Преминаване към основното съдържание

Използване на езици "от дясно наляво" в Office

Microsoft Office поддържа функционалност за писане от дясно наляво и функции за езици, които работят в среда за писане от дясно наляво (или комбинирано от дясно наляво и от ляво надясно) за въвеждане, редактиране и показване на текст. В този контекст езиците "от дясно наляво" се отнасят до всяка система на писане, която се пише от дясно наляво, и включват езици, които изискват контекстно оформление, като например арабски, както и езици, които не го изискват. Можете да промените това, което се показва на дисплея ви, така че бутоните и менютата да са с текст "от дясно наляво", или да промените отделни файлове, така че съдържанието им да се чете от дясно наляво.

За да пишете на език "от дясно наляво", ще искате да разрешите езика на клавиатурата на Windows за езика "от дясно наляво", който искате да използвате. Вижте Добавяне на език на въвеждане в Windows и Разрешаване на клавиатурната подредба за езика "от дясно наляво".

Щракнете върху заглавието по-долу за повече информация

В зависимост от това как предпочитате да персонализирате компютъра си, можете да използвате един език за показване (на менюта, диалогови прозорци и съветници), а да въвеждате на друг език при нужда. Ако искате както да въвеждате на език с писане от дясно наляво, така и да виждате менютата и онлайн помощта на този език, можете да зададете това предпочитание за езика за показване в Office. За повече информация вижте Промяна на езика на Microsoft Office.

Забележка: Ако искате да видите кратко видео как да направите това, ето едно видео в YouTube, създадено от член на общността, в което показва как се прави. Промяна на езика в Office 2016.

Някои функции с писане от дясно наляво в програмите на Office използват езика на показване, за да определят посоката на екранното оформление и подравняването на текста в диалоговите прозорци. Когато зададете потребителски език на показване от дясно наляво в диалоговия прозорец Задаване на предпочитанията за езика на Office, оформлението на менютата, диалоговите прозорци и съветниците става от дясно наляво, но настройките на Microsoft Windows остават от ляво надясно.

Например, когато арабският е избран като език на показване в Office, ще виждате следното на вашия дисплей:

Потребителски интерфейс на арабски език

Менютата са показани "от дясно наляво". Ако езикът за показване на Windows все още е настроен на английски, заглавната лента остава на английски и бутоните Затвори, Намали и Увеличи са в горния десен ъгъл, както е при интерфейса "от ляво надясно". Ако езикът за показване е зададен за език с писане "от дясно наляво", езикът на заглавната лента също щеше да е преведен и бутоните WindowsЗатвори, Намали и Увеличи щяха да са в горния ляв ъгъл.

Ако работите основно на език с писане от ляво надясно, но понякога ви се налага да въвеждате текст на език с писане от дясно наляво, можете да изберете вашия език "от ляво надясно" (напр. английски), като език на показване и да въвеждате на език с писане от дясно наляво в повечето програми на Office, когато пожелаете. За целта трябва да зададете текст, водещи символи и номериране от дясно наляво за областта за редактиране и да разрешете клавиатурната подредба.

Можете да промените посоката на текста в програма на Microsoft Office, като изберете бутона за абзац От дясно наляво в групата Абзац от раздела Начало (показва се само ако имате разрешен език с писане от дясно наляво). Дори след като промените дисплея да се показва на език с писане от дясно наляво, трябва да сте разрешили съответния език на клавиатурата, за да можете да въвеждате текст на този език.

Ако обичайният ви език на показване е английски, но искате да го промените на диалект на арабския, направете следното:

  1. Отворете файл на програма на Office, като например документ на Word.

  2. В раздела Файл изберете Опции > Език.

  3. В диалоговия прозорец Задаване на предпочитанията за езика на Office, в списъка Език за редактиране изберете желания от вас диалект на Арабски, след което изберете Добави.

  4. Уверете се, че добавеният диалект на арабския е маркиран в таблицата Избиране на езици за редактиране, след което изберете Задай по подразбиране.

    Важно: Когато зададете новия език за редактиране като език по подразбиране, той става езикът по подразбиране за всички ваши програми на Microsoft Office.

За да въвеждате чрез присъщата за конкретен език клавиатура, трябва да добавите подходящата клавиатурна подредба. За инструкции как да добавите допълнителен език на клавиатурата, вижте Промяна на езика на Microsoft Office.

След като сте добавили клавиатурна подредба за друг език, индикатор за езика (наричан "езиковата лента") се показва на лентата на задачите, до часовника, и показва текущия език на клавиатурата. Например в Windows 10 индикаторът за иврит е Езиковата лента на Windows 10, показваща, че текущо избраният език на клавиатурата е иврит. .

Забележка: Езиковата лента се появява автоматично, след като добавите клавиатура за поне още един език в допълнение към английския в диалоговия прозорец Текстови услуги и езици на въвеждане в Microsoft Windows.

За да промените текущия език на клавиатурата, щракнете върху езиковата лента и изберете желания от вас език или натиснете клавиша ALT + SHIFT, за да превключите списъка с инсталирани клавиатури.

Ако искате да въведете кратък текст на друг език, но не искате да превключвате клавиатурата си, можете да използвате таблицата на знаците – една от принадлежностите в Microsoft Windows. Можете да изберете знак от една от страниците с шрифтове за език с писане от дясно наляво или от ляво надясно, да го копирате в клипборда и след това да вмъкнете знака във вашия документ. За повече информация как да използвате таблицата на знаците за въвеждане на текст, вижте Използване на специални знаци (таблица на знаците).

В зависимост от това от кой език имате нужда, е възможно също да можете да въведете малко текст, като използвате галерията със символи – вижте Вмъкване на отметка или друг символ.

Ако са разрешени както езици с писане от ляво надясно, така и езици с писане от дясно наляво, бутоните за абзаци От ляво надясно и От дясно наляво са разрешени в лентата в повечето програми на Office. Когато щракнете върху тези бутони, можете да промените посоката на текста при въвеждане и подравняване на текст.

Забележка: В Microsoft OneNote бутоните От ляво надясно и От дясно наляво са достъпни, като щракнете върху стрелката Подравняване на абзац.

Текстът в клетка или поле може да бъде подравнен отляво, в центъра или отдясно. В някои програми, например Accessи Excel, текстът може да има и посока според контекста.

Когато текст има посока според контекста, самият текст и числа са подравнени според езика на първия въведен знак,  например текстът в клетката или полето е подравнен отдясно, ако първият знак е на език отдясно наляво, и подравнен отляво, ако първият знак е на език отляво надясно. Вие можете да замените посоката на текста според контекста с ляво, центрирано или дясно подравняване за отделни обекти.

Много програми с език отдясно наляво или комбиниран използват контекстни правила за управление на посоката на текста и последователността на четене на текста. Полета, списъци и други елементи управляват контекстните правила за текста, който съдържат.

Контекстните правила за реда на четене и посоката на текста са следните:

  • Ако първият определящ знак е от ляво надясно, редът на четене също е от ляво надясно, а текстът е подравнен отляво.

  • Ако първият определящ знак е отдясно наляво, редът на четене и текстът ще са в същата посока.

  • Ако са въведени само неутрални знаци редът на четене и посоката ще следват посока на абзаца (която може да бъде една от двете - отдясно наляво или обратно), докато се въведе първият определящ знак.

Всеки път, когато сменяте първия определящ знак от език с писане отляво надясно на език с писане отдясно наляво (или обратно), редът на четене и посоката на текста се сменят съобразно.

В диакритични знаци и други програми за текстова обработка можете да избирате, търсите или замествате отделни Word, както и отделни арабски знаци, независимо дали са с лигатура. Всяка лигатура и диакритичен знак представлява отделна единица на дума от език с писане от дясно наляво.

Следният пример показва избиране на арабска дума с тризнакова лигатура (при избирането на всеки знак):

Дума с една избрана лигатура

Дума с две избрани лигатури

Дума с три избрани лигатури

Индийските езици, като например бенгалски, гуджарати, хинди, каннада, малаялам, маратхи, пенджабски, тамилски и телугу, може да не са съвместими с всяка от опциите за търсене в Microsoft Office. Например, опциите С малки и главни букви и Търси само цели думи няма да работят с текст на индийски езици. Въпреки това, те ще работят при текст на латиница в документа.

Езици "от дясно наляво"

Функциите за търсене и заместване търсят текст в реда, в който текстът се въвежда в полето Търсене, а не в реда, в който се показва. Следователно можете да търсите текстови низове, изписани от дясно наляво, независимо от посоката на абзаца. Можете да търсите също и съвпадения на знаци със или без кашиди (само за арабски), Алеф хамза (само за арабски) или диакритични знаци, като никуд в иврит. За списък с кодовете на ASCII и Unicode знаците вижте Вмъкване на ASCII или Unicode символи и знаци, базирани на латинския.

Индийски езици

Индийските езици, като например бенгалски, гуджарати, хинди, каннада, малаялам, маратхи, пенджабски, тамилски и телугу, може да не са съвместими с всяка от опциите за търсене в Microsoft Office. Например, опциите С малки и главни букви и Търси само цели думи няма да работят с текст на индийски езици. Въпреки това, те ще работят при текст на латиница в документа.

Югоизточни азиатски езици

Югоизточните азиатски езици, като тайландски и виетнамски, може да не са съвместими с всяка опция за търсене в програмите на Microsoft Office. Например опциите С малки и главни букви и Търси само цели думи няма да работят с югоизточен азиатски текст. Въпреки това, те ще работят при текст на латиница в документа.

Вж. също

Проверка на правописа и граматиката на друг език

Промяна на езика на Microsoft Office

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×