Използване на екранен четец за записване на презентация в PowerPoint

Използване на екранен четец за записване на презентация в PowerPoint

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начало на поддръжката на Office.

Използвайте PowerPoint 2016 с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да запишете презентация, създадена с настолното приложение, на локалния диск (например на вашия лаптоп), на местоположение в мрежата, на компактдиск, DVD диск или флаш устройство. Можете също да я запишете в друг файлов формат или в по-стара версия на PowerPoint. Можете също да използвате екранния четец JAWS.

Забележки : 

В тази тема

Записване на файла на презентацията

Записване на презентация в друг файлов формат

Записване на презентацията в по-стара версия на PowerPoint

Записване на файла на презентацията

Следвайте тези стъпки, за да дадете име и да запишете файла на презентацията, като използвате типа файл по подразбиране – Презентация на PowerPoint (*.pptx).

 1. За да отворите диалоговия прозорец Запиши като и да разгледате вашите устройства и папки, натиснете Alt+F, A и след това O. Чувате: "Диалогов прозорец Запиши като".

  Съвет : За да запишете презентацията в уеб местоположение, прочетете Записване и споделяне на презентация в OneDrive.

 2. За да отидете до списъка с устройства и папки, натискайте клавиша Tab, за да се придвижвате в диалоговия прозорец, докато не чуете "Изглед на дърво". (В разказвача чувате името на папката и нещо като например "Осем от осем свити".)

 3. За да намерите устройството или папката, където искате да запишете презентацията си, преминете през списъка с файлове, като натискате клавиша със стрелка надолу или нагоре.

 4. За да изберете устройството или папката, натиснете Enter.

 5. За да преместите фокуса върху папките и файловете на избрания диск или в избраната папка, натиснете клавиша Tab.

 6. За да прегледате съдържанието на избраното местоположение, натискайте клавиша със стрелка надолу или нагоре. За да отворите папка, натиснете Enter.

 7. След като изберете желаното местоположение, натискайте клавиша Tab, за да отидете до полето Име на файл.

 8. За да запишете презентацията, въведете име за файла и натиснете Enter. Диалоговият прозорец Запиши като се затваря.

За да запишете новите промени във файл, който вече е записан на правилното местоположение с желаното име, натиснете Ctrl+S.

Записване на презентация в друг файлов формат

Има множество опции за файлов формат, от които можете да избирате, когато записвате презентация. Изпълнете тези стъпки:

 1. За да отворите диалоговия прозорец Запиши като, натиснете Alt+F, A и след това O.

 2. Ако е необходимо, отидете в местоположението и дайте име на файла. За да научите повече, вж. Записване на файла на презентацията.

 3. Натискайте Tab, за да се придвижите до разгъващия се списък Запиши като тип.

 4. За да преминете през списъка с файлови формати, натискайте клавиша със стрелка нагоре или надолу. За да изберете файлов формат, натиснете Enter.

  Съвет : За да се придвижите бързо до конкретно име на файлов формат, въведете първата буква от името. Например с неколкократно въвеждане на буквата "П" се придвижвате през списъка с всички файлови формати, които започват с "П", като например "Презентация на PowerPoint (.pptx)", "Презентация на PowerPoint с разрешени макроси (.pptm)", "Презентация на PowerPoint 97-2003 (.ppt)" и т.н.

 5. За да запишете файла в избрания файлов формат, натиснете Enter. Диалоговият прозорец Запиши като се затваря.

Забележка : За повече информация за записването на файл във файлов формат PDF (.pdf) или XPS (.xps) прочетете Записване като PDF или Записване като XPS.

Записване на файла на презентацията в по-стара версия на PowerPoint

PowerPoint 2016 използва базирания на XML файлов формат .pptx, който беше въведен в изданието Office 2007. С този формат файловете могат да се отварят в по-стари версии на PowerPoint, включително PowerPoint 2010 и PowerPoint 2007, без специални добавки или загуба на функционалност. За повече информация прочетете Формати и разширения на имена на файлове в Open XML и Проверка дали презентация на PowerPoint може да бъде отворена с PowerPoint 2003 или по-стара версия.

Следвайте тези стъпки, за да запишете презентацията във формат, съвместим с по-стара версия на PowerPoint:

 1. За да отворите диалоговия прозорец Запиши като, натиснете Alt+F, A и след това O.

 2. Ако е необходимо, отидете в местоположението и дайте име на файла.

 3. Натискайте клавиша Tab, за да се придвижите до разгъващия се списък Запиши като тип. Типът на файла по подразбиране е Презентация на PowerPoint (*.pptx).

  Съвет : Когато отворите диалоговия прозорец Запиши като, фокусът е в полето Име на файл. Ако файлът вече е в желаното местоположение, натискайте клавиша Tab, за да се придвижите до разгъващия се списък Запиши като тип.

 4. За да се придвижвате бързо между различните файлови формати на PowerPoint, натискайте буквата P.

 5. Когато чуете "Презентация на PowerPoint 97-2003 (.ppt)", значи е отметнат този файлов формат.

 6. За да запишете файла в по-старата версия на PowerPoint, натиснете Enter.

Вж. също

Използване на екранен четец за създаване на презентация от шаблон в PowerPoint

Използване на екранен четец за отпечатване на презентации в PowerPoint

Използване на клавишни комбинации за създаване на презентации на PowerPoint

Използване на клавишни комбинации при изнасяне на презентации на PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в PowerPoint с помощта на функции за достъпност

Използвайте PowerPoint Online с клавиатурата и екранен четец JAWS или разказвача, вградени Windows екранен четец, за да запишете презентацията с ново име за OneDrive или да изтеглите копие на презентацията ви локално устройство.

Забележки : 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в PowerPoint Online.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема засяга и функционалността на JAWS. За да научите повече за JAWS за Windows, отидете на Ръководство за бърз старт на JAWS за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате PowerPoint Online, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като PowerPoint Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за PowerPoint Online.

В тази тема

Преименуване на презентация

PowerPoint Online автоматично записва вашата презентация да OneDrive с помощта на общо име – например Presentation1.pptx. Можете да промените това общо име на име, което искате.

 1. В изглед за Редактиране натиснете клавиша с емблемата на Alt + Windows, F, R, R. Ще чуете: "на диалогов прозорец, преименуване, въведете име за този файл, редактиране."

 2. Въведете ново име за презентацията и след това натиснете клавиша Enter. Презентацията се записва в OneDrive с ново име.

Изтеглете копие на презентацията на вашето устройство в изглед за редактиране

PowerPoint Online автоматично записва презентацията OneDrive по време на работа. Можете да изтеглите и запишете копие на вашата презентация на вашето локално устройство. Ако промените локално копие, няма да се актуализират оригиналната презентация в OneDrive .

 1. В изглед за Редактиране натиснете клавиша с емблемата на Alt + Windows, F, W, C. Ще чуете: "Microsoft PowerPoint Online, изтегляне, бутон." Фокусът е върху бутона изтегляне .

 2. Натиснете клавиша Enter. Чувате "текст на известяване, какво искате да правите с," последвано от името на презентацията.

 3. Натиснете Caps Lock + надясно или стрелка наляво, докато отново чуете "текст на известяване, какво искате да правите с," последвано от името на презентацията.

 4. Натиснете клавиша Tab, докато чуете "Бутон" Запиши"", и след това натиснете клавиша Enter. Файлът се изтегля изтегляне папка на вашия компютър.

Изтеглете копие на презентацията на вашето устройство в изглед за четене

Не е нужно да разполагате с разрешения, за да изтеглите копие на презентация за редактиране.

 1. В изглед за четене , натиснете Ctrl + F6, докато чуете: "Редактиране на презентация, бутон свити."

 2. Натиснете клавиша Tab, докато чуете "Печат към PDF" а след това натиснете клавиша Enter. Ще чуете: "Microsoft PowerPoint Online, отвори печат PDF на вашия документ на връзка."

 3. Натиснете клавиша Enter. Отваря диалоговия прозорец " печат ". Фокусът е върху менюто принтер .

 4. За да разгънете менюто, натиснете клавиша за интервал.

 5. Натиснете стрелка надолу, докато чуете "Microsoft печат към PDF" а след това натиснете клавиша Enter.

 6. Натиснете клавиша Tab, докато чуете "Бутона за печат" и след това натиснете клавиша Enter. Печат изхода диалоговия прозорец Запиши като отваря и фокусът е в полето за текст на име на файл .

 7. Въведете име за презентацията и след това отидете до местоположението, където искате да запишете файла. За да запишете файла, натиснете Alt + S.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Клавишни комбинации в PowerPoint Online

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Научете как да навигирате в PowerPoint с помощта на функции за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×