Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Office Lens

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Office Lens

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте Office Lens с дикторски текст, вградени iOS екранен четец, за изследване и навигация различните изгледи и преминаване между тях.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на iOS, VoiceOver. За да научите повече за използването на VoiceOver, посетете Достъпност на Apple.

В тази тема

Придвижване из основния изгледи и елементите на екрана

Office Lens съдържа следните основни изгледа: заснеманеГалерияи експортиране. За да навигирате през и вътре в изгледите и елементи на екрана:

 • Плъзнете наляво или надясно, за да преместите фокуса през елементите на екрана.

 • Плъзнете един пръст по екрана за изследване на елементите на екрана.

 • Когато фокусът е върху бутона, Докоснете двукратно екрана, за да изпълните действието.

 • Когато фокусът е върху лентата за режим на камерата, ще чуете "Режим на камера" и текущата стойност. Плъзнете нагоре или надолу, докато чуете режим, който искате и докоснете екрана, за да изберете режим.

Заснемане на изглед

Когато отворите Office Lens за първи път, се отваря заснемане изглед. Заснемане изглед ви позволява да заснемете изображение или изберете съществуваща снимка от библиотека с помощта на бутоните в долната част на екрана.

Можете да променяте настройки на камерата, като Flash, лентата с инструменти в горната част. Можете също да изберете режима на камерата (табло, документ, визитна картичка или снимка) от лентата в долната част.

Изглед на галерия

Изглед на Галерия показва заснетото изображение. Можете да редактирате изображението, например изрязване и завъртане от лентата с инструменти в горната част на екрана. Ако са обхванати няколко изображения, изгледа идентифицира текущото изображение с брояч и ви позволява да използвате лентата с инструменти, за да изтриете ненужни изображения.

Можете да скриете елементите на екрана и разгледайте изображението без разсейване. За да запишете изображението или да извършите допълнителни изображения, използвайте бутоните в долната част на екрана.

Експортиране, за да видите

След като активирате бутона " Готово " в изглед на Галерия , експортиране да прегледате се отваря. Можете да промените акаунта, използван за износ и изберете от списъка с приложения за съхраняване или споделяне на изображението.

Преместване между изгледи

За да преместите от заснемане изглед към изглед " Галерия ", трябва да заснемете изображение, изберете съществуващо изображение от библиотеката на снимка или отворите по-рано заснетото изображение:

 • Заснемане изглед, плъзнете наляво или надясно, докато чуете "Изберете снимка бутонът" от библиотеката "," "Бутон за улавяне" или "Бутон, за да отворите изображение за изглед на галерия," и след това Докоснете двукратно екрана.

 • Ако заснемете изображение или отворите по-рано заснетото изображение, изглед " Галерия " се отваря директно.

 • Ако искате да изберете съществуващо изображение, се отваря снимката библиотека изглед. Прегледайте изгледа, като плъзнете и двукратно натискане, докато намерите изображението, което искате. Докоснете двукратно екрана, за да изберете изображението и да отворите изгледа на галерията .

За да върнете от изглед " Галерия " обратно към изгледа на заснемане , направете едно от следните неща:

 • За да отмените редактиране и изтриване на всички в момента заснетите изображения, плъзнете наляво или надясно, докато чуете "Отказ" и след това Докоснете двукратно екрана. Плъзнете надясно, докато чуете "Изтриете бутон" или "всички бутон" а след това Докоснете двукратно екрана.

 • За да заснемете допълнителни изображение, плъзнете наляво или надясно, докато чуете "Добави изображение на бутон" а след това Докоснете двукратно екрана.

За да преместите от изглед " Галерия " експортиране в изглед, плъзнете наляво или надясно, докато чуете "бутон" и след това Докоснете двукратно екрана. За да се върнете към изглед на Галерия , плъзнете наляво или надясно, докато чуете "Назад ''" и след това Докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Основни задачи с помощта на екранен четец с Office Lens

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използвайте Office Lens с TalkBack, вградени Android екранен четец, за изследване и навигация различните изгледи и преминаване между тях.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

В тази тема

Придвижване из основния изгледи и елементите на екрана

Office Lens съдържа следните основни изгледа: заснеманеГалерияи запишете. За да навигирате през и вътре в изгледите и елементи на екрана:

 • Плъзнете наляво или надясно, за да преместите фокуса през елементите на екрана.

 • Плъзнете един пръст по екрана за изследване на елементите на екрана.

 • Когато фокусът е върху бутона, Докоснете двукратно екрана, за да изпълните действието.

Заснемане на изглед

Когато отворите Office Lens за първи път, се отваря заснемане изглед. Заснемане изглед ви позволява да заснемете изображение или импортиране на съществуващо изображение от библиотека с помощта на бутоните в долната част на екрана.

Можете да променяте настройки на камерата, като Flash, лентата с инструменти в горната част. Можете също да изберете режим на заснемане (табло, документ, визитна картичка или снимка) от лентата в долната част.

Изглед на галерия

Изглед на Галерия показва заснетото изображение. Можете да редактирате изображението, например изрязване и завъртане от лентата с инструменти в горната част на екрана. Ако са обхванати няколко изображения, изгледа идентифицира текущото изображение с брояч и ви позволява да използвате лентата с инструменти, за да изтриете ненужни изображения.

Можете да скриете елементите на екрана и разгледайте изображението без разсейване. За да запишете изображението или да извършите допълнителни изображения, използвайте бутоните в долната част на екрана.

Експортиране, за да видите

След като активирате бутона Запиши изображение в изглед " Галерия ", се отваря записване в изгледа. Можете да изберете от списъка с приложения за съхраняване на изображението.

Преместване между изгледи

За да преместите от заснемане изглед към изглед " Галерия ", трябва да заснемете изображение, импортиране на съществуващо изображение от библиотеката или отворите по-рано заснетото изображение:

 • Заснемане изглед, плъзнете наляво или надясно, докато чуете "Импортиране бутон", "Бутон за улавяне" или "Докоснете двукратно да видите изображенията, които се" и след това Докоснете двукратно екрана.

 • Ако заснемете изображение или отворите по-рано заснетото изображение, изглед " Галерия " се отваря директно.

 • Ако искате да импортирате съществуващо изображение, Последни библиотека view се отваря. Прегледайте изгледа, като плъзнете и двукратно натискане, докато намерите изображението, което искате. Докоснете двукратно екрана, за да изберете изображението и да отворите изгледа на галерията .

За да върнете от изглед " Галерия " обратно към изгледа на заснемане , направете едно от следните неща:

 • За да отмените редактиране и изтриване на всички в момента заснетите изображения, плъзнете наляво или надясно, докато чуете "Навигация на бутона" а след това Докоснете двукратно екрана. Плъзнете надясно, докато чуете "Изтрий от бутона" и след това Докоснете двукратно екрана.

 • За да заснемете допълнителни изображение, плъзнете наляво или надясно, докато чуете "Се бутон" още"" а след това Докоснете двукратно екрана.

За да преместите от изглед " Галерия " записване в изглед, плъзнете наляво или надясно, докато не чувате "Записване на изображение на бутон" и след това Докоснете двукратно екрана. Да се върнете към изглед на Галерия , плъзнете наляво или надясно, докато чуете "Върнете" и след това Докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Основни задачи с помощта на екранен четец с Office Lens

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използвайте Office Lens с разказвача, вградени Windows екранен четец, за изследване и навигация различните изгледи и преминаване между тях.

Забележки: 

В тази тема

Придвижване из основния изгледи и елементите на екрана

Office Lens съдържа следните основни изгледа: заснемане, Галерияи записване. За да навигирате през и вътре в изгледите и елементи на екрана:

 • Плъзнете наляво или надясно, за да преместите фокуса през елементите на екрана.

 • Плъзнете един пръст по екрана за изследване на елементите на екрана.

 • Когато фокусът е върху бутона, Докоснете двукратно екрана, за да изпълните действието.

Заснемане на изглед

Когато отворите Office Lens за първи път, се отваря заснемане изглед. Заснемане изглед ви позволява да заснемете изображение с бутона в долната част.

Можете да промените настройките на камерата като Flash режим и в режим на камера (табло, документ, визитна картичка или снимка) отдясно, лентата с инструменти.

Можете да получите достъп до различни настройки и импортиране на съществуващи изображения от бутона на менюто в дясната долния ъгъл. Ако ви вече са обхванати, изображение, можете да го видите от бутона на изображения на предишния изглед в десния горен ъгъл.

Изглед на галерия

Изглед на Галерия показва заснетото изображение. Можете да редактирате изображението, например за изрязване и добавяне на надпис от лентата с инструменти в горната част на екрана. Изгледът идентифицира текущото изображение с брояч и ви позволява да използвате лентата с инструменти, за да изтриете ненужни изображения.

За да запишете изображението или да извършите допълнителни изображения, използвайте бутоните в лентата с инструменти в долната част на екрана.

Експортиране, за да видите

След като активирате бутона " Запиши " в изглед " Галерия ", се отваря записване на изгледа. Можете да промените акаунта, използван за износ и изберете от списъка с приложения за съхраняване на изображението.

Преместване между изгледи

За да преместите от заснемане изглед към изглед " Галерия ", трябва да заснемете изображение, отворете по-рано заснетото изображение или изберете съществуващо изображение от библиотеката на:

 • За да заснемете изображение или отворите по-рано заснетото изображение, плъзнете наляво или надясно, докато чуете "Заснемане бутон" или "Предишни изображения бутон за изглед на" а след това Докоснете двукратно екрана. Изглед " Галерия " се отваря.

 • За да изберете съществуващо изображение, плъзнете наляво или надясно, докато чуете "Бутон меню", Докоснете двукратно екрана, плъзнете наляво или надясно, докато не чувате "Импортиране на бутона" и след това Докоснете двукратно екрана. Достигнете до библиотеката, като плъзнете и Докоснете двукратно, за да изберете изображението, което искате. След като активирате бутона " Готово ", се отваря изглед на Галерия .

За да върнете от изглед " Галерия " обратно към изгледа на заснемане , плъзнете наляво или надясно, докато чуете "Отнеме повече приложение лентата ''" или "Назад ''" и след това Докоснете двукратно екрана.

За да преместите от изглед " Галерия " Запиши изглед, плъзнете наляво или надясно, докато не чувате "Запиши приложение бутон от лентата" и след това Докоснете двукратно екрана. За да се върнете към изглед на Галерия , плъзнете наляво или надясно, докато чуете "Назад ''" и след това Докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Основни задачи с помощта на екранен четец с Office Lens

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×