Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте Word с клавиатурата и екранен четец, за да добавите или промените текст в документ. Ние имам проверка то с разказвача и JAWS, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники. Ще научите как да промените шрифта, приложите форматиране на стилове и използвайте заглавия, за да подобрите направление на текста.

Забележки: 

В тази тема

Добавяне на текст към документ на Word

 1. За да отворите съществуващ документ, в изгледа Оформление за печат натиснете Alt+F, O.

 2. Натискайте клавиша Tab, за да се придвижите до списъка с местоположения на файлове, като например OneDrive или вашия компютър.

 3. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желаното местоположение, и след това натискайте клавиша Tab, докато не чуете файла, който искате. Ако вашият документ е в папка в избраното местоположение, натиснете клавиша Enter, за да отворите папката.

 4. За да отворите документа, натиснете клавиша Enter. Можете да чуете името на документа. Фокусът е върху областта за редактиране в основния текст на документа.

 5. Натискайте клавишите със стрелки, докато не чуете мястото, където искате да добавите текст, и започнете да въвеждате.

 6. Когато сте готови, натиснете CTRL+S, за да запишете промените.

Търсене и заместване на текст

 1. Натиснете Ctrl + H. Ще чуете: "Търсене и заместване". Фокусът е върху полето за търсене текст.

 2. Въведете думата или фразата, която искате да заместите.

 3. Натиснете клавиша Tab. Ще чуете: "Заместване с."

 4. Въведете думата или фразата, с която да замените оригиналната.

 5. Направете едно от следните неща:

  • За да намерите и заместите съвпадение думи или фрази, един по един, натиснете Alt + F. Най-напред е избрано в тялото на документа. За да го заместите, натиснете Alt + R. повторение за всички екземпляри, който искате да заместите. Ако искате да пропуснете заместване екземпляр, просто натиснете Alt + F, за да се придвижите до следващия.

  • За да заместите всички съответстващи думи или фрази в текста, натиснете Alt + A. Можете да чуете известие, което показва броя на замени. За да затворите прозореца с известяване, натиснете клавиша Enter.

Избиране на текст

Можете бързо да изберете целия текст в документа или само определена част от текста.

 • За да изберете целия текст, натиснете Ctrl+A.

 • За да изберете част от текста, преместване към текста, който искате да изберете и след това натиснете и задръжте натиснат клавиша Shift. Използвайте клавишите със стрелки, за да преместите курсора, докато не бъде избран текст.

Използване на заглавия

Заглавията са много важни за достъпността и използваемостта на документа. За да сте сигурни, че заглавията ви работят правилно за достъпността, е важно да ги създавате с помощта на вградените заглавни стилове в Word. Това дава възможност вашият екранен четец и Word да обменят правилната информация.

 1. В документа си изберете текста, който искате да превърнете в заглавие.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да приложите стил Заглавие 1, натиснете Ctrl+Alt+1.

  • За да приложите стил Заглавие 2, натиснете Ctrl+Alt+2.

  • За да приложите стил Заглавие 3, натиснете Ctrl+Alt+3.

  • За да приложите стил Нормален, натиснете Ctrl+Shift+N.

  Съвет: За да намерите още стилове на заглавия, натиснете Alt+H, L. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете желания стил, и след това натиснете клавиша Enter.

Прилагане на форматиране – получер текст, курсив и подчертан текст

Използване на форматиране на знаци да подобрите четливостта на документа.

 1. Изберете текста, който искате да форматирате.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да приложите форматиране с получер текст, натиснете Ctrl+B.

  • За да приложите форматиране с курсив, натиснете Ctrl+I.

  • За да приложите форматиране с подчертаване, натиснете Ctrl+U.

Промяна на шрифта и размера на шрифта

За да направите документа си достъпен за всички потребители, сменете шрифта с по-четлив или увеличете или намалете размера на текста.

Смяна с друг шрифт

 1. В документа изберете текста, който искате да форматирате.

 2. Натиснете Alt+H, F, F. Чувате: "Шрифт, <текущ шрифт>".

 3. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желания шрифт, след което натиснете Enter.

  Съвет: За да отидете направо на шрифта, който вече сте решили да използвате, започнете да въвеждате името на шрифта. Например въведете ti, за да намерите Times New Roman.

Промяна на размера на шрифта

 1. Изберете текста, който искате да преоразмерите.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да увеличите текста с 1 пункт, натиснете Ctrl+[ (лява квадратна скоба).

  • За да намалите текста с 1 пункт, натиснете Ctrl + ] (дясна квадратна скоба).

  • За постъпково увеличаване на размера на текста според размерите в бутона Увеличи размера на шрифта натискайте Ctrl+Shift+> (знак "по-голямо").

  • За да намалите текста нарастващи според размери в бутона Намали размера на шрифта , натиснете Ctrl + Shift + < (по-малко от знак).

  • За да изберете конкретен размер, натиснете Alt+H, F, S. Чувате текущия размер на шрифта. Въведете желания размер в пунктове и след това натиснете клавиша Enter.

Промяна на няколко свойства на шрифта наведнъж

Можете да преглеждате свойствата на шрифта и да промените няколко наведнъж в диалоговия прозорец Шрифт.

 1. Изберете текста, който искате да форматирате.

 2. За да отворите диалоговия прозорец Шрифт, натиснете Alt+H, F, N.

 3. Направете едно или няколко от следните неща:

  • За да отидете на и да промените:

   • Шрифт, натиснете Alt+F и след това натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желания шрифт.

   • Стил на шрифт, натиснете Alt+Y и след това натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желания стил на шрифта.

   • Размер на шрифта, натиснете Alt+S и след това натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желания размер на шрифта.

   • Цвят на шрифта, натиснете Alt+C. Натискайте клавишите със стрелки, докато не чуете желания цвят на шрифта, след което натиснете Enter.

   • Стил за подчертаване, натиснете Alt+U. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желания стил за подчертаване, след което натиснете Enter.

   • Цвят на подчертаване, натиснете Alt+I. Натискайте клавишите със стрелки, докато не чуете желания цвят на подчертаване, след което натиснете Enter.

  • За да отидете на и да изберете:

   • Зачеркнато, натиснете Alt+K.

   • Двойно зачеркнато, натиснете Alt+L.

   • Горен индекс, натиснете Alt+P.

   • Долен индекс, натиснете Alt+B.

   • Умалени главни, натиснете Alt+M.

   • Само главни, натиснете Alt+A.

   • Скрит, натиснете Alt+H.

   • Задай по подразбиране, натиснете Alt+D и след това натиснете клавиша Enter.

   • Текстови ефекти, натиснете Alt+E и след това натиснете клавиша Enter.

   • раздел Разширени, натиснете Alt+V.

   • раздел Шрифт, натиснете Alt+N.

 4. За да приложите промените, натиснете клавиша Tab, докато чуете "OK" а след това натиснете клавиша Enter.

  За да излезете от диалоговия прозорец Шрифт, без да прилагате промените, натиснете Esc.

Използване на шрифтове на тема

Шрифтовете на тема променят шрифтовете в целия документ с помощта на двойка шрифтове, които са създадени да работят добре заедно. Първият шрифт се използва за заглавия, а вторият – за тяло на текста.

Съвет: За да сте сигурни, че шрифтовете на тема се прилагат към заглавията, трябва да приложите заглавен стил на Word към текста на заглавията. За да научите как, вижте Използване на заглавия.

 1. Във вашия документ натиснете Alt+G, T, F.

 2. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желания шрифт, след което натиснете Enter.

 3. За да чуете описание на шрифтове, приложени от темата, натиснете разказвача + 0. В JAWS натиснете Insert + F.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване на картина или изображение в Word

Използване на екранен четец за създаване на списъци с водещи символи или номерирани списъци в Word

Клавишни комбинации за Microsoft Word за Windows

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Използвайте Word за Android с TalkBack – вградения екранен четец за Android, за да добавите или промените текст в документ. Можете да промените шрифтовете, да приложите стилове на форматиране и да използвате заглавия, за да подобрите потока на текста.

Забележки: 

В тази тема

Добавяне на текст към документ на Word

 1. За да отворите съществуващ документ, в изгледа Оформление за печат плъзгайте наляво, докато не чуете "Бутон "Файл", и след това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Меню "Файл", отваряне".

 2. За да отворите диалоговия прозорец Отвори, докоснете двукратно екрана и след това плъзгайте надясно, докато не чуете списъка с местоположения на файлове, като например OneDrive или устройството си.

 3. За да отворите местоположението, докоснете двукратно екрана. Придвижете се до документа, който искате, и след това докоснете двукратно екрана. Документът се отваря и фокусът е върху тялото на документа.

 4. За да отворите екранната клавиатура, докоснете двукратно екрана и след това започнете да въвеждате.

 5. Когато сте готови, затворете клавиатурата и ако е необходимо, запишете документа си, както е указано в Създаване на нов документ.

Търсене и заместване на текст

 1. Плъзнете наляво или надясно, докато чуете "Редактиране", "търсене", "три период, полето" Редактиране"," и след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Вижте, три период, полето за редактиране." Екранната клавиатура се показва в долната част на екрана.

 2. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете думата или фразата, която искате да заместите.

 3. Плъзнете надясно, докато чуете "Подай, бутонът","и след това Докоснете двукратно екрана. TalkBack съобщава броя на съответстващите екземпляри и кои един от тези е избрано в основния текст.

 4. Плъзнете наляво, докато чуете "бутонът" още опции "" а след това Докоснете двукратно екрана. Намиране на настройките на менюто се отваря в долната част на екрана.

 5. Плъзнете надясно, докато чуете "Не е избрано, заместване, квадратчето за отметка" и след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "За редактиране, заместване, три период, полето за редактиране." Екранната клавиатура се показва в долната част на екрана.

 6. Използване на екранната клавиатура за въвеждане на дума или фраза, с който искате да заместите оригиналната.

 7. Направете едно от следните неща:

  • За да заместите съответстващите екземпляри един по един, плъзнете надясно, докато чуете "Заместване на бутона" и след това Докоснете двукратно екрана неколкократно, докато сте преминали през всички съвпадения търсене резултати.

  • За да заместите всички съответстващи резултати от търсенето наведнъж, плъзнете надясно, докато чуете "Замести всички бутон" и след това Докоснете двукратно екрана.

 8. За да затворите лентата за търсене, плъзнете наляво, докато не чувате "Затвори търсене лента, бутон," и след това Докоснете двукратно екрана.

Избиране на текст

Можете да изберете определена част от текста или целия текст в документа си.

Избиране на част от текста

 1. За да изберете част от текста, когато фокусът е в областта за редактиране на документа, се придвижете до текста, който искате да изберете.

 2. Докоснете двукратно и задръжте на екрана. Чувате избрания елемент.

 3. За да разширите селекцията, раздалечете с плъзгане два пръста върху екрана. TalkBack произнася селекцията, докато движите пръстите си.

Избиране на целия текст

 1. За да изберете целия текст в документа, плъзнете нагоре, а след това – надясно. Чувате: "Локално контекстно меню, TalkBack, показване на елементи от едно до три от три".

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Управление на курсора", и след това докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Избери всички", и след това докоснете двукратно екрана.

Използване на заглавия

Заглавията са много важни за достъпността и използваемостта на документа. За да сте сигурни, че заглавията ви работят правилно за достъпността, е важно да ги създавате с помощта на вградените заглавни стилове в Word. Това дава възможност вашият екранен четец и Word да обменят правилната информация.

 1. В документа си изберете текста, който искате да превърнете в заглавие.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Не е отметнато, разгъване, превключвател", и след това докоснете двукратно екрана. Чувате текущия раздел.

 3. Докоснете двукратно екрана и след това плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "раздел "Начало", и след това докоснете двукратно екрана.

 4. В раздела Начало плъзгайте надясно, докато не чуете: "Меню "Стилове". Докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто Стилове.

 5. В менюто Стилове плъзгайте надясно, докато не чуете желаното заглавие, след което докоснете двукратно екрана. Фокусът се връща на раздела Начало, чувате: "Меню на раздел, "Начало" е избрано".

Прилагане на форматиране – получер текст, курсив и подчертан текст

Използването на форматиране на знаци може да подобри четливостта на документа ви.

 1. В документа изберете текста, който искате да форматирате.

 2. Направете едно или няколко от следните неща:

  • За да приложите получерно форматиране, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Не е отметнато, получер, превключвател", след което докоснете двукратно екрана.

  • За да приложите форматиране с курсив, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Не е отметнато, курсив, превключвател", след което докоснете двукратно екрана.

  • За да приложите форматиране с подчертаване, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Не е отметнато, подчертано, превключвател", след което докоснете двукратно екрана.

Промяна на шрифта и размера на шрифта

За да направите документа си достъпен за всички потребители, сменете шрифта с по-четлив или увеличете или намалете размера на текста.

Смяна с друг шрифт

 1. В документа изберете текста, който искате да форматирате.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Не е отметнато, разгъване, превключвател", и след това докоснете двукратно екрана. Чувате текущия раздел.

 3. Докоснете двукратно екрана и след това плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "раздел "Начало", и след това докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "разгъващ се списък "Шрифтове", <текущ шрифт>, избран", и след това докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете желания шрифт, и след това докоснете двукратно екрана.

Промяна на размера на шрифта

 1. В документа изберете текста, който искате да форматирате.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Не е отметнато, разгъване, превключвател", и след това докоснете двукратно екрана. Чувате текущия раздел.

 3. Докоснете двукратно екрана и след това плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "раздел "Начало", и след това докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Разгъващ се списък "Размер на шрифта", <текущ размер>, избран", и след това докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете желания размер на шрифта, и след това докоснете двукратно екрана.

Използване на шрифтове на тема

Шрифтовете на тема променят шрифтовете в целия документ с помощта на двойка шрифтове, които са създадени да работят добре заедно. Първият шрифт се използва за заглавия, а вторият – за тяло на текста.

Съвет: За да сте сигурни, че шрифтовете на тема се прилагат към заглавията, трябва да приложите заглавен стил на Word към текста на заглавията. За да научите как, вижте Използване на заглавия.

 1. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Не е отметнато, разгъване, превключвател", и след това докоснете двукратно екрана. Чувате текущия раздел.

 2. Докоснете двукратно екрана и след това плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "раздел "Начало", и след това докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "разгъващ се списък "Шрифтове", <текущ шрифт>, избран", и след това докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Шрифтове на тема". Плъзгайте надясно, за да чуете наличните шрифтове на тема. За да изберете, докоснете двукратно екрана.

  Списъкът с шрифтовете на тема свършва, когато чуете: "Всички шрифтове".

Вж. също

Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Word

Използване на екранен четец за споделяне на документ в Word

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Използвайте Word Mobile с "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да добавите или промените текст в документ. Можете да промените шрифтовете, да приложите стилове на форматиране и да използвате заглавия, за да подобрите потока на текста.

Забележки: 

В тази тема

Добавяне на текст към документ на Word

 1. За да отворите съществуващ документ, в изглед на Оформление за печат , плъзнете наляво или надясно, докато чуете "бърз достъп команди, файл," и след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Backstage страница."

 2. Плъзнете надясно, докато чуете "Отвори" а след това Докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзнете надясно, докато чуете "Преглед" а след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Изберете приложение." Списък със Запиши местоположения се отваря, фокусът е върху първия елемент от списъка.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете желаното местоположение, след което докоснете двукратно екрана.

 5. Отидете до документа, който искате, и след това докоснете двукратно екрана.

 6. Плъзнете надясно, докато чуете "Отворен документ" а след това Докоснете двукратно екрана. Документът се отваря в изглед на Оформление за печат .

 7. За да отворите екранната клавиатура, докоснете двукратно екрана и започнете да въвеждате.

 8. Когато сте готови, затворете клавиатурата и ако е необходимо, запишете документа си, както е указано в Създаване на нов документ.

Търсене и заместване на текст

 1. В изглед на Оформление за печат , плъзнете наляво или надясно, докато чуете "бърз достъп команди, търсене," и след това Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзнете наляво, докато чуете "Още опции" а след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Изскачащи."

 3. Плъзнете надясно. Ще чуете: "Заместване, отметнете квадратчето."

 4. За да разрешите заместване на намерен текст, Докоснете двукратно екрана. Фокусът се връща в полето за търсене. Се появи екранната клавиатура.

 5. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете думата или фразата, която искате да заместите.

 6. Плъзнете надясно, докато чуете "Замести текстовото поле" а след това Докоснете двукратно екрана.

 7. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете думата или фразата, с която да замените оригиналната.

 8. Направете едно от следните неща:

  • За да заместите съответстващите думи или фрази, един по един, плъзнете надясно. Ще чуете: "Заместване". Докоснете двукратно екрана неколкократно, докато сте заменя всички екземпляри, които искате.

  • За да заместите всички съответстващи думи или фрази в същото време, плъзнете надясно, докато чуете "Замести всички" и след това Докоснете двукратно екрана.

 9. За да затворите лентата за търсене, плъзнете надясно, докато не чувате "Затворите лентата за търсене" и след това Докоснете двукратно екрана.

Избиране на текст

Можете да изберете определена част от текста или целия текст в документа си.

Избиране на част от текста

 1. Плъзнете нагоре или надолу, за да изберете настройката за навигация, която искате да използвате за избиране. Например ако изберете "абзаци", можете да отидете и изберете по-големи части от текста.

 2. Във вашия документ се придвижете до частта от текста, която искате да изберете, и след това докоснете трикратно екрана.

Избиране на целия текст

 1. Във вашия документ докоснете двукратно екрана с два пръста. Отваря се контекстното меню.

 2. Плъзнете наляво или надясно, докато чуете "Избери всички" а след това Докоснете двукратно екрана.

Използване на заглавия

Заглавията са много важни за достъпността и използваемостта на документа. За да сте сигурни, че заглавията ви работят правилно за достъпността, е важно да ги създавате с помощта на вградените заглавни стилове в Word. Това дава възможност вашият екранен четец и Word да обменят правилната информация.

 1. В документа си изберете текста, който искате да превърнете в заглавие.

 2. Плъзнете надясно, докато чуете "Още опции", Докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте наляво, докато не чуете името на текущия раздел, а след това докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Начало", а след това докоснете двукратно екрана.

 5. В раздела Начало, плъзнете надясно, докато чуете: "Стилове". Докоснете двукратно екрана. Меню " стилове " се отваря.

 6. В менюто Стилове плъзгайте надясно, докато не чуете желаното заглавие, след което докоснете двукратно екрана. Заглавният стил се прилага към документа и фокусът се връща към менюто за документа.

Прилагане на форматиране – получер текст, курсив и подчертан текст

Използване на форматиране на знаци да подобрите четливостта на документа.

 1. В документа изберете текста, който искате да форматирате.

 2. Направете едно или няколко от следните неща:

  • За да приложите получерно форматиране, плъзнете наляво или надясно, докато чуете "Получер" и след това Докоснете двукратно екрана.

  • За да приложите форматиране с курсив, плъзнете наляво или надясно, докато чуете "Курсив" и след това Докоснете двукратно екрана.

  • За да приложите подчертаната форматирането, плъзнете наляво или надясно, докато чуете "Подчертано" а след това Докоснете двукратно екрана.

Промяна на шрифта и размера на шрифта

За да направите документа си достъпен за всички потребители, сменете шрифта с по-четлив или увеличете или намалете размера на текста.

Смяна с друг шрифт

 1. В документа изберете текста, който искате да форматирате.

 2. Плъзнете надясно, докато чуете "Още опции", Докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте наляво, докато не чуете името на текущия раздел, а след това докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Начало", а след това докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзнете надясно, докато чуете "Шрифт" а след това Докоснете двукратно екрана.

 6. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете желания шрифт, и след това докоснете двукратно екрана.

Промяна на размера на шрифта

 1. В документа изберете текста, който искате да форматирате.

 2. Плъзнете надясно, докато чуете "Още опции", Докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте наляво, докато не чуете името на текущия раздел, а след това докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Начало", а след това докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзнете надясно, докато чуете "Размер на шрифта" и след това Докоснете двукратно екрана.

 6. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете желания размер на шрифта, и след това докоснете двукратно екрана.

Използване на шрифтове на тема

Шрифтовете на тема променят шрифтовете в целия документ с помощта на двойка шрифтове, които са създадени да работят добре заедно. Първият шрифт се използва за заглавия, а вторият – за тяло на текста.

Съвет: За да сте сигурни, че шрифтовете на тема се прилагат към заглавията, трябва да приложите заглавен стил на Word към текста на заглавията. За да научите как, вижте Използване на заглавия.

 1. Плъзнете надясно, докато чуете "Още опции", Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте наляво, докато не чуете името на текущия раздел, а след това докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Начало", а след това докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзнете надясно, докато чуете "Шрифт" а след това Докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Шрифтове на тема". Плъзгайте надясно, за да чуете наличните шрифтове на тема. За да изберете, докоснете двукратно екрана.

  Списъкът с шрифтовете на тема свършва, когато чуете: "Всички шрифтове".

Вж. също

Използване на екранен четец за създаване на списъци с водещи символи или номерирани списъци в Word

Използване на екранен четец за добавяне, четене и изтриване на коментари в Word

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Използвайте Word Online с екранен четец и клавиатурата, за да добавите или промените текст в документ. Ние имам проверка то с разказвача и JAWS, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники. Ще научите как да промените шрифта, приложите форматиране на стилове и използвайте заглавия, за да подобрите направление на текста.

Забележки: 

 • Ако използвате разказвача с Windows 10 Fall Creators Update, трябва да изключите режима на преглед, за да редактирате документи, електронни таблици или презентации с Office Online. За повече информация вижте Изключване на виртуалния режим или режима на преглед в екранни четци в Windows 10 Fall Creators Update.

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft Office.

 • Тъй като Word Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Ще използвате например Ctrl+F6 вместо F6 за влизане и излизане от командите. Освен това, често срещаните клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузъра, но не и за Word Online.

В тази тема

Добавяне на текст към документ на Word

 1. За да отворите съществуващ документ, в изгледа Оформление за печат натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows и след това F и O. Отваря се менюто Отвори, в което са изредени вашите последни документи.

 2. За преглед на последните документи натискайте клавиша Tab. Докато се придвижвате, разказвачът произнася документите като "<име на файл>, <местоположение>". За да отворите документ, натиснете клавиша Enter.

 3. Ако искате да отворите документ, който не е сред вашите последни документи, в менюто Отвори натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Още в OneDrive", и натиснете Enter. OneDrive се отваря в нов прозорец и можете да преглеждате документите. За преглед на документите и папките използвайте клавишите със стрелки. За да отворите папка или документ, натиснете клавиша Enter.

 4. Когато се отвори документ, фокусът е върху областта за редактиране в тялото на документа.

 5. Натискайте клавишите със стрелки, докато не чуете мястото, където искате да добавите текст, и започнете да въвеждате. Промените се записват автоматично.

Търсене и заместване на текст

 1. В четене или изглед за редактиране натиснете Ctrl + F. Ще чуете: "Търсене на документ за." Фокусът е върху полето за търсене на текст.

  В по-стари версии на JAWS за търсене и заместване на текст в изглед за редактиране в JAWS, натиснете Ctrl + H.

 2. Натиснете Shift + Tab, докато чуете "Заместване" а след това натиснете клавиша Enter. Фокусът се връща в полето за търсене на текст.

 3. Въведете думата или фразата, която искате да заместите. Резултатите от търсенето се актуализира, докато пишете.

 4. Натиснете клавиша Tab, докато чуете "Замести с" а след това въведете дума или фраза, с който искате да заместите оригиналната текста.

 5. За да прегледате списъка с резултати от търсенето, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Предишен резултат" или "Следващ резултат" и след това натиснете клавиша Enter. Екранен четец съобщава случаите, когато премествате в списъка.

 6. Направете едно от следните неща:

  • За да заместите резултатите от търсенето една по една, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Заместване" а след това натиснете клавиша Enter. Придвижете се до следващия екземпляр и повторете тази стъпка, ако е необходимо.

  • За да заместите всички екземпляри, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Замести всички" а след това натиснете клавиша Enter.

Избиране на текст

Можете бързо да изберете целия текст в документа или само определена част от текста.

 • За да изберете целия текст, натиснете Ctrl+A.

 • За да изберете част от текста, преместване към текста, който искате да изберете и след това натиснете и задръжте натиснат клавиша Shift. Използвайте клавишите със стрелки, за да преместите курсора, докато не бъде избран текст.

Използване на заглавия

Заглавията са много важни за достъпността и използваемостта на документа. За да сте сигурни, че заглавията ви работят правилно за достъпността, е важно да ги създавате с помощта на вградените заглавни стилове в Word. Това дава възможност вашият екранен четец и Word да обменят правилната информация.

 1. В документа си изберете текста, който искате да превърнете в заглавие.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да приложите стил Заглавие 1, натиснете Ctrl+Alt+1.

  • За да приложите стил Заглавие 2, натиснете Ctrl+Alt+2.

  • За да приложите стил Заглавие 3, натиснете Ctrl+Alt+3.

  • За да приложите стил Нормален, натиснете Ctrl+Shift+N.

  Съвет: За да намерите още стилове на заглавия, натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows, а след това H и L. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете желания стил, и след това натиснете клавиша Enter, за да изберете.

Прилагане на форматиране – получер текст, курсив и подчертан текст

Използването на форматиране на знаци може да подобри четливостта на документа ви.

 1. Изберете текста, който искате да форматирате.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да приложите форматиране с получер текст, натиснете Ctrl+B.

  • За да приложите форматиране с курсив, натиснете Ctrl+I.

  • За да приложите форматиране с подчертаване, натиснете Ctrl+U.

Промяна на шрифта и размера на шрифта

За да направите документа си достъпен за всички потребители, сменете шрифта с по-четлив или увеличете или намалете размера на текста.

Смяна с друг шрифт

 1. В документа изберете текста, който искате да форматирате.

 2. Натиснете клавиша с емблемата на Alt + Windows и след това H, F и е. Ще чуете: "Име на шрифт."

 3. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желания шрифт, след което натиснете Enter.

  Съвет: За да отидете направо на шрифта, който вече сте решили да използвате, започнете да въвеждате името на шрифта. Например въведете ti, за да намерите Times New Roman.

Промяна на размера на шрифта

 1. Изберете текста, който искате да преоразмерите.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да увеличите текста с 1 пункт, натиснете Ctrl+] (дясна квадратна скоба).

  • За да намалите текста с 1 пункт, натиснете Ctrl+[ (лява квадратна скоба).

  • За постъпково увеличаване на размера на текста според размерите в бутона Увеличи размера на шрифта натискайте Ctrl+Shift+> (знак "по-голямо").

  • За да намалите текста нарастващи според размери в бутона Намали размера на шрифта , натиснете Ctrl + Shift + < (по-малко от знак).

  • За да изберете конкретен размер, натиснете клавиша с емблемата на Alt + Windows и след това H, F и с. Ще чуете: "Размер на шрифта." Въведете размера на шрифта, който искате и след това натиснете клавиша Enter.

Промяна на няколко свойства на шрифта

Можете да преглеждате свойствата на шрифта и да ги променяте, като използвате опциите в групата прозорец Шрифт на раздела Начало.

 1. Изберете текста, който искате да форматирате.

 2. За да отидете на раздела Начало, натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows и след това H.

 3. Направете едно или няколко от следните неща:

  • За да отидете на и да промените:

   • Шрифт, натиснете F и след това F, а след това натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желания шрифт, след което натиснете Enter.

   • Стил на шрифт, натиснете F и след това Y. Натиснете клавиша Tab, а след това използвайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете желания стил на шрифт, след което натиснете Enter.

   • Размер на шрифта, натиснете F и след това S, а след това натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете желания размер на шрифт, след което натиснете Enter.

   • Цвят на шрифта, натиснете F и след това C. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете желания цвят на шрифт, след което натиснете Enter.

   • Цвят на осветяване на текст, натиснете I. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете желания цвят на осветяване, след което натиснете Enter.

  • За да отидете на и да изберете:

   • Зачеркнато, натиснете 4.

   • Горен индекс, натиснете 6.

   • Долен индекс, натиснете 5.

Използване на шрифтове на тема

Шрифтовете на тема променят шрифтовете в целия документ с помощта на двойка шрифтове, които са създадени да работят добре заедно. Първият шрифт се използва за заглавия, а вторият – за тяло на текста.

Съвет: За да сте сигурни, че шрифтовете на тема се прилагат към заглавията, трябва да приложите заглавен стил на Word към текста на заглавията. За да научите как, вижте Използване на заглавия.

 1. Във вашия документ натиснете клавиша с емблемата на Alt + Windows и след това H, F и е. Ще чуете: "Име на шрифт."

 2. Натиснете стрелка надолу, докато чуете шрифта, който искате и след това натиснете клавиша Enter. Екранен четец обяви "< име на шрифт > заглавия" за заглавия, и "< име на шрифт > тялото" за основен текст.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване на картина или изображение в Word

Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Word

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Клавишни комбинации в Word Online

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×