Използване на екранен четец за сортиране или филтриране на таблица в Excel

Използване на екранен четец за сортиране или филтриране на таблица в Excel

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използване на Excel с клавиатурата и екранен четец за сортиране и филтриране таблици. Ние имам проверка то с разказвача, JAWS и NVDA, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники. Сортиране на данни ви помага да организирате и намерите данните, които искате бързо, за по-бърз анализ. Филтриране на данни ви помага да се съсредоточите върху определен набор от данни, което е особено полезно в големи работни листове.

Забележки: 

В тази тема

Клавишни комбинации за сортиране и филтриране

Тази таблица показва клавишните комбинации за сортиране и филтриране

За да направите това

Натиснете

Изключване на падащото меню на автофилтър в заглавие на колона

Ctrl+Shift+L

Отваряне на падащото меню "Автофилтър" от заглавие на колона

Alt+стрелка надолу

Сортиране от най-малко към най-голямо или от А до Я

Alt + A, S + A или Alt + стрелка надолу стрелка, S

Сортиране от най-голямо към най-малко или от Я до А

Alt + A, S + D или Alt + стрелка надолу стрелка, O

Отваряне на диалоговия прозорец "Сортиране".

Alt+A, S+S или Alt+H, S, U

Повторно прилагане на сортирането, след като сте променили данните

Ctrl+Alt+L (или Alt+A, Y+3)

Филтриране по цвят

Alt + стрелка надолу стрелка, които

Филтриране по число или текст

Alt + стрелка надолу стрелка, F

Отваряне на диалоговия прозорец "Форматиране на клетки".

ALT + H, O, I

Използване на функцията TRIM

ALT + M, T и след това се преместете TRIM със стрелка надолу

Научете как се сортира в Excel

Можете да сортирате данните по текст (от А до Я или от Я до А), по числа (от най-малкото към най-голямото или от най-голямото към най-малкото) и по дати и часове (от най-старата към най-новата или от най-новата към най-старата) в една или повече колони. Можете също да сортирате по потребителски списък (като например "Голям", "Среден" и "Малък") или по формат, включително по цвят на клетка, по цвят на шрифт или по набор от икони. Повечето операции за сортиране са сортирания на колони, но можете да сортирате също и по редове.

Когато сортирате таблица, Excel записва критериите, които сте използвали с работната книга, така че да можете да приложите отново го всеки път, когато отваряте работната книга. Това е особено важно за Сортиранията или за сортирания, които отнемат много време за да създадете. Въпреки това това работи само за данни в таблица, не се отнася до просто диапазон от клетки. Ако искате да запишете критериите за сортиране, така че да можете да прилагате сортиране периодично когато отваряте работна книга, е добре да използвате таблица.

Забележка: След като сортирате данните, можете да възстановите първоначалния ред. Ако не сте записали файла след сортиране, можете да използвате отмени (Ctrl + Z), за да се върнете обратно.

Сортиране на текст в таблица или диапазон

Сортиране на текст в таблица

 1. Придвижете се до заглавен ред в таблица, като използвате клавишите със стрелки. Когато сте в заглавния ред, в разказвача, чувате "Заглавен елемент" след местоположението на клетката.

 2. Натиснете клавиша със стрелка наляво или надясно, за да преместите в заглавката на колоната за данните, които искате да сортирате.

 3. Натиснете Alt + стрелка надолу стрелка, за да отворите менюто "Филтър" и след това натиснете клавиша Tab, за да се преместите в менюто. В разказвача, чувате: "Меню, сортиране от А до я, неотметнати меню."

 4. Опции, които се появяват зависят от типа на данните в колоната. Например можете да сортирате числови данни от най-малко към най-голямо или най-голямо към най-малко. Можете да сортирате буквено-цифрови данни от А до я, от я до А или по цвят.

  Използвайте стрелка надолу, за да прегледате опциите и натиснете Enter, за да изберете опция. В разказвача можете да чуете "Сортирани", последван от избраната опция.

Сортиране на текст в диапазон

 1. Използвайте клавишите със стрелки, за да отидете на колона с буквено-цифрови данни в диапазон от клетки или колона на таблица, която съдържа буквено-цифрови данни.

 2. Натиснете Alt + A. Раздела " данни " се отваря, и ще чуете: "горна лента, групово поле," данни"." В разказвача, чувате: "разделите на лентата, избрани, данни на листовете елемент." Направете едно от следните неща:

  • За да сортирате във възходящ буквено-цифров ред (сортиране от А до я), натиснете S + A.

  • За да сортирате в низходящ буквено-цифров ред (сортиране от Я до А), натиснете S+D.

Направете така, че при сортирането да се различават малки и главни букви

 1. Използвайте клавишите със стрелки, за да отидете на колона с буквено-цифрови данни в диапазон от клетки или колона на таблица, която съдържа буквено-цифрови данни.

 2. Натиснете Alt + H, S, U. Отваря диалоговия прозорец " сортиране " и в разказвача чувате: "Сортиране, бутон '' OK ''." В JAWS, чувате: "диалоговия прозорец сортиране, бутон OK."

 3. Натиснете Alt + O, за да отворите диалоговия прозорец Опции за сортиране . В разказвача, чувате: "Опции за сортиране. Неотметнати, малки и главни букви квадратче." В JAWS, чувате: "диалоговия прозорец Опции на сортиране, малки и главни букви квадратче за отметка не е избрано."

 4. Натиснете клавиша за интервал, за да изберете квадратчето за отметка за отчитане .

 5. Натиснете клавиша Enter. Затваря диалоговия прозорец Опции за сортиране и в разказвача чувате: "Сортиране" Опции"." В JAWS, чувате: "Сортиране диалог."

 6. За да затворите диалоговия прозорец " сортиране " и да приложите промените, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Бутон OK" и натиснете клавиша Enter.

 7. Сортиране на текст, както е обяснено в сортиране на текст в диапазон.

Съвет: Ако сортирате колоната съдържа смес от числа и текст, трябва да форматирате всичко като текст. В противен случай Excel сортира числата като числа, първо и след това ги сортира текста. За да форматирате данните, натиснете Ctrl + интервал, за да изберете всички данни в колоната и след това натиснете Alt + H, F, N. натиснете клавиша стрелка наляво, докато чуете "Избраните, числов елемент," натиснете клавиша Tab веднъж и след това натиснете клавиша със стрелка надолу, докато чуете : "Текст". Натиснете клавиша Tab веднъж, за да се придвижите до бутона OK и натиснете клавиша Enter.

Съвети: 

 • Когато импортирате или копирате данни от друго местоположение, преди данните може да има вмъкнати водещи интервали. Например името "Надежда Гинчева" може да бъде въведено като "(интервал)(интервал)Надежда Гинчева".

 • Ако използвате екранен четец, може да не разберете за интервалите, защото JAWS не чете празните места в клетките.

 • За да ви помогне да ги намерите, Excel места клетки, които са с интервали в началото на сортирани колона.

Сортиране на числа

 1. Използвайте клавишите със стрелки, за да отидете на колона с числови данни в диапазон от клетки или колона на таблица, която съдържа числови данни.

 2. Натиснете Alt + A. Раздела " данни " се отваря и в разказвача чувате: "разделите на лентата, избрани, данни на листовете елемент." В JAWS, чувате: "горна лента, групово поле," данни"." Направете едно от следните неща:

  • За да сортирате от най-малко към най-голямо, натиснете S+A.

  • За да сортирате от най-голямо към най-малко, натиснете S+D.

Проверка дали числата са съхранени като числа

 1. Използвайте клавишите със стрелки, за да отидете на колона с числови данни в диапазон от клетки или колона на таблица, която съдържа числови данни и след това натиснете Ctrl + интервал, за да изберете всички данни в колона.

 2. Натиснете Alt + H, F + N. Отваря диалоговия прозорец Форматиране на клетки и в разказвача чувате: "Форматиране на клетки". В JAWS, чувате: "Диалог с форматиране на клетки".

 3. За да преместите раздела число , използвайте клавиша стрелка наляво (или натиснете Ctrl + Tab). В разказвача, чувате: "Числов елемент." В JAWS, чувате: "Число tab."

 4. Натиснете клавиша Tab. Отваря списъка на категориите и чувате текущо избраната категория, като например "Общи" или "Дата".

 5. Натиснете стрелката нагоре или надолу стрелка, докато чуете: "Число".

 6. Натиснете клавиша Tab. В разказвача можете да чуете "Десетичния знак," последвани от броя на десетичните позиции в момента се използва. Ако искате да промените тази стойност, въведете нов номер от десетичния знак. За да премахнете напълно десетични знаци, въведете 0.

 7. За да затворите диалоговия прозорец " Форматиране на клетки " и да приложите промените, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Бутон OK" и натиснете клавиша Enter.

Сортиране на дати и часове

 1. Използвайте клавишите със стрелки, за да отидете на колона с дати или часове в диапазон от клетки или колона на таблица, която съдържа дати или часове.

 2. Натиснете Alt + A. Раздела " данни " се отваря, и в разказвача, ще чуете: "раздели на лентата избрани," данни "." В JAWS, чувате: "горна лента, групово поле," данни"." В направете едно от следните неща:

  • За да сортирате от най-стари към най-нови, натиснете S+A.

  • За да сортирате от най-ново към най-старо, натиснете S + D.

  • За да приложите отново сортирането, след като сте променили данните, изберете клетка в диапазона или таблицата и след това натиснете Ctrl+Alt+L.

Сортиране по повече от една колона

Може да поискате да сортирате по повече от една колона или един ред, когато имате данни, които искате да групирате по една и съща стойност в една колона или ред в тази група от равни стойности. Ако например имате колони "Отдел" и "Служител", можете първо да сортирате по "Отдел" (за да групирате заедно всички служители в един и същ отдел), а след това да сортирате по име (за да подредите имената по азбучен ред в рамките на всеки отдел). Можете да сортирате по най-много 64 колони.

Забележка: За най-добри резултати диапазонът от клетки, които можете да сортирате, трябва да има заглавия. За да сортирате по редове, уверете се, че в диалоговия прозорец " сортиране " е изчистено квадратчето моята таблица има заглавия . Натиснете Alt + H, S, можете да отворите диалоговия прозорец " сортиране " и натиснете Tab ключ, докато не чувате: "Отметнато, моите данни имат заглавки" или "Неотметнато, моите данни има заглавки." Ако трябва да изчистите квадратчето за отметка, натиснете клавиша за интервал, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Добре, бутон", и натиснете Enter, за да приложите промяната.

 1. Използвайте клавишите със стрелки, за да навигирате в диапазон от клетки с две или повече колони с данни, или в таблица с две или повече колони.

 2. Натиснете Alt + A, S + S. Отваря се диалоговият прозорец сортиране и в разказвача чувате: "Сортиране, бутон '' OK ''." В JAWS, чувате: "диалоговия прозорец сортиране, бутон OK."

 3. Натиснете клавиша Tab, докато намерите колона: сортиране по разгъващ се списък. В разказвача, чувате "Сортирай по, <column име >, може да се редактира разгъващ се списък." Използвайте нагоре и надолу, за да изберете първата колона, която искате да сортирате.

 4. Натиснете клавиша Tab, докато намерите Сортиране по разгъващ се списък. В разказвача чувате "Сортиране на стойности на клетки, може да се редактира разгъващ се списък." Ако не чувате "Стойности на клетки", натиснете стрелката нагоре и надолу стрелка, докато не можете да правите.

 5. За да изберете как искате да сортирате стойностите на клетките, натиснете клавиша Tab, докато намерите разгъващ се списък ред . В разказвача, чувате "ред", "<Currently избрана опция >, може да се редактира разгъващ се списък." Използвайте нагоре и надолу, за да изберете от А до я, от я до А, най-малко към най-голямоили най-голямо към най-малко.

 6. За да добавите друга колона, за да сортирате по, използвайте клавиша Tab, за да преминете до бутона Добави ниво , натиснете клавиша Enter и след това повторете стъпки 3 до 5.

  Забележка: Сортиране по разгъващ се списък се извиква След това за допълнителни колони.

 7. За да приложите отново сортирането на колона, след като сте променили данните, изберете клетка в диапазона или таблицата и след това натиснете Ctrl + Alt + L.

  Забележка: Ctrl + Alt + L не приложите отново сортирането на ред.

Съвети за проблеми при сортиране

Ако получите неочаквани резултати, когато сортирате данните си, направете следното:

 • Проверете дали стойностите, върнати от формулата, не са се променили. Ако данните, които сте сортирали, съдържат една или няколко формули, връщаните от тези формули стойности могат да се променят, когато работният лист се преизчисли. В този случай трябва да приложите сортирането повторно, за да получите актуални резултати.

 • Покажете редовете и колоните, преди да сортирате. Скритите колони не се преместват, когато сортирате колони, както и скритите редове не се преместват, когато сортирате редове. Хубаво е преди да сортирате данните, да покажете скритите колони и редове.

 • Проверка на езиковата настройка. Ред на сортиране зависи от езиковите настройки. Уверете се, че имате правилната настройка в Регионални настройки или регионални и езикови опции в контролния панел на вашия компютър.

 • Включете или изключете заглавния ред. Обикновено е най-добре да имате заглавен ред, когато сортирате колона, за да направите по-лесно разбирането на смисъла на данните. По подразбиране стойността в заглавието не се включва в операцията за сортиране. Понякога може да се наложи да включите или изключите заглавието, така че стойността в заглавието да се включи или да не се включи в сортирането.

 • За да изключите първия ред с данни от сортирането, защото е заглавка на колона, натиснете Alt + H, S, U. В диалоговия прозорец Сортиране по избор Поставете отметка в квадратчето моите данни имат заглавки .

 • За да включите първия ред с данни в сортирането, защото не е заглавие на колона, натиснете Alt + H, S, U. В диалоговия прозорец Сортиране по избор изчистете отметката от квадратчето моите данни имат заглавки .

Филтриране на данни в таблица

Когато поставите данните в таблица, Excel автоматично добавя Автофилтриране падащото меню за всяка заглавка на колона. Можете да отворите този меню, за да филтрирате бързо. За да премахнете Автофилтриране падащото меню от заглавие на колона, изберете горния колонтитул и след това натиснете Ctrl + Shift + L.

 1. В заглавката на таблицата на колоната, която искате да филтрирате натиснете Alt + стрелка надолу стрелка. Автофилтриране падащото меню се отваря и в разказвача чувате: "Меню". В JAWS, чувате: "Контекстното меню."

 2. В менюто "Автофилтър" Ако колоната съдържа числа, използвайте стрелка надолу да преместите Филтри на числа и натиснете клавиша Enter. Ако колоната има записи на текст, преминаване към Текстови филтри и натиснете Enter. Подменюто се отваря, и ще чуете "Равенство."

 3. За да преместите опция за филтриране, използвайте клавишите със стрелки и натиснете Enter. Отваря се диалоговият прозорец Потребителски автофилтър , и в разказвача ще чуете: "Потребителски автофилтър". В JAWS, чувате: "Потребителски автофилтър диалог."

 4. Въведете или изберете условията за филтриране.

  Например за да покажете числа над определена величина, изберете По-голямо или равно на и след това въведете в съседния разгъващ се списък числото, което имате предвид.

  За да филтрирате по две условия, въведете условията за филтриране в двата набора редактируеми разгъващи се списъци и изберете И, за да бъдат изпълнени и двете условия, или изберете Или, за да е изпълнено кое да е от условията.

 5. За да затворите диалоговия прозорец, натиснете клавиша Tab, докато намерите бутон " OK " и натиснете клавиша Enter.

Филтриране на данни в диапазон

 1. Изберете клетките, които искате да филтрирате. Преминете към клетката, която искате да бъде най-горната лява клетка на избрания, след което задръжте натиснат клавиша Shift и Използвайте десния и надолу стрелка, за да разгънете избрания диапазон от клетки.

 2. Натиснете Ctrl + Shift + l. Excel добавя Автофилтриране падащото меню до първата клетка на всяка колона в диапазона.

 3. Изберете клетката с Автофилтриране падащото меню. Натиснете Alt + стрелка надолу стрелка. Автофилтриране падащото меню се отваря и в разказвача чувате: "Меню". В JAWS, чувате: "Контекстното меню."

 4. Използвайте клавишите със стрелки и клавиша Tab, за да преместите към опциите за филтриране, които искате. Използвайте клавиша за интервал, за да изчистете или отметнете квадратчето за отметка филтър за стойност.

 5. Когато сте направили избора си, натиснете Enter, за да приложите филтъра.

За да изчистите филтъра и премахнете Автофилтриране падащи менюта, изберете някоя клетка в диапазона и натиснете Ctrl + Shift + L.

Вж. също

Използване на екранен четец за даване на заглавие на таблица в Excel

Използването на екранен четец за създаване на заглавки на колони в таблица в Excel

Клавишни комбинации в Excel за Windows

Основни задачи с използване на екранен четец с Excel

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Excel

Използвайте Excel за Android с TalkBack – вградения екранен четец за Android, за да сортирате и филтрирате таблици. Сортирането ви помага да организирате и анализирате данни. Филтрирането на данни е особено полезно, когато вашите работни листове съдържат големи количества данни.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

В тази тема

Сортиране на данни в Excel

Можете да сортирате текстови и числени данни в работен лист на Excel, за да ги подредите в определен ред, като например от А до Я или от Я до А – за текст, от най-малко към най-голямо число, както и от по-ранни към по-късни или от по-късни към по-ранни – за дати и часове.

Забележка: След като сортирате данните, можете да възстановите първоначалния ред.

 1. Докоснете някъде в листа на Excel. TalkBack обявява коя е избраната клетка.

 2. Плъзгайте наляво или надясно, докато не влезете в колоната, която искате да сортирате. Докоснете двукратно, за да активирате селекцията.

 3. За да прегледате чрез докосване, бавно плъзгайте един пръст около горната част на екрана, докато TalkBack не произнесе: "Бутон Още опции". Сега фокусът е върху бутона и можете да вдигнете пръста си.

 4. Докоснете двукратно върху екрана, за да активирате бутона. TalkBack произнася: "Меню Раздел, избрано е Начало". В долната част на екрана плъзнете нагоре с два пръста няколко пъти, докато не стигнете до края на списъка. TalkBack издава звук, когато плъзгате, и остава тих, когато стигнете края на списъка.

 5. Можете да прегледате списъка, като плъзнете един пръст в долната част на екрана. TalkBack обявява елементите от списъка, като плъзгате пръста си.

 6. Когато TalkBack обяви "Меню Сортиране и филтриране", вдигнете пръста си и докоснете двукратно екрана.

 7. Можете да прегледате списъка, като плъзнете един пръст в долната част на екрана. TalkBack обявява елементите от списъка, като плъзгате пръста си.

  • Изберете Възходящо сортиране да сортирате буквено-цифрови данни от А до я или от най-малко към най-голямото, или за да сортирате дати и часове от по-рано, за да по-късно. TalkBack обяви: "Сортирай възходящо, не е проверена ключ."

  • Изберете Сортирай Низходящо , за да сортирате буквено-цифрови данни от я до А или от най-голямо към най-малко или за сортиране на дати и часове от по-късно към по-стара версия. Talkback обяви: "Сортирай Низходящо, не е проверена ключ."

  Когато намерите желаната опция, вдигнете пръста си и след това Докоснете двукратно. Елементите се сортират, съответно.

 8. За да се върнете в работния лист, плъзнете надясно, докато чуете: "Отметнато повече опции за превключване." Бутонът " Още опции " сега е избрана, Докоснете двукратно, за да го активирате.

Сортиране на диапазон от клетки

Ако във вашата работна книга има празни клетки, можете първо да изберете диапазон и след това да го сортирате.

 1. В работната книга бавно плъзнете един пръст около горната част на екрана, докато TalkBack не произнесе: "Бутон Още опции". Сега фокусът е върху бутона и можете да вдигнете пръста си.

 2. Докоснете двукратно върху екрана, за да активирате бутона. TalkBack произнася: "Меню Раздел, избрано е Начало".

 3. В долната част на екрана плъзнете нагоре с два пръста няколко пъти, докато не стигнете до края на списъка. TalkBack издава звук, когато плъзгате, и остава тих, когато стигнете края на списъка.

 4. Можете да прегледате списъка, като плъзнете един пръст в долната част на екрана. TalkBack обявява елементите от списъка, като плъзгате пръста си.

 5. Когато TalkBack обяви "Избор на диапазон", вдигнете пръста си и докоснете двукратно екрана.

 6. Отваря диалоговия прозорец Изберете клетка или диапазон и фокусът е в полето диапазон. Въведете диапазона, който искате да изберете, като например "A1:C15". Плъзнете пръста си върху екрана, докато чуете TalkBack обяви "Бутон OK". Повдигнете пръста си и Докоснете двукратно. Диапазонът е избран.

 7. Плъзнете един пръст около горната част на екрана, докато TalkBack не произнесе: "Бутон Още опции". Вдигнете пръста си и докоснете двукратно, за да активирате бутона.

 8. Можете да прегледате списъка в долната част на екрана, като плъзнете един пръст. Когато TalkBack произнесе "Меню Сортиране и филтриране", вдигнете пръста си и докоснете двукратно екрана.

 9. Можете да прегледате списъка, като плъзнете един пръст в долната част на екрана. TalkBack обявява елементите от списъка, като плъзгате пръста си.

  • Изберете Възходящо сортиране да сортирате буквено-цифрови данни от А до я или от най-малко към най-голямото, или за да сортирате дати и часове от по-рано, за да по-късно. TalkBack обяви: "Сортирай възходящо, не е проверена ключ."

  • Изберете Сортирай Низходящо , за да сортирате буквено-цифрови данни от я до А или от най-голямо към най-малко или за сортиране на дати и часове от по-късно към по-стара версия. Talkback обяви: "Сортирай Низходящо, не е проверена ключ."

  Когато намерите желаната опция, вдигнете пръста си и след това Докоснете двукратно. Елементите се сортират, съответно.

Форматиране на данни

Понякога може да се наложи да форматирате отново данните, за да получите правилни резултати при сортиране.

 1. Придвижете се до клетката или колоната, която искате да форматирате. Докоснете двукратно, за да активирате селекцията.

 2. За да прегледате чрез докосване, бавно плъзгайте един пръст около горната част на екрана, докато TalkBack не произнесе: "Бутон Още опции". Сега фокусът е върху бутона и можете да вдигнете пръста си.

 3. Докоснете някъде на екрана, за да активирате бутона. TalkBack обяви: "Раздел, Home избрано меню." В долната част на екрана плъзнете нагоре, с два пръста, за да превъртите надолу в списъка.

 4. Можете да прегледате списъка, като плъзнете един пръст в долната част на екрана. TalkBack обявява елементите от списъка, като плъзгате пръста си.

 5. Когато TalkBack произнесе: "Меню Формат на числата", вдигнете пръста си и докоснете двукратно екрана.

 6. Можете да прегледате списъка, като плъзнете един пръст в долната част на екрана. TalkBack обявява елементите от списъка, като плъзгате пръста си.

  Можете да избирате от следните формати: Общ, Число, Валута, Счетоводен, Дата, Час, Процент, Дроб, Научен, Текст и Специален. Когато намерите формата, който искате да използвате, вдигнете пръста си и докоснете двукратно, за да го приложите.

Съвети за отстраняване на проблеми при сортиране

Ако получите неочаквани резултати, когато сортирате данните си, проверете следното:

 • Ако данните, които сте сортирали, съдържат една или няколко формули, връщаните от тези формули стойности може да се променят, когато работният лист се преизчисли. В този случай сортирайте отново, за да получите актуални резултати.

 • Скритите колони не се преместват, когато сортирате колони, както и скритите редове не се преместват, когато сортирате редове. Добра идея е преди да сортирате данните, да покажете скритите колони и редове. За да ги покажете, в работната книга на Excel:

  1. Придвижете се до ред или колона до скрита колона или ред. TalkBack обяви: "Съседство за скрити клетки".

  2. Плъзнете пръста си, за да преминете нагоре към заглавката на колоната, или наляво – към номера на реда, и вдигнете пръста си. Докоснете двукратно, за да изберете цялата колона или ред.

  3. Докоснете двукратно отново, за да отворите менюто.

  4. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Покажи". Докоснете двукратно, за да покажете. TalkBack обявява текущото ви местоположение в работната книга и колоната или редът вече не са скрити.

 • Проверете настройката на езиково-географската променлива на телефона. Сортирането на резултатите може да се различава в зависимост от настройката на езиково-географската променлива.

Филтриране на данни в таблица

Чрез вмъкване на данни в таблица в Excel можете да използвате филтри, за да намирате бързо стойностите, които отговарят на вашите критерии.

 1. В Excel плъзгайте пръста си върху екрана, докато не стигнете до таблицата. TalkBack обявява коя е избраната клетка.

 2. Плъзгайте наляво или надясно, докато не влезете в заглавието на колоната, която искате да филтрирате. Можете също да плъзнете пръста си около екрана, за да намерите заглавието.

 3. Бавно плъзнете един пръст около горната част на екрана, докато TalkBack не произнесе: "Бутон Още опции". Сега фокусът е върху бутона и можете да вдигнете пръста си.

 4. Докоснете двукратно върху екрана, за да активирате бутона. TalkBack произнася: "Меню Раздел, избрано е Начало". В долната част на екрана плъзнете нагоре с два пръста няколко пъти, докато не стигнете до края на списъка. TalkBack издава звук, когато плъзгате, и остава тих, когато стигнете края на списъка.

 5. Можете да прегледате списъка, като плъзнете един пръст в долната част на екрана. TalkBack обявява елементите от списъка, като плъзгате пръста си.

 6. Когато TalkBack обяви "Меню Сортиране и филтриране", вдигнете пръста си и докоснете двукратно екрана.

 7. Разгледайте списъка с плъзгане на един пръст в долната част на екрана. Talkback обяви елементите от списъка, като плъзнете пръста си. Когато стигнете до Показване на бутони за филтриране, вдигнете пръста си и Докоснете двукратно.

 8. За да се върнете в работния лист, плъзгайте пръст върху горната част на екрана, докато не чуете TalkBack да произнася заглавието на таблицата.

 9. Плъзнете надясно веднъж, за да стигнете до бутона филтър. TalkBack съобщавам местоположение, като например: "Ред, колона нула, който нулеви заглавката, не е приложен филтър". Плъзнете наляво, за да преминете към следващия елемент. TalkBack обяви: "Приложен филтър." Повдигнете пръста си и Докоснете двукратно.

 10. Отваря менюто сортиране и филтриране . Плъзнете надясно, докато TalkBack обяви "Бутон за филтър елементи" и Докоснете двукратно екрана. Фокусът е в полето за търсене. Докоснете двукратно за активиране на полето за търсене и да доведе до клавиатурата в долната част на екрана.

 11. Плъзгайте пръста си по екранната клавиатура, за да въведете критериите, по които искате да филтрирате.

 12. Когато сте готови, плъзгайте пръста си върху горната част на екрана, докато не чуете TalkBack да произнася правилните критерии. Вдигнете пръста си и докоснете двукратно, за да изберете.

 13. Плъзгайте пръста си върху екрана, докато TalkBack не произнесе бутона Готово (в горния десен ъгъл). Вдигнете пръста си и докоснете двукратно.

 14. Менюто Филтриране на елементи се затваря и ще се върнете към таблицата, където сега е приложен критерият за филтър.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване на таблица в работен лист на Excel

Използване на външна клавиатура с Excel за Android

Основни задачи с използване на екранен четец с Excel

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Excel

Използвайте Excel за Windows Phone 10 с външна клавиатура и разказвач, вградени Windows екранен четец, за да поставите и филтриране на данни в диапазон или таблица. Филтриране на данни ви помага да се съсредоточите върху определен набор от данни, което е особено полезно в големи работни листове.

Забележки: 

В тази тема

Филтриране на данни в диапазон

 1. Изберете диапазона от данните, които искате да филтрирате.

 2. Натиснете Ctrl + Shift + L да поставите стрелка за падащо меню на филтриране и сортиране в първия ред на всяка колона, която сте избрали. След като се появи стрелката за падащо меню, чувате буква и ред номера на колоната на активната клетка и "Не е приложен филтър."

 3. Процесът на филтриране на данните ви варира в зависимост от състоянието на заглавките в документа:

  • Ако всяка колона, която сте избрали, съдържа текст горен колонтитул, преминете към първата стъпка в раздела филтриране на данни в таблицата по-долу за филтриране на данните.

  • Ако колоните, които сте избрали, не съдържат текст на заглавка, трябва първо да поставите данните в таблица, преди да използвате менюто Филтриране и сортиране, за да филтрирате данните във всяка колона.

  Забележка: Ако данните, които сте избрали, не съдържат заглавки и не ги поставите в таблица, първата клетка на всяка колона се третира като заглавка и филтърът не включва данните в тези клетки.

Поставяне на данни в таблица

 1. Изберете данните, които искате да филтрирате.

 2. Натиснете Ctrl + L, за да отворите диалоговия прозорец Създаване на таблица . Ще чуете "Създаване на таблица" и диапазона от клетки, които сте избрали. Проверете дали избрания диапазон от клетки е правилна.

 3. Процесът на поставяне на данните ви зависи от състоянието на заглавките в документа:

  • Ако вашите данни нямат заглавки, просто натиснете Enter след отварянето на диалоговия прозорец Създаване на таблица, за да поставите данните си.

  • Ако вашите данни имат заглавки, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Неотметнато моята таблица има заглавки квадратчето за отметка." Натиснете клавиша за интервал, за да отметнете квадратчето, след което натиснете Enter, за да поставите данните си.

  Забележка: Ако таблица няма заглавки, Excel за Windows Phone 10 ги създава чрез вмъкване на контейнер за текста в първия ред. Текст в контейнер по подразбиране са колона 1, колона 2, колона 3 и др. Промяна на името на заглавката текста с помощта на клавишите със стрелки да се придвижите до подходящата клетка и въведете новото име в заглавката.

Филтриране на данни в таблица

 1. Изберете клетката със заглавката на колоната, която искате да филтрирате. Ще чуете буквата на колона, номера на ред, "избрана, може да се редактира", съдържанието на клетката, "няма приложен филтър, елемент от менюто".

 2. Натиснете Alt + стрелка надолу стрелка, за да покажете падащото меню за филтриране и сортиране . Можете също да изберете стрелката в десния ъгъл на клетката, заглавката за достъп до менюто. Чувате "по избор на контрола" когато се отвори менюто.

 3. P пощенският адрес стрелка надолу в подменюто, докато чуете филтър, който искате да приложите към вашите данни, след което натиснете клавиша Enter. Отваря се Филтър по избор диалогов прозорец с опции за филтриране. Натиснете клавиша Tab за придвижване между полета в диалоговия прозорец Филтър по избор .

 4. За да филтрирате данните, натиснете стрелка надолу в менюто за филтриране и сортиране , докато чуете "Текстови филтри" или "Филтри на числа." Ако данните в активната колона съдържа само текст или комбинация от текст и числа, Текстови филтри опция е налична в менюто. Ако данните в колоната съдържа само числа, вместо това е опцията Числови филтри в менюто. Можете също да изберете Филтриране по цвят или сортиране по цвят , ако данните, които искате да сортиране или филтриране съдържа цветен шрифт или ако клетките разполагат с различни цветове. Подменю отваря след като направите избора си.

  Забележка: За да сортирате данните в колона по азбучен ред във възходящ ред, натиснете стрелка надолу, докато чуете "Сортиране от А до я", след което натиснете клавиша Enter. Сортиране на данни по азбучен ред в низходящ ред, като натиснете клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "Сортиране от я до А", след което натиснете клавиша Enter. Имате възможност да сортирате по азбучен ред, ако активната колона съдържа само текст или комбинация от текст и числа. За да сортирате данните на колона с числа във възходящ ред, натиснете стрелка надолу, докато чуете "Най-малко към най-голямото", след което натиснете клавиша Enter. Сортиране на числови данни в низходящ ред, като натиснете клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "Най-голямо към най-малко", след което натиснете клавиша Enter. Имате възможност да сортирате номера, ако активната колона съдържа само числа.

Опции за филтриране за таблици

Опции за текстови филтри

 • Равно на – филтрира данните в колоната, за да се покаже или скрие точният текст, който въвеждате в диалоговия прозорец Потребителски филтър.

 • Не е равно - филтри за колоната, за да покажете всичко, с изключение на текста, който въвеждате в диалоговия прозорец Филтър по избор .

 • Започва с – филтрира колоната така, че да се покажат данните, които започват с точния текст, който въвеждате в диалоговия прозорец Потребителски филтър. Текстът може да има произволен край.

 • Свършва с – филтрира колоната така, че да се покажат данните, които завършват с точния текст, който въвеждате в диалоговия прозорец Потребителски филтър. Текстът може да има произволно начало.

 • Съдържа – филтрира колоната така, че да се покажат данните, които включват точния текст, който въвеждате в диалоговия прозорец Потребителски филтър.

 • Не съдържа – филтрира колоната така, че да се покажат данните, които не включват текста, който въвеждате в диалоговия прозорец Потребителски филтър.

 • Филтър по избор- ви позволява да изберете филтър, който искате да приложите към вашите данни от падащото меню. За да използвате тази опция, трябва да първо да въведете текста, който искате да филтрирате. След това натиснете Tab, докато не чувате "може да се редактира разгъващ се списък." Натиснете Alt + стрелка надолу стрелка, за да видите падащото меню. Използвайте стрелка надолу, за да изберете желания от вас филтър, след което натиснете клавиша Enter. Можете да чуете "Приложен е филтър" след като приключи действието.

Опции за числови филтри

 • Равно на – филтрира колоната, за да се покаже точното число, което въвеждате в диалоговия прозорец Потребителски филтър.

 • Не е равно на – филтрира колоната така, че да се покажат всички числа освен точното число, което въвеждате в диалоговия прозорец Потребителски филтър

 • По-голямо от – филтрира колоната така, че да се покажат всички числа със стойност, която е по-голяма от числото, което въвеждате в диалоговия прозорец Потребителски филтър

 • По-малко от – филтрира колоната така, че да се покажат всички числа със стойност, която е по-малка от числото, което въвеждате в диалоговия прозорец Потребителски филтър

 • Между – филтрира колоната така, че да се покажат всички числа в определен числов диапазон. Въведете диапазона в двата предоставени диалогови прозореца Потребителски филтър

 • Първите 10 - филтри колона за показване на числа с най-високите или най-ниските числови стойности или проценти. Ще чуете името на активната клетка и "Се фокусира върху Редактиране на 10" когато отваря диалоговия прозорец. Диалоговия прозорец по подразбиране е топ 10 номера (наречени елементи), но можете да промените този номер на всяка стойност. За да филтрирате проценти вместо числа, натиснете Tab, докато чуете "Елементи" и след това натиснете Alt + клавиша със стрелка. Натиснете клавиша със стрелка. Когато чуете "Процент", натиснете клавиша Enter. За да филтрирате дъното числа или проценти, Tab, докато не чувате "горната редактируеми разгъващ се списък." Натиснете Alt + стрелка надолу стрелка. След това натиснете клавиша със стрелка за да изберете "Отдолу", след което натиснете клавиша Enter.

 • Над средното – филтрира колоната така, че да се покажат числата, които са над средната стойност на всички числа в колоната.

 • Под средното – филтрира колоната така, че да се покажат числата, които са под средната стойност на всички числа в колоната.

 • Филтриране по цвят на шрифт - активната колона филтри за показване на цвета на шрифта, изберете от подменюто. Когато се отвори менюто, веднага чувате RGB стойността на първия цвят на шрифта в колона. Натиснете Enter, за да изберете този цвят, или натиснете стрелка надолу, докато чуете RGB стойността на желания от вас цвят.

 • Филтриране по цвят на клетка - филтри активната колона, за да покажете цвят на клетка, изберете от подменюто. Когато се отвори менюто, веднага чувате RGB стойността на първия цвят на клетка в колона. Натиснете Enter, за да изберете този цвят, или натиснете стрелка надолу, докато чуете RGB стойността на желания от вас цвят.

 • Автоматично – филтрира активната колона така, че да се покажат клетките, съдържащи цвета на шрифта по подразбиране на Excel – черно.

 • Без запълване – филтрира активната колона така, че да се покажат клетките без цвят. Тези клетки се отличават с бял фон и черен шрифт – настройката на Excel по подразбиране.

Опции за сортиране по цвят

 • Сортиране по цвят на клетка – сортира активната колона по цвят на клетка. Тази опция поставя в колоната първо клетките с цвета, който изберете от подменюто.

 • Сортиране по цвят на шрифт – сортира активната колона по цвят на шрифт. Тази опция поставя в колоната първо клетките с цвета на шрифта, който изберете.

 • Автоматично – поставя в колоната първо клетките с цвета на шрифта по подразбиране на Excel – черно.

 • Сортиране по избор – използвайте тази опция, за да сортирате данни по желания от вас начин. Например можете да сортирате първо по азбучен ред, а после по числова стойност, след това по цвят на шрифта, а след това по цвят на клетка.

Вж. също

Използване на екранен четец за печат в работна книга на Excel

Използване на клавишни комбинации с външна клавиатура в Excel Mobile за Windows 10

Основни задачи с използване на екранен четец с Excel

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Excel

Използвайте Excel Online с клавиатурата и екранен четец, за да поставите и филтриране на данни в таблица. Ние имам проверка то с разказвача, JAWS и NVDA, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники. Филтриране на данни ви помага да се съсредоточите върху определен набор от данни, което е особено полезно в големи работни листове.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft Office.

 • Когато използвате Excel Online, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като Excel Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузъра, но не и за Excel Online.

В тази тема

Поставяне на данни в таблица

 1. Изберете данните, които искате да филтрирате.

 2. Натиснете Ctrl+L, за да отворите диалоговия прозорец Създаване на таблица. Трябва да чуете "Диалогов прозорец Създаване на таблица с фокус върху бутона OK".

 3. Ако вашата таблица не съдържа заглавки, просто натиснете Enter след отварянето на диалоговия прозорец Създаване на таблица.

 4. Ако вашата таблица има заглавки, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Неотметнато моята таблица има заглавки квадратчето за отметка." Натиснете интервала, за да отметнете квадратчето, след което натиснете клавиша Enter.

  Ако вашата таблица съдържа няма заглавки, Excel Online ги създава чрез вмъкване на контейнер за текста в първия ред. Текст в контейнер по подразбиране са колона 1, колона 2, колона 3 и др. Промяна на името на заглавката текст, като щракнете върху него и въведете името, което искате.

Филтриране на данни в таблица

 1. Изберете клетката със заглавката на колоната, която искате да филтрирате.

 2. Натиснете Alt + стрелка надолу стрелка, за да отворите падащото меню филтриране и сортиране . Можете също да изберете стрелката отдясно на клетката, в заглавката за достъп до менюто.

 3. Натиснете клавиша със стрелка надолу, докато чуете "Текстови филтри" или "Филтри на числа", след което натиснете клавиша Enter, за да получите достъп до подменюто. Можете да чуете "Текстови филтри", ако колоната съдържа само текст или комбинация от текст и числа. Можете да чуете "Числови филтри", ако колоната съдържа само числа.

 4. Натиснете клавиша със стрелка в подменюто, докато чуете името на филтъра, който искате да приложите към вашите данни, след което натиснете клавиша Enter. За всяка опция за филтриране отваря се диалоговият прозорец Филтър по избор . Чувате "Диалоговия прозорец филтър по избор се фокусира върху Редактиране на" кога отваря се диалоговият прозорец, и ще чуете "Приложен филтър" след като приключи действието.

  Натискайте клавиша Tab, за да се придвижвате между полетата в диалоговия прозорец Потребителски филтър, включително радио бутоните И/Или.

 5. Изчистете приложен филтър, като първо изберете клетка заглавката на колоната, която искате да възстановите. Ако изберете клетка A1, например, натиснете Alt + стрелка надолу излагане на падащото меню и след това натиснете клавиша със стрелка надолу, докато чуете "Изчисти филтъра от колона 1." Натиснете клавиша Enter. Чувате "без филтър приложени" когато действието е завършена. Ако преименуван на текста на горния клетка A1, чувате името на заглавката вместо "Колона 1."

Опции за филтриране за таблици

Опции за числови филтри

 • Равно на – филтрира колоната, за да се покаже точното число, което въвеждате в диалоговия прозорец Потребителски филтър.

 • Не е равно на – филтрира колоната така, че да се покажат всички числа освен точното число, което въвеждате в диалоговия прозорец Потребителски филтър

 • По-голямо от – филтрира колоната така, че да се покажат всички числа със стойност, която е по-голяма от числото, което въвеждате в диалоговия прозорец Потребителски филтър

 • По-малко от – филтрира колоната така, че да се покажат всички числа със стойност, която е по-малка от числото, което въвеждате в диалоговия прозорец Потребителски филтър

 • Между – филтрира колоната така, че да се покажат всички числа в определен числов диапазон. Въведете диапазона в двата предоставени диалогови прозореца Потребителски филтър

 • Първите 10 - филтри колона за показване на числа с най-високите или най-ниските числови стойности или проценти. Ще чуете името на активната клетка и "Се фокусира върху Редактиране на 10" когато отваря диалоговия прозорец. Диалоговия прозорец по подразбиране е топ 10 номера (наречени елементи), но можете да промените този номер на всяка стойност. За да филтрирате проценти вместо числа, натиснете клавиша Tab, докато чуете "елементи" и след това натиснете Alt + клавиша със стрелка. Натиснете клавиша със стрелка надолу, докато чуете "процент", след което натиснете клавиша Enter. За да филтрирате дъното числа или проценти, натиснете клавиша Tab, докато чуете "горната редактируеми разгъващ се списък." Натиснете Alt + стрелка надолу стрелка. След това натиснете клавиша със стрелка за да изберете "Отдолу", след което натиснете клавиша Enter.

 • Над средното – филтрира колоната така, че да се покажат числата, които са над средната стойност на всички числа в колоната.

 • Под средното – филтрира колоната така, че да се покажат числата, които са под средната стойност на всички числа в колоната.

 • Филтър по избор – Използвайте тази опция, за да изберете филтър, който искате да приложите към вашия числови данни от падащото меню. За да използвате тази опция, трябва първо да въведете номера, който искате да филтрирате в диалоговия прозорец. След това натиснете Tab, докато не чувате "може да се редактира разгъващ се списък." Натиснете Alt + стрелка надолу стрелка, за да видите падащото меню. Използвайте стрелка надолу, за да изберете желания от вас филтър, след което натиснете клавиша Enter. Можете да чуете "Приложен е филтър" след като приключи действието.

Опции за текстови филтри

 • Равно на – филтрира данните в колоната, за да се покаже или скрие точният текст, който въвеждате в диалоговия прозорец Потребителски филтър.

 • Не е равно на – филтрира колоната така, че да се покаже всичко освен текста, който въвеждате в диалоговия прозорец Потребителски филтър.

 • Започва с – филтрира колоната така, че да се покажат данните, които започват с точния текст, който въвеждате в диалоговия прозорец Потребителски филтър. Текстът може да има произволен край.

 • Свършва с – филтрира колоната така, че да се покажат данните, които завършват с точния текст, който въвеждате в диалоговия прозорец Потребителски филтър. Текстът може да има произволно начало.

 • Съдържа – филтрира колоната така, че да се покажат данните, които включват точния текст, който въвеждате в диалоговия прозорец Потребителски филтър.

 • Не съдържа – филтрира колоната така, че да се покажат данните, които не включват текста, който въвеждате в диалоговия прозорец Потребителски филтър.

 • Филтър по избор - ви позволява да изберете филтър, който искате да приложите към вашите данни от падащото меню. За да използвате тази опция, трябва да първо да въведете текста, който искате да филтрирате. След това натиснете Tab, докато не чувате "може да се редактира разгъващ се списък." Натиснете Alt + стрелка надолу стрелка, за да видите падащото меню. Използвайте стрелка надолу, за да изберете желания от вас филтър, след което натиснете клавиша Enter. Можете да чуете "Приложен е филтър" след като приключи действието.

Вж. също

Използване на екранен четец за намиране и заместване на данни в Excel

Клавишни комбинации в Excel Online

Основни задачи с използване на екранен четец с Excel

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Excel

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×