Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Word

Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Word

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Word автоматично проверява за потенциални правописни и граматически грешки, докато въвеждате. Използвайте клавиатурата и екранен четец, за да преминете през грешките и да ги отстраните. Ние имам проверка то с разказвача, JAWS и NVDA, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники.

Забележки: 

В тази тема

Проверка на правописа и граматиката на документ

 1. Отворете документа, който искате да проверите за правописни или граматически грешки, и след това натиснете F7. Можете също да използвате команда от лентата: натиснете Alt+R, за да отворите раздела Преглед, и след това натиснете S за Правопис и граматика.

  Съвет: За да проверите правописа и граматиката в едно изречение или абзац на документа, изберете текста, който искате да проверите, и след това натиснете F7.

 2. Когато чуете "Екран за проверка" и първата сгрешена дума и предложенията за корекция или първата възможна граматическа грешка и предложените корекции, натискайте клавиша Tab, за да се придвижите към предложенията, дефиницията на дума или обяснението на граматиката. Прослушването им ще ви помогне да решите как да реагирате на възможната грешка.

  • Ако има повече от една предложена правописна корекция, натискайте клавишите със стрелки нагоре и надолу, докато не чуете правописната корекция, която искате да използвате.

  • Ако има правописна грешка, Word може да включва дефиниция на думата. За да чуете дефиницията, натиснете клавиша Tab, докато чуете "текст в говор бутон" и след това натиснете клавиша за интервал.

  • Ако има граматическа грешка, Word може да включва обяснение за граматически правилото. Ако е така, чувате "Причина е виртуализирани текст" и след това обяснение. За да затворите прозореца причина текст е виртуализирани и се върнете към екрана за проверка , натиснете Esc.

  • Ако има граматическа грешка, Word може да предложи алтернативни думи или фрази. За да ги чуят, натиснете клавиша Tab, докато чуете "текст в говор бутон" и след това натиснете клавиша за интервал.

 3. Да отговорите грешка Word идентифицира, натиснете клавиша Tab, докато чуете командата, например "Игнорирай" и натиснете клавиша Enter или клавишната комбинация, чувате. За повече информация за клавишни комбинации за използване вижте клавишни комбинации за екрана за проверка в тази тема.

 4. След като коригирате, игнорирате или пропуснете грешка, Word преминава към следващата грешка. Повторете процеса на преглед за всяка грешка.

 5. Когато Word завърши, преглед на документа, ще чуете "диалоговия прозорец Microsoft Word, бутон OK." За да се върнете към вашия документ, натиснете клавиша за интервал. Ако сте поставили отметка само избрания текст, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Да бутон" в диалоговия прозорец и след това натиснете клавиша за интервал.

Клавишни комбинации за екрана "Проверка"

Следващата таблица обобщава клавишните комбинации за екрана Проверка.

За да направите това

Натиснете

Игнорирате откритата дума веднъж, но я проверявате отново.

I

Игнорирате откритата дума в целия документ.

G

Добавите откритата дума в речника на програмата.

A

Отмените промяната. Повторете за предишните корекции.

Ctrl+Z

Отворете диалоговия прозорец Опции, за да изберете как програмата коригира правописа и граматиката за всички документи.

ALT+F, T и след това натискайте клавиша със стрелка надолу, за да се придвижите до екрана Проверка.

Повторна проверка на думите и граматиката, които преди това сте избрали да игнорирате

 1. В Word документа, който искате да проверите, натиснете Alt + F, за да отворите менюто " файл " и след това натиснете T за Опции на Word. Word поставя фокуса в списъка с категории на диалоговия прозорец Опции на Word .

 2. За да отворите раздела Проверка в диалоговия прозорец "Опции на Word" натиснете клавиша P и след това клавиша Tab. Отваря се диалоговият прозорец Проверка с фокус върху бутона Опции за автокоригиране.

 3. За да отворите диалоговия прозорец Microsoft Word, натиснете Alt+K. Когато ви бъде поискано потвърждение, натиснете Enter за Да. Ако не искате да проверявате отново документа, натискайте стрелка надясно, за да се придвижите до Не, и натиснете клавиша Enter.

Клавишни комбинации, свързани с проверката на граматиката и правописа

Следващата таблица предоставя Резюме на клавишните комбинации, които може да ви помогне да проверите граматиката и правописа във вашите Word документи.

За да направите това

Натиснете

Отваряне на диалоговия прозорец Опции на Word.

Alt+F, T

Отваряне на раздела Проверка в диалоговия прозорец Опции на Word.

P и след това натиснете клавиша Tab

Отваряне на диалоговия прозорец Автокоригиране в раздела Проверка.

Alt+A

Отваряне на диалоговия прозорец Изключения при автокоригиране от диалоговия прозорец Автокоригиране.

Alt+E

Повторна проверка на правописа и граматиката в раздела Проверка.

Alt+K

Поставяне или изчистване на отметката в квадратчето Проверявай правописа при въвеждане в раздела Проверка.

Alt+P

Придвижване до квадратчето Проверявай граматиката заедно с правописа в раздела Проверка.

ALT+H, Alt+H

Поставяне или изчистване на отметката в квадратчето Скрий правописните грешки само в този документ в раздела Проверка.

Alt+S

Поставяне или изчистване на отметката в квадратчето Скрий граматическите грешки само в този документ в раздела Проверка.

Alt+D

Включване или изключване на автоматичната проверка на правописа и граматиката

Можете да изключите автоматичната проверка на правописа и граматиката и след това да проверите документа, след като бъде завършен. Проверката на правописа и граматиката наведнъж във вашия документ е полезно, когато искате бързо да проверите своя текст.

 1. В отвореното Word документ натиснете Alt + F, T. Word поставя фокуса в списъка с категории на диалоговия прозорец Опции на Word .

 2. За да отворите раздела Проверка, натиснете клавиша P и след това клавиша Tab. Отваря се диалоговият прозорец Проверка с фокус върху бутона Опции за автокоригиране.

 3. За да изчистите или отметнете квадратчето Проверявай правописа при въвеждане, натиснете Alt+P.

 4. За да се придвижите до квадратчето за отметка Маркирай граматическите грешки при въвеждане, натиснете Alt+M и след това натиснете отново Alt+M. За да изчистите или отметнете квадратчето, натиснете интервал.

 5. За да затворите диалоговия прозорец Опции на Word и да се върнете в документа си, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон OK", и след това натиснете Enter.

Можете да зададете как искате Word за автокоригиране, докато пишете. В диалоговия прозорец Опции на Word в раздела проверка , натиснете Alt + A. В диалоговия прозорец " Автокоригиране " можете да избирате сред опции, като например заместване на текст, докато въвеждате, коригира случайно caps и коригиране на оферта знаци.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за проследяване и преглеждане на промените в документ в Word

Клавишни комбинации за Microsoft Word за Windows

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Word за Android автоматично проверява за възможни правописни грешки, докато въвеждате, и можете да използвате TalkBack – вградения екранен четец на Android, за да разгледате грешките и да ги коригирате.

Забележки: 

В тази тема

Проверка на правописа на документ

Проверете документа си за правописни грешки и след това решете дали сте съгласни с правописната проверка.

 1. Отворете документа, който искате да проверите за правописни грешки.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Не е отметнато, разгъване, превключвател", и след това докоснете двукратно екрана. Лентата се отваря и фокусът е върху името на текущия раздел.

 3. Докоснете двукратно екрана. Чувате: "Избрано, <име на текущия раздел>".

 4. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Раздел "Преглед", а след това докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Правописна проверка", след което докоснете двукратно екрана. Сега проверката на правописа е активирана. TalkBack произнася първата правописна грешка, която намери, например: "<сгрешена дума>, избрано".

 6. За да проверите дали има предложения за корекция за сгрешената дума, плъзгайте надясно, докато не чуете предложенията. За да изберете някое, докоснете двукратно екрана.

 7. За да игнорирате предложенията за тази грешка и да отидете на следващата правописна грешка, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон Следваща грешка", и след това докоснете двукратно екрана.

  За да игнорирате всички предложения и да приключите с правописната проверка, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон Игнорирай всички", и след това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Правописната проверка е завършена. Готови сте да продължите".

Скриване и показване на коректурните знаци

Можете да скриете коректурните знаци, така че TalkBack да не произнася правописните грешки, докато работите по документа си. Когато сте готови, можете да покажете знаците и да направите проверка на правописа с TalkBack.

 1. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Не е отметнато, разгъване, превключвател", и след това докоснете двукратно екрана. Менюто с раздели се отваря и фокусът е върху името на текущия раздел.

 2. Докоснете двукратно екрана. Чувате: "Избрано, <име на текущия раздел>".

 3. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Раздел "Преглед", а след това докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Меню Проверка и език", след което докоснете двукратно екрана.

 5. За да скриете коректурните знаци, плъзгайте надясно, докато не чуете "Неотметнато, Скрий всички коректурни знаци", и след това докоснете двукратно екрана.

  Съвет: За да скриете коректурните знаци за определена част от текста, първо изберете текста в документа и след това отидете в менюто Проверка и език, както е описано по-горе. В менюто плъзгайте надясно, докато не чуете: "Неотметнато, Скрий коректурните знаци в избрания текст", и след това докоснете двукратно екрана.

 6. За да покажете знаците, отидете до менюто Проверка и език, както е описано по-горе. В менюто плъзгайте надясно, докато не чуете "Отметнато, скрий всички коректурни знаци", и след това докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за споделяне на документ в Word

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Word Mobile автоматично проверява за възможни правописни грешки, докато въвеждате, и можете да използвате разказвача – вградения екранен четец на Windows, за да разгледате грешките и да ги коригирате.

Забележки: 

В тази тема

Проверка на правописа на документ

Проверете документа си за правописни грешки и след това решете дали сте съгласни с правописната проверка.

 1. Отворете документа, който искате да проверите за правописни грешки.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Още опции, свит бутон", след което докоснете двукратно екрана. Лентата се отваря и фокусът е върху името на текущия раздел.

 3. Докоснете двукратно екрана. Чувате: "Меню, <име на текущия раздел>, избран".

 4. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Преглед", а след това докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Правописна проверка", след което докоснете двукратно екрана. Сега проверката на правописа е активирана. Разказвачът произнася първата правописна грешка, която намери, и думата е избрана в документа.

 6. За да проверите дали има предложения за корекция за сгрешената дума, плъзгайте надясно, докато не чуете предложенията. За да изберете някое, докоснете двукратно екрана.

 7. За да игнорирате предложенията, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Игнорирай всички", свит бутон", и след това докоснете двукратно екрана.

Скриване и показване на коректурните знаци

Можете да скриете коректурните знаци, така че разказвачът да не произнася правописните грешки, докато работите по документа си. Когато сте готови, можете да покажете знаците и да направите проверка на правописа с разказвача.

 1. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Още опции, свит бутон", след което докоснете двукратно екрана. Лентата се отваря и фокусът е върху името на текущия раздел.

 2. Докоснете двукратно екрана. Чувате: "Меню, <име на текущия раздел>, избран".

 3. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Преглед", а след това докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Свит бутон "Проверка и език", след което докоснете двукратно екрана.

 5. За да скриете коректурните знаци, плъзгайте надясно, докато не чуете "Неотметнато, Скрий всички коректурни знаци", и след това докоснете двукратно екрана.

  Съвет: За да скриете коректурните знаци за определена част от текста, първо изберете текста в документа и след това отидете в менюто Проверка и език, както е описано по-горе. В менюто плъзгайте надясно, докато не чуете: "Неотметнато, Скрий коректурните знаци в избрания текст", и след това докоснете двукратно екрана.

 6. За да покажете знаците, отидете до менюто Проверка и език, както е описано по-горе. В менюто плъзгайте надясно, докато не чуете "Отметнато, скрий всички коректурни знаци", и след това докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за споделяне на документ в Word

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Използвайте разказвача – вградения екранен четец на Windows, за да проверите правописа в документ на Word Online. Word Online автоматично проверява за възможни правописни грешки, докато въвеждате. Правописните грешки са маркирани с червена вълнообразна линия

Забележки: 

 • Ако използвате разказвача с Windows 10 Fall Creators Update, трябва да изключите режима на преглед, за да редактирате документи, електронни таблици или презентации с Office Online. За повече информация вижте Изключване на виртуалния режим или режима на преглед в екранни четци в Windows 10 Fall Creators Update.

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft Office.

 • Тъй като Word Online се изпълнява вашия уеб браузър, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. За влизане и излизане от командите например се използва Ctrl+F6 вместо F6. Освен това, често срещаните клавишни комбинации – например F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузъра, но не и за Word Online.

В тази тема

Проверка на правописа на документ

 1. В документа, който искате да проверите за правописни грешки, за да отидете на командата Правописна проверка на лентата, натиснете на Alt+клавиша с емблемата на Windows, и след това R и S. Чувате: "Елемент от менюто Правописна проверка".

 2. За да проверите правописа, натиснете клавиша Enter. Фокусът отива на първата сгрешена дума в документа и се отваря контекстното меню. Ако има предложена правописна корекция, чувате предложението.

 3. Направете едно от следните неща:

  • Ако има повече от една предложена правописна корекция, използвайте стрелка надолу, докато не чуете правописната корекция, която искате да използвате. За да промените думата, когато сте в предложението, натиснете клавиша интервал.

  • Ако искате да игнорирате правописната грешка, открита от Word, натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "Игнорирай всички", и след това натиснете клавиша за интервал.

 4. След като поправите или игнорирате дадена грешка, за да се придвижите до следващата грешка, натиснете клавиша интервал. Повторете процеса на преглед за всяка грешка.

 5. Когато всички грешки са прегледани, ще чуете "Фокусът в диалоговия прозорец е върху бутона OK". За да се върнете към документа, натиснете интервал.

Забележка: Word Online не проверява граматиката, но ако имате настолното приложение, можете бързо да отворите документа там и да проверите граматиката. В Word Online, за да отворите документа в настолното приложение, натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows и после O. За да научите повече как да проверявате граматиката в настолното приложение, вижте Използване на екранен четец за проверка на правописа в документ в Word.

Скриване и показване на коректурните знаци

Можете да скриете коректурните знаци, така че разказвачът да не произнася правописните грешки, докато работите по документа си. Когато сте готови, можете да покажете знаците и да направите проверка на правописа с разказвача.

 1. Поставете курсора върху думата, която има коректурни знаци.

 2. За да отворите контекстно меню, натиснете Shift+F10. След това натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете: "Елемент от менюто "Задаване на език за проверка". За да изберете, натиснете интервал. Отваря се диалоговият прозорец Език.

 3. За скриване на коректурните знаци в диалоговия прозорец Език, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Неотметнато, квадратче за отметка "Не проверявай правописа", и след това натиснете клавиша интервал. Чувате: "Отметнато".

 4. За показване на коректурните знаци от правописна грешка в диалоговия прозорец Език, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Отметнато, квадратче за отметка "Не проверявай правописа", и след това натиснете клавиша интервал. Чувате: "Неотметнато".

 5. За да затворите диалоговия прозорец и да преместите фокуса върху документа, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон OK", и след това натиснете интервал.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за споделяне на документ в Word

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Клавишни комбинации в Word Online

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×