Използване на "Автодовършване на формули"

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

За да го направите по-лесно да създавате и редактирате формули и намалява печатните и синтактични грешки, използвайте "Автодовършване на формули". След като въведете = (знак за равенство) и началните букви или превключвател за показване, Microsoft Office Excel показва под клетката динамичен падащ списък на валидните функции, имена и текстови низове, които съответстват на буквите или превключвателя. Можете след това да вмъкнете елемент в падащия списък във формулата с помощта на превключвател за вмъкване.

Автодовършване на формули

1. Въведете = (знак за равенство) и началните букви или превключвател за показване, за да стартирате "Автодовършване на формули".

2. Докато въвеждате, се показва превъртащ се списък от валидни елементи с осветени най-близки съвпадения.

3. иконите представят типа на записа, като например функция или препратка към таблица.

4. Подробни екранни пояснения ви помагат да направите най-добрия избор.

Какво искате да направите?

Управление на падащия списък с помощта на превключватели за показване

Обхождане на падащия списък на "Автодовършване на формули" с помощта на клавиши

Въвеждане на елемент от падащия списък с помощта на превключвател за вмъкване

Включване или изключване на "Автодовършване на формули"

Управление на падащия списък с помощта на превключватели за показване

Следващата таблица обобщава начините за динамично управление на показването на елементи в падащия списък на "Автодовършване на формули".

За да покажете

Въведете това

Имена на функции на Excel и на дефинирани от потребителя функции

Могат да бъдат въведени буква или начални букви на функцията.

Пример: Su

Аргументи на функцията

(Няма превключвател за показване).

Въведете аргумента, като например число или препратка към клетка, или използвайте превключвател за показване, като например началните букви или [(отваряща квадратна скоба).

Пример: SUM(5, A2, [

За всеки следващ аргумент въвеждайте запетая и след това аргумента или друг превключвател за показване.

Забележка: Следните функции притежават аргументи с изброими константи, които се показват автоматично в падащия списък: КЛЕТКА, FV, HLOOKUP, MATCH, PMT, PV, РАНГ, SUBTOTAL и VLOOKUP.

Дефинирани имена и имена на таблици

Могат да бъдат въведени буква или начални букви на името.

Пример: Пламен

Спецификатори на колони на таблици и спецификатори на специални елементи ([#All], [#Data], [#Headers], [#Totals], [#ThisRow])

Едно или повече от следните:

 • [ (отваряща квадратна скоба) непосредствено след името на таблица.

  Пример: ГодишноРезюме[

 • , (запетая) непосредствено след специалния елемент.

  Пример: =ГодишноРезюме[#All],

 • : (двоеточие) непосредствено след името на колона.

  Пример: ГодишноРезюме[Продажби:

Забележка: Ако клетката е в таблица, името на таблицата не е задължително. Например следващите формули биха били еднакви:

=[Продажби]/[Разходи]

=ГодишноРезюме[Продажби]/ГодишноРезюме[Разходи]

Имена на връзки във функции за куб

" (отваряща кавичка) непосредствено след отварящата кръгла скоба на името на функцията за куб.

Пример: CUBEMEMBER("

Забележка: Изброяват се само съхранените в текущата работна книга OLAP връзки.

Текстови низове на многомерни изрази (MDX) във функции за куб

Едно или повече от следните:

 • " (отваряща кавичка) непосредствено след запетаята за аргумент.

  Пример: CUBEMEMBER("ДанниНаКубаЗаПродажби","

 • . (точка) непосредствено след затварящата скоба.

  Пример: CUBEMEMBER("ДанниНаКубаЗаПродажби","[Клиенти].

  Пример: CUBEMEMBER("ДанниНаКубаЗаПродажби","[Клиенти].[Мексико].

 • ((отваряща скоба) непосредствено след отварящата кавичка за текстовия низ на MDX, за да посочи началото на кортеж.

  Пример: CUBEVALUE("ДанниНаКубаЗаПродажби","(

 • ,  (запетая) непосредствено след затварящата скоба в текстов низ на MDX, за да посочи втората част на кортежа.

  Пример: CUBEVALUE("ДанниНаКубаЗаПродажби","([Клиенти].[Мексико],

 • { (отваряща фигурна скоба) непосредствено след отварящата кавичка на текстов низ на MDX, за да посочи началото на израз за множество.

  Пример: CUBEVALUE("ДанниНаКубаЗаПродажби","{

  Забележки: 

  • Трябва да имате връзка с OLAP източник на данни, за да въведете текстов низ на MDX с помощта на "Автодовършване на формули".

  • Ако е дефиниран надпис, той се показва в екранно пояснение, за да помогне при потвърждаването на избора.

  • Ако текстовият низ на MDX е двусмислен, остава въведено уникално име на член, но вие трябва да решите дали да коригирате въведеното. Например, ако има две стойности за следния текстов низ на:

   CUBEMEMBER ("ДанниНаКубаЗаПродажби", "[клиенти]. [ Мексико]. [Идалго]. [Дора N. стартира]

   Би била въведена една от следните стойности:

   [Клиенти].[Име].&[54342]

   [Клиенти].[Име].&[34297]

   Ако тази, която е въведена, не е тази която искате, трябва да я изтриете и след това да изберете другата.

  • Имената на функции на "Услуги за анализ на Microsoft SQL сървър", като например "Children", "Parent" или "Crossjoin" не се показват в падащия списък, но вие можете все пак да ги въвеждате.

Забележки: 

 • По всяко време можете да въведете каквото поискате, за да завършите формулата, докато използвате "Автодовършване на формули".

 • Можете да използвате "Автодовършване на формули" по средата на съществуваща вложена функция или формула. Текстът непосредствено преди точката на вмъкване се използва за показване на стойности в падащия списък, а целият текст след точката на вмъкване остава непроменен.

 • Дефинираните имена, които създавате за изброими константи, като например тези, които се използват във функцията SUBTOTAL, и връзките на функции за куб, не се показват в падащия списък на "Автодовършване на формули", но вие все пак можете да ги въвеждате.

Най-горе на страницата

Обхождане на списъка на "Автодовършване на формули" с помощта на клавиши

Следващата таблица обобщава клавишите, които можете да използвате, за да обхождате падащия списък на "Автодовършване на формули".

За да извършите

Натиснете

Преместите точката на вмъкване с един знак наляво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместите точката на вмъкване с един знак надясно.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместите селекцията с един елемент нагоре.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместите селекцията с един елемент надолу.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Изберете последния елемент.

END

Изберете първия елемент.

HOME

Преместите една страница надолу и да изберете нов елемент.

PAGE DOWN

Преместите една страница нагоре и да изберете нов елемент.

PAGE UP

Затворите падащия списък.

ESCAPE (или щракнете върху друга клетка)

Включите или изключите "Автодовършване на формули".

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Най-горе на страницата

Въвеждане на елемент от падащия списък с помощта на превключвател за вмъкване

Важно: Докато въвеждате формула, дори след използване на превключвател за вмъкване, не забравяйте да въведете затварящата кръгла скоба за функция, затварящата квадратна скоба за препратка към таблица или затварящата кавичка за MDX текстов низ.

 • За да вмъкнете избрания елемент във формулата и да поставите точката на вмъкване точно след него, натиснете клавиша TAB или щракнете двукратно върху елемента.

Най-горе на страницата

Включване или изключване на "Автодовършване на формули"

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , върху Опции на Excel и след това върху категорията Формули.

 2. Отметнете или изчистете Автодовършване на формули под Работа с формули.

Съвет: Можете също да натиснете ALT + стрелка надолу.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×