Използване на екранен четец за записване на презентация в PowerPoint

Използване на екранен четец за записване на презентация в PowerPoint

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте PowerPoint 2016 с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да запишете презентация, създадена с настолното приложение, на локалния диск (например на вашия лаптоп), на местоположение в мрежата, на компактдиск, DVD диск или флаш устройство. Можете също да я запишете в друг файлов формат или в по-стара версия на PowerPoint. Можете също да използвате екранния четец JAWS.

Забележки: 

В тази тема

Записване на файла на презентацията

Записване на презентация в друг файлов формат

Записване на презентацията в по-стара версия на PowerPoint

Записване на файла на презентацията

Следвайте тези стъпки, за да дадете име и да запишете файла на презентацията, като използвате типа файл по подразбиране – Презентация на PowerPoint (*.pptx).

 1. За да отворите диалоговия прозорец Запиши като и да разгледате вашите устройства и папки, натиснете Alt+F, A и след това O. Чувате: "Диалогов прозорец Запиши като".

  Съвет: За да запишете презентацията в уеб местоположение, прочетете Записване и споделяне на презентация в OneDrive.

 2. За да отидете до списъка с устройства и папки, натискайте клавиша Tab, за да се придвижвате в диалоговия прозорец, докато не чуете "Изглед на дърво". (В разказвача чувате името на папката и нещо като например "Осем от осем свити".)

 3. За да намерите устройството или папката, където искате да запишете презентацията си, преминете през списъка с файлове, като натискате клавиша със стрелка надолу или нагоре.

 4. За да изберете устройството или папката, натиснете Enter.

 5. За да преместите фокуса върху папките и файловете на избрания диск или в избраната папка, натиснете клавиша Tab.

 6. За да прегледате съдържанието на избраното местоположение, натискайте клавиша със стрелка надолу или нагоре. За да отворите папка, натиснете Enter.

 7. След като изберете желаното местоположение, натискайте клавиша Tab, за да отидете до полето Име на файл.

 8. За да запишете презентацията, въведете име за файла и натиснете Enter. Диалоговият прозорец Запиши като се затваря.

За да запишете новите промени във файл, който вече е записан на правилното местоположение с желаното име, натиснете Ctrl+S.

Записване на презентация в друг файлов формат

Има множество опции за файлов формат, от които можете да избирате, когато записвате презентация. Изпълнете тези стъпки:

 1. За да отворите диалоговия прозорец Запиши като, натиснете Alt+F, A и след това O.

 2. Ако е необходимо, отидете в местоположението и дайте име на файла. За да научите повече, вж. Записване на файла на презентацията.

 3. Натискайте Tab, за да се придвижите до разгъващия се списък Запиши като тип.

 4. За да преминете през списъка с файлови формати, натискайте клавиша със стрелка нагоре или надолу. За да изберете файлов формат, натиснете Enter.

  Съвет: За да се придвижите бързо до конкретно име на файлов формат, въведете първата буква от името. Например с неколкократно въвеждане на буквата "П" се придвижвате през списъка с всички файлови формати, които започват с "П", като например "Презентация на PowerPoint (.pptx)", "Презентация на PowerPoint с разрешени макроси (.pptm)", "Презентация на PowerPoint 97-2003 (.ppt)" и т.н.

 5. За да запишете файла в избрания файлов формат, натиснете Enter. Диалоговият прозорец Запиши като се затваря.

Забележка: За повече информация за записването на файл във файлов формат PDF (.pdf) или XPS (.xps) прочетете Записване като PDF или Записване като XPS.

Записване на файла на презентацията в по-стара версия на PowerPoint

PowerPoint 2016 използва базирания на XML файлов формат .pptx, който беше въведен в изданието Office 2007. С този формат файловете могат да се отварят в по-стари версии на PowerPoint, включително PowerPoint 2010 и PowerPoint 2007, без специални добавки или загуба на функционалност. За повече информация прочетете Формати и разширения на имена на файлове в Open XML и Проверка дали презентация на PowerPoint може да бъде отворена с PowerPoint 2003 или по-стара версия.

Следвайте тези стъпки, за да запишете презентацията във формат, съвместим с по-стара версия на PowerPoint:

 1. За да отворите диалоговия прозорец Запиши като, натиснете Alt+F, A и след това O.

 2. Ако е необходимо, отидете в местоположението и дайте име на файла.

 3. Натискайте клавиша Tab, за да се придвижите до разгъващия се списък Запиши като тип. Типът на файла по подразбиране е Презентация на PowerPoint (*.pptx).

  Съвет: Когато отворите диалоговия прозорец Запиши като, фокусът е в полето Име на файл. Ако файлът вече е в желаното местоположение, натискайте клавиша Tab, за да се придвижите до разгъващия се списък Запиши като тип.

 4. За да се придвижвате бързо между различните файлови формати на PowerPoint, натискайте буквата P.

 5. Когато чуете "Презентация на PowerPoint 97-2003 (.ppt)", значи е отметнат този файлов формат.

 6. За да запишете файла в по-старата версия на PowerPoint, натиснете Enter.

Вж. също

Използване на екранен четец за създаване на презентация от шаблон в PowerPoint

Използване на екранен четец за отпечатване на презентации в PowerPoint

Използване на клавишни комбинации при създаване на презентации на PowerPoint

Използване на клавишни комбинации при изнасяне на презентации на PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в PowerPoint с помощта на функции за достъпност

Използване на PowerPoint за Android с TalkBack, вградени Android екранен четец, за да записвате презентации на вашия телефон или OneDrive. Можете също да запишете вашата презентация в друг файлов формат.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За сензорните възможности в PowerPoint за Android отидете на Ръководство за работата с докосване в PowerPoint за Android.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Записване на файла на презентацията

Запишете вашата презентация във файловия формат по подразбиране, презентация на PowerPoint (*.pptx), на предпочитания от вас място за съхранение местоположение с име, което искате. PowerPoint за Android автоматично записва презентацията по време на работа с име на файл по подразбиране и формат.

 1. Ако вашата презентация е отворена в изглед за редактиране, плъзнете наляво, докато чуете "не е проверена, обратно превключване" а след това Докоснете двукратно екрана. Отваря се изгледа с миниатюри.

 2. В изгледа с миниатюри плъзнете наляво, докато чуете "Файл, бутон" и след това Докоснете двукратно екрана. Отваря менюто " файл ".

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "бутон Запиши като", след което докоснете двукратно екрана.

 4. Отваря се страницата на Запиши като , с акцент върху полето за текст на име на файл. Докоснете двукратно екрана и след това използвайте екранната клавиатура, за да въведете името на файла.

 5. За да изберете къде да запишете файла, плъзнете наляво, докато чуете името на местоположение, например "OneDrive" или "Това устройство," и след това Докоснете двукратно екрана.

 6. Плъзгайте наляво, докато не чуете "Бутон Запиши", след което докоснете двукратно екрана. Презентацията се записва във формат .pptx и фокусът се премества върху презентацията.

Записване на презентация в друг файлов формат

Можете да запишете вашия файл с презентация в ОРП формат, за да споделите презентацията си в няколко приложения и платформи.

 1. Ако вашата презентация е отворена в изглед за редактиране, плъзнете наляво, докато чуете "не е проверена, обратно превключване" а след това Докоснете двукратно екрана. Отваря се изгледа с миниатюри.

 2. В изглед на миниатюри плъзнете наляво, докато чуете "Файл, бутон" и след това Докоснете двукратно екрана. Отваря менюто " файл ".

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Запиши", след което докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзнете надясно, докато чуете "Експортирате този файл в ОРП" и след това Докоснете двукратно екрана.

 5. Експортиране на страницата се отваря с фокус върху полето за текст на име на файл. Докоснете двукратно екрана и след това използвайте екранната клавиатура, за да въведете името на файла.

 6. За да изберете къде да запишете файла, плъзнете наляво, докато чуете името на местоположение, например "OneDrive" или "Това устройство, презентации." За да изберете папка, плъзнете наляво, за да прегледате папките и докоснете екрана, за да изберете. Имената на папките са обявени като преместите.

 7. Плъзгайте надясно, докато не чуете "бутон Експортиране", след което докоснете двукратно екрана.

  Ако чувате "позволи конвертирането на файлове онлайн," плъзнете надясно, докато чуете "Позволи" а след това Докоснете двукратно екрана.

  Презентацията се експортира във формат на ОРП и фокусът се премества в презентацията.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за четене или добавяне на бележки на докладчика и коментари в PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в PowerPoint с помощта на функциите за достъпност

Използвайте PowerPoint Mobile с разказвача, вградени Windows екранен четец, за да записвате презентации на телефон с Windows или OneDrive. Можете също да запишете вашата презентация в друг файлов формат.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За сензорните възможности в PowerPoint Mobile отидете на Ръководство за работата с докосване в PowerPoint Mobile за Windows 10

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Windows. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет или PC.

В тази тема

Записване на файла на презентацията

Запишете вашата презентация във файловия формат по подразбиране, презентация на PowerPoint (*.pptx), на предпочитания от вас място за съхранение местоположение с име, което искате.

Съвет: За инструкции как да бързо да преименувате файл отидете на Преименуване на вашата презентация.

PowerPoint Mobile автоматично запазва вашата презентация в местоположението по подразбиране по време на работа.

 1. Ако вашата презентация е отворен в редактиране изглед, плъзнете наляво или надясно, докато чуете "команди за бърз достъп, изключване на бутона" назад "," и след това Докоснете двукратно екрана. Отваря се изгледа с миниатюри.

 2. В изглед на миниатюри, плъзнете наляво или надясно, докато чуете "бърз достъп команди, бутона" файл"," и след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Backstage страница, отидете на бутона" назад"."

 3. Плъзнете надясно, докато чуете "Запиши" а след това Докоснете двукратно екрана. Отваря се страницата на записване .

 4. Плъзнете един пръст надолу горната лява част на екрана, докато чуете "запишете копие на този файл, бутон," и след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Изберете приложение, това устройство."

 5. За да изберете къде да запишете файла, плъзнете един пръст надолу горния ляв ъгъл на екрана, докато чуете хранилище, които искате, например "OneDrive" или "Това устройство," и след това Докоснете двукратно екрана.

 6. За да навигирате съхранение, плъзнете наляво или надясно, докато чуете местоположението искате. За да изберете, Докоснете двукратно екрана.

 7. Плъзнете надясно, докато чуете "Напред, бутон от лентата за приложението" и след това Докоснете двукратно екрана. Отваря се страницата Въведете име на файл .

 8. Изпълнете едно от следните неща:

  • За да запишете файла с името на текущия, плъзнете наляво или надясно, докато чуете "Записване на копие, бутон от лентата за приложението" и след това Докоснете двукратно екрана.

  • За да промените името на файла, плъзнете наляво или надясно, докато чуете "Име на файл, може да се редактира текст," последвано от името на текущия файл и след това Докоснете двукратно екрана. Използване на екранната клавиатура да въведете ново име на файла и след това плъзнете наляво или надясно, докато не чувате "Записване на копие, бутон от лентата за приложението" и след това Докоснете двукратно екрана.

  Презентацията се записва в .pptx формат и фокусът се връща в презентацията.

Записване на презентация в друг файлов формат

Можете да запишете вашия файл с презентация в ОРП формат, за да споделите презентацията си в няколко приложения и платформи.

 1. Ако вашата презентация е отворен в редактиране изглед, плъзнете наляво или надясно, докато чуете "команди за бърз достъп, изключване на бутона" назад "," и след това Докоснете двукратно екрана. Отваря се изгледа с миниатюри.

 2. В изглед на миниатюри, плъзнете наляво или надясно, докато чуете "бърз достъп команди, бутона" файл"," и след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Backstage страница, отидете на бутона" назад"."

 3. Плъзнете надясно, докато чуете "Запиши" а след това Докоснете двукратно екрана. Отваря се страницата на записване .

 4. Плъзнете надясно, докато чуете "Експортирате този файл" и след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Изберете приложение, това устройство."

 5. Плъзнете един пръст надолу горната лява част на екрана, докато чуете "запишете копие на този файл, бутон," и след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Изберете приложение, това устройство."

 6. За да изберете къде да запишете файла, плъзнете един пръст надолу горния ляв ъгъл на екрана, докато чуете хранилище, които искате, например "OneDrive" или "Това устройство," и след това Докоснете двукратно екрана.

 7. За да навигирате в мястото за съхранение, плъзнете наляво или надясно, докато чуете местоположението искате. За да изберете, Докоснете двукратно екрана.

 8. Плъзнете надясно, докато чуете "Напред, приложението лентата ''," и след това Докоснете двукратно екрана. Отваря се страницата Въведете име на файл .

 9. За да експортирате файла в ОРП формат с името на текущия, плъзнете надясно, докато чуете "Експортиране, приложението лентата ''," и след това Докоснете двукратно екрана.

  Фокусът се връща към презентацията.

Преименуване на презентация

Когато създавате презентация за първи път, PowerPoint Mobile дава име по подразбиране, като например Presentation1. Можете да преименувате файла с името на някоя искате или в изглед за редактиране, или миниатюри.

 1. Плъзнете наляво или надясно, докато чуете текущото име на презентацията, последван от "бутон" и след това Докоснете двукратно екрана.

 2. Можете да чуете "Изскачащ прозорец, въведете име на файл, редактиране," последвани от текущото име на файла. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете ново име за файла.

 3. За да затворите файл име изскачащи прозорци, плъзнете един пръст в долния десен ъгъл на екрана, докато чуете "Клавиатура, въведете" или "Enter" и след това Докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за четене или добавяне на бележки на докладчика и коментари в PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Научете как да навигирате в PowerPoint с помощта на функциите за достъпност

Използвайте PowerPoint Online с клавиатурата и екранен четец JAWS или разказвача, вградени Windows екранен четец, за да запишете презентацията с ново име за OneDrive или да изтеглите копие на презентацията ви локално устройство.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в PowerPoint Online.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема засяга и функционалността на JAWS. За да научите повече за JAWS за Windows, отидете на Ръководство за бърз старт на JAWS за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате PowerPoint Online, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като PowerPoint Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за PowerPoint Online.

В тази тема

Преименуване на презентация

PowerPoint Online автоматично записва вашата презентация да OneDrive с помощта на общо име – например Presentation1.pptx. Можете да промените това общо име на име, което искате.

 1. В изглед за Редактиране натиснете клавиша с емблемата на Alt + Windows, F, R, R. Ще чуете: "на диалогов прозорец, преименуване, въведете име за този файл, редактиране."

 2. Въведете ново име за презентацията и след това натиснете клавиша Enter. Презентацията се записва в OneDrive с ново име.

Изтеглете копие на презентацията на вашето устройство в изглед за редактиране

PowerPoint Online автоматично записва презентацията OneDrive по време на работа. Можете да изтеглите и запишете копие на вашата презентация на вашето локално устройство. Ако промените локално копие, няма да се актуализират оригиналната презентация в OneDrive .

 1. В изглед за Редактиране натиснете клавиша с емблемата на Alt + Windows, F, W, C. Ще чуете: "Microsoft PowerPoint Online, изтегляне, бутон." Фокусът е върху бутона изтегляне .

 2. Натиснете клавиша Enter. Чувате "текст на известяване, какво искате да правите с," последвано от името на презентацията.

 3. Натиснете Caps Lock + надясно или стрелка наляво, докато отново чуете "текст на известяване, какво искате да правите с," последвано от името на презентацията.

 4. Натиснете клавиша Tab, докато чуете "Бутон" Запиши"", и след това натиснете клавиша Enter. Файлът се изтегля изтегляне папка на вашия компютър.

Изтеглете копие на презентацията на вашето устройство в изглед за четене

Не е нужно да разполагате с разрешения, за да изтеглите копие на презентация за редактиране.

 1. В изглед за четене , натиснете Ctrl + F6, докато чуете: "Редактиране на презентация, бутон свити."

 2. Натиснете клавиша Tab, докато чуете "Печат към PDF" а след това натиснете клавиша Enter. Ще чуете: "Microsoft PowerPoint Online, отвори печат PDF на вашия документ на връзка."

 3. Натиснете клавиша Enter. Отваря диалоговия прозорец " печат ". Фокусът е върху менюто принтер .

 4. За да разгънете менюто, натиснете клавиша за интервал.

 5. Натиснете стрелка надолу, докато чуете "Microsoft печат към PDF" а след това натиснете клавиша Enter.

 6. Натиснете клавиша Tab, докато чуете "Бутона за печат" и след това натиснете клавиша Enter. Печат изхода диалоговия прозорец Запиши като отваря и фокусът е в полето за текст на име на файл .

 7. Въведете име за презентацията и след това отидете до местоположението, където искате да запишете файла. За да запишете файла, натиснете Alt + S.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Клавишни комбинации в PowerPoint Online

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Научете как да навигирате в PowerPoint с помощта на функции за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×