Използване на екранен четец за печат на работна книга на Excel

Използване на екранен четец за печат на работна книга на Excel

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начало на поддръжката на Office.

За хората, които не са с помощта на екранен четец вижте Отпечатване на работен лист или работна книга (в Windows), Отпечатване на работен лист или работна книга (в Mac OS) или Отпечатване на работен лист (в Excel Online).

Използвайте Excel 2016 с клавиатурата си и екранен четец – например JAWS или "Разказвач", вградения екранен четец за Windows, за да отпечатвате работни листове, работни книги и избрани клетки. Клавишните комбинации ви помагат да отпечатате бързо това, което искате, по желания от вас начин.

Забележки : 

Отпечатване на вашата работна книга

 1. В работния лист или работната книга изберете това, което искате да отпечатате, и след това натиснете Ctrl+P (или Ctrl+F2).

 2. Excel се отваря, като фокусът е върху бутона "Печат", и чувате "Изглед Backstage, групово поле "Печат", бутон "Печат". (В разказвача чувате "Изключено, бутон "Печат".)

  • За да отпечатате едно копие, натиснете клавиша Enter (или Alt+P+P).

  • За да отпечатате повече от едно копие, натиснете Alt+P+N. Отваря се разгъващият се списък Копия, и чувате "Копия двоеточие, броячно поле за редактиране". (В разказвача чувате "Копия, избрано е 1".)

   За да изберете желания брой копия, използвайте клавиша със стрелка нагоре или въведете число и след това натиснете клавиша Enter.

  • За да изберете друг принтер, натиснете Alt+P+I, за да отворите разгъващия се списък Принтер. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете или да добавите нов принтер или факс, на който да изпратите електронната таблица на отчета. (Excel автоматично поставя фокуса върху името на принтера по подразбиране в Windows.)

  • За да изберете настройките на принтера, натиснете клавишната комбинация за опцията за настройка, която искате (или натискайте клавиша Tab, докато не чуете името на разгъващия се списък с желаните опции, и натиснете клавиша Enter). Настройките и опциите за принтера и техните клавишни комбинации са:

   Опция за настройки на принтера

   Клавишна комбинация

   Разгъващ се списък Печатай: използвайте, за да изберете между отпечатване само на активните (избраните) работни листове в работната книга (по подразбиране), цялата работна книга, текущата селекция от клетки в текущия работен лист или текущата избрана таблица в текущия работен лист.

   Alt+P+A

   Броячни полета Страници: използвайте, за да ограничите това, което се отпечатва, само до диапазона от страници, който въвеждате в тези полета, или изберете с помощта на бутона на брояча.

   Alt+P+H за първата страница в диапазона;

   Alt+P+J за последната страница в диапазона;

   Разгъващ се списък Двустранен печат: използвайте, за да изберете дали да печатате на едната, или и на двете страни на хартията.

   Alt+P+D

   Разгъващ се списък Комплектоване: използвайте, за да изберете дали да се сортират копията.  

   Alt+P+C

   Разгъващ се списък Ориентация: използвайте, за да изберете ориентацията на страницата – портретна или пейзажна.

   Alt+P+O

   Разгъващ се списък Размер на страницата: използвайте, за да промените избрания размер на хартията.

   Alt+P+L

   Разгъващ се списък полета : използвайте клавишите със стрелки, за да изберете предварително зададени полета, или да активирате опцията Полета по избор за персонализиране на полетата, натиснете A.

   Alt+P+M

   Разгъващ се списък Мащабиране по размер: използвайте, за да изберете дали да отпечатате страницата в действителния размер, или да я свиете, за да се побере на една страница.

   Alt+P+S

 3. Когато приключите с избора си, натиснете Alt+P, P (или отидете с клавиша Tab до бутона Печат и натиснете Enter).

Вж. също

Използване на екранен четец за създаване на работна книга в Excel 2016

Използване на екранен четец за сортиране или филтриране на таблица в Excel

Клавишни комбинации и функционални клавиши за Excel за Windows

Основни задачи с използване на екранен четец с Excel

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Excel с помощта на функциите за достъпност

Използвайте Excel за Android с TalkBack, вградени Android екранен четец, за да отпечатате работна книга на Excel .

Забележки : 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За сензорните възможности в Excel за Android отидете на Ръководство за работата с докосване в Excel за Android.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Отпечатване на вашата работна книга

 1. Докоснете бутона Файл в горния ляв ъгъл на екрана. Чувате "Докоснете двукратно, за да активирате, докоснете двукратно и задръжте за дълго натискане". Докоснете двукратно, за да активирате менюто Файл. Чувате "Менюто Файл е отворено".

 2. Докоснете бутона Печат. Чувате "Бутон Печат, докоснете двукратно, за да активирате, докоснете двукратно и задръжте за дълго натискане". Докоснете двукратно бутона Печат.

 3. Първия път, когато отпечатвате от Excel за Android, се отваря диалогов прозорец и TalkBack прочита текста "Да се позволи ли на Excel да използва онлайн услуга от Microsoft, за да подготви файловете за печат?". Докоснете бутона Позволи. Чувате "Бутон Позволи, докоснете двукратно, за да активирате, докоснете двукратно и задръжте за дълго натискане". Докоснете двукратно, за да продължите и да отворите диалоговия прозорец Печат.

  Забележка : Excel за Android изисква онлайн услугата на Microsoft, за да отпечата. Ако докоснете и след това докоснете двукратно бутона Не позволявай в диалоговия прозорец на онлайн услугата, се връщате към своята работна книга на Excel без отпечатване. Докоснете, след което докоснете двукратно хипервръзката Научете повече в диалоговия прозорец, за да научите повече за онлайн услугата за печат.

 4. Ако преди това сте разрешили на Excel да използва онлайн услугата, се отваря диалоговият прозорец Печат, след като докоснете двукратно бутона Печат в менюто Файл.

 5. Докато се отваря диалоговият прозорец Печат, чувате "Печат, подготовка на файла за печат, натиснете Отказ за спиране". Докоснете, след което докоснете двукратно връзката Отказ, за да отмените отпечатването.

 6. В диалоговия прозорец Печат изберете настройките на принтера. За повече информация относно тези настройки вижте раздела за настройки за печат по-долу.

 7. След като изберете принтер, се появява бутонът Печат близо до горния десен ъгъл на екрана. Докоснете бутона Печат. TalkBack произнася "бутон Печат, докоснете двукратно, за да активирате". Докоснете двукратно, за да отпечатате.

Опции за печат

С изключение на избора на принтер, за да промените следващите настройки, следвайте инструкциите в предишния раздел, докато стигнете до диалоговия прозорец Печат.

Докоснете Копия, Размер на хартията или стрелката под тези настройки. Ако докоснете стрелката, чувате "Манипулатор за разгъване, докоснете двукратно, за да активирате". Ако докоснете Копия или Размер на хартията, чувате "Обобщение, копия 1, размер на хартията letter, докоснете двукратно, за да активирате". Може да имате различни настройки по подразбиране от 1 и Letter в зависимост от вашия принтер. Докоснете двукратно манипулатора за разгъване, Копия или Размер на хартията, за да отворите опциите за печат. Чувате "Разгънати са опциите за печат".

Задаване на принтера

В диалоговия прозорец Печат докоснете падащия списък с принтери. Чувате "Падащ списък, (името на избрания принтер), докоснете двукратно, за да промените". Докоснете двукратно, за да се отвори списък с наличните принтери. Докоснете, след което докоснете двукратно името на принтера, който искате да използвате, за да го изберете.

 • За да добавите нов принтер, докоснете, след което докоснете двукратно Всички принтери от падащия списък. Това отваря диалоговия прозорец Всички принтери. Докоснете, след което докоснете двукратно Добавяне на принтер.

 • По подразбиране Excel за Android включва Записване в PDF файл и Записване в Google Диск като опции за принтер, които отпечатват съответно в PDF файл, който да запишете в своя телефон или акаунт за Google Диск. Когато някой от тези принтери е избран, определени опции не са налични. Например опцията Копия не е налична, когато е избрано Записване в PDF, а опцията Двустранно не е налична, когато е избрана която и да е от двете опции.

Избиране на броя на копията

От разгънатото меню Опции за печат докоснете полето за редактиране Копия. Чувате "1, поле за редактиране на копия, докоснете двукратно, за да въведете текст, докоснете двукратно и задръжте за дълго натискане". Докоснете двукратно и въведете броя копия, който искате да отпечатате, от цифровата клавиатура.

Цветен или черно-бял печат

От разгънатото меню Опции за печат докоснете падащия списък Цвят. Чувате "Падащ списък Цвят, за цвят, докоснете двукратно, за да промените". Докоснете двукратно и докоснете цветно, черно-бяло или друга налична опция. Елементите в списъка ще зависят от вашия принтер. Когато докоснете елемент в списъка, чувате "Избран, (избрания елемент), докоснете двукратно, за да превключите".

Едностранен или двустранен печат

От разгънатото меню Опции за печат докоснете падащия списък Двустранно. Чувате "Падащ списък, (текущата селекция), за двустранно, докоснете двукратно, за да промените". Докоснете двукратно списъка, след което докоснете и докоснете двукратно избора си.

Избиране на размера на хартията

От разгънатото меню Опции за печат докоснете падащия списък Размер на хартията. TalkBack произнася "Падащ списък, (текущата селекция), за размер на хартията, докоснете двукратно, за да промените". Докоснете двукратно, за да отворите списъка. Превъртете през списъка с два пръста и докоснете размера на хартията, която искате да използвате. Докоснете двукратно селекцията, за да зададете размера на хартията.

Задаване на ориентация

От разгънатото меню Опции за печат докоснете падащия списък Ориентация. Чувате "Падащ списък, (текущата селекция), за ориентация, докоснете двукратно, за да промените". Докоснете двукратно, за да отворите списъка, след това докоснете и след това докоснете двукратно Портретна или Пейзажна, за да изберете.

Задаване на обхват на страниците за печат

От разгънатото меню Опции за печат докоснете падащия списък Страници. Чувате "Падащ списък, (текущата селекция), за страници, докоснете двукратно, за да промените". Докоснете двукратно, след което докоснете и докоснете двукратно Всички, за да отпечатате всички страници. Докоснете и докоснете двукратно Обхват, за да въведете диапазон от страници в полето за редактиране. Въведете страниците, които искате да отпечатате.

Забележка : Можете също да промените страниците за печат от диалоговия прозорец Печат. От диалоговия прозорец докоснете изображението на страница. Чувате "Отметнато (или неотметнато) страница X от Y, квадратче за отметка, докоснете двукратно, за да превключите". Докоснете двукратно отделните страници, за да ги отметнете или да изчистите отметката от тях. Отметнатите страници се отпечатват, а неотметнатите – не.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване на таблица в работен лист на Excel

Използване на екранен четец за сортиране или филтриране на таблица в Excel

Основни задачи с използване на екранен четец с Excel

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Excel с помощта на функциите за достъпност

Използвайте Excel 2016 с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows – или JAWS (Job Access With Speech) за Windows, за да отпечатате работна книга на Excel.

Забележки : 

В тази тема

Отпечатване на вашата работна книга

 1. Изберете данните, които искате да отпечатате, и след това натиснете Ctrl+P.

 2. Отваря се рамката Печат. Excel поставя фокуса върху бутона Печат и чувате "Изглед Backstage, групово поле Печат, бутон Печат". (В "Разказвач" чувате само "Печат, бутон".)

 3. За да зададете броя на копията за отпечатване, или натиснете клавиша Tab, за да се придвижите до полето за брояч Копия, или натиснете Alt+P, N. Чувате "Копия двоеточие редактиране на поле за брояч" (в "Разказвач" чувате "Копия, редактиране на 1"). В контролата за брояч Копия въведете броя копия, които искате да отпечатате, или използвайте стрелка нагоре, за да промените броя на копията. Натиснете Enter, за да потвърдите избора.

 4. За да изберете принтер, или натиснете клавиша Tab, за да се придвижите до контролата Принтер, или натиснете Alt+P, I. Чувате името на избрания принтер. Използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу, за да се придвижите в списъка с принтери. (В "Разказвач" чувате "Избор на име на принтер", номера на избрания принтер и общия брой налични принтери.)

 5. Ако не чуете името на принтера, който искате да използвате, натиснете стрелка надолу, за да се придвижвате циклично между всички изброени опции за принтер. След списъка с опции за принтер ще стигнете до връзката Добавяне на принтер и опцията Печат във файл.

 6. Натиснете Enter, когато чуете Добавяне на принтер, за да отворите диалоговия прозорец Търсене на принтери, и използвайте клавиша Tab за навигиране. Натиснете клавиша интервал, когато чуете "Печат във файл", за да изберете тази опция. Когато изберете бутона Печат, се отваря диалогов прозорец на файловия мениджър, който ви подканва да зададете име на файла.

 7. Натиснете клавиша Tab, за да се придвижите до групата Настройки. Изберете желаните настройки. Следващият раздел на тази тема предоставя повече подробности за всяка опция.

 8. Натиснете клавиша Tab, за да се придвижите до бутона Печат, или натиснете Alt+P, P. Изберете бутона Печат, за да отпечатате работната книга.

Настройки за печат

В групата Настройки можете да зададете настройки за няколко опции, когато отпечатвате:

Настройване какво да се отпечата

За да изберете между отпечатване само на активните листове в работната книга (по подразбиране), цялата работна книга или текущата селекция, докоснете Tab, за да се придвижите до разгъващия се списък Печатай, или натиснете Alt+P, A. Чувате "Печатай, (избраната опция), разгъващ се списък, който може да се редактира". Натиснете клавиша Enter, след което използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу, за да изберете това, което искате да отпечатате.

За да игнорирате предварително дефинирана област за печат във вашата работна книга, използвайте клавиша със стрелка надолу, за да превъртате опциите в Печатай, докато не чуете "Игнорирай областта за печат, изчистете отметката от елемента от менюто". Натиснете интервал, за да отметнете елемента от менюто Игнорирай областта за печат.

Задаване на обхват на страниците

За да зададете обхвата на страниците за печат, натискайте Tab, за да се придвижите до броячните полета Страници. Можете също да натиснете Alt+P, H за броячното поле за първата страница или Alt+P, J за броячното поле за последната страница. Чувате "Страници, редактиране".

 • В полето за първата страница въведете номера на страница на първата страница, която искате да отпечатате, или използвайте клавиша със стрелка нагоре, за да изберете номера на страницата.

 • В полето за последната страница въведете номера на страница на последната страница, която искате да отпечатате, или използвайте клавиша със стрелка нагоре, за да изберете номера на страницата.

Настройване на едностранен или двустранен печат

За да настроите едностранен или двустранен печат, натиснете Alt+P, D. Чувате "Едностранен печат, 1 от 3". В списъка Едностранен печат изберете желаната опция. (Тази опция е налична само ако принтерът ви поддържа двустранен печат.) Ако изберете двустранен печат, чувате "Печат от двете страни".

Задаване на комплектоване и подвързване с телбод

Виждате опцията за комплектоване само ако принтерът ви я поддържа. За да зададете комплектоване, натискайте Tab, за да се придвижите до разгъващия се списък Комплектоване, или натиснете Alt+P, C. Натиснете клавиша със стрелка нагоре или надолу, за да изберете от "Комплектовани" (чувате "Комплектовани, 1 от 2") или "Некомплектовани "(чувате "Некомплектовани"), след което натиснете Enter.

Виждате опцията за подвързване с телбод само ако принтерът ви я поддържа. За да зададете подвързване с телбод, натиснете клавиша Tab, за да се придвижите до разгъващия се списък Подвързване с телбод, след което натиснете клавишите със стрелка нагоре и надолу, за да изберете между опциите "Без телбод", "Един телбод" или "Два телбода".

Задаване на ориентацията на страницата

За да зададете ориентация на страницата, натиснете Tab, за да се придвижите до разгъващия се списък Ориентация, или натиснете Alt+P, O. Чувате "Ориентация". Натиснете клавишите със стрелката нагоре и надолу, за да изберете от "Портретна ориентация" (чувате "Портретна ориентация") и "Пейзажна ориентация" (чувате "Пейзажна ориентация").

Задаване на размера на страницата

За да зададете размера на страницата, натиснете Tab, за да се придвижите до разгъващия се списък Размер на страницата, или натиснете Alt+P, L. Чувате "Размер на страницата". Използвайте стрелка нагоре и надолу, за да изберете желания размер на страница. Чувате размерите на страницата или размера на хартията за всеки размер, наличен в списъка.

Изберете връзката Още размери на страници в долната част на списъка, за да отворите диалоговия прозорец Настройка на страниците за повече размери на страници или за задаване на размер на страница по избор.

Задаване на полетата на страницата

За да зададете полета на страницата, натиснете Tab, за да се придвижите до разгъващия се списък Полета, или натиснете Alt+P, за да зададете размер на полетата по избор. Натискайте клавиша със стрелка надолу, за да преминете през всички опции за полета. След списъка с полета достигнете до връзката Полета по избор. За да изберете връзката, натиснете Enter.

П. Чувате "Полета". Използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу, за да изберете "Нормални полета" (чувате "Нормални полета"), "Тесни полета" (чувате "Тесни полета") или "Широки полета" (чувате "Широки полета".)

Задаване на мащабирането на страницата

За да зададете мащабирането на страницата, натиснете Tab, за да се придвижите до разгъващия се списък Мащабиране по размер, или натиснете Alt+P, S. Чувате "Мащабиране по размер". Използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу, за да изберете желаното мащабиране.

За да зададете мащабиране на страницата по избор, натискайте стрелка надолу, за да преминете през всички опции за Мащабиране по размер. След списъка достигате до връзката Опции за мащабиране по избор. За да изберете връзката, натиснете Enter.

Настройка на страниците

За да промените допълнителни настройки за страници, полета, горен/долен колонтитул и лист, натиснете Tab, за да се придвижите до връзката Настройка на страниците в дъното на рамката Печат. Чувате "Хипервръзка Настройка на страниците". Натиснете Enter, за да се отвори диалоговият прозорец Настройка на страниците.

Вж. също

Първи стъпки в използването на екранен четец с Excel Mobile в Windows 10

Използване на клавишни комбинации с външна клавиатура в Excel Mobile за Windows 10

Научете как да навигирате в Excel с помощта на функциите за достъпност

Използвайте Excel Online с екранен четец – например JAWS или "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да отпечатвате работна книга на Excel.

Забележки : 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в Excel Online.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема засяга и функционалността на JAWS. За да научите повече за JAWS за Windows, отидете на Ръководство за бърз старт на JAWS за Windows.

 • Когато използвате Excel Online, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като Excel Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузъра, но не и за Excel Online.

В тази тема

Отпечатване на вашата работна книга

 1. Натиснете Alt+клавиша Windows, за да покажете лентата. Чувате "Избран, елемент на раздел Начало". Натиснете F, последвано от P, а след това P още веднъж, за да отворите диалоговия прозорец Настройки за печат на Excel Online. Чувате "Диалогов прозорец Настройки за печат, фокусът е върху избраното, Активен лист, радио бутон".

 2. Изберете желаните настройки за печат за Excel Online, както е описано в раздела, който е непосредствено под този, а след това натискайте Tab, докато не чуете "Бутон Печат". Натиснете Enter, за да изберете бутона Печат и да отворите диалоговия прозорец Печат на Edge. Чувате "Диалогов прозорец Печат, принтер", последвано от текущо избрания принтер.

 3. Изберете желаните настройки за печат за Edge, както е описано в третия раздел на тази страница, а след това натискайте Tab, докато не чуете "Бутон Печат". Натиснете Enter, за да изберете бутона Печат и да отпечатате работната книга.

Настройки за печат

Избор какво да се отпечата

Когато отворите диалоговия прозорец Настройки за печат на Excel Online чувате "Диалогов прозорец Настройки за печат, фокусът е върху избраното, Активен лист, радио бутон". За да отпечатате активния лист, оставете избрана опцията Активен лист. Използвайте клавишите със стрелки, за да промените радио бутона на Цялата работна книга или Текущата селекция. За всеки радио бутон чувате "Избрано Активен лист, Цялата работна книга или Текущата селекция, радио бутон". Натискайте клавиша Tab, за да се придвижите до други опции или до бутона Печат.

Задаване на ориентацията на страницата

В диалоговия прозорец Настройки за печат на Excel Online натискайте Tab, докато не чуете "Избрано, Портретна, радио бутон". Използвайте клавишите със стрелки, за да превключите настройката за Ориентация на страницата между радио бутоните Портретна и Пейзажна.

Избор на размера на хартията

В диалоговия прозорец Настройки за печат на Excel Online натискайте Tab, докато не чуете "Изберете", последвано от името и описанието на размера на хартията по подразбиране или на избрания преди това размер на хартията. Например можете да чуете "Изберете, Letter, 8,5 х 11, разгъващ се списък, който може да се редактира". Използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу, за да превъртате наличните размери на хартията, докато не чуете желания размер. Натискайте клавиша Tab, за да се придвижите до други опции или до бутона Печат.

Задаване на мащабирането на страницата

В диалоговия прозорец Настройки за печат на Excel Online натискайте Tab, докато не чуете "Без мащабиране, без мащабиране, разгъващ се списък, който може да се редактира". Използвайте стрелките нагоре и надолу, за да изберете между Без мащабиране, Побиране на листа на една страница, Побиране на всички колони на една страница и Побиране на всички редове на една страница. Екранният четец произнася всеки от елементите в списъка, когато го осветите. След като изберете желаното мащабиране, натискайте Tab, за да се придвижите до други полета в диалоговия прозорец Настройки за печат.

Задаване на настройки за печат на Microsoft Edge

Стигнете до диалоговия прозорец Печат на Edge, като изберете бутона Печат в диалоговия прозорец Настройки за печат на Excel Online, или натиснете Ctrl+P от вашата работна книга, за да достигате директно до диалоговия прозорец Печат на Edge.

Забележка : Настройките за печат, показани в диалоговия прозорец Печат на Edge, както и тези, които са достъпни чрез хипервръзката Още настройки, се базират на текущо избрания принтер. В зависимост от модела на принтера ви някои от настройките, които са дадени по-долу, може да не са налични.

Избор на принтер

Когато първоначално стигнете до диалоговия прозорец Печат на Edge, чувате "Диалогов прозорец Печат, принтер", последвано от текущо избрания принтер. За да смените избрания принтер, използвайте клавишите със стрелка нагоре или надолу. Чувате името на всеки принтер, когато превъртате списъка, а другите налични настройки в диалоговия прозорец Печат на Edge се променят с всеки избран принтер.

Задаване на ориентацията на страницата

Натискайте Tab, за да се придвижите до падащия списък Ориентация. Чувате "Ориентация, Портретна, разгъващ се списък". Натиснете клавиша със стрелка надолу, за да промените на Пейзажна. Чувате "Пейзажна". Натискайте Tab, за да се придвижите до други полета в диалоговия прозорец.

Забележка : Ориентация може да се зададе и в диалоговия прозорец Настройки за печат на Excel Online, както е описано в раздела за задаване на настройките за печат в Excel Online по-горе. Възможно е Ориентация също така да се предлага като настройка, след като изберете хипервръзката Още настройки в диалоговия прозорец Печат на Edge.

Избиране на броя на копията за печат

Натискайте Tab, за да се придвижите до полето Копия. Чувате "Копия, редактиране, 1". Въведете броя на копията, които искате да отпечатате. Можете също да натискате Tab, докато не чуете "Бутон Увеличаване на копията". Натискайте клавиша Enter, за да увеличавате броя на копията с по едно. Когато са избрани две или повече копия, бутонът Намаляване на копията ви позволява да намалявате броя на копията с по едно.

Избиране на страници за печат

Натискайте клавиша Tab, за да се придвижите до разгъващия се списък Страници. Чувате "Страници", текущата селекция, "разгъващ се списък". Използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу, за да изберете между Всички, Текущата страница и Обхват на страниците. Ако изберете Обхват на страниците, се появява полето Обхват. Натиснете Tab. Чувате "Обхват на страниците, редактиране". Въведете диапазона от страници, които искате да отпечатате.

Задаване на мащабирането на страницата

Натискайте клавиша Tab, за да се придвижите до разгъващия се списък Мащаб. Чувате "Мащаб", текущата селекция, "разгъващ се списък". Използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу, за да изберете Свий, за да се побере или процент на мащабиране.

Задаване на полетата

Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Полета", текущата селекция, "разгъващ се списък". Превъртайте между Нормални, Тесни, Средни и Широки с клавишите със стрелка нагоре и надолу, за да зададете полетата. Чувате името на всяка избрана настройка.

Печат на горен и долен колонтитул.

Натиснете Tab, докато чуете "Горни и долни колонтитули," Текуща селекция, "разгъващ се списък." Използвайте нагоре и надолу стрелка, за да изберете изкл да не се отпечатва горни и долни колонтитули, или върху печат на горни и долни колонтитули. Чувате "Изключено" или "В", докато превъртате до всяка опция

Още настройки

Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Връзка Още настройки", и натиснете клавиша интервал, за да влезете в диалоговия прозорец Още настройки. Настройките, които са налични в този диалогов прозорец, зависят от избрания принтер. Възможните настройки са Комплектоване, Подвързване с телбод, Страници на лист, Тип хартия, Режим на цветове и Тава за хартия. Може също да има настройки, като например Ориентация и Размер на хартията, които могат да се редактират в диалоговия прозорец Настройки за печат на Excel Online или в диалоговия прозорец Печат на Edge. Натискайте Tab за придвижване между настройките и използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу, за да преминавате през опциите във всеки разгъващ се списък. Когато завършите с регулирането на настройките, натискайте Tab, докато не чуете "Бутон OK". Натиснете Enter, за да се върнете към основния диалогов прозорец Печат на Edge.

Вж. също

Създаване на таблица в Excel Online, когато използвате екранен четец

Добавяне на коментари към работен лист на Excel Online с помощта на екранен четец

Клавишни комбинации в Excel Online

Основни задачи с използване на екранен четец с Excel

Научете как да навигирате в Excel с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×