Използване на екранен четец за добавяне, четене и изтриване на коментари в Word

Използване на екранен четец за добавяне, четене и изтриване на коментари в Word

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начало на поддръжката на Office.

Използвайте Word 2016 с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да добавите коментари в документ на Word 2016. Чрез коментари можете да предлагате промени в документи или да маркирате проблеми за проследяване. Можете лесно да изтривате коментарите след прочитане или отговор на коментар.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации за Microsoft Word в Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

В тази тема

Добавяне на коментар

Можете да добавите коментар в документ на Word 2016, например когато преглеждате работата на някой друг, искате да напишете бележка във ваш собствен документ или искате да отбележите проблеми за проследяване.

 1. За да стартирате непрекъснатото четене от текущото ви местоположение в документ, натиснете Caps Lock+M.

 2. За да спрете "Разказвач" в точка, където искате да вмъкнете коментар, натиснете Ctrl.

  Съвет: За да изберете повече думи в основния текст, които да бъдат маркирани като коментиран текст, натиснете Ctrl+Shift+стрелка надясно. Чувате избраните думи.

 3. За да добавите нов коментар, натиснете Ctrl+Alt+M. Чуете: "<Потребителско име>, коментар, редактиране". В JAWS ще чуете: "Вмъкване на коментар <номер на коментар> от <потребителско име>".

 4. Въведете своя коментар. За да излезете от прозореца на коментара и да се върнете там, докъдето сте стигнали в основния текст, натиснете Caps Lock+Shift+Insert или Esc.

Показване на коментари в документ

Точките на вмъкване на коментари са маркирани в основния текст на документа в режим "Цялата коректура".

 1. За да влезете в режим "Цялата коректура", натиснете Alt+R, TD. Чувате: "<името на текущо избраната коректура>". В JAWS ще чуете: "Долна лента, поле в група Проследяване, <име на текущо избраната коректура>". Отваря се списък с четири опции за преглед.

 2. В списъка натискайте клавишите със стрелки, докато не чуете: "Цялата коректура". След това натиснете Enter. Фокусът се връща върху основния текст.

Навигиране до и между коментарите

Разказвачът обявява коментарите, когато чете основния текст. Действителният текст на коментара и подробностите за него се показват в поле за коментар в полето на документа. Докато чете основния текст, JAWS прочита текста на коментара, както и кой го е направил. Чувате: "Коментар, <текст на коментара>, от <човека, направил коментара>".

Навигиране до коментари и обратно в основния текст

 1. Уверете се, че сте избрали опцията "Цялата коректура", както е описано по-горе в Показване на коментари в документ.

 2. За да стартирате непрекъснато четене, натиснете Caps Lock+M. Оставете екранния четец да чете основния текст, докато не чуете обявяването на коментар.

 3. За да преминете към коментарите, в зависимост от вашия екранен четец направете едно от следните неща:

  • В "Разказвач" натиснете Caps Lock+Insert. Фокусът се премества върху коментарите в страничното поле. За да се върнете там, докъдето сте стигнали с редактирането на документа, натиснете Esc или Caps Lock+Shift+Insert.

  • В JAWS натиснете Shift+Ctrl+апостроф ('). Чувате: "Моля, изчакайте, обработват се <брой коментари> елемента, диалогов прозорец за коментари на преглеждащ". В диалоговия прозорец Коментари на преглеждащ натиснете стрелка нагоре или надолу, за да чуете коментарите и информация кой и кога ги е оставил. Когато сте готови, натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон OK". След това натиснете Enter. Чувате коментара и фокусът се връща към основния текст.

Навигиране между коментарите

 1. За да навигирате между всички коментари във вашия документ, направете едно от следните неща:

  • За навигиране през всички коментари натиснете Alt+R, N. Фокусът се премества на следващия коментар. За да преминете към предишния коментар, натиснете Alt+R, V. Повтаряйте което и да е действие, докато не преминете през всички коментари или не намерите коментара, който търсите.

  • За навигиране през всички проследени промени и коментари натиснете Alt+R, H. Фокусът се премества на следващата промяна. За да преминете към предишната промяна, натиснете Alt+R, F. Повтаряйте което и да е действие, докато не преминете през всички промени и коментари или не намерите промяната или коментара, които търсите.

 2. За да чуете коментара и информация кой и кога го е оставил, използвайте командите на екранния четец за навигиране между елементи. За командите на "Разказвач" вижте Команди на клавиатурата и жестове за докосване за "Разказвач". За командите на JAWS вижте Натискания на клавиши в JAWS.

Изтриване на коментари

Можете да изтривате коментарите в документ един по един или всички едновременно.

Изтриване или отговаряте от отделен коментар

 1. Навигирайте до коментара, който искате да изтриете или на който искате да отговорите, както е описано в Навигиране до и между коментарите.

 2. Натиснете Shift+F10. Отваря се контекстното меню.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да изтриете коментара, в контекстното меню натискайте клавишите със стрелки, докато не чуете "Изтриване на коментар", след което натиснете Enter. Текущият коментар се изтрива. След това можете да отидете на следващия коментар в документа.

  • За да отговорите на коментар, натискайте клавишите със стрелки, докато не чуете "Отговаряне на коментар". Напишете отговора си и след това отидете на следващия коментар.

  Съвет: Друг начин да отговорите на коментар, е да натиснете Ctrl+Alt+M, когато сте в коментара.

Изтриване на всички коментари

 1. Натиснете Alt+R, D, O.

Разрешаване на коментари

За да разрешите коментар, маркирайте коментара като приключен. Разрешените коментари се показват сиви в полето и не могат да се добавят отговори към тях. Можете да изтриете или да отворите отново разрешен коментар. Разрешаването на коментар не го изтрива.

 1. Навигирайте до коментар, който искате да разрешите, както е описано в Навигиране до и между коментарите.

 2. Натиснете Shift+F10. Отваря се контекстното меню.

 3. Натискайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете "Разрешаване на коментар", след което натиснете Enter. Текущият коментар се показва в сиво.

 4. За да отворите отново разрешен коментар, навигирайте до коментара и натиснете Shift+F10. В контекстното меню натискайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете: "Повторно отваряне на коментар". Коментарът отново може да се редактира.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Клавишни комбинации за Microsoft Word за Windows

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Използвайте Word Mobile с "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да добавите коментари в документ на Word Mobile. Чрез коментари можете да предлагате промени в документи или да маркирате проблеми за проследяване. Можете лесно да изтривате коментарите след прочитане или отговор на коментар.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Windows. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет или PC.

В тази тема

Навигиране до раздел "Преглед"

Можете да намерите функциите за коментари, описани в тази тема, в раздела Преглед.

 1. В документа на Word Mobile плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете: "Елементи".

 2. Плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Бутон Още опции", свит, докоснете двукратно, за да разгънете". Докоснете двукратно екрана. Разгъва се менюто Още опции.

 3. Плъзгайте наляво с един пръст, докато не чуете: "Бутон Начало, свит. Докоснете двукратно, за да разгънете". Докоснете двукратно екрана. Чувате: "Начало, <брой на наличните раздели и място на текущия раздел в списъка на менюто>, избрано". Сега главното меню е разгънато.

 4. В менюто плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Преглед, <брой на наличните раздели и място на текущия раздел в списъка на менюто>, натиснете двукратно, за да изберете". Докоснете двукратно екрана. Чувате: "Прозорец на Word". Опциите в раздела Преглед вече са достъпни.

Добавяне на коментар

Можете да добавите коментар в документ на Word Mobile, например когато преглеждате работата на някой друг, искате да напишете бележка във ваш собствен документ или искате да отбележите проблеми за проследяване.

 1. За да стартирате непрекъснатото четене от текущото местоположение в документа, плъзнете надолу с три пръста.

 2. За да спрете разказвача в точка, в която искате да вмъкнете коментар, докоснете екрана.

 3. Навигирайте до раздела Преглед, както е указано в раздела Навигиране до раздел "Преглед".

 4. В раздела Преглед докоснете екрана и след това плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Бутон Нов коментар, докоснете двукратно за активиране". Докоснете двукратно екрана. Чувате: "Изскачащ прозорец за коментар, редактиране". Екранната клавиатура изскача.

 5. Въведете своя коментар и за да излезете от изскачащия прозорец за коментар, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Бутон Затвори, докоснете двукратно за активиране". Докоснете двукратно екрана. Фокусът се връща към областта с основно съдържание. Чувате: "Редактиране на <име на документа>.docx".

Навигиране до коментарите

Можете да навигирате до коментар или от основния текст, когато разказвачът чете документа, или като използвате бутоните Напред и Назад от лентата Преглед, за да се придвижите между коментарите.

Навигиране до коментар от основния текст

Разказвачът обявява вмъкнатите коментари заедно с основния текст. В режима на непрекъснато четене, когато чуете ориентира за коментар, можете да спрете да четенето и да преминете към коментара.

 1. За да стартирате непрекъснатото четене от текущото местоположение в документа, плъзнете надолу с три пръста. Когато разказвачът стигне до коментар, чувате: "Коментар, <точка на вмъкване на коментара в текста>. Край на коментара".

 2. За да спрете непрекъснатото четене при коментара, докоснете веднъж с два пръста.

 3. За да навигирате до текста на коментара, плъзгайте наляво или надясно с един пръст, докато не чуете: "Съвети за коментари, съдържа <брой на коментари> елемента, докоснете двукратно за активиране". След това докоснете двукратно. Отваря се крайното поле за коментари.

 4. Плъзгайте нагоре или надолу с един пръст, докато не чуете "Ориентири и контейнери", след което докоснете веднъж с един пръст, за да изберете. След това плъзгайте наляво или надясно с един пръст, докато не чуете: "Крайно поле за коментари. Съдържа <брой коментари> елемента". Докоснете веднъж с един пръст, за да изберете.

 5. Плъзгайте нагоре или надолу, докато не чуете: "Елементи". Докоснете веднъж с един пръст, за да изберете. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Група Коментари, коментар от <брой коментари>". След това докоснете веднъж, за да изберете.

 6. Плъзнете надясно, за да чуете как разказвачът чете полето за коментара.

 7. Плъзгайте наляво, докато не чуете: "Бутон Напред, докоснете двукратно за активиране". След това докоснете двукратно, за да преминете към следващ коментар.

Навигиране до коментар с помощта на лентата "Преглед"

 1. В раздела Преглед плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Група "Коментари". В групата "Коментари" продължете да плъзгате, докато не чуете: "Бутон Напред, докоснете двукратно за активиране". След това докоснете двукратно елемента с един пръст.

 2. Плъзгайте с един пръст нагоре или надолу, докато не чуете: "Ориентири и контейнери". Докоснете веднъж с един пръст, за да изберете.

 3. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Крайно поле за коментар, съдържа <брой елементи> елемента". Фокусът се премества в полето за текст на коментара. Показва се менюто за коментар.

 4. Плъзгайте нагоре или надолу, докато не чуете: "Елементи". Докоснете веднъж с един пръст, за да изберете. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Група Коментари, коментар от <брой коментари>". След това докоснете веднъж, за да изберете коментара.

 5. Плъзнете надясно, за да чуете как разказвачът чете полето за коментара.

 6. Плъзгайте наляво, докато не чуете: "Бутон Напред, докоснете двукратно за активиране". След това докоснете двукратно екрана, за да преминете към следващ коментар.

Отговаряне на коментар

Можете да отговорите на коментар, добавен от друг човек, за да е по-лесно да се проследи целият разговор.

 1. Навигирайте до коментар, на който искате да отговорите, както е описано в Навигиране до коментарите.

 2. Плъзгайте наляво с един пръст, докато не чуете: "Бутон Нов коментар, докоснете двукратно за активиране". След това докоснете двукратно екрана. Чуете: "<Потребителско име>, коментар, редактиране". Екранната клавиатура изскача.

 3. Въведете своя коментар и за да излезете от коментара, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Бутон Затвори, докоснете двукратно за активиране". Докоснете двукратно екрана. Фокусът се връща към областта с основно съдържание. Чувате: "Редактиране на <име на документа>.docx".

Изтриване на коментари

Можете да изтривате коментарите в документ един по един или всички едновременно.

Изтриване на един коментар

 1. Навигирайте до коментар, който искате да изтриете, както е описано в Навигиране до коментарите.

 2. Плъзгайте наляво с един пръст, докато не чуете: "Бутон Изтрий, докоснете двукратно за активиране". След това докоснете двукратно екрана. Текущият коментар се изтрива и фокусът се премества на следващия коментар в документа.

Изтриване на всички коментари

 1. В раздела Преглед плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Изтрий. Свит, бутон за разделяне, докоснете двукратно за активиране, докоснете трикратно за разгъване". Докоснете трикратно екрана. Плъзгайте с един пръст надолу, докато не чуете: "Елементи". След това докоснете екрана. Чувате: "Бутон Изтрий, докоснете двукратно за активиране".

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Изтрий всички коментари в документа, докоснете двукратно за активиране". Докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за проверка на правописа в документ на Word

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×