Използване на екранен четец за добавяне, четене и изтриване на коментари в Word

Използване на екранен четец за добавяне, четене и изтриване на коментари в Word

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте Word с клавиатурата си и екранен четец, за да добавяте коментари в документ на Word. Тествахме го с разказвача и JAWS, но може да работи с други екранни четци, стига те да следват общи стандарти и техники за достъпност. Чрез коментари можете да предлагате промени в документи или да маркирате проблеми за проследяване. Ще научите как да изтривате коментарите, след като сте прочели или да отговорите на коментар.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft Office.

 • Когато използвате екранен четец, ще използвате модифициращия клавиш на този екранен четец, понякога заедно с други свързани клавиши, за да навигирате и да работите в рамките на приложението и да изпълнявате команди. В нашата документация това понякога ще бъде обозначено с "ключ SR".

В тази тема

Добавяне на коментар

Можете да добавите коментар в документ на Word, ако например преглеждате работата на някой друг, ако искате да напишете бележка в собствения си документ или да проследите проблеми за последващи действия.

 1. Придвижете се до местоположението в основния текст, където искате да вмъкнете коментара си. За повече информация вижте прочитане на документ.

 2. За да изберете думите в основния текст, които трябва да бъдат осветени, като коментиран текст, задръжте CTRL + SHIFT и натиснете клавиша със стрелка надясно (за да изберете думи след текущото местоположение на курсора) или клавиша със стрелка наляво (за да изберете думи преди текущото местоположение на курсора). Чувате всяка избрана дума.

 3. За да добавите нов коментар, натиснете CTRL + ALT + M. С разказвача чувате: "коментар", последван от потребителското си име. С JAWS ще чуете: "Вмъкване на коментар".

 4. Въведете вашия коментар. За да излезете от екрана за коментари и да се върнете на мястото, откъдето сте стигнали в основния текст, натиснете ESC.

Показване на коментари в документ

Точките на вмъкване на коментари са осветени в основния текст на документа, когато използвате всички режими на коректура.

 1. За да промените всички режими на коректура, натиснете ALT + R, T, D. Менюто "коректура" е разгънато и чувате името на текущо избраната коректура.

 2. В списъка коректури натискайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете "цялата коректура", и след това натиснете клавиша ENTER. Фокусът се връща върху основния текст.

Намиране на вмъкнати коментари

Вашият екранен четец съобщава коментарите, когато четете основния текст.

 1. Уверете се, че сте избрали опцията "цялата коректура", както е указано по-горе в Показване на коментари в документ.

 2. Направете едно от следните неща:

  • С помощта на разказвача натиснете клавиша SR + клавиша със стрелка надолу, за да стартирате непрекъснато четене. Можете също да използвате други Клавишни команди на разказвача, за да навигирате, например ред по ред. Разказвачът съобщава, когато намери коментар в текста. За да спрете четенето, натиснете Ctrl. За да прочетете коментара, вижте Преглед на навигацията между коментарите.

  • С JAWS натиснете клавиша със стрелка надолу, за да прочетете реда за текст по ред. JAWS съобщава, когато намери коментар в текста. За да спрете четенето, натиснете Ctrl. За да прочетете коментара, вижте Преглед на навигацията между коментарите.

Прочитане на списък с всички коментари

Понякога може да искате да отворите списък с всички коментари, вместо да четете основния текст, докато не ги намерите.

Прочитане на списъка с разказвача

 1. Натиснете ALT + R + T, P, H. Отваря се екранът за Преглед и фокусът се премества там.

 2. За да прегледате промените в екрана, натиснете клавиша със стрелка нагоре или надолу. Ще чуете името на всеки коментатор първо и след това самият коментар. Ако коментарът отнеме няколко реда, трябва да натиснете клавиша със стрелка надолу няколко пъти, за да го прочетете реда по ред.

  Забележка: В допълнение към коментарите, в екрана за проверка се изброяват и други редакции, ако е включено проследяване на промените. За повече информация относно проследяването на промените вижте използване на екранен четец за проследяване и преглеждане на промените в документ в Word.

 3. Натиснете двукратно ESC, за да върнете фокуса към основния текст.

Прочитане на списъка с JAWS

 1. Натиснете CTRL + SHIFT + апостроф ('), за да отворите списъка с коментарите. Ще чуете: "Моля, изчакайте, обработката."

 2. В диалоговия прозорец коментари на проверяващия използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу, за да се придвижат в списъка за коментари. JAWS прочита коментарите и ви казва кой е напуснал коментара и кога.

 3. Когато сте готови, натискайте клавиша TAB, докато не чуете: "бутон OK." След това натиснете клавиша ENTER, за да затворите диалоговия прозорец и да върнете фокуса върху основния текст.

Навигиране между коментарите

Без значение къде се намирате в документа, можете бързо да прескочите към следващия или предишния коментар.

 1. За да се придвижат към следващия коментар от текущото ви местоположение, натиснете ALT + R, N. Фокусът се премества на следващия коментар. За да отидете на предишния коментар, натиснете ALT + R, V.

 2. За да чуете коментара и информацията за това кой е напуснал коментара и кога, използвайте клавиатурата на вашия екранен четец. Например натиснете клавиша на разказвача + клавиша със стрелка надолу, за да прочетете целия коментар.

Изтриване или отговаряне на коментари

Можете да изтривате коментарите в документ един по един или всички едновременно.

Изтриване или отговаряте от отделен коментар

 1. Придвижете се до коментара, който искате да изтриете или да отговорите, както е указано в навигиране между коментарите.

 2. Натиснете Shift+F10. Отваря се контекстното меню.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да изтриете коментара, в контекстното меню натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "Изтрий коментара", и след това натиснете клавиша ENTER. Текущият коментар се изтрива. След това можете да отидете на следващия коментар в документа.

  • За да отговорите на коментар, натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете: "отговор до коментар". Напишете отговора си и след това отидете на следващия коментар.

  Съвет: Алтернативно, за да отговорите на коментар, след като сте се придвижили към него, натиснете CTRL + ALT + M.

Изтриване на всички коментари

 1. Натиснете Alt+R, D, O.

Разрешаване на коментари

За да разрешите коментар, маркирайте коментара като приключен. Коментарът за разрешаване е сив и не могат да се добавят повече отговори. Можете да изтриете или да отворите отново разрешен коментар. Разрешаването на коментар не го изтрива.

 1. Придвижете се до коментара, който искате да разрешите, както е указано в навигиране между коментарите.

 2. Натиснете Shift+F10. Отваря се контекстното меню.

 3. Натискайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете "Разрешаване на коментар", и след това натиснете клавиша ENTER. Текущият коментар е вече сив.

 4. За да отворите отново разрешен коментар, навигирайте до коментара и натиснете Shift+F10. В контекстното меню натискайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете: "повторно отваряне на коментар". Коментарът отново може да се редактира.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за проследяване и преглеждане на промените в документ в Word

Клавишни комбинации за Microsoft Word за Windows

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Използвайте VoiceOver – вградения екранен четец за Android, за да добавяте коментари към документ на Word. Придвижете се до коментарите в документа, въведете отговори и Изтрий коментарите.

Забележки: 

В тази тема

Добавяне на коментар

 1. В документа на Word плъзгайте надясно или наляво, за да се придвижите до местоположението, в което искате да добавите коментара, и Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно неколкократно, докато не чуете "бутон нов коментар", след което Докоснете двукратно екрана.

 3. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете своя коментар. Когато сте готови, докоснете екрана и плъзнете наляво. Чувате: "Готово". Натиснете екрана двукратно.

 4. Коментарът се добавя към документа. За да затворите екрана за коментари и да се върнете в документа, плъзнете наляво. Чувате: "затвори, бутон". Натиснете екрана двукратно.

Навигиране между коментарите

Всеки коментар в документ на Word е показан с малък балонче за реч в дясното поле на документа. За да чуете коментар, първо се придвижете до екрана за коментари в полето и след това отворете изскачащия коментар.

 1. За да отидете на екрана за коментари в полето на документа, плъзгайте надясно неколкократно, докато не чуете: "коментар, намек."

 2. За да отидете на първия коментар, плъзнете отново надясно и Докоснете двукратно екрана. Отваря се изскачащият коментар. Плъзгайте надясно, докато не чуете коментара.

 3. За да се придвижат към следващия коментар, плъзгайте наляво, докато не чуете "Следващ коментар, бутон", и Докоснете двукратно екрана. TalkBack прочита следващия коментар.

Отговаряне на коментари

 1. За да отговорите на коментар, първо отидете до коментара, както е указано в навигиране до коментарите по-горе.

 2. Плъзгайте наляво, докато не чуете "нов коментар, бутон", и Докоснете двукратно екрана.

 3. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете своя коментар. Когато сте готови, докоснете екрана и плъзгайте наляво, докато не чуете "Готово, бутон", и Докоснете двукратно екрана.

Изтриване на коментари

 1. За да изтриете коментар, първо се придвижете до коментара, както е указано в навигиране до коментарите по-горе.

 2. Плъзгайте наляво неколкократно, докато не чуете "Изтрий, бутон", и Докоснете двукратно екрана. Коментарът се премахва и фокусът се връща към основния текст на документа.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Използвайте Word Mobile с "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да добавите коментари в документ на Word Mobile. Чрез коментари можете да предлагате промени в документи или да маркирате проблеми за проследяване. Можете лесно да изтривате коментарите след прочитане или отговор на коментар.

Забележки: 

В тази тема

Навигиране до раздел "Преглед"

Можете да намерите функциите за коментари, описани в тази тема, в раздела Преглед.

 1. В документа на Word Mobile плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете: "Елементи".

 2. Плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "бутон още опции". Натиснете екрана двукратно. Разгъва се менюто Още опции.

 3. Плъзгайте наляво с един пръст, докато не чуете: "бутон Начало", свит. Натиснете екрана двукратно. Чувате: "Начало", последвани от броя на наличните раздели и полето на текущия раздел от списъка с менюта. Сега главното меню е разгънато.

 4. В менюто плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Преглед", последвани от броя налични раздели и полето на текущия раздел от списъка с менюта. Натиснете екрана двукратно. Чувате: "Прозорец на Word". Опциите в раздела Преглед вече са достъпни.

Добавяне на коментар

Можете да добавите коментар в документ на Word Mobile, например когато преглеждате работата на някой друг, искате да напишете бележка във ваш собствен документ или искате да отбележите проблеми за проследяване.

 1. За да стартирате непрекъснатото четене от текущото местоположение в документа, плъзнете надолу с три пръста.

 2. За да спрете разказвача в точка, в която искате да вмъкнете коментар, докоснете екрана.

 3. Навигирайте до раздела Преглед, както е указано в раздела Навигиране до раздел "Преглед".

 4. В раздела Преглед докоснете екрана и след това плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "бутон нов коментар". Натиснете екрана двукратно. Чувате: "Изскачащ прозорец за коментар, редактиране". Екранната клавиатура изскача.

 5. Въведете своя коментар и, за да излезете от коментара, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "бутон Затвори". Докоснете двукратно екрана. Фокусът се връща към областта с основно съдържание. Чувате името на документа, последвано от ". docx editing."

Навигиране до коментарите

Можете да навигирате до коментар или от основния текст, когато разказвачът чете документа, или като използвате бутоните Напред и Назад от лентата Преглед, за да се придвижите между коментарите.

Навигиране до коментар от основния текст

Разказвачът обявява вмъкнатите коментари заедно с основния текст. В режима на непрекъснато четене, когато чуете ориентира за коментар, можете да спрете да четенето и да преминете към коментара.

 1. За да стартирате непрекъснатото четене от текущото местоположение в документа, плъзнете надолу с три пръста. Когато разказвачът стигне до коментар, чувате: "Коментар, <точка на вмъкване на коментара в текста>. Край на коментара".

 2. За да спрете непрекъснатото четене при коментара, докоснете веднъж с два пръста.

 3. За да се придвижите до текста на коментара, плъзгайте наляво или надясно с един пръст, докато не чуете: "съвети за коментар, съдържа <number на comments> елементи", след което Докоснете двукратно екрана. Отваря се крайното поле за коментари.

 4. Плъзгайте нагоре или надолу с един пръст, докато не чуете "Ориентири и контейнери", след което докоснете веднъж с един пръст, за да изберете. След това плъзгайте наляво или надясно с един пръст, докато не чуете: "Крайно поле за коментари. Съдържа <брой коментари> елемента". Докоснете веднъж с един пръст, за да изберете.

 5. Плъзгайте нагоре или надолу, докато не чуете: "Елементи". Докоснете веднъж с един пръст, за да изберете. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "групата коментар, коментар на <number от comments>", след което докоснете веднъж, за да изберете.

 6. Плъзнете надясно, за да чуете как разказвачът чете полето за коментара.

 7. Плъзгайте наляво, докато не чуете: "бутон напред", след което Докоснете двукратно, за да се придвижат към следващия коментар.

Навигиране до коментар с помощта на лентата "Преглед"

 1. В раздела Преглед плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Група "Коментари". В групата "Коментари" продължете да плъзгате, докато не чуете: "Бутон Напред, докоснете двукратно за активиране". След това докоснете двукратно елемента с един пръст.

 2. Плъзгайте с един пръст нагоре или надолу, докато не чуете: "Ориентири и контейнери". Докоснете веднъж с един пръст, за да изберете.

 3. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Крайно поле за коментар, съдържа <брой елементи> елемента". Фокусът се премества в полето за текст на коментара. Показва се менюто за коментар.

 4. Плъзгайте нагоре или надолу, докато не чуете: "Елементи". Докоснете веднъж с един пръст, за да изберете. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "група за коментар, коментар на <number от comments>", след което докоснете веднъж, за да изберете коментара.

 5. Плъзнете надясно, за да чуете как разказвачът чете полето за коментара.

 6. Плъзгайте наляво, докато не чуете: "бутон напред", след което Докоснете двукратно екрана, за да се придвижат към следващия коментар.

Отговаряне на коментар

Можете да отговорите на коментар, добавен от друг човек, за да е по-лесно да се проследи целият разговор.

 1. Навигирайте до коментар, на който искате да отговорите, както е описано в Навигиране до коментарите.

 2. Плъзгайте наляво с един пръст, докато не чуете "бутон нов коментар", след което Докоснете двукратно екрана. Чуете: "<Потребителско име>, коментар, редактиране". Екранната клавиатура изскача.

 3. Въведете своя коментар и за да излезете от коментара, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "бутон Затвори", след което Докоснете двукратно екрана. Фокусът се връща към областта с основно съдържание. Чувате: "Редактиране на <име на документа>.docx".

Изтриване на коментари

Можете да изтривате коментарите в документ един по един или всички едновременно.

Изтриване на един коментар

 1. Навигирайте до коментар, който искате да изтриете, както е описано в Навигиране до коментарите.

 2. Плъзгайте наляво с един пръст, докато не чуете "бутон Изтрий", след което Докоснете двукратно екрана. Текущият коментар се изтрива и фокусът се премества на следващия коментар в документа.

Изтриване на всички коментари

 1. В раздела Преглед плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Изтрий. Свит, бутон за разделяне, докоснете двукратно за активиране, докоснете трикратно за разгъване". Докоснете трикратно екрана. Плъзгайте надолу с един пръст, докато не чуете "елементи", и след това докоснете екрана. Ще чуете: "бутон Изтрий".

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "бутон Изтрий всички коментари в документа", след което Докоснете двукратно екрана, за да изтриете всички коментари.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за проверка на правописа в документ на Word

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Използвайте Word за уеб с клавиатурата си и екранен четец, за да добавяте коментари в документ на Word. Тествахме го с разказвач, JAWS и NVDA, но може да работи с други екранни четци, стига те да следват общи стандарти и техники за достъпност. Намирате съществуващи коментари в документа и въвеждате отговори. Когато сте готови, можете да маркирате коментарите като разрешени или да ги изтриете.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft Office.

 • Тъй като Word за уеб се изпълнява вашия уеб браузър, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещаните клавишни комбинации – например F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузъра, но не и за Word за уеб.

В тази тема

Добавяне на коментар

 1. Отидете на Word за уеб в браузъра си и отворете документа, който искате да коментирате. За инструкции вижте Отваряне на Word online и започване на нов документ.

 2. Натиснете клавиша TAB няколко пъти, докато не чуете "Редактиране на документ, бутон", след което натиснете клавиша ENTER.

 3. Натискайте клавиша TAB, докато не чуете "Редактиране в браузър". Правете бързи промени направо тук, като използвате Word Online ", и натиснете ENTER. Документът ви се отваря в изглед за редактиране.

 4. Натискайте CTRL + F6, докато не стигнете до основния текст на документа. За да започнете да четете, натиснете клавиша на разказвача + Ctrl + R.

 5. Когато достигнете до частта от текста, към която искате да добавите коментар, натиснете клавиша CTRL, за да спрете разказвача.

 6. За да добавите коментар, натиснете CTRL + ALT + M. Отваря се прозорецът за коментари и можете да въведете своя коментар. Когато сте готови, натискайте клавиша TAB, докато не чуете: "Публикувай, бутон". Натиснете клавиша ENTER, за да добавите коментара към документа.

 7. За да затворите екрана коментари и да се върнете в основния текст на документа, натиснете ESC.

Навигиране между коментарите

Всеки коментар в документ на Word за уеб е показан с малък балонче за реч в дясното поле на документа. Докато четете документа, разказвачът съобщава кога има коментар и можете да отворите екрана за коментари, за да чуете коментара.

 1. Уверете се, че документът е отворен в изглед за редактиране. За инструкции как да го отворите в изглед за редактиране, вижте раздел Добавяне на коментар по-горе.

 2. Натискайте CTRL + F6, докато не стигнете до основния текст на документа. За да започнете да четете, натиснете клавиша на разказвача + Ctrl + R.

 3. Когато чуете "изображение, щракнете, за да видите този коментар", има коментар в документа. За да отворите коментара, натиснете клавиша ENTER. Отваря се прозорецът за коментари, а Разказвачът прочита името на потребителя, който е добавил коментара, когато е добавен коментарът и текстът на коментара.

 4. Можете да навигирате през коментарите в екрана за коментари. За да чуете следващия коментар, натиснете неколкократно клавиша TAB. За да чуете предишния коментар, натискайте SHIFT + TAB няколко пъти. За да затворите екрана за коментари и да се върнете към документа, натиснете ESC.

Отговаряне на коментари

 1. Придвижете се до и отворете коментара, на който искате да отговорите. За инструкции вижте секция обхождане на коментарите по-горе.

 2. Натиснете клавиша Tab. Чувате: "отговор, бутон". Натиснете клавиша ENTER и въведете своя отговор.

 3. Когато сте готови, натиснете клавиша Tab. Ще чуете: "Публикувай, бутон". Натиснете клавиша ENTER, за да добавите отговора.

Разрешаване на коментари

Когато коментар е разрешен, той е маркиран като готов и сив в екрана за коментари, но не е премахнат.

 1. Придвижете се до и отворете коментара, който искате да разрешите. За инструкции вижте секция обхождане на коментарите по-горе.

 2. Натискайте клавиша TAB, докато не чуете "Маркирай като Готово, бутон", след което натиснете клавиша ENTER. Коментарът е разрешен.

Изтриване на коментари

 1. Придвижете се до и отворете коментара, който искате да изтриете. За инструкции вижте секция обхождане на коментарите по-горе.

 2. Натискайте клавиша TAB, докато не чуете "Изтрий, бутон", след което натиснете клавиша ENTER. Коментарът е премахнат.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Клавишни комбинации в Word Online

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×