Използване на екранен четец за промяна на опциите за отстъп и разредка в Outlook

Използване на екранен четец за промяна на опциите за отстъп и разредка в Outlook

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте Outlook с вашата клавиатура и екранен четец, за да зададете разстоянието преди и след всеки абзац и размера на своята отстъпи. Ние имам проверка то с разказвача и JAWS, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники. Можете също да създадете отстъп само в първия ред на абзаца, или създаване на висящ отстъп, в който първият ред от абзаца не е с отстъп, но следващите редове са. Освен това можете да промените Редовата разредка на абзац.

Забележки: 

В тази тема

Задаване на разредка на абзац

 1. Когато съставяте съобщение, изберете абзаца, за който искате да зададете разредка. Ако искате да зададете разредка на абзац за цялото съобщение, натиснете Ctrl+A.

 2. За да отидете в раздела Форматиране на текст , натиснете Alt + O, P, г. Отваря се диалоговият прозорец абзац , с фокус в раздела отстъпи и разредка . Ще чуете: "прозорец на абзац. Подравняване." В JAWS чувате: "прозорец" абзац ". Отстъпи и разредка страница."

 3. За да зададете разстоянието преди абзац, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Преди". След това натискайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете стойността в пунктове, която искате, или въведете желаната стойност в пунктове (например 6 или 18). (По-малките стойности в пунктове задават по-малко място.)

 4. За да зададете разстоянието след абзац, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "След". След това натискайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете селекцията в пунктове, която искате, или въведете желаната стойност в пунктове (например 6 или 18).

 5. За да затворите диалоговия прозорец Абзац, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "OK, бутон", и след това натиснете интервал. Фокусът се връща към прозореца на вашето съобщение.

Задаване на редова разредка

 1. За да промените редовата разредка на абзац, изберете абзаца, който искате да форматирате.

 2. За да отидете в раздела Форматиране на текст , натиснете Alt + O, P, г. Отваря се диалоговият прозорец абзац , с фокус в раздела отстъпи и разредка .

 3. За да изберете опция за редова разредка, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Редова разредка", последвано от опция за редовата разредка.

 4. Натиснете клавиша за интервал, за да отворите списъка с опции. След това използвайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете желаната опция за редова разредка. За да изберете, натиснете Enter.

  Ако изберете персонализируема опция, като например Много, за да зададете размера на разредката, натиснете клавиша Tab. Чувате "На" и текущия размер на разредката. След това въведете стойност.

 5. За да затворите диалоговия прозорец Абзац, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "OK, бутон", и след това натиснете интервал. Фокусът се връща към прозореца на вашето съобщение.

Задаване на отстъпи на абзац

Задаване на отстъп само на първия ред на абзац

 1. Когато съставяте съобщение, изберете абзаците, за които искате да създадете отстъп за първия ред на абзаца.

 2. За да отворите раздела Форматиране на текст , натиснете Alt + O, P, г. Отваря се диалоговият прозорец абзац , с фокус в раздела отстъпи и разредка . Ще чуете: "прозорец на абзац. Подравняване." В JAWS чувате: "прозорец" абзац ". Отстъпи и разредка страница."

 3. За да създадете отстъп на първия ред на абзаца, използвайте опциите в групата Отстъп. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Специален", <опция за отстъпа>, разгъващ се списък, който може да се редактира". В JAWS чувате: "Разгъващ се списък за колоната Специален, <опция за отстъпа>". За да създадете отстъп на първия ред, натиснете клавиша за интервал и след това използвайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете: "Първи ред". За да изберете, натиснете Enter.

 4. За да зададете размера на отстъпа за първия ред, натискайте клавиша Tab. Чувате "От" и текущия размер на отстъпа. След това въведете стойност в инчове, например 0,5.

 5. За да затворите диалоговия прозорец Абзац, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "OK, бутон", и след това натиснете интервал. Фокусът се връща към прозореца на вашето съобщение.

Забележка: Следващите абзаци, които въведете, ще бъдат с отстъп.

Задаване на отстъп за всички редове на абзац с изключение на първия

 1. Когато съставяте съобщение, изберете абзаца, за който искате да зададете отстъп за всички редове с изключение на първия (висящ отстъп).

 2. За да отворите раздела Форматиране на текст , натиснете Alt + O, P, г. Отваря се диалоговият прозорец абзац , с фокус в раздела отстъпи и разредка . Ще чуете: "прозорец на абзац. Подравняване." В JAWS чувате: "прозорец" абзац ". Отстъпи и разредка страница."

 3. За да създадете отстъп за всички редове на абзаца с изключение на първия, използвайте опциите в групата Отстъп. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Специален", <опция за отстъпа>, разгъващ се списък, който може да се редактира". В JAWS чувате: "Разгъващ се списък за колоната Специален, <опция за отстъпа>".

  За да създадете висящ отстъп, натиснете клавиша за интервал и след това използвайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете: "Висящ". За да изберете, натиснете Enter.

 4. За да зададете размера на отстъпа, натискайте клавиша Tab. Чувате "От" и текущия размер на отстъпа. След това въведете стойността в инчове, например 0,5.

 5. За да затворите диалоговия прозорец Абзац, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "OK, бутон", и след това натиснете интервал. Фокусът се връща към прозореца на вашето съобщение.

Увеличаване или намаляване на отстъпа на цял абзац

 1. Когато съставяте съобщение, изберете абзаците, за които искате да увеличите или намалите отстъпа отляво или отдясно.

 2. За да отворите раздела Форматиране на текст , натиснете Alt + O, P, г. Отваря се диалоговият прозорец абзац , с фокус в раздела отстъпи и разредка . Ще чуете: "прозорец на абзац. Подравняване." В JAWS чувате: "прозорец" абзац ". Отстъпи и разредка страница."

 3. Използвайте опциите в групата Отстъп, за да направите едно от следните неща:

  • За да промените отстъпа от лявото поле, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Ляво".

  • За да промените отстъпа от дясното поле, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Дясно".

  За да зададете размера на отстъпа, въведете число в инчове. Размерът на отстъпа се произнася.

 4. За да затворите диалоговия прозорец Абзац, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "OK, бутон", и след това натиснете интервал. Фокусът се връща към прозореца на вашето съобщение.

Вж. също

Използване на екранен четец за подравняване на текст и абзаци в Outlook

Използване на екранен четец за създаване на списъци с водещи символи или номерирани списъци в Outlook

Клавишни комбинации за Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с календара в Outlook

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в пощата на Outlook

Използвайте Outlook с разказвача, вградени Windows екранен четец, да добавите разредка преди и след всеки абзац и да създадете отстъпи. Можете да създадете отстъп само в първия ред на абзаца, или създаване на висящ отстъп, в който първият ред от абзаца не е с отстъп, но следващите редове са. Освен това можете да промените Редовата разредка на абзац.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Windows. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет или PC.

В тази тема

Добавяне на разредка на абзац

 1. Когато съставяте имейл, изберете абзаците, където искате да добавите разредка.

  Съвет: За да изберете абзац, в тялото на съобщението, плъзнете нагоре или надолу в екрана с един пръст, докато чуете "Абзаци," плъзнете наляво или надясно, за да отидете на абзаца, който искате да изберете и след това докоснете трикратно екрана. След като изберете абзаца, плъзнете нагоре или надолу в екрана с един пръст, докато не чувате: "Елементи".

 2. Плъзнете надясно с един пръст, докато чуете: "" още опции ", бутон свити, Докоснете двукратно, за да разгънете." Докоснете двукратно екрана. Меню " Още опции " разширява. Ще чуете: "Отхвърляне, бутон."

 3. Плъзнете надясно, докато чуете "Format" а след това Докоснете двукратно екрана. Отваря менюто форматиране .

 4. За да отворите подменю линия & разредка на абзац , плъзнете надясно, докато чуете "Редове и абзаци, разредка, бутон свити," и Докоснете двукратно екрана.

 5. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите разстоянието преди абзаца, плъзнете надясно, докато чуете "разстояние преди абзаца, бутонът", "и Докоснете двукратно екрана.

  • За да добавите интервал след абзаца, плъзнете надясно, докато чуете "Разстояние след абзаца" и след това Докоснете двукратно екрана.

 6. След като изберете опция, пространството се добавя преди или след абзаца и фокусът се премества към тялото на имейл съобщението.

Задаване на редова разредка

 1. Изберете абзаца, където искате да промените Редовата разредка.

 2. Отворете подменюто линия & разредка на абзац . След това плъзнете надясно, докато чуете "редова разредка, бутон, Докоснете двукратно, за да активирате" и Докоснете двукратно екрана. Редовата разредка подменюто се отваря.

 3. Плъзнете надясно, докато чуете опцията за разредка на линията, която искате. За да изберете, Докоснете двукратно екрана.

Създаване на отстъпа на абзаца

Създаване на специални абзаца отстъп

 1. Когато съставяте съобщение, изберете абзаците, в която искате да създадете отстъп.

 2. Плъзнете надясно с един пръст, докато чуете: "" още опции ", бутон свити, Докоснете двукратно, за да разгънете." Докоснете двукратно екрана. Меню " Още опции " разширява. Ще чуете: "Отхвърляне, бутон."

 3. Плъзнете надясно, докато чуете "Format" а след това Докоснете двукратно екрана. Отваря менюто форматиране .

 4. Плъзнете надясно, докато чуете "отстъп специални", Докоснете двукратно екрана. Специални отстъп подменюто се отваря.

 5. Направете едно от следните неща:

  • За да направите отстъп всички, с изключение на първия ред на абзаца, плъзнете надясно, докато чуете "Висящ", Докоснете двукратно екрана.

  • За да направите отстъп само първият ред на абзаца, плъзнете надясно, докато чуете "Първия ред" и Докоснете двукратно екрана.

 6. След като изберете опция, тире се създава и фокусът се премества към тялото на имейл съобщението.

Забележка: Следващите абзаци, които въведете, ще бъдат с отстъп.

Увеличаване или намаляване на отстъпа на цял абзац

 1. Когато съставяте съобщение, изберете абзаците, за които искате да създадете отстъп.

 2. Плъзнете надясно с един пръст, докато чуете: "" още опции ", бутон свити, Докоснете двукратно, за да разгънете." Докоснете двукратно екрана. Меню " Още опции " разширява. Ще чуете: "Отхвърляне, бутон."

 3. Плъзнете надясно, докато чуете "Format" а след това Докоснете двукратно екрана. Отваря менюто форматиране .

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите отстъп отляво, плъзнете надясно, докато чуете "Бутона Намали отстъпа" и Докоснете двукратно екрана.

  • За да добавите отстъп отдясно, плъзнете надясно, докато чуете "Бутона Увеличи отстъпа" и Докоснете двукратно екрана.

 5. След като изберете опция, тире се създава и фокусът се премества към тялото на имейл съобщението.

Вж. също

Използване на екранен четец за подравняване на текст и абзаци в Outlook

Използване на екранен четец за създаване на списъци с водещи символи или номерирани списъци в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в пощата на Outlook

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×