Използване на екранен четец за вмъкване на съдържание в бележници в OneNote

Използване на екранен четец за вмъкване на съдържание в бележници в OneNote

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте OneNote с клавиатурата и екранен четец, за да добавите различни видове съдържание към вашите бележки, като например Excel работни книги и други файлове, таблици, картини и записи. Ние имам проверка то с разказвача, JAWS и NVDA, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники.

Забележки: 

В тази тема

Вмъкване на файл

Вмъкването на файл (като например документ на Microsoft Word) към страница в OneNote поставя копие на този файл в бележките ви. Файлът се показва като икона, която можете да изберете и да отворите, за да редактирате съдържанието на файла.

 1. В OneNote поставете курсора на страницата, където искате да вмъкнете файл.

 2. Натиснете Alt+N, за да отворите раздела Вмъкване. Натиснете F, за да отворите опцията Прикачен файл.

 3. Отваря се диалоговият прозорец Изберете файл или набор от файлове за вмъкване:

  • Фокусът е в полето име на файл. Можете да въведете името на файла или използвайте клавиша Tab или Shift + Tab, за да навигирате в раздели в диалоговия прозорец. Използвайте клавишите със стрелки, за да преместите в секция. За да отворите папка, натиснете клавиша Enter.

  • Когато сте във файла, който искате да прикачите, натиснете Enter.

 4. Отваря диалоговия прозорец " Вмъкване на файл ". Използвайте нагоре и надолу, за да преместите в диалоговия прозорец. Опциите в диалоговия прозорец варират в зависимост от типа на файла, който прикачвате. Можете да чуете опциите, докато се движат.

 5. За да вмъкнете файла, натиснете Enter.

Прикачените файлове се съхраняват като част от техните свързани бележници. Ако преместите бележника в друго местоположение, всички вмъкнати файлове се преместват с бележника.

Вмъкване на таблица

Таблиците може да улеснят намирането и прочитането на информация. Добавянето на основна таблица в OneNote е бързо и лесно.

 1. В OneNote поставете курсора на произволно място на страницата, където искате да вмъкнете таблица.

 2. Натиснете Alt+N, за да отворите раздела Вмъкване. Натиснете T, за да отворите опцията Таблици.

 3. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете желания размер на таблицата. Можете да чуете на размера на текущо избраната таблица, като преместите. Когато чуете желания от вас размер, натиснете клавиша Enter.

  Таблицата се вмъква и фокусът е в първата клетка на таблицата. Ще чуете: "съдържание групово редактиране."

Вмъкване на етикети

Етикетите са начин за категоризиране и определяне на приоритет на бележки в OneNote. Можете да маркирате с етикети всичко – от един ред текст до цял абзац.

 1. Поставете курсора в началото на реда с текста, който искате да маркирате с етикет.

 2. Натиснете Alt+H, за да отворите раздела Начало. Натиснете T, за да отворите опцията Етикети.

 3. Използвайте надолу и стрелка нагоре да навигирате опциите. Можете да чуете опциите, докато се движат.

 4. За да изберете, натиснете Enter.

Съвет: Можете да търсите бележки с етикети по ключова дума и категория. За да търсите, натиснете Alt + H и след това г. Отваря прозореца Резюме на етикетите и фокусът е в полето етикети за групиране по . Натиснете стрелка надолу, за да отворите списъка с опции и натиснете клавиша със стрелка TAB, за да отидете на опции. Натиснете Enter, за да изберете. За да преместите списъка с етикети, натиснете клавиша Tab, докато чуете разказвача Прочетете маркирани текст. Натиснете Esc, за да се върнете към този етикет бележка текст в бележника.

Вмъкване на списъци

Вмъкване на списък с водещи символи или номериран списък, за да организирате текста си и да го направите по-лесен за четене.

Вмъкване на списък с водещи символи

Използвайте форматиране с водещи символи за създаване на списък, в който не е необходимо елементите да бъдат в някакъв определен ред.

 1. Поставете курсора там, където искате да започва списъкът.

 2. Въведете * (звездичка) и натиснете интервал. OneNote започва автоматично списък с водещи символи.

 3. Въведете текста за елемента от списъка. Натиснете клавиша Enter, за да започнете нов елемент от списъка.

Вмъкване на номериран списък

Използвайте форматиране с номера за създаване на подреден списък, който трябва да бъде следван последователно.

 1. Поставете курсора там, където искате да започва списъкът.

 2. Въведете 1. (номер едно и точка) и натиснете интервал. OneNote започва автоматично подреден списък.

 3. Въведете текста за елемента от списъка. Натиснете клавиша Enter, за да започнете нов елемент от списъка.

Вмъкване на картина от файл

 1. Поставете курсора там, където искате да добавите картината.

 2. Натиснете Alt+N, за да отворите раздела Вмъкване. Натиснете P, за да отворите опцията Картини. Отваря се диалоговият прозорец Вмъкване на картина.

 3. В диалоговия прозорец Вмъкване на картина използвайте клавишите със стрелки и клавиша Tab, за да достигнете до картината, която искате да вмъкнете. За да отворите папка, натиснете клавиша Enter.

 4. Натиснете клавиша Enter, за да вмъкнете картината.

Вграждане на работна книга на Excel

Тази опция създава копие на вашата работна книга и добавя статично изображение на работната книга във вашите бележки. Над изображението има икона, която представлява връзка до напълно функционална версия на вашата работна книга в Excel.

 1. Поставете курсора там, където искате да вградите работната книга на Excel.

 2. Натиснете Alt+N, за да отворите раздела Вмъкване. Натиснете X, за да отворите опцията Електронна таблица. Опцията Съществуваща електронна таблица на Excel е избрана. Натиснете Enter.

  Съвет: Можете също да създадете нова електронна таблица. За да създадете и вградите нова, натиснете стрелка надолу и след това Enter.

 3. Отваря диалоговия прозорец " Избор на документ за вмъкване ". Фокусът е в полето име на файл. За да преместите между диалогов прозорец разделите, използвайте клавиша Tab или Shift + Tab. За да преместите в секция, използвайте клавишите със стрелки. Натиснете Enter, за да отворите папки. Когато върху даден файл, натиснете Enter, за да го изберете.

 4. Отваря диалоговия прозорец " Вмъкване на файл ". Натиснете клавиша със стрелка веднъж, за да се преместите на опция за Вмъкване на електронна таблица . Натиснете Enter, за да вградите Excel работната книга. Ще чуете името на вградената работна книга, а курсорът се поставя на страницата по-долу вградената работна книга.

Вграждане на онлайн видео

 1. Копирайте адреса на вашия източник на видео.

  Забележка: Не се поддържат всички сайтове за видео. За поддържаните в момента сайтове вижте Вмъквайте на онлайн видеоклипове в OneNote 2016 за Windows.

 2. Във вашия бележник поставете курсора там, където искате да вмъкнете видеото.

 3. Натиснете Alt + N, за да отворите раздела Вмъкване натиснете J, за да отворите опцията за Онлайн видео . Отваря диалоговия прозорец Вмъкване на онлайн видео . Фокусът е в полето адрес за видео и чувате съдържанието на полето.

 4. Натиснете Ctrl+V, за да поставите връзката към видеото. Можете също да въведете адреса.

 5. Натиснете клавиша Tab, докато стигнете до бутона OK и след това натиснете клавиша Enter.

  Връзка към видеото и вградения видеоплейър се добавя към страницата във вашия бележник.

Вмъкване на аудио- и видеозаписи

В някои случаи записването на аудио или видео може да бъде по-бързо и по-лесно от въвеждането на бележки. Ако решите да си водите бележки, докато записвате, те са свързани към записа. Преди записване на аудио или видео се уверете, че компютърът ви има микрофон и уеб камера и че и двете са настроени и работят. Уверете се, че всички заинтересовани страни са наясно за записа и че имате разрешение да записвате.

 1. Във вашия бележник поставете курсора там, където искате да вмъкнете записа.

 2. Натиснете Alt+N, за да отворите раздела Вмъкване.

 3. За да запишете аудио:

  • Натиснете A. Записването започва.

  • За да направите пауза на записа, натиснете Alt+J и след това U.

  • За да спрете записа, натиснете Alt+J и след това S.

  За да запишете видео:

  • Натиснете V. Записването започва.

  • За да спрете записа, натиснете Alt+F4.

 4. За да възпроизведете записа, се придвижете до записа на страницата на бележника си. Екранните четци произнасят файла, когато стигнете до него. Натиснете Ctrl+Alt+P, за да стартирате възпроизвеждането.

Вж. също

Използване на екранен четец за организиране на бележници, секции и страници в OneNote

Използване на екранен четец за споделяне и съвместна работа по бележници в OneNote

Клавишни комбинации в OneNote за Windows

Основни задачи с използване на екранен четец с OneNote

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в OneNote с помощта на функциите за достъпност

Използвайте OneNote за Android с TalkBack – вградения екранен четец в Android, за да добавяте различни видове съдържание към вашите бележки – например снимки, видеоклипове или списъци.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Уверете се, че сте включили TalkBack преди стартирането на OneNote за Android.

В тази тема

Вмъкване на етикети за задачи

Можете да създадете списък с неща, които трябва да направите, с квадратче за отметка на всеки ред, което може да бъде отмятано.

 1. В OneNote поставете курсора на страницата, където искате да създадете задача.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Задачи", след което докоснете двукратно екрана.

Квадратче за отметка се вмъква в началото на реда.

Вмъкване на списъци

Може бързо да създадете списък с водещи символи и номерирани списъци в OneNote за Android.

Създаване на списък с водещи символи

Създайте списък с водещи символи, ако не е необходимо елементите в списъка да бъдат в някакъв определен ред.

 1. В OneNote поставете курсора на страницата, където искате да започва списъкът.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Водещи символи", и след това докоснете двукратно екрана. OneNote започва автоматично нов списък с водещи символи.

 3. Въведете елемента от списъка. Когато сте готови, изберете Enter на вашата екранна клавиатура, за да започнете нов елемент от списъка. За да изберете Enter, плъзгайте с пръст върху клавиатурата, докато не чуете "Enter", след което вдигнете пръста си (и докоснете двукратно, ако е необходимо).

  Съвет: Можете да намерите клавиатурата, като прегледате елементите на екрана. За да прегледате, поставете пръст върху екрана и го плъзнете. TalkBack произнася имената на елементите, когато застанете върху тях. За да изберете елемент, когато сте върху него, вдигнете пръста си. В зависимост от настройките на устройството ви, може да се наложи да докоснете двукратно екрана, за да вмъкнете знака.

  Съвет: За да прекратите създаването на елементи от списъка, изберете Enter два пъти.

Създаване на подреден списък

Използвайте форматиране с номера за създаване на подреден списък, който трябва да бъде следван последователно.

 1. В OneNote поставете курсора на страницата, където искате да започва списъкът.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Номериране", и след това докоснете двукратно екрана. OneNote започва нов номериран списък автоматично.

 3. Въведете елемента от списъка. Когато сте готови, изберете Enter на вашата екранна клавиатура, за да започнете нов елемент от списъка. За да изберете Enter, плъзгайте с пръст върху клавиатурата, докато не чуете "Enter", след което вдигнете пръста си (и докоснете двукратно, ако е необходимо).

  Съвет: За да прекратите създаването на елементи от списъка, изберете Enter два пъти.

Вмъкване на картина от камерата

Направете снимка с камерата на устройството си, докато пишете бележки, и прикачете снимката към своите бележки.

 1. В OneNote отворете бележката, в която искате да добавите снимката, и поставете курсора там, където искате да я добавите.

 2. Плъзнете надясно, докато не чуете "Бутон Картина", и след това докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто Вмъкване... и ще чуете: "Вмъкване".

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Правене на снимка", и докоснете екрана двукратно.

 4. Може да чуете: "Позволявате ли OneNote да прави снимки и да записва видеоклипове?" Ако позволявате, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Позволи", и след това докоснете двукратно екрана. Отваря се Камера и ще чуете: "Камера в режим на снимка".

 5. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Заснемане". Насочете камерата в желаната посока и докоснете двукратно екрана.

  Чувате звук, показващ, че е направена снимка, и фокусът се премества в екрана Визуализация.

 6. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Записване на изображение". Докоснете двукратно екрана, за да вмъкнете снимката. Ще чуете: "Вмъкване на картина".

 7. Снимката се вмъква и фокусът се премества в страницата на OneNote.

Вмъкване на картина от файл

 1. В OneNote отворете бележката, в която искате да добавите снимката, и поставете курсора там, където искате да я добавите.

 2. Плъзнете надясно, докато не чуете "Бутон Картина", и след това докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто Вмъкване... и ще чуете: "Вмъкване".

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Изображение от галерия", и докоснете двукратно екрана. Отваря се нов екран, където можете да прегледате вашите Последни снимки. Ще чуете: "Последни".

 4. За да отидете в друго местоположение – например Изображения, вашия Google Drive, Снимки или OneDrive, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Покажи корените", и след това докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто Отваряне от. Плъзгайте надясно, докато не чуете желаното от вас местоположение, и докоснете двукратно екрана, за да го отворите. Докато се придвижвате, TalkBack произнася местоположенията за вас.

 5. За да преглеждате файлове или папки в дадено местоположение, плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете името на елемента, който искате да изберете. За да изберете елемент, докоснете двукратно екрана.

 6. След като изберете картина, се отваря екранът Визуализация. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Записване на изображение". Докоснете двукратно екрана, за да вмъкнете картината.

 7. Картината се вмъква и фокусът се премества в страницата на OneNote. Ще чуете: "Вмъкване на картина".

Вмъкване на онлайн видео

Ако искате да включите онлайн видео в бележника си, можете просто да поставите връзката в своята бележка.

 1. Намерете видеото, което искате да вмъкнете, и копирайте връзката в клипборда.

 2. В OneNote отворете бележката, в която искате да вмъкнете видеото.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Меню за връзка", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто Връзка и ще чуете: "Поле за редактиране на адрес".

 4. Докоснете и задръжте екрана, плъзнете наляво, докато не чуете "Постави", и след това докоснете двукратно екрана, за да поставите връзката си в текстовото поле.

 5. За да добавите текст, който се показва в страницата вместо адреса на хипервръзката, плъзгайте наляво, докато не чуете "Поле за редактиране текст за показване" и въведете текста с помощта на екранната клавиатура.

 6. За да вмъкнете връзката, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Готово", след което докоснете двукратно екрана.

Вмъкване на аудиозапис

Можете да записвате и вмъквате аудио в бележника си. Например можете да оставите изговорена бележка към читателите.

 1. В OneNote отворете бележката, в която искате да вмъкнете записа.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Аудио", след което докоснете двукратно екрана.

 3. OneNote може да ви попита "Разрешавате ли на OneNote да записва аудио?" Ако направи това, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Разреши", след което докоснете двукратно екрана.

 4. Записването започва. Когато сте записали всичко необходимо, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Спри", след което докоснете двукратно екрана.

 5. Записът се вмъква и фокусът се премества в страницата на OneNote. Ще чуете: "Създадена е звукова бележка".

Вж. също

Използване на екранен четец за организиране на бележници, секции и страници в OneNote

Използване на екранен четец за четене на страници в OneNote

Основни задачи с използване на екранен четец с OneNote

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в OneNote с помощта на функциите за достъпност

Използвайте OneNote за Windows 10 с клавиатурата и екранен четец, за да добавите различни видове съдържание към вашите бележки, като например Excel работни книги и други файлове, таблици, картини и връзки. Ние имам проверка то с разказвача, JAWS и NVDA, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники.

Забележки: 

В тази тема

Вмъкване на таблица

Таблиците може да улеснят намирането и прочитането на информация. Добавянето на основна таблица в OneNote е бързо и лесно.

 1. В OneNote поставете курсора на страницата, където искате да вмъкнете таблица.

 2. Натиснете Alt + N, за да отворите раздела Вмъкване . натиснете клавиша със стрелка веднъж и след това натиснете клавиша Tab, докато чуете: "Бутон за таблица".

 3. Натиснете Enter, за да добавите таблица.

  Таблица с един ред и две колони се вмъква. Фокусът е в първата клетка. Ще чуете: "Таблица вмъкнати." JAWS обяви: "Въвеждане на таблица с един ред и две колони".

 4. Попълнете таблицата. За да добавите друга колона към таблицата, във втората колона, натиснете клавиша Tab.

  За да добавите друг ред, в края на реда натиснете клавиша Enter.

  За да излезете от таблицата, натиснете стрелка надолу.

Вмъкване на файл

Вмъкването на файл (като например работна книга на Microsoft Excel) към страница в OneNote поставя копие на този файл в бележките ви. Файлът се показва като икона, която можете да изберете и да отворите, за да редактирате съдържанието на файла.

 1. В OneNote поставете курсора на страницата, където искате да вмъкнете файл.

 2. Натиснете Alt + N, за да отворите раздела Вмъкване . натиснете клавиша със стрелка веднъж и след това натиснете клавиша Tab, докато чуете: "Файл бутон." Натиснете Enter, за да отворите менюто.

 3. В менюто е избран елементът Вмъкване като прикачен файл. Натиснете Enter. Ако искате да вмъкнете PDF разпечатка на файл вместо това, натиснете стрелка надолу и след това Enter.

 4. Отваря диалоговия прозорец Отвори . Натиснете Shift + Tab или клавиша Tab, за да преместите между в диалоговия прозорец раздели и нагоре и надолу стрелка, за да преместите в рамките на раздел в диалоговия прозорец.

 5. За да вмъкнете файла, натиснете Enter.

Прикачените файлове се съхраняват като част от техните свързани бележници. Ако преместите бележника в друго местоположение, всички вмъкнати файлове се преместват с бележника.

Вмъкване на списъци

Вмъкване на списък с водещи символи или номериран списък, за да организирате текста си и да го направите по-лесен за четене.

Вмъкване на списък с водещи символи

Създайте номериран списък, ако не е необходимо елементите в списъка да бъдат в някакъв определен ред.

 1. В OneNote поставете курсора на страницата, където искате да започва списъкът.

 2. Въведете * (звездичка) и натиснете интервал. OneNote започва автоматично списък с водещи символи.

 3. Въведете елемента от списъка. Натиснете клавиша Enter, за да започнете нов елемент от списъка.

  Съвет: За да спрете със създаването на елементи от списъка, натиснете Enter два пъти.

Вмъкване на номериран списък

Използвайте форматиране с номера за създаване на подреден списък, който трябва да бъде следван последователно.

 1. В OneNote поставете курсора на страницата, където искате да започва списъкът.

 2. Въведете 1. (номер едно и точка) и натиснете интервал. OneNote започва автоматично номериран списък.

 3. Въведете елемента от списъка. Натиснете клавиша Enter, за да започнете нов елемент от списъка.

  Съвет: За да спрете със създаването на елементи от списъка, натиснете Enter два пъти.

Вмъкване на картина от камерата

Направете снимка с камерата на устройството си, докато пишете бележките, и прикачете снимката към своите бележки.

 1. В OneNote отворете бележката, към която искате да добавите снимката.

 2. Натиснете Alt + N, за да отворите раздела Вмъкване . натиснете клавиша със стрелка веднъж и след това натиснете клавиша Tab, докато чуете: "Бутон за картини."

 3. Натиснете Enter, за да отворите менюто картини , след което натиснете клавиша Tab, докато чуем "камера" а след това натиснете клавиша Enter. Камерата се отваря с фокус в очите.

 4. Натиснете клавиша Tab, докато чуете: "Отнеме бутона картина."

 5. За да направите снимка, натиснете интервал.

 6. Натиснете клавиша Tab, докато изберете екранен четец съобщава: "Вмъкнете бутон за всички". Натиснете клавиша за интервал, за да вмъкнете снимката.

Вмъкване на картина от файл

 1. В OneNote поставете курсора на страницата, където искате да добавите снимката.

 2. Натиснете Alt + N, за да отворите раздела Вмъкване . натиснете клавиша със стрелка веднъж и след това натиснете клавиша Tab, докато чуете: "Бутон за картини."

 3. Натиснете клавиша Enter. Отваря диалоговия прозорец Отвори . Фокусът е в полето име на файл. Можете да въведете името на файла или натиснете клавиша Tab или Shift + Tab, за да навигирате в раздели в диалоговия прозорец. Използвайте клавишите със стрелки, за да преместите в секция.

 4. Натиснете интервал, за да изберете файл. Натиснете Alt+O, за да вмъкнете картината.

Вмъкване на връзка

 1. В OneNote поставете курсора на страницата, където искате да добавите връзката.

 2. Натиснете Alt + N, за да отворите раздела Вмъкване . натиснете клавиша със стрелка веднъж и след това натиснете клавиша Tab, докато чуете: "Бутон за връзка."

 3. Натиснете Enter. Отваря се прозорец за връзката за въвеждане на подробностите за връзката.

 4. Фокусът е в полето Адрес. Въведете или поставете адреса.

 5. Ако искате да използвате друг текст за връзката, натиснете Shift+Tab веднъж, за да се придвижите до полето Текст за показване. Въведете текста на връзката и натиснете клавиша Enter. Връзката се вмъква на страницата ви.

Вж. също

Използване на екранен четец за организиране на бележници, секции и страници в OneNote

Използване на екранен четец за споделяне и съвместна работа по бележници в OneNote

Клавишни комбинации в OneNote за Windows 10

Основни задачи с използване на екранен четец с OneNote

Научете как да навигирате в OneNote с помощта на функциите за достъпност

Използвайте OneNote Online с клавиатурата и екранен четец, за да добавите различни видове съдържание към вашите бележки, като например Excel работни книги и други файлове, таблици, снимки, видеоклипове и записи. Ние имам проверка то с разказвача, JAWS и NVDA, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft Office.

 • Когато използвате OneNote Online, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като OneNote Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Трябва например да използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в команден режим и излизане от него. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузъра, но не и за OneNote Online.

В тази тема

Вмъкване на таблица

Таблиците може да улеснят намирането и прочитането на информация. Добавянето на основна таблица в OneNote е бързо и лесно.

 1. В OneNote поставете курсора на произволно място на страницата, където искате да вмъкнете таблица.

 2. Натиснете Alt + емблемата на Windows ключови + N, T, за да отворите таблицата опция.

 3. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете размер на таблицата. Чувате текущо избрания размер, докато се движат. Когато чуете желания от вас размер, натиснете клавиша Enter.

  Таблицата се вмъква и фокусът е върху първата клетка на таблицата. Ще чуете: "на таблицата, област, редактиране редактиране."

 4. Въведете съдържанието на клетката. За да преминете към следващата клетка, натиснете клавиша стрелка надясно или клавиша Tab. За да започнете нов ред, натиснете клавиша Tab или Enter в края на реда.

Вмъкване на файл

Вмъкването на файл (като например документ на Microsoft Word) като прикачен файл в OneNote поставя копие на този файл в бележките ви. Файлът се показва като икона, която можете да изберете, изтеглите и отворите, за да редактирате съдържанието на файла.

 1. В OneNote поставете курсора на страницата, където искате да вмъкнете файла.

 2. Натиснете Alt + емблемата на Windows ключови + N, F, за да изберете опцията за Прикачен файл .

 3. Отваря диалоговия прозорец Отвори . Фокусът е върху полето име на файл. Можете да въведете името на файла или използвайте клавиша Tab или Shift + Tab, за да навигирате в раздели в диалоговия прозорец. За да преместите в секция, използвайте клавишите със стрелки. За да отворите папка, натиснете клавиша Enter.

 4. Когато сте във файла, който искате да прикачите, натиснете Enter.

Вмъкване на етикет

Етикетите са начин за категоризиране и определяне на приоритет на бележки в OneNote. Можете да маркирате с етикети всичко – от един ред текст до цял абзац.

 1. Поставете курсора в началото на реда с текста, който искате да маркирате с етикет.

 2. Натиснете Alt + емблемата на Windows ключови + H, T, за да отворите опцията етикет .

 3. Използвайте надолу и стрелка нагоре да навигирате опциите. Можете да чуете опциите, докато се движат.

 4. Когато чуете етикет, който искате да използвате, натиснете клавиша Enter. Етикетът се добавя.

Вмъкване на списъци

Вмъкване на списък с водещи символи или номериран списък, за да организирате текста си и да го направите по-лесен за четене.

Вмъкване на списък с водещи символи

Използвайте списък с водещи символи за изброяване на елементи, които не е необходимо да бъдат в някакъв определен ред.

 1. В OneNote поставете курсора там, където искате да започва списъкът.

 2. Въведете * (звездичка) и натиснете интервал. Автоматично се създава списък с водещи символи.

 3. Въведете текста за елемента от списъка. За да добавите друг елемент от списъка, натиснете Enter.

  Съвет: За да спрете със създаването на елементи от списъка, натиснете Enter два пъти.

Вмъкване на номериран списък

Използвайте номериран списък, за да изредите елементи, които трябва да бъдат следвани последователно.

 1. В OneNote поставете курсора там, където искате да започва списъкът.

 2. Въведете 1. (номер едно и точка) и натиснете интервал. Автоматично се създава номериран списък.

 3. Въведете текста за елемента от списъка. За да добавите друг елемент от списъка, натиснете Enter.

  Съвет: За да спрете със създаването на елементи от списъка, натиснете Enter два пъти.

Вмъкване на снимка от камерата

Направете снимка с устройството си и го прикачете към своите бележки. Преди да започнете, се уверете, че камерата е свързана с вашия компютър.

 1. Във вашия бележник поставете курсора там, където искате да добавите снимката.

 2. Натиснете Alt + емблемата на Windows ключови + N, P, за да изберете опцията за картина .

 3. Отваря диалоговия прозорец Отвори и фокусът е върху полето име на файл. Ако това е първият път, която отваряте камера от OneNote, трябва да отидете до камерата приблизително натиснете Shift + Tab два пъти, за да достигнете до секцията от лявата страна. След това натиснете клавиша със стрелка надолу, докато чуете: "Камера." Натиснете Enter, за да отворите.

 4. Камерата е отворен с акцент върху очите. За да преместите бутона снимка, натиснете клавиша Tab, докато чуете: "Бутон за снимка на поемане." Натиснете Enter, за да направите снимка.

 5. Натиснете клавиша Tab, докато чуете: "Гант". Натиснете Enter, за да вмъкнете снимката на бележката.

Вмъкване на картина от файл

 1. В OneNote поставете курсора там, където искате да добавите картината.

 2. Натиснете Alt + емблемата на Windows ключови + N, P, за да изберете опцията за картина .

 3. Отваря диалоговия прозорец Отвори . Фокусът е върху полето име на файл. Можете да въведете името на файла или използвайте клавиша Tab или Shift + Tab, за да навигирате в раздели в диалоговия прозорец. За да преместите в секция, използвайте клавишите със стрелки.

 4. Натиснете Enter, за да вмъкнете картината.

Вграждане на онлайн видео

Можете лесно да добавите вграден видеоплейър във вашия бележник.

Забележка: Не се поддържат всички сайтове за видео. За поддържаните в момента сайтове вижте Вмъквайте на онлайн видеоклипове в OneNote 2016 за Windows.

 1. Копирайте адреса на вашия източник на видео.

 2. Във вашия бележник поставете курсора там, където искате да вмъкнете видеоплейъра.

 3. Натиснете CTRL+V, за да поставите адреса в бележника, и след това натиснете клавиша Enter.

  Връзка към видеото и вграденият видеоплейър се добавят към вашия бележник. Фокусът е върху видеоплейъра.

Вмъкване на аудиозапис

Преди да запишете аудио, се уверете, че всички заинтересовани страни са наясно за записа и че имате разрешение да записвате.

 1. Във вашия бележник поставете курсора там, където искате да вмъкнете записа.

 2. Натиснете Alt + емблемата на Windows ключови + N, A, за да отворите опцията за Запис на аудио .

 3. Ако браузърът ви пита за разрешение да използвате микрофона, трябва да преместите фокуса към браузъра, за да приемете. Натиснете Shift + F6, за да преместите фокуса в браузър, и натиснете Shift + Tab, докато чуете: "Да бутон." Натиснете Enter, за да изберете.

 4. Записването започва. Ако сте преместили фокуса към браузъра в предишната стъпка, натиснете Shift+F6 за преместване на фокуса обратно към OneNote.

 5. За да спрете записването, натиснете Alt + емблемата на Windows ключови + J, A, s.

  Съвет: За да възпроизведете записа, преминете към запис на страницата си бележник. Чувате файла, докато стигнете до него. Натиснете Alt + Windows lodo ключови + J, A, P, за да започне възпроизвеждането.

Вж. също

Използване на екранен четец за организиране на бележници, секции и страници в OneNote

Използване на екранен четец за споделяне и съвместна работа по бележници в OneNote

Клавишни комбинации в OneNote Online

Основни задачи с използване на екранен четец с OneNote

Научете как да навигирате в OneNote с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×