Използване на екранен четец за синхронизиране на OneDrive за бизнеса

Използване на екранен четец за синхронизиране на OneDrive за бизнеса

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте "Разказвач", вградения екранен четец на Windows, и клавишни комбинации, за да синхронизирате файловете си в OneDrive за бизнеса с вашия компютър. Синхронизирането ви позволява да работите със своите файлове в OneDrive за бизнеса директно от файловия мениджър и да осъществявате достъп до тях дори когато сте офлайн. Когато преминете онлайн, всички извършени от вас или други хора промени ще се синхронизират.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации за OneDrive за бизнеса в Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

В тази тема

Синхронизиране с помощта на клиента за синхронизиране на OneDrive

Ако имате новия клиент за синхронизиране на OneDrive на вашия компютър, файловете ви се синхронизират автоматично, когато сте влезли в OneDrive на компютъра ви. За да получите информация за настройване и влизане, отидете на Влизане в OneDrive за бизнеса.

Синхронизиране с помощта на клиента за синхронизиране на OneDrive за бизнеса

Ако използвате предишния клиент за синхронизиране на OneDrive за бизнеса, следвайте инструкциите за синхронизиране по-долу.

Ако не сте сигурни кой клиент за синхронизиране имате, отидете на Коя версия на OneDrive използвам.

 1. В браузъра си влезте в Office 365 или в сайта на SharePoint на вашата организация със своя служебен или учебен акаунт.

  Забележка: Ако имате нужда от повече информация относно влизането в Office 365, вижте Откъде да влезете в Office 365 за фирми.

 2. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Икона за стартиране на приложения", а след това натиснете клавиша Enter.

 3. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "OneDrive", а след това натиснете клавиша Enter.

 4. След това натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Създай".

 5. Натиснете клавиша със стрелка надясно, докато чуете "Синхронизиране". (В разказвача ще чуете "Синхронизиране, елемент от менюто"). След това натиснете Enter. Ще се отвори диалоговият прозорец Синхронизиране и ще чуете "Синхронизирайте тази библиотека с устройството си за лесен достъп".

 6. За да започнете синхронизацията, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Синхронизирай сега", а след това натиснете клавиша Enter. Отваря се диалоговият прозорец за защита на интернет и ще чуете "Искате ли да разрешите на този уеб сайт да отвори програма на вашия компютър?".

 7. Натиснете Alt+A в диалоговия прозорец за защита, за да дадете разрешение, или натискайте Tab, докато чуете "Позволи", след което натиснете клавиша Enter.

 8. Ще се отвори диалоговият прозорец OneDrive за бизнеса, като е избран бутонът Покажи моите файлове и ще чуете "Microsoft OneDrive за бизнеса, бутон "Покажи моите файлове". Диалоговият прозорец съдържа уеб адреса на вашия OneDrive за бизнеса и местоположение във вашия компютър, където ще се запише библиотеката.

  В този момент може да се отвори диалогов прозорец за защита. Ако този диалогов прозорец изисква да въведете имейл адреса на вашия Office 365 акаунт, направете следното:

  1. Въведете имейл адреса на вашия акаунт, натиснете клавиша Tab, за да се придвижите до бутона Напред бутона и натиснете клавиша Enter.

  2. Прозорецът Влизане се отваря, като полето Парола е избрано за редактиране. Въведете паролата си.

  3. Натиснете клавиша Tab, за да отидете на бутона Влизане, и натиснете клавиша Enter. Прозорецът Влизане се затваря и диалоговият прозорец OneDrive за бизнеса се отваря отново, като бутонът Показване на моите файлове е избран.

 9. За да се покажат вашите файлове, докато се синхронизират, натиснете клавиша интервал. File Explorer се отваря с фокус на списъка с документи в папката OneDrive за бизнеса и чувате "OneDrive за бизнеса, преглед на елементи" и името на първия елемент в списъка. (В разказвача ще чуете "Прозорец OneDrive за бизнеса, изглед на елементите на таблица" и името на първия елемент.)

Файловият мениджър показва папката ви на OneDrive за бизнеса в навигационния екран или като OneDrive – ИмеНаФирма, или като OneDrive @ ИмеНаФирма.

След като документите ви са синхронизирани с вашия компютър, можете да запишете файлове от Microsoft Office директно във вашата папка на OneDrive за бизнеса. Във файла, който искате да запишете, натиснете Alt+F, A и след това A. В списъка Запиши като натиснете стрелката нагоре или надолу, за да изберете своята папка на OneDrive за бизнеса и след това натиснете Enter.

Спиране на синхронизирането на вашата папка на OneDrive за бизнеса

 1. При фокус върху работния плот натиснете F6, за да се придвижите до бутона Старт.

 2. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Уведомяване бутон v-образна стрелка", след което натиснете клавиша за интервал. Отваря се преливащият екран за известия.

 3. Натискайте клавиша със стрелка нагоре, докато не чуете "OneDrive <ИмеНаФирма>, <състояние>".

 4. За да отворите контекстното меню, натиснете Shift+F10.

 5. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Още опции". Натиснете Enter, за да отворите менюто, след което натиснете S, за да отворите "Настройки".

 6. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Спиране на синхронизирането, връзка", след което натиснете Enter.

 7. Отваря се диалогов прозорец за потвърждение с фокус върху бутона Премахни връзката с акаунта. За да спрете синхронизирането на вашата папка в OneDrive за бизнеса, натиснете Enter.

Ръчно синхронизиране на папка

 1. При фокус върху работния плот натиснете F6, за да се придвижите до бутона Старт.

 2. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Уведомяване бутон v-образна стрелка", след което натиснете клавиша за интервал. Отваря се преливащият екран за известия.

 3. Натискайте клавиша със стрелка нагоре, докато не чуете "OneDrive <ИмеНаФирма>, <състояние>".

 4. За да отворите контекстното меню, натиснете Shift+F10.

 5. За да синхронизирате папка ръчно с помощта на бутона Синхронизирай сега, натиснете N. Когато сте във вашата мрежа, OneDrive за бизнеса автоматично синхронизира папките с техните библиотеки на SharePoint приблизително на всеки 10 минути.

Преглед и коригиране на проблеми при синхронизиране

Ако се сблъскате с проблеми при синхронизиране с OneDrive за бизнеса, изпробвайте следните стъпки, за да прегледате и коригирате проблемите.

 1. При фокус върху работния плот натиснете F6, за да се придвижите до бутона Старт.

 2. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Уведомяване бутон v-образна стрелка", след което натиснете клавиша за интервал. Отваря се преливащият екран за известия.

 3. Натискайте клавиша със стрелка нагоре, докато не чуете "OneDrive <ИмеНаФирма>, <състояние>".

 4. За да отворите контекстното меню, натиснете Shift+F10.

 5. Изберете от следните опции:

  • За да прегледате проблемите при синхронизиране, натиснете V. Ще се отвори диалоговият прозорец OneDrive за бизнеса и ще чуете "Излизане от изгледа на елементи на менюто, File Explorer, диалогов прозорец OneDrive за бизнеса, [X] елементи не могат да се синхронизират с OneDrive за бизнеса" и името на първия файл.

   За да преминете през списъка с файлове, натиснете клавиша със стрелка надолу. Изберете файла, който искате да отворите, натискайте клавиша Tab, за да преминете до бутона Отвори елемент и натиснете клавиша Enter. В отворения файл коригирайте проблема, който е причина за проблема със синхронизирането, и запишете файла.

  • С тази опция се поправят библиотеки, които не са синхронизирани. Така се синхронизират версиите на сървъра на тези библиотеки с тези на вашия компютър и се архивират локалните файлове, в които има несинхронизирани промени.

   За да изпълните Поправка, натиснете E. Ще се отвори диалогов прозорец на OneDrive за бизнеса с фокус върху бутона Поправка. За да извършите поправката, натиснете клавиша Enter.

Още информация

Вж. също

Клавишни комбинации за OneDrive за бизнеса в Windows

Основни задачи с използване на екранен четец с OneDrive за бизнеса

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в OneDrive за бизнеса чрез функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×