Използване на екранен четец за съавторство на документи в Word

Използване на екранен четец за съавторство на документи в Word

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начало на поддръжката на Office.

Използвайте Word 2016 с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да работите заедно по документ онлайн. Възможно е както обикновено съавторство, така и съавторство в реално време. Последната опция ви позволява да виждате взаимно промените си незабавно след извършването им.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации за Microsoft Word в Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема засяга и функционалността на JAWS. За да научите повече за JAWS за Windows, отидете на Ръководство за бърз старт на JAWS за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • В тази тема се предполага, че сте влезли във вашия акаунт в Microsoft и по този начин OneDrive е наличен.

В тази тема

Записване на документ онлайн

Преди да можете да работите по документ в Word 2016 съвместно с някой друг, трябва да го запишете в OneDrive или SharePoint Online.

Записване на документ в OneDrive

 1. След като създадете документ, който искате да споделите в Word 2016, натиснете Alt+F, за да отворите менюто Файл. Чувате: "Избрано, елемент на раздел Информация". С JAWS ще чуете: "Изглед Backstage, Файл, раздел Информация".

 2. Натиснете H, за да отворите менюто Споделяне. Чувате: "Избрано, елемент на раздел Споделяне". С JAWS ще чуете: "Раздел Споделяне".

 3. Натиснете C, за да запишете документа в облака. Чувате: "Избрано, елемент на раздел Запиши като". С JAWS ще чуете: "Раздел Запиши като".

 4. Натиснете K, за да запишете документа в OneDrive. Чувате: "Избрано, OneDrive – елемент на раздел Лични". С JAWS ще чуете: "раздел OneDrive – Лични". Вашето име за акаунт в OneDrive може да е различно.

  • Ако все още не сте записали вашия документ локално или искате да промените файловото му име, натискайте Tab, докато не чуете: "Въведете името на файла тук" или текущото име на файла. Въведете желаното от вас име, след което натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон Запиши". Натиснете клавиша за интервал, за да запишете документа в OneDrive.

  • Ако вече сте записали документа и искате да използвате същото файлово име в OneDrive, просто натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон Запиши", след което натиснете клавиша за интервал, за да запишете документа в OneDrive.

Записване на документ в SharePoint

 1. След като създадете документ, който искате да споделите в Word 2016, натиснете Alt+F, за да отворите менюто Файл. Чувате: "Избрано, елемент на раздел Информация". С JAWS ще чуете: "Изглед Backstage, Файл, раздел Информация".

 2. Натиснете H, за да отворите менюто Споделяне. Чувате: "Избрано, елемент на раздел Споделяне". С JAWS ще чуете: "Раздел Споделяне".

 3. Натиснете C, за да запишете документа в облака. Чувате: "Избрано, елемент на раздел Запиши като". С JAWS ще чуете: "Раздел Запиши като".

 4. Натиснете S, за да запишете документа в сайт на SharePoint. Чувате: "Сайтове" и името на сайта след това.

 5. Натиснете Tab, след което натиснете Enter, за да отворите диалоговия прозорец Записване. Екранният четец произнася текущото име на файла или няколко думи от началото на текста, ако файлът все още не е записан.

  • Ако все още не сте записали вашия документ локално или искате да промените файловото му име, въведете желаното от вас име и натискайте Tab, докато не чуете: "Всички местоположения, бутон за разделяне", след което натискайте клавиша със стрелка надясно, докато чуете: адреса на вашия сайт на SharePoint. Натискайте клавиша със стрелката надолу, докато не чуете: желаното от вас име на библиотека или работна област, след което натиснете Enter, за да запишете документа.

  • Ако вече сте записали документа и искате да използвате същото файлово име в SharePoint, натискайте Tab, докато не чуете: "Всички местоположения, бутон разделяне", след което натискайте клавиша със стрелка надясно, докато чуете: адреса на вашия сайт на SharePoint. Натискайте клавиша със стрелката надолу, докато не чуете: желаното от вас име на библиотека или работна област, след което натиснете Enter, за да запишете документа.

Добавяне на онлайн местоположение на записване

OneDrive е наличен веднага щом започнете да използвате Word 2016, но може да се наложи да добавите сайт на SharePoint ръчно, преди да можете да записвате документи в него.

 1. В Word 2016 натиснете Alt+F, за да отворите менюто Файл. Чувате: "Избрано, елемент на раздел Информация". С JAWS ще чуете: "Изглед Backstage, Файл, раздел Информация".

 2. Натиснете A, за да отворите менюто Запиши като. Чувате: "Избрано, елемент на раздел Запиши като". С JAWS ще чуете: "Раздел Запиши като".

 3. Натиснете A, за да добавите местоположение на записване. Чувате: "Избрано, елемент на раздел Добавяне на място". С JAWS ще чуете: "Раздел Добавяне на място".

 4. Натиснете 1, за да добавите сайт на SharePoint.

 5. Когато получите подкана, въведете имейл адреса, който използвате с вашия сайт на SharePoint, след което натиснете Enter.

 6. Когато получите подкана, въведете паролата си и след това натиснете Enter.

Сайтът вече е наличен в диалоговия прозорец "Запиши като" в Word_2016.

Споделяне на документ с други

След като запишете документ онлайн, споделете го с хората, с които искате да си сътрудничите.

 1. Натиснете Alt+F, за да отворите менюто Файл. Чувате: "Избрано, елемент на раздел Информация". С JAWS ще чуете: "Изглед Backstage, Файл, раздел Информация".

 2. Натиснете H, за да отворите менюто Споделяне. Чувате: "Избрано, елемент на раздел Споделяне". С JAWS ще чуете: "Раздел Споделяне".

 3. Натиснете A, за да споделите записания документ с хората. Ще чуете името на документа, последвано от "Въведете имена за имейл адреси" или само "Край на реда". С JAWS ще чуете: "Екран "Споделяне", въведете имена за имейл адреси". Въведете имейл адреса на човека, с когото искате да си сътрудничите. Ако са повече от един, отделете адресите със запетая.

 4. Натискайте Tab, докато не чуете: "Даване на разрешения за този документ". Ако след това чуете "Може да редактира", разрешенията вече са правилни за съавторство. В противен случай натиснете клавиша за интервал, след което използвайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, за да се придвижите между опциите, докато не чуете: "Може да редактира", и натиснете Enter.

 5. Ако искате да напишете кратко съобщение за вашите съавтори, натискайте Tab, докато не чуете: "Включване на съобщение (по желание)", след което въведете вашето съобщение.

 6. Натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон "Споделяне", след което натиснете Enter, за да изпратите имейла за споделяне на вашите сътрудници.

Промяна на опциите за споделяне

Можете да изберете дали искате винаги да споделяте вашите промени със съавторите си, или да бъдете питани всеки път, когато отваряте документ, в който някой друг споделя промените си.

 1. Натиснете Alt+F, за да отворите менюто Файл. Чувате: "Избрано, елемент на раздел Информация". С JAWS ще чуете: "Изглед Backstage, Файл, раздел Информация".

 2. Натиснете T, за да отворите менюто Опции. Чувате: "Прозорец "Опции на Word, Общи, 1 от 10". С JAWS ще чуете: "Опции на Word". С JAWS фокусът може да не е върху раздела Общи. За да се уверете, че сте в правилния раздел, натиснете клавиша със стрелка нагоре или надолу, за да се придвижите между разделите, докато не чуете: "Общи".

 3. Натискайте Tab, докато не чуете: "Когато работя с други хора, искам автоматично да споделям моите промени" и текущата настройка след това. Ако искате да промените настройката, натиснете интервал, след което използвайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, за да се придвижите между опциите, докато не чуете: "Винаги" или "Питай ме" в зависимост от вашия избор, след което натиснете Enter.

 4. За да затворите менюто Опции, натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон OK", след което натиснете Enter.

Тази настройка засяга всеки документ, който споделяте, а не само документа, по който работите.

Съвет: Ако изберете Никога, няма да виждате промените на другите хора и те няма да виждат вашите.

Съвместна работа по споделен документ

Word 2016 ви предлага два вида съавторство: обикновено съавторство и съавторство в реално време. И двата вида позволяват на група хора да си сътрудничат и да работят съвместно по документи. Има една основна разлика между тях:

 • Обикновеното съавторство е, когато вие и другите потребители работите едновременно по документ, без да се блокирате взаимно. Абзаците, по които работи друг потребител, се заключват. Когато запишете, можете да видите промените, извършени от другите след последното записване от ваша страна.

 • Съавторството в реално време е, когато двама или повече потребители въвеждат едновременно и автоматично виждат промените в текста на всеки един от тях, докато се извършват. Ако използвате съавторство с някой, който използва версия, поддържаща само обикновено съавторство, ще виждате, че потребителят е в документа, но няма да виждате промените му, докато той не запише документа.

Когато използвате Word 2016 за работа със споделен документ, не е необходимо да променяте нищо в начина си на работа. Вашите съавтори могат просто да последват изпратената от вас връзка и документът ще се отвори в тяхната версия на Word или в Word Online. Ако използват също Word Online или Word 2016 и са се съгласили да споделят промените автоматично, работата им ще се показва в реално време и ще можете да използвате своя екранен четец за прочитане на променения текст, без да чакате, докато другите запишат документа.

Съобщения от екранния четец

Когато използвате екранен четец по време на съвместна работа върху документ в Word 2016, ще чувате съобщения при възникване на определени събития:

 • Когато чуете "Несинхронизирана промяна", това означава, че един от авторите редактира абзац (при обикновено съавторство), но все още не е записал промените. Областта е заключена за съавтора.

 • Когато чуете "Редактиране на заключена промяна", това означава, че друг автор е заключил тази област, обикновено абзац, и не можете да я редактирате.

 • Когато чуете "Външни промяна", това означава, че един от авторите току-що е записал документа, а съавторът е добавил ново съдържание към него. При обикновено съавторство областта се маркира в зелено за зрящите потребители.

 • Когато чуете "Конфликтна промяна", това означава, че един от авторите има абзац, който е в конфликт с промяна, извършена от съавтора. Тази област се маркира в червено за зрящите потребители.

 • Когато чуете "Автор", това означава, че един от авторите в момента се намира в този абзац (при съавторство в реално време). Това помага на съавтора да избегне създаването на конфликт, като редактира същата област.

Съвет: Когато започнете да работите по документ заедно с някой друг, се показва диалогов прозорец, който ви пита какъв вид съавторство искате. Натиснете F6, за да отидете на диалоговия прозорец.

Вж. също

Използване на екранен четец за добавяне, четене и изтриване на коментари в Word

Използване на екранен четец за подравняване на текст и абзаци в Word

Клавишни комбинации за Microsoft Word за Windows

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×