Използване на екранен четец за намиране и заместване на данни в Excel

Използване на екранен четец за намиране и заместване на данни в Excel

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте Excel с клавиатурата и екранен четец за търсене и заместване на текст и числа. Ние имам проверка то с разказвача и JAWS, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники. Ще научите как да използвате знака, включително заместващи символи, за да търсите листове, редове, колони или цялата работни книги.

Забележки: 

В тази тема

Намиране на текст или числа

 1. Натиснете Ctrl + F, за да отворите диалоговия прозорец " търсене и заместване ". Фокусът се търси текстовото поле в раздела " търсене ".

 2. В текстовото поле търсене въведете текста или числата, които искате да намерите. Имате няколко опции:

  • Въведете текста или числата за търсене.

  • Използвайте заместващ символ, например звездичка (*) или въпросителен знак (?), в критериите за търсене:

   • Използвайте звездичка, за да намерите всеки низ от знаци. Например s * d намира "sad" и "стъпки".

   • Използвайте въпросителен знак, за да намерите произволен единичен знак. Например s?t намира "сб" и "Настройване".

   Съвет: Въпреки че това са заместващи знаци, можете да намирате звездички, въпросителни знаци и знаци тилда (~) в данните в работния лист, като поставите пред тях знака "тилда" в полето Търси. Например за да намерите данни, които съдържат въпросителен знак, въведете ~? като критерий за търсене.

 3. За да зададете още опции за търсене, натиснете Alt + T. Имате няколко опции:

  • За да изберете къде искате да търсите текст или числа, натиснете клавиша Tab, докато чуете "В". Можете да чуете опцията за текущо избраната търсене ("Лист" или "Работна книга"). Използвайте нагоре и надолу, за да преместите на опция, която искате и натиснете Enter, за да го изберете.

  • За да изберете дали да търсите по редове или колони, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Търсене". Можете да чуете опцията за текущо избраната търсене ("По редове" или "По колони"). Използвайте нагоре и надолу, за да преместите на опция, която искате и натиснете Enter, за да го изберете.

  • За да изберете дали да търсите в рамките на клетката формули, стойности или коментари, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Погледнете в". Чувате опцията за текущо избраната търсене ("Формули", "Стойности" или "Коментари"). Използвайте нагоре и надолу, за да преместите на опция, която искате и натиснете Enter, за да го изберете.

  • За да търсите данни за малки и главни букви, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Главни букви", и след това натиснете клавиша за интервал, за да попълните квадратчето за отметка.

  • За да търсите клетки, които съдържат само знаците, които сте въвели в полето търси , натиснете клавиша Tab, докато чуете "Съвпадение на съдържанието на цялата клетка" а след това натиснете клавиша за интервал, за да попълните отметка в квадратчето.

  • Ако искате да търсите текст или числа, които имат също и конкретно форматиране, натиснете Alt + M, за да отворите диалоговия прозорец Търсене на формат . Използвайте клавишите със стрелки наляво и надясно, за да преминете към съответния раздел (число, подравняване, шрифт, границаили запълване) и натиснете клавиша за интервал. След това изберете форматирането, което искате да включите във вашето търсене. Когато сте дефинирали форматирането, което искате, натиснете клавиша Tab, докато чуете "OK" а след това натиснете клавиша Enter.

   Съвет: Ако искате да намерите клетките, които отговарят само на конкретен формат, можете изтриете текстови или числови критерии в полето търси и след това изберете клетка, съдържаща това форматиране. Натиснете Alt + M, за да отворите диалоговия прозорец Търсене на формат , натиснете клавиша Tab, докато чуете "Избор на формат от клетка" и натиснете клавиша Enter. В работния лист използвайте клавишите със стрелки, за да изберете клетката, съдържаща форматирането, което искате да търсите. За да добавите форматиране на избраната клетка към вашите критерии за търсене в диалоговия прозорец търсене и заместване , натиснете клавиша Enter.

 4. За да започнете търсенето, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Намери следващ" а след това натиснете клавиша Enter. Excel открива първото съвпадение съвпадение в областта за търсене. Вашият екранен четец чете текста в клетката и му местоположение.

  Забележка: Когато дефинирате форматиране като част от критериите за търсене, той се записва в диалоговия прозорец търсене и заместване . Ако търсите данни в работен лист отново и не можете да намерите знаци, които знаете, че да бъдат там, трябва да изчистите критериите за форматиране от предишния търсенето. В диалоговия прозорец търсене и заместване на натиснете клавиша Tab, докато чуете "Format" Ако бутонът " формат " не е налична, натиснете Alt + T и след това натиснете Tab, докато чуете "Формат". За да изчистите критерий за форматиране, натиснете стрелка надолу, докато чуете "Изчистване на търсене на формат" а след това натиснете клавиша Enter.

 5. За да намерите следващото съвпадение, натиснете клавиша Enter.

 6. За да отмените търсенето и Затворете диалоговия прозорец, натиснете Esc.

Търсене и заместване на текст или числа

 1. Натиснете Ctrl + H, за да отворите диалоговия прозорец търсене и заместване . Фокусът се търси текстовото поле в раздела " заместване ".

 2. В текстовото поле търсене въведете текста или числата, които искате да намерите и заместите с нещо друго. Имате няколко опции:

  • Въведете текста или числата за търсене.

  • Използвайте заместващ символ, например звездичка (*) или въпросителен знак (?), в критериите за търсене:

   • Използвайте звездичка, за да намерите всеки низ от знаци. Например s * d намира "sad" и "стъпки".

   • Използвайте въпросителен знак, за да намерите произволен единичен знак. Например s?t намира "сб" и "Настройване".

   Съвет: Въпреки че това са заместващи знаци, можете да намирате звездички, въпросителни знаци и знаци тилда (~) в данните в работния лист, като поставите пред тях знака "тилда" в полето Търси. Например за да намерите данни, които съдържат въпросителен знак, въведете ~? като критерий за търсене.

 3. За да зададете още опции за търсене, натиснете Alt + T. Имате няколко опции:

  • За да изберете къде искате да търсите текст или числа, натиснете клавиша Tab, докато чуете "В". Можете да чуете опцията за текущо избраната търсене ("Лист" или "Работна книга"). Използвайте нагоре и надолу, за да преместите на опция, която искате и натиснете Enter, за да го изберете.

  • За да изберете дали да търсите по редове или колони, натиснете Tab, докато чуете "Търсене". Можете да чуете опцията за текущо избраната търсене ("По редове" или "По колони"). Използвайте нагоре и надолу, за да преместите на опция, която искате и натиснете Enter, за да го изберете.

  • За да търсите данни за малки и главни букви, натиснете Tab, докато не чувате "Главни букви", и след това натиснете клавиша за интервал, за да попълните квадратчето за отметка.

  • За да търсите клетки, които съдържат само знаците, които сте въвели в полето търси , натиснете клавиша Tab, докато чуете "Съвпадение на съдържанието на цялата клетка" и след това натиснете клавиша за интервал, за да попълните отметка в квадратчето.

 4. За да определите какво да заместите намерени текст или числа с, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Заместване с." В полето Замести с текст въведете текста за заместване или номера.

 5. За да започнете търсенето, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Намери следващ" а след това натиснете клавиша Enter. Excel намира първата поява на текст или число, което сте въвели. Направете едно от следните неща:

  • За да заместите всяко появяване поотделно, натиснете Shift + Tab, докато чуете: "Заместване". Натиснете Enter, за да заместите намерен. След заместване фокусът се следващото появяване.

  • За да намерите и заместите всички срещания, натиснете Shift + Tab, докато чуете "Замести всички" а след това натиснете клавиша Enter.

 6. За да отмените търсенето и Затворете диалоговия прозорец, натиснете Esc.

Вж. също

Използване на екранен четец за сортиране или филтриране на таблица в Excel

Клавишни комбинации и функционални клавиши за Excel за Windows

Основни задачи с използване на екранен четец с Excel

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Excel

Използвайте Excel за Android с TalkBack, вградени Android екранен четец, за да търсите и замествате текст или числа в работен лист.

Забележки: 

В тази тема

Намиране на текст или числа

Ако работният лист има повече от няколко редове и колони, използвайте бутона за търсене, за да преместите фокуса към дясна клетка бързо.

 1. В работния лист плъзнете пръст около горния десен ъгъл на екрана, докато чуете "Намерете бутон" и след това Докоснете двукратно екрана. Ако преди това сте търсили за нещо, TalkBack чете дума за търсене, който сте използвали последния път.

 2. Използване на екранната клавиатура да въведете дума за търсене. Тя може да бъде текст или числа.

 3. Плъзнете пръст около долния десен ъгъл на екрана, докато чуете "Търсене", след това Докоснете двукратно екрана. Екранната клавиатура затваря и фокусът се премества до първата клетка, която съответства на думата за търсене, ако има такива.

  • За да разберете колко съвпадения ли са, плъзнете надясно, докато чуете "бутон" подаване "", след което плъзнете надясно още веднъж, за да чуете брой съвпадения. Ако няма съвпадения, чувате: "Нула."

  • За да преминете към следващия или предишния съвпадение, плъзнете надясно, докато чуете "Намери следващ бутон" или "Намери предишния бутон" и Докоснете двукратно екрана.

  • За да затворите лентата за търсене, когато екранната клавиатура е затворен, плъзнете пръст около горния десен ъгъл на екрана, докато чуете "Намерите бутон", а след това Докоснете двукратно екрана.

Съвети: TalkBack не чете съдържанието на клетката, когато бутонът за търсене в Excel за Android, така че ако има няколко съвпадения, направете едно от следните неща:

 • Опитайте друга дума за търсене. Например ако търсите ябълки и работният лист съдържа "Червени ябълки" и "Зелени ябълки", напишете пълния текст на клетката, която искате да намерите.

 • След затваряне на екранната клавиатура, плъзнете надясно и след това наляво, за да чуете TalkBack прочетете съдържанието на клетката и обяви му местоположение в работния лист.

Заместване на текст или числа

 1. В работния лист плъзнете пръст около горния десен ъгъл на екрана, докато чуете "Намерите бутон", а след това Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзнете наляво веднъж. Ще чуете: "повече" Опции "." Докоснете двукратно екрана, за да отворите диалоговия прозорец Намиране на настройките .

 3. Плъзнете наляво, докато чуете "не е избрано, търсене и заместване на всички радио бутона" или "не е проверена, търсене и заместване радио бутон," в зависимост от това, което искате да направите и след това Докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзнете наляво, докато чуете "Бутон за затваряне", Докоснете двукратно екрана, за да затворите диалоговия прозорец Намиране на настройките .

 5. Използване на екранната клавиатура да въведете дума за търсене. Тя може да бъде текст или числа.

 6. За да разберете колко съвпадения ли са, плъзнете надясно, докато чуете "бутон" подаване "", след което плъзнете надясно още веднъж, за да чуете брой съвпадения. Ако няма съвпадения, чувате: "Нула."

 7. Плъзнете надясно, докато чуете "замени... редактиране полето" и Докоснете двукратно екрана.

 8. Въведете текста или числата, които искате да заместите дума за търсене с.

 9. Плъзнете пръст около долния десен ъгъл на екрана, докато чуете "Готови", след това Докоснете двукратно екрана. Затваря на екранната клавиатура.

 10. Плъзнете наляво, докато чуете "Намери следващ бутон" или "Намери предишния бутон", Докоснете двукратно екрана.

 11. Плъзнете надясно, докато чуете "Заместване бутон" или "Всички бутон," в зависимост от това, което искате да направите и докоснете екрана, за да заместите текущо избрания съответстват или всички съвпадения с нов текст или числа.

Вж. също

Използване на екранен четец за сортиране или филтриране на таблица в Excel

Основни задачи с използване на екранен четец с Excel

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Excel

Използвайте Excel Online с клавиатурата и екранен четец за търсене и заместване на текст и числа. Ние имам проверка то с разказвача и JAWS, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники. Ще научите как да използвате знака, включително заместващи символи, за да търсите листове, редове, колони или цялата работни книги.

Забележки: 

 • Ако използвате разказвача с Windows 10 Fall Creators Update, трябва да изключите режима на преглед, за да редактирате документи, електронни таблици или презентации с Office Online. За повече информация вижте Изключване на виртуалния режим или режима на преглед в екранни четци в Windows 10 Fall Creators Update.

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft Office.

 • Когато използвате Excel Online, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като Excel Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузъра, но не и за Excel Online.

В тази тема

Намиране на текст или числа

 1. Изберете диапазона от клетки, където искате да търсите. Ако искате да търсите в целия лист, изберете коя да е клетка.

 2. Натиснете Ctrl + F, за да отворите диалоговия прозорец " търсене ". Фокусът се търси текстовото поле, и ще чуете: "Диалоговия прозорец намиране, фокусирани върху търсене, за какво."

 3. В текстовото поле търсене въведете текст или число, което искате да намерите. Имате няколко опции:

  • Въведете текста или числата за търсене.

  • Използвайте заместващи знаци, като звездичка (*) или въпросителен знак (?), в критериите за търсене:

   • Използвайте звездичка, за да намерите всеки низ от знаци. Например s * d намира "sad" и "стъпки".

   • Използвайте въпросителен знак, за да намерите произволен единичен знак. Например s?t намира "сб" и "Настройване".

   Съвет: Въпреки че това са заместващи знаци, можете да намирате звездички, въпросителни знаци и знаци тилда (~) в данните в работния лист, като поставите пред тях знака "тилда" в полето Търси. Например за да намерите данни, които съдържат въпросителен знак, въведете ~? като критерий за търсене.

   Забележка: Търсене на двойни интервали не е възможно в Excel Online.

 4. За да търсите текст или числа в работен лист или в цялата работна книга, натиснете клавиша Tab веднъж, за да отидете в рамките на разгъващ се списък. Чувате текущо избраната опция за търсене ("Избор", "Лист" или "Работна книга"). Натиснете клавиша за интервал, след което използвайте нагоре или надолу, докато чуете желаната опция. За да изберете, натиснете клавиша за интервал.

 5. За да търсите данни за малки и главни букви, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Неотметнато, малки и главни букви," и след това натиснете клавиша ИНТЕРВАЛ, за да изберете.

 6. За да търсите клетки, които съдържат само знаците, които сте въвели в полето търси , натиснете клавиша Tab, докато чуете "Неотметнато, съвпадение на съдържанието на цялата клетка," и след това натиснете клавиша ИНТЕРВАЛ, за да изберете.

  Съвети: 

  • Ако искате да търсите текст или числа, които имат също и конкретно форматиране, трябва да използвате настолното приложение на Excel . За да отворите приложението от режим на Преглед , преместване на фокуса от работния лист, като натиснете Ctrl + F6, докато чуете името на вашия акаунт. Натиснете клавиша Tab, докато чуете "Редактиране на работна книга", и след това натиснете клавиша за интервал. Натиснете клавиша със стрелка надолу, докато чуете "Редактиране в Excel" а след това натиснете клавиша за интервал.

  • За да научите как да търсите конкретен формат в настолното приложение на Excel_generic , вижте използване на екранен четец за търсене и заместване на данни в Excel.

 7. За да промените търсенето посока да нагоре, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Избран радио бутона надолу" и след това натиснете клавиша със стрелка нагоре. Ще чуете: "Стаи за избран радио бутона." За да изберете, натиснете клавиша за интервал.

 8. За да започнете търсенето, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Намери следващ" а след това натиснете клавиша за интервал. Excel намира първата съвпадение поява в областта за търсене. Вашият екранен четец чете текста в клетката и му местоположение.

 9. За да намерите следващото съвпадение, натиснете клавиша за интервал. За да отмените търсенето или Затворете диалоговия прозорец, натиснете Esc.

Търсене и заместване на текст или числа

За търсене и заместване на текст или числа в Excel Online, уверете се, че сте в режим на Редактиране . Можете да разберете дали сте в режим на Редактиране , въз основа на опции в менюто " файл ".

Забележка: За да превключите от режим на Редактиране , преместване на фокуса от работния лист, като натиснете Ctrl + F6, докато чуете името на вашия акаунт, натиснете Tab, докато чуете "Редактиране на работна книга", и след това натиснете клавиша за интервал. Натиснете клавиша със стрелка надолу, докато чуете "Редактиране в браузъра" а след това натиснете клавиша за интервал.

 1. Изберете диапазона от клетки, където искате да търсите. Ако искате да търсите в целия лист, изберете коя да е клетка.

 2. Натиснете Ctrl + H, за да отворите диалоговия прозорец търсене и заместване . Фокусът се търси текстовото поле.

 3. В текстовото поле търсене въведете текста или числата, които искате да намерите и заместите.

 4. За да заместите с текстовото поле, натиснете клавиша Tab, докато чуете: "Заместване с." Въведете текста за заместване или числа.

 5. Натиснете клавиша Tab, докато чуете "Намери следващ." Натиснете клавиша за интервал, за да намерите първата поява на текст или число, което сте въвели. Направете едно от следните неща:

  • За да заместите всяко появяване поотделно, натиснете клавиша Tab веднъж. Ще чуете: "Заместване". След това натиснете клавиша за интервал, за да заместите първото появяване и намерете следващото. След заместване фокусът се следващото появяване.

  • За да намерите и заместите всички срещания, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Замести всички" а след това натиснете клавиша за интервал.

 6. За да отмените търсенето или Затворете диалоговия прозорец, натиснете Esc.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване на таблица в работен лист на Excel

Използване на екранен четец за сортиране или филтриране на таблица в Excel

Клавишни комбинации в Excel Online

Основни задачи с използване на екранен четец с Excel

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Excel

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×