Преминаване към основното съдържание
Office
Използване на екранен четец за работа с предложения в To-Do

Използване на екранен четец за работа с предложения в To-Do

Използвайте To-Do за Android с TalkBack – вградения екранен четец на Android, за да маркирате задачи като изпълнени, да ги добавяте към Моят ден и да извличате допълнителни предложени задачи. Изгледът Предложения ви показва списък на неизпълнените задачи, например просрочени или чийто срок е днес.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Отваряне на "Предложения"

 1. В изгледа Моят ден в To Do плъзгайте надясно, докато TalkBack не произнесе: "Предложения".

 2. Докоснете двукратно екрана, за да отворите изгледа Предложения.

Изпълнение на задачи

 1. В изгледа Предложения в To Do плъзгайте надясно, докато TalkBack не произнесе елемента, който искате да маркирате като изпълнен.

 2. Плъзнете надясно два пъти. TalkBack произнася: "Неизпълнена задача".

 3. За да маркирате елемента като изпълнен, докоснете екрана. TalkBack произнася: "Изпълнена задача".

Добавяне на задача към "Моят ден"

 1. Когато сте в изгледа Предложения в To Do, плъзгайте надясно, докато TalkBack не произнесе елемента, който искате да добавите към Моят ден.

 2. Плъзгайте надясно, докато TalkBack не произнесе: "Бутон Добавяне на задача към Моят ден".

 3. Докоснете двукратно екрана, за да изберете и да добавите елемента в Моят ден.

Затваряне на "Предложения"

 1. Докато сте в даден елемент, в изгледа Предложения в To Do плъзгайте наляво, докато TalkBack не произнесе: "Бутон Назад".

 2. Докоснете двукратно екрана, за да изберете бутона и да затворите изгледа Предложения. Отваря се изгледът Моят ден и TalkBack произнася: "Моят ден".

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със задачи в To-Do

Използване на екранен четец за работа със списъци в To-Do

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в To-Do с помощта на функциите за достъпност

Използвайте To-Do за Windows 10 с "Разказвач" – вградения екранен четец на Windows, за да маркирате задачи като изпълнени, да ги добавяте към Моят ден и да извличате допълнителни предложени задачи. Изгледът Предложения ви показва списък на неизпълнените задачи, например просрочени или чийто срок е днес.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Windows. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет или PC.

В тази тема

Отваряне на "Предложения"

 1. В изгледа Моят ден в To Do плъзгайте наляво, докато разказвачът не произнесе: "Бутон Предложения".

  Съвет: Можете също да преглеждате елементите на екрана. За да прегледате, поставете пръст върху екрана и бавно го плъзгайте наоколо. Когато намерите елемент, разказвачът го произнася. За да достигнете например до бутона Предложения в изгледа Моят ден, поставете пръст върху екрана и го плъзгайте към горния десен ъгъл, докато разказвачът не произнесе: "Бутон Предложения". За да спрете да преглеждате, просто повдигнете пръста си, и фокусът остава там, където сте го оставили.

 2. Докоснете двукратно екрана, за да отворите изгледа Предложения.

Изпълнение на задачи

 1. Когато сте в изгледа Предложения в To Do, плъзгайте надясно, докато разказвачът не произнесе елемента, който искате да маркирате като изпълнен.

 2. Плъзнете надясно още веднъж. Разказвачът произнася: "Квадратче за изпълнение без отметка".

 3. За да маркирате елемента като изпълнен, докоснете екрана.

Добавяне на задача към "Моят ден"

 1. Когато сте в изгледа Предложения в To Do, плъзгайте надясно, докато разказвачът не произнесе елемента, който искате да добавите към Моят ден.

 2. Продължете да плъзгате, докато разказвачът не каже: "Добави към "Моят ден".

 3. Докоснете двукратно екрана, за да го изберете и добавите в Моят ден.

Зареждане на още предложения

 1. В изгледа Предложения в To Do плъзгайте наляво, докато разказвачът не произнесе: "Зареждане на още предложения", хипервръзка".

 2. Докоснете двукратно екрана, за да изберете и заредите още елементи.

Затваряне на "Предложения"

 1. Докато сте в даден елемент, в изгледа Предложения в To Do плъзгайте наляво, докато разказвачът не произнесе: "Бутон Готово".

 2. Докоснете двукратно екрана, за да изберете бутона и да затворите изгледа Предложения. Отваря се изгледът Моят ден и разказвачът произнася: "Моят ден".

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със задачи в To-Do

Използване на екранен четец за работа със списъци в To-Do

Научете как да навигирате в To-Do с помощта на функциите за достъпност

Използвайте To-Do за уеб с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец на Windows, за да маркирате задачи като изпълнени, да ги добавяте към Моят ден и да извличате допълнителни предложени задачи. Изгледът Предложения ви показва списък на неизпълнените задачи, например просрочени или чийто срок е днес.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате To-Do за уеб, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като To-Do за уеб се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Трябва например да използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в команден режим и излизане от него. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузъра, но не и за To-Do за уеб.

В тази тема

Отваряне на "Предложения"

 1. Когато сте в изгледа Моят ден в To Do, натискайте Tab, докато разказвачът не произнесе: "Достъп до предлаганите задачи чрез бутона Предложения".

 2. Натиснете Enter, за да изберете бутона и да отворите изгледа Предложения.

Изпълнение на задачи

 1. Когато сте в изгледа Предложения в To Do, натискайте Tab, докато разказвачът не произнесе елемента, който искате да маркирате като изпълнен.

 2. Натиснете клавиша Tab още веднъж. Разказвачът произнася: "Неотметнато, квадратче за отметка "Маркирай като завършена".

 3. За да маркирате елемента като изпълнен, натиснете клавиша Enter.

Добавяне на задача към "Моят ден"

 1. Когато сте в изгледа Предложения в To Do, натискайте Tab, докато разказвачът не произнесе елемента, който искате да добавите към Моят ден.

 2. Фокусът е върху елемента. За да се придвижите до бутона Добави към "Моят ден", натиснете клавиша Tab още два пъти. Разказвачът произнася: "Добави към "Моят ден".

 3. Натиснете Enter, за да изберете и да добавите елемента в Моят ден.

Зареждане на още предложения

 1. Когато сте в изгледа Предложения в To Do, натискайте Tab, докато разказвачът не произнесе: "Бутон Още".

 2. Натиснете клавиша Enter, за да изберете и заредите още елементи.

Затваряне на "Предложения"

 1. Докато сте в даден елемент, в изгледа Предложения в To Do натискайте Shift+Tab, докато разказвачът не произнесе: "Бутон Скриване на предложените задачи. Готово".

 2. Натиснете Enter, за да изберете бутона и да затворите изгледа Предложения. Отваря се изгледът Моят ден и разказвачът произнася: "Достъп до предлаганите задачи чрез бутона "Предложения".

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със задачи в To-Do

Използване на екранен четец за работа със списъци в To-Do

Научете как да навигирате в To-Do с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×