Използване на екранен четец за проследяване и преглеждане на промените в документ в Word

Използване на екранен четец за проследяване и преглеждане на промените в документ в Word

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте Word с вашата клавиатура и екранен четец, за да видите кой е направил промени в документа, управление на проследените промени и изтривате коментари в документа на Word . Ние имам проверка то с разказвача, JAWS и NVDA, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники.

Забележки: 

В тази тема

Включване на "Проследяване на промените"

Когато включите проследяване на промените, Word маркира и показва всички промени, които всеки, който прави към вашия документ. Можете да включите тази функция чрез директни клавишни комбинации, или лентата.

За да включите "Проследяване на промените", направете едно от следните неща:

 1. За да използвате директната клавишна комбинация, на клавиатурата натиснете Ctrl+Shift+E.

 2. За да използвате лентата, на клавиатурата натиснете Alt+R, G. Чувате: "Проследяване на промените, неотметнато, елемент от меню". След това натиснете G.

Показване на промените (редакциите) в документ

Можете да изберете как да се показват проследените промени във вашия документ.

 1. Натиснете Alt+R, TD. Чувате: "<името на текущо избраната коректура>".

  В JAWS чувате "Долна лента, групово поле Проследяване, <име на текущо избраната коректура>".

  Отваря се списък със следните четири опции за изгледа:

  • Проста коректура е опцията по подразбиране, при която промените се отбелязват с червена линия в полето на документа.

   Забележка: Коментарите се показват като балончета за коментар в полето. За да разгънете балончето, натиснете Alt+R, K.

  • Без коректура скрива коректурата, за да се види как ще изглеждат направените промени. Тази опция не изтрива промените.

   Забележка: За да покажете отново коректурата, изберете Проста коректура или Цялата коректура.

  • Цялата коректура показва всички редакции с различни цветове на текста и линиите. Тази опция е препоръчителната коректура и е най-добре поддържана от екранните четци.

  • Първоначален показва документа в първоначалната му форма.

 2. В списъка натискайте клавишите със стрелки, докато не чуете името на опцията, която искате да изберете. След това натиснете Enter.

 3. За да изберете типа коректура, който искате да виждате, натиснете Alt+R, TM. Чувате: "Коментари". Това е първата опция в списъка.

  В JAWS чувате: "Меню, Коментари". Това е първата опция в списъка.

  Отваря се списък със следните опции:

  • Коментари

  • Ink (Ръкопис)

  • Insertions and Deletions (Вмъквания и изтривания)

  • Форматиране

  • Балончета

  • Определени хора

 4. В списъка натискайте клавишите със стрелки, докато не чуете името на опцията, която искате да изберете. След това натиснете Enter. Повторете тази стъпка за всички типове коректури, които искате да изберете.

Придвижване до проследени промени или коментари

Когато Проследяването на промените е включена, Word маркира до основен текст във вашия документ. Линия през текста и цвят, който се използва за вмъквания и подчертан и цвят се използва за вмъквания. Вашият екранен четец съобщава промени и типове промени, когато прочитането на текста. Чувате, например "Вмъкване промяна". В Jaws, чуете, например: "Редакция, вмъкнати."

Ако е променено форматирането, вашият екранен четец обявява, че има промяна. За да чуете подробностите за промененото форматиране, трябва да се придвижите до полето на документа.

Точките на вмъкване на коментари са осветени в основния текст на документа в режим Всички коректури. Разказвачът обявява коментарите, когато чете основния текст. Действителният текст на коментара и подробностите за него се показват в поле за коментар в полето на документа. Докато чете основния текст, JAWS прочита текста на коментара, както и кой го е направил. Чувате: "Коментар, <текст на коментара>, от <човека, направил коментара>".

 1. Уверете се, че сте избрали опцията "Цялата коректура", както е описано по-горе в Показване на промените (редакциите) в документ.

 2. За да преминете от документа, област на марж да проверите проследена промяна на подробните данни или съдържание на коментар, нека вашият екранен четец прочетете основния текст чуете обяви промяна или коментар за редактиране. След това натиснете SR ключови + A.

 3. За да се придвижвате през всички проследени промени или коментари във вашия документ, направете едно от следните неща:

  • За да се придвижвате през всички коментари, натискайте Alt+R, N. Повтаряйте това действие, докато не преминете през всички коментари или не намерите търсения коментар.

  • За да се придвижвате през всички проследени промени и коментари, натискайте Alt+R, H. Повтаряйте това действие, докато не преминете през всички промени и коментари или не намерите търсената промяна или коментар.

 4. За да чуете съдържанието в полето, използвайте екранен четец елемент навигация командите.

Премахване на проследените промени

Единственият начин да премахнете окончателно проследените промени от документ е да ги приемете или отхвърлите.

Приемане или отхвърляне на една проследена промяна

 1. Придвижете се до проследената промяна, която искате да премахнете.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да приемете промяната, натиснете Alt+R, A2. Чувате: "Приеми и премини напред". След това натиснете Enter. Текущата промяна е приета и фокусът се премества върху следващата промяна във вашия документ.

  • За да отхвърлите промяната, натиснете Alt+R, J. Чувате: "Отхвърли и премини напред". След това натиснете Enter. Текущата промяна е отхвърлена и фокусът се премества върху следващата промяна във вашия документ.

Приемане или отхвърляне на всички проследени промени

 1. Направете едно от следните неща:

  • За да приемете всички проследени промени, натиснете Alt+R, A2, L.

  • За да отхвърлите всички проследени промени, натиснете Alt+R, J, L.

Оставяне на "Проследяване на промените" включено

За да не позволите друг човек да изключи Проследяване на промените, включете Заключване на проследяване и добавете парола. Когато Проследяване на промените е заключено, всеки, който отвори документа, вижда промените, но не може да изключи функцията, нито да приеме или отхвърли промените.

 1. Натиснете Alt+R, G, L. Чувате: "Прозорец Заключване на проследяване. Въведете парола, по желание". В JAWS чувате "Излизане от менюта, Заключване на проследяване".

 2. Изберете и въведете парола и натиснете Tab. Чувате: "Въведете отново, за да потвърдите". Въведете отново паролата си и натиснете Enter.

Изключване на "Заключване на проследяване"

 1. Натиснете Alt+R, G, L. Чувате: "Прозорец Отключи проследяване, парола".

  В JAWS чувате: "Излизане от менюто, Отключи проследяване, редактиране с парола".

 2. Въведете паролата си и натиснете Enter.

Изключване на "Проследяване на промените"

Когато изключите Проследяване на промените, Word престава да маркира новите промени. Всички промени, които вече са проследени, остават маркирани в документа, докато не ги премахнете. Можете да изключите тази функция чрез директна клавишна комбинация или като използвате лентата.

За да изключите Проследяване на промените, на клавиатурата натиснете Ctrl+Shift+E.

За да използвате лентата, за да изключите Проследяване на промените, на клавиатурата натиснете Alt+R, G. Чувате: "Проследяване на промените, отметнато, елемент от меню". След това натиснете G.

Вж. също

Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Word

Клавишни комбинации за Microsoft Word за Windows

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Използвайте TalkBack, вградени Android екранен четец, да превключвате проследяването на промените или изключите в Word за Android документа. Намиране на съществуващите промени в документа и след това приемете или отхвърлите.

Забележки: 

В тази тема

Включване и изключване на "Проследяване на промените"

Когато включите проследяването на промените, всички промени, направени в документа на Word се проследяват.

 1. Отворете документа в Word. Плъзнете надясно, докато чуете "не е избрано, повече опции за превключване" и Докоснете двукратно екрана.

 2. Чувате текущо избрания раздел, като например: "менюто" в раздела "Начало, избрани." За да промените раздела Преглед , докоснете екрана и плъзнете надясно или наляво, докато чуете "Преглед, в раздел" и Докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзнете надясно неколкократно, докато чуете "Проследяване на промени, не е избрано, превключете" (ако проследяването на промените е в момента изкл) или "Проследяване на промени, проверка, превключете" (ако проследяването на промените е в момента) и докоснете екрана, за да включите или изключите.

 4. За да затворите раздела и да се върнете към документа, плъзнете наляво неколкократно, докато чуете "Отметнато, още опции, смяната," и Докоснете двукратно екрана.

Придвижване до проследени промени

Използвайте раздела " Преглед ", за да навигирате проследени промени в документа на Word .

 1. Плъзнете надясно или наляво, докато чуете "не е избрано, повече опции за превключване" и Докоснете двукратно екрана.

 2. Чувате текущо избрания раздел, като например: "менюто" в раздела "Начало, избрани." За да промените раздела Преглед , докоснете екрана и плъзнете надясно или наляво, докато чуете "Преглед, в раздел" и Докоснете двукратно екрана.

 3. За да се промени в документа, плъзнете бързо надясно неколкократно, докато чуете "Следваща промяна, бутон" или "предишна промяна, бутон", Докоснете двукратно екрана. Чувате текстът е променен.

 4. Фокусът остава върху бутона Следваща промяна или предишна промяна . За да обхождате циклично промените, просто Докоснете двукратно екрана.

Приемане и отхвърляне на промени

Можете да проверите и приемете или отхвърлите промени в документ на Word един по един или да изберете да приемете или отхвърлите всички тях наведнъж.

 1. Отидете до промяна, която искате да приемете или отхвърлите, както е указано в отидете до проследените промени по-горе.

 2. Плъзнете наляво неколкократно, докато чуете "Приеми, меню" или "Отхвърляне, меню" и Докоснете двукратно екрана.

 3. Отваря менюто Приеми или отхвърли . За да чуете наличните опции, плъзнете надясно. Когато чуете опцията, която искате да изберете, Докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Използване на екранен четец за споделяне на документ в Word

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Използвайте разказвача – вградения екранен четец на Windows, за да видите кой е правил промени в документа и да управлявате проследените промени във вашия документ на Word Mobile.

Забележки: 

В тази тема

Придвижване до раздел "Преглед"

Проследяване на промените и другите функции, описани в тази тема, ще намерите в раздела Преглед.

 1. В документа плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете: "Елементи".

 2. Плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Бутон Още опции, свито, докоснете двукратно, за да разгънете". Докоснете двукратно екрана. Разгъва се менюто Още опции.

 3. Плъзгайте наляво с един пръст, докато не чуете: "Бутон Начало, свито. Докоснете двукратно, за да разгънете." Докоснете двукратно екрана. Чувате: "Начало, <брой на наличните раздели и място на текущия раздел в списъка на менюто>, избрано". Сега главното меню е разгънато.

 4. В менюто плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Преглед, <брой на наличните раздели и място на текущия раздел в списъка на менюто>, натиснете двукратно, за да изберете". Докоснете двукратно екрана. Чувате: "Прозорец на Word". Опциите в раздела Преглед вече са достъпни.

Включване на "Проследяване на промените"

Когато включите Проследяване на промените, Word Mobile маркира и показва всички промени, които се правят във вашия документ. Разказвачът чете проследените промени заедно с основния текст.

 1. В раздела Преглед плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Изключено, бутон Проследяване на промените. Докоснете двукратно, за да включите". Докоснете двукратно екрана. Чувате: "Включено, бутон Проследяване на промените". Сега Проследяване на промените е включено и можете да започнете да редактирате документа.

Показване на промените (редакциите) в документ

В Word Mobile можете да изберете как да се показват проследените промени във вашия документ.

 1. В раздела Преглед плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Бутон Покажи за преглед, докоснете двукратно за активиране". След това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Бутон Назад".

 2. Плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Проста коректура, едно от четири". Показва се списъкът с опции за преглед, със следните опции:

  • Проста коректура е опцията по подразбиране, при която промените се отбелязват с червена линия в полето на документа.

  • Без коректура скрива коректурата, за да се показва как ще изглеждат вкараните промени. Тази опция не изтрива промените.

   Забележка: Можете да видите коректурата отново, като изберете Проста коректура или Цялата коректура.

  • Цялата коректура показва всички редакции с различни цветове на текста и линиите.

  • Първоначален показва документа в първоначалната му форма.

 3. Плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете опцията за изгледа, която искате да изберете. След това докоснете двукратно екрана. Чувате: "<име на коректура>, избрано". Фокусът се връща към прозореца за редактиране на документа.

Премахване на проследените промени

Единственият начин да премахнете окончателно проследените промени от документ е да ги приемете или отхвърлите.

Приемане или отхвърляне на една проследена промяна

 1. В раздела Преглед плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Промени, група". В групата Промени плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Бутон Напред, докоснете двукратно за активиране". След това докоснете двукратно екрана. Фокусът се премества върху проследена промяна във вашия документ. Чувате избрания текст. Докосвайте двукратно, докато не стигнете до промяната, която искате да изтриете.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да приемете промяната, в раздела Преглед плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Приемане. Свито, бутон за разделяне, докоснете двукратно за активиране, докоснете трикратно за да разгъване". Докоснете двукратно екрана. Текущата промяна е приета и фокусът се премества върху следващата.

  • За да отхвърлите промяната, в раздела Преглед плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Отхвърляне. Свито, бутон за разделяне, докоснете двукратно за активиране, докоснете трикратно за да разгъване". Докоснете двукратно екрана. Текущата промяна е отхвърлена и фокусът се премества върху следващата.

Приемане или отхвърляне на всички проследени промени

 1. Направете едно от следните неща:

  • За да приемете всички проследени промени, в раздела Преглед плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Приемане. Свито, бутон за разделяне, докоснете двукратно за активиране, докоснете трикратно за да разгъване". Докоснете трикратно екрана. Чувате: "Бутон Назад". Плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Бутон Приемане на всички промени, докоснете двукратно за активиране". Докоснете двукратно екрана.

  • За да отхвърлите всички проследени промени, в раздела Преглед плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Отхвърляне. Свито, бутон за разделяне, докоснете двукратно за активиране, докоснете трикратно за да разгъване". Докоснете трикратно екрана. Чувате: "Бутон Назад". Плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Бутон Отхвърляне на всички промени, докоснете двукратно за активиране". Докоснете двукратно екрана.

Изключване на "Проследяване на промените"

Когато изключите Проследяване на промените, Word Mobile престава да маркира новите промени. Всички промени, които вече са проследени, остават маркирани в документа, докато не ги премахнете.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Word

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×