Използване на екранен четец за работа с шаблони в Word

Използване на екранен четец за работа с шаблони в Word

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте Word с клавиатурата и екранен четец за бързо писане, например, мотивационни писма, автобиографии и листовки за събития с помощта на достъпни Word шаблони. Не е нужно да се тревожа за форматиране и стилове, тъй като тези, които са готови за вас в шаблона. Ние имам проверка то с разказвача и JAWS, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники.

Забележки: 

Създаване на нов документ от шаблон

Шаблони съдържа предварително определени настройки за форматиране, стилове и контейнер за текста. В Wordможете да намерите няколко достъпни шаблони, например за бързо писане на отчет за състоянието на проекта, автобиография, листовка за събитие, изследвания хартия или списък със задачи.

Когато преместите в шаблона, Вашият екранен четец чете контейнера текстове в полетата за шаблон за формуляр. Заместете контейнер за текста в полетата на формуляра като въведете ваш собствен текст.

Промените, които правите във файл, който се базира на шаблон няма да повлияе на първоначалния шаблон. Когато създавате нов документ, базиран на шаблон, винаги е отделен файл. И така не забравяйте да запишете файла. Ако искате да създадете свой собствен шаблон или редактиране на съществуваща такава, за указания отидете на Създаване на шаблон.

 1. Отворен Word. Фокусът е върху опцията за създаване на нов, празен документ, бутон. Ще чуете: "Актуални, празен документ."

 2. Натиснете клавиша Tab, докато чуете "Още шаблони, хипервръзка" и натиснете клавиша Enter.

 3. За да търсите достъпни шаблони, натиснете Alt + N, S. Ще чуете: "Търсене на онлайн шаблони". В полето Търсене въведете "достъпни шаблони" и след това натиснете клавиша Enter. Отваря се страница със списък на наличните достъпни шаблони.

  Забележка: Ако вече редактирате документ и искате да създадете нов от шаблон, натиснете Alt + F, N, s. Фокусът се в Търсене на онлайн шаблони за текстово поле.

 4. За да преглеждате за подходящ шаблон, натиснете клавишите със стрелки. Чувате имената на шаблон, както и да отидете през тях.

 5. За да изберете шаблон, натиснете клавиша Enter. Можете да чуете "Визуализация на шаблон, създаване," последвано от името на шаблона.

  В JAWS можете да чуете "Файл нов раздел" последвани от описанието на шаблона.

 6. За да започнете работа с документа, натиснете клавиша Enter. Документът се отваря за редактиране.

  В JAWS ще чуете първото поле във формуляра за шаблона.

 7. За да преместите от поле във формуляр в друг, натиснете стрелката нагоре или надолу стрелка или клавиша Tab. Добавяне на съдържание и след като сте готови, запишете работата си. За инструкции как да запишете документа отидете в използване на екранен четец, за да запишете документ в Word.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за вмъкване на картина или изображение в Word

Клавишни комбинации за Microsoft Word за Windows

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Използвайте Word за Android с TalkBack вградените Android екранен четец, за да можете бързо да пишете, например, мотивационни писма, автобиографии и листовки за събития с помощта на Word шаблони. Не е нужно да се тревожа за форматиране и стилове, тези, които са готови за вас в шаблона.

Забележки: 

Създаване на нов документ от шаблон

Шаблони съдържа предварително определени настройки за форматиране, стилове и контейнер за текста. В Wordможете да намерите няколко достъпни шаблони, например за бързо писане на отчет за състоянието на проекта, автобиография, листовка за събитие, изследвания хартия или списък със задачи.

Когато преместите в шаблона, Вашият екранен четец чете контейнера текстове в полетата за шаблон за формуляр. Заместете контейнер за текста в полетата на формуляра като въведете ваш собствен текст.

Промените, които правите във файл, който се базира на шаблон няма да повлияе на първоначалния шаблон. Когато създавате нов документ, базиран на шаблон, винаги е отделен файл. И така не забравяйте да запишете файла.

 1. Отворен Word. Отваря се страницата Последни . За да преместите от Последни страницата Създай, плъзнете един пръст в горната част на екрана, докато чуете "Нов бутон" и след това Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзнете надясно, докато чуете "Нов бутон" а след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Празен документ." Фокусът е върху шаблона за празен документ.

 3. Плъзнете надясно, докато чуете шаблона, който искате и след това Докоснете двукратно екрана. Документът се отваря за редактиране.

 4. Плъзнете един пръст по екрана да се придвижвате през полетата на формуляра. TalkBack обяви полета, докато се движат. Докоснете двукратно екрана, за да добавите вашето съдържание. След като сте готови, запишете работата си. За инструкции как да запишете документа отидете в използване на екранен четец, за да запишете документ в Word.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Използвайте Word Mobile с разказвача, вградени Windows екранен четец, за да можете бързо да напишете, например мотивационни писма, автобиографии и листовки за събития с помощта на Word шаблони. Не е нужно да се тревожа за форматиране и стилове, тези, които са готови за вас в шаблона.

Забележки: 

Създаване на нов документ от шаблон

Шаблони съдържа предварително определени настройки за форматиране, стилове и контейнер за текста. В Wordможете да намерите няколко достъпни шаблони, например за бързо писане на отчет за състоянието на проекта, автобиография, листовка за събитие, изследвания хартия или списък със задачи.

Когато преместите в шаблона, Вашият екранен четец чете контейнера текстове в полетата за шаблон за формуляр. Заместете контейнер за текста в полетата на формуляра като въведете ваш собствен текст.

Промените, които правите във файл, който се базира на шаблон няма да повлияе на първоначалния шаблон. Когато създавате нов документ, базиран на шаблон, винаги е отделен файл.

 1. Отворен Word. Да попадате в началната страница на списък на най-скорошни и закачени документи.

 2. Плъзнете надясно, докато чуете "Нов бутон" а след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "списък с нов, празен документ." Фокусът е върху шаблона за празен документ.

 3. Плъзнете надясно, докато чуете шаблона, който искате и след това Докоснете двукратно екрана. Документът се отваря за редактиране.

 4. Плъзнете един пръст по екрана да се придвижвате през полетата на формуляра. Разказвач обяви полетата, докато се движат. Докоснете двукратно екрана, за да добавите вашето съдържание. След като сте готови, запишете работата си. За инструкции как да запишете документа отидете в използване на екранен четец, за да запишете документ в Word.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за проверка на правописа в документ на Word

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Използвайте Word Online с клавиатурата и екранен четец за бързо писане, например, мотивационни писма, автобиографии и листовки за събития с помощта на Word шаблони. Не е нужно да се тревожа за форматиране и стилове, тези, които са готови за вас в шаблона. Ние имам проверка то с разказвача, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники.

Забележки: 

 • Ако използвате разказвача с Windows 10 Fall Creators Update, трябва да изключите режима на преглед, за да редактирате документи, електронни таблици или презентации с Office Online. За повече информация вижте Изключване на виртуалния режим или режима на преглед в екранни четци в Windows 10 Fall Creators Update.

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft Office.

 • Когато използвате Word Online, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като Word Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за Word Online.

Създаване на нов документ от шаблон

Шаблони съдържа предварително определени настройки за форматиране, стилове и контейнер за текста. В Wordможете да намерите няколко достъпни шаблони, например за бързо писане на отчет за състоянието на проекта, автобиография, листовка за събитие, изследвания хартия или списък със задачи.

Когато преместите в шаблона, Вашият екранен четец чете контейнера текстове в полетата за шаблон за формуляр. Заместете контейнер за текста в полетата на формуляра като въведете ваш собствен текст.

Промените, които правите във файл, който се базира на шаблон няма да повлияе на първоначалния шаблон. Когато създавате нов документ, базиран на шаблон, винаги е отделен файл.

 1. Във вашия браузър отидете в Office.com и влезте.

 2. Натиснете клавиша Tab, докато чуете "Дума, връзка" и след това натиснете клавиша Enter. Ще чуете: "Създаване на нов празен документ, свържете."

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да изберете един от шаблоните за лесно достъпни, натиснете клавиша Tab, докато чуете шаблона, който искате и след това натиснете клавиша Enter.

  • За да намерите още шаблони, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Достъп до повече шаблони, връзка" и след това натиснете клавиша Enter. Натиснете клавиша Tab, докато чуете шаблона, който искате и след това натиснете клавиша Enter.

 4. За да се придвижвате между текстови полета, натиснете клавишите със стрелки. Добавяне на съдържание. Word Online записва промените ви автоматично по време на работа.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за вмъкване на картина или изображение в Word

Клавишни комбинации в Word Online

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×