новини, събития и друго съдържание.

  • Изложение: за използване на снимки или изображения с цел представяне на продукт, екип или събитие.

  • Празен: за създаване на ваш собствен проект.

 7. За да завършите настройката на сайта за комуникации, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Готово", и след това натиснете Enter.

  Фокусът се премества върху новия сайт.

Промяна на оформлението на сайт

След като сте създали своя сайт, можете да промените оформлението му, така че да е по-подходящо за вас и вашата аудитория.

Избор на оформление на секцията

 1. В началната страница на сайта натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Създай, свито, елемент от меню", и след това натискайте Caps Lock+стрелка надясно, докато не чуете: "Редактиране, елемент от меню". За да изберете, натиснете Enter.

 2. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете името на секцията, която искате да промените.

 3. За да отидете на лентата с инструменти, натиснете Alt+F10. Чувате: "Редактиране на секция, бутон". За да изберете, натиснете Enter. Чувате: "Диалогов прозорец, Настройки на секция".

 4. За да промените оформлението по подразбиране, натискайте Caps Lock + стрелка наляво или надясно, докато не чуете желаната опция, и след това натиснете Enter.

 5. За да затворите диалоговия прозорец, натискайте Caps Lock + стрелка наляво или надясно, докато не чуете "Затвори, бутон", и след това натиснете Enter.

Добавяне на нова секция или уеб част

 1. В началната страница на сайта натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Създай, свито, елемент от меню", и след това натискайте Caps Lock+стрелка надясно, докато не чуете: "Редактиране, елемент от меню". За да изберете, натиснете Enter.

 2. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Добавяне на нова секция или уеб част", и след това натиснете Enter. Отваря се списък с наличните секции и уеб части.

 3. За да прегледате списъка, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Списък с актуални", след което натискайте Caps Lock+стрелка наляво или надясно, за да се придвижвате в списъка, докато не чуете желания елемент. За да изберете елемента и да го добавите към началната страница, натиснете Enter.

Редактиране на уеб част

 1. В началната страница на сайта натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Създай, свито, елемент от меню", и след това натискайте Caps Lock+стрелка надясно, докато не чуете: "Редактиране, елемент от меню". За да изберете, натиснете Enter.

 2. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете името на необходимата секция, и след това натискайте Caps Lock+стрелка наляво или надясно, докато не чуете името на уеб частта, която искате да редактирате.

 3. За да отидете на лентата с инструменти, натиснете Alt+F10. Чувате: "Редактиране на уеб част, бутон". За да изберете, натиснете Enter. Фокусът се премества върху наличните опции за редактиране, които зависят от типа на уеб частта.

 4. За придвижване през опциите натискайте клавиша Tab. За разгъване на менютата натискайте интервал. За да изберете опция, натиснете Enter.

 5. За да затворите диалоговия прозорец с опции, натискайте Caps Lock+стрелка наляво или надясно, докато не чуете "Затвори, бутон", и след това натиснете Enter.

Преместване на уеб част

 1. В началната страница на сайта натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Създай, свито, елемент от меню", и след това натискайте Caps Lock+стрелка надясно, докато не чуете: "Редактиране, елемент от меню". За да изберете, натиснете Enter.

 2. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете името на необходимата секция, и след това натискайте Caps Lock+стрелка наляво или надясно, докато не чуете името на уеб частта, която искате да преместите.

 3. За да отидете на лентата с инструменти, натиснете Alt+F10. Чувате: "Редактиране на уеб част, бутон".

 4. Натиснете Caps Lock+стрелка наляво или надясно. Чувате: "Натиснете Enter или интервал, за да влезете в режим на преместване, бутон". За да изберете, натиснете Alt+Enter.

 5. За да преместите уеб частта нагоре или надолу, натискайте съответно Shift+Alt+стрелка нагоре или Shift+Alt+стрелка надолу, докато не чуете името на желаното местоположение. За да потвърдите преместването, натиснете Alt+Enter. За да отмените преместването, натиснете Esc.

Записване и публикуване на промените

 1. За да запишете промените в оформлението или съдържанието, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Запиши и затвори, елемент от меню", и след това натиснете Enter.

 2. За да публикувате промените, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Създай, свито, елемент от меню", и след това натискайте Caps Lock+стрелка надясно, докато не чуете: "Публикуване, елемент от меню". За да изберете, натиснете Enter.

Вж. също

Използване на екранен четец за добавяне на съдържание и текст към достъпна страница на SharePoint

Използване на екранен четец за добавяне на изображения и мултимедия към страница на SharePoint

Клавишни комбинации в SharePoint Online

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×