Използване на екранен четец, за да проучите списъка на сайтове "Следвани" и "Последни" в SharePoint Online

Използване на екранен четец, за да проучите списъка на сайтове "Следвани" и "Последни" в SharePoint Online

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Може да използвате SharePoint Online с помощта на клавиатурата и екранен четец – например JAWS или "Разказвач" – екранния четец, вграден в Windows, за да проучвате сайтовете, които следвате и сайтовете, които сте посетили наскоро. Тези сайтове са изброени в екрана Навигация, който ви улеснява да стигнете до тях. Може да използвате екранен четец и за да добавите сайт Често използвани или Предложени, към вашия списък Следвани.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в SharePoint Online.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема засяга и функционалността на JAWS. За да научите повече за JAWS за Windows, отидете на Ръководство за бърз старт на JAWS за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате SharePoint Online, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като SharePoint Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Трябва например да използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в команден режим и излизане от него. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузъра, но не и за SharePoint Online.

В тази тема

Преглед на списъка "Следвани сайтове

 1. Влезте в акаунта за Office 365 на вашата организация и стартирайте приложението за SharePoint.

 2. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Създаване на сайт, Натиснете клавиша Enter, за да създадете бутон на нов сайт", и след това натиснете отново клавиша Tab. Ще чуете името на първия сайт Следвани и "Връзка" или "Посетени връзка".

 3. За да чуете името на всеки сайт и да преминете към следващия:

  • В JAWS натиснете двукратно стрелка надолу.

  • В Разказвач натиснете веднъж стрелка надолу.

  За всеки сайт ще чуете името на сайта и "Връзка".

 4. За да преминете към квадратчето за отметка Следвай сайта за сайта:

  • В JAWS, когато чуете името на сайта, натиснете стрелка надолу. Ще чуете "Квадратчето за отметка Следвай сайта, името на сайта, е отметнато".

  • В Разказвач, когато чуете името на сайта, натиснете стрелка надясно. Ще чуете "Квадратчето за отметка Следвай сайта, името на сайта, е отметнато". За да премахнете сайт от вашия списък Следвани, натиснете клавиша за интервал.

  Забележки: Този списък може да не показва имената на всички сайтове, които следвате. За да чуете целия списък:

  1. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Показване на всички връзки, Вижте всички сайтове Следвани" и натиснете клавиша Enter. (В разказвача ще чуете "Връзка, Покажи всички".)

  2. Натиснете Enter. Отваря се екранът Следвани, който показва сайтовете, които следвате, в изглед "Плочки".

  3. За да въведете мрежа, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Таблица Следвани, колона едно, ред едно".

  4. За да се придвижвате между сайтовете:

   • В JAWS натиснете стрелка надолу. Ще чуете името на сайта. За да преминете към квадратчето за отметка Следвай за този сайт, натиснете отново стрелка надолу. Ще чуете "Квадратче за отметка Следвай сайта, името на сайта, е отметнато". За да преминете към следващия сайт, натиснете стрелка надолу.

   • В Разказвач натиснете стрелка надясно. Ще чуете "Няма елемент в изгледа". За да чуете името на сайта, натиснете стрелка надолу. Ще чуете "Отметнато, Следвай сайта, името на сайта, квадратче за отметка". За да преминете към следващия сайт, натиснете стрелка надясно.

  5. За да се върнете към вашата начална страница на SharePoint, натискайте Shift+Tab, докато не чуете "Извън таблицата, x /SharePoint посетиха връзката" и след това натиснете клавиша Enter.

Преглед на списъка "Последни сайтове"

 1. Влезте в акаунта за Office 365 на вашата организация и стартирайте приложението за SharePoint.

 2. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Създаване на сайт, Натиснете клавиша Enter, за да създадете нов сайт", и след това натиснете отново клавиша Tab. Ще чуете името на първия сайт Следвани и "Връзка" или "Посетени връзка".

 3. За да продължите до списъка Последни , натискайте клавиша Tab, докато не чуете името на първия сайт Последни от списъка. (При преминаване от списъка Следвани към списъка Последни, JAWS и "Разказвач" не четат името на втория списък Последни. Те продължават директно с елементите от списъка Последни.) Ще чуете името на първия сайт и "Връзка".

  Съвет: Ако е налична връзка Покажи всички в списъка Следвани, в края на списъка Следвани ще чуете "Покажи всички връзки, Покажи всички следвани сайтове". Когато чуете това, за да преминете към списъка Последни, натиснете клавиша Tab веднъж.

 4. За да чуете името на всеки сайт и да преминете към следващия:

  • В JAWS натиснете двукратно стрелка надолу.

  • В Разказвач натиснете веднъж стрелка надолу.

 5. За да преминете към квадратчето за отметка Следвай сайта за сайта:

  • В JAWS когато чуете името на сайта и "Връзка", натиснете стрелка надолу. Ще чуете "Следване на сайт, име на сайта, квадратчето за отметка е отметнато" или "Следване на сайт, име на сайта, квадратчето за отметка не е отметнато".

  • В Разказвач, когато чуете името на сайта и "Връзка", натиснете стрелка надясно. Ще чуете "Квадратчето за отметка Следвай сайта, името на сайта, e отметнато" или "Квадратчето за отметка Следвай сайта, името на сайта, не е отметнато". За да добавите сайта или да го премахнете от вашия списък Следвани, натиснете интервал.

 6. За да отидете на даден сайт, натиснете Enter.

Добавяне на сайт или премахване на сайт от списъка "Следвани сайтове"

Може бързо да добавите или да премахнете сайтове от вашия списък "Следвани сайтове" с помощта на мрежите Често използвани и Предложени на вашата начална страница.

 1. Влезте в акаунта за Office 365 на вашата организация и стартирайте приложението за SharePoint.

 2. За да преминете към мрежата от плочки Често използвани или Предложени, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Таблица Често използвани, колона едно, ред едно" или "Предложени". (В "Разказвач", както за мрежа Често използвани, така и за мрежа Предложени, ще чуете "Няма елемент в изгледа".) Фокусът е върху плочката за първия сайт.

 3. За да преминете към сайта, който искате да добавите или премахнете:

  В JAWS

  1. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "Квадратчето за отметка Следвай сайта, името на първия сайт, е отметнато, Следвай" или "Квадратчето за отметка Следвай сайта, името на първия сайт, не е отметнато, Спри следването".

  2. Натиснете интервал, за да отметнете квадратчето или да изчистите отметката от него. Сайтът се добавя към или се премахва от вашия списък Следвани в екрана Навигация.

   Съвет: Не можете да използвате стрелка надясно, за да преминете от първия сайт към други, без първо да изчистите или да изберете квадратчето Следвай сайта чрез натискане на интервал. За да се придвижите до следващия сайт, без да сте променили стойността на квадратчето за отметка Следвай сайта (Следвай или Спри следването) за първия сайт, натиснете интервал два пъти. След като сте преминали първия сайт, за да се придвижвате до други сайтове, без да сте променили стойността на квадратчето за отметка Следвай сайта за този сайт, използвайте стрелка надясно.

  3. За да преминете към следващия елемент от списъка, натиснете клавиша със стрелка надясно.

  4. За всеки сайт, който искате да добавите или премахнете, повторете стъпки a и b.

  В Разказвач:

  1. Натискайте клавиша със стрелка нагоре, докато не чуете "Квадратчето за отметка Следвай сайта, името на първия сайт, е отметнато" или "Квадратчето за отметка Следвай сайта, име на първия сайт, не е отметнато".

  2. Натиснете интервал, за да отметнете квадратчето или да изчистите отметката от него. Сайтът се добавя към или се премахва от вашия списък Следвани в екрана Навигация.

  3. За да преминете към следващия сайт, натиснете стрелка надясно.

  4. За всеки сайт, който искате да добавите или премахнете, повторете стъпки a и b.

Вж. също

Използване на екранен четец за търсене на онлайн сайтове в SharePoint Online

Клавишни комбинации в SharePoint Online

Първи стъпки в използването на екранен четец с модерна библиотека с документи в SharePoint Online

Функции за достъпност в SharePoint Online

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×