Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в пощата на Outlook

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в пощата на Outlook

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте Outlook с вашата клавиатура и екранен четец за изследване и навигация различните изгледи и преминаване между тях. Ние имам проверка то с разказвача и JAWS, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft Office.

 • За най-добро впечатление ви препоръчваме изключване на Екрана за четене и показва имейли като съобщения а не като разговори.

В тази тема

Отидете на основния екран

Циклично обхождане на елементите в основния екран на

Натиснете F6 (напред или Shift + F6 (назад) за да обхождате циклично елементите в следния ред:

 • Лента

 • Екран с папки

 • Списък на съобщенията

 • Лента на състоянието

Придвижете се разделите на лентата

Разделите на лентата съдържат основния Outlook инструментите за изпращане и получаване на имейл съобщения за отбелязване и управлението на имейл папки.

 • За да навигирате разделите на лентата, натиснете клавиша Alt. Можете да чуете "Раздели на лента," последвани от текущо избрания раздел.

 • За придвижване между разделите на лентата, използвайте клавиша стрелка наляво или надясно и натиснете Enter, за да изберете раздел.

Отидете на екрана с папки

Екранът с папки съдържа налични имейл папки. Най-често използваните папки се съдържат в папката "Предпочитани" . Всеки имейл акаунт има също и своя собствена подпапките. Когато фокусът се промени на този екран, Разказвачът чете името на папката период на фактуриране.

 • За да отидете на екрана с папки, натиснете стрелката нагоре или надолу стрелка. Разказвачът чете имената на папките, тъй като те са осветени.

 • За "Предпочитани" и "акаунт" Разказвачът чете дали папката е свити или разширени. За да свиете папка, натиснете клавиша стрелка наляво. За да разгънете папката, натиснете клавиша стрелка надясно.

 • За да отворите осветената папка, натиснете клавиша Enter. Съдържанието на папката се показват в списъка със съобщения.

 • За да отидете до списъка със съобщения, натиснете клавиша Tab.

Навигация на списъка със съобщения

Списъка със съобщения съдържа съдържанието на папката период на фактуриране. Съобщенията са групирани по дата. Когато фокусът се промени в списъка на съобщенията, Разказвачът чете на подателя, темата, датата и кратък преглед на съдържанието на избраното съобщение.

 • За навигация на списъка със съобщения, натиснете стрелката нагоре или надолу стрелка. Разказвачът чете на подателя, темата, датата и кратък преглед на съдържанието на избраното съобщение.

 • За да отворите избраното съобщение, натиснете клавиша Enter.

Отидете на прозореца на съобщението

Прозорец за съобщение съдържа пълния текст и друга информация за имейл съобщение. Прозорец за съобщение има свои собствени разделите на лентата, и под тях, екран, съдържащи заглавката, всички прикачени файлове и съобщение тялото на съобщението. Когато фокусът се промени на прозореца на съобщението, разказвача съобщавам тема на съобщението и формат. Фокусът се поставя в началото на основния текст на съобщението.

 • За да навигирате разделите на лентата, натиснете клавиша Alt. Можете да чуете "Раздели на лента," последвани от текущо избрания раздел.

 • За да се придвижвате между разделите на лентата, натиснете клавиша със стрелка наляво или надясно и натиснете Enter, за да изберете раздел.

 • За да прочетете заглавката на съобщението информация, натиснете Ctrl + Tab, докато чуете заглавката полето, което искате.

 • За да получите достъп до всички прикачени файлове в съобщението, натиснете Ctrl + Tab, докато чуете името на прикачения файл, който искате и след това натиснете клавиша Alt + стрелка надолу стрелка, за да отворите контекстно меню за прикачения файл. Натиснете стрелката нагоре или надолу стрелка, за да преглеждате контекстното меню и след това натиснете клавиша Enter, за да изберете опция.

 • За да затворите прозореца на съобщението и да се върнете към списъка със съобщения, натиснете Alt + F4.

Навигация на лентата на състоянието

Лентата на състоянието съдържа визуална информация за текущото състояние на Outlook . Когато фокусът се промени на лентата на състоянието, разказвача обяви "Лентата на състоянието," последвани от изгледа на текущият активен Outlook .

 • За да обхождате между опциите за преглед, натиснете стрелката нагоре или надолу стрелка. Разказвачът чете в момента осветената опция. Натиснете Enter, за да изберете опцията изглед.

Използвайте фокусирани "Входящи"

 1. Когато преглеждате папка "Входящи" в списъка със съобщения, фокусирани "Входящи" се отваря по подразбиране.

 2. За да отворите други папка "Входящи", натиснете Ctrl + Tab, докато чуете "Изключване, други бутон" и натиснете клавиша Enter.

 3. За да се върнете обратно фокусирани "Входящи", натиснете Ctrl + Tab, докато чуете "Изключване, фокусирани бутон" и натиснете клавиша Enter.

Преместване между изгледи

Отидете на менюто "файл"

В менюто " файл " може да създаде нов имейл акаунти, настройване на автоматични отговори, отпечатвате съобщения или достъп до информацията за акаунта си Office .

 1. Натиснете Alt + F, за да отворите менюто " файл ".

 2. За придвижване между разделите на менюто, натиснете стрелката нагоре или надолу стрелка, докато чуете тази, която искате и след това натиснете клавиша Tab, за да преминавате през елементите в раздела.

 3. За да затворите менюто " файл " и се върнете към основния екран, натиснете Esc.

Отидете на опции за Outlook

В прозореца за опции на Outlook можете да промените настройките на имейл като формат на съобщението, предупреждения за пристигане на съобщение, автоматично записване на съобщения и опции за проследяване на съобщения.

 1. Натиснете Alt + F, T, за да отворите прозореца " Опции ".

 2. За да преместите между опции категории, натиснете стрелката нагоре или надолу стрелка, докато чуете тази, която искате и след това натиснете клавиша Tab, за да го изберете. Натиснете клавиша Tab за придвижване между различните опции в категория и натиснете клавиша за интервал, за да превключите в момента осветената опция.

 3. За да затворите прозореца " Опции " и се върнете към основния екран, натиснете клавиша Enter.

Навигиране между поща на Outlook и календар

 • За да преминете на пощата на Outlook, натиснете Ctrl + 1.

 • За да навигирате до календар на Outlook, натиснете Ctrl + 2.

Вж. също

Използване на екранен четец за форматиране на текст във вашия имейл в Outlook

Клавишни комбинации за Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с календара в Outlook

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Направете достъпен своя имейл в Outlook

Използвайте Outlook за Android с TalkBack, вградени Android екранен четец, за изследване и навигация различните изгледи и преминаване между тях.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Придвижете се елементи на изглед и екран

Когато отворите Outlook за Android, изгледа на папката "Входящи" се показва, показващ вашите най-новите имейли. Да навигирате през и вътре в елементи на изглед и екран:

 • Плъзнете надясно или наляво за преместване на фокуса върху елементите на екрана.

 • За да обхождате циклично главните региони на екрана само (бутон занавигация изтеглят , бутон за филтри , бутон за съставяне и всички изскачащи диалоговия прозорец, който може да е отворен, като например акаунт за влизане в диалоговия прозорец), плъзнете нагоре, веднъж. Ще чуете: "Контроли". Плъзнете надясно или наляво за да обхождате циклично главните региони. Плъзнете надолу веднъж, за да превключите обратно към навигация по подразбиране.

  Забележка: Ако чувате TalkBack, който ви подканва да влезете в акаунта, когато отваряте Outlook за Android, преминете към изскачащия диалогов прозорец, както е описано по-горе. Ще чуете: "Влезте в бутон". Докоснете двукратно екрана и след това следвайте подканите, за да влезете акаунта си.

 • Когато фокусът е върху бутон или може да се избере елемент, Докоснете двукратно екрана, за да изпълнява действието, или изберете желания елемент.

Папка "Входящи" съдържа следните региони: меню област в горната част, съобщение списъчен изглед в средата и навигационна лента в долната част.

Меню площ

Областта за менютата е в горната част на екрана. Тя съдържа бутона изтеглят навигация в горния ляв ъгъл, която ви позволява да отивате до пощенски акаунти, папки и Outlook за Android настройки.

Под менюто област можете да превключвате между фокусирани и други пощенски кутии.

Придвижване между фокусирани и други пощенски кутии

 1. За да превключите от папката "Входящи" фокусирани към друга папка "Входящи", плъзнете надясно или наляво, докато чуете "превключване към друга поща, превключване," и Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "фокусирани" Входящи "е изключено, показващ други поща".

 2. Когато искате да превключите обратно към папката "Входящи" фокусирани , плъзнете надясно или наляво, докато чуете "превключване към фокусирани" Входящи ", превключване," и Докоснете двукратно екрана.

Придвижете се до акаунти и пощенски папки

 1. За да отворите навигационния изтеглят, плъзнете надясно или наляво, докато чуете "отворен навигация изтеглят, бутон," и Докоснете двукратно екрана. Можете да чуете "Меню", последван от броя на показваните елементи.

 2. Докато изтеглят навигация е отворен, плъзнете наляво или надясно за придвижване между вашите имейл акаунти и папки в всеки акаунт.

 3. За да затворите навигационния изтеглят и да се върнете към папката "Входящи", плъзнете надолу тогава наляво.

Придвижете се до настройки

 1. За да отворите менюто Настройки , плъзнете надясно или наляво, докато чуете "отворен навигация изтеглят, бутон," и Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзнете надясно, докато чуете "Настройки", Докоснете двукратно екрана.

 3. За да затворите меню " Настройки " и се върнете към папката "Входящи", плъзнете надолу тогава наляво.

Изглед на списък на съобщенията

Съобщение за списъчен изглед показва вашите имейли. За да прегледате текущо показаната съобщения в списъка, плъзнете наляво или надясно. За да превъртате списъка със съобщения, за да покажете повече съобщения, плъзнете нагоре или надолу с два пръста. Съобщение за списъчен изглед съдържа съставяне бутон, който се намира след текущо показаната съобщения в списъка.

Можете да четете и да създавате съобщения в изгледа на списъка на съобщението:

 • За да отворите текущо избрания имейл, Докоснете двукратно екрана. Имейл замества списъка със съобщения на екрана. Плъзнете надясно, за да чуете съдържанието на имейл, една позиция или абзац в даден момент. За да се върнете към папката "Входящи", плъзнете надолу тогава наляво.

 • За да започнете със съставянето на нов имейл, плъзнете наляво или надясно, докато чуете "Съставете бутон" и след това Докоснете двукратно екрана. Поща авторът замества списъка със съобщения на екрана. За да се върнете към папката "Входящи", плъзнете надолу тогава наляво.

Навигационна лента

Навигационната лента се намира в долната част на екрана. Тя съдържа бутони за бърз достъп за поща, търсенеи Календар.

Преместване между изгледи

За да преместите от поща до Календар "или" търсене и обратно към поща, плъзнете надясно или наляво, докато чуете "Поща", "Търсене;" или "Календар" и Докоснете двукратно екрана. TalkBack обяви текущия изглед. Ще чуете: "Избрани", последвано от името на изгледа.

Вж. също

Използване на екранен четец за форматиране на текст във вашия имейл в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с календара в Outlook

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Направете достъпен своя имейл в Outlook

Използвайте Поща на Outlook с разказвача, вградени Windows екранен четец, за изследване и навигация различните изгледи и преминаване между тях.

Забележки: 

В тази тема

Придвижете се елементи на изглед и екран

Когато отворите Поща на Outlook, изгледа на папката "Входящи" се показва, показващ вашите най-новите имейли или искания за събрания. Да навигирате през и вътре в елементи на изглед и екран:

 • Плъзнете нагоре, докато чуете "Елементи" и след това плъзнете надясно или наляво, за да преместите фокуса през елементите на екрана.

 • Когато фокусът е върху бутон или може да се избере елемент, Докоснете двукратно екрана, за да изпълнява действието, или изберете желания елемент.

Папка "Входящи" съдържа следните региони: меню област в горната част, съобщение списъчен изглед в средата и навигационна лента в долната част.

Меню площ

Областта за менютата е в горната част на екрана. Тя съдържа бутон за навигация в горния ляв ъгъл, която ви позволява да отивате до пощенски акаунти и папки.

Придвижете се до акаунти и пощенски папки

 1. За да отворите навигационния екран, плъзнете наляво, докато не чувате "навигация, бутон свити," и Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "навигация, бутон разгънати."

 2. Докато Навигационният екран е отворен, плъзнете наляво или надясно за придвижване между вашите имейл акаунти и папки в всеки акаунт. Избрания акаунт е таксувани като: "Избрани", последвано от името на имейл акаунта и броя на непрочетените съобщения. Избраната папка е обявени от избраната папка и броя на непрочетените съобщения.

 3. За да затворите навигационния екран и да се върнете към папката "Входящи", плъзнете наляво, докато не чувате "навигация, бутон '', като" и Докоснете двукратно екрана.

Изглед на списък на съобщенията

Съобщение за списъчен изглед списъци на вашите имейли или искания за събрания. За да прегледате текущо показаната елементи в списъка, плъзнете наляво или надясно. За да превъртате списъка със съобщения, за да покажете повече съобщения, плъзнете нагоре или надолу с два пръста.

Можете да прочетете съобщенията в изгледа на списъка на съобщението. За да отворите текущо избрания имейл, Докоснете двукратно екрана. Имейл замества списъка със съобщения на екрана. Плъзнете надясно, за да чуете съдържанието на имейл, една позиция или абзац в даден момент. За да върнете се в папка "Входящи", плъзнете надясно, докато чуете "Обратно, бутон свити," и след това Докоснете двукратно екрана.

Навигационна лента

Навигационната лента се намира в долната част на екрана. От навигационната лента на можете, например, Съставете нов имейл, търсене на имейл или достъп меню " още опции ". От менюто " още опции " да имате достъп до настройките на Поща на Outlook .

Придвижете се до настройки

 1. За да отворите менюто Настройки , плъзнете надясно или наляво, докато чуете "Още опции, бутон свити," и Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Още опции, меню."

 2. Плъзнете надясно, докато чуете "Бутона Настройки" и Докоснете двукратно екрана.

 3. За да затворите меню " Настройки " и връщане към папката "Входящи", плъзнете надясно, докато чуете "Обратно, бутон свити," и след това Докоснете двукратно екрана.

Преместване между приложенията "поща на Outlook и календар на Outlook"

 1. В Поща на Outlook, за да отидете в началния екран плъзнете надясно, докато чуете "Календарче, свити," и след това Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзнете надясно, докато чуете "Всички приложения, бутон," и Докоснете двукратно екрана. Списъкът на приложенията се отваря.

 3. Плъзнете надясно, докато чуете "Календар на Outlook" и след това Докоснете двукратно екрана. Отваря се Календар на Outlook .

 4. За да преместите обратно Поща на Outlook, в Календар на Outlook, плъзнете надясно, докато чуете "Календарче, свити," Докоснете двукратно екрана, плъзнете надясно, докато не чувате "Поща на Outlook" и след това Докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Използване на екранен четец за форматиране на текст във вашия имейл в Outlook

Използването на екранен четец, за да вмъкнете картина или изображение в имейл в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с календара в Outlook

Направете достъпен своя имейл в Outlook

Използвайте Outlook Web App с клавиатурата и екранен четец за изследване и навигация различните изгледи и преминаване между тях. Ние имам проверка то с разказвача, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft Office.

 • Когато използвате Outlook Web App, ви препоръчваме да използвате Microsoft Edge като вашия уеб браузър. За повече информация вижте помощ за Microsoft Edge. Тъй като Outlook Web App се изпълнява във вашия уеб браузър, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl + F6 вместо F6 за прескачане и излизане командите. Също така, често използвани клавишни комбинации като F1 (помощ) и Ctrl + O (отваряне) се прилагат към уеб браузър - не Outlook Web App.

 • Оформлението на Outlook Web App отговаря на най-новите международни указанията за достъпни клавиатура навигацията. Ако използвате определени клавишни комбинации, които са специфични за вашия екранен четец, можете да се възползвате от ARIA коректурата на страницата.

 • За най-добро впечатление ви препоръчваме изключване на Екрана за четене и показва имейли като съобщения а не като разговори.

 • В момента актуализираме Outlook.office.com (Outlook в уеб). Някои хора вече използват новия Outlook, а за други класическата версия ще бъде средата по подразбиране, докато не завършим актуализирането. За повече информация отидете на: Получаване на помощ за новия Outlook в уеб. Тъй като инструкциите в тази тема се отнасят за новата среда за работа, ви препоръчваме да превключите от класическия изглед към новия Outlook. За да превключите към новия Outlook, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете "Команда, Изпробвайте новия Outlook", и след това натиснете Enter. Ако чуете "Лента с инструменти за управление" вместо "Команда, Изпробвайте новия Outlook" вече използвате новия Outlook.

В тази тема

Придвижете се елементи на изглед и екран

Когато отворите поща в Outlook Web App, основния екран се показва. Фокусът е върху списъка с Последни имейли. Да навигирате през и вътре в елементи на изглед и екран:

 • Натиснете клавиша Tab, за да преместите фокуса през елементите на екрана.

 • За да обхождате циклично главните региони на екрана само (полето за търсене в лентата с инструменти За стартиране на приложения , навигационния екран, лентата с инструменти на команда и списъка със съобщения), натиснете Ctrl + F6, за да се придвижите напред и Shift + Ctrl + F6, за да се придвижите назад.

 • Когато фокусът е върху бутон или може да се избере елемент, натиснете Enter за изпълнение на действието, или изберете желания елемент.

Основен изглед съдържа следните региони: хоризонталната навигационна лента в горната част, навигационния екран от лявата и списъка със съобщения изглед отдясно.

Хоризонталната навигационна лента

Хоризонталната навигационна лента е в горната част на екрана, под полето за URL адрес. Тя съдържа иконата за Стартиране на приложения и никакви закачени приложения от лявата и достъп до обща информация, например за Настройки, отдясно.

Ако имате достъп до обща информация, като например известия, се отваря в отделен прозорец в дясната страна на изгледа на списъка на съобщението.

Навигационен екран

Навигационният екран съдържа полето за търсене в горната част и списък с пощенски папки и групи под него. В дъното на екрана можете да намерите бутоните за бърз достъп за поща, Календар, Контактии задачи.

За да прескочите между папки и групи, натиснете клавиша Tab. Да се ориентирате в папка или група зона, натиснете стрелката нагоре или надолу стрелка. Например, за да отворите чернова на имейл, натиснете Ctrl + F6 или Shift + Ctrl + F6, докато не чувате "Навигационния екран," натиснете клавиша Tab, докато не чуете името на папката за първата поща, натиснете стрелката нагоре или надолу стрелка, докато чуете "Чернови" а след това натиснете клавиша Enter.

Изглед на списък на съобщенията

Съобщение за списъчен изглед показва вашите имейли. За да прегледате съобщенията в списъка, натиснете клавиша със стрелка.

Над списъка със съобщения можете да изберете основното съдържание на папката "Входящи" с фокусирани, другии всички раздели, преглед на информация за следващото планирано събитие и предстоящи дневен ред и филтриране на съобщения, показани в списъка. За да се придвижвате между разделите съдържание на папката "Входящи", натиснете SR клавишите наляво или надясно, стрелка.

В горната част на изгледа на списъка на съобщението има команда с инструменти, която показва най-честите задачи, свързани с текущо показани съдържание (списък на съобщенията, получени имейл или поща композитор). Натиснете Ctrl + F6 или Shift + Ctrl + F6, докато чуете "Команда", а след това натиснете клавиша със стрелка наляво или надясно, за да преместите между елементите от лентата с инструменти и натиснете Enter, за да изберете елемент.

Можете да четете и да създавате съобщения в изгледа на списъка на съобщението:

 • За да отворите имейл, натиснете Ctrl + F6, докато чуете "Списък на съобщението" натиснете стрелка надолу, докато намерите имейл, който искате и след това натиснете клавиша Enter. Имейл замества списъка със съобщения на екрана.

 • За да въведете Режим на сканиране и да навигирате отвореното имейл, натиснете SR + интервал. Натиснете стрелката нагоре или надолу стрелка, за да прегледате по имейла. За да излезете от Режима на сканиране, натиснете отново SR + интервал. За да се върнете към списъка със съобщения, натиснете Esc.

 • За да започнете със съставянето на нов имейл, натиснете Ctrl + N. Поща авторът замества списъка със съобщения на екрана.

Преместване между изгледи

За да преместите от MailКалендар, Контактиили задачи, натиснете Ctrl + F6 или Shift + Ctrl + F6, докато чуете "Навигационен екран", след което натиснете клавиша Tab, докато чуете името на изглед. Натиснете клавишите със стрелки наляво или надясно, докато чуете името на изгледа, който искате и натиснете клавиша Enter.

За да отворите екрана с Настройки , натиснете клавиша Tab, докато чуете "Бутона Настройки" и натиснете Enter. Използвайте клавиша Tab, за да достигнете до желаната от вас настройка и натиснете Enter.

Вж. също

Използване на екранен четец за форматиране на текст във вашия имейл в Outlook

Използването на екранен четец, за да вмъкнете картина или изображение в имейл в Outlook

Клавишни комбинации в Outlook в уеб

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с календара в Outlook

Направете вашия Outlook имейл достъпни за хора с увреждания

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×