Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Outlook

Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Outlook

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте Outlook с вашата клавиатура и екранен четец за автоматично проверяване за потенциални правописни и граматически грешки, докато въвеждате и да преминете през грешките и да ги отстраните. Ние имам проверка то с разказвача и JAWS, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники.

Забележки: 

В тази тема

Проверка на правописа и граматиката в имейл

 1. В имейла, който искате да проверите за правописни или граматически грешки, натиснете F7. За да използвате команда от лентата, натиснете Alt+V, S. Отваря се прозорецът Правопис и граматика.

  Правописната проверка спира на първата сгрешена дума и предложенията за корекция, или на първата възможна граматична грешка и предложените редакции. Ако има граматическа грешка, чувате по каква причина секцията е маркирана като грешна, например "Помислете за по-кратка формулировка" или "Махнете излишните интервали между думите".

  Съвет: За да проверите правописа и граматиката в едно изречение или абзац на имейла, изберете текста, който искате да проверите, и натиснете F7.

 2. За да отидете на първия елемент в списъка Предложения, натиснете клавиша Tab.

 3. За да чуете предложенията, в списъка Предложения натискайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете желаната поправка на правописа или алтернативна фраза.

 4. За да отговорите на открита грешка, натискайте клавиша Tab, докато не чуете желаната опция, например "Промени", и след това натиснете Enter.

  За информация кои клавишни комбинации да използвате вж. Клавишни комбинации за прозореца "Правопис и граматика".

 5. След като поправите или игнорирате дадена грешка, фокусът се премества на следващата. Повторете процеса за всяка грешка.

 6. Когато Outlook завърши преглеждането на имейла, чувате: "Диалогов прозорец на Microsoft Outlook, бутон OK". За да се върнете към имейла, натиснете интервал.

  Ако сте проверили само избрана част от текста и искате да се върнете към имейла, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Не", след което натиснете интервал. За да проверите останалата част от имейла, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Да", и след това натиснете Enter.

Клавишни комбинации в прозореца "Правопис и граматика"

Следващата таблица обобщава клавишните комбинации в прозореца Правопис и граматика.

За да направите това

Натиснете

Игнорирате откритата дума веднъж, но я проверявате отново.

Alt+I

Игнорирате откритата дума в целия имейл.

Alt+G

Добавяте откритата дума в речника на програмата.

Alt+A

Сменяте откритата дума с предложената в списъка Предложения.

Alt+C

Сменяте всички открити екземпляри на думата с предложената.

Alt+L

Отворете диалоговия прозорец Опции, за да изберете как програмата коригира правописа и граматиката за всички имейли.

Alt+O

Включване на функцията автокоригиране.

Alt+R

Маркирайте или изчистете квадратчето за отметка Проверявай граматиката.

Alt+K

Повторна проверка на правописа и граматиката в имейл

За да проверите отново думите и граматиката, които преди това сте избрали да игнорирате, трябва да нулирате правописната и граматическата проверка.

 1. В имейла, който искате да проверите, натиснете Alt+F, T. Фокусът се премества върху раздела Поща в прозореца Опции за Outlook.

 2. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Правописна проверка и автокоригиране", след което натиснете интервал. Чувате: "Прозорец Опции на редактора, Проверка".

 3. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Повторна проверка на имейл", след което натиснете интервал.

 4. Отваря се диалогов прозорец за потвърждение и фокусът е върху бутона Да. За да нулирате правописната и граматическата проверка, натиснете Enter.

 5. За да излезете от прозореца Опции на редактора, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон OK", след което натиснете Enter. Фокусът се връща върху прозореца Опции за Outlook.

 6. За да излезете от прозореца Опции за Outlook, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон OK", след което натиснете Enter. Фокусът се връща върху имейла.

 7. За да проверите отново правописа и граматиката, следвайте инструкциите в Проверка на правописа и граматиката на имейл.

Клавишни комбинации за настройките за правописна проверка и автокоригиране

Използвайте клавишните комбинации в таблицата по-долу, за да намирате и променяте някои от настройките за проверка на правописа и граматиката.

За да направите това

Натиснете

От имейла отваряте раздела Поща в прозореца Опции за Outlook.

Alt+F, T и след това клавиша Tab

В раздела Поща отивате на бутона Правописна проверка и автокоригиране.

Alt+S

Избирате бутона Правописна проверка и автокоригиране и отваряте раздела Проверка в прозореца Опции на редактора.

Интервал, а след това Tab

В раздела Проверка:

Отивате на квадратчето за отметка Проверявай правописа при въвеждане и го маркирате или изчиствате.

Alt+P

Отивате на квадратчето за отметка Маркирай граматическите грешки при въвеждане и го маркирате или изчиствате.

Alt+M двукратно и след това интервал

Отивате на квадратчето за отметка Проверявай граматиката заедно с правописа и го маркирате или изчиствате.

Alt+H двукратно и след това интервал

Отивате на бутона Повторна проверка на имейл.

Alt+K

Отивате на бутона Опции за автокоригиране и отваряте прозореца Автокоригиране в имейл.

Alt+A

Включване или изключване на автоматичната проверка на правописа и граматиката

Можете да изключите автоматичната правописна и граматическа проверка и да проверите имейла, след като го завършите. Проверката на правописа и граматиката наведнъж във вашия имейл е полезно, когато искате бързо да проверите своя текст.

 1. В имейла натиснете Alt+F, T. Фокусът се премества върху раздела Поща в прозореца Опции за Outlook.

 2. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Правописна проверка и автокоригиране", след което натиснете интервал. Чувате: "Прозорец Опции на редактора, Проверка".

 3. Натиснете Alt+P, за да отидете в квадратчето за отметка Проверявай правописа при въвеждане и да изберете или да изчистите тази опция.

 4. Натиснете двукратно Alt+M. Чувате: "Квадратче за отметка Маркирай граматическите грешки при въвеждане". Натиснете интервал, за да изберете или да изчистите тази опция.

 5. Натиснете двукратно Alt+H. Чувате: "Квадратче за отметка Проверявай граматиката заедно с правописа". Натиснете интервал, за да изберете или да изчистите тази опция.

 6. За да излезете от прозореца Опции на редактора, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон OK", след което натиснете Enter. Фокусът се връща върху прозореца Опции за Outlook.

 7. За да излезете от прозореца Опции за Outlook, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон OK", след което натиснете Enter. Фокусът се връща върху имейла.

Вж. също

Използване на екранен четец за форматиране на текст във вашия имейл в Outlook

Използване на екранен четец за вмъкване на картина или изображение в Outlook

Клавишни комбинации за Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в пощата на Outlook

Използвайте Поща на Outlook с разказвача, вградени Windows екранен четец, автоматично да проверява за потенциални правописни и граматически грешки, докато въвеждате и да преминете през грешките и да ги отстраните.

Забележки: 

В тази тема

Проверка на правописа в имейл

Проверете имейла си за правописни грешки и след това решете дали сте съгласни с правописната проверка.

 1. В имейла, който искате да проверите за правописни грешки, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Още опции, свит", и докоснете двукратно екрана. Лентата за редактиране се разгъва.

 2. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон Опции, свит", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто Опции.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Правопис", след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Изскачащ прозорец, списък за проверка, <първата предложена корекция>". Сега проверката на правописа е активирана. Фокусът е върху предложената корекция в контекстното меню.

 4. За да прегледате списъка с предложения за корекция, плъзгайте надясно. За да изберете предложение, докоснете двукратно екрана.

 5. За да игнорирате предложенията, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Игнорирай всички", и след това докоснете двукратно екрана.

Скриване и показване на коректурните знаци

Можете да скриете коректурните знаци, така че разказвачът да не произнася правописните грешки, докато работите по имейла си. Когато сте готови, можете да покажете знаците и да направите проверка на правописа с разказвача.

 1. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Още опции, свит", след което докоснете двукратно екрана. Лентата за редактиране се разгъва.

 2. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон Опции, свит", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто Опции.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Проверка и език, свито", след което докоснете двукратно екрана.

 4. За да скриете коректурните знаци, плъзгайте надясно, докато не чуете "Неотметнато, скрий всички коректурни знаци", и след това докоснете двукратно екрана.

  Съвет: За да скриете коректурните знаци за определена част от текста, първо изберете текста в имейла и след това отидете в менюто Проверка и език, както е описано по-горе. В менюто плъзгайте надясно, докато не чуете "Неотметнато, скрий коректурните знаци в избрания текст", и след това докоснете двукратно екрана.

 5. За да покажете на знаците, отидете до менюто Проверка и език, както е описано по-горе. В менюто плъзгайте надясно, докато не чуете "Отметнато, скрий всички коректурни знаци", и след това докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Използване на екранен четец за форматиране на текст във вашия имейл в Outlook

Използване на екранен четец за вмъкване на хипервръзка в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в пощата на Outlook

Outlook Web App автоматично проверява за възможни правописни грешки, докато въвеждате, и можете да използвате клавиатурата и разказвача – вградения екранен четец на Windows, за да разгледате грешките и да ги коригирате.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • За клавишни комбинации отидете на Клавишни комбинации в Outlook в уеб.

 • Когато използвате Outlook Web App, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като Outlook Web App се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за Outlook Web App.

Проверка на правописа

 1. В имейла, който искате да проверите за правописни грешки, натискайте Ctrl+стрелка наляво или надясно, за да прочетете текста.

 2. Когато разказвачът произнесе сгрешената дума, натиснете Shift+F10. Отваря се контекстно меню с предложения за правописни корекции. Фокусът е върху предложение и чувате предложението.

 3. Ако има повече от една предложени правописни корекции, натискайте стрелка надолу, докато не чуете правописната корекция, която искате да използвате.

 4. За да промените думата, когато сте в предложението, натиснете интервал.

  Да игнорирате правописната грешка, натискайте стрелка надолу, докато не чуете "Игнорирай", и след това натиснете интервал.

 5. След като коригирате или игнорирате грешката, натискайте Ctrl+стрелка наляво или стрелка надясно, докато не чуете следващата сгрешена дума.

 6. Повторете процеса на преглед за всяка грешка, докато не прегледате целия имейл.

Вж. също

Използване на екранен четец за форматиране на текст във вашия имейл в Outlook

Клавишни комбинации в Outlook в уеб

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в пощата на Outlook

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×