Използване на екранен четец за добавяне, четене и изтриване на коментари в Word

Използване на екранен четец за добавяне, четене и изтриване на коментари в Word

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте Word с клавиатурата и екранен четец, за да добавите коментари в документ на Word . Ние имам проверка то с разказвача, JAWS и NVDA, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники. С коментари можете да показват модификации на документи или да маркирате проблеми за последващи действия. Лесно можете да изтриете коментари след четене или отговор на коментар.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема използва "клавиш на ЕЧ", за да представи модифициращия клавиш на екранния четец или клавишите, които използвате със своя екранен четец. За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft Office.

 • При използване на разказвача клавиатурата по подразбиране ще бъде със стандартното оформление. За да промените това в настройките на разказвача, натиснете клавиша с емблемата на Windows+Ctrl+N. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Избор на клавиатурната подредба, Стандартна". За да промените подредбата на Наследена, натиснете веднъж клавиша със стрелка надолу. Чувате: "Наследена, избрано". Новите команди на разказвача няма да са достъпни в старата клавиатурна подредба, ако натисканията на клавиши за старите команди са в конфликт с тези, използвани в новите функции на разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

В тази тема

Добавяне на коментар

Можете да добавите коментар в Word документ, например, когато сте преглед на някой друг работа, ако искате да напишете бележка във вашия документ, или ако искате да проследявате проблеми за последващи действия.

 1. За да стартирате непрекъснато четене в текущото ви местоположение в документ, натиснете SR клавишите Ctrl + R.

 2. За да спрете "Разказвач" в точка, където искате да вмъкнете коментар, натиснете Ctrl.

  Съвет: За да изберете повече думи в основния текст да бъде маркиран като текст, с коментари, натиснете Ctrl + Shift + дясна стрелка. Чувате избрани думи.

 3. За да добавите нов коментар, натиснете Ctrl+Alt+M. Чуете: "<Потребителско име>, коментар, редактиране". В JAWS ще чуете: "Вмъкване на коментар <номер на коментар> от <потребителско име>".

 4. Въведете своя коментар. За да излезете от екрана за коментар и се върнете към мястото, където сте спрели в основния текст, натиснете SR клавишите Shift + A или Esc.

Показване на коментари в документ

Точките на вмъкване на коментари са маркирани в основния текст на документа в режим "Цялата коректура".

 1. За да промените всички коректури режим, натиснете Alt + R, борба. Можете да чуете името на текущо избраната коректурата. В JAWS, чувате: "По-ниски лентата, проследяване на групово поле", последвано от името на текущо избраната коректурата. Отваря се списък с четири опции за преглед.

 2. В списъка натиснете стрелката нагоре и надолу клавишите със стрелки, докато чуете "Цялата коректура" и след това натиснете клавиша Enter. Фокусът се връща към основния текст.

Навигиране до и между коментарите

Разказвач обяви коментарите при четене на основния текст. Действителния текст на коментара и подробни данни се показват в полето коментар в полето на документа. JAWS чете текста на коментара и съобщавам също кой е оставил коментар при четене на основния текст. Ще чуете: "Коментар", последвано от текста на коментара и името на коментатор.

Навигиране до коментари и обратно в основния текст

 1. Уверете се, че сте избрали опцията "Цялата коректура", както е описано по-горе в Показване на коментари в документ.

 2. За да стартирате непрекъснато четене, натиснете SR + Ctrl + R. Нека Вашият екранен четец прочетете основния текст, докато чуете обяви коментар.

 3. За да преминете към коментарите, в зависимост от вашия екранен четец направете едно от следните неща:

  • В разказвача натиснете SR ключови + A. Фокусът се коментари в полето. За да се върнете към мястото, където сте стигнали редактиране на документ, натиснете Esc или SR клавишите Shift + A.

  • В JAWS натиснете Shift + Ctrl + апостроф ('). Ще чуете: "Моля, изчакайте обработването <number на коментари > елементи, на проверяващ коментари диалоговия прозорец." В диалоговия прозорец на коментарите , натиснете стрелката нагоре или надолу, стрелка, за да прослушате коментарите и да чуете информация за това кой ляв коментар и кога. Когато сте готови, натиснете клавиша Tab, докато чуете: "Бутон OK." След това натиснете клавиша Enter. Чувате коментара и фокусът се връща в основния текст.

Навигиране между коментарите

 1. За да навигирате между всички коментари във вашия документ, направете едно от следните неща:

  • За навигиране през всички коментари натиснете Alt+R, N. Фокусът се премества на следващия коментар. За да преминете към предишния коментар, натиснете Alt+R, V. Повтаряйте което и да е действие, докато не преминете през всички коментари или не намерите коментара, който търсите.

  • За навигиране през всички проследени промени и коментари натиснете Alt+R, H. Фокусът се премества на следващата промяна. За да преминете към предишната промяна, натиснете Alt+R, F. Повтаряйте което и да е действие, докато не преминете през всички промени и коментари или не намерите промяната или коментара, които търсите.

 2. За да чуете коментар и информация за това кой ляв коментар и когато използвате екранен четец елемент навигация команди.

Изтриване на коментари

Можете да изтривате коментарите в документ един по един или всички едновременно.

Изтриване или отговаряте от отделен коментар

 1. Навигирайте до коментара, който искате да изтриете или на който искате да отговорите, както е описано в Навигиране до и между коментарите.

 2. Натиснете Shift+F10. Отваря се контекстното меню.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да изтриете коментара, в контекстното меню натискайте клавишите със стрелки, докато не чуете "Изтриване на коментар", след което натиснете Enter. Текущият коментар се изтрива. След това можете да отидете на следващия коментар в документа.

  • За да отговорите на коментар, натискайте клавишите със стрелки, докато не чуете "Отговаряне на коментар". Напишете отговора си и след това отидете на следващия коментар.

  Съвет: Друг начин да отговорите на коментар, е да натиснете Ctrl+Alt+M, когато сте в коментара.

Изтриване на всички коментари

 1. Натиснете Alt+R, D, O.

Разрешаване на коментари

За да разрешите коментар, маркирайте коментара като приключен. Разрешените коментари се показват сиви в полето и не могат да се добавят отговори към тях. Можете да изтриете или да отворите отново разрешен коментар. Разрешаването на коментар не го изтрива.

 1. Навигирайте до коментар, който искате да разрешите, както е описано в Навигиране до и между коментарите.

 2. Натиснете Shift+F10. Отваря се контекстното меню.

 3. Натискайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете "Разрешаване на коментар", след което натиснете Enter. Текущият коментар се показва в сиво.

 4. За да отворите отново разрешен коментар, навигирайте до коментара и натиснете Shift+F10. В контекстното меню натискайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете: "Повторно отваряне на коментар". Коментарът отново може да се редактира.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Клавишни комбинации за Microsoft Word за Windows

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Използвайте дикторски текст, вградени Android екранен четец, за да добавите коментари към Word документ. Придвижете се до коментари в документа, въведете отговори и изтриване на коментари.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Добавяне на коментар

 1. В Word документ, плъзнете наляво или надясно, за да стигнете до мястото, който искате да добавите коментар и Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзнете надясно неколкократно, докато чуете "нов коментар, бутон," и Докоснете двукратно екрана.

 3. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете своя коментар. Когато сте готови, докоснете екрана и плъзнете наляво. Ще чуете: "Готови". Докоснете двукратно екрана.

 4. Коментарът се добавя към документа. За да затворите прозореца на коментар и да се върнете към документа, плъзнете наляво. Ще чуете: "Бутон за затваряне,." Докоснете двукратно екрана.

Навигиране между коментарите

Всеки коментар в Word документ е посочено с малка реч балон в дясното поле на документа. За да чуете коментар, първо отидете до екрана за коментар в полето и след това отворете коментар изскачане.

 1. За да отидете на прозореца за коментари в документа поле, плъзнете надясно неколкократно, докато не чувате: "Коментар, съвет."

 2. За да отидете на първия коментар, плъзнете надясно отново и Докоснете двукратно екрана. Отваря се изскачане коментар. Плъзнете надясно, докато чуете коментара.

 3. За да преминете към следващия коментар, плъзнете наляво, докато чуете "Следващ коментар, бутонът","и Докоснете двукратно екрана. TalkBack чете следващия коментар.

Отговаряне на коментари

 1. За да отговорите на коментар, първо отидете на коментар, както е указано в навигация чрез коментари по-горе.

 2. Плъзнете наляво неколкократно, докато чуете "нов коментар, бутон," и Докоснете двукратно екрана.

 3. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете своя коментар. Когато сте готови, докоснете екрана и плъзнете наляво, докато чуете "Готови, бутон" и Докоснете двукратно екрана.

Изтриване на коментари

 1. За да изтриете коментар, първо отидете на коментар, както е указано в навигация чрез коментари по-горе.

 2. Плъзнете наляво неколкократно, докато чуете "Изтриване, бутонът","и Докоснете двукратно екрана. Коментарът се премахва и фокусът се връща в основния текст на документа.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Използвайте Word Mobile с "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да добавите коментари в документ на Word Mobile. Чрез коментари можете да предлагате промени в документи или да маркирате проблеми за проследяване. Можете лесно да изтривате коментарите след прочитане или отговор на коментар.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft Office.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Windows. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет или PC.

В тази тема

Навигиране до раздел "Преглед"

Можете да намерите функциите за коментари, описани в тази тема, в раздела Преглед.

 1. В документа на Word Mobile плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете: "Елементи".

 2. Плъзнете надясно с един пръст, докато чуете: "повече" Опции "." Докоснете двукратно екрана. Меню " Още опции " разширява.

 3. Плъзнете наляво с един пръст, докато чуете: ", бутон свити." Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Начало", последван от броя на наличните раздели и мястото на текущия раздел в менюто списък. Сега е разширен главното меню.

 4. В менюто, плъзнете надясно с един пръст, докато чуете: "Преглед", последван от броя на наличните раздели и мястото на текущия раздел в менюто списък. Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Прозореца на Word." Преглед на раздел опции са на разположение.

Добавяне на коментар

Можете да добавите коментар в документ на Word Mobile, например когато преглеждате работата на някой друг, искате да напишете бележка във ваш собствен документ или искате да отбележите проблеми за проследяване.

 1. За да стартирате непрекъснатото четене от текущото местоположение в документа, плъзнете надолу с три пръста.

 2. За да спрете разказвача в точка, в която искате да вмъкнете коментар, докоснете екрана.

 3. Навигирайте до раздела Преглед, както е указано в раздела Навигиране до раздел "Преглед".

 4. В " Преглед ", докоснете екрана и след това плъзнете наляво или надясно, докато чуете: "Бутон за нов коментар." Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Изскачащ прозорец за редактиране на коментар." Появи екранната клавиатура.

 5. Въведете своя коментар, и да излезете от коментар pop, плъзнете наляво или надясно, докато чуете: "Бутон за затваряне." Докоснете двукратно екрана. Фокусът се връща в областта с основното съдържание. Ще чуете името на документа, последвано от "Редактиране на .docx."

Навигиране до коментарите

Можете да навигирате до коментар или от основния текст, когато разказвачът чете документа, или като използвате бутоните Напред и Назад от лентата Преглед, за да се придвижите между коментарите.

Навигиране до коментар от основния текст

Разказвачът обявява вмъкнатите коментари заедно с основния текст. В режима на непрекъснато четене, когато чуете ориентира за коментар, можете да спрете да четенето и да преминете към коментара.

 1. За да стартирате непрекъснатото четене от текущото местоположение в документа, плъзнете надолу с три пръста. Когато разказвачът стигне до коментар, чувате: "Коментар, <точка на вмъкване на коментара в текста>. Край на коментара".

 2. За да спрете непрекъснатото четене при коментара, докоснете веднъж с два пръста.

 3. За да навигирате до текста на коментара, плъзнете наляво или надясно с един пръст, докато не чувате: "Коментар съвети, съдържа < брой коментари > елементи," и след това Докоснете двукратно екрана. Отваря се крайно коментари.

 4. Плъзгайте нагоре или надолу с един пръст, докато не чуете "Ориентири и контейнери", след което докоснете веднъж с един пръст, за да изберете. След това плъзгайте наляво или надясно с един пръст, докато не чуете: "Крайно поле за коментари. Съдържа <брой коментари> елемента". Докоснете веднъж с един пръст, за да изберете.

 5. Плъзнете нагоре или надолу, докато чуете: "Елементи". Докоснете веднъж с един пръст, за да изберете. Плъзнете наляво или надясно, докато чуете "Коментар група, коментар на < брой коментари >" и след това натиснете веднъж, за да изберете.

 6. Плъзнете надясно, за да чуете как разказвачът чете полето за коментара.

 7. Плъзнете наляво, докато не чувате: "Next бутона" и след това Докоснете двукратно да се придвижите до следващия коментар.

Навигиране до коментар с помощта на лентата "Преглед"

 1. В раздела Преглед плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Група "Коментари". В групата "Коментари" продължете да плъзгате, докато не чуете: "Бутон Напред, докоснете двукратно за активиране". След това докоснете двукратно елемента с един пръст.

 2. Плъзгайте с един пръст нагоре или надолу, докато не чуете: "Ориентири и контейнери". Докоснете веднъж с един пръст, за да изберете.

 3. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Крайно поле за коментар, съдържа <брой елементи> елемента". Фокусът се премества в полето за текст на коментара. Показва се менюто за коментар.

 4. Плъзнете нагоре или надолу, докато чуете: "Елементи". Докоснете веднъж с един пръст, за да изберете. Плъзнете наляво или надясно, докато чуете: "Коментар група, коментар на < брой коментари >" и след това натиснете веднъж, за да изберете коментара.

 5. Плъзнете надясно, за да чуете как разказвачът чете полето за коментара.

 6. Плъзнете наляво, докато не чувате: "Next бутона" и след това Докоснете двукратно екрана, за да минете към следващия коментар.

Отговаряне на коментар

Можете да отговорите на коментар, добавен от друг човек, за да е по-лесно да се проследи целият разговор.

 1. Навигирайте до коментар, на който искате да отговорите, както е описано в Навигиране до коментарите.

 2. Плъзнете наляво с един пръст, докато чуете "Бутон за нов коментар" а след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "< потребителско име >, коментар, за редактиране." Появи екранната клавиатура.

 3. Въведете своя коментар и за да излезете от коментара, плъзнете наляво или надясно, докато чуете "Бутон за затваряне" а след това Докоснете двукратно екрана. Фокусът се връща в областта с основното съдържание. Ще чуете: "< име на документ > редактиране на .docx."

Изтриване на коментари

Можете да изтривате коментарите в документ един по един или всички едновременно.

Изтриване на един коментар

 1. Навигирайте до коментар, който искате да изтриете, както е описано в Навигиране до коментарите.

 2. Плъзнете наляво с един пръст, докато чуете "Изтрий от бутона" и след това Докоснете двукратно екрана. Текущата коментара се изтрива и фокусът се премества към следващия коментар в документа.

Изтриване на всички коментари

 1. В раздела Преглед , плъзнете надясно с един пръст, докато чуете: "Изтриване. Свити, бутон за разделяне, Докоснете двукратно, за да активирате, докоснете трикратно, за да разгънете." Докоснете трикратно екрана. Плъзнете надолу с един пръст, докато чуете "Елементи" а след това докоснете екрана. Ще чуете: "бутона" Изтрий "."

 2. Плъзнете надясно, докато чуете "Изтрий всички коментари в документа бутон" и след това Докоснете двукратно екрана, за да изтриете всички коментари.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за проверка на правописа в документ на Word

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Използвайте Word Online с клавиатурата и екранен четец, за да добавите коментари в документ на Word . Ние имам проверка то с разказвача, JAWS и NVDA, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники. Намиране на съществуващи коментари в документа и въведете отговорите. Когато сте готови, можете да маркирате коментарите разрешени, или да ги изтриете.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема използва "клавиш на ЕЧ", за да представи модифициращия клавиш на екранния четец или клавишите, които използвате със своя екранен четец. За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft Office.

 • При използване на разказвача клавиатурата по подразбиране ще бъде със стандартното оформление. За да промените това в настройките на разказвача, натиснете клавиша с емблемата на Windows+Ctrl+N. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Избор на клавиатурната подредба, Стандартна". За да промените подредбата на Наследена, натиснете веднъж клавиша със стрелка надолу. Чувате: "Наследена, избрано". Новите команди на разказвача няма да са достъпни в старата клавиатурна подредба, ако натисканията на клавиши за старите команди са в конфликт с тези, използвани в новите функции на разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Тъй като Word Online се изпълнява вашия уеб браузър, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. За влизане и излизане от командите например се използва Ctrl+F6 вместо F6. Освен това, често срещаните клавишни комбинации – например F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузъра, но не и за Word Online.

В тази тема

Добавяне на коментар

 1. Отидете на Word Online във вашия браузър и отворете документа, който искате да коментират. За инструкции вижте отворен Word онлайн и да започнете нов документ.

 2. Натиснете клавиша Tab неколкократно, докато чуете "Редактиране на документ, бутон," и натиснете клавиша Enter.

 3. Натиснете клавиша Tab, докато чуете "Редактиране в браузъра. Направете бързо промени надясно тук с помощта на Word Online"и натиснете клавиша Enter. Вашият документ се отваря в изглед за редактиране.

 4. Натиснете Ctrl + F6, докато стигнете до основен текст на документа. За да започнете да четете, натиснете SR клавишите Ctrl + R.

 5. Когато стигнете част от текста, който искате да добавите коментар, натиснете клавиша Ctrl, за да спрете разказвача.

 6. За да добавите коментар, натиснете Ctrl + Alt + M. Се отваря прозорецът коментари и можете да въведете своя коментар. Когато сте готови, натиснете клавиша Tab, докато чуете: "Публикация, бутон." Натиснете Enter, за да добавите коментар в документа.

 7. За да затворите прозореца за коментари и да се върнете към основния текст на документа, натиснете Esc.

Навигиране между коментарите

Всеки коментар в Word Online документ е посочено с малка реч балон в дясното поле на документа. Докато четете документа, разказвача обяви, когато има коментар, и можете да отворите екрана с коментар за прослушване на коментара.

 1. Уверете се, че документът е отворен в изглед за редактиране. За инструкции как да го отворите в изглед за редактиране вижте раздела Добавяне на коментар по-горе.

 2. Натиснете Ctrl + F6, докато стигнете до основен текст на документа. За да започнете да четете, натиснете SR клавишите Ctrl + R.

 3. Когато чуете "Изображението, щракнете, за да видите този коментар", има коментар в документа. За да отворите коментара, натиснете клавиша Enter. Отваря се прозорецът на коментар и Разказвачът чете името на потребителя, който е добавил коментар, когато коментара е добавен и текста на коментара.

 4. Можете да навигирате през коментарите в екрана за коментари. За да чуете следващия коментар, натиснете клавиша Tab неколкократно. За да чуете на предишния коментар, натиснете Shift + Tab неколкократно. За да затворите прозореца на коментар и да се върнете в документа, натиснете Esc.

Отговаряне на коментари

 1. Намерете и отворете коментара, който искате да отговорите. За инструкции вижте раздел навигация чрез коментари по-горе.

 2. Натиснете клавиша Tab. Ще чуете: "Отговор, бутон." Натиснете клавиша Enter и въведете отговора си.

 3. Когато сте готови, натиснете клавиша Tab. Ще чуете: "Публикация, бутон." Натиснете Enter, за да добавите отговор.

Разрешаване на коментари

Когато коментар е разрешен, то е маркирано като готово и сив в екрана за коментари, но той не се премахва.

 1. Намерете и отворете коментара, който искате да разрешите. За инструкции вижте раздел навигация чрез коментари по-горе.

 2. Натиснете клавиша Tab, докато чуете "Маркирай като направи, бутона" и натиснете клавиша Enter. Коментара е решен.

Изтриване на коментари

 1. Намерете и отворете коментара, който искате да изтриете. За инструкции вижте раздел навигация чрез коментари по-горе.

 2. Натиснете клавиша Tab, докато чуете "Изтриването, бутонът","и натиснете клавиша Enter. Коментарът се премахва.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Клавишни комбинации в Word Online

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×