Използване на екранен четец за вмъкване на таблица в работен лист на Excel

Използване на екранен четец за вмъкване на таблица в работен лист на Excel

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте Excel с клавиатурата и екранен четец, за да организирате данните в таблица за по-бърз анализ. Ние имам проверка то с разказвача, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники. Ще научите как да създавате, Добавяне на редове и колони, за да и изтриване на редове и колони от таблица.

Забележки: 

В тази тема

Създаване на таблица

 1. В работен лист изберете клетките, които искате да включите в таблицата. Клетките могат да бъдат празни или да съдържат данни.

 2. Натиснете Ctrl + T (или Ctrl + L). Отваря се диалоговият прозорец Създаване на таблица и ще чуете: "Създаване на таблица".

 3. Натиснете клавиша Tab, докато чуете "моята таблица има заглавки."

  Забележка: Заглавките на таблиците са от голямо значение за целите на достъпността. Екранните четци използват информацията в заглавките за навигация, а смислените заглавия на колоните могат да помогнат на читателите да разберат данните по-добре.

  • Ако избраният диапазон от клетки съдържа данни, които искате да се показват като заглавки на таблицата, поставете отметка в квадратчето.

  • Ако искате да използвате имената по подразбиране, предоставени от Excel (например Колона 1, Колона 2 и т.н.), не поставяйте отметка в квадратчето.

  • За да промените имената по подразбиране, изберете текста в дадена заглавка на колона и въведете името, което искате.

 4. За да затворите диалоговия прозорец Създаване на таблица и се върнете в работния лист, натиснете клавиша Tab, докато чуете "OK" а след това натиснете клавиша Enter.

Клавишни комбинации за таблици

Ето удобен препратка за клавишни комбинации, които се отнасят за таблици в Excel.

За да направите това

Натиснете

Създадете таблица в стила по подразбиране

Ctrl+T или Ctrl+L

Форматирате данни като таблица Вмъкнете ред под

Alt+H, T

Вмъкнете ред под

ALT + H, I, R

Вмъкнете нова колона отляво

ALT + H, I, C

Изтриете ред или редове

ALT + H, D, R

Изтриете колона или колони

ALT + H, D, C

Отворите раздела "Проектиране"

Alt + J + T

Създаване или премахване на заглавки на таблица

Alt + J + T, O

Отворите контекстното меню

Shift+F10 или клавиша за контекст на Windows

Добавяне на ред или колона в таблица

 1. Изберете реда под която искате да вмъкнете една или повече празни редове, или изберете колоната вдясно от които искате да вмъкнете една или повече празни колони.

 2. Натиснете Alt + H +. Менюто " Вмъкване " се отваря и чувате "Вмъкване на клетки".

  • За да вмъкнете ред над селекцията, натиснете A.

  • За да вмъкнете колона отляво на селекцията, натиснете L.

Изтриване на ред или колона от таблица

 1. Изберете редовете или колоните, които искате да изтриете.

 2. Натиснете Alt + H + D. Изтриване на меню се отваря и чувате "Изтриване на клетки".

  • За да изтриете избраните редове, натиснете л.

  • За да изтриете избраните колони, натиснете M.

Вж. също

Използване на екранен четец за сортиране или филтриране на таблица в Excel

Клавишни комбинации в Excel за Windows

Основни задачи с използване на екранен четец с Excel

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Excel

Използвайте Excel за Android с TalkBack, вградения екранен четец на Android, за да вмъкнете и модифицирате таблица във вашата работна книга. Направете таблиците си по-достъпни, като добавите заглавия или осветите части от таблиците с различни цветове. Можете да разширите таблиците с нови редове и колони, а можете също и да показвате данните като диаграма.

Забележки: 

В тази тема

Навигиране до менюто с раздели

За да използвате опциите за редактиране на работния лист, навигирайте до менюто с раздели.

 1. За да излезете извън селекция в работния лист и да отидете до първия елемент на екрана, първо плъзнете нагоре, след което – надолу. Чувате заглавието на работната книга.

  Съвет: Ако контекстното меню се отвори върху работния лист, за да се преместите извън това меню, докоснете с два пръста където и да е по екрана.

 2. Плъзнете надясно с един пръст, докато чуете: "Още опции". След това Докоснете двукратно екрана с един пръст. Ще чуете: "Раздел, Home избрано меню." След това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Начало избран раздел."

 3. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете раздела, който искате да изберете, например: "Раздел Вмъкване". След това докоснете двукратно екрана. Отваря се лентата Вмъкване.

  Забележка: Разделите Таблица, Картина, Фигура, Диаграма стават достъпни само когато обектът е избран в работния лист.

 4. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете опцията, която искате да изберете, след което докоснете двукратно екрана.

Навигиране до таблица в работния лист

 1. Плъзгайте наляво или надясно с един пръст, докато не чуете: "Влизане в таблицата, <подробности за таблицата и местоположение на фокуса>".

 2. Плъзгайте наляво с един пръст, докато не чуете желаното местоположение в таблицата. След това докоснете двукратно екрана. Отваря се разделът "Таблица".

  Съвет: Можете също да навигирате до раздела "Таблица", както е указано в Навигиране до менюто с раздели.

Вмъкване на таблица

Можете да добавите таблица, за да представите данните си по ефективен и систематичен начин. Можете да вмъкнете таблица в празен работен лист и да попълните данните си. Като алтернатива можете бързо да създадете таблица, като използвате данни във вече съществуващ набор от клетки.

 1. В работния лист на Excel за Android плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Лист <име на листа>". След това докоснете двукратно екрана. Можете да чуете текущия фокус в листа, описан в колони и редове.

 2. За да се преместите до клетката, където искате да вмъкнете таблица, плъзнете един пръст по екрана. Чувате текущото местоположение. След това докоснете двукратно екрана.

  Съвет: За да разширите селекцията от една клетка на няколко клетки и да вмъкнете по-голяма таблица, поставете два пръста върху екрана и ги раздалечете с плъзгане в посоката, в която искате да разширите селекцията. Можете да чуете избраната област от първата клетка горе вляво до последната клетка долу вдясно.

 3. Навигирайте до раздела "Вмъкване", както е указано в Навигиране до менюто с раздели.

 4. В раздела Вмъкване, плъзнете надясно, докато чуете: "Таблица". След това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "не е избрано, таблица има заглавки, квадратчето за отметка." Ако вашата таблица има заглавки, плъзнете наляво, докато чуете: "не е избрано, таблица има заглавки, квадратчето за отметка." След това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Отметнато".

 5. За да се преместите извън квадратчето за отметка, докоснете къде да е по екрана с два пръста.

Добавяне на заглавие на алтернативен текст към таблица

За да направите таблиците си в Excel за Android достъпни за всички читатели, можете да добавите кратко и описателно заглавие на таблицата и дори да напишете по-изчерпателен текст, описващ подробно таблицата.

 1. Навигирайте до таблицата в работния лист, както е указано в Навигиране до таблица в работния лист. Фокусът може да бъде където и да е в таблицата.

 2. В раздела Таблица плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Меню Алтернативен текст". След това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Алтернативен текст".

 3. В менюто Алтернативен текст плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Поле за редактиране за заглавие." След това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Показва се клавиатура на <език на клавиатурата>". Въведете кратко заглавие за вашата таблица.

 4. За да напишете описание на таблицата, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Поле за редактиране за описание". След това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Показва се клавиатура на <език на клавиатурата>".

 5. За да се върнете към активния лист, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Лист <номер на листа, подробности за листа>, избран." За да активирате листа, докоснете двукратно екрана.

Добавяне на ред или колона в таблица

Лесно можете да разширите таблицата си, като добавите редове над или под текущата селекция в таблица, както и колони отляво или отдясно на нея.

 1. Навигирайте до таблицата в работния лист, както е указано в Навигиране до таблица в работния лист.

 2. В раздела Таблица добавете редове или колони:

  • За да вмъкнете ред над текущата селекция, плъзнете наляво или надясно, докато чуете: "Вмъкване над." След това Докоснете двукратно екрана.

  • За да вмъкнете ред под текущата селекция, плъзнете наляво или надясно, докато чуете: "Вмъкни по-долу." След това Докоснете двукратно екрана.

  • За да вмъкнете колона отляво на текущата селекция, плъзнете наляво или надясно, докато чуете: "Вмъкни отляво." След това Докоснете двукратно екрана.

  • За да вмъкнете колона отдясно на текущата селекция, плъзнете наляво или надясно, докато чуете: "Вмъкни отдясно." След това Докоснете двукратно екрана.

Изтриване на ред или колона от таблица

Можете бързо да изтриете цели ненужни редове или колони от вашата таблица.

 1. Навигирайте до таблицата в работния лист, както е указано в Навигиране до таблица в работния лист.

 2. В раздела Таблица направете едно от следните неща:

  • За да изтриете редове, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Изтриване на редове". След това докоснете двукратно екрана.

  • За да изтриете колони, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Изтриване на колони". След това докоснете двукратно екрана.

Осветяване на данни в таблица

За да акцентирате върху определени данни в таблицата, можете да добавите цвят на редуващи се редове или колони или пък можете да маркирате само първата или само последната колона. Можете също бързо да разкрасите таблиците си, като добавите предварително зададени стилове.

 1. Навигирайте до таблицата в работния лист, както е указано в Навигиране до таблица в работния лист.

 2. В раздела Таблица направете едно от следните неща за редуващи се редове или колони:

  • За да добавите цвят на редуващи се редове, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Превключвател за редове на ленти, без отметка". След това докоснете двукратно екрана.

  • За да добавите цвят на редуващи се колони, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Превключвател за колони на ленти, без отметка". След това докоснете двукратно екрана.

  • За да приложите предварително зададен стил на ленти ред или колона, плъзнете наляво или надясно, докато чуете: "Меню стилове на таблици", а след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Таблични стилове." В списъка плъзнете наляво или надясно. Можете да чуете описание на стил. За да изберете стил, Докоснете двукратно екрана.

 3. В раздела Таблица направете едно от следните неща за първия или последния ред:

  • За да добавите цвят на първата колона, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Първа колона, без отметка." След това докоснете двукратно екрана.

  • За да добавите цвят на последната колона, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Последна колона, без отметка." След това докоснете двукратно екрана.

  • За да приложите предварително зададен стил на първата или последната колона в таблица, плъзнете наляво или надясно, докато чуете: "таблица меню" стилове "." След това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Таблични стилове." В списъка плъзнете наляво или надясно, докато чуете или "Среден" или "Тъмна". В списъка среден стил, плъзнете наляво или надясно, докато чуете: "Леката сиво, таблица стил среден." Това и следните стилове може да се приложи към първия ред или последната колона. В списъка тъмно стил, плъзнете наляво или надясно, докато чуете: "Тъмно сиво, таблица стил тъмно." Това и следните стилове може да се приложи към първата или последната колона. За да изберете стил, Докоснете двукратно екрана.

Показване на данните в диаграма

Можете да покажете данните във вашата таблица във формат на диаграма.

 1. Навигирайте до таблицата в работния лист, както е указано в Навигиране до таблица в работния лист.

 2. За да изберете клетките от таблицата, които искате да използвате за диаграмата, поставете два пръста върху екрана и ги раздалечете с плъзгане, докато не чуете избора, който искате.

 3. Навигирайте до раздела Вмъкване, както е указано в Навигиране до менюто с раздели.

 4. В лентата Вмъкване плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Меню Диаграма". Докоснете двукратно екрана. Чувате: "Диаграма".

 5. В менюто Диаграма плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете типа диаграма, който искате да изберете, например: "Меню Кръгова". Докоснете двукратно екрана. Можете да чуете името на избрания тип диаграма, например: "Кръгова". Отваря се списъкът с типове на диаграма.

 6. В списъка за тип на диаграма плъзгайте наляво или надясно, за да прегледате списъка. Можете да чуете имената на елементите от списъка, например: "3D кръгова, елемент от списък". За да изберете тип на диаграма, докоснете двукратно екрана. Диаграмата се генерира в работния лист.

Вж. също

Използване на екранен четец за сортиране или филтриране на таблица в Excel

Основни задачи с използване на екранен четец с Excel

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Excel

Използвайте Excel Online с клавиатурата и екранен четец, за да организирате данните в таблица за по-бърз анализ. Ние имам проверка то с разказвача, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники. Таблици ви позволяват лесно да филтрирате данните и изчисляване на общи суми.

Забележки: 

 • Ако използвате разказвача с Windows 10 Fall Creators Update, трябва да изключите режима на преглед, за да редактирате документи, електронни таблици или презентации с Office Online. За повече информация вижте Изключване на виртуалния режим или режима на преглед в екранни четци в Windows 10 Fall Creators Update.

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft Office.

 • Когато използвате Excel Online, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като Excel Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузъра, но не и за Excel Online.

 1. В Excel Onlineизберете клетките, които искате да включите в таблицата.

 2. Натиснете Ctrl + L, за да отворите диалоговия прозорец " Създаване на таблица ".

 3. В диалоговия прозорец Създаване на таблица , натиснете Shift + Tab, докато чуете: "Неотметнато, моята таблица има заглавки." Натиснете клавиша ИНТЕРВАЛ, за да отметнете или изчистете отметката от квадратчето моята таблица има заглавки , в зависимост от това дали искате най-горния ред да се използва като заглавката на таблицата.

  Забележка: Заглавките на колони са необходими, за да направите таблицата по-достъпна за екранните четци. Екранните четци използват информацията от заглавките, за да разберат как да намират клетките на таблицата.

 4. Натиснете клавиша Tab, докато чуете "OK" а след това натиснете клавиша Enter.

 5. Сега можете да въведете вашите данни. За да въведете или заместване на данни в клетка, преминаване към клетка, която искате и въведете текст, число или формула.

  Съвет: За да научите повече за добавяне или редактиране на вашите данни, вижте основни задачи с помощта на екранен четец с Excel.

Вж. също

Използване на екранен четец за сортиране или филтриране на таблица в Excel

Използване на екранен четец за намиране и заместване на данни в Excel

Клавишни комбинации в Excel Online

Основни задачи с използване на екранен четец с Excel

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Excel

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×