Използване на екранен четец за добавяне на изображения и мултимедия към страница на SharePoint

Използване на екранен четец за добавяне на изображения и мултимедия към страница на SharePoint

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте SharePoint Online с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да добавяте лесно изображения от вашия локален компютър, мултимедийни библиотеки на SharePoint или свързани от други местоположения във вашия сайт или в уеб.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в SharePoint Online.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате SharePoint Online, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като SharePoint Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Трябва например да използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в команден режим и излизане от него. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузъра, но не и за SharePoint Online.

В тази тема

Добавяне на изображение към страница на SharePoint Online

Когато използвате снимки, изображения, графична колекция или аудио, носите отговорност за спазването на авторските права. За изображенията може да ви помогне филтърът за лицензи в Bing.

 1. Ако не сте в режима на редактиране, във вашата страница SharePointНачало, където искате да добавите изображението, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Създай, свито, елемент от меню", и след това натиснете клавиша със стрелка надясно. Чувате: "Редактиране, елемент от меню". След това натиснете Enter, за да изберете.

 2. Натискайте клавиша Tab, за да стигнете до мястото, където искате да добавите уеб частта за изображение. Чувате: "Добавяне на нова секция или уеб част, бутон". Натиснете Enter. Отваря се диалогов прозорец за търсене или избор на уеб част.

 3. Натиснете клавиша Tab веднъж. Чувате: "Текст". След това натиснете клавиша със стрелка надясно. Чувате: "Изображение". Натиснете Enter, за да изберете.

  Съвет: Можете да използвате диалоговия прозорец, за да изберете други мултимедийни файлове, които да добавите към вашата страница, като например вграден код за показване на съдържание от други сайтове, видеоклипове за Office 365 или видеоклипове или канали от вашия портал за видео на Microsoft Stream.

 4. Отваря се диалогов прозорец, в който можете да изберете някое от най-новите изображения, да прегледате или да качите изображение или да използвате връзка, за да вмъкнете желаното изображение. За да изберете източника на изображението, натискайте стрелка нагоре или надолу, докато не чуете името на желания източник, и след това натиснете Enter. За да прегледате изображенията или папките в избрания източник, натиснете клавиша Tab веднъж и след това използвайте клавишите със стрелки. За да изберете елемент, натиснете Enter.

 5. За да вмъкнете избраното изображение, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Отвори" или "Бутон Добавяне на изображение", и след това натиснете Enter. Изображението се добавя към страницата и фокусът се премества върху уеб частта, където е добавено изображението.

 6. За да запишете и да превключите към режим на преглед, натискайте Tab или Shift+Tab, докато не чуете "Запиши и затвори, елемент от меню", и натиснете Enter.

Добавяне на уеб част за централен банер

Можете да покажете до пет елемента в уеб частта Централен банер, включително изображения. Уеб частта Централен банер е включена по подразбиране в сайтовете за комуникация, но можете да добавите уеб частта Централен банер също и към други страници.

 1. За да отворите режима на редактиране, във вашата страница SharePointНачало, където искате да добавите уеб частта Централен банер, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Създай, свито, елемент от менюто", и след това натиснете стрелка надясно. Чувате: "Редактиране, елемент от меню". След това натиснете Enter, за да изберете.

 2. Натискайте клавиша Tab, за да стигнете до мястото, където искате да добавите уеб частта Централен банер. Чувате: "Добавяне на нова секция или уеб част, бутон". Натиснете Enter. Отваря се диалогов прозорец за търсене или избор на уеб част.

 3. Натиснете клавиша Tab веднъж. Чувате: "Текст". Натискайте клавиша със стрелка надясно, докато не чуете "Централен банер", и след това натиснете Enter, за да изберете. Към страницата се добавя уеб част Централен банер, която съдържа пет елемента.

 4. За придвижване в уеб частта Централен банер натиснете Enter веднъж и след това използвайте клавишите със стрелки наляво или надясно, за да се придвижвате между елементите. Докато се придвижвате, чувате "Изберете връзка" и местоположението в уеб частта. За да добавите изображение към някой от елементите, когато сте върху него, натиснете стрелка надолу. Чувате: "Избери връзката, бутон". След това натиснете Enter.

 5. Отваря се диалогов прозорец, в който можете да изберете някое от най-новите изображения, да прегледате или да качите изображение или да използвате връзка, за да вмъкнете желаното изображение. За да изберете източника на изображението, използвайте стрелка нагоре или надолу, докато не чуете името на желания източник, и след това натиснете Enter. За да прегледате изображенията или папките в избрания източник, натиснете клавиша Tab веднъж и след това използвайте клавишите със стрелки. За да изберете елемент, натиснете Enter.

 6. За да вмъкнете избраното изображение, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Отвори" или "Бутон Добавяне на файл", и след това натиснете Enter. Изображението се добавя към елемента и фокусът се премества върху уеб частта Централен банер, където е добавено изображението.

 7. За да промените оформлението на уеб частта Централен банер, когато сте в уеб частта Централен банер, натиснете Alt+P. Отваря се диалоговият прозорец Секция и чувате: "Настройки в диалоговия прозорец Секция, фокус върху Избрана е една колона, радио бутон". За да изберете опция за оформлението, натискайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете желаната от вас опция, след което натиснете клавиша Enter.

 8. Когато сте готови, натиснете Esc, за да затворите диалоговия прозорец. Фокусът се премества върху уеб частта Централен банер

 9. За да запишете и да превключите към режим на преглед, натискайте Tab или Shift+Tab, докато не чуете "Запиши и затвори, елемент от меню", и след това натиснете Enter.

Добавяне на уеб част за галерия с изображения

Използвайте уеб частта Галерия с изображения, за да споделяте колекции от картини на страница.

 1. За да отворите режима на редактиране, във вашата страница SharePointНачало, където искате да добавите уеб частта Галерия с изображения, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Създай, свито, елемент от меню", и след това натиснете клавиша със стрелка надясно. Чувате: "Редактиране, елемент от меню". След това натиснете Enter, за да изберете.

 2. Натискайте клавиша Tab, за да стигнете до мястото, където искате да добавите уеб частта Галерия с изображения. Чувате: "Добавяне на нова секция или уеб част, бутон". Натиснете Enter. Отваря се диалогов прозорец за търсене или избор на уеб част.

 3. Натиснете клавиша Tab веднъж. Ще чуете: "Текст". Натиснете клавиша стрелка надясно, докато чуете "Галерия" а след това натиснете клавиша Enter, за да изберете. Уеб част на Галерия с изображения се добавя и Галерия диалоговият прозорец се отвори, където можете да промените свойствата му.

 4. За да промените свойствата на уеб частта Галерия с изображения, направете едно от следните неща:

  • За да промените оформлението от Плочки на Въртележка, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Избрано, Плочки, радио бутон", и след това натиснете стрелка надясно. Чувате: "Избрано, Въртележка, радио бутон".

  • За да промените пропорциите на плочките, с избрано оформление Плочки натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Пропорции, свито, меню", и след това натиснете интервал, за да отворите менюто. Натискайте стрелка надолу, докато не чуете желаната опция. За да изберете, натиснете Enter.

  • За автоматично преминаване през изображенията в оформлението "Въртележка", изберете Въртележка и след това натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Изключено". За да изберете, натиснете Enter. Чувате: "Включено".

  Когато сте готови, натиснете Esc, за да затворите диалоговия прозорец. Фокусът се премества върху уеб частта Галерия с изображения.

 5. За да добавите първото изображение към уеб частта Галерия с изображения, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Добавяне на изображения", и след това натиснете Enter.

 6. Отваря се диалогов прозорец, в който можете да изберете някое от най-новите изображения, да прегледате или качите изображение или да използвате връзка, за да вмъкнете желаното изображение. За да изберете източника на изображението, използвайте стрелка нагоре или надолу, докато не чуете името на желания източник, и след това натиснете Enter. За да прегледате изображенията или папките в избрания източник, натиснете клавиша Tab веднъж и след това използвайте клавишите със стрелки. За да изберете елемент, натиснете Enter.

 7. За да вмъкнете избраното изображение, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Отвори" или "Бутон Добавяне на изображение", и след това натиснете Enter. Изображението се добавя и фокусът се премества върху уеб частта Галерия с изображения, където е добавено изображението.

 8. За да добавите още изображения, когато сте в уеб частта Галерия с изображения натискайте Tab или Shift+Tab, докато не чуете "Добавяне", и след това натиснете Enter. Отново се отваря диалоговият прозорец за избор на изображение и можете да изберете изображение, както е описано по-горе.

 9. За да излезете от уеб частта Галерия с изображения, натиснете Esc. За да запишете и да превключите към режим на преглед, натискайте Tab или Shift+Tab, докато не чуете: "Запиши и затвори, елемент от меню". За да изберете, натиснете Enter.

Вж. също

Използване на екранен четец за добавяне на съдържание и текст към достъпна страница на SharePoint

Използване на екранен четец за създаване на екипен или комуникационен сайт в SharePoint

Клавишни комбинации в SharePoint Online

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в SharePoint Online

Функции за достъпност в SharePoint Online

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×