Използване на екранен четец за прочитане и отговаряне на покана за събрание в Outlook

Използване на екранен четец за прочитане и отговаряне на покана за събрание в Outlook

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте Outlook с клавиатурата си и екранен четец, за да четете и отговаряте на искания за събрания. Тествахме го с разказвача и JAWS, но може да работи с други екранни четци, стига те да следват общи стандарти и техники за достъпност. Ще научите как да изпращате бързи отговори направо от списъка със съобщения на Outlook входящи или да отворите заявката за още опции, като например да предложите нов час за събранието.

Забележки: 

В тази тема

Отговаряне на искане за събрание от списъка със съобщения в папка ' ' входящи ' '

Тъй като исканията за събрание пристигат във вашата папка "Входящи" на Outlook, можете бързо да приемете, да приемете под въпрос или да откажете събранието точно там, без да се налага да отваряте самата заявка.

 1. В Outlook Inbox използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу, за да направите фокуса върху искането за събрание.

  За да научите как да отворите и прочетете съдържанието на искането за събрание, отидете на отваряне и отговаряне на искане за събрание.

 2. Натиснете Shift+F10. Отваря се контекстното меню, а разказвачът обявява: "контекстно меню, меню". В JAWS ще чуете: "меню". За да отговорите на искането, направете едно от следните неща:

  • За да приемете, натиснете C, C и след това Enter.

  • За да приемете под въпрос, натиснете N и след това ENTER.

  • За да откажете, натиснете E.

 3. Отваря се диалогов прозорец на Microsoft Outlook , в който фокусът е върху бутона OK . Направете едно от следните неща:

  • За да редактирате отговора преди изпращане, натиснете E и след това ENTER. Отваря се имейл съобщение за отговор на събранието и фокусът е върху полето за текст на съобщението, където можете да въведете своя отговор. Когато сте готови, натиснете ALT + S, за да изпратите.

  • За да изпратите отговора без редактиране, натиснете S и след това ENTER.

  • За да изберете да не изпращате отговор, натиснете D и след това ENTER.

  Изнесено е избраното действие, поканата за събрание се изтрива и ако бъде приета, събранието ще бъде добавено към вашия Календар.

Отваряне, четене и отговаряне на искане за събрание

За да получите достъп до всички опции за отговор, като например да предложите нов час за събранието, отворете искането за събрание.

 1. В Outlook Inbox използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу, за да се придвижвате в папката "Входящи". Когато сте в искането за събрание, натиснете клавиша ENTER, за да го отворите.

 2. Екранният четец съобщава заглавието на искането за събрание. За да прочетете съдържанието на поканата за събранието, натиснете клавиша на разказвача + R. За да спрете четенето, натиснете клавиша CTRL.

 3. За да отговорите на искането за събрание, направете едно от следните неща:

  • За да приемете, натиснете ALT + H, C.

  • За да приемете под въпрос, натиснете ALT + H, J.

  • За да откажете, натиснете ALT + H, N.

 4. Когато чуете "меню, редактиране на отговора преди изпращане", направете едно от следните неща:

  • За редактиране на отговора преди изпращане натиснете E.

  • За да изпратите отговора без редактиране, натиснете S.

  • За да изберете да не изпращате отговор, натиснете D.

  Изнесено е избраното действие, поканата за събрание се изтрива и ако бъде приета, събранието ще бъде добавено към вашия Календар.

Предлагане на нов час за събрание

 1. Докато искането за събрание е отворено в Outlook, направете едно от следните неща:

  • За да приемете под въпрос и да предложите нов час, натиснете ALT + H, P, T, T.

  • За да откажете и да предложите нов час, натиснете ALT + H, P, T, D.

 2. Отваря се диалоговият прозорец Предложение за нов час . За да зададете датата и часа, когато искате да предложите, натискайте клавиша TAB, докато екранният четец не произнесе съответното поле, като например "Начална дата за събрание" или "начален час на събранието", и въведете новата дата или час (например "25Oct17" или "1230pm"). Когато сте готови, натиснете ALT + O.

 3. Диалогов прозорец "Затвори" и се отваря нов час, предложен имейл съобщение. Текущият час на събранието и новото време, което предлагате, се показват под полето за тема на съобщението. Фокусът е в текстовото поле за основния текст на съобщението, където можете да въведете допълнителни отговори. Когато сте готови за изпращане, натиснете ALT + S. Имейлът се изпраща и вие се връщате в папката "Входящи".

Проверете кой е поканен към събрание

След като сте приели искане за събрание, можете да проверите кой друг е поканен.

 1. В Outlook натиснете CTRL + 2, за да отидете на календар.

 2. Фокусът е върху днешния ден. За да се придвижите между събитията, натискайте клавиша TAB или SHIFT + TAB. Когато сте в събранието, което искате, натиснете CTRL + O, за да го отворите.

 3. За да отидете в помощника за планиране, натиснете ALT + H, U.

 4. Разказвачът съобщава: "всички участници", последвано от името на организатора на събранието. В JAWS ще чуете: "списъчно поле", последвано от името на организатора на събранието. За да чуете другите поканени, натискайте клавиша със стрелка надолу.

Поддържане на искания за събрание в папка "Входящи"

След като бъдат приети или отхвърлени, исканията за събрание се преместват автоматично в папката "Изтрити елементи". Ако искате да запазите имейлите в искането за събрание в папката си "Входящи", можете да промените настройките за Outlook.

 1. В Outlook натиснете ALT + F, T, M, за да отворите прозореца опции за поща .

 2. Натиснете ALT + D два пъти. В разказвача чувате: "Изпращане на съобщения, отметнати, изтриване на искания за събрание и уведомления от папка" Входящи ", след като сте отговорили, квадратче за отметка. В JAWS ще чуете: "Изтриване на искания за събрание и уведомления от папката" Входящи ", след като е отметнато квадратчето за отметка.

 3. За да премахнете селекцията, натиснете интервал. В разказвача чувате: "неотметнато". В JAWS ще чуете: "не е отметнато". Натиснете клавиша ENTER, за да запишете настройката и да затворите диалоговия прозорец. Върнете се в Outlook.

Вж. също

Използване на екранен четец за планиране на срещи или събрания в Outlook

Използване на екранен четец за настройка на вашия имейл акаунт в Outlook

Клавишни комбинации за Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с календара в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглед и навигация в календара на Outlook

Използвайте Outlook за Android с Talkback – вградения екранен четец за Android, за да четете и отговаряте на искания за събрания директно от календара.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

Четене и отговаряне на искания за събрание

 1. В Календар, за да отидете до събития в бъдеще, като например искания за събрание, плъзгайте надясно. TalkBack съобщава датата и часа, заглавието на събитието и местоположението, когато преминавате през събитията.

 2. За да отворите подробни данни за заявката за събрание, Докоснете двукратно екрана, когато сте в искането. Подробните данни за искането за събрание се отварят в нов прозорец.

 3. За да прегледате прозореца подробни данни за събранието, плъзгайте наляво или надясно. TalkBack съобщава подробностите като преместване, включително предложената дата и час на събранието, местоположение и имена и контакти на участниците.

 4. За да отговорите на поканата, в прозореца подробности за събитие плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "бутон RSVP", след което Докоснете двукратно екрана. Отваря се списък с опции за отговор.

 5. Плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете желаната опция (Приеми, под въпросили отклони), след което Докоснете двукратно екрана.

 6. За да промените отговора си, в прозореца подробни данни за събранието плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "бутон Редактиране на RSVP", след което Докоснете двукратно екрана. Плъзнете до новата опция и след това докоснете двукратно екрана.

 7. За да се върнете към календара, плъзгайте наляво, докато не чуете "бутон назад", след което Докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Използване на екранен четец за планиране на срещи или събрания в Outlook

Използване на екранен четец за настройка на вашия имейл акаунт в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглед и навигация в календара на Outlook

Използвайте Outlook Web App с клавиатурата си с помощта на екранен четец, за да четете и отговаряте на искания за събрания в поща. Тествахме го с разказвача, но може да работи с други екранни четци, стига те да следват общи стандарти и техники за достъпност.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft Office.

 • В момента актуализираме Outlook.office.com (Outlook в уеб). Някои хора вече използват новия Outlook, а за други класическата версия ще бъде средата по подразбиране, докато не завършим актуализирането. За повече информация отидете на: Получаване на помощ за новия Outlook в уеб. Тъй като инструкциите в тази тема се отнасят за новата среда за работа, ви препоръчваме да превключите от класическия изглед към новия Outlook. За да превключите към новия Outlook, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете "Команда, Изпробвайте новия Outlook", и след това натиснете Enter. Ако чуете "Лента с инструменти за управление" вместо "Команда, Изпробвайте новия Outlook" вече използвате новия Outlook.

 • Тази тема предполага, че Екранът за четене е изключен.

 • Когато използвате Outlook Web App, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като Outlook Web App се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за Outlook Web App.

Четене и отговаряне на искания за събрание

 1. В основния изглед на поща натискайте CTRL + F6, докато не чуете: "списък със съобщения".

 2. Натискайте клавиша TAB, докато не чуете първото съобщение в списъка.

 3. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желаното искане за събрание, след което натиснете клавиша ENTER. Отваря се заявката за събрание. Чувате: "екран за съдържание".

 4. За да прочетете подробни данни и опции от началото на съобщението, натиснете клавиша SR + R. Вашият екранен четец съобщава подробностите и опциите при преместване, включително предлаганата дата и час на събранието, местоположение и имена на участниците.

 5. Ако искате да добавите съобщение към отговора си, натискайте клавиша TAB, докато не чуете "Добавяне на съобщение към", последвано от името на подателя на искането. Напишете съобщението.

 6. За да отговорите на поканата, направете едно от следните неща:

  • За да приемете, натискайте клавиша TAB, докато не чуете "бутон да", и след това натиснете клавиша интервал.

  • За да откажете, натискайте клавиша TAB, докато не чуете "бутон да", и след това натискайте клавиша със стрелка надясно, докато не чуете: "няма бутон". Натиснете интервал, за да изберете.

  • Ако не сте сигурни дали можете да присъствате, натискайте клавиша TAB, докато не чуете "бутон да", и след това натискайте клавиша със стрелка надясно, докато не чуете: "бутонът може да е". Натиснете интервал, за да изберете.

Вж. също

Използване на екранен четец за планиране на срещи или събрания в Outlook

Използване на екранен четец за настройка на вашия имейл акаунт в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с календара в Outlook

Клавишни комбинации в Outlook в уеб

Използване на екранен четец за преглед и навигиране в пощата на Outlook

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×