Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте PowerPoint 2016 с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец на Windows, за да добавяте текст и да прилагате форматиране към презентация. Форматирането на текста в презентациите на PowerPoint го прави по-лесен за четене. Можете също да създавате списъци с водещи символи или номерирани списъци, за да структурирате презентациите си по-добре, или да добавяте хипервръзки към други източници на информация.

Забележки: 

В тази тема

Отваряне на PowerPoint и влизане

Ако искате автоматично да записвате презентациите си в OneDrive, трябва да сте влезли в акаунта си в Microsoft, когато използвате PowerPoint. Когато записвате презентациите си в OneDrive, имате достъп до тях от всяко от устройствата си, в които сте влезли.

 1. За да отворите бързо PowerPoint, натиснете клавиша с емблемата на Windows, въведете "PowerPoint 2016" и натиснете Enter.

 2. За да започнете празна презентация, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Празна презентация". След това натиснете Enter. Презентацията се отваря. В разказвача ще чуете: "Изглед на редактиране в PowerPoint. Презентация 1. Слайд 1, слайд". В JAWS ще чуете: "Презентация 1 готова".

 3. За да влезете, натиснете Alt+F. В разказвача ще чуете: "Меню Файл. Презентация 1. Прозорец на PowerPoint. Избран". В JAWS ще чуете: "Изглед Backstage. Файл". След това натиснете D. В разказвача ще чуете: "Избран е елементът на раздел Акаунт". В JAWS ще чуете: "Раздел Акаунт".

 4. Натиснете S. В разказвача ще чуете: "Прозорец Акаунти". Въведете своя имейл адрес или телефонен номер". В JAWS ще чуете: "Акаунти. Изисква се да въведете своя имейл адрес или телефонен номер".

 5. Въведете имейла си или телефонния си номер, натиснете Enter, след което натиснете клавиша Tab. В разказвача ще чуете: "Парола, редактиране на текст". В JAWS ще чуете: "Парола, редактиране. Въведете текст".

 6. Въведете паролата си и натиснете Enter.

Забележка: Ако използвате организационен акаунт, а не акаунт в Microsoft, е възможно стъпките за влизане да са малко по-различни. Може например да се наложи да използвате ПИН код или смарт карта.

Съвет: Ако не сте излезли от PowerPoint последния път, когато сте го използвали, той ще се отвори, без да е необходимо да въвеждате данните си.

Добавяне на текст в слайд

Можете да добавите съдържание към слайд, докато сте в нормален изглед. В нормален изглед екрана се разделя между екрана с миниатюри, областта за редактиране на слайдове и екрана "бележки". За да научите повече за това как да работите със слайдове в различни PowerPoint изгледи, отидете на основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с екранен четец.

 1. За да отидете в нормалния изглед, натиснете Alt+W и след това L. В разказвача чувате: "Изглед на редактиране в PowerPoint". В JAWS ще чуете: "Излизане от лентата с менюта. няма избор".

 2. За да изберете слайда, в който искате да добавите текст, натиснете F6, докато сте в екрана с миниатюри на слайдове. В разказвача ще чуете "Миниатюри", следвано от номера на слайда и заглавието на слайда. В JAWS ще чуете: "Раздел миниатюри на слайдове".

 3. За да прегледате слайдовете, натискайте стрелка нагоре или надолу, докато не чуете номера и заглавието на слайда. Ако слайдовете са разположени в рамките на раздели, използвайте стрелка нагоре или надолу, за да навигирате в разделите, и натиснете стрелка надясно, за да разгънете даден раздел.

 4. За да преместите фокуса върху област за редактиране на слайд, натиснете F6. В разказвача ще чуете номера на слайд, заглавие и "Слайдове". В JAWS ще чуете: "Област на слайда".

  Забележка: В разказвача, като превключвате към областта за миниатюри, ще чуете "Миниатюри", за да се различи областта на слайда от миниатюрата.

 5. Натиснете клавиша Tab, за да се придвижите на контейнер за текст. В разказвача контейнерите се наричат текстови полета, така че може да чуете например: "Текстово поле на заглавие". В JAWS ще чуете: "Контейнер за заглавие".

 6. За да заместите контейнера с вашия текст, натиснете клавиша Enter, за да отидете в режим на редактиране, и изберете целия текст. След това започнете да пишете.

 7. За да преместите точката на вмъкване до следващото заглавие или контейнер за основен текст, натиснете Ctrl+Enter.

  Забележка: Можете също да натиснете Caps Lock+стрелка надясно или наляво, за да навигирате до контейнерите, и натиснете Caps Lock+Enter, за да поставите точката на вмъкване на текст в края на избраното текстово поле.

  Забележка: Ако няма повече контейнери за текст, в повечето случаи натискането на Ctrl+Enter вмъква нов слайд със същото оформление като първоначалния слайд и поставя фокуса върху първия контейнер на новия слайд. Обаче ако оригиналният слайд има оформление "Заглавен слайд", новосъздаденият слайд ще има оформление "Заглавие и съдържание".

  Забележка: Ако искате да редактирате текст, който вече сте добавили в текстово поле, натиснете клавиша Tab, за да се придвижите до текстовото поле, след което натиснете клавиша F2, за да изберете целия текст и да започнете да редактирате. За да спрете редактирането и да преместите фокуса обратно в текстовото поле, натиснете F2 отново.

  Забележка: За да научите как да приложите форматиране на знаци с помощта на клавиатурата, например получер, подчертаване, курсив, долен или горен индекс, отидете на Форматиране на текст в използване на клавишни комбинации за създаване на презентации на PowerPoint.

Добавяне на водещи символи или номера към текст

Можете да създадете списък с водещи символи или номериран списък с помощта на клавишни комбинации. Можете да превърнете съществуващи редове с текст в списък, да променяте стила на водещите символи или да създавате вложени списъци.

Добавяне на водещи символи или номериране към текст

 1. В контейнер за текст изберете текста, към който искате да добавите водещи символи или номериране.

  Съвет: За да научите повече как да изберете текст в PowerPoint с помощта на клавиатурата си, отидете на избиране и редактиране на текст и обекти в използване на клавишни комбинации за създаване на презентации на PowerPoint.

 2. Изберете какво искате да направите:

  • За да добавите водещи символи, натиснете Alt+H и след това U. Натискайте клавиша Tab, за да прегледате стиловете на водещите символи: запълнени кръгли водещи символи, празни кръгли водещи символи, запълнени квадратни водещи символи, празни квадратни водещи символи, водещи символи с форма на звезда, водещи символи с форма на стрелка и водещи символи с форма на отметка. Докато преглеждате, ще чувате описание на съответния стил за водещ символ. За да вмъкнете стила, натиснете Enter.

  • За да добавите номериране, натиснете Alt+H и след това N. Натиснете клавиша Tab, за да прегледате стиловете на номериране: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c. и i. ii. iii. Докато преглеждате, ще чувате описание на съответния стил за номериране. За да вмъкнете стила, натиснете Enter.

 3. За да създадете допълнителни елементи на списък, поставете точката на вмъкване в края на елемент от списък и натиснете Enter.

 4. За да спрете създаването на списъка, поставете точката на вмъкване в края на последния елемент от списък и натиснете клавиша Enter и след това Backspace.

Създаване на списък с водещи символи, докато въвеждате

 1. В началото на нов ред въведете * (звездичка), след което натиснете интервал или Tab.

 2. Въведете желания текст. След натискане на Enter автоматично се създава водещ символ "запълнен кръг".

 3. За да създадете нов елемент от списък, натиснете клавиша Enter.

 4. За да спрете създаването на списъка, натиснете Enter и след това Backspace.

Създаване на номериран списък, докато въвеждате

 1. В началото на нов ред, въведете 1. (числото 1, последвано от точка), след което натиснете интервал или Tab.

 2. Въведете желания текст. След като натиснете Enter, автоматично се създава номериран водещ символ.

 3. За да създадете нов елемент от списък, натиснете клавиша Enter.

 4. За да спрете създаването на списъка, натиснете Enter и след това Backspace.

Добавяне на отстъп към елементи в списък

 1. Изберете елементите на списъка, за които искате да създадете отстъп.

 2. Изберете какво искате да направите:

  • За да увеличите отстъпа, натиснете Alt+H, след което A и I.

  • За да намалите отстъпа, натиснете Alt+H, след което A и O.

Добавяне на хипервръзка

Можете да добавяте хипервръзки, които отварят уеб страница, друга част от презентацията или друг файл. Можете също да добавите връзка "изпрати на", която автоматично отваря ново имейл съобщение до определен имейл адрес.

Връзка към уеб страница

 1. Поставете точката на вмъкване до мястото във вашата презентация, където искате да бъде връзката.

 2. За да добавите връзка към уеб страница, натиснете Ctrl+K. В разказвача ще чуете: ''Прозорец Вмъкване на хипервръзка''. В JAWS ще чуете: "Диалогов прозорец Вмъкване на хипервръзка''.

 3. Натискайте Ctrl+Tab, докато не чуете: “Адрес. Редактиране на текст". В JAWS ще чуете: "Колона Адрес. Комбинация за редактиране". Въведете адреса на уеб страницата.

 4. За да добавите текст, който се показва вместо адреса, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Текст за показване. Редактиране на текст". Въведете текста.

 5. За да добавите връзката, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Бутон OK". След това натиснете Enter.

Свързване към съществуващ файл

 1. Поставете точката на вмъкване до мястото във вашата презентация, където искате да бъде връзката.

 2. За да добавите връзка към файл, натиснете Ctrl+K. В разказвача ще чуете: ''Прозорец Вмъкване на хипервръзка''. В JAWS ще чуете: "Диалогов прозорец Вмъкване на хипервръзка''.

 3. Натискайте Ctrl+Tab, докато не чуете: “Адрес. Редактиране на текст". В JAWS ще чуете: "Колона Адрес. Комбинация за редактиране". След това натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Бутон Преглед за файла". За да изберете, натиснете Enter.

 4. За да отидете до файла, натискайте клавиша Tab, докато не чуете името на папка, например "Този компютър", "Локален диск" или "Настолен компютър". Натиснете стрелка нагоре или надолу, за да прегледате папките, и стрелка надясно, за да покажете подпапките. Докато преглеждате, ще чувате имената на папките.

 5. Когато намерите желаната папка, натиснете клавиша Enter и след това Tab. Ще чуете името на файл в папката.

 6. За да прегледате файловете, натискайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете името на файла, който искате.

 7. За да добавите връзката, натиснете двукратно Enter.

Вмъкване на връзка към слайд в презентацията

 1. Поставете точката на вмъкване до мястото, където искате да бъде връзката.

 2. За да добавите връзка към слайд в презентацията, натиснете Ctrl+K. В разказвача ще чуете: ''Прозорец Вмъкване на хипервръзка''. В JAWS ще чуете: "Диалогов прозорец Вмъкване на хипервръзка''.

 3. Натискайте Ctrl+Tab, докато не чуете: "Изберете място в този документ".

 4. За да изберете слайда, към който искате да добавите връзка, натискайте стрелка надолу, докато не чуете името на слайда.

 5. За да добавите връзката, натиснете Enter.

Добавяне на връзка към имейл адрес

 1. Поставете точката на вмъкване там, където искате да бъде връзката.

 2. За да добавите имейл адрес, натиснете Ctrl+K. В разказвача ще чуете: ''Прозорец Вмъкване на хипервръзка''. В JAWS ще чуете: "Диалогов прозорец Вмъкване на хипервръзка''.

 3. Натискайте Ctrl+Tab, докато не чуете: "Имейл адрес. Редактиране на текст".

 4. Въведете имейл адреса.

 5. За да добавите текст, който се показва вместо адреса, който сте въвели, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Текст за показване. Редактиране на текст". След това въведете текста.

 6. За да добавите връзката, натиснете Enter.

Промяна на цвета на текста

Можете да промените цвета на определени части от текста във вашата презентация.

 1. Изберете текста, който искате да оцветите.

 2. За да промените цвета, натиснете Alt+H и след това F и C. Разказвачът съобщава: "Меню". В JAWS ще чуете: "Цветове на тема".

 3. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете цвета и нюанса, който искате.

 4. За да изберете цвета, натиснете клавиша Enter.

Промяна на цвета на текста на хипервръзка

Цветът на текста на хипервръзка може да бъде променен за цялата презентация, като приложите промените в образеца на слайд.

 1. За да отворите образеца на слайд, натиснете Alt+W и след това M.

 2. За да промените цветовата схема на образеца на слайд, натиснете Alt+M и след това T и C.

 3. За да промените цвета на текста на хипервръзка, в цветовата схема на образеца на слайд натиснете C. След това натиснете клавиша със стрелка за нагоре два пъти. В разказвача ще чуете: "Хипервръзка свито". В JAWS ще чуете: "Подменю Хипервръзка".

 4. За да изберете нов цвят, натиснете клавиша Enter. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете цвета и нюанса, който искате. След това натиснете Enter.

 5. За да запишете промените, натиснете Alt+S.

 6. За да излезете от изгледа на образец на слайд и да се върнете към нормалния изглед, натиснете Alt+W и след това L.

Акцентиране върху текст

Можете да акцентирате върху важни части от презентацията с осветяване. Акцентираните части ще привличат вниманието на аудиторията ви. Можете също да осветите текст в PowerPoint чрез Инструмент за осветяване.

Осветяване на текст

 1. Изберете текста, който искате да осветите.

 2. За да изберете Цвят на осветяване на текст, натиснете Alt+H, T и след това C. След това използвайте клавишите със стрелки, за да навигирате из опциите за цвят.

 3. За да изберете, натиснете Enter.

Акцентиране върху текст с помощта на текстови ефекти

 1. Ако не разполагате с функцията за осветяване на текст, можете да използвате Инструмент за осветяване, за да осветите текста.

  Забележка: Ако не сте абонат на Office 365, е възможно да нямате опцията Цвят на осветяване на текст във вашата версия на PowerPoint 2016.

 2. За да изберете текстов ефект, натиснете Alt+J, след което D.

 3. За да приложите Инструмент за осветяване за даден текст, натиснете T и след това X. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "Блясък". След това натиснете Enter.

 4. За да изберете желания цвят и вариация на осветяване, натискайте клавиша Tab, докато не чуете желания цвят и размер на блясък в пунктове. След това натиснете Enter.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използването на екранен четец за сътрудничество в облака в PowerPoint

Използване на клавишни комбинации при създаване на презентации на PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в PowerPoint с помощта на функции за достъпност

Използвайте PowerPoint за Android с TalkBack – вградения екранен четец за Android, за да добавяте текст и хипервръзки към презентация. Можете също да създавате списъци с водещи символи или номерирани списъци, за да структурирате презентациите си по-добре.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За сензорните възможности в PowerPoint за Android отидете на Ръководство за работата с докосване в PowerPoint за Android.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Добавяне на текст в слайд

 1. Когато имате отворена презентация в PowerPoint и фокусът е върху някой слайд, докоснете двукратно екрана. Чувате: "Бутон Редактиране". Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не намерите текстовото поле, където искате да добавите текст. Докоснете двукратно екрана, за да отворите текстовото поле за редактиране.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Редактиране на текста", и след това докоснете двукратно екрана.

 4. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете текста си.

 5. Плъзнете надолу и след това наляво, за да затворите клавиатурата.

  Курсорът остава в текстовото поле. Плъзнете отново надолу и наляво, за да се върнете към изгледа за избор на слайд.

Добавяне на водещи символи или номера към текст

Можете да добавите списък с водещи символи или номериран списък към всяко текстово поле във вашата презентация.

 1. Когато имате отворена презентация в PowerPoint и фокусът е върху някой слайд, докоснете двукратно екрана. Чувате: "Бутон Редактиране". Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не намерите текстовото поле, където искате да добавите водещи символи или номера. За да редактирате текстовото поле, докоснете двукратно екрана.

 3. За да добавите водещи символи или номериране:

  • За да добавите елемент на списък с водещи символи, плъзгайте надясно, докато не чуете "Не е отметнато, водещи символи, бутон, превключване, докоснете двукратно, за да превключите", и след това докоснете двукратно екрана.

  • За да добавите елемент на номериран списък, плъзгайте надясно, докато не чуете "Не е отметнато, номера, бутон, превключване, докоснете двукратно, за да включите", и след това докоснете двукратно екрана.

  Забележка: Текстовото поле може вече да съдържа списък в шаблона на PowerPoint, който използвате. В този случай ще чуете "Отметнато" вместо "Не е отметнато".

 4. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете елемента на списъка.

 5. За да добавите друг елемент към списъка, плъзгайте пръста си около долния десен ъгъл на екрана, докато не чуете: "Въведи". Вдигнете пръста си, за да вмъкнете нов елемент към списъка, и използвайте клавиатурата, за да го въведете.

 6. Когато списъкът е готов, плъзнете надолу и наляво, за да затворите клавиатурата.

  Курсорът остава в текстовото поле. Плъзнете отново надолу и наляво, за да се върнете към изгледа за избор на слайд.

Добавяне на хипервръзка

 1. Когато имате отворена презентация в PowerPoint и фокусът е върху някой слайд, докоснете двукратно екрана. Чувате: "Бутон Редактиране". Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не намерите текстовото поле, където искате да добавите хипервръзка. За да редактирате текстовото поле, докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Не е отметнато, разгъване, превключване", и след това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Меню Раздел, включено".

 4. Докоснете двукратно екрана, след което плъзгайте надясно, докато не чуете "Раздел Вмъкване, докоснете двукратно за активиране", и след това докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Меню Връзка, докоснете двукратно за активиране", след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Прозорец Връзка, адрес, редактиране".

 6. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Вмъкване на връзка", след което докоснете двукратно екрана.

 7. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Поле за редактиране за адрес", и след това докоснете двукратно екрана.

 8. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете адреса на хипервръзката.

 9. Плъзгайте пръста си около долния десен ъгъл на екрана, докато не чуете: "Готово". Вдигнете пръста си, за да вмъкнете връзката.

  Менюто Още опции се затваря. Плъзнете надолу и наляво, за да се върнете към изгледа за избор на слайд.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в PowerPoint с помощта на функциите за достъпност

Можете да използвате PowerPoint Mobile с "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да добавяте текст и хипервръзки към презентация. Можете също да създавате списъци с водещи символи или номерирани списъци, за да структурирате презентациите си по-добре.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За сензорните възможности в PowerPoint Mobile отидете на Ръководство за работата с докосване в PowerPoint Mobile за Windows 10

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Windows. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет или PC.

В тази тема

Добавяне на текст в слайд

 1. Докато преглеждате слайд в PowerPoint, докоснете двукратно екрана с два пръста. Чувате: "По избор".

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Редактиране", и след това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Слайд, екран".

 3. Плъзгайте надясно, докато не намерите текстовото поле, където искате да добавите текст. Докоснете двукратно екрана, за да отворите текстовото поле за редактиране.

 4. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете текста си.

 5. Плъзгайте пръста си около долния край на екрана, докато не чуете: "Назад, свит бутон". Докоснете двукратно екрана, за да затворите клавиатурата.

  Фокусът остава върху бутона "Назад". Докоснете екрана двукратно отново, за да се върнете към изгледа за избор на слайд.

Добавяне на водещи символи или номера към текст

Можете да добавите списък с водещи символи или номериран списък към всяко текстово поле във вашата презентация.

 1. Докато преглеждате слайд в PowerPoint, докоснете двукратно екрана с два пръста. Чувате: "По избор".

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Редактиране", и след това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Слайд, екран".

 3. Плъзгайте надясно, докато не намерите текстовото поле, където искате да добавите водещи символи или номера. За да редактирате текстовото поле, докоснете двукратно екрана.

 4. За да добавите водещи символи или номериране:

  • За да добавите елемент към списък с водещи символи, плъзгайте надясно, докато не чуете "Изключено, водещи символи, бутон", и след това докоснете двукратно екрана.

  • За да добавите елемент към номериран списък, плъзгайте надясно, докато не чуете "Изключено, номериране, бутон", и след това докоснете двукратно екрана.

 5. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете елемента на списъка.

 6. За да добавите друг елемент към списъка, плъзгайте пръста си около долния десен ъгъл на екрана, докато не чуете: "Въведете". Докоснете двукратно екрана, за да вмъкнете нов елемент към списъка, и използвайте клавиатурата, за да го въведете.

 7. За да завършите списъка си, плъзгайте пръста си около долния край на екрана, докато не чуете: "Назад, свит бутон". Докоснете двукратно екрана, за да затворите клавиатурата.

  Фокусът остава върху бутона Назад. Докоснете екрана двукратно отново, за да се върнете към изгледа за избор на слайд.

Добавяне на хипервръзка

 1. Докато преглеждате слайд в PowerPoint, докоснете двукратно екрана с два пръста. Чувате: "По избор".

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Редактиране", и след това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Слайд, екран".

 3. Плъзгайте надясно, докато не намерите текстовото поле, където искате да добавите хипервръзка. За да редактирате текстовото поле, докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Още опции, бутонът е свит", след което докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте наляво, докато не чуете "Начало, бутонът е свит", след което докоснете двукратно екрана.

 6. Плъзгайте наляво, докато не чуете "Вмъкване, 2 от 9", след което докоснете двукратно екрана.

 7. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Връзка", след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Прозорец Връзка, адрес, редактиране".

 8. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете адреса на хипервръзката.

 9. Плъзгайте пръста си около долния десен ъгъл на екрана, докато не чуете: "Въведете". Докоснете двукратно екрана, за да вмъкнете връзката.

  Фокусът се връща върху слайда и менюто Още опции се затваря.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за отпечатване на презентации в PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Научете как да навигирате в PowerPoint с помощта на функциите за достъпност

Можете да използвате клавиатурата си и "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да добавяте текст и хипервръзки към своята презентация на PowerPoint Online.

Забележки: 

 • Ако използвате разказвача с Windows 10 Fall Creators Update, трябва да изключите режима на преглед, за да редактирате документи, електронни таблици или презентации с Office Online. За повече информация вижте Изключване на виртуалния режим или режима на преглед в екранни четци в Windows 10 Fall Creators Update.

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в PowerPoint Online.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате PowerPoint Online, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като PowerPoint Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за PowerPoint Online.

В тази тема

Добавяне на текст в слайд

 1. В Изглед за редактиране в PowerPoint Online натискайте Ctrl+F6, докато не стигнете до екрана с миниатюри. Когато стигнете до екрана с миниатюри, разказвачът произнася номера и заглавието на текущия слайд.

  Съвет: Когато отворите презентация в PowerPoint Online, тя се отваря в Изглед за четене. За да промените на Изглед за редактиране, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете: "Редактиране на презентация". Натиснете Enter, за да отворите менюто. След това натиснете клавиша със стрелка надолу веднъж. Чувате: "Редактиране в браузъра". Натиснете Enter, за да отворите презентацията в Изглед за редактиране.

 2. За да прегледате слайдовете, натискайте стрелка нагоре или надолу, докато не чуете номера и заглавието на слайда, който искате да редактирате.

 3. Натиснете Ctrl+F6. Разказвачът произнася: "Панел със слайдове".

 4. За да преместите фокуса върху първия контейнер, натиснете клавиша Tab. Разказвачът обявява контейнера.

 5. За да заместите контейнера с вашия текст, натиснете клавиша Enter и започнете да въвеждате. Когато сте готови, натиснете F2. Разказвачът произнася: "Панел със слайдове".

 6. За да преминете към следващия контейнер, натиснете клавиша Tab. Разказвачът обявява контейнера. За да започнете да въвеждате текст, натиснете Enter и пишете. Когато сте готови, натиснете F2.

Добавяне на хипервръзка

 1. На слайда изберете частта от текста, към която искате да добавите връзка, и натиснете Shift+F10.

 2. Натиснете клавиша със стрелка надолу двукратно. Разказвачът произнася: "Връзка, елемент на меню". За да изберете, натиснете Enter.

 3. Отваря се диалоговият прозорец Връзка. Въведете адреса на връзката и натиснете Enter.

  Диалоговият прозорец се затваря и връзката се добавя към слайда ви.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за вмъкване и редактиране на картини и таблици в PowerPoint

Клавишни комбинации в PowerPoint Online

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Научете как да навигирате в PowerPoint с помощта на функции за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×