Използване на екранен четец за споделяне на документ в Word

Използване на екранен четец за споделяне на документ в Word

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начало на поддръжката на Office.

Споделяйте своите документи на Word 2016 с помощта на клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец на Windows. Когато споделяте файлове от OneDrive или SharePoint, можете да поканите хора да преглеждат или редактират документа или да им изпратите файла прикачен в имейл – направо от документа.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации за Microsoft Word в Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

В тази тема

Записване на документ в OneDrive или SharePoint

За да можете да споделяте документ чрез OneDrive или SharePoint, първо трябва да го запишете в едно от тези местоположения.

 1. Отворете документа, който искате да споделите.

 2. Натиснете Alt+F, A, за да отворите екрана на изгледа Backstage. Чувате името на първата опция: "Избран е раздел Информация".

 3. Натиснете Alt+A, за да отидете на опцията Запиши като, а след това натиснете клавиша Tab, за да отидете на този екран.

 4. За да се придвижите до OneDrive или до сайт на SharePoint в списъка Запиши като, натискайте клавишите със стрелка нагоре и надолу, докато не чуете името на сайта, а след това натиснете Enter. Фокусът се премества върху списъка с папки за това, което сте избрали.

 5. Отидете до местоположението на желаната папка и натиснете Enter, за да отворите диалоговия прозорец Запиши като с фокус върху полето Име на файл.

 6. В полето Име на файл въведете или редактирайте името на документа.

 7. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Запиши", след което натиснете Alt+S.

След като документът е записан в споделено местоположение, можете да поканите други хора да работят върху него.

Споделяне на документ чрез OneDrive или SharePoint

Можете да споделите документ, докато работите върху него.

 1. Отворете документа, който искате да споделите.

 2. Натиснете Alt+Y, за да отворите екрана Споделяне, а след това натиснете F6, за да преместите фокуса в полето Поканване на хора.

  Забележка: Ако не сте записали документа си в OneDrive или Office 365 SharePoint, ще получите подкана да го направите. За повече информация вижте Записване на документ в OneDrive или SharePoint по-горе в тази тема.

 3. В екрана Споделяне, в полето Поканване на хора въведете имейл адреса на човека, с когото искате да споделите документа. Ако вече сте записали информацията за връзка за този човек, можете просто да въведете името му и да натиснете Enter.

  За да споделите с повече от един човек, използвайте точка и запетая за разделяне на имената или имейл адресите.

 4. За да дадете разрешения, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Може да редактира разгъващия се списък". Натискайте клавишите със стрелки, за да изберете Може да редактира или Може да преглежда.

 5. За да добавите съобщение, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Включване на съобщение", след което въведете съобщението.

 6. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Споделяне", след което натиснете клавиша за интервал.

Забележка: Можете да изберете автоматичното споделяне на промените в споделен документ да се извършва: никога, винаги, или само когато получите подкана. Настройката по подразбиране е "Никога". В екрана Споделяне натискайте клавиша Tab, за да стигнете до разгъващия се списък Автоматично споделяне на промените и да изберете.

Споделяне на копие на документа по имейл

Можете също да изпратите копие на документа по имейл или да го изпратите като PDF файл.

 1. Отворете документа, който искате да споделите.

 2. Натиснете Alt+F, за да отворите изгледа Backstage, а след това натиснете Alt+H, за да отворите екрана Споделяне.

 3. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Екран Споделяне", след което натискайте клавиша със стрелка надолу, за да отидете до опцията Имейл.

 4. Натиснете Enter, за да отворите екрана с опции за Имейл.

 5. Използвайте стрелка надолу, за да отидете в опциите, и Enter, за да изберете едно от следните:

  • Изпращане като прикачен файл –прикачва документа на Word към имейл съобщение.

  • Изпращане на връзка – създава хипервръзка към документа и я поставя в основния текст на имейла.

  • Изпращане като PDF – създава PDF файл от документа и го прикачва към имейл съобщение.

  • Изпращане като XPS – създава XPS файл от документа и го прикачва към имейл съобщение.

  • Изпращане като интернет факс – ако сте влезли в услуга за интернет факс, документът се изпраща към тази услуга.

 6. Ако изберете опция за изпращане по имейл, Word отваря ново имейл съобщение, използвайки вашия имейл клиент по подразбиране, с вече прикачен PDF или XPS файл или копие от вашия документ на Word. Съобщението се отваря с фокус върху полето До. Въведете имейл адреса.

 7. За да въведете съобщение, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Поле за съобщение", след което въведете съобщението.

 8. За да изпратите съобщението, натиснете Alt+И.

Записване на документ като PDF файл

Запишете документа си като PDF файл, за да можете да го споделяте чрез множество канали.

 1. В документа, който искате да запишете, натиснете Alt+F, A. Чувате: "Избрано, раздел Информация". Отваря се екранът Файл.

  Диалоговият прозорец предлага същото местоположение, в което сте записвали предишните си документи на Word – на компютъра или в онлайн местоположение. За инструкции как да промените местоположението, вж. Записване на документ в OneDrive или SharePoint.

 2. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Запиши като тип, документ на Word, звезда точка docx", след което натиснете интервал. Отваря се списък с поддържаните типове файлове.

 3. В списъка натискайте стрелка надолу, докато не чуете "PDF", след което натиснете интервал. Чувате: "Запиши като тип, PDF".

 4. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Запиши", след което натиснете Enter.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за съавторство на документи в Word

Клавишни комбинации за Microsoft Word 2016 за Windows

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Споделяйте своите документи на Word за Android с помощта на TalkBack – вградения екранен четец на Android. Когато споделяте файлове от OneDrive, можете да поканите хора да преглеждат или редактират документа, или да им изпратите файла прикачен в имейл – направо от документа.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Записване на документ в OneDrive

За да можете да споделяте документ чрез OneDrive, първо трябва да го запишете там.

 1. След като сте написали новия си документ, плъзгайте наляво, докато не чуете "Бутон Файл", а след това докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Запиши като", след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Запиши като, меню Файл" затворено, въведете име на файл <текущо име на файла>".

 3. Ако искате да промените името на файла, докоснете двукратно екрана, за да отворите екранната клавиатура. С помощта на клавиатурата първо изтрийте старото име на файла и след това въведете новото. Когато сте готови, плъзнете надолу и след това наляво, за да затворите клавиатурата.

 4. Плъзгайте наляво или надясно през опциите за местоположение за записване, докато не намерите своя акаунт за OneDrive, след което докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзнете надолу, а след това нагоре. Чувате: "Бутон Запиши". Докоснете двукратно екрана, за да запишете документа. След като бъде записан, менюто Файл се затваря и фокусът се връща в документа.

Съвет: След като сте записали документа в OneDrive, всички промени ще се записват там, когато изберете Запиши, освен ако запишете документа в ново местоположение.

Споделяне на документ чрез OneDrive

Можете да споделите документ, докато работите върху него. Вашият сътрудник получава връзката за споделяне в имейл и може да я използва, за да отвори документа в Word.

 1. Отворете документа, който искате да споделите, в Word за Android.

 2. Плъзгайте наляво, докато не чуете "Не е отметнато, превключвател Споделяне", а след това докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Поканване на хора в този файл, поле за редактиране", след което докоснете двукратно екрана.

 4. С помощта на екранната клавиатура въведете имейл адреса на човека, с когото искате да споделите документа.

 5. Плъзнете надолу и след това наляво, за да затворите клавиатурата.

 6. За да добавите съобщение, плъзгайте надясно, докато не чуете "Включване на съобщение (по желание), поле за редактиране", докоснете двукратно екрана и използвайте екранната клавиатура, за да въведете съобщението.

 7. За да дадете разрешения, плъзгайте надясно, докато не чуете "Отметнато, квадратче за отметка Може да редактира". По подразбиране вашите сътрудници могат да редактират документа, който споделяте. Ако искате да могат само да преглеждат документа, докоснете двукратно екрана.

 8. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Споделяне", след което докоснете двукратно екрана.

Споделяне на копие на документа по имейл

Можете също да изпратите копие на документа по имейл или да го изпратите като PDF файл.

 1. Отворете документа, който искате да споделите, в Word за Android.

 2. Плъзгайте наляво, докато не чуете "Не е отметнато, превключвател Споделяне", а след това докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Споделяне като прикачен файл", след което докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Документ" или "Бутон PDF", в зависимост от това кой файлов формат искате да споделите. Докоснете двукратно екрана, за да изберете формата.

 5. Плъзгайте надясно, докато не намерите приложението за имейл, което искате да използвате за споделяне, например "Outlook" или "Gmail", и след това докоснете двукратно екрана.

 6. С помощта на екранната клавиатура въведете имейл адреса на човека, с когото искате да споделите документа.

 7. Плъзнете надолу и след това наляво, за да затворите клавиатурата.

 8. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Изпращане", след което докоснете двукратно екрана.

Съвет: Можете да използвате тези инструкции също и за да изпратите PDF копие до собствения си имейл адрес или за да запишете PDF файла в "Google Drive".

Вж. също

Използване на екранен четец за съавторство на документи в Word

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

В Word Mobile можете лесно да споделяте своите документи с помощта на разказвача – вградения екранен четец на Windows. Запишете файла в OneDrive или SharePoint и поканете хора да преглеждат или редактират споделения документ. Ако предпочитате да изпратите документа по имейл, можете да направите това направо от Word.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Windows. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет или PC.

В тази тема

Записване на документ в OneDrive или SharePoint

За да можете да споделяте документ на Word, първо трябва да го запишете в OneDrive или SharePoint.

 1. В документа, който искате да запишете, плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете: "Бутон Файл". Докоснете двукратно екрана, за да изберете.

 2. Отваря се екран и чувате: "Екран Страница на Backstage, бутон Назад". Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Запиши". Докоснете двукратно екрана, за да изберете.

 3. Отваря се диалоговият прозорец Запиши и чувате текущото име на файла на документа.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Записване на копие на този файл", и докоснете двукратно екрана, за да изберете.

 5. Плъзгайте надясно, докато не чуете местоположението, в което искате да запишете, като например "OneDrive", и докоснете двукратно, за да изберете.

  Ако все още не сте влезли, OneDrive или SharePoint ще ви подкани да го направите.

 6. Плъзгайте надясно, докато не чуете името на папката или местоположението, където искате да запишете, и докоснете двукратно, за да се отвори.

 7. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Напред, лента на приложението". Докоснете двукратно екрана, за да изберете.

 8. Отваря се диалоговият прозорец ВЪВЕДЕТЕ ИМЕ НА ФАЙЛ.

  Ако искате да промените името на файла, плъзгайте наляво, докато не чуете текущото име на документа, след което докоснете двукратно екрана, за да започнете да редактирате. Въведете новото име с помощта на екранната клавиатура. Когато сте готови, плъзгайте нагоре, докато не чуете "Ориентири и контейнери", а след това плъзгайте надясно, докато не чуете "Лента на приложението". Плъзгайте надолу, докато не чуете "Елементи", а след това плъзгайте наляво, докато не чуете: "Бутон Записване на копие, лента на приложението".

 9. Докоснете двукратно екрана, за да запишете документа.

Споделяне на документ чрез OneDrive или SharePoint

Можете да поканите хора да преглеждат и редактират документ на Word в OneDrive или SharePoint.

 1. В документа на Word плъзгайте надясно или наляво, докато разказвачът не каже: "Изключено, бутон Споделяне". Докоснете двукратно екрана, за да изберете.

 2. Отваря се диалоговият прозорец Споделяне. Разказвачът произнася: "Въведете имейл адрес, за да поканите някого". Докоснете двукратно екрана, за да се покаже екранната клавиатура, и започнете да въвеждате.

 3. С помощта на екранната клавиатура въведете имейл адреса на човека, с когото искате да споделите документа.

  Съвет: Ако вече сте записали информацията за връзка за този човек, можете просто да плъзнете надясно, за да го изберете от Контакти. Разказвачът произнася: "Бутон Преглед на контакти". Докоснете двукратно екрана, за да изберете бутона и да отидете във вашите Контакти. Плъзгайте надясно, за да преминете през списъка с контакти, или използвайте Търсене в горната част. Когато намерите контакта, който искате да добавите като получател, докоснете двукратно екрана. Отваря се визитката. Плъзгайте надясно, докато не чуете имейл адреса, който искате да използвате, и докоснете двукратно екрана.

 4. Ако искате да включите лична бележка към поканата, плъзгайте надясно, докато не чуете "Още опции", и докоснете двукратно екрана. След това плъзгайте наляво, докато не чуете "Включване на съобщение, по желание, редактируем текст", и докоснете двукратно екрана. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете текста на бележката.

 5. Ако искате получателите да могат да преглеждат документа, но не и да го редактират, плъзгайте надясно, докато не чуете "Още опции", и докоснете двукратно екрана. Плъзгайте наляво, докато не чуете "Даване на разрешения за този документ, може да редактира", и докоснете двукратно екрана. Отваря се списъкът с опции и разказвачът произнася: "Меню". Плъзгайте надясно, докато не чуете "Може да преглежда", и докоснете двукратно екрана, за да изберете.

 6. За да изпратите поканата, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Споделяне", и докоснете двукратно екрана.

  Поканата е изпратена и се връщате в диалоговия прозорец Споделяне.

Записване на документ на Word като PDF

За да запишете документ на Word в PDF формат, използвайте функцията за експортиране в Word Mobile.

 1. В документа на Word плъзгайте надясно или наляво, докато разказвачът не каже: "Бутон Файл". Докоснете двукратно екрана, за да изберете.

 2. Отваря се екран и чувате: "Екран Страница на Backstage, бутон Назад". Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Запиши", и докоснете двукратно екрана, за да изберете.

 3. Отваря се диалоговият прозорец Запиши и чувате: "<текущо име на файла на документа>, бутон".

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Експортиране на този файл", и докоснете двукратно екрана, за да изберете.

 5. Плъзгайте надясно, докато не чуете местоположението, в което искате да запишете, като например "OneDrive", и докоснете двукратно екрана, за да изберете.

 6. Плъзгайте надясно, докато не чуете името на папката, в която искате да запишете, и докоснете двукратно екрана, за да я отворите.

 7. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Напред, лента на приложението", и докоснете двукратно екрана, за да изберете.

 8. Отваря се диалоговият прозорец ВЪВЕДЕТЕ ИМЕ НА ФАЙЛ. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Тип на файла, текст на OpenDocument, разгъващ се списък". Докоснете двукратно екрана, за да отворите списъка с опции, и плъзгайте надясно. Разказвачът произнася: "PDF, 2 от 2". Докоснете двукратно екрана, за да изберете.

 9. Плъзгайте наляво, докато не чуете: "Бутон Експортиране, лента на приложението". Докоснете двукратно екрана, за да експортирате документа.

  Ако се покаже диалогов прозорец за потвърждение с подкана да разрешите на конвертирането на файловете онлайн, докоснете двукратно екрана, за да разрешите.

  Документът се експортира и записва като PDF файл в избраното местоположение. Връщате се в диалоговия прозорец Запиши, а фокусът е върху името на файла.

Споделяне на копие на документа по имейл

Можете да изпратите копие на документа по имейл направо от Word

 1. В документа на Word плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете: "Изключено, бутон Споделяне". Докоснете двукратно екрана, за да изберете.

 2. Отваря се диалоговият прозорец Споделяне. Разказвачът произнася: "Въведете имейл адрес, за да поканите някого". Плъзгайте надясно, докато не чуете: "връзка "Още опции". Докоснете двукратно екрана, за да изберете.

 3. Разказвачът произнася: "Изпращане на прикачен файл или получаване на връзка за споделяне". Докоснете двукратно екрана, за да изберете.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Изпращане като прикачен файл". Докоснете двукратно екрана, за да изберете.

 5. Отваря се прозорецът Споделяне. Плъзгайте надясно, докато не чуете своя имейл акаунт, като например "Поща на Outlook", и докоснете двукратно екрана.

 6. Отваря се прозорец с имейл съобщения. Фокусът е върху полето До. Въведете адреса на получателя с помощта на екранната клавиатура.

  Съвет: Ако вече сте записали информацията за връзка за този човек, можете просто да плъзнете надясно, за да го изберете от Контакти. Разказвачът произнася: "Бутон Избор на контакти". Докоснете двукратно екрана, за да изберете бутона и да отидете във вашите Контакти. Плъзгайте надясно, за да преминете през списъка с контакти, или използвайте Търсене в горната част. Когато намерите контакта, който искате да добавите като получател, докоснете двукратно екрана. Отваря се визитката. Разказвачът произнася: "Прозорец Хора". Плъзгайте надясно, докато не чуете имейл адреса, който искате да използвате, и докоснете двукратно екрана.

 7. За да редактирате темата на имейла, плъзнете надясно и докоснете двукратно екрана. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете темата. Когато сте готови, отидете на клавиша Enter и докоснете двукратно екрана.

 8. За да добавите съобщение, плъзгайте надясно, докато не чуете "Съобщение, редактируем текст", и докоснете двукратно екрана. Въведете съобщението си с помощта на екранната клавиатура.

 9. Когато сте готови, плъзгайте нагоре, докато не чуете "Елементи", а след това плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Изпращане". Докоснете двукратно екрана, за да изберете бутона и да изпратите документа.

  Документът е изпратен и се връщате в диалоговия прозорец Споделяне.

Вж. също

Използване на екранен четец за проследяване и преглеждане на промените в документ в Word

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Използвайте клавиатурата и разказвача – вградения екранен четец на Windows, за да споделяте лесно своите документи чрез Word Online. Когато споделяте файлове чрез OneDrive, можете да поканите хора да преглеждат или редактират документа, за да можете да работите заедно едновременно.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в Word Online.

 • Когато използвате Word Online, ви препоръчваме да използвате браузъра Microsoft Edge. Тъй като Word Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане и излизане от командите. Освен това често срещаните клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузъра, но не и за Word Online.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

В тази тема

Записване на документ в OneDrive

За да можете да споделяте документ чрез OneDrive, първо трябва да го запишете онлайн. След като запишете документа онлайн, Word Online автоматично записва всички промени в него.

 1. След като сте написали новия си документ, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете "Избрано, елемент от раздел Начало".

 2. Натискайте Caps Lock+стрелка наляво, докато не чуете "Бутон Файл, свито", след което натиснете Enter.

 3. Натискайте стрелка надолу, докато не чуете "Запиши като елемент от раздел", след което натиснете Enter.

 4. Натискайте стрелка надолу, докато не чуете "Запиши като, запиши копие онлайн, елемент от меню", след което натиснете Enter.

 5. Въведете името на файла и натиснете Enter.

Споделяне на документ чрез OneDrive

Можете да споделите документ, докато работите върху него. Вашия сътрудник получава връзката за споделяне в имейл.

 1. Докато редактирате документ в Word Online, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете "Избрано, елемент от раздел Начало".

 2. Натискайте Caps Lock+стрелка наляво, докато не чуете "Бутон Файл, свито", след което натиснете Enter.

 3. Натискайте стрелка надолу, докато не чуете "Споделяне на елемент от раздел", след което натиснете Enter.

 4. Натискайте стрелка надолу, докато не чуете "Споделяне с хора, поканете други хора да редактират или прегледат този документ, елемент от меню", след което натиснете Enter.

 5. Разказвачът ви казва, когато диалоговият прозорец Споделяне се зареди. След като спре да говори, въведете имейл адреса на човека, с когото искате да споделите документа. За да споделите с повече от един човек, използвайте точка и запетая за разделяне на имейл адресите.

 6. За да дадете разрешения, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Може да редактира". Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете Може да редактира или Може да преглежда.

 7. За да добавите съобщение, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Включване на лично съобщение заедно с поканата", след което въведете съобщението.

 8. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Споделяне", след което натиснете Enter.

Записване на документ като PDF файл

Запишете документа си като PDF файл, за да можете да го споделяте безопасно чрез множество канали.

 1. Отворете документа, който искате да запишете като PDF файл, в Word Online.

 2. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Още, свито", след което натиснете Enter, за да отворите менюто.

 3. Натискайте стрелка надолу, докато не чуете "Изтегляне като PDF, елемент от меню", след което натиснете Enter.

 4. Word Online създава PDF файл, което може да отнеме известно време. След като чуете "Щракнете тук, за да видите документа си в PDF формат", натиснете Enter.

 5. Натискайте Caps Lock+стрелка надясно, докато не чуете "Бутон Запиши", след което натиснете Enter.

 6. След като чуете "Бутон Прекрати", можете да натиснете Enter, за да затворите диалоговия прозорец.

 7. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Диалогов прозорец, Microsoft Word Online, фокус върху бутон Затвори", след което натиснете Enter, за да върнете фокуса върху документа.

Вж. също

Използване на екранен четец за съавторство на документи в Word

Клавишни комбинации в Word Online

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×