Преминаване към основното съдържание
Office
Използване на екранен четец за планиране на срещи или събрания в Outlook

Използване на екранен четец за планиране на срещи или събрания в Outlook

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте Outlook с клавиатурата си и екранен четец, за да планирате срещи или да планирате събрания с други хора. Тествахме го с разказвача и JAWS, но може да работи с други екранни четци, стига те да следват общи стандарти и техники за достъпност. Ще научите как да проверявате кога поканените от вас хора ще бъдат достъпни, направете събранията повтарящи се, задайте напомняния за събрания и поискайте отговори от хората, които сте поканили в Outlook.

Забележки: 

В тази тема

Планиране на среща

Създаване на нова среща

 1. В Outlook натиснете Ctrl+2, за да отворите календара. Чувате името на текущия изглед, например "Изглед Работна седмица", последвано от броя на събитията в изгледа.

 2. С разказвача натиснете ALT + H, N, за да отворите празен прозорец за среща. С JAWS натиснете ALT + H, N, 1. Фокусът е в полето тема .

 3. Въведете темата на срещата и след това натискайте клавиша Tab, за да преместите фокуса върху полето Местоположение.

 4. Въведете местоположение на срещата и след това натискайте клавиша Tab, за да преместите фокуса върху полето Начална дата.

 5. За да промените началната дата, натискайте стрелка надолу или нагоре, за да премествате датата с един ден напред или назад. За да промените часа, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Начален час", и след това натискайте стрелка надолу или нагоре, за да премествате часа напред или назад с половин час.

 6. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Крайна дата". За да промените крайната дата, натискайте стрелка надолу или нагоре, за да преместите датата с един ден напред или назад. За да промените часа, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Краен час", и след това натискайте стрелка надолу или нагоре, за да премествате часа напред или назад с половин час.

 7. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Съобщение, редактиране ", и след това използвайте клавиатурата, за да напишете желаната информация за срещата. С JAWS чувате "Бележки, редактиране".

 8. За да запишете срещата си, натиснете Alt+H, A и след това V. Прозорецът на срещата се затваря и фокусът се връща в календара.

Уведомяване на хората за наличността ви

Можете да добавите към срещата индикатор за състояние, за да позволите на други хора да знаят вашата наличност. Ако някой се опитва да планира събрание с вас, той ще знае дали сте свободни, или заети.

 1. Когато имате отворена среща, натиснете Alt+H, B, за да отворите менюто Показвай като.

 2. Натискайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете желаната опция за достъпност.

 3. За да изберете опция, натиснете Enter. Менюто ' ' Показвай като ' ' се затваря.

 4. За да запишете промените, натиснете ALT + H, A, V. Прозорецът на срещата се затваря и фокусът се връща към календара.

Планиране на събрание и поканване на потребители

 1. За да създадете покана за събрание от всяко място в Outlook (като например имейл, календар или задачи), натиснете CTRL + SHIFT + Q. Отваря се прозорец Събрание, фокусът се премества в текстовото поле До в поканата и чувате: "До, Редактиране".

 2. За да поканите хора на събранието, въведете името на човека и – ако го знаете – имейл адреса му.

  Outlook автоматично претърсва вашата адресна книга за съвпадения. За да навигирате между предложенията, използвайте стрелка надолу. Докато се придвижвате, чувате различните имена и адреси.

  Съвет: За да потвърдите имейл адресите, можете да използвате диалоговия прозорец проверка на имената , за да извършите търсене. За да отворите диалоговия прозорец проверка на имена , натиснете ALT + H, за да отидете в раздела събрание , натискайте клавиша TAB, докато не чуете "бутон проверявай имената", след което натиснете клавиша ENTER. Фокусът се премества върху първото име от резултатите от търсенето и чувате името. Използвайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, за да се придвижвате в списъка, и след това натиснете Enter, за да изберете име и адрес.

 3. За да прегледате предложените имена, използвайте стрелка надолу. Натиснете Enter, за да изберете име.

 4. Натиснете клавиша Tab, за да се придвижите до текстовото поле Тема. Чувате: "Тема, редактиране". След това въведете темата на събранието.

 5. Натиснете клавиша Tab отново, за да се придвижите до текстовото поле Местоположение. Чувате: "Местоположението може да се редактира, редактиране". След това въведете местоположението.

  Съвети: Ако използвате акаунт за Microsoft Exchange, можете да използвате диалоговия прозорец Избор на стаи: Всички стаи, за да проверите наличността и да запазите стаи.

  1. За да се придвижите до бутона Стаи... , когато фокусът е в полето Местоположение, натиснете клавиша Tab. Чувате: "Бутон Стаи...".

  2. За да отворите диалоговия прозорец избор на стаи , натиснете клавиша ENTER. Фокусът се придвижва в полето Търсене и чувате "Избор на стаи, Всички стаи, Търсене, Редактиране".

  3. За да намерите свободна стая в списъка, натиснете клавиша със стрелка надолу, за да се придвижите до списъка. Ще чуете името на избраната стая, както и подробности, като наличността на стаята и телефонния номер.

  4. Използвайте бутоните със стрелка надолу и нагоре, за да навигирате в списъка със стаи. За да запазите текущо избраната стая за събранието, натиснете клавиша Enter.

  5. Натиснете отново клавиша ENTER, за да върнете фокуса върху поканата. Чувате въпроса за събранието, последван от "стаи... бутон "

 6. За да зададете продължителността на събранието, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Начална дата, редактиране". По подразбиране това поле включва деня и датата на създаване на поканата за събрание.

  Съвет: Можете да проверите кога са на линия хората, които каните, преди да запишете или изпратите поканата за събрание. За повече информация вижте Проверяване дали хората, които каните, са на линия.

  В зависимост от продължителността на събранието използвайте един от следните два метода:

  • Ако събранието ще продължи цял ден, въведете датата на събранието и след това натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Неотметнато, квадратче Целодневно събитие". За да поставите отметка в квадратчето, натиснете клавиша за интервал. Чувате: "Отметнато".

  • Ако събранието трае по-малко от един пълен ден, въведете датата на събранието и натиснете Enter. Чувате: "Начален час". Въведете началния час на събранието и след това натиснете клавиша Enter.

   Фокусът се придвижва до текстовото поле Краен час и чувате "Краен час".

 7. За да зададете крайния час на събранието, въведете крайния час и след това натиснете клавиша Enter.

 8. За да изпратите поканата за събрание, натиснете Alt+S. Фокусът се придвижва върху текущо активния прозорец.

Проверяване дали хората, които каните, са на линия

След като въведете имена в покана за събрание, можете да проверите дали хората са на линия.

 1. От прозореца на събранието натиснете ALT + H, след което натиснете, за да отворите помощника за планиране.. Ще чуете: "всички участници в списъчното поле."

 2. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Опции", след което натиснете Enter, за да отворите падащото меню Опции. Чувате: "Меню". Натискайте клавиша със стрелка надолу, за да преминете през елементите, докато не чуете: "автоИзбиране". След това натиснете клавиша Enter, за да отворите подменюто.

 3. За да навигирате в подменюто, използвайте стрелка надолу. Докато се придвижвате, ще чувате опциите, като например "Всички хора и ресурси" или "Всички хора и един ресурс". За да изберете опция, натиснете Enter.

 4. Автоизбиране избира следващия подходящ час, отговарящ на избраната от вас опция. С разказвача чувате предлаганата дата и час и всяко име на участник и състояние на наличност, като например "Анна Lidman, безплатно". С JAWS, за да чуете наличността на всеки участник, използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу, за да се придвижвате в списъчното поле на участниците.

 5. Изберете една от следните опции:

  • За да приемете часа и да изпратите поканата за събрание, натиснете Alt+S.

  • За да приемете часа и да се върнете към формуляра за покана, натиснете Alt+H, P, P. Ако искате да редактирате поканата, използвайте клавиша Tab, за да се придвижите между полетата за покана.

  • За да се върнете към Автоизбиране, за да намерите друга опция, повторете предишните стъпки. Обърнете внимание, че в повечето случаи фокусът остава върху бутона Опции и можете да натиснете клавиша Enter. В противен случай натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Бутон Опции".

Провеждане на повтарящо се събрание

Ако планирате например седмично събрание, можете лесно да превърнете вашето събрание в повтарящо се събрание. По този начин няма да се налага да добавяте събрание за всяка седмица поотделно.

 1. В прозореца за покана за събрание натиснете ALT + H, след което натиснете E, за да отворите диалоговия прозорец за повторение на среща . Чувате: "повторение на среща. Начало, редактиране". Чувате също началния час на събранието.

 2. За да премествате фокуса върху полето на групата "повторение", в диалоговия прозорец повторенИе на среща натискайте клавиша TAB, докато не чуете избрания в момента шаблон ("ежедневно", "седмичен"; "месечен" или "годишен").

 3. За да се придвижвате между различните схеми на повторение и да ги избирате, използвайте клавишите със стрелки. Можете да изберете една от следните опции:

  • Опции за ден

   За да изберете опцията Ежедневно, натиснете Alt+D. Чувате: "ежедневно."

   • Всеки работен ден от седмицата

    Натиснете клавиша Tab и след това, за да преместите фокуса върху опцията Всеки работен ден и да я изберете, натиснете Alt+K. Чувате: "Всеки работен ден".

   • Всеки няколко дни

    За да преместите фокуса върху бутона Всеки, натиснете Alt+V. Чувате: “Всеки”. За да преместите фокуса върху текстовото поле с дни, натиснете клавиша Tab. Чувате: "Всеки, редактируем текст". Въведете броя дни (например за да укажете, че събранието се повтаря на всеки два дни, въведете 2) и след това натиснете клавиша Enter.

  • Опции за седмица

   • Ежеседмично

    За да изберете опцията Ежеседмично, натиснете Alt+W. Чувате: "седмичен".

   • На всеки няколко седмици

    Изберете опцията Ежеседмично. За да преместите фокуса върху текстовото поле Повторение на всеки, натиснете клавиша Tab. Чувате: "Повторение на всеки, редактируем текст, седмица". Въведете броя седмици (например за да укажете, че събранието се повтаря на всеки три седмици, въведете 3).

  • Опции за месец

   • Ежемесечно

    За да изберете опцията Ежемесечно, натиснете Alt+M. Чувате: "ежемесечно."

   • На всеки няколко месеца

    Изберете опцията Ежемесечно. За да зададете повтарянето на събранията, натиснете клавиша Tab три пъти. Чувате: "Ден, редактируем текст, на всеки, редактируем текст, месец". Въведете броя месеци (например за да укажете, че събранието се повтаря на всеки три месеца, въведете 3).

  • Ежегодно

   За да изберете опцията Ежегодно, натиснете Alt+Y. Чувате: "годишен."

  След като изберете опциите за повторение, за да затворите диалоговия прозорец повторение на среща , натискайте клавиша TAB, докато не чуете "бутон OK", и след това натиснете клавиша ENTER.

Провеждане на събрание на Skype

Можете лесно да превърнете вашето събрание в онлайн събрание на Skype.

 1. В прозореца на събранието, за да изберете опцията за събрание в Skype и да създадете връзка към събрание на Skype, натиснете ALT + H, O, M.

 2. Outlook добавя подробностите за онлайн събранието и връзката в полето за съобщения на събранието.

Вж. също

Използване на екранен четец за прочитане и отговаряне на покана за събрание в Outlook

Използване на екранен четец за настройка на вашия имейл акаунт в Outlook

Клавишни комбинации за Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с календара в Outlook

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглед и навигация в календара на Outlook

Използвайте Outlook за Android с Talkback – вградения екранен четец за Android, за да планирате срещи или събрания с други хора.

Забележки: 

 • Новите функции на Microsoft 365 се издават постепенно за абонатите на Microsoft 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо нови функции, присъединете се към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

В тази тема

Планиране на нова среща или събрание

Нека вашият екранен четец ви помогне да планирате среща или събрание.

 1. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон Добавяне на ново събитие", и след това докоснете двукратно екрана. Отваря се прозорецът Ново събитие, фокусът е върху текстовото поле Заглавие, а екранната клавиатура е в долната половина на екрана.

 2. Въведете име за събитието.

 3. За да зададете начална и крайна дата и час за събитието, плъзгайте наляво, докато не чуете стойностите по подразбиране. За да промените стойностите, докоснете двукратно екрана, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете желаната опция, и след това докоснете двукратно екрана. За да потвърдите избора, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон OK", и след това докоснете двукратно екрана.

  Съвет: За да създадете целодневно събитие, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Целодневно събитие", и след това докоснете двукратно екрана.

 4. За да зададете местоположение за събранието, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Местоположение", и след това докоснете двукратно екрана. За да въведете името на местоположението, което искате да използвате, докоснете двукратно екрана и започнете да въвеждате. Списъкът с предложени местоположения се актуализира, докато въвеждате. За да изберете местоположение, плъзгайте надясно, докато не чуете желаното местоположение, след което докоснете двукратно екрана.

 5. Ако използвате няколко календара, можете да зададете към кой календар добавяте новото събитие. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Календар, <акаунт на текущия календар>", и след това докоснете двукратно екрана. Плъзгайте надясно, докато не чуете желания календар, след което докоснете двукратно екрана.

 6. За да зададете часа на известието за събитието, плъзгайте надясно, докато не чуете "известие", последвано от текущата стойност на известието, след което Докоснете двукратно екрана. Плъзнете надясно, докато не чуете желаната опция, след което натиснете двукратно екрана.

 7. За да добавите повече информация за събитието, например дневен ред на събранието, плъзгайте надясно, докато не чуете "Описание", и след това докоснете двукратно екрана. Екранната клавиатура е показана в долната половина на екрана. Въведете подробностите и когато сте готови, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Готово", а след това докоснете двукратно екрана.

 8. Когато сте готови с добавянето на подробности за събитието, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Запиши", а след това докоснете двукратно екрана.

Поканване на други хора да направят събрание

Поканете други хора да се присъединят към вас и превърнете среща в събрание.

 1. Когато редактирате или създавате събитие, в прозореца Редактиране на събитие или Ново събитие плъзгайте надясно, докато не чуете "Хора", и след това докоснете двукратно екрана.

  Забележка: За да научите как да отваряте и редактирате събития в календара, прегледайте отваряне, четене и редактиране на събития в календара.

  Отваря се прозорецът Добавяне на хора, фокусът е върху редактируемо текстово поле, а екранната клавиатура е в долната половина на екрана.

 2. Започнете да въвеждате името на контакт. Списъкът с предложените контакти се актуализира, докато пишете. За да изберете контакт, плъзгайте надясно, докато не чуете желаното име, след което докоснете двукратно екрана. Повторете това за всички контакти, които искате да поканите.

 3. Когато сте готови, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Готово", а след това докоснете двукратно екрана.

Провеждане на повтарящо се събрание

Ако планирате например седмично събрание, можете лесно да превърнете вашето събрание в повтарящо се събрание. По този начин няма да се налага да добавяте събрание за всяка седмица поотделно.

 1. Когато създавате събитие, в прозореца за ново събитие плъзгайте надясно, докато не чуете "повторение, никога", след което Докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто Повторение.

 2. За да изберете честотата на събранието, плъзгайте надясно, докато не чуете "честота, никога", Докоснете двукратно екрана и след това плъзгайте надясно, докато не чуете честотата, в която искате да се появи събранието. За избор натиснете двукратно екрана.

 3. За да запишете промените, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Запиши", а след това докоснете двукратно екрана. Фокусът се връща към прозореца на новото събитие .

Провеждане на събрание на Skype

Можете лесно да превърнете вашето събрание в онлайн събрание на Skype.

 1. Когато редактирате или създавате събитие, в прозореца Редактиране на събитие или Ново събитие плъзгайте надясно, докато не чуете "Skype", "Събрание на Skype" или "превключвател, изкл.", и след това докоснете двукратно екрана.

 2. За да запишете промените, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Запиши", а след това докоснете двукратно екрана.

  Outlook добавя подробностите за онлайн събранието и връзката в полето Описание.

 3. За да се присъедините към събрание на Skype, Отворете събитието и след това плъзгайте надясно, докато не чуете описанието, и след това URL адреса на събранието на Skype, след което Докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Използване на екранен четец за прочитане и отговаряне на покана за събрание в Outlook

Използване на екранен четец за настройка на вашия имейл акаунт в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглед и навигация в календара на Outlook

Използвайте Outlook Web App с клавиатурата си и екранен четец, за да планирате срещи или събрания с други хора в " Календар". Тествахме го с разказвача, но може да работи с други екранни четци, стига те да следват общи стандарти и техники за достъпност.

Забележки: 

 • Новите функции на Microsoft 365 се издават постепенно за абонатите на Microsoft 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо нови функции, присъединете се към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft Office.

 • Тази тема предполага, че Екранът за четене е изключен.

 • Когато използвате Outlook Web App, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като Outlook Web App се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за Outlook Web App.

 • В момента актуализираме Outlook.office.com (Outlook в уеб). Някои хора вече използват новия Outlook, а за други класическата версия ще бъде средата по подразбиране, докато не завършим актуализирането. За повече информация отидете на: Получаване на помощ за новия Outlook в уеб. Тъй като инструкциите в тази тема се отнасят за новата среда за работа, ви препоръчваме да превключите от класическия изглед към новия Outlook. За да превключите към новия Outlook, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете "Команда, Изпробвайте новия Outlook", и след това натиснете Enter. Ако чуете "Лента с инструменти за управление" вместо "Команда, Изпробвайте новия Outlook" вече използвате новия Outlook.

В тази тема

Планиране на нова среща или събрание

Нека вашият екранен четец ви помогне да планирате среща или събрание.

 1. В Outlook натиснете CTRL + SHIFT + 2, за да отворите календара. Чувате "заредени", последвани от броя събития и броя на календарите, които в момента са избрани.

 2. За да създадете ново събитие, натиснете Ctrl + N. Отваря се прозорец с подробности за събитието, като фокусът е върху текстовото поле за заглавие на събитието. Ще чуете: "Добавяне на подробности за събитието. Добавете заглавие.

 3. За да прегледате опциите за събитието, натискайте клавиша TAB или SHIFT + TAB.

  • За да дадете име на събитието, въведете име в полето Добавяне на заглавие .

  • Ако създавате събрание, натискайте клавиша TAB. Ще чуете: "Поканване на участници". За да добавите контакт, въведете контакта и натиснете клавиша ENTER.

  • За да зададете датата и часа за начало и край на събитието, натискайте клавиша TAB, докато не чуете стойностите по подразбиране. За да промените датата, когато сте в началната или крайната дата, натискайте клавиша със стрелка на клавиша ENTER еднократно и надясно и след това натиснете клавиша TAB, за да отворите падащия календар, а след това използвайте клавишите със стрелки, за да прегледате падащия календар, и натиснете ENTER, за да изберете. За да промените работното време, въведете новите стойности.

  • За да зададете местоположение за събранието, натискайте клавиша TAB, докато не чуете "Търсене на стая или местоположение", и след това въведете желаното местоположение.

  • За да добавите повече информация за събитието, натискайте клавиша TAB, докато не чуете "Добавяне на описание или прикачване на документи", и след това въведете данните, които искате.

 4. Когато сте готови, натискайте SHIFT + TAB, докато не чуете "бутон Изпрати" (за събрание) или "бутон Запиши" (за среща), и след това натиснете клавиша интервал.

 5. Прозорецът за ново събитие се затваря и фокусът се премества на Календар.

Поканване на други хора да направят събрание

Поканете други хора да се присъединят към вас и превърнете среща в събрание.

 1. В прозореца подробности за събитие натискайте клавиша TAB или SHIFT + TAB, докато не чуете: "Поканване на участници".

 2. За да добавите контакт, въведете или поставете имейл адреса на участник и след това натиснете клавиша ENTER. Повторете за другите участници.

Проверяване дали хората, които каните, са на линия

След като въведете имена в покана за събрание, Outlook може да ви помогне да изберете време, когато всеки поканен е свободен.

 1. В прозореца подробности за събитие натискайте клавиша TAB или SHIFT + TAB, докато не чуете предложение за час на събранието, под график. Разказвачът съобщава часа на предлаганото събрание.

 2. За да потърсите още предложения, натискайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете желания слот за време. Разказвачът обявява предложените времена, докато сте в движение. За да изберете час, натиснете интервал.

 3. Ако не можете да намерите свободен час за този конкретен ден, можете да проверите наличността на поканените за още един ден. За да потърсите други дни, под графикнатискайте клавиша TAB или SHIFT + TAB, докато не чуете "бутон отваряне на месец, свит", и след това натиснете клавиша интервал. Натискайте SHIFT + TAB, докато не чуете избрания в момента ден, и след това използвайте клавишите със стрелки, за да преглеждате дните. За да изберете ден, натиснете клавиша ENTER.

Провеждане на повтарящо се събрание

Ако планирате например седмично събрание, можете лесно да превърнете вашето събрание в повтарящо се събрание. По този начин няма да се налага да добавяте събрание за всяка седмица поотделно.

 1. В прозореца подробности за събитие натискайте клавиша TAB или SHIFT + TAB, докато не чуете: "повторение".

 2. За да изберете честотата на събранието, натиснете SPACEBAR и след това използвайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете честотата, в която искате да се появи събранието. За избор натиснете интервал.

Провеждане на онлайн събрание

Можете лесно да превърнете вашето събрание в онлайн събрание, като използвате Skype или Microsoft Teams.

Забележка: В зависимост от организацията ви и дали сте абонат на Microsoft 365, Skype и/или Microsoft Teams може да не са налични.

В прозореца подробни данни за събитие направете едно от следните неща:

 • Ако Skype или Microsoft Teams е достъпен за вас, натискайте клавиша TAB или SHIFT + TAB, докато не чуете "изключено, събрание на Teams, превключвател за превключване" или "изкл., събрание в Skype, превключвател". Опцията, която чувате, се определя от администратора ви. Натиснете клавиша ENTER, за да превърнете събранието в онлайн събрание.

 • Ако и двете Skype и Microsoft Teams са налични, натискайте клавиша TAB или SHIFT + TAB, докато не чуете "Добавяне на онлайн събрание", след което натиснете клавиша със стрелка надолу, за да изберете между наличните опции, и натиснете ENTER, за да потвърдите избора си.

Outlook добавя подробностите за онлайн събранието и връзката в основния текст на събитието след изпращането на поканата.

Вж. също

Използване на екранен четец за прочитане и отговаряне на покана за събрание в Outlook

Използване на екранен четец за настройка на вашия имейл акаунт в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с календара в Outlook

Клавишни комбинации в Outlook в уеб

Използване на екранен четец за преглед и навигация в календара на Outlook

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×